0

SKKN: NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC BÀI HỌC VỀ TUẦN HOÀN VÀ CÂN BẰNG NỘI MÔI THUỘC PHẦN CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG (SINH HỌC 11 THPT) THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG CÔNG CỤ TRỰC TUYẾN WWW.PROPROFS.COM.

17 1,609 4
  • SKKN: NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC BÀI HỌC VỀ TUẦN HOÀN VÀ CÂN BẰNG NỘI MÔI THUỘC PHẦN CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG (SINH HỌC 11 THPT) THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG CÔNG CỤ TRỰC TUYẾN WWW.PROPROFS.COM.

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 15:39

Ứng dụng CNTT là một yêu cầu quan trọng của đổi mới công tác kiểm tra đánh giá.Hiện nay trong các kì thi tốt nghiệp THPT, thi tuyển sinh Đại học và Cao đẳng, Bộ GD ĐT đã sử dụng hình thức trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn – Multiple Choose Question (MCQ) đối với các đề thi thuộc các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học.Trường THPT Lê Quý Đôn HP câu hỏi MCQ không chỉ được giáo viên dùng ở các bài kiểm tra, bài giảng khi kiểm tra bài cũ, kiểm tra củng cố bài học mà còn được học sinh sử dụng để tự học, tự kiểm tra. MỤC LỤC Trang PHẦN I: TÓM TẮT ĐỀ TÀI : 2 PHẦN II: GIỚI THIỆU 3 1. Hiện trạng: 3 2. Giải pháp thay thế: 3 3. Vấn đề nghiên cứu: 3 4. Giả thuyết nghiên cứu: 4 PHẦN III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4 1. Khách thể nghiên cứu: 4 2. Lựa chọn thiết kế: 4 3. Quy trình nghiên cứu: 5 4. Đo lường 6 PHẦN IV: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN 7 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 8 1. Kết luận 8 2. Khuyến nghị 8 PHẦN IV: TÀI LIỆU THAM KHẢO 9 PHỤ LỤC 10 1 ĐỀ TÀI : NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC BÀI HỌC VỀ TUẦN HOÀN VÀ CÂN BẰNG NỘI MÔI THUỘC PHẦN CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG (SINH HỌC 11 THPT) THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG CÔNG CỤ TRỰC TUYẾN WWW.PROPROFS.COM. PHẦN I: TÓM TẮT ĐỀ TÀI : Ứng dụng CNTT là một yêu cầu quan trọng của đổi mới công tác kiểm tra đánh giá. Hiện nay trong các kì thi tốt nghiệp THPT, thi tuyển sinh Đại học và Cao đẳng, Bộ GD & ĐT đã sử dụng hình thức trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn – Multiple Choose Question (MCQ) đối với các đề thi thuộc các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học. Trường THPT Lê Quý Đôn HP câu hỏi MCQ không chỉ được giáo viên dùng ở các bài kiểm tra, bài giảng khi kiểm tra bài cũ, kiểm tra củng cố bài học mà còn được học sinh sử dụng để tự học, tự kiểm tra. Vì những lí do trên nên đối với môn Sinh học bậc THPT thì việc sử dụng câu hỏi MCQ là rất cần thiết, tuy nhiên nếu chỉ sử dụng câu hỏi MCQ như nhiều thầy cô giáo vẫn thường thực hiện là in tập văn bản các câu hỏi ôn tập cho học sinh dùng làm tư liệu ôn tập. Điều này thường không mang lại kết quả cao trong học tập đồng thời cũng không kích thích được kĩ năng tự đánh giá của học sinh. Giải pháp của tôi là sử dụng công cụ trực tuyến miễn phí www.ProProfs.com đối với câu hỏi MCQ vào các bài học về tuần hoàn và cân bắng nội môi thuộc phần chuyển hóa vật chất và năng lượng (Sinh học 11 THPT) giúp các em tự học, tự kiểm tra để nâng cao kết quả học tập. Nghiên cứu được tiến hành ở các lớp 11 do tôi trực tiếp giảng dạy: 11B 4 và 11B 3 trường THPT Lê Quý Đôn Hải Phòng, trong đó lớp 11B 4 được sử dụng công cụ trực tuyến www.ProProfs.com còn lớp 11B 11 sử dụng tập in các câu hỏi MCQ. Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh: lớp thực nghiệm 11B 4 đã đạt kết quả học tập cao hơn so với lớp đối chứng 11B 3 . Điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp 11B 4 có giá trị trung bình là 8,697; điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp 11B 3 là 7,879. Kết quả kiểm chứng t-test cho thấy p < 0,05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Điều đó chứng minh rằng sử dụng 2 công cụ trực tuyến www.ProProfs.com trong dạy học làm nâng cao kết quả học tập các bài học về tuần hoàn và cân bắng nội môi thuộc phần chuyển hóa vật chất và năng lượng (Sinh học 11 THPT) PHẦN II: GIỚI THIỆU 1. Hiện trạng: Đối với môn Sinh học cũng như các môn học khác như Vật lí, Hóa học thì câu hỏi MCQ được sử dụng phổ biến trong các hoạt động dạy học và kiểm tra, thi tuyển. Trường THPT Lê Quý Đôn Hải Phòng liên tục được trang bị các phương tiện hiện đại phục vụ cho các hoạt động dạy và học như: các phòng học công nghệ cao có nhiều máy tính kết nối mạng LAN, hơn 10 phòng học trang bị máy vi tính và máy chiếu Projector, các phòng tổ chuyên môn đề được trang bị máy tính nối mạng internet, phát sóng Wifi trong toàn bộ không gian của trường, phần mềm đảo đề MCQ, phần mềm chấm bài thi trắc nghiệm MCQ. Đối với các thầy cô giáo giảng dạy môn sinh học khi cung cấp các câu hỏi MCQ làm tư liệu ôn tập cho học sinh, hầu hết là in thành một tập văn bản cho các em. Kết quả học tập của các em chưa thật sự cao khi các em làm bài kiểm tra MCQ do cách làm này chưa thúc đẩy được khả năng tự đánh của các em. Để thay đổi hiện trạng trên, đề tài nghiên cứu này tôi đã sử dụng công cụ trực tuyến www.ProProfs.com thay cho tệp in văn bản và yêu cầu học sinh ôn tập bằng cách tự làm bài trực tuyến rồi báo cáo kết quả cao nhất trong các lần tự kiểm tra trực tuyến. 2. Giải pháp thay thế: sử dụng công cụ trực tuyến www.ProProfs.com đối với câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn (MCQ) ở các bài học về tuần hoàn và cân bắng nội môi thuộc phần chuyển hóa vật chất và năng lượng (Sinh học 11 THPT) Về vấn đề đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, sử dụng MCQ ở môn Sinh học đã có nhiều bài viết được trình bày trong các hội thảo và các đề tài sáng kiến kinh nghiệm liên quan. Ví dụ: Các đề tài này đều đề cập đến những định hướng, tác dụng, kết quả của việc đưa CNTT vào dạy và học. Nhiều sáng kiến kinh nghiệm của các thầy cô giáo dạy môn sinh học cũng đã đề cập đến vấn đề sử dụng câu hỏi MCQ trong ôn tập, kiểm tra. Đề tài này tôi muốn có một nghiên cứu cụ thể hơn và đánh giá được kết quả của việc sử dụng công cụ trực tuyến www.ProProfs.com đối với câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn 3 (MCQ) ở các bài học về tuần hoàn và cân bắng nội môi thuộc phần chuyển hóa vật chất và năng lượng (Sinh học 11 THPT). Từ đó thúc đẩy mạnh mẽ khả năng tự học, tự kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh. 3. Vấn đề nghiên cứu: Việc sử dụng công cụ trực tuyến miễn phí ww.ProProfs.com đối với câu hỏi MCQ vào các bài học về tuần hoàn và cân bắng nội môi thuộc phần chuyển hóa vật chất và năng lượng (Sinh học 11 THPT) có nâng cao được kết quả học tập của học sinh lớp 11 hay không? 4. Giả thuyết nghiên cứu: Sử dụng công cụ trực tuyến miễn phí ww.ProProfs.com đối với câu hỏi MCQ vào các bài học về tuần hoàn và cân bắng nội môi thuộc phần chuyển hóa vật chất và năng lượng (Sinh học 11 THPT) cho học sinh lớp 11 trường THPT Lê Quý Đôn sẽ nâng cao được kết quả học tập của các em. PHẦN III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 1. Khách thể nghiên cứu: Tôi lựa chọn trường THPT Lê Quý Đôn Hải Phòng vì có nhiều điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu ứng dụng. - Về giáo viên: tôi là giáo viên giảng dạy môn Sinh học nhiều lớp 11 trong đó có 2 lớp 11B 3 và 11B 4 . - Về học sinh: Hai lớp được chọn tham gia nghiên cứu có nhiều điểm tương đồng nhau về độ tuổi, lực học; số học sinh. Cụ thể như sau: Bảng1. Thống kê điểm kiểm tra trước tác động Lớp Số HS Điểm kiểm tra trước tác động ≥ 8 5 → 7 ≤ 5.0 10C 3 48 23 24 1 10C 4 45 22 22 1 ( * :Bảng điểm chi tiết ở phần phụ lục) - Về hạnh kiểm học sinh, về trang thiết bị trong phòng học ở hai lớp này ngang nhau. 2. Lựa chọn thiết kế: Tôi đã chọn toàn bộ học sinh của hai lớp, mỗi lớp làm một nhóm. Trong đó, nhóm thực nghiệm là lớp 11B 4 và nhóm đối chứng là lớp 11B 3 . Để đánh giá kết quả trước tác động, tôi đã tiến hành kiểm tra học sinh bằng 1 bài kiểm tra với nội dung kiến thức ở Bài 15 – 16: Tiêu hóa. Sau khi kiểm tra, kết quả kiểm tra được kiểm chứng bằng phép thử t-test để theo dõi sự chênh lệch giữa điểm số trung bình của 2 nhóm trước khi tác động phương pháp dạy học mới đối với nhóm thực nghiệm. Kết quả kiểm chứng này được trình bày ở bảng 2. 4 Bảng 2. Kiểm chứng để xác định các nhóm tương đương Đối chứng Thực nghiệm TB cộng 7,261 7,02 p = 0,191 Kết quả kiểm chứng ở bảng 2 cho thấy, điểm trung bình của hai nhóm có sự khác nhau. Tuy nhiên, với p = 0,191 > 0,05 nên có thể kết luận rằng sự chênh lệch điểm số trung bình giữa nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng không có ý nghĩa. Vì vậy, có thể khẳng định hai nhóm này (học sinh lớp 11B 4 và học sinh lớp 11B 3 ) được coi là tương đương. Từ kết trình bày ở bảng 2, để nghiên cứu hiệu quả của tác động, tác giả đã sử dụng 2 thiết kế đó là: Kiểm tra trước và sau tác động đối với các nhóm tương đương và sử dụng phép kiểm chứng t-test độc lập (Bảng 3) Bảng 3. Thiết kế nghiên cứu Nhóm Kiểm tra trước TĐ Tác động KT sau TĐ Thực nghiệm O1 Sử dụng công cụ trực tuyến miễn phí www.ProProfs.com O3 Đối chứng O2 Sử dụng tệp in văn bản các câu hỏi ôn tập O4 3. Quy trình nghiên cứu 3.1. Chuẩn bị bài của giáo viên: - Đối với lớp đối chứng: Thiết kế bộ câu hỏi ôn tập không sử dụng phương tiện trực tuyến www.ProProfs.com mà chuẩn bị như các năm học trước. - Đối với lớp thực nghiệm: Thiết kế bộ câu hỏi ôn tập MCQ sử dụng phương tiện trực tuyến miễn phí www.ProProfs.com. Quá trình thiết kế bộ câu hỏi ôn tập MCQ có sử dụng công cụ trực tuyến khác như http://www.Sinhhoc101112.come.vn trên mạng internet. Các bước chuẩn bị như sau: (hình ảnh minh họa ở phần phụ lục) + Vào trang: www.ProProfs.com. + Đăng kí tài khoản (Tên truy cập, mật khẩu, e_mail); đăng nhập. + Thiết kế đề trắc nghiệm trực tuyến bằng cách nhập câu hỏi. + Tạo đường link ở mục "Đề thi – đáp án" / Trắc nghiệm ôn tập sinh 11 với tài khoản của tác giả trên www.ProProfs.com. 3.2. Tiến hành dạy thực nghiệm: 5 Thời gian tiến hành thực nghiệm tuân theo thời khóa biểu của trường THPT Lê Quý Đôn Hải Phòng. - Ở lớp đối chứng: tôi cung cấp tệp in văn bản các câu hỏi ôn tập cho các em. - Ở lớp thực nghiệm: tôi cung cấp cho các em địa chỉ trắc nghiệm trên internet để các em tự kiểm tra: (hình ảnh minh họa ở phần phụ lục) + Tìm trang http://www.Sinhhoc101112.come.vn + Vào mục ĐỀ THI – ĐÁP ÁN/ ĐỀ THI – KIỂM TRA KHÁC + Bấm vào chữ đây để link tới trang www.ProProfs.com. + Nhấn nút Star để bắt đầu trả lời trực tuyến các câu hỏi MCQ + Lưu các "chứng chỉ" và in để nộp lại cho GV xác nhận việc tự học tự kiểm tra của học sinh 4. Đo lường Bài kiểm tra trước tác động là bài kiểm tra học sinh trên lớp về kiến thức trong các bài : tiêu hóa; hô hấp ở động vật . Đề kiểm tra được sử dụng chung cho cả 2 lớp, thời gian làm bài của cả hai lớp bằng nhau và quá trình làm bài không được trao đổi, không sử dụng tài liệu. Bài kiểm tra sau tác động là bài kiểm tra sau khi học xong các bài: Bài 18: Tuần hoàn; Bài 19: Hoạt động của các cơ quan tuần hoàn; Bài 20: Cân bằng nội môi. Đề kiểm tra do tác giả của đề tài này và các thầy cô dạy môn sinh lớp 11 của trường tham gia thiết kế (xem phần phụ lục). Việc chấm bài theo đúng đáp án và biểu điểm đã được xây dựng. (Kết quả kiểm tra ở phần phụ lục) Với việc nghiên cứu tác động trên hai nhóm tương đương (Bảng 2, phần III, mục 2), sau khi tác động, tác giả đã sử dụng kiểm tra bằng phép thử t-test và đã thu được kết quả như sau (Kết quả được trình bày tại bảng 5) Bảng 5. So sánh điểm trung bình bài kiểm tra sau tác động Đối chứng Thực nghiệm Điểm trung bình 7,417 8,533 Độ lệch chuẩn 1,088 1,37 p 0,00000053 SMD 1,026 Số liệu tại bảng 5 cho thấy, với mức chênh lệch điểm trung bình giữa nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng (p = 0,00000053 < 0,005) có thể kết luận mức chênh lệch về 6 điểm trung bình của nhóm thực nghiệm và của nhóm đối chứng có ý nghĩa. Điều này có nghĩa là, điểm trung bình của nhóm thực nghiệm cao hơn điểm trung bình của nhóm đối chứng là do tác động trong quá trình nghiên cứu. Cũng từ số liệu tại bảng 5, chênh lệch giá trị trung bình chuẩn (SMD=1,026>1) kết hợp với việc so sánh với giá trị tại bảng Cohen cho thấy mức độ ảnh hưởng khi sử dụng công cụ trực tuyến www.ProProfs.com đối với câu hỏi MCQ ở các bài học về tuần hoàn và cân bắng nội môi thuộc phần chuyển hóa vật chất và năng lượng (Sinh học 11 THPT) đến kết quả điểm trung bình học tập của nhóm thực nghiệm là rất lớn. Qua kết quả này có thể kết luận, giả thuyết của đề tài đã được kiểm chứng. PHẦN IV: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN 1. Kết quả trung bình cộng điểm của học sinh bài kiểm tra sau tác động của nhóm thực nghiệm là TBC = 8,533; kết quả bài kiểm tra tương ứng của nhóm đối chứng là TBC = 7,417. Độ chênh lệch điểm trung bình giữa hai nhóm là 1,116 điều này cho thấy điểm trung bình cộng của lớp đối chứng và điểm trung bình cộng của lớp thực nghiệm đã có sự khác biệt, lớp được tác động có điểm trung bình cao hơn điểm trung bình của lớp đối chứng. 2. Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn của 2 lớp ở hai bài kiểm tra SMD = 1,026 cho thấy mức độ ảnh hưởng của tác động là rất lớn. 3. Phép kiểm chứng t-test điểm trung bình sau tác động của hai lớp là p = 0,00000053 < 0,05. Kết quả này khẳng định sự chênh lệch điểm trung bình của hai nhóm được hình thành do tác động của sử dụng công cụ trực tuyến ww.ProProfs.com mà tác giả đã đề xuất. 4. Nghiên cứu đã sử dụng công cụ trực tuyến miễn phí ww.ProProfs.com đối với câu hỏi MCQ vào các bài học về tuần hoàn và cân bắng nội môi thuộc phần chuyển hóa vật chất và năng lượng (Sinh học 11 THPT) là một giải pháp tốt. Tuy nhiên, để sử dụng phương pháp này có hiệu quả, người giáo viên cần phải thành thạo về nghiệp vụ, biết cách khai thác các tiện ích, ứng dụng trực tuyến của các trang web, cuốn hút được học sinh cùng tham gia vào quá trình tìm hiểu kiến thức và giáo viên phải biết thiết kế bài kiểm tra trực tuyến, lên kế hoạch giảng dạy, ôn tập một cách hợp lí. 5. Qua kết quả thống kê, tôi cho rắng đây là một trong những phản hồi ngược trở lại từ học sinh cho thấy nếu xây dụng được bộ câu hỏi MCQ và sử dụng một số phần mềm để tạo ra số lượng rất phong phú các đề kiểm tra MCQ phù hợp sẽ sử dụng vào nhiều giai đoạn trong giảng dạy, đồng thời kích thích được tính tự học, tự đánh giá của học sinh nhằm định hướng kiến thức theo chuẩn KTKN, nâng cao được mức độ nhận thức 7 và kết quả học tập của học sinh phù hợp với mục tiêu chung của giáo dục cũng như phù hợp với các kì thi ở bậc tốt nghiệp THPT, các kì thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng. PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ khuyẾn NGHỊ 1. Kết luận: Việc Sử dụng công cụ trực tuyến miễn phí ww.ProProfs.com đối với câu hỏi MCQ vào các bài học về tuần hoàn và cân bắng nội môi thuộc phần chuyển hóa vật chất và năng lượng (Sinh học 11 THPT) ở trường THPT Lê Quý Đôn Hải Phòng đã đạt được kết quả nhất định. Với việc giảng dạy, ôn tập theo hình thức này, có thể thay thế các phương pháp dạy học truyền thống theo lối áp đặt, thụ động đã nâng cao kết quả học tập của học sinh. 2. Khuyến nghị Đối với Sở GD&ĐT Hải Phòng; trường THPT: Cần quan tâm về cơ sở vật chất như trang thiết bị, máy tính phục vụ cho việc ứng dụng CNTT cho các nhà trường. Mở các lớp bồi dưỡng về ứng dụng CNTT trong dạy học, khuyến khích và động viên giáo viên tích cực sử dụng internet trong quá trình lên lớp. Đối với giáo viên: Không ngừng tự học, tự bồi dưỡng để sử dụng internet trong dạy học một cách hiệu quả, biết khai thác thông tin trên mạng Internet để có thể tham khảo thêm kinh nghiệm của đồng nghiệp được đăng tải trên mạng Internet. Không ngừng sáng tạo để có những phương pháp dạy học đạt hiệu quả cao nhất đối với mỗi đối tượng học sinh. Đối với học sinh: sử dụng internet để tự học, tự kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao kết quả học tập. PHẦN IV: TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Đinh Quang Báo, Nguyễn Đức Thành: Lí luận dạy học sinh học, NXB GD. Hà Nội, 1996. 2. Ngô Văn Hưng: Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng môn Sinh học 11, NXB GD. Hà Nội, 2009. 8 3. Lê Đình Trung: Sử dụng câu hỏi TNKQ-MCQ để kiểm tra luận cứ về phương pháp giảng dạy tích cực ở phổ thông. 1993. 4. Các phần mềm: Mix test 3.0; PowerPoint; phần mềm chấm bài trắc nghiệm MCQ, các trang web: http://www.Sinhhoc101112.come.vn; www.ProProfs.com. …. PHỤ LỤC 1. Các bước chuẩn bị cho việc sử dụng công cụ trực tuyến www.ProProfs.com. + Vào trang: www.ProProfs.com. 9 + Đăng kí tài khoản (Tên truy cập, mật khẩu, e_mail); đăng nhập. + Thiết kế đề trắc nghiệm trực tuyến bằng cách nhập câu hỏi. + Trên trang web: http://www.Sinhhoc101112.come.vn tạo đường link ở mục "Đề thi – đáp án" / Trắc nghiệm ôn tập sinh 11 với tài khoản của tác giả trên www.ProProfs.com. 10 [...]... 14 Hệ tuần hoàn hở có ở động vật nào? A Động vật đa bào cơ thể nhỏ và dẹp B Động vật đơn bào C Các loài cá sụn và cá xương D Đa số động vật thân mềm và chân khớp Câu 15 Cân bằng nội môi là A duy trì sự cân bằng và ổn định của môi trường trong cơ thể B duy trì sự cân bằng và ổn định của môi trường trong cơ quan C duy trì sự cân bằng và ổn định của môi trường trong tế bào 15 D duy trì sự cân bằng và ổn... hấp thu Na + của các ống thận Câu 7 Ở động vật có hệ tuần hoàn hở, máu trao đổi chất với tế bào: A qua thành động mạch và mao mạch B qua thành động mạch và tĩnh mạch C qua thành tĩnh mạch và mao mạch D trao đổi chất trực tiếp giữa màu với các tế bào Câu 8 Thận có vai trò quan trọng trong cơ chế cân bằng nội môi nào? A Điều hoá huyết áp B Điều hoà áp suất thẩm thấu C Điều hoá huyết áp và áp suất thẩm...2 Hướng dẫn học sinh làm bài ôn tập: + Tìm trang http://www.Sinhhoc1 0111 2.come.vn + Vào mục ĐỀ THI – ĐÁP ÁN/ ĐỀ THI – KIỂM TRA KHÁC + Bấm vào chữ đây để link tới trang www.ProProfs.com 11 + Tìm nội dung cần ôn tập và nhấn nút Star để bắt đầu trả lời trực tuyến các câu hỏi MCQ + Lưu các "chứng chỉ" và in để nộp lại cho GV xác nhận việc tự học tự kiểm tra của học sinh 3 Đề kiểm tra trước... Bộ phận điều khiển trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi có chức năng A làm tăng hay giảm hoạt động trong cơ thể để đưa môi trường trong về trạng thái cân bằng và ổn định B điều khiển hoạt động của các cơ quan bằng cách gửi đi các tín hiệu thần kinh hoặc hoocmôn C làm biến đổi điều kiện lí hoá của môi trường trong cơ thể D tiếp nhận kích thích từ môi trường và hình thần xung thần kinh Câu 10 Bộ phận... LỚP 11 Mã đề: 004 NĂM HỌC 2 011 – 2012 Đề gồm: 2 trang MÔN : SINH HỌC Họ tên: Lớp: Câu 1 Ý nào dưới đây không đúng với hiệu quả trao đổi khí ở động vật? A Bề mặt trao đổi khí mỏng và ẩm ướt giúp O2 và CO2 dễ dàng khuếch tán qua B Có sự lưu thông khí tạo ra sự cân bằng về nồng độ khí O2 và CO2 để các khí đó khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí C Có sự lưu thông khí tạo ra sự chênh lệch về. .. thần kinh Câu 10 Bộ phận tiếp nhận kích thích trong cơ chế duy trì cân bằng nội là A trung ương thần kinh hoặc tuyến nội tiết B các cơ quan dinh dưỡng như: thận, gan, tim, mạch máu… C cơ quan sinh sản D thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm Câu 11 Tuỵ tiết ra những hoocmôn glucagôn và insulin tác động vào gan tham gia vào cơ chế cân bằng nội môi nào? A Duy trì nồng độ glucôzơ bình thường trong máu B Điều hoà... độ khí O2 và CO2 để các khí đó khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí D Bề mặt trao đổi khí rộng và có nhiều mao mạch và máu có sắc tố hô hấp Câu 2 Sự tiêu hoá thức ăn ở thú ăn cỏ như thế nào? A Tiêu hoá hoá, cơ học và biến đổi sinh học nhờ vi sinh vật cộng sinh B Chỉ tiêu hoá cơ học C Chỉ tiêu hoá hoá học D Tiêu hoá hoá và cơ học Câu 3 Các nếp gấp của niêm mạc ruột, trên đó có các lông ruột và các lông... hoá thức ăn trong các bộ phận của ống tiêu hoá ở người? A Ở dạ dày có tiêu hoá cơ học và hoá học B Ở ruột non có tiêu hoá hoá học C Ở miệng có tiêu hoá cơ học và hoá học D Ở ruột già có tiêu hoá cơ học và hoá học Câu 8 Quá trình tiêu hoá ở động vật có túi tiêu hoá chủ yếu diễn ra như thế nào? A Thức ăn được tiêu hoá nội bào nhờ enzim thuỷ phân chất dinh dưỡng phức tạp thành những chất đơn giản mà cơ... phân các chất hữu cơ có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được B Các enzim từ perôxixôm vào không bào tiêu hoá, thuỷ phân các chất hữu cơ có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được C Các enzim từ ribôxôm vào không bào tiêu hoá, thuỷ phân các chất hữu cơ có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được D Các enzim từ bộ máy gôn gi vào không... chiều qua mang và dòng máu chảy trong mao mạch song song và cùng chiều với dòng nước Câu 12 Ở động vật có túi tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá như thế nào? A Tiêu hoá nội bào B Một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào C Tiêu hóa ngoại bào D Tiêu hóa ngoại bào và tiêu hoá nội bào Câu 13 Quá trình tiêu hoá ở động vật chưa có cơ quan tiêu hoá chủ yếu diễn ra như thế nào? A Các enzim từ lizôxôm vào . hiệu quả cao nhất đối với mỗi đối tượng học sinh. Đối với học sinh: sử dụng internet để tự học, tự kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao kết quả học tập. PHẦN IV: TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Đinh Quang Báo,. tuyến nội tiết. B. các cơ quan dinh dưỡng như: thận, gan, tim, mạch máu… C. cơ quan sinh sản. D. thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm. Câu 11. Tuỵ tiết ra những hoocmôn glucagôn và insulin tác động vào gan. tuần hoàn kép, máu trao đổi chất với tế bào ở đâu? A. Qua thành tĩnh mạch. B. Qua thành tĩnh mạch và mao mạch. C. Qua thành động mạch. D. Qua thành mao mạch. Câu 4. Huyết áp là gì? A. Lực co bóp
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN: NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC BÀI HỌC VỀ TUẦN HOÀN VÀ CÂN BẰNG NỘI MÔI THUỘC PHẦN CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG (SINH HỌC 11 THPT) THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG CÔNG CỤ TRỰC TUYẾN WWW.PROPROFS.COM., SKKN: NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC BÀI HỌC VỀ TUẦN HOÀN VÀ CÂN BẰNG NỘI MÔI THUỘC PHẦN CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG (SINH HỌC 11 THPT) THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG CÔNG CỤ TRỰC TUYẾN WWW.PROPROFS.COM., SKKN: NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC BÀI HỌC VỀ TUẦN HOÀN VÀ CÂN BẰNG NỘI MÔI THUỘC PHẦN CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG (SINH HỌC 11 THPT) THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG CÔNG CỤ TRỰC TUYẾN WWW.PROPROFS.COM., PHẦN IV: TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan