SKKN Phương pháp dùng dụng cụ trực quan trong day học môn lịch sử lớp 7

10 2.1K 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 19:40

. nghiệm : Phương pháp dùng dụng cụ trực quan trong day học môn lịch sử lớp7 Sáng kiến Phương pháp dùng dụng cụ trực quan trong day học môn lịch sử lớp 7 I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1/ à Ý nghĩa khoa học Như. nghiệm : Phương pháp dùng dụng cụ trực quan trong day học môn lịch sử lớp7 - Dụng cụ trực quan là phương tiện không thể thiếu được trong hoạt động dạy học . Bằng những dụng cụ trực quan sinh. : Phương pháp dùng dụng cụ trực quan trong day học môn lịch sử lớp7 V. KẾT QUẢ: Qua việc áp dụng phương pháp sử dụng dụng cụ trực quan ở chương trình Địa lý 6 mới tôi nhận thấy kết quả khả quan

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Sáng kiến kinh nghiệm : Phương pháp dùng dụng cụ trực quan trong day học môn lịch sử lớp7

  • Phương pháp dùng dụng cụ trực quan trong day học môn lịch sử lớp 7

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan