0

SKKN Một số giải pháp sử dụng phần mềm NetOp School trong các tiết thực hành tin học 6 ở trường THCS thị trấn Cát Bà

39 3,645 36

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:25

. nghiên cứu Một số giải pháp sử dụng phần mềm NetOp School trong các tiết thực hành Tin học 6 ở trường THCS thị trấn Cát Bà , đã được kiểm chứng. 2. Bàn luận kết quả Kết quả của bài kiểm tra. nghiên cứu: Sử dụng phần mềm NetOp School trong dạy học thực hành môn tin học 6 sẽ nâng cao hiệu quả dạy học và kết quả học tập môn tin học cho học sinh lớp 6 ở trường THCS thị trấn Cát Bà III giải pháp sử dụng phần mềm NetOp School trong các tiết thực hành Tin học 6 ở trường THCS thị trấn Cát Bà chính là đề tài nghiên cứu của tôi trong việc Đổi mới phương pháp dạy học cho học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số giải pháp sử dụng phần mềm NetOp School trong các tiết thực hành tin học 6 ở trường THCS thị trấn Cát Bà, SKKN Một số giải pháp sử dụng phần mềm NetOp School trong các tiết thực hành tin học 6 ở trường THCS thị trấn Cát Bà,

Từ khóa liên quan