sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học môn lịch sử ở trường thcs

38 2.6K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2015, 21:00

SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn Lịch Sử ở trờng THCS Nguyễn Văn Khánh - Trờng THCS Tiền Phong - 1 - Mục lục Phần một: Một số vấn đề lý luận I/ Lý do chọn đề tài 1. Cơ sở lý luận 2. Cơ sở thực tiễn II/ Đối tợng nghiên cứu Phần hai: Nội dung đề tài I/ Vị trí, ý nghĩa của đồ dùng trực quan trọng dạy học lịch sử II/ Các loại đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử ở trờng THCS III/ Sử dụng các phơng tiện kỹ thuật trong dạy học lịch sử IV/ Phơng pháp sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử V/ Bớc đầu khảo nghiệm một số đồ dùng trực quan trong một tiết dạy cụ thể Phần ba: Kết luận chung Tài liệu tham khảo SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn Lịch Sử ở trờng THCS Nguyễn Văn Khánh - Trờng THCS Tiền Phong - 2 - Phần một Một số vấn đề lý luận. I/ Lý do chọn đề tài. 1- Cơ sở lý luận. Dạy học lịch sử ở trờng THCS là một qúa trình s phạm phức tạp bao gồm nhiều loại hoạt động khác nhau của giáo viên và học sinh. Những hoạt động đó nhằm mục đích giúp học sinh nắm vững tri thức lịch sử phát triển t duy lịch sử. Công cuộc cải cách giáo dục trong những năm gần đây đang triển khai chú ý tới cả 3 mặt: Hệ thống giáo dục, nội dung giáo dục và phơng pháp dạy học để cải tiến phơng pháp dạy học cần xác định đúng đắn quan niệm cách phân loại và nội dung các phơng pháp về mặt lý luận nhằm sử dụng có hiệu quả trong quá trình giảng dạy. Việc sử dụng các phơng pháp dạy học lịch sử không chỉ là việc nắm vững lý luận mà cần phải rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ s phạm, thói quen thực hành để nâng cao hiệu qủa và chất lợng dạy học. Do đặc điểm của việc học tập lịch sử - không trực tiếp quan sát các sự kiện nên phơng pháp trực quan có ý nghĩa rất quan trọng. Có nhiều loại đồ dùng trực quan khác nhau, cách sử dụng và hiệu quả cũng khác nhau, song đều có tác dụng nâng cao chất lợng dạy học lịch sử. 2- Cơ sở thực tiễn. Thực tiễn của việc giảng dạy bộ môn lịch sử ở trờng THCS đặc biệt là khối 6 và khối 7 đã đặt ra vấn đề bức thiết với ngời giảng dạy phải biết kết hợp các phơng pháp thành một hệ thống hoàn chỉnh trong dạy học lịch sử ở trờng THCS. Các phơng pháp hỗ trợ cho nhau. Trong quá trình dạy học không thể chỉ sử dụng một phơng pháp đơn nhất, song ở mỗi khâu của qúa trình dạy học lại có một phơng pháp trọng tâm kết hợp với các phơng pháp khác. Mặt khác, mỗi phơng pháp nêu trên lại là sự tổng hợp nhiều phơng pháp khác nhau nhằm thực hiện chức năng của nó. Việc giảng dạy bộ môn lịch sử ở trờng THCS các giáo viên giảng dạy môn lịch sử còn nhiều khó khăn và lúng túng trong việc phân loại và sử dụng đồ dùng trực quan để nâng cao hiệu quả và chất lợng giảng dạy . Từ những vấn đề lý luận và thực tiễn trên chúng tôi thấy việc phân loại và sử dụng có hiệu quả đồ dùng trực quan trong giảng dạy lịch sử trong giảng dạy là một việc làm cần thiết. Từ những lý luận trên chúng tôi chọn đề tài này góp một phần công sức nhỏ SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn Lịch Sử ở trờng THCS Nguyễn Văn Khánh - Trờng THCS Tiền Phong - 3 - bé giúp cho giáo viên giảng dạy bộ môn lịch sử bậc THCS nói chung và khối 6, 7 nói riêng phần nào tháo gỡ đợc những khó khăn của bộ môn học này. II/ Đối tợng nghiên cứu. Đồ dùng trực quan sử dụng trọng dạy học lịch sử ở trờng THCS rất đa dạng và phong phú. Thậm chí có những đồ dùng trực quan với điều kiện tình hình thực tế ở các nhà trờng rất khó đợc áp dụng mà chỉ mang tính chất tham khảo. Ví dụ: Nhóm đồ dùng trực quan hiện vật gồm những di tích lịch sử và cách mạng, những di vật khảo cổ Tuy nhiên hệ thống đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử ở bậc THCS về cơ bản đều là những đồ dùng đợc sử dụng khá rộng rãi và phổ biến trọng giảng dạy. Ví dụ: Nhóm đồ dùng trực quan tạo hình nh mô hình, Sa bàn, tranh ảnh lịch sử hoặc nhóm đồ dùng trực quan quy ớc bao gồm bản đồ lịch sử, đồ thị, sơ đồ, niên biểu Vì thế ở đề tài này chúng tôi chỉ chọn những đồ dùng trực quan tiêu biểu thờng đợc sử dụng trong thực tế giảng dạy môn lịch sử. SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn Lịch Sử ở trờng THCS Nguyễn Văn Khánh - Trờng THCS Tiền Phong - 4 - Phần hai : Nội dung đề tài. I/ Vị trí, ý nghĩa đồ dùng trực quan trọng dạy học lịch sử. Nguyên tắc trực quan là một trong những nguyên tắc cơ bản của lý luận dạy học nhằm tạo cho học sinh những biểu tợng và hình thành các khái niệm trên cơ sở trực tiếp quan sát hiện vật đang học hay đồ dùng trực quan minh hoạ sự vật. Trong dạy học lịch sử, phơng pháp trực quan, góp phần quan trọng tạo biểu tợng cho học sinh, cụ thể hoá các sự kiện và khắc phục tình trạng hiện đaị hoá lịch sử của học sinh. Đồ dùng trực quan là chỗ dựa đề hiểu sâu sắc bản chất của các sự kiện lịch sử, là phơng tiện rất có hiệu lực để hình thành các khái niệm lịch sử quan trọng nhất, giúp cho học sinh nắm vững các quy luật của sự phát triển xã hội. Ví nh khi nghiên cứu bức tranh Hình vẽ trên hang đá (SGK lớp 6) Học sinh không chỉ có biểu tợng về săn bắn là công việc thờng xuyên và hàng đầu của thị tộc, mà còn hiểu nhờ chế tạo cung tên con ngời đã chuyển hẳn từ hình thức săn bắt sang săn bắn có hiệu quả kinh tế cao hơn. Điều đó giúp học sinh biết sự thay đổi trong đời sống vật chất của con ngời thời nguyên thuỷ luôn gắn chặt với tiến bộ trong kỹ thuật chế tác công cụ của họ. Đồ dùng trực quan có vai trò rất lớn trong việc giúp học sinh nhớ kỹ, hiểu sâu những hình ảnh, những kiến thức lịch sử. Hình ảnh đợc giữ lại đặc biệt vững chắc trong trí nhớ chúng ta là hình ảnh chúng ta thu nhận bằng trực quan. Xem bức tranh Xô Viết Nghệ Tĩnh học sinh không thể nào quên đợc hình ảnh anh hùng cách mạng của ngời công nhân, nông dân. Cùng với việc góp phần tạo biểu tợng và hình thành khái niệm lịch sử, đồ dùng trực quan còn phát triển khả năng quan sát, trí tởng tựơng và t duy và ngôn ngữ của học sinh. Nhìn vào bất cứ loại đồ dùng trực quan nào học sinh cũng thích nhận xét, phán đoán, hình dung quá khứ lịch sử đợc phản ánh minh hoạ nh thế nào. Các em suy nghĩ và tìm cách diễn đạt bằng lời nói chính xác có hình ảnh rõ ràng cụ thể về bức tranh xã hội đã qua. ý nghĩa giáo dục t tởng, cảm xúc thẩm mỹ của đồ dùng trực quan cũng rất lớn. Khi ngắm nhìn một di vật lịch sử (Trống đồng Đông Sơn) hay xem một cuốn phim tài liệu (Chiến thắng Điện Biên Phủ và hình ảnh về cuộc đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch) học sinh có những tình cảm mạnh mẽ về lòng yêu mến lãnh tụ, những ngời anh hùng, SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn Lịch Sử ở trờng THCS Nguyễn Văn Khánh - Trờng THCS Tiền Phong - 5 - chiến sĩ cách mạng, lòng quý trọng lao động và nhân dân lao động sự căm thù bọn xâm lợc và chiến tranh Với tất cả ý nghĩa giáo dỡng, giáo dục và phát triển nêu trên đồ dùng trực quan góp phần to lớn nâng cao chất lợng dạy học lịch sử gây hứng thú học tập cho học sinh. Nó là chiếc Cầu nối giữa quá khứ với hiện tại. II/ Các loại đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử ở trờng THCS. Có nhiều cách phân loại đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử. Có ý kiến chia đồ dùng trực quan thành 3 nhóm: 1 - Hiện vật (Các di vật của một nền văn hoá còn lu lại ). 2- Đồ dùng tạo hình (Tranh ảnh, đèn chiếu, viđiô, đồ phục chế ). 3- Đồ dùng quy ớc (Bản đồ, sơ đồ, đồ thị, niên biểu). Dù có những cách khác nhau về phân loại đồ dùng trực quan song về cơ bản chúng ta có thể phân chia thành 3 nhóm lớn đợc sử dụng trong dạy học lịch sử ở trờng THCS. Nhóm thứ nhất: Đồ dùng trực quan hiện vật bao gồm những di tích lịch sử và cách mạng ( nh thành nhà Hồ, hang Pắc Bó ) những di vật khảo cổ và các di vật thuộc các thời đại lịch sử (Nh công cụ đồ đá cũ, núi Đọ, trống đồng Đông Sơn cọc gỗ Bạch Đằng ) đồ dùng trực quan hiện vật là một tài liệu gốc rất có giá trị, có ý nghĩa to lớn về mặt nhận thức. Thông qua việc tiếp xúc với những di tích hay những dấu vết còn lại của quá khứ - bằng chứng hiển nhiên về sự tồn tại thực của mỗi thời kỳ lịch sử học sinh sẽ có những hình ảnh cụ thể chân thực về quá khứ và từ đó có t duy lịch sử đúng đắn. Tuy nhiên việc sử dụng đồ dùng trực quan bằng hiện vật lịch sử còn bị hạn chế do nó không có sẵn trong nhà trờng mà gìn giữ trong các nhà bảo tàng hoặc di tích không còn đợc nguyên vẹn bị huỷ hoại qua thời gian. Nó đã tách khỏi hiện thực lịch sử của thời đại nẩy sinh, Nó chỉ là dấu vết của quá khứ chứ không phải là toàn bộ qúa khứ. . Vì vậy khi nghiên cứu hiện vật lịch sử, học sinh phải phát huy trí tởng tợng tái tạo t duy lịch sử để hình dung đúng đời sống hiện thực của quá khứ với tất cả sự vận động và biểu hiện muôn màu muôn vẻ của nó mà ngày nay không còn tồn tại nữa. SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn Lịch Sử ở trờng THCS Nguyễn Văn Khánh - Trờng THCS Tiền Phong - 6 - Trong những điều kiện thuận lợi giáo viên và nhà trờng nên tổ chức tham quan và giảng dạy ngay trong các viện bảo tàng hay ở ngay các địa điểm diễn ra các sự kiện lịch sử. Nhóm thứ hai: Đồ dùng trực quan tạo hình bao gồm các loại phục chế, mô hình, sa bàn, tranh ảnh lịch sử nó có khả năng khôi phục lại hình ảnh của những con ngời, đồ vật, biến cố sự kiện lịch sử một cách cụ thể sinh động và xác thực. Đồ dùng trực quan tạo hình gồm có: 1- Mô hình sa bàn và các loại đồ phục chế khác có khả năng diễn tả khá đầy đủ vẻ bề ngoài của sự vật hay sự kiện lịch sử, nh công cụ lao động, vũ khí, một chiến dịch hay một trận đánh 2- Hình vẽ phim ảnh lịch sử có giá trị nh một t liệu lịch sử: Nh hình vẽ Ngời đi săn hơu nai , bức ảnh Nguyễn ái Quốc ở đại hội Tua 1920 3- Tranh ảnh phim truyện lấy chủ đề về lịch sử nh tranh chân dung các nhân vật lịch sử, nh bức tranh Ngời vợn tối cổ hay các phim truyện, phim tài liệu nh khi dạy bài Chiến dịch Điện Biên Phủ có thể xem phim tài liệu Việt Nam của đạo diễn RôMan CácMen. Nhóm thứ ba: Đồ dùng trực quan quy ớc bao gồm các loại bản đồ lịch sử, đồ thị, sơ đồ, niên biểu loại đồ dùng trực quan này tạo cho học sinh những hình ảnh tợng trng khi phản ánh những mặt chất lợng và số lợng của quá trình lịch sử, đặc trng khuynh hớng phát triển của hiện tợng kinh tế, chính trị - xã hội của đời sống. Nó không chỉ là phơng tiện để cụ thể hoá các sự kiện lịch sử mà còn là cơ sở để hình thành khái niệm cho học sinh. Trong dạy học lịch sử ở trờng THCS thờng sử dụng các loại đồ dùng trực quan quy ớc sau: 1- Bản đồ lịch sử nhằm xác định địa điểm của sự kiện trong thời gian và không gian nhất định. Đồng thời bản đồ lịch sử còn giúp học sinh suy nghĩ và giải thích các hiện tợng lịch sử về mối liên hệ nhân quả, về tính quy luật và trình tự phát triển của qúa trình lịch sử giúp các em củng cố, ghi nhớ những kiến thức đã học. Về hình thức bản đồ lịch sử không cần có nhiều chi tiết về điều kiện thiên nhiên (khoáng sản, sông, núi ) mà cần có những ký hiệu về biên giới các Quốc gia, sự phân bố dân c, thành phố các vùng kinh tế, địa điểm xảy ra những biến cố quan trọng (các SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn Lịch Sử ở trờng THCS Nguyễn Văn Khánh - Trờng THCS Tiền Phong - 7 - cuộc khởi nghĩa cách mạng, chiến dịch ) các minh hoạ trên bản đồ phải đẹp, chính xác rõ ràng . Về nội dung bản đồ lịch sử có thể chia làm 2 loại chính: bản đồ tổng hợp và bản đồ chuyên đề. Bản đồ tổng hợp phản ánh những sự kiện lịch sử quan trọng nhất của một nớc hay nhiều nớc có liên quan ở một thời kỳ nhất định, trong những điều kiện tự nhiên nhất định. Bản đồ chuyên đề nhằm diễn tả những sự kiện riêng rẽ hay một mặt của quá trình lịch sử, nh diễn biễn một trận đánh, sự phát triển kinh tế của một nớc trong một giai đoạn lịch sử, nh bản đồ Khởi nghĩa hai Bà Trng, Chiến dịch Điện Biên Phủ Trong thực tiễn dạy học lịch sử cần kết hợp hai loại bản đồ nêu trên khi trình bầy một sự kiện. Việc sử dụng bản đồ trong dạy học là một điều cần thiết, không thể thiếu trong điều kiện nớc ta hiện nay, đặc biệt là ở các trờng THCS, đem lại nhiều kết quả về mặt giáo dỡng, giáo dục và phát triển. 2- Niên biểu hệ thống hoá các sự kiện quan trọng theo thứ tự thời gian, đồng thời nêu mối quan hệ giữa các sự kiện cơ bản của một nớc hay nhiều nớc trong một thời kỳ. Về cơ bản có thể chia niên biểu ra mấy loại chính sau: a) Niên biểu tổng hợp: Là bản liệt kê những sự kiện lớn xảy ra trong một thời gian dài. Loại niên biểu này giúp học sinh không những ghi nhớ những sự kiện chính mà còn lắm đợc các mốc thời gian đánh dấu mối quan hệ của các sự kiện quan trọng. Ví dụ: Niên biểu Các cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong thời kỳ Bắc thuộc đợc sử dụng trong bài ôn tập, tổng kết. Niên biểu tổng hợp này còn trình bày những mặt khác nhau của một sự kiện xảy ra ở một nớc trong một thời gian hay trong nhiều thời kỳ, nh niên biểu về Những thành tích của nhân dân Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp ( 1946 - 1954 ). Ngày tháng Thành tích về các mặt Quân sự Chính trị Kinh tế Ngoại giao Văn hoá SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn Lịch Sử ở trờng THCS Nguyễn Văn Khánh - Trờng THCS Tiền Phong - 8 - b) Niên biểu chuyên đề: Đi sâu trình bày nội dung một vấn đề quan trọng nổi bật nào đấy của thời kỳ lịch sử nhất định nhờ đó mà học sinh hiểu đợc bản chất sự kiện toàn diện và đầy đủ. Ví dụ : Niên biểu Các giai đoạn chính trong cách mạng t sản Pháp thế kỷ XVIII giúp học sinh thấy rõ hớng phát triển đi lên của cách mạng, vai trò của quần chúng nhân dân và sự ngả dần về phía phản cách mạng của giai cấp t sản. C - Niên biểu so sánh: Dùng để đối chiếu so sánh các sự kiện xảy ra cùng một thời điểm trong lịch sử, nhằm làm nổi bật bản chất đặc trng của các sự kiện ấy, hoặc để rút ra một kết luận khái quát có tính chất nguyên lý. Ví nh niên biểu về sự phát triển kinh tế của các nớc Đề quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Nhật trong thời kỳ 1870 - 1914 nhằm Các giai đoạn Tầng lớp nắm chính quyền Những sự kiện quan trọng Từ 14/ 7 / 1789 đến 10 / 8 / 1792 cách mạng bùng nổ và phát triển Đại t sản tài chính thiết lập nền quan chủ lập hiến Khởi nghĩa của nhân Pari lật đổ chế độ chuyên chế thông qua tuyên ngôn nhân quyên và dân quyền cách mạng lan rộng khắp nớc. 10/ 8 / 1792 đến 2/ 6 / 1793 cách mạng tiếp tục phát triển T sản công thơng nghiệp lập chế độ cộng hoà Khởi nghĩa của nhân dân Pari . Nền quân chủ lập hiến bị lật đổ thiết lập nền cộng hoà. Lui XVI bị tử hình chiến tranh bảo vệ tổ quốc bảo vệ cách mạng 2/6/1793 đến 27/7/ 1794 đỉnh cao của cách mạng Tầng lớp t sản cách mạng thiết lập chuyên chính dân chủ Gia-Cô- Banh Nhân dân Pa-ri lật đổ phái Gi-Rông-Đanh. Xoá bỏ mọi đặc quyền của bọn phong kiến đảy lùi đợc nạn ngoại xâm. SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn Lịch Sử ở trờng THCS Nguyễn Văn Khánh - Trờng THCS Tiền Phong - 9 - so sánh tốc độ phát triển của các nớc này, đồng thời rút ra kết luận có tính chất quy luật về sự phát triển không đều của các nớc Đế quốc và mâu thuẫn nảy sinh giữa chúng Bản so sánh là một dạng niên biểu nhng có thể dùng số liệu và tài liệu sự kiện chi tiết để làm rõ bản chất đặc trng của các sự kiện cùng loại hay khác loại. Ví dụ: bản so sánh sự khác biệt giữa cách mạng dân chủ t sản kiểu mới và cách mạng dân chủ t sản kiểu cũ (Lịch sử lớp 8). 3- Đồ thị dùng để diễn tả quá trình phát triển, sự vận động của một sự kiện lịch sử, trên cơ sở dùng số liệu tài liệu thống kê trong bài học. Đồ thị có thể biểu diễn bằng một mũi tên để minh hoạ sự vận động đi lên sự phát triển của một hiện tợng lịch sử hoặc đợc biểu diễn trên các trục hoành ( ghi thời gian ) và trục tung ( ghi sự kiện) (Sự kiện) 0 (Thời gian) 4- Sơ đồ nhằm cụ thể hoá nội dung sự kiện bằng những mô hình hình học đơn giản, diễn tả tổ chức một cơ cấu xã hội , một chế độ chính trị, mối quan hệ giữa các sự kiện lịch sử Ví dụ : Sơ đồ Về sự chuyển biến xã hội và văn hoá nớc ta ở thế kỷ I - VI SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn Lịch Sử ở trờng THCS Nguyễn Văn Khánh - Trờng THCS Tiền Phong - 10 - - Thời Văn Lang - Âu Lạc - Thời kỳ bị đô hộ Hình vẽ bằng phấn trên bảng đen nhằm minh hoạ ngay các sự kiện đang đợc trình bày miệng và không cần sử dụng một loại đồ dùng trực quan nào khác. III / Sử dụng đồ dùng trực quan bằng các phơng tiện kỹ thuật. Nhờ sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, việc áp dụng các phơng tiện kỹ thuật giáo dục vào dạy học lịch sử ngày càng tăng. Nói đến phơng tiện kỹ thuật giáo dục là nói đến trớc hết các phơng tiện dùng trong việc giảng dạy nh truyền hình, phim ảnh, máy ghi âm, máy phóng hình trong dạy học lịch sử, các phơng tiện kỹ thuật thờng đợc sử dụng ( ngày nay chúng ta có điều kiện và khả năng sử dụng ) là màn ảnh nhỏ nh ti vi, viđiô, đèn chiếu những phơng tiện này cần có trong dạy học lịch sử, song không thể thay thế cho các đồ dùng trực quan đã có, càng không thể thay thế vai trò của giáo viên trên lớp. 1- Đèn chiếu là 1 màn ảnh phổ biến đơn giản dễ sử dụng phù hợp với điều kiện của chúng ta hiện nay. Nội dung của phim đèn chiếu đợc xây dựng trên cơ sở sự kiện cơ bản trình bày quá trình phát triển của nó với nhiều tài liệu minh hoạ phong phú hấp dẫn, không chỉ cung cấp cho học sinh những chi thức lịch sử cụ thể mà còn gợi ra nhiều vấn đề suy nghĩ để tự giải đáp. Ví dụ bộ phim đèn chiếu Nguồn gốc xã hội loài ngời, Bầy Vua Quan lại đô hộ Qu ý tộc Hào trởn g Việt Địa chủ Hán Nôn g dân côn g xã Nông dân công xã Nôn g dân l ệ thu ộ c Nô t ỳ Nô T ỳ [...]... - 11 - SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn Lịch Sử ở trờng THCS - Đảm bảo kết hợp lời nói với việc trình bày các đồ dùng trực quan, đồng thời rèn luyện khả năng thực hành của học sinh khi xây dựng và sử dụng đồ dùng trực quan ( đắp sa bàn, vẽ bản đồ, tờng thuật trên bản đồ, miêu tả hiện vật ) Tuỳ theo yêu cầu của bài học và các loại hình đồ dùng trực quan mà có các cách sử dụng khác nhau... vật lịch sử, giáo viên không nên chú ý đến miêu tả hình dáng bên ngoài của nhân vật, mà phải hớng dẫn học sinh phân tích nội tâm, tài, đức, quan điểm thể hiện ở hành động nhân vật Nguyễn Văn Khánh - Trờng THCS Tiền Phong - 13 - SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn Lịch Sử ở trờng THCS V / Bớc đầu khảo nghiệm một số đồ dùng trực quan trong một tiết dạy cụ thể 1- Sử dụng bản đồ lịch sử Dạy. .. quan trong giảng dạy môn Lịch Sử ở trờng THCS 6- Kết quả - Đánh giá - Thông qua bài dạy Lịch Sử cụ thể ở hai lớp 6B và 7A trờng THCS Tiền Phong với việc sử dụng đồ dùng trực quan là máy chiếu đa năng Chúng tôi cho rằng máy chiếu đa năng là một trong những đồ dùng trực quan phát huy đợc tối đa nhất hiệu quả của một giờ dạy Lịch Sử hiện nay Bởi lẽ máy chiếu đa năng có thể đảm nhiệm đợc đại đa số đồ dùng. .. là bổ sung kiến thức giúp học sinh hiểu sâu hơn bài học Sau khi xem phim cần tổ chức những cuộc trao đổi ngắn, làm bài tập thu hoạch nhỏ IV / Phơng pháp sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử Khi sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử cần chú ý tới các nguyên tắc sau: - Phải căn cứ vào nội dung yêu cầu giáo dỡng, giáo dục của bài học để lựa chọn đồ dùng trực quan tơng ứng thích hợp... khác nhau - Thứ nhất : Cách sử dụng đồ dùng trực quan cỡ lớn dùng chung cho cả lớp cùng một lúc nh tranh ảnh, bản đồ treo tờng, mô hình, sa bàn lớn - Thứ hai: Cách sử dụng đồ dùng trực quan cỡ nhỏ đặt ở bàn học sinh nh: át Lát lịch sử, anbom tranh ảnh lịch sử minh họa trong sách giáo khoa, báo trí tài liệu tham khảo, đồ phục chế nhỏ - Thứ ba: Cách sử dụng một số đồ dùng trực quan quy ớc và hình vẽ trên... Loại đồ dùng trực quan cỡ nhỏ đợc sử dụng riêng cho từng học sinh trong giờ học, trong việc tự học ở nhà Giáo viên phải hớng dẫn học sinh sử dụng tốt loại đồ dùng trực quan này Đặc biệt đối với Lịch sử lớp 6 - 7 có rất nhiều bài sử dụng bản đồ câm, giáo viên phải hớng dẫn học sinh quan sát kỹ tìm hiểu sâu sắc nội dung hoàn thành các bài tập Và tập vẽ bản đồ chứ không phải can theo sách Khi sử dụng tranh,... đen - Thứ t: Cách sử dụng nh phim đèn chiếu, phim điện ảnh, phim tài liệu - Thứ năm: Sử dụng trực quan hiện vật chng bày trong các viện bảo tàng TW và địa phơng, các di tích lịch sử, khi tiến hành bài giảng ở bảo tàng hoặc nơi diễn ra sự kiện Chúng ta tìm hiểu chi tiết hơn cách sử dụng một số đồ dùng trực quan phổ biến trong dạy học lịch sử bậc THCS nh bản đồ, tranh ảnh lịch sử, trực quan quy ớc, mô... hoá - ngoại giao Quang Trung ngời của giai đoạn tổng kết - Điểm cao nhất của chí hớng giải phóng của tổ tiên ta trong suốt 18 thế kỷ, tiêu biểu cho sức sống phi thờng ngày càng vơn nên của dân tộc Nguyễn Văn Khánh - Trờng THCS Tiền Phong - 15 - SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn Lịch Sử ở trờng THCS 4- Sử dụng sơ đồ trong dạy học lịch sử Khi dạy bài Nớc Âu Lạc (Lịch sử lớp 6 ) giáo... dựng một hệ thống đồ dùng trực quan phong phú, phù hợp với các bài học lịch sử - Có phơng pháp thích hợp đối với việc sử dụng mỗi loại đồ dùng trực quan Phải đảm bảo đợc sự quan sát đầy đủ đồ dùng trực quan của học sinh - Phát huy tính tích cực của học sinh khi sử dụng đồ dùng trực quan ( không chỉ để cụ thể hoá kiến thức mà cần đi sâu phân tích bản chất sự kiện) Nguyễn Văn Khánh - Trờng THCS Tiền Phong...SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn Lịch Sử ở trờng THCS ngời nguyên thuỷ đợc sử dụng khi dạy bài Xã hội nguyên thuỷ giáo viên vừa giảng bài đồng thời minh hoạ cho các em hình ảnh đời sống của bầy ngời nguyên thuỷ, vai trò lao động trong quá trình phát triển xã hội loài ngời 2- Phim viđêô (băng ghi hình) có nội dung lịch sử là những phơng tiện dùng trong dạy học lịch sử có hiệu . học lịch sử ở trờng THCS III/ Sử dụng các phơng tiện kỹ thuật trong dạy học lịch sử IV/ Phơng pháp sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử V/ Bớc đầu khảo nghiệm một số đồ dùng trực quan. Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn Lịch Sử ở trờng THCS Nguyễn Văn Khánh - Trờng THCS Tiền Phong - 16 - 4- Sử dụng sơ đồ trong dạy học lịch sử. Khi dạy bài Nớc Âu Lạc (Lịch. các sự kiện lịch sử mà còn là cơ sở để hình thành khái niệm cho học sinh. Trong dạy học lịch sử ở trờng THCS thờng sử dụng các loại đồ dùng trực quan quy ớc sau: 1- Bản đồ lịch sử nhằm xác

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan