Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học Địa lý lớp 12 góp phần nâng cao chất lượng môn Địa lý

37 3.4K 26
Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học Địa lý lớp 12 góp phần nâng cao chất lượng môn Địa lý

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ LỚP 12 GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔN ĐỊA LÍ PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ 1 .Lý do chọn đề tài: Hiện nay đất nước chúng ta đang trong quá trình. bản đồ tư duy trong dạy học môn địa lí lớp 12. - Thiết kế một số bản đồ tư duy trong dạy học Địa lí 12. Đánh giá kết quả sau khi vận dụng sơ đồ tư duy trong dạy học môn Địa lí. 5. Phương pháp. đề trong cuộc sống. Xuất phát từ những lý do trên, tôi chọn đề tài: Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học địa lí lớp 12 góp phần nâng cao chất lượng môn Địa lí . 2.Mục đích nghiên cứu: Mục đích

Ngày đăng: 20/03/2015, 22:25

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Tỷ lệ học sinh nhớ kiến thức, hiểu và vận dụng kiến thức cao hơn 12 A3 .

 • Tỷ lệ học sinh nhớ kiến thức, hiểu và vận dụng kiến thức thấp hơn 12 A4.

 • Kết quả học lực cuối năm:

 • Lớp

 • Sĩ số

 • Giỏi

 • Khá

 • TB

 • Yếu

 • Kém

 • SL

 • %

 • SL

 • %

 • SL

 • %

 • SL

 • %

 • SL

 • %

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan