0

SKKN Một số biện pháp đổi mới phương pháp tổ chức để nâng cao hiệu quả Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS thị trấn Cát Hải

22 1,984 14

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:29

. Trường 3 Trường THCS thị trấn Cát Hải Nguyễn Thị Mai Hoa THCS thị trấn Cát Hải, tôi mạnh dạn đưa ra một số biện pháp đổi mới phương pháp tổ chức để nâng cao hiệu quả Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường. hội. 17 Trường THCS thị trấn Cát Hải Nguyễn Thị Mai Hoa 3. Đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: Phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Trường THCS rất. BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP ĐỂ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT HẢI I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT HẢI. 1. Về cơ sở vật chất nhà trường. Diện
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp đổi mới phương pháp tổ chức để nâng cao hiệu quả Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS thị trấn Cát Hải, SKKN Một số biện pháp đổi mới phương pháp tổ chức để nâng cao hiệu quả Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS thị trấn Cát Hải,

Từ khóa liên quan