SKKN Một số giải pháp sử dụng phần mềm NetOp School trong các tiết thực hành tin học 6 ở trường THCS thị trấn Cát Bà

40 3.7K 36
SKKN Một số giải pháp sử dụng phần mềm NetOp School trong các tiết thực hành tin học 6 ở trường THCS thị trấn Cát Bà

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG NĂM HỌC 2012-2013 MỤC LỤC UBND HUYỆN CÁT HẢI TRƯỜNG THCS TT CÁT BÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BẢN CAM KẾT TÁC GIẢ: Họ tên: Nguyễn Mạnh Linh Ngày, tháng, năm sinh: 09/08/1985 Chức vụ: Giáo viên – PT CNTT Đơn vị: Trường THCS TT Cát Bà ĐT: 0313887882; Di động: 0919100735 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG: “Một số giải pháp sử dụng phần mềm NetOp School tiết thực hành tin học trường THCS thị trấn Cát Bà” CAM KẾT: Tôi xin cam kết sáng kiến kinh nghiệm sản phẩm cá nhân tơi Nếu có xảy tranh chấp quyền sở hữu phần hay toàn nội dung đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Sở GD&ĐT tính trung thực cam kết Cát Bà, ngày 26 tháng 12 năm 2012 NGUYỄN MẠNH LINH TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT BÀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG NĂM HỌC 2012-2013 NGƯỜI CAM KẾT Nguyễn Mạnh Linh TÊN ĐỀ TÀI “Một số giải pháp sử dụng phần mềm NetOp School tiết thực hành Tin học trường THCS thị trấn Cát Bà” TÊN TÁC GIẢ VÀ TỔ CHỨC Người nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Nguyễn Mạnh Linh - Giáo viên Trường THCS thị trấn Cát Bà I TÓM TẮT ĐỀ TÀI Phần mềm dạy học phương tiện dạy học quan trọng môn học nói chung mơn Tin học nói riêng Phần mềm dạy học nhằm hỗ trợ cho người giáo viên trình tổ chức hoạt động dạy học, mà cịn tạo hiệu cao học, trở nên sinh động, hấp dẫn, phát huy tính tự học, tự giác, tích cực chủ động học sinh việc chiếm lĩnh tri thức môn học Giảng dạy bộ môn tin học có đặc thù riêng và có sự hỗ trợ của thiết bị dạy học hiện đại là phòng máy vi tính, nhiên để minh họa cho học sinh các thao tác môn học cần có máy chiếu hỗ trợ, đó máy chiếu là thiết bị đắt tiền, số lượng có hạn đó các môn học khác cũng cần máy chiếu Mặt khác việc giảng dạy tin học ở phòng máy vi tính có nhiều hoạt động mà máy chiếu không thể đáp ứng được ví dụ như: Quan sát hoạt động của máy học sinh, khóa máy hay hạn chế truy cập internet, copy dữ liệu và giao bài tập đến từng máy con, thu bài thi bài thực hành về máy giáo viên, khởi động lại hoặc tắt toàn bộ hệ thống máy học sinh…đặc biệt là tạo một phòng học đa phương tiện công nghệ cao Mặt khác, môn tin học môn học thực hành vận dụng thông thường sau tiết học lí thuyết tiết học thực hành, số lượng tiết thực NGUYỄN MẠNH LINH TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT BÀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG NĂM HỌC 2012-2013 hành môn Tin học thường chiếm khoảng từ 45 – 55% Đối với tiết thực hành, giáo viên thường giao yêu cầu, tập cho học sinh, em phải tự hoàn thành yêu cầu, tập Trong q trình học sinh học tiết thực hành máy tính, người giáo viên ln phải thường xuyên đứng bên cạnh em để giám sát, nhắc nhở giúp đỡ Tuy người giáo viên cố gắng giúp đỡ em giúp học sinh học tập tiết thực hành đạt hiệu tiết học thực hành thường gặp phải số trạng sau: số học sinh thực yêu cầu thực hành mức độ thấp, chưa phát huy tính tích cực, tự giác chủ động tiết thực hành, tiết thực hành nhàm chám, dẫn đến kĩ thực hành số học sinh chưa tốt Từ tơi đưa giải pháp sử dụng phần mềm NetOp School dạy học tiết thực hành môn Tin học thay cho việc giảng dạy thực hành phương pháp dạy học truyền thống Với phần mềm NetOp School người thầy chủ yếu đóng vai trị người tổ chức, quản lý điều khiển hoạt động dạy học cho tiết học thực hành đạt hiệu cao Với việc nghiên cứu đề tài này, tiến hành chia thành hai nhóm lớp tương đương: cụ thể hai lớp khối trường THCS thị trấn Cát Bà Là lớp 6A4 lớp thực nghiệm lớp 6A1 lớp đối chứng Lớp thực nghiệm thực giải pháp thay dạy thực hành từ tiết 28 đến tiết 31 theo PPCT môn Tin học Kết cho thấy tác động có ảnh hưởng rõ rệt đến kết học tập học sinh, lớp thực nghiệm đạt kết học tập cao so với lớp đối chứng Điểm kiểm tra thực hành đầu lớp thực nghiệm có giá trị trung bình 8,26, điểm kiểm tra thực hành đầu lớp đối chứng 7,50 Qua việc chia lớp thực nghiệm lớp đối chứng, có kết kiểm chứng T-test sau: p=0.0000035 < 0,05 từ ta thấy có khác biệt điểm trung bình lớp thực nghiệm lớp đối chứng Điều chứng minh việc sử dụng phần mềm NetOp School dạy học nâng NGUYỄN MẠNH LINH TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT BÀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG NĂM HỌC 2012-2013 cao hiệu giảng day có kết cao việc học tập học sinh tiết dạy thực hành môn Tin học trường trung học sở thị trấn Cát Bà II GIỚI THIỆU Hiện trạng Trong nhà trường việc giảng dạy môn tin học phải thực đồng thời dạy lý thuyết rèn kĩ thực hành cho HS nhiệm vụ vô quan trọng học sinh THCS bắt đầu tiếp xúc với máy tính Với tiết dạy thực hành môn Tin học 6, tiết thực hành chiếm phần lớp theo phân phối chương trình học kì I, chủ yếu tập trung vào vấn đề rèn kỹ thực thao tác thư mục tệp tin, mà đối tượng học sinh lớp Sơ đồ phịng máy vi tính Vậy với tiết dạy thực hành người giáo viên dừng lại việc giao yêu cầu đưa tập, yêu cầu học sinh thực hành theo, khó cho học sinh hồn thành tốt nội dung thực hành cách hiệu Với phát triển cơng nghệ thơng tin nói chung tin học nhà trường nói riêng, với việc xuất phần mềm công cụ hỗ trợ dạy học NGUYỄN MẠNH LINH TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT BÀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG NĂM HỌC 2012-2013 bước ngoặt đánh dấu thay đổi phương pháp dạy học phương pháp dạy đại Nhờ có hỗ trợ cơng nghệ thơng tin dạy học, tiết học có hỗ trợ phần mềm ứng dụng tạo thay đổi rõ rệt, thay đổi phương pháp dạy thầy, cách học trị, thay đổi đến từ nhận thức, đồng thời tự đổi tự chiếm lĩnh tri thức học sinh Bên cạnh có hỗ trợ phần mềm ứng dụng tạo sinh động, hấp dẫn cho tiết học, đảm bảo mối quan hệ tác động đa chiều giáo viên với học sinh, học sinh với giáo viên học sinh với học sinh Qua việc dự giờ, thăm lớp số đồng nghiệp chuyên môn số trường địa bàn, thấy tiết dạy thực hành môn tin học người giáo viên dừng lại việc tổ chức cho học sinh thực theo trình tự tiết thực hành, chưa đầu tư đến việc xây dựng tổ chức cho tiết thực hành đạt hiệu cao nhất, tổ chức tiết thực hành người giáo viên vất vả việc tổ chức, giám sát, giúp đỡ học sinh, cịn học sinh phụ thuộc q nhiều vào giáo viên, điều đơi tạo cho học sinh tính ỷ lại, thực tế việc đánh giá kết thực hành học sinh chủ yếu đến từ giáo viên, thường đánh giá chiều Để thay đổi thực trạng trên, cụ thể tiết thực hành môn Tin học 6, nghiên cứu sử dụng phần mềm ứng dụng NetOp School cho việc đổi phương pháp dạy học, phương pháp dạy học có sử dụng công cụ hỗ trợ phần mềm ứng dụng nhằm thay cho hình thức tổ chức dạy học cũ Giải pháp thay thế: Với hỗ trợ phần mềm NetOp School tạo cho người giáo viên có hội đổi phương pháp dạy, hình thức tổ chức dạy học tiết thực hành cần có hỗ trợ phần mềm NetOp School, người giáo viên cần đưa yêu cầu tiết thực hành, vị trí máy server giáo viên thực toàn hoạt động dạy học, phần mềm NetOp School cho phép người giáo viên truy cập vào tất máy tính client hay máy tính NGUYỄN MẠNH LINH TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT BÀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG NĂM HỌC 2012-2013 học sinh, với điều kiện tất máy tính phải cài đặt, kết nối mạng LAN đồng thời cài đặt phần mềm ứng dụng NetOp School Giáo viên giám sát máy HS qua máy chủ Trong trình tiến hành hoạt động dạy học, người giáo viên bao qt tồn trình thực hành đối tượng học sinh từ việc thực yêu cầu nội dung học, việc giúp đỡ, nhắc nhở, động viên, sữa sai, chí đưa đáng giá, nhận xét trực tiếp vào làm học sinh cần, mà tới vị trí học tập học sinh Bên cạnh q trình thực hành học sinh trao đổi với giáo viên trình bày ý kiến trước vấn đề, hay yêu cầu giúp đỡ bạn lớp gặp khó khăn, trao đổi ý kiến thân vấn đề liên quan đến nội dung học tập để từ đưa nhận xét đánh giá cho bạn lớp Thanh công cụ điều khiển hoạt động máy học sinh Vậy việc đổi phương pháp dạy học, có sử dụng cơng cụ hỗ trợ phần mềm ứng dụng dạy học có nhiều đề tài nghiên cứu nghiên cứu khoa học sư phạm: - B2003-05-01 “ Một số nghiên cứu khai phá liệu hệ thống quản lý đào tạo ĐHTN” – TS Vũ Mạnh Xuân – Năm 2003 NGUYỄN MẠNH LINH TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT BÀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG NĂM HỌC 2012-2013 - B2004 “ Ứng dụng CNTT vào dạy học số nội dung chương trình hình học THCS” – TS Trịnh Thanh Hải – Năm 2004 - B2004-03-56 “ Ứng dụng phương pháp hướng đối tượng vào xây dựng hệ thống phần mềm chuyên dụng” – TS Nguyễn Mạnh Đức – Năm 2004 - B2009 “ Ứng dụng CNTT vào dạy học tốn THPT theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập học sinh” TS Trịnh Thanh Hải – Năm 2009 - B2010-TN-03-23 “Nghiên cứu mô hình quan hệ hệ thống đối tượng - thành phần ứng dụng vào thiết kế hệ thống phần mềm” TS Nguyễn Mạnh Đức – Năm 2010 - B2010-TN ”Ứng dụng phần mềm Working Model dạy Vật Lý học” Nguyễn Đình Ngọc – Năm 2010 Các đề tài nghiên cứu đề cập đến việc sử dụng phần mềm ứng dụng trình dạy học, tác dụng hiệu phần mềm ứng dụng Nó phương tiện, cơng cụ để người giáo viên tổ chức hoạt động dạy học, đảm bảo tính xác, khoa học mặt kiến thức cịn góp phần phát huy tính tự giác, tích cực học sinh q trình chiếm lĩnh tri thức Có thể nói việc sử dụng phần mềm ứng dụng dạy học thể nhiều đề tài nghiên cứu, với nhiều mục đích khác nhau, có đề tài chưa sâu vào mục đích nghiên cứu Vậy việc “Một số giải pháp sử dụng phần mềm NetOp School tiết thực hành Tin học trường THCS thị trấn Cát Bà” đề tài nghiên cứu việc Đổi phương pháp dạy học cho học sinh lớp trường THCS thị trấn Cát Bà Thông qua việc tìm hiều, nghiên cứu đề tài giúp tơi hiểu rõ vai trò, tác dụng phần mềm NetOp School dạy học tiết thực hành mơn tin học 6, mà cịn cho thấy vị trí tầm quan trọng phần mềm ứng dụng việc thay đổi phương pháp dạy học “Dạy học đại”, người giáo viên chủ động trình tổ chức hoạt động học tập, người học chủ động, tích cực q trình chiếm lĩnh tri thức, để từ NGUYỄN MẠNH LINH TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT BÀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG NĂM HỌC 2012-2013 tạo cho học sinh say mê, u thích mơn học, đồng thời giúp em vận dụng kiến thức học vào thực tế đời sống, điều cần em học sinh hành trang xây dựng đất nước Vấn đề nghiên cứu: Việc sử dụng phần mềm NetOp School tiết dạy thực hành mơn tin học có nâng cao hiệu dạy học kết học tập môn tin học nhà trường học sinh lớp không? Giả thuyết nghiên cứu: Sử dụng phần mềm NetOp School dạy học thực hành môn tin học nâng cao hiệu dạy học kết học tập môn tin học cho học sinh lớp trường THCS thị trấn Cát Bà III PHƯƠNG PHÁP Khách thể nghiên cứu Hai lớp tham gia nghiên cứu lớp 6A1 6A4 có nhiều điểm tương đồng kiến thức, kĩ giới tính Cụ thể sau: Bảng 1: Giới tình trình độ học sinh hai lớp 6A1 6A4 Số học sinh nhóm Học lực Tổng số Nam Nữ Giỏi Khá TB Yếu Kém Lớp 6A1 40 25 15 12 19 07 Lớp 6A4 39 23 16 11 20 07 Đây kết học tập học sinh xếp loại học lực năm hai nhóm lớp thực nghiệm (6A4), lớp đối chứng (6A1) năm học 20112012 Kết tổng hợp lại sau Ban giám hiệu nhà trường tiến hành biên chế học sinh vào lớp khối Thiết kế Để tiến hành cơng tác nghiên cứu tính hiệu việc sử dụng phần mềm NetOp School tiết dạy thực hành môn tin học trường THCS thị trấn Cát Bà, tiến hành công tác kiểm tra, đối chiếu hai lớp, lớp 6A4 lớp thực nghiệm lớp 6A1 lớp đối chứng Tôi thực với kiểm tra thực hành thuộc phạm vi kiến thức học kì I làm kiểm tra trước tác động Lớp NGUYỄN MẠNH LINH TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT BÀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG NĂM HỌC 2012-2013 Qua kiểm tra cho thấy điểm trung bình hai lớp có khác nhau, tơi dùng phép kiểm chứng T – Test để kiểm chứng chênh lệch điểm số trung bình hai lớp trước tác động Kết quả: Bảng 2: Kiểm chứng để xác định nhóm tương đương Đối chứng 6,15 TBC p= Thực nghiệm 6,33 0,272 P = 0,272 > 0,05, từ kết luận chênh lệch điểm số trung bình hai nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng khơng có ý nghĩa, hai nhóm coi tương đương Sử dụng thiết kế 2: Kiểm tra trước sau tác động nhóm tương đương: Bảng 3: Kiểm chứng để xác định nhóm tương đương Nhóm Kiểm tra trước TĐ Tác động KT sau tác động Dạy học có sử dụng phần mềm NetOp School Dạy học không sử dụng Đối chứng O2 phần mềm NetOp School Ở thiết kế sử dụng phép kiểm chứng T – Test độc lập Thực nghiệm O1 O3 O4 Quy trình nghiên cứu * Chuẩn bị giáo viên Để tiến hành kiểm chứng tính hiệu phần mềm NetOp School dạy học thực hành môn tin học 6, tiến hành giảng dạy số nội dung dạy với nội dung giảng dạy hai phương pháp khác nhau: - Ở lớp đối chứng thiết kế dạy không sử dụng phần mềm NetOp School, trình chuẩn bị đầy đủ phương tiện dạy học (không sử dụng phần mềm NetOp School) NGUYỄN MẠNH LINH TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT BÀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG NĂM HỌC 2012-2013 - Ở lớp thực nghiệm tơi thiết kế giảng có sử dụng phần mềm NetOp School, để hỗ trợ tốt cho tiết dạy có sử dụng phần mềm NetOp School trước đó, tiến hành cài đặt phần mềm NetOp School tất máy tính phịng máy Và tơi nghiên cứu kỹ cách sử dụng, tính hạn chế phần mềm thông qua số Website: www.diendantinhoc.vn, www.netop.com, qua số sách tin học, đợt tập huấn Sở giáo dục có đề cập việc sử dụng phần mềm ứng dụng dạy học, chí qua đồng nghiệp chun mơn, có kĩ sử dụng tốt phần mềm ứng dụng nói chung phần mềm NetOp School nói riêng, đồng thời tơi hướng dẫn học sinh cách sử dụng phần mềm tiết học thực hành cho đạt hiệu cao * Tiến hành thực nghiệm Thời gian tiến hành thực nghiệm thực theo phân phối chương trình mơn, kế hoạch thời khóa biểu dạy học nhà trường để đảm bảo tính khác quan q trình thực nghiệm hai nhóm lớp thực nghiệm 6A4 đối chứng 6A1: Bảng 4: Thời gian thực nhgiệm Lớp Thời gian 6A4 6A1 6A4 6A1 6A4 6A1 6A4 6A1 24/11/2012 23/11/2012 27/11/2012 30/11/2012 27/11/2012 30/11/2012 04/12/2012 07/12/2012 Môn Tiết theo PPCT Tin học 28 Tin học 29 Tin học 30 Tin học 31 Tên dạy Bài thực hành số 3: Các thao tác với thư mục (T1) Bài thực hành số 3: Các thao tác với thư mục (T2) Bài thực hành số 4: Các thao tác với tệp tin (T1) Bài thực hành số 4: Các thao tác với tệp tin (T2) Đo lường 4.1 Sử dụng công cụ đo, thang đo NGUYỄN MẠNH LINH 10 TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT BÀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG GV thông qua phần mềm NetOp School kiểm tra NĂM HỌC 2012-2013 * Lưu ý: Sgk HS đại diện nhóm làm yêu cầu phiếu học tập theo yêu cầu giáo viên HS nhận xét thao tác nhóm bạn GV nhận xét thống Xố thư mục: GV Theo em đặt tên thư mục ký tự *, %,/, ^, (, ) không * Cách1: HS trả lời - Nháy chuột để chọn thư mục HS thực máy nhóm cần xố HS nhóm quan sát - Nhấn phím Delete, chọn Yes GV thống đưa lưu ý đặt tên thư mục * Cách 2: Windows - Nháy phải vào thư mục cần Hoạt động 4: Củng cố xoá GV: Trong thực hành em cần nắm - Chọn Delete, chọn Yes nội dung kiến thức nào? HS: Trả lời -> nhận xét GV: Chốt kiến thức, hệ thống kiến thức đồ tư Hoạt động 5: Dặn dò - HDVN - Luyện tập thao tác vừa học - Xem trước nội dung lại thực hành số - Ôn lại nội dung vừa học - Tự thực hành nội dung học (nếu có MT) Tiết 30 Ngày soạn: 10/11/2012 NGUYỄN MẠNH LINH 26 TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT BÀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG Tuần 15 NĂM HỌC 2012-2013 Ngày dạy: 6A1: 30/11/2012; 6A4: 27/11/2012 BÀI THỰC HÀNH SỐ CÁC THAO TÁC VỚI TỆP TIN (TIẾT 1) I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Kiến thức - Làm quen với hệ thống quán lí tệp tin Win - Nắm thao tác đổi tên, xoá, xem nội dung tệp tin Kỹ - Thực thao tác đổi tên , xoá, xem nội dung tệp tin - Chạy tệp tin chương trình Thái độ: - Nghiêm túc thực hành, có tác phong suy nghĩa làm việc hợp lí, xác, có thái độ đắn có ý thức ứng dụng tin học học tập sống - Rèn tư sáng tạo, tính cẩn thận cho học sinh, từ giúp cho học sinh u thích mơn học II PHƯƠNG TIỆN VÀ CÁCH THỨC a Phương tiện thực - GV: Phòng máy, ĐDDH, phần mềm, tài liệu tham khảo, phiếu học tập - HS : Nghiên cứu trước nội dung thực hành, đồ dùng học tập b Cách thức tiến hành - Lấy HS làm trung tâm - Nêu vấn đề, gợi mở, diễn giảng phương pháp khác III TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY Ổn định lớp học: Kiểm tra cũ HS1: Sử dụng cửa sổ Mycomputer, em nội dung ổ đĩa D:, kể tên tệp tin có ổ đĩa D:? NGUYỄN MẠNH LINH 27 TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT BÀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG NĂM HỌC 2012-2013 HS2: Kể tên dạng tệp tin có máy tính? Dựa vào đâu để biết dạng tệp tin ? Bài NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN – HỌC SINH Hoạt động 1: Mục đích – Yêu cầu KIẾN THỨC CẦN ĐẠT I Mục đích – yêu cầu: (sgk) GV: yêu cầu học sinh đọc mục đích – yêu cầu Sgk HS đọc mục đích – yêu cầu sgk GV: Bài học hôm cần thực ? HS: trả lời -> nhận xét GV: Giới thiệu qua nội dung thực hành Hoạt động 2: Nội dung thực hành II Nội dung GV phát phiếu học tập cho học sinh với nội dung Khởi động Mycomputer HS nhóm nhận phiếu học tập xem trước (sgk) nội dung yêu cầu phiếu học tập GV Em thực thao tác tệp tin ? HS trả lời GV Theo em thao tác xem nội dung tệp tin, đổi tên tệp tin, xoá tệp tin có giống thao tác thư mục khơng ? Xem nội dung tệp tin HS trả lời - Kích đúp chuột vào tệp tin cần GV thống xem GV yêu cầu học sinh làm yêu cầu phiếu học tập máy tính HS thực thao tác máy ghi bước thao tác phiếu học tập NGUYỄN MẠNH LINH 28 TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT BÀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG NĂM HỌC 2012-2013 Hoạt động 3: Kiểm tra - đánh giá GV yêu cầu HS nhóm đổi chéo phiếu học tập chấm điểm theo hướng dẫn Đổi tên tệp tin GV yêu cầu HS nhóm đổi chéo phiếu học tập chấm điểm theo hướng dẫn GV thống thao tác nội dung - Nháy chuột vào tên tệp thực hành - Nháy chuột vào tên lần HS nhóm bổ xung thêm nội dung thiếu làm sai vào phiếu học tập - Gõ tên nhấn Enter GV cho học sinh kiểm tra thao tác học sinh theo yêu cầu sau - Thực xoá tệp tin dsach9a.doc thư * Lưu ý: (sgk) mục TRUONG ổ đĩa C: - Mở ổ đĩa D: xoá ba tệp tin ổ đĩa D: - Thực thực xóa tệp tin dsach6b.doc thư mục - Mở thư mục HOCTAP ổ đĩa D: xoá tệp tin HS làm trực tiếp máy nhóm HS nhận xét thao tác thông qua phần mềm NetOpSchool GV nhận xét Xố tệp tin GV đưa tình huống: “Bạn Chi đổi tên tệp tin - Chọn tệp tin cần xoá baitap.doc thành baithuchanh.jpg” sau đổi tên - ấn phím Delete bàn phím bạn mở lại tệp tin mở Theo em tệp tin bạn bị lỗi? HS trả lời GV đưa lưu ý đổi tên tệp tin GV thực thao tác qua hệ thống máy tính * Lưu ý: (sgk) NGUYỄN MẠNH LINH 29 TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT BÀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG NĂM HỌC 2012-2013 có cài đặt phần mềm NetOp School cho HS quan sát máy tính HS HS quan sát thao tác GV qua máy tính nhóm qua phần mềm NetOpSchool GV nhắc nhở học sinh cẩn thận xoá tệp tin HS lắng nghe, lĩnh hội kiến thức Hoạt động 4: Củng cố GV Trong thực hành em cần nắm nội dung kiến thức ? HS trả lời GV hệ thống kiến thức đồ tư Hoạt động 5: Dặn dò - HDVN - Luyện tập thao tác vừa học - Xem trước nội dung lại thực hành số - Ôn lại nội dung học - Về nhà thực hành lại thao tác vừa học (nếu có máy tính) Tiết 31 Ngày soạn:17/11/2012 Tuần 16 Ngày dạy: 6A1: 07/12/2012; 6A4: 04/12/2012 NGUYỄN MẠNH LINH 30 TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT BÀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG NĂM HỌC 2012-2013 BÀI THỰC HÀNH SỐ CÁC THAO TÁC VỚI TỆP TIN (T2) I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Kiến thức - Làm quen với hệ thống quán lí tệp tin hệ thống Windows xp - Nắm thao tác chép, di chuyển thư mục tệp tin Kỹ - Thực thao tác chép, di chuyển thư mục, têp tin Thái độ: - Nghiêm túc thực hành, có tác phong suy nghĩa làm việc hợp lí, xác, có thái độ đắn có ý thức ứng dụng tin học học tập sống - Rèn tư sáng tạo, tính cẩn thận cho học sinh, từ giúp cho học sinh u thích mơn học II PHƯƠNG TIỆN VÀ CÁCH THỨC a Phương tiện thực - GV: Giáo án, Phịng máy tính, máy chiếu, đoạn phim, phiếu học tập - HS: Nghiên cứu nội dung học,SGK, đồ dùng học tập b Cách thức tiến hành - Lấy học sinh làm trung tâm - Nêu vấn đề, gợi mở, diễn giảng sử dụng PP dạy học III TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY Ổn định trật tự lớp học: Kiểm tra cũ GV Em học thực thao tác thư mục tệp tin? Liệt kê thao tác thư mục tệp tin em chưa học? Bài NỘI DUNG NGUYỄN MẠNH LINH 31 TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT BÀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN – HỌC SINH Hoạt động : Mục đích – Yêu cầu NĂM HỌC 2012-2013 KIẾN THỨC CẦN ĐẠT Mục đích – Yêu cầu GV yêu cầu HS nêu mục đích thực hành cần đạt (sgk) HS trả lời nhận xét GV nêu mục đích thực hành HS lắng nghe yêu cầu thực hành Hoạt động : Hướng dẫn thao tác chép, Nội dung thực hành: di chuyển a Thao tác chép thư mục GV Trong trường hợp thực thao tác tệp tin chép hay di chuyển tệp tin ? - Chọn thư mục hoạc tệp tin cần HS trả lời chép GV cho hs xem sô đồ mô tả thao tác di chuyển, - Nháy chuột vào Edit / Copy chép tệp tin giải thích - Mở thư mục chứa thư mục tệp tin cần chép đến Sơ đồ mô tả thao tác chép, di chuyển c Sao Vị trí nguồn: tệp nguồn cần chép di chuyển hép y Cop ể huy Di c n- - Nháy chuột vào Edit / Paste Bộ nhớ đệm t Cu Dán P aste Vị trí đích: Vị trí lưu trữ tệp kết thao tác chép, di chuyển b Di chuyển thư mục tệp tin - Chọn thư mục hoạc tệp tin cần di chuyển GV tổ chức học sinh hoạt động nhóm Các bước thao tác chép, di chuyển - Nháy chuột vào Edit / Cut Sao chép tệp Di chuyển tệp - Mở thư mục chứa thư chứa tệp tin Thao tác tin tin thư mục cần di chuyển tới Giống Khác GV cho HS xem đoạn phim hướng dẫn thao tác - Nháy chuột vào Edit / Paste chép di chuyển máy nhóm thông qua phần mềm NetOpSchool HS xem phim trả lời câu hỏi bảng thông tin GV nhận xét NGUYỄN MẠNH LINH 32 TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT BÀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG NĂM HỌC 2012-2013 Các bước thao tác chép, di chuyển Thao tác Sao chép Di chuyển tệp tin tện in Giống B1 Chọn tệp tin B3 chuyển đến thư mục chứa tệp tin Khác B4 Edit /Paste B2: B2 Edit/Cut Edit/Copy GV giống tệp tin thao tác nói em di chuyển thư mục tệp tin Bài tập: Sao chộp (Di chuyển) tệp tin 17.jpg thư mục Hinhảnh ổ đĩa D: sang thư mục Album em ổ đĩa D: - Xác định Vị trí nguồn, Vị trí đích - Trình bày bước thao tác chép HS thực theo nhóm GV thơng qua phần mềm NetOpSchool đưa thao thực hành số nhóm lên hình máy chiếu, nhóm bạn nhận xét GV sửa sai cho nhóm thơng qua phân mềm NetOpSchool HS nhóm quan sát GV sửa sai cho nhóm mình, tự hồn chỉnh thao tác cịn lại GV chép di chuyển nhiều tệp tin thư mục lúc không? HS trả lời -> nhận xét GV yêu cầu học sinh thực di chuyển thư mục ổ đĩa D: sang thư mục THCS NGUYỄN MẠNH LINH 33 TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT BÀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG NĂM HỌC 2012-2013 ổ đĩa C: HS thực chiếu Hoạt động3: Thực hành GV gửi phiếu thực hành cho HS thông qua phần mềm NetOpSchool HS nhận phiếu thực hành thông qua phần mềm NetOpSchool làm yêu cầu phiếu thực hành máy tính Nội dung phiếu thực hành Tạo hai thư mục với tên Album cua em Ngoc Ha Mở thư mục khác có chứa tệp tin Sao chép tệp tin vào thư mục Album cua em Di chuyển tệp tin vừa di chuyển vào thư mục NgocHa sau xố têp tin Mở ổ đia D: chọn tệp tin sau thực chép tệp tin vào thư mục Album cua em Sao chép thư mục Album cua em vào thư mục Ngoc Ha GV quan sát nhắc nhở, giải đáp thắc mắc thông qua phần mềm NetOpSchool Hoạt động : Nhận xét - Đánh giá GV gọi đại diện nhóm thực yêu cầu phiếu học tập máy tính HS thực máy nhóm GV: trình chiếu thao tác thực nhóm đại diện lên máy chiếu thông qua phần mềm NetOp School HS quan sát nhận xét thao tác nhóm bạn NGUYỄN MẠNH LINH 34 TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT BÀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG NĂM HỌC 2012-2013 GV nhận xét thao tác thực hành nhóm Hoạt động : Củng cố GV Em sử dụng thao tác chép, di chuyển trường hợp nào? GV Thao tác chép di chuyển khác bước nào? GV nhắc lại thao tác tệp tin thư mục GV Hệ thống kiến thức học BĐTD Hoạt động : Dặn dò - HDVN - Luyện tập thao tác học - Ôn lại nội dung học - Luyện tập thực hành nội dung học tệp tin thư mục - Chuẩn bị cho tiết sau kiểm tra thực hành Phụ lục 3: Bảng điểm lớp thực nghiệm lớp đối chứng BẢNG ĐIỂM LỚP THỰC NGHIỆM STT HỌ VÀ TÊN ĐIỂM KIỂM TRA TRƯỚC TÁC ĐỘNG ĐIỂM KIỂM TRA SAU TÁC ĐỘNG Lê Phương Anh NGUYỄN MẠNH LINH 35 TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT BÀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 NĂM HỌC 2012-2013 Nguyễn Thị Ngọc Bích 8 Bùi Thị Hương Chi Nguyễn Tiến Dũng Tô Quỳnh Dương Nguyễn Quốc Đại Đặng Minh Đức Phạm Minh Hiền Nguyễn Mạnh Hiệp Hoàng Trọng Hiếu Bùi Ngọc Huyền Nguyễn Thị Mai Huyền Bùi Thu Huyền Phạm Sĩ Anh Kiệt Nguyễn Hải Linh Phạm Thị Phương Mai Hoàng Thị Thảo Mai Bùi Văn Mạnh Nguyễn Văn Minh Nguyễn Quang Minh Vũ Phương Nam Lê Hoàng Thảo Nhi Phạm Anh Phương Đinh Bằng Quyết Phạm Như Quỳnh Đinh Chính Thanh Sang Đoàn Hồng Thế Tâm Đặng Duy Tân Vũ Chí Thành Vũ Thị Phương Thảo NGUYỄN MẠNH LINH 36 TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT BÀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG 31 32 33 34 35 36 37 38 39 NĂM HỌC 2012-2013 Hoàng Thị Thu Trang 10 Bùi Thị Huyền Trang Lương Thị Quỳnh Trâm Đinh Quốc Triều Đinh Khắc Triệu Phạm Minh Tuấn Nguyễn Việt Tùng Lưu Thành Vinh Nguyễn Văn Vương BẢNG ĐIỂM LỚP ĐỐI CHỨNG STT 10 11 12 13 ĐIỂM KIỂM TRA TRƯỚC TÁC ĐỘNG ĐIỂM KIỂM TRA SAU TÁC ĐỘNG Hà Duy Anh Nguyễn Đức Anh Phùng Thị Hà Anh 7 Đỗ Phương Anh Phạm Việt Anh 6 Phạm Thị Ngọc Bích 6 Phạm Ngọc Biên 7 Hoàng Mạnh Cường 7 Nguyễn Văn Cường Nguyễn Đình Duy Nguyễn Quý Dương Trần Thành Dương Phạm Hoàng Điệp HỌ VÀ TÊN NGUYỄN MẠNH LINH 37 TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT BÀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 NĂM HỌC 2012-2013 Hoàng Văn Động Hoàng Thanh Hà Nguyễn Hữu Hạnh Đỗ Thị Hằng Phạm Minh Hiếu 6 Trần Thu Hương Hoàng Đức Lương Phạm Thị Khánh Ly Nguyễn Văn Mạnh Đoàn Thị Trà My 6 Hoàng Quốc Mỹ Hoàng Phương Nam 7 Hoàng Thúy Nga Hoàng Minh Ngọc 6 Nguyễn Đức Nhật 6 Trần Thái Phong 7 Đinh Văn Phúc Lê Thanh Phương Tô Văn Sơn 6 Vương Thị Thanh Thảo Đinh Khắc Tiến Đỗ Thị Huyền Trang Phạm Thu Trang Vũ Minh Tuấn 6 Lê Thị Mai Uyên Phạm Thúy Vi Nguyễn Tuấn Vũ NGUYỄN MẠNH LINH 38 TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT BÀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG NĂM HỌC 2012-2013 MỘT SỐ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ VIẾT THỂ STT TÊN SKKN XẾP GHI NĂM LOẠI Một số biện pháp dạy học môn tin LOẠI CHÚ Mơn 01 2010 B 2011 B có hiệu Tin học Đổi phương pháp giảng dạy học Mơn 02 sinh thực hành máy vi tính NGUYỄN MẠNH LINH 39 Tin học TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT BÀ ... ? ?Một số giải pháp sử dụng phần mềm NetOp School tiết thực hành Tin học trường THCS thị trấn Cát Bà? ?? đề tài nghiên cứu việc Đổi phương pháp dạy học cho học sinh lớp trường THCS thị trấn Cát Bà. .. CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG NĂM HỌC 2012-2013 NGƯỜI CAM KẾT Nguyễn Mạnh Linh TÊN ĐỀ TÀI ? ?Một số giải pháp sử dụng phần mềm NetOp School tiết thực hành Tin học trường THCS thị trấn Cát Bà? ?? TÊN... Môn Tiết theo PPCT Tin học 28 Tin học 29 Tin học 30 Tin học 31 Tên dạy Bài thực hành số 3: Các thao tác với thư mục (T1) Bài thực hành số 3: Các thao tác với thư mục (T2) Bài thực hành số 4: Các

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:25

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan