0

NCKHUD Một số giải pháp sử dụng tệp có định dạng Flash và Video clip trong dạy bài 12“Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất”- Địa lí 6 để nâng cao kết quả học tập

29 1,665 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:15

. KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG Tên đề tài: GIẢI PHÁP SỬ DỤNG MỘT SỐ TỆP CÓ ĐỊNH DẠNG FLASH VÀ VIDEO CLIP TRONG DẠY HỌC BÀI 12 : “TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC TRONG VIỆC HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH BỀ MẶT. có định dạng Flash và Video clip trong dạy bài 12:“Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất”- Địa lí 6 để nâng cao kết quả học tập. III. CAM KẾT Tôi xin. tốt. Giải pháp của tôi là sử dụng phù hợp một số tệp có định dạng FLASH và VIDEO CLIP có nội dung phù hợp vào giảng dạy bài 12 : “ TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC TRONG VIỆC HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH
- Xem thêm -

Xem thêm: NCKHUD Một số giải pháp sử dụng tệp có định dạng Flash và Video clip trong dạy bài 12“Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất”- Địa lí 6 để nâng cao kết quả học tập, NCKHUD Một số giải pháp sử dụng tệp có định dạng Flash và Video clip trong dạy bài 12“Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất”- Địa lí 6 để nâng cao kết quả học tập,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan

Mục lục