0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC TIẾT 73, 74 ÔN TẬP TIẾNG VIỆT MÔN NGỮ VĂN 9

33 2,519 4
  • MỘT SỐ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC TIẾT 73, 74 ÔN TẬP TIẾNG VIỆT MÔN NGỮ VĂN 9

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:15

MỤC LỤC Trang TÊN ĐỀ TÀI 1 I. TÓM TẮT ĐỀ TÀI 1 II. GIỚI THIỆU 2 1.Hiện trạng 2 2.Giải pháp thay thế 4 3. Một số vấn đề gần đây liên quan đến đề tài 4 4.Vấn đề nghiên cứu 4 5. Giả thuyết nghiên cứu 5 III. PHƯƠNG PHÁP 5 1.Khách thể nghiên cứu 5 2. Thiết kế 5 3. Quy trình nghiên cứu 6 4. Đo lường 6 4.1 Sử dụng công cụ đo, thang đo 6 4.2 Kiểm chứng độ giá trị nội dung 7 4.3 Kiểm chứng độ giá trị tin cậy 7 IV. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THU ĐƯỢC VÀ BÀN LUẬN 7 1.Phân tích kết quả dữ liệu 7 2. Bàn luận 8 V. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 8 1.Kết luận 8 2.Khuyến nghị 9 VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 VII. PHỤ LỤC 11 1 ĐỀ TÀI: MỘT SỐ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC TIẾT 73, 74 ÔN TẬP TIẾNG VIỆT MÔN NGỮ VĂN 9 NĂM HỌC 2012- 2013 Người nghiên cứu: Lê Thị Thuận Đơn vị: Trường THCS TT Cát Bà I. TÓM TẮT ĐỀ TÀI Lâu nay trong quá trình dạy học nói chung ,dạy môn Ngữ văn nói riêng, chúng ta vẫn thường sử dụng các mô hình, sơ đồ, biểu đồ để cô đọng, khái quát kiến thức cho học sinh, nhất là ở những bài tổng kết các chương, các phần của môn học hay các bài ôn tập. Cách làm này có thể nói đã đem lại những hiệu quả thiết thực nhất định trong việc ôn tập, củng cố, hệ thống kiến thức cho học sinh bởi cách trình bày gọn, rõ, lôgic. Thế nhưng, bên cạnh những ưu điểm ấy, cách làm này vẫn còn những hạn chế nhất định, bởi trước hết là cả lớp cùng có chung cách trình bày giống như cách của giáo viên hoặc của tài liệu, chứ không phải do học sinh tự xây dựng theo cách hiểu của mình. Các bảng biểu đó chưa chú ý đến hình ảnh, màu sắc và đường nét. Cách làm này chưa thật sự phát huy được tư duy sáng tạo, chưa thật sự kích thích, lôi cuốn được các em trong việc tích cực, chủ động tìm tòi, phát hiện và chiếm lĩnh kiến thức của bài học. Hơn nữa, phạm vi sử dụng hẹp vì chúng ta chỉ sử dụng chúng trong một số tiết dạy có tính chất tổng kết các chương, các phần, các mảng kiến thức của môn học hay các bài ôn tập mà thôi chứ chúng không được sử dụng đại trà cho tất cả các bài học, các giờ lên lớp cũng như các khâu của tiến trình bài dạy. Trong thời gian gần đây, chúng ta đã bước đầu được tiếp cận với những phương pháp, kĩ thuật dạy học mới. Trong đó có việc sử dụng bản đồ tư duy (BĐTD). Có 2 thể nói, đây là một bước tiến đáng kể trong việc đổi mới PPDH hiện nay khi mà khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, nhất là sự bùng nổ của ngành Công nghệ thông tin. Việc sử dụng BĐTD thay thế cho những mô hình, sơ đồ, biểu đồ đã lạc hậu, lỗi thời để khái quát, cô đọng kiến thức cho học sinh là một sự tất yếu, bởi BĐTD có rất nhiều điểm ưu việt hơn. Do đó, việc ứng dụng BĐTD vào trong quá trình dạy học môn Ngữ Văn không chỉ lôi cuốn sự hứng thú, làm “sống lại” niềm đam mê, yêu thích môn học ở các em học sinh mà còn làm dấy lên một “phong trào” đưa BĐTD vào bài giảng ở giáo viên. Bản đồ tư duy còn gọi là sơ đồ tư duy, lược đồ tư duy,… là hình thức ghi chép nhằm tìm tòi đào sâu, mở rộng một ý tưởng, hệ thống hóa một chủ đề hay một mạch kiến thức,… bằng cách kết hợp việc sử dụng đồng thời hình ảnh, đường nét, màu sắc, chữ viết với sự tư duy tích cực. Đặc biệt đây là một sơ đồ mở, không yêu cầu tỉ lệ, chi tiết chặt chẽ như bản đồ địa lí, có thể vẽ thêm hoặc bớt các nhánh, mỗi người vẽ một kiểu khác nhau, dùng màu sắc, hình ảnh, các cụm từ diễn đạt khác nhau, cùng một chủ đề nhưng mỗi người có thể thể hiện nó dưới dạng BĐTD theo một cách riêng, do đó việc lập BĐTD phát huy được tối đa khả năng sáng tạo của mỗi người. Có thể vận dụng BĐTD vào hỗ trợ dạy học kiến thức mới, củng cố kiến thức sau mỗi tiết học. Đặc biệt phương pháp BĐTD rất thích hợp để sử dụng trong các tiết ôn tập hệ thống hóa kiến thức sau mỗi chương, mỗi học kì Phương pháp tôi muốn đưa ra là sử dụng BĐTD trong dạy học tiết Ôn tập Tiếng Việt môn Ngữ Văn 9. Bởi lượng kiến thức trong các tiết ôn tập nói chung, các tiết Ôn tập phần Tiếng Việt môn Ngữ Văn lớp 9 nói riêng thường rất nhiều. Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực, trong đó có phương pháp BĐTD trong dạy học các tiết ôn tập Tiếng Việt (môn Ngữ Văn 9) sẽ giúp học sinh có được phương pháp học tích cực, tăng tính độc lập, chủ động, sáng tạo và phát triển tư duy. Nghiên cứu được tiến hành trên 2 nhóm học sinh thuộc lớp 9A1 trường THCS Thị trấn Cát Bà. Do đặc thù của trường thị trấn, số HS trong một lớp tương đối 3 đông, tôi tiến hành chia học sinh ở lớp 9A1 thành 2 nhóm ngẫu nhiên, một nhóm đối chứng và một nhóm thực nghiệm. Nhóm thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế ở tiết 73,74 : Ôn tập Tiếng Việt. Kết quả cho thấy tác động có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của HS. Nhóm thực nghiệm đạt kết quả học tập cao hơn so với nhóm đối chứng. Điểm bài kiểm tra sau thực nghiệm của nhóm thực nghiệm có kết quả trung bình là 7,3437 còn nhóm đối chứng là 6,3125. Kết quả kiểm chứng T.Test cho thấy P< 0,05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng. Điều đó chứng minh rằng sử dụng phương pháp bản đồ tư duy trong dạy học làm nâng cao kết quả học tập trong tiết 73, 74: Ôn tập Tiếng Việt cho HS lớp 9A1 trường THCS Thị trấn Cát Bà. II. GIỚI THIỆU 1.Hiện trạng: * Thuận lợi: Ngày 05/5/2006, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 16/2006/BGDĐT nêu rõ những định hướng đổi mới phương pháp giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên thực hiện việc đổi mới PPDH. Xuất phát từ quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết trung ương IV khoá 7/1993 và Nghị quyết TW 2 khoá VIII về nhiệm vụ: "Đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả các bậc học, cấp học”. Trước tình hình đó, đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải không ngừng đổi mới, cải tiến nội dung, phương pháp soạn giảng để trong mỗi tiết dạy, học sinh sẽ được hoạt động nhiều hơn, thảo luận nhiều hơn và quan trọng là được suy nghĩ nhiều hơn trên con đường chủ động chiếm lĩnh kiến thức. Vì vậy, đòi hỏi mỗi giáo viên phải triệt để thực hiện theo nguyên tắc lấy học sinh làm trung tâm nhằm phát huy tính chủ động, tích cực, tự giác và sáng tạo của học sinh trong hoạt động dạy học. Mặt khác, nói đến phương pháp dạy học là nói đến cách dạy của người thầy. Trong chương trình giáo dục phổ thông, Ngữ văn là một môn học có vị trí quan trọng. Vì đây là môn học vừa mang tính công cụ, vừa là môn học mang tính nghệ 4 thuật, lại là môn học mang tính nhân văn rất cao. Bởi vậy, để học sinh học tốt môn Ngữ Văn ở trường phổ thông nói chung, người giáo viên phải chú trọng đến phương pháp dạy học, phải tìm tòi, sáng tạo, nghiên cứu và áp dụng những hình thức, biện pháp tổ chức dạy học mới, hiện đại, sinh động, đưa học sinh đến với môn học này một cách tự giác, bằng niềm say mê thật sự. Có như thế mới đáp ứng được yêu cầu của môn học mang đậm tính nhân văn này. Bản đồ tư duy kế thừa, mở rộng hình thức ghi chép, sử dụng bảng biểu, sơ đồ nhưng ở mức độ cao hơn. Nó là một công cụ tổ chức tư duy được tác giả Tony Buzan (người Anh) nghiên cứu kĩ lưỡng và phổ biến rộng khắp trên thế giới. Có thể khẳng định rằng PPDH bằng BĐTD là một trong những PPDH hiện đại. Nó giúp học sinh dễ ghi nhớ, phát triển nhận thức, khả năng tư duy, óc tưởng tượng và khả năng sáng tạo Đây là một công cụ hữu hiệu trong quá trình dạy học hiện nay. Có thể nói, BĐTD là một bức tranh tổng thể, một mạng lưới tổ chức, liên kết khá chặt chẽ theo cấp độ để thể hiện một nội dung, một đơn vị kiến thức nào đó. 5 Phương pháp này đã và đang được sử dụng khá rộng rãi, tích cực trong các nhà trường, giúp HS hứng thú hơn trong việc học tập môn Ngữ Văn, góp phần nâng cao hiệu quả học tập bộ môn một cách rõ nét. BĐTD giúp HS ghi chép rất hiệu quả. BĐTD có thể sử dụng được với bất kì điều kiện cơ sở vật chất nào của các trường hiện nay. Học sinh tỏ ra rất hứng thú với phương pháp học tập tích cực này. Bởi nhờ đó mà các em có thể tự khái quát và ghi nhớ kiến thức của mỗi bài học một cách nhanh chóng hiệu quả. Trên cơ sở đó, kết quả học tập bộ môn của nhiều em đã có sự tiến bộ rõ rệt. Có thể thiết kế BĐTD trên giấy, bìa, bảng phụ… hoặc cũng có thể thiết kế trên phần mềm bản đồ tư duy. Với những trường có điều kiện công nghệ thông tin tốt, có thể cài đặt phần mềm Mindmap cho GV, HS sử dụng, bằng cách vào trang wed www.min-map.com.vn ta có thể tải về miễn phí ConceptDraw MINMAD 5 professional, việc sử dụng phần mềm này cũng khá đơn giản. * Khó khăn: Tuy nhiên, hiện nay, việc đưa Bản đồ tư duy vào ứng dụng trong quá trình dạy học đối với môn học Ngữ Văn còn là vấn đề gặp không ít khó khăn, trở ngại đối với giáo viên; cụ thể như trong việc tổ chức, thiết kế các hoạt động dạy học với việc sử dụng BĐTD. Trên thực tế, tôi nhận thấy hầu hết giáo viên mới chỉ dừng lại ở việc sử dụng BĐTD để hệ thống hóa kiến thức sau mỗi bài học, hay mỗi bài ôn tập, tổng kết một phân môn, một mảng kiến thức nào đó mà thôi. Họ chưa mạnh dạn đưa BĐTD vào tất cả các khâu trong quá trình dạy học, chưa phát huy được tính phổ biến và đa năng của Bản đồ tư duy. Đặc biệt, trong các tiết ôn tập mặc dù giáo viên và học sinh đã sử dụng phương pháp BĐTD để hệ thống lại kiến thức trọng tâm của bài song hầu như vẫn chưa khai thác hoàn toàn triệt để công dụng của phương pháp này trong xuyên suốt bài dạy. Do đó, chưa phát huy một cách đầy đủ công dụng của BĐTD trong quá 6 trình dạy học môn Ngữ Văn nói chung, dạy các tiết ôn tập nói riêng. Với những học sinh có khả năng tiếp thu, lĩnh hội hạn chế thì việc tự khái quát kiến thức trên BĐTD và ghi nhớ kiến thức còn gặp nhiều khó khăn. Bởi không phải em nào cũng có khả năng khái quát tổng hợp kiến thức tốt. Không những thế, có nhiều học sinh vẫn quen với cách học thụ động, chỉ tiếp nhận kiến thức từ thầy cô mà chưa chủ động học tập tìm tòi, sáng tạo. Vì vậy kết quả học tập của những em này chưa cao. Để thay đổi thực trạng trên, trong đề tài nghiên cứu này tôi đã sử dụng BĐTD như một phương pháp đặc thù trong dạy học tiết 73,74 Ôn tập Tiếng Việt- môn Ngữ Văn 9. 2. Giải pháp thay thế: Sử dụng BĐTD để dạy bài “Ôn tập Tiếng Việt” học kỳ I (Tiết 73,74). Sau khi giới thiệu bài mới, giáo viên ghi cụm từ trung tâm “ÔN TẬP TIẾNG VIỆT” lên giữa bảng đen. Sau đó, dẫn dắt học sinh lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung ôn tập theo trình tự SGK. Bắt đầu với việc hệ thống, củng cố kiến thức lý thuyết thông qua các câu hỏi trong sách giáo khoa cũng như một số câu hỏi mở rộng. Cùng với việc củng cố lại mỗi một đơn vị kiến thức cơ bản ta tiến hành lần lượt vẽ các nhánh thể hiện kiến thức trọng tâm đó trên BĐTD, kết hợp cho học sinh làm các bài tập trong mỗi nội dung ôn tập sau khi lập BĐTD cho mỗi nhánh (nội dung). Cuối tiết Ôn tập, ta có BĐTD trên bảng. BĐTD ấy không chỉ cung cấp cho các em “bức tranh tổng thể” về kiến thức của bài học mà nó còn giúp cho các em dễ dàng nhận ra mạch lô-gic kiến thức của bài. Chúng ta cũng có thể dùng nó như phần nội dung ghi bảng của giáo viên để học sinh ghi chép. Sau khi dạy xong mỗi phần (một đơn vị kiến thức) hay cả bài học, giáo viên cho học sinh hình dung, nhớ lại và vẽ BĐTD để củng cố, hệ thống phần kiến thức đó, hoặc toàn bộ kiến thức của bài học. Từ đó giúp các em hiểu sâu, nhớ lâu, chiếm lĩnh toàn bộ kiến thức bài học một cách khoa học, có hệ thống, lô-gic. 3.Một số vấn đề gần đây liên quan đến đề tài: 7 Về vấn đề đổi mới phương pháp trong đó có sử dụng BĐTD trong dạy học, đã có nhiều bài viết được trình bày trong các hội thảo liên quan.Ví dụ: - Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học Ngữ văn THCS - Dự án phát triển GD THCS II - Bộ GD & ĐT - T.S Nguyễn Văn Nam. - Sử dụng bản đồ tư duy góp phần tổ chức hoạt động học tập của học sinh- Tạp chí Khoa học giáo dục, số chuyên đề TBDH năm 2009 - Trần Đình Châu, Đặng Thị Thu Thủy. - Trần Đình Châu, Đặng Thị Thu Thủy; Bản đồ tư duy-công cụ hiệu quả hỗ trợ dạy học và công tác quản lý nhà trường. 4.Vấn đề nghiên cứu: Sử dụng phương pháp BĐTD trong dạy học tiết 73,74: Ôn tập Tiếng Việt- môn Ngữ Văn 9 có hiệu quả không? 5. Giả thuyết nghiên cứu: Sử dụng phương pháp BĐTD trong dạy học sẽ góp phần nâng cao kết quả học tập tiết 73, 74: Ôn tập Tiếng Việt- môn Ngữ văn 9 cho học sinh lớp 9A1 trường THCS TT Cát Bà. III. PHƯƠNG PHÁP 1. Khách thể nghiên cứu - Tôi chọn lớp 9A1 trường THCS TT Cát Bà. Đây là lớp tôi trực tiếp giảng dạy bộ môn Ngữ Văn nên thuận lợi cho việc nghiên cứu và ứng dụng. - Tôi chia lớp thành hai nhóm, hai nhóm tham gia nghiên cứu đều có điểm tương đương nhau về giới tính, dân tộc, và ý thức rèn luyện đạo đức. Cụ thể: Bảng 1: Giới tính, thành phần dân tộc, thành tích học tập và đạo đức của học sinh lớp 9A1 trường THCS Thị trấn Cát Bà năm học 2011-2012. Nhóm Số HS Nam Nữ Dân tộc Học lực Hạnh kiểm Giỏi Khá TB Tốt Khá 8 (Kinh) I - Nhóm đối chứng 16 09 07 16 03 08 05 12 04 II- Nhóm thực nghiệm 16 08 08 16 03 07 06 13 03 - Đa số các em đều có ý thức học tập tốt, được các bậc phụ huynh quan tâm. - Giáo viên chủ nhiệm có chú ý nhiều đến kết quả học tập của học sinh. 2. Thiết kế Tôi chia lớp thành 2 nhóm, nhóm I là nhóm đối chứng, nhóm II là nhóm thực nghiệm. Tôi dùng bài kiểm tra 1 tiết làm bài kiểm tra trước tác động. Kết quả kiểm tra cho thấy điểm trung bình của hai nhóm có sự khác nhau, do đó tôi dùng phép kiểm chứng T.Tesh để kiểm chứng sự chênh lệch giữa điểm số trung bình của 2 nhóm trước khi tác động. Bảng 2. Kiểm chứng để xác định các nhóm tương đương Đối chứng Thực nghiệm TBC 6,25 6,1875 p = 0,429783 p = 0,429783 > 0,05, từ đó kết luận sự chênh lệch điểm số trung bình của hai nhóm thực nghiệm và đối chứng là không có ý nghĩa, hai nhóm được coi là tương đương. Sử dụng thiết kế 3: Kiểm tra trước và sau tác động đối với các nhóm ngẫu nhiên (được mô tả ở bảng 3): *Thiết kế nghiên cứu: Bảng 3. Thiết kế nghiên cứu Nhóm Kiểm tra trước TĐ Tác động KT sau TĐ Thực nghiệm O1 Dạy học có sử dụng bản đồ tư duy O3 9 Đối chứng O2 Dạy học không sử dụng bản đồ tư duy O4 ở thiết kế này, tôi sử dụng phép kiểm chứng T-Test độc lập. 3. Quy trình nghiên cứu: a/ Chuẩn bị bài của giáo viên - Nhóm I (đối chứng): Thiết kế bài học không sử dụng bản đồ tư duy, quy trình chuẩn bị bài như bình thường: sử dụng ngữ liệu, hệ thống câu hỏi trong sách giáo khoa. - Nhóm II ( Thực nghiệm): HS nghiên cứu, soạn bài theo hệ thống ngữ liệu, câu hỏi, bài tập trong sách giáo khoa, GV Thiết kế bài học có sử dụng bản đồ tư duy - Sưu tầm, lựa chọn thông tin tại các website baigiangdientubachkim.com, tvtlbachkim.com, giaovien.net, tulieu.vn…. b/ Tiến hành thực nghiệm Để đảm bảo tính khách quan trong thời gian nghiên cứu, tôi đề nghị với BGH, tổ chuyên môn xây dựng thời khoá biểu cho học sinh nhóm thực nghiệm sao cho hợp lí, cụ thể: Bảng 4: Thời gian dạy đối chứng và thực nghiệm Tuần/tháng Thứ, ngày Tiết dạy Nhóm Tiết theo PPCT Tên bài dạy 1/11 Thứ 6 2 /11 1,2 TN 73, 74 Ôn tập Tiếng Việt 3,4 ĐC 73, 74 Ôn tập Tiếng Việt 4. Đo lường 4.1. Sử dụng công cụ đo, thang đo: - Sử dụng bài kiểm tra trước tác động: Bài viết Tập làm văn số 3. - Bài kiểm tra sau tác động là bài kiểm tra phần Tiếng Việt- Tiết 75. 10 [...]... liệu Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của Bộ Giáo dục và đào tạo – Dự án Việt Bỉ - Sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 9 – NXB GD - Sách giáo viên Ngữ Văn lớp 9 – NXB GD - Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục THCS môn Ngữ Văn – NXB GD - Đổi mới nội dung và phương pháp dạy Ngữ Văn - Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ Văn NXB GD - Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học Ngữ văn THCS - Dự án phát... chứng là không ngẫu nhiên mà do kết quả của tác động Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn SMD =(7,3437- 6,3125): 1,107048 = 0 ,93 14 Điều đó cho thấy mức độ ảnh hưởng của dạy học có sử dụng bản đồ tư duy đến TBC học tập của nhóm thực nghiệm là lớn hơn Giả thuyết của đề tài “ Một số giải dụng pháp sử BĐTD trong dạy học tiết 73,7 4: Ôn tập Tiếng Việt môn Ngữ Văn 9 ” đã được kiểm chứng Hình 1 Biểu đồ so sánh... hoạt Thể loại 1 động nhóm trong dạy học Môn Ngữ Văn Năm học Kết quả 20 09- 2010 B 2010-2011 B Ngữ Văn Cách tổ chức hướng dẫn học 2 sinh tìm hiểu các tiết văn bản Môn Ngữ Văn 31 nhật dụng Rèn kĩ năng đọc- hiểu cho 3 HS trong tiết đọc- hiểu văn Môn Ngữ Văn bản Cuộc chia tay 2011-2012 B của những con búp bê môn Ngữ văn 7 KẾT QUẢ CHẤM Kết quả chấm hội đồng cấp trường Kết quả chấm hội đồng cấp cụm 32 - Tổng... khoa học, cân đối, hài hòa về đường nét, màu sắc; biết lựa chọn từ ngữ chính xác, phù hợp để khái quát nội dung kiến thức trên BĐTD, biết khai thác và sử dụng các nguồn công nghệ thông tin trên mạng Internet … V KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1 Kết luận Việc sử dụng BĐTD vào giảng dạy trong dạy học tiết Ôn tập Tiếng Việt môn Ngữ Văn 9 ở trường THCS Thị trấn Cát Bà thay thế cho phương pháp dạy học thông thường... học Ngữ văn THCS - Dự án phát triển GD THCS II - Bộ GD & ĐT - T.S Nguyễn Văn Nam - Sử dụng bản đồ tư duy góp phần tổ chức hoạt động học tập của học sinh- Tạp chí Khoa học giáo dục, số chuyên đề TBDH năm 20 09 - Trần Đình Châu, Đặng Thị Thu Thủy - Trần Đình Châu, Đặng Thị Thu Thủy; Bản đồ tư duy- công cụ hiệu quả hỗ trợ dạy học và công tác quản lý nhà trường 15 VII PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA... là lớn Phép kiểm chứng T- Test ĐTB sau tác động của hai lớp là p = 0.00 3742 < 0.05 Kết quả này khẳng định sự chênh lệch ĐTB của hai nhóm không phải là do ngẫu nhiên mà là do tác động,nghiêng về nhóm thực nghiệm * Hạn chế: Nghiên cứu về sử dụng BĐTD trong dạy học tiết Ôn tập Tiếng Việt môn Ngữ Văn 9 giải pháp rất tốt nhưng để sử dụng có hiệu quả người giáo viên cần phải có trình độ về CNTT, có kĩ năng... H.Trường hợp nào có thể - HS trả lời không cần tuân thủ phương châm hội thoại? HĐ2: Học sinh ôn HĐ2: Tổ chức cho học tập về xưng hô trong 26 sinh ôn tập về xưng hô hội thoại trong hội thoại - HS làm trên phiếu - GV: Phát phiếu học tập cho HS - HS hoàn thành bảng H Hoàn thành bảng hệ hệ thống II Xưng hô trong hội thống các từ ngữ xưng hô thoại trong tiếng Việt? 1 Các từ ngữ xưng hô - Gọi HS trình bày, chốt... quả học tập của HS - Kết quả đối với vấn đề nghiên cứu là có ý nghĩa: + Mức độ ảnh hưởng là lớn (SMD = 0 ,93 14) 2 Khuyến nghị Qua quá trình ứng dụng thực nghiệm, vận dụng đề tài bản thân tôi xin được đưa ra một số khuyến nghị sau: * Đối với các cấp lãnh đạo: 13 - Nên tổ chức nhiều hơn nữa những chuyên đề về việc sử dụng BĐTD vào giảng dạy trong dạy học môn Ngữ Văn tạo điều kiện cho giáo viên được học. .. hô trong Tiếng việt? - HS quan sát ->Đưa bảng hệ thống về - Hệ thống các từ ngữ từ xưng hô trong Tiếng xưng hô việt - HS đọc VD - Cách dùng - GV: Đưa 1 số ví dụ về xưng hô trong tiếng Việt - HS giải thích H Em hiểu thế nào về “xưng khiêm, hô tôn”? Cho VD? So sánh với Tiếng Anh? - GV: chốt nhánh KT về - HS quan sát xưng hô trong hội thoại 2 Xưng khiêm hô tôn: trên BDTD khi xưng hô cần khiêm H.Vì sao trong. .. bài ôn tập tập 30 + Yêu cầu HS tìm các VD - HS tìm VD tư ng tự tư ng tự -> nhận xét, bổ sung H Viết đoạn hội thoại nội dung tự chọn, trong đó có - HS viết đoạn hội thoại sử dụng một số đơn vị Bài 3 (1-2 HS viết bảng ) kiến thức vừa học (1-2 HS viết bảng ) -> nhận xét, bổ sung -> Gọi HS nhận xét, chữa bài 4 Hướng dẫn về nhà - Học, nắm được ND bài học - Hoàn thành bài tập vào vở - Soạn bài: Ôn tập về . dục THCS môn Ngữ Văn – NXB GD - Đổi mới nội dung và phương pháp dạy Ngữ Văn - Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ Văn NXB GD - Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học Ngữ văn THCS. 8 2.Khuyến nghị 9 VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 VII. PHỤ LỤC 11 1 ĐỀ TÀI: MỘT SỐ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC TIẾT 73, 74 ÔN TẬP TIẾNG VIỆT MÔN NGỮ VĂN 9 NĂM HỌC 2012- 2013 Người. Thủy; Bản đồ tư duy- công cụ hiệu quả hỗ trợ dạy học và công tác quản lý nhà trường. 4.Vấn đề nghiên cứu: Sử dụng phương pháp BĐTD trong dạy học tiết 73,7 4: Ôn tập Tiếng Việt- môn Ngữ Văn 9 có
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC TIẾT 73, 74 ÔN TẬP TIẾNG VIỆT MÔN NGỮ VĂN 9, MỘT SỐ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC TIẾT 73, 74 ÔN TẬP TIẾNG VIỆT MÔN NGỮ VĂN 9, MỘT SỐ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC TIẾT 73, 74 ÔN TẬP TIẾNG VIỆT MÔN NGỮ VĂN 9

Từ khóa liên quan