0

SKKN Nâng cao kết quả học tập lý thuyết môn Tin học 6 thông qua việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học ở trường THCS thị trấn Cát Hải

15 2,550 19
  • SKKN Nâng cao kết quả học tập lý thuyết môn Tin  học 6 thông qua việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học ở trường THCS thị trấn Cát Hải

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:30

″ Nâng cao kết quả học tập lý thuyết môn tin học 6 thông qua việc Hµ thÞ thu hµ sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học ở trường THCS thị trấn Cát Hải ″ I. TÊN ĐỀ TÀI “Nâng cao kết quả học tập lý thuyết môn Tin học 6 thông qua việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học ở trường THCS thị trấn Cát Hải” II. TÊN TÁC GIẢ VÀ TỔ CHỨC Người nghiên cứu: Hà Thị Thu Hà - Giáo viên trường THCS thị trấn Cát Hải III. TÓM TẮT ĐỀ TÀI “Sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học” đó là việc sử dụng một loạt phương tiện: tranh vẽ, hình ảnh, mẫu vật mang tính chất hỗ trợ cho người thầy trong quá trình giảng dạy, việc sử dụng đồ dùng trực quan đối với bộ môn tin học được coi là một trong những yêu cầu hết sức cần thiết, ngoài việc đảm bảo tính chính xác của kiến thức môn học, đồ dùng trực quan còn giúp người giáo viên chủ động trong quá trình tiến hành các hoạt động học tập, việc thay đổi phương pháp dạy học, ở mỗi tiết học có đồ dùng trực quan luôn tạo ra sự sinh đồng, hấp dẫn, phát huy tối đa tính tích cực của học sinh trong quá trình chiếm lĩnh tri thức, điều rất cần trong phương pháp dạy học hiện nay. Trong những năm gần đây với sự đổi mới về nội dung, hình thức đặc biệt là phương pháp dạy học ở hầu hết các bộ môn ở bậc Tiểu học và bậc Trung học cơ sở đã góp phần tạo ra sự thay đổi đáng kể về quan điểm nhận thức cũng như cách thức giảng dạy của người thầy và quá trình học tập của trò, bởi dường như chúng ta đã quen với cách dạy học cũ “Thầy đọc trò chép, đến khi đi thi bài làm như thầy đọc” đó cũng chính là tình trạng chung của phương pháp dạy học cũ, phương pháp dạy học lấy giáo viên là trung tâm, giáo viên chủ động - học sinh thụ động, phương pháp dạy học chủ yếu là thuyết trình, đàm thoại, thiếu phương tiện dạy học đặc biệt là tranh ảnh và các phương tiên hỗ trợ khác mang tính chất trực quan, trong khi đó học sinh tiếp thu thụ động, cố hiểu cè nhớ những điều giáo viên giảng dẫn tới không phát huy được tính tích cực, chủ động của học sinh trong quá trình chiếm lĩnh tri thức, từ những thực tế đó, giải pháp của tôi là sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học Tin học 6 thay cho việc giảng dạy bằng phương pháp dạy học truyền thống “dạy học theo kiểu thầy bảo, trò nghe rồi bắt chước và làm theo”. 1 ″ Nâng cao kết quả học tập lý thuyết môn tin học 6 thông qua việc Hµ thÞ thu hµ sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học ở trường THCS thị trấn Cát Hải ″ Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương đương: cụ thể là ở hai lớp 6 của trường THCS thị trấn Cát Hải. Lớp 6B là lớp thực nghiệm và lớp 6C là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế khi dạy các bài học từ bài 9, 11,12 môn tin học 6. Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh, lớp thực nghiệm đã đạt kết quả học tập cao hơn so với lớp đối chứng. Điểm bài kiểm tra lý thuyết đầu ra của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 7,8; điểm bài kiểm tra lý thuyÕt đầu ra của lớp đối chứng là 6,4. Kết quả kiểm chứng T-test cho thấy p=0.00007 < 0,05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Điều đó chứng minh rằng sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học làm nâng cao kết quả học tập lý thuyết môn tin học 6 ở trường trung học cơ sở thị trấn Cát Hải. IV. GIỚI THIỆU Nội dung của môn tin học 6 được xây dựng theo định hướng cung cấp những kiến thức mở đầu về tin học giới thiệu các kiến thức và kĩ năng, tập trung chủ yếu đi sâu vào việc tìm hiểu về các khái niệm của thông tin và dữ liệu, hệ điều hành, sơ lược về cấu trúc của máy tính điện tử và sử dụng một số phần mềm thông dụng và hữu ích. Đây là môn học luôn gắn liền với thực hành việc nắm được bài học trong các tiết lý thuyết sẽ là tiền đề, là cơ sở cho quá trình vận dụng của học sinh trong các tiết thực hành và trong thực tế đời sống của các em sau này. Sự thay đổi về phương pháp dạy học mới tạo ra sự khác biệt rất lớn giữa quan điểm dạy học cũ và quan điểm dạy học mới. Theo quan điểm dạy học mới “Dạy học tích cực” lấy học sinh làm trung tâm, học sinh là chủ thể của hoạt động học, giáo viên là chủ thể của hoạt động dạy. Quan hệ hợp tác thầy – trò, trò – trò, nhưng nổi bật là quan hệ trò – trò và tích cực hợp tác đã đánh dấu sự phát triển mới trong việc thay đổi phương pháp, hình thức tổ chức dạy học. Việc sử dụng đồ dùng trực quan trong các tiết dạy với nội dung kiến thức mới rất được coi trọng, bởi nó là một trong những phương tiện hỗ trợ đắc lực cho người thầy trong quá trình giảng dạy và học tập của học sinh đạt hiệu quả hơn. 2 Nõng cao kt qu hc tp lý thuyt mụn tin hc 6 thụng qua vic Hà thị thu hà s dng dựng trc quan trong dy hc trng THCS th trn Cỏt Hi mi tit hc cú s h tr ca dựng trc quan ó luụn to ra s thay i rừ rt, s thay i ú cú th l t cỏch dy ca thy, cỏch hc ca trũ, cng cú th l s thay i ú n t chớnh s nhn thc, s t chim lnh tri thc ca hc sinh, bờn cnh ú khi cú s h tr ca dựng trc quan cng ó to ra s sinh ng, hp dn cho mi gi hc, m bo mi quan h tỏc ng a chiu gia giỏo viờn vi hc sinh, gia hc sinh vi giỏo viờn v gia hc sinh vi hc sinh. Qua vic thm lp, d gi ca mt s ng nghip cựng chuyờn mụn mt s trng trờn huyn o cho thy, vic s dng dựng trc quan trong gi hc cũn rt hn ch, hc sinh gp nhiu khú khn trong quỏ trỡnh tỡm hiu v chim lnh tri thc, hc sinh thỡ ph thuc quỏ nhiu vo giỏo viờn, chớnh vỡ iu ny ụi khi to cho hc sinh tớnh li, cũn ngi giỏo viờn cha tht ch ng trong quỏ trỡnh t chc v tin hnh cỏc hot ng dy hc v nh hng khụng tt n kt qu hc tp mụn hc. thay i hin trng trờn, c th l trong cỏc tit dy lý thuyt tin hc 6, ti nghiờn cu ny ca tụi ó s dng dựng trc quan cho vic thay i phng phỏp dy hc mi (dy hc cú s dng dựng trc quan) cho hỡnh thc t chc dy hc c (dy hc khụng s dng dựng trc quan). Giải pháp thay thế: Trong ging dy lý thuyt tin hc 6, đ dựng trc quan cung cp cho hc sinh ti a cỏc hỡnh nh, biu tng, cỏc mu vt hay on phim minh ha v thm chớ c cỏc thao tỏc, phng phỏp lm th m cỏc em ang hc v nghiờn cu. S dng s quan sỏt v th nghim phi c xem l phng phỏp c thự, chỳng gúp phn ỏp ng v mt nhn thc la tui hc sinh (12-13) l la tui vn sng ớt, s hiu bit ớt, cỏc biu tng tớch lu cũn hn ch; Cỏc em cũn nng v t duy thc nghim, t duy hỡnh tng c th. Vic xõy dng cỏc khỏi nim ũi hi phi ly Phng tin trc quan lm im ta cho quỏ trỡnh nhn thc. Hn na cỏc phng tin trc quan cũn phỏt huy c cỏc em tớnh tớch cc, tớnh t lc, ch ng sỏng to trong vic chiếm lĩnh tri thc di s t chc v ch o ca thy, do ú kin thc s sõu sc v chc. Chỳng gõy hng thỳ nhn thc cho hc sinh m hng thỳ nhn thc l yu t tõm lớ ban u cú tỏc dng rt tt i vi quỏ trỡnh nhn thc. 3 Nõng cao kt qu hc tp lý thuyt mụn tin hc 6 thụng qua vic Hà thị thu hà s dng dựng trc quan trong dy hc trng THCS th trn Cỏt Hi Vớ d : Trong bi 1: Thụng tin v tin hc khi ging dy v khỏi nim thụng tin. Giỏo viờn xõy dng khỏi nim thụng tin theo cỏc bc sau: GV cho hc sinh quan sỏt mt s hỡnh nh. Hc sinh quan sỏt Giỏo viờn a ra cõu hi nh hng: Nhng hỡnh nh trờn em li cho em nhng hiu bit nh th no? Cỏc em s a ra nhiu cỏch tr li khỏc nhau, sau ú giỏo viờn nhn xột, b sung. Da vo ú hc sinh s xõy dng c khỏi nim thụng tin l tt c nhng s vt, hin tng, s kin, con ngi em li s hiu bit. Rừ rng l õy hc sinh phi tp trung quan sỏt, tớch cc t duy (nhn xột, i chiu) t chiếm lĩnh tri thc di s hng dn ca GV qua s m thoi gi m. Tri thc chiếm lĩnh c chớnh l t s quan sỏt hỡnh nh vi s n lc suy ngh ca bn thõn hc sinh ch khụng phi do giỏo viờn cung cp. i vi vic dy hc tin hc, dựng trc quan cng cú ý ngha quan trng trong ging dy tin hc, vỡ nú c coi l cụng c, l phng tin c lc ca ngi giỏo viờn trong vic thit k, t chc cỏc tit dy nhm phỏt huy c tớnh tớch cc ca hc sinh trong quỏ trỡnh chim lnh tri thc. Có thể nói đồ dùng trực quan có nhiều thuận lợi hơn hẳn so với dạy học bằng ngôn ngữ chứa nhiều thông tin và tổ chức thuận lợi các thông tin trong cùng một vị trí, làm đơn giản các khái niệm, làm sáng tỏ các chi tiết của một khái niệm dựa trên ngôn ngữ trừu tợng. Đặc biệt đồ dùng trực quan còn làm tăng sự nhớ trong học tập đây là một trong những mục tiêu hàng đầu của giáo dục. Ngoi vic, s dng dựng trc quan l tranh nh thỡ trong mt s tit dy, giỏo viờn cú th s dng mt s mu vt tht s lụi cun c trớ tũ mũ, kh nng khỏm phỏ giỳp cỏc em nh lõu hn, tit hc s t hiu qu cao hn. Vớ d: Trong bi 4: Mỏy tớnh v phn mm mỏy tớnh hc sinh cú th nhn bit chớnh xỏc cỏc thnh phn ca mỏy tớnh nh: CD, a mm, cng, chut, bn phớm, CPU) thay cho vic giỏo viờn gii thiu trong phm vi cỏc kờnh hỡnh trong sỏch giỏo khoa hay hỡnh nh thỡ ngi giỏo viờn cú th s dng mu vt 4 Nõng cao kt qu hc tp lý thuyt mụn tin hc 6 thụng qua vic Hà thị thu hà s dng dựng trc quan trong dy hc trng THCS th trn Cỏt Hi tht hc sinh quan sỏt mt cỏch trc tip cỏc vt mu ú, để khi vn dng cho bi thc hnh học sinh nhận biết tt hn, i vi mụn tin hc iu ny rt cn thit. Nhng trong thc t khụng phi tt c cỏc tit hc s dng tranh nh hoc mu vt lại cú th em li hiu qu nh mong mun. Vớ d: Cn gii thớch cho hc sinh v hot ng ca cỏc cõu lnh, chng trỡnh mỏy tớnh, thỡ ngi giỏo viờn khụng th s dng dựng trc quan l tranh nh, mu vt din t c, vỡ iu ny s rt khú khn bởi hc sinh mi lm quen vi mụn tin hc. Nhng iu ú s tr nờn d dng hn nu ngi giỏo viờn thc hin mt thao tỏc minh ha bng vic gừ mt cõu lnh trong DOS ( hoc gi DOS ca Win) gii thớch v cõu lnh v cú th dựng mt chng trỡnh Pascal n gin minh ha cho mt hot ng ca mt chng trỡnh mỏy tớnh. Qua vic quan sỏt, nhn bit ú mi hỡnh thnh hc sinh kh nng thc hiện nhim v hc tp mt cỏch hiu qu nht. Trong b mụn tin hc, đoạn phim video cũng đợc coi là dựng trc quan rất quan trọng trong việc thiết kế và tổ chức các hoạt động dạy học. Bi video l t liu giỳp bi ging sinh động, hấp dẫn hơn so vi hình nh tnh, nú phn ỏnh trung thc cỏc i tng thc t, to c s chc chn v khỏch quan ca t liu i vi ngi hc. Vớ d: i vi nhng bi hc cn liờn h thc t hỡnh thnh nờn cỏc khỏi nim, vai trũ nh bi 9: Vỡ sao cn cú h iu hnh hoc bi 10 : H iu hnh lm nhng vic gỡ. Nu s dng hỡnh nh minh ha thỡ ngời học rất khó hình dung vai trũ ca phng tin iu khin hoc nhn bit h iu hnh l phn cng hay phn mm. Nhng nu ngi giỏo viờn trong tit hc ny s dng cỏc on phim video nh Hot ng giao thụng cú vai trũ ca ốn giao thụng hoc chỳ cnh sỏt giao thụng, Mt bui cho c trng cú vai trũ ca cụ tng ph trỏch, Lch s ca h iu hnh mỏy tớnh, s em li rt nhiu tỏc dng vỡ hc sinh hng thỳ tp trung quan sỏt cỏc hin tng thc t, t ú hỡnh thnh t duy nhn bit, hiu c bn cht ca phng tin iu khin v vai trũ ca h iu hnh trong mỏy tớnh. Đc im ni bt trong cỏc tit lý thuyt trong chng 4 Son tho vn bn, s dng phng phỏp trc quan lm mu, v th thụng qua cỏc thit b nh mỏy chiu, mỏy tớnh rt hiu qu. Vớ d: Trong bi 16: nh dng vn bn hc sinh cú k nng nh dng kớ t bng cỏc nỳt lnh, nu giỏo viờn ch cho hc sinh nghiờn cu sách giáo khoa, t 5 Nõng cao kt qu hc tp lý thuyt mụn tin hc 6 thụng qua vic Hà thị thu hà s dng dựng trc quan trong dy hc trng THCS th trn Cỏt Hi ú nhn bit tỏc dng ca cỏc nỳt lnh nh dng kớ t v thao tỏc nh dng kớ t bng nỳt lnh, thỡ hc sinh s tip thu kin thc mt cỏch th ng, học sinh không hiểu đợc bản chất của các thao tác và giờ học bỗng chốc trở nên nhàm chán, đơn điệu, không thể hiện rõ vai trò của ngời học trong quá trình chiếm lĩnh kiến thức. Nhng nu giỏo viờn sau khi cho hc sinh nghiờn cu sách giáo khoa v thao tỏc nh dng kớ t bng nỳt lnh sau ú giỏo viờn yờu cu nh sau: - S dng cỏc nỳt lnh nh dng dũng vn bn Dy tt hc tt mi ln thc hin thao tỏc quan sỏt s thay i ca dũng vn bn sau ú s dng nỳt lnh Undo quan sỏt dũng vn bn trc v sau khi thc hin thao tỏc t ú in thụng tin vo bng sau: Nỳt lnh Tỏc dng Thao tỏc s dng nỳt lnh GV yờu cu cỏc nhúm thc hin thao tỏc s dng cỏc nỳt lnh va tỡm hiu trờn mn chiu vo cỏc yờu cu c th. GV thng nht thao tỏc v thc hin lm mu trờn mn chiu Da vo trc quan lm th, hc sinh tha sc t mỡnh khỏm phỏ để v t mỡnh chiếm lĩnh kin thc, hình thành k nng. Trong quỏ trỡnh khỏm phỏ ú, c quan sỏt giỏo viờn lm mu, qua quan sỏt cỏc hiu ng hc sinh s nắm chắc tỏc dng ca cỏc nỳt lnh v cỏc thao tỏc, õy chớnh l tin , là cơ sở để học sinh vận dụng vào các tiết thực hành sau ny. Bờn cnh nhng dựng trc quan cú giỏ tr v mt thm m, thỡ cỏc kờnh hỡnh trờn bng ca giỏo viờn cng l mt phng tin trc quan cú giỏ tr s phm cao (nu giỏo viờn v p v nhanh) c kt hp trong lỳc mụ t, thuyt trỡnh giỳp cỏc em theo dừi bi ging mt cỏch rừ rng. Nh vy qua vic quan sỏt cỏc dựng trc quan, mi loi dựng u cú u im riờng, do vy trong quỏ trỡnh s dng ngi giỏo viờn phi bit la chn v vn dng sao cho hiu qu. Vn i mi phng phỏp dy hc trong ú cú s dng dựng trc quan trong dy hc ó cú nhiu ti nghiờn cu vớ d nh: 6 ″ Nâng cao kết quả học tập lý thuyết môn tin học 6 thông qua việc Hµ thÞ thu hµ sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học ở trường THCS thị trấn Cát Hải ″ + “Các biện pháp sử dụng đồ dùng trực quan quy ước kết hợp với tài liệu thành văn trong dạy học lịch sử ở trường THPT” – Nguyễn Tuấn Anh – Trường đại học sư phạm, đại học Huế. + “ Sử dụng đồ dùng dạy học mỹ thuật THCS” – Nguyễn Quốc Bảo – Năm 2011. + “ Một số phương pháp nâng cao kết quả sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học địa lí 6 ở trường THCS” - Đoàn Thị Hạnh – Năm 2010. + “ Nghiên cứu về thực trạng sử dụng và một số giải pháp cho việc sử dụng tranh ảnh trong các giờ dạy môn Tiếng Anh ở một số trường THCS Tỉnh Quảng Bình” NguyễnVĩnh Hiển–Lớp 04SPA02Khoa:TiếngAnh-Trường Đại họcNgoạiNgữ + “Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan tạo hình trong dạy học Lịch sử 9” – Vũ Văn Việt – Năm 2007. Các đề tài này đều đề cập đến vấn đề sử dụng đồ dùng trực quan trong quá trình dạy học, cũng như tác dụng và hiệu quả đồ dùng trực quan không chỉ là phương tiện, là công cụ để người giáo viên có thể tổ chức hoạt động dạy học, đảm bảo tính chính xác, khoa học về mặt kiến thức mà còn góp phần phát huy tính tự giác, tích cực của học sinh trong quá trình chiếm lĩnh tri thức. Có thể nói việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học được thể hiện trong rất nhiều đề tài, với mục đích khác nhau, nhưng chưa có đề tài nào đi sâu nghiên cứu vấn đề “Nâng cao kết quả học tập lý thuyết môn tin học 6 thông qua việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học ở trường THCS thị trấn Cát Hải ″ Thông qua việc tìm hiểu, nghiên cứu đề tài này không chỉ giúp tôi hiểu rõ hơn về vai trò, tác dụng của đồ dùng trực quan trong dạy học các tiết dạy lý thuyết môn tin học 6, mà còn cho thấy vị trí và tầm quan trọng của đồ dùng trực quan trong việc thay đổi phương pháp dạy học mới, ở đó người giáo viên có thể chủ động trong quá trình tổ chức các hoạt động dạy học, người học chủ động, tích cực trong quá trình chiếm lĩnh tri thức, để từ đó tạo cho học sinh sự say mê, yêu thích môn học, đồng thời giúp thực hiện tốt nội dung học tập. Vấn đề nghiên cứu: Việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lý thuyết môn tin học 6 có nâng cao kết quả học tập môn tin học của học sinh lớp 6 không? 7 Nõng cao kt qu hc tp lý thuyt mụn tin hc 6 thụng qua vic Hà thị thu hà s dng dựng trc quan trong dy hc trng THCS th trn Cỏt Hi Gi thuyt nghiờn cu: S dng dựng trc quan trong dy hc lý thuyt tin hc 6 s nõng cao kt qu hc tp lý thuyt mụn tin hc cho hc sinh lp 6 trng THCS th trn Cỏt Hi. V. PHNG PHP 1. Khỏch th nghiờn cu Hai lp c tham gia nghiờn cu l lp 6B v 6C cú nhiu im tng ng nhau v gii tớnh, trỡnh . C th nh sau: Bng 1: Gii tỡnh v trỡnh ca hc sinh hai lp 6B v 6C Lớp Số học sinh các nhóm Học lực Tng s Nam N Giỏi Khá TB Yếu Kém Lp 6B 25 14 11 04 15 04 2 0 Lp 6C 25 14 11 03 14 06 3 0 Đây là kết quả học tập về học lực xếp loại cả năm của lớp thực nghiệm (6B), lớp đối chứng (6C) ở năm học 2011 2012 đợc tôi tổng hợp sau khi Ban giám hiệu nhà trờng tiến hành biên chế học sinh ở các lớp đối với khối 6. 2. Thit k tin hnh cụng tỏc nghiờn cu tớnh hiu qu ca vic s dng dựng trc quan trong dy hc tin hc 6 trng THCS th trn Cỏt Hi, tụi ó tin hnh cụng tỏc kim tra, i chiu trờn hai lp, ú l lp 6B l lp thc nghim v lp 6C l lp i chng. Tụi ó dựng bi kim tra lý thuyt thuc phm vi kin thc u hc kỡ I ca nm hc 2012 20`13 lm bi kim tra trc tỏc ng. Qua bi kim tra cho thy im trung bỡnh ca hai lp cú s khỏc nhau, do ú tụi dựng phộp kim chng T Test kim chng s chờnh lch im s trung bỡnh ca hai lp trc khi tỏc ng. Kt qu: Bng 2: Kim chng xỏc nh cỏc nhúm tng ng i chng Thc nghim TBC 5,6 6,0 p = 0,198 P = 0,198 > 0,05, t ú kt lun s chờnh lch im s trung bỡnh ca hai nhúm thc nghim v nhúm i chng l khụng cú ý ngha, hai nhúm c coi l tng ng. S dng thit k 2: Kim tra trc v sau tỏc ng i vi cỏc nhúm tng ng: Bng 3: Kim chng xỏc nh cỏc nhúm tng ng Nhúm Kim tra trc T Tỏc ng KT sau 8 ″ Nâng cao kết quả học tập lý thuyết môn tin học 6 thông qua việc Hµ thÞ thu hµ sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học ở trường THCS thị trấn Cát Hải ″ tác động Thực nghiệm O1 Dạy học có sử dụng đồ dùng trực quan O3 Đối chứng O2 Dạy học không sử dụng đồ dùng trực quan O4 Ở thiết kế này tôi đã sử dụng phép kiểm chứng T – Test độc lập 3. Quy trình nghiên cứu * Chuẩn bị bài của giáo viên Để tiến hành kiểm chứng tính hiệu quả của đồ dùng trực quan trong dạy học môn Tin học 6, tôi đã tiến hành giảng dạy ở một số nội dung bài dạy với cùng một nội dung như nhau nhưng giảng dạy bằng hai phương pháp khác nhau: - Ở lớp đối chứng tôi thiết kế bài dạy không sử dụng đồ dùng trực quan, quá trình chuẩn bị như bình thường giống như ở những lần dạy học trước (không sử dụng đồ dùng trực quan). - Ở lớp thực nghiệm tôi thiết kế bài giảng có sử dụng đồ dùng trực quan, và để hỗ trợ tốt cho tiết dạy tôi đã chuẩn bị một số tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học, nghiên cứu thật kỹ các kênh hình trên tranh vẽ cũng như cách sử dụng tranh vẽ sao cho hiệu quả. * Tiến hành thực nghiệm Thời gian tiến hành thực nghiệm tôi vẫn thực hiện theo kế hoạch dạy học nhà trường, kế hoạch dạy học bộ môn, theo phân phối chương trình và thời khoá biểu để đảm bảo tính khách quan: Bảng 4: Thời gian thực nghiệm Thời gian Môn Tiết theo PPCT Tên bài dạy 22/9/2012 Tin học 6 9 Bài 5: Luyện tập chuột (tiết 1) 16/11/2012 Tin học 6 23 Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính (tiết 1) 24/11/2012 Tin học 6 25 Bài 12: Hệ điều hành Windows 4. Đo lường Bài kiểm tra trước tác động là bài lý thuyết thuộc phạm vi kiến thức đầu học kì I - Năm học 2012 – 2013, còn nội dung của các bài kiểm tra chủ yếu là căn cứ vào nội dung dạy học trong chương trình môn học. 9 ″ Nâng cao kết quả học tập lý thuyết môn tin học 6 thông qua việc Hµ thÞ thu hµ sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học ở trường THCS thị trấn Cát Hải ″ Bài kiểm tra sau tác động là bài kiểm tra sau khi học sinh đã học xong tiết 34 (theo phân phối chương tin học 6) để kiểm tra trên hai lớp là lớp 6B và lớp 6C với cùng một nội dung như nhau (xem phần phụ lục). * Tiến hành kiểm tra và chấm bài Sau khi dạy xong các bài dạy trên, tôi đã tiến hành kiểm tra một tiết (nội dung kiểm tra được trình bày ở phần phụ lục), và tiến hành công tác chấm điểm các bài kiểm tra của từng học sinh. VI. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ 1. Phân tích dữ liệu Bảng 5: So sánh điểm trung bình bài kiểm tra sau tác động Đối chứng Thực nghiệm ĐTB 6,4 7,8 Độ lệch chuẩn 1,27 0,96 Giá trị P của T- Test 0,00007 Chênh lệch giá trị TB chuẩn (SMD) 1,4 Với kết quả như trên đã chứng minh rằng kết quả hai lớp trước tác động là tương đương. Sau tác động kiểm chứng chênh lệch giữa ĐTB bằng T – Test cho kết quả P = 0,00007, cho thấy: sự chênh lệch giữa ĐTB lớp thực nghiệm và nhóm đối chứng rất có ý nghĩa, tức là chênh lệch kết quả ĐTB nhóm thực nghiệm cao hơn ĐTB nhóm đối chứng là không ngẫu nhiên mà do kết quả của tác động. Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn 7,8 6,4 1,4 0,96 SMD − = = . Điều đó cho thấy mức độ ảnh hưởng của việc sử dụng đồ dùng trực quan đến kết quả học tập của nhóm thực nghiệm là rất lớn. 10 [...]... kt qu hc tp lý thuyt mụn tin hc 6 thụng qua vic s dng dựng trc quan trong dy hc trng THCS th trn Cỏt Hi Hà thị thu hà mới mình thông qua việc tự học, tự bồi dỡng qua sách báo, qua đồng nghiệp, qua các trang Web trên mạng, để từ đó góp phần vào việc thay đổi phơng pháp dạy học và nâng cao chất lợng dạy học bộ môn Với kết quả của đề tài này, tôi rất hy vọng các đồng nghiệp cùng chuyên môn, có thể... trng môn học là môn thực hành vận dụng, thì tin học quả thật rất khác so với các môn học đợc tiến hành giảng dạy ở bậc THCS, sự khác biệt đợc thể hiện trong việc sử dụng phơng pháp, phơng tiện cũng nh quá trình tiến hành các hoạt động học tập Với yêu cầu ngày càng cao của công tác dạy học, bên cạnh nền tảng kiến thức cơ bản đối với môn học thì ngời giáo viên cũng luôn phải biết tự đổi 13 Nõng cao kt... trng THCS th trn Cỏt Hi Hà thị thu hà khoa hc, tớnh thm m, tớnh hiu qu , v c bit l ngi giỏo viờn phi cú k nng s dng thnh tho cỏc dựng trc quan liờn quan n b mụn m mỡnh ging dy 12 Nõng cao kt qu hc tp lý thuyt mụn tin hc 6 thụng qua vic s dng dựng trc quan trong dy hc trng THCS th trn Cỏt Hi Hà thị thu hà VII KT LUN V KHUYN NGH 1 Kt lun Qua vic s dng dựng trc quan trong dy hc tin hc 6 trng THCS. .. Nõng cao kt qu hc tp lý thuyt mụn tin hc 6 thụng qua vic s dng dựng trc quan trong dy hc trng THCS th trn Cỏt Hi Hà thị thu hà Gi thuyt ca ti Nõng cao kt qu hc tp lý thuyt mụn tin hc 6 thụng qua vic s dng dựng trc quan trong dy hc trng THCS th trn Cỏt Hi ó c kim chng 2 Bn lun kt qu Kt qu ca bi kim tra sau tỏc ng ca lp... dụng vào thực tế dạy học VIII TI LIU THAM KHO - Ti liu nghiờn cu khoa hc s phm ng dng D ỏn Vit B B GD&T nm 2009 - Sách giáo khoa tin học 6 - NXB GD - Nhng vn chung v i mi giỏo dc THCS Mụn tin hc NXB GD nm 2007 - Ti liu CKT CKN mụn tin hc dnh cho THPT Cát Hải, ngày 25 tháng 01 năm 2013 Ngời nghiên cứu H Th Thu H 14 Nõng cao kt qu hc tp lý thuyt mụn tin hc 6 thụng qua vic s dng dựng trc quan trong. .. dựng trc quan trong dy hc tin hc 6 l rt hiu qu, nhng mun cho dựng trc quan thc s l mt phng tin dy hc cú hiu qu, ngoi vic thit k bi dy sao cho sinh ng, hp dn, phỏt huy c tớnh t giỏc, tớch cc ca hc sinh, thỡ ngi giỏo viờn cng phi bit la chn dựng trc quan sao cho phự hp vi tng bi dy v i tng hc sinh, m bo tớnh 11 Nõng cao kt qu hc tp lý thuyt mụn tin hc 6 thụng qua vic s dng dựng trc quan trong dy... thy tớnh u vit ca dựng trc quan, dựng trc quan c coi l mt trong cỏc phng tin rt quan trng i vi mụn tin hc, nú khụng ch to ra s thay i ỏng k v phng phỏp, hỡnh thc t chc dy hc ca ngi giỏo viờn v hc sinh, m cũn to cho gi hc sinh ng hn, hp dn hn, phỏt huy c tớnh t giỏc, tớch cc ca hc sinh trong quỏ trỡnh chim lnh tri thc Mụn tin hc l mụn thc hnh vn dng, chớnh vỡ th vic nm chc lý thuyt phi c coi l khõu... trang b thờm mỏy chiu (projecter), mỏy tớnh, các trang thiết bị cần thiết nh; tranh ảnh, tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh, phần mềm ứng dụng trong dạy học tin học * Đối với giáo viên: + mi tit dy, ngi giỏo viờn cn nghiờn cu k ni dung bi dy t ú la chn cỏc dựng trc quan sao cho phự hp vi ni dung bi dy + Thu thp thờm cỏc mu vt nh cng, CD, CPU, a mm, Ram hoc cú th t lm cỏc on phim minh... Kt qu ca bi kim tra sau tỏc ng ca lp thc nghim l im trung bỡnh = 7.8, kt qu bi kim tra tng ng ca nhúm i chng l im trung bỡnh = 6. 4 chờnh lch im s ca hai nhúm l 0, 96, iu ú cho thy im trung bỡnh ca hai lp i chng v thc nghim ó cú s khỏc bit rừ rt, lp c tỏc ng cú im trung bỡnh cao hn lp i chng Chờnh lch giỏ tr trung bỡnh chun ca bi kim tra l SMD = 1,4 iu ny cú ý ngha mc nh hng ca tỏc ng l rt ln Phộp kim... CKN mụn tin hc dnh cho THPT Cát Hải, ngày 25 tháng 01 năm 2013 Ngời nghiên cứu H Th Thu H 14 Nõng cao kt qu hc tp lý thuyt mụn tin hc 6 thụng qua vic s dng dựng trc quan trong dy hc trng THCS th trn Cỏt Hi 15 Hà thị thu hà . đồ dùng trực quan trong dạy học ở trường THCS thị trấn Cát Hải ″ Giả thuyết của đề tài ″ Nâng cao kết quả học tập lý thuyết môn tin học 6 thông qua việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học. ″ Nâng cao kết quả học tập lý thuyết môn tin học 6 thông qua việc Hµ thÞ thu hµ sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học ở trường THCS thị trấn Cát Hải ″ I. TÊN ĐỀ TÀI Nâng cao kết quả học tập. dung dạy học trong chương trình môn học. 9 ″ Nâng cao kết quả học tập lý thuyết môn tin học 6 thông qua việc Hµ thÞ thu hµ sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học ở trường THCS thị trấn Cát Hải ″ Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Nâng cao kết quả học tập lý thuyết môn Tin học 6 thông qua việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học ở trường THCS thị trấn Cát Hải, SKKN Nâng cao kết quả học tập lý thuyết môn Tin học 6 thông qua việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học ở trường THCS thị trấn Cát Hải, SKKN Nâng cao kết quả học tập lý thuyết môn Tin học 6 thông qua việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học ở trường THCS thị trấn Cát Hải

Từ khóa liên quan