SKKN SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC SINH HỌC Ở THCS

47 4.7K 16
SKKN SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC SINH HỌC Ở THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. ‘Thấy’ được thông tin trong đầu. III. VẬN DUNG BĐTD VÀO THỰC TẾ GIẢNG DẠY MÔN SINH HỌC CẤP THCS: 1. Lập bản đồ tư duy trong việc kiểm tra kiến thức cũ: - Sử dụng bản đồ tư duy vừa giúp giáo. Thanh Vân Tháng 2/ 2012 Bản đồ tư duy (BĐTD) còn gọi là Sơ đồ tư duy, Lược đồ tư duy, … là hình thức ghi chép sử dụng màu sắc, hình ảnh để mở rộng và đào sâu các ý tư ng. BĐTD là một kĩ thuật. đồ tư duy trong việc dạy kiến thức mới: III. VẬN DUNG BĐTD VÀO THỰC TẾ GIẢNG DẠY MÔN SINH HỌC CẤP THCS: Ví dụ 2: Trước khi học bài “Bạch cầu – Miễn dịch” – Sinh học 8 1. Lập bản đồ tư duy

Ngày đăng: 28/03/2015, 16:55

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Slide 1

 • Slide 2

 • Slide 3

 • Slide 4

 • 1.Ngun tắc sử dụng phương pháp Mind Mapping

 • Slide 6

 • Slide 7

 • Slide 8

 • Slide 9

 • 3.Lợi ích của phương pháp Mind Mapping

 • Slide 11

 • Slide 12

 • Slide 13

 • Slide 14

 • Slide 15

 • Slide 16

 • Slide 17

 • Slide 18

 • Slide 19

 • Slide 20

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan