0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC TIẾT 73, 74 ÔN TẬP TIẾNG VIỆT MÔN NGỮ VĂN 9

33 2,690 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:15

. dục THCS môn Ngữ Văn – NXB GD - Đổi mới nội dung và phương pháp dạy Ngữ Văn - Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ Văn NXB GD - Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học Ngữ văn THCS. 8 2.Khuyến nghị 9 VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 VII. PHỤ LỤC 11 1 ĐỀ TÀI: MỘT SỐ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC TIẾT 73, 74 ÔN TẬP TIẾNG VIỆT MÔN NGỮ VĂN 9 NĂM HỌC 2012- 2013 Người. Thủy; Bản đồ tư duy- công cụ hiệu quả hỗ trợ dạy học và công tác quản lý nhà trường. 4.Vấn đề nghiên cứu: Sử dụng phương pháp BĐTD trong dạy học tiết 73,7 4: Ôn tập Tiếng Việt- môn Ngữ Văn 9 có
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC TIẾT 73, 74 ÔN TẬP TIẾNG VIỆT MÔN NGỮ VĂN 9, MỘT SỐ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC TIẾT 73, 74 ÔN TẬP TIẾNG VIỆT MÔN NGỮ VĂN 9,

Từ khóa liên quan