SKKN Một số biện pháp đổi mới phương pháp tổ chức để nâng cao hiệu quả Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS thị trấn Cát Hải

22 2K 14
SKKN Một số biện pháp đổi mới phương pháp tổ chức để nâng cao hiệu quả Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS thị trấn Cát Hải

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trường THCS thị trấn Cát Hải Nguyễn Thị Mai Hoa A PHẦN MỞ ĐẦU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Theo Luật Giáo dục 2005 (Điều 5) quy định: “Phương pháp giáo dục phổ thơng phải phát huy tính tích cực, tự giác,chủ động sáng tạo người học; bồi dưỡng cho người học lực tự học, khả thực hành, lịng say mê học tập ý chí vươn lên” Với mục tiêu giáo dục “giúp học sinh phát triển tồn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẫm mỹ kĩ bản, phát triển lực cá nhân tính động sáng tạo, hình thành nhân cách người Việt Nam xã hội chủ nghĩa” Chương trình giáo dục phổ thơng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5/5/2006 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo nêu “Phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh, phù hợp với đặc trưng môn học, đặc điểm đối tượng học sinh, điều kiện lớp học, bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học, khả hợp tác, rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú trách nhiệm học tập cho học sinh” Rõ ràng, đổi phương pháp giáo dục phù hợp với yêu cầu phát triển xã hội việc làm tất yếu Nhà trường cần quán triệt đổi phương pháp giáo dục trình dạy học lẫn việc tổ chức HĐGDNGLL cho học sinh Có thể coi đổi phương pháp tổ chức HĐ GDNGLL việc làm cần thiết trình đổi giáo dục phổ thông Đáp ứng nhu cầu đổi việc tổ chức các hoạt động giáo dục dạy học học giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh thời kì cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Ở bậc THCS thực chương trình “Hoạt động giáo dục ngồi lên lớp” Đây chương trình Trường THCS thị trấn Cát Hải Nguyễn Thị Mai Hoa mới, tổ chức tiến hành cách hệ thống theeo số chủ điểm nhằm giúp học sinh mở rộng hiểu biết, hình thành tình cảm, niềm tin với giá trị tốt đẹp người Việt Nam giai đoạn Đồng thời chương trình hoạt động giáo dục ngồi lên lớp cịn rèn luyện cho học sinh kỹ năng, lực giao tiếp để chuẩn bị cho em có điều kiện tự khẳng định vai trò chủ thể học tập, lao động hoạt động giao lưu, hoạt động xã hội thời gian học tập trường phổ thông môi trường làm việc sâu Mặt khác, với hình thức đa đạng, hấp dẫn việc tổ chức oạt động giáo dục lên lớp giúp em có điều kiện thư giãn, có tư thoải mái để sẵn sàng học tập tiếp thu giảng tốt chương trình khóa Như hoạt động giáo dục ngồi lên lớp có tầm quan trọng đặc biệt hoạt động giáo dục trường THCS Chủ thể quản lý hoạt động Hiệu trưởng phó hiệu trưởng (Ban giám hiệu) Tập thể giáo viên, học sinh lực lượng nhà trường - nhân tố trực tiếp tổ chức hoạt động đối tượng quản lý Để phát huy hiệu cao hoạt động giáo dục lên lớp, người giáo viên Tổng phụ trách - người tham mưu với Ban giám hiệu cần phải có biện pháp đổi phương pháp hoạt động để nâng cao hiệu cho giáo dục Trong thực tế nhà trường THCS nay, tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp tiến hành 11 năm theo chương trình thay sách lớp 6, 7, 8, bước đầu đạt kết định Tuy nhiên trình thực hiện, hoạt động giáo dục lên lớp chưa thực coi trọng có quan niệm cho khơng nằm chương trình khóa, vật làm qua loa đối phó với hình thức đơn điệu, nhàm chán… Có nơi giáo viên, cán quản lý cấp chưa chưa tâm, chưa thấy rõ rệt vị trí, vai trị đặc trưng hoạt động giáo dục lên lớp kế hoạch giáo dục chung nhà trường, từ việc thực giáo viên chủ nhiệm không đặn, chưa tạo thành thói quen, nếp việc tổ chức hoạt động cho học sinh Trường THCS thị trấn Cát Hải Nguyễn Thị Mai Hoa Việc tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp trường tHCS thị trấn Cát Hải nhiều bất cập: chưa huy động tham gia động đảo lực lượng nhà trường tổ chức hoạt động mà chủ yếu giao phó cho giáo viên chủ nhiệm lớp tổng phụ trách trường Nội dung hình thức hoạt động cịn gị bó, khơng phong phú, khuôn mẫu chưa đổi phù hợp với tâm sinh lí, nhu cầu học sinh khối lớp … khơng gây niềm hứng thú, say mê, động, tự chủ, sáng tạo học sinh hoạt động Xuất phát từ sở lý luận thực tiễn trên, chọn nghiên cứu đề tài “Một số biện pháp đổi phương pháp tổ chức để nâng cao hiệu Hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS thị trấn Cát Hải năm học 2012 - 2013” để vận dụng nhà trường nhằm tạo điều kiện cho giáo viên chủ nhiệm tìm hiểu, học hỏi, rút kinh nghiệm nâng cao hiệu tổ chức hoạt động II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Do đội ngũ giáo viên chủ nhiệm trẻ, chưa có kinh nghiệm tổ chức hoạt động, chưa có vốn sống phong phú để nhằm giúp cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm có hướng đúng, nắm số phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp theo định hướng đổi cách thức đánh giá kết hoạt động học sinh Giáo viên có thái độ tích cực tham gia vận dụng sáng tạo vào thực tế Từ tạo điều kiện thuận lợi để học sinh phát huy vai trị chủ thể hoạt động, nâng cao tính tích cực hoạt động, từ rèn luyện nhân cách học sinh phát triển toàn diện Bên cạnh, nhằm củng cố khắc sâu kiến thức môn học, nâng cao hiểu biết cho học sinh lĩnh vực đời sống xã hội, làm phong phú thêm vốn tri thức, kinh nghiệm hoạt động tập thể học sinh Trên sở nghiên cứu lý luận phân tích, đánh giá thực trạng việc đổi số phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp Trường Trường THCS thị trấn Cát Hải Nguyễn Thị Mai Hoa THCS thị trấn Cát Hải, mạnh dạn đưa số biện pháp đổi phương pháp tổ chức để nâng cao hiệu Hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS thị trấn Cát Hải năm học 2012 - 2013 nhằm tạo điều kiện nâng cao hiệu hoạt động GDNGLL theo hướng đổi III KẾT QUẢ CẦN ĐẠT ĐƯỢC Áp dụng biện pháp đổi phương pháp tổ chức để nâng cao hiệu hoạt động giáo dục lên lớp Trường THCS thị trấn Cát Hải: Giáo viên học sinh nắm phương pháp phù hợp cho tổ chức chủ đề giáo dục ngồi lên lớp, có nhiều hình thức hoạt động, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo giáo viên học sinh tổ chức thực HĐ GDNGLL IV ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp đổi phương pháp tổ chức để nâng cao hiệu hoạt động giáo dục lên lớp theo chủ điểm tháng Trường THCS thị trấn Cát Hải Phạm vi nghiên cứu: Các hình thức, phương pháp tổ chức hoạt động động giáo dục lên lớp theo chủ điểm tháng Tổ chức hoạt động để rèn kỹ sống cho học sinh Trường THCS thị trấn Cát Hải Nguyễn Thị Mai Hoa B PHẦN NỘI DUNG Chương I CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT HẢI I CƠ SỞ TÂM LÝ HỌC Đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh THCS sở cho việc xác định, lựa chọn mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp Nội dung khác biệt lứa tuổi học sinh THCS với em lứa tuổi khác phát triển mạnh mẽ, thiếu cân đơi mặt trí tuệ, đạo đức Ở em xuất yếu tố trưởng thành kết biến đổi thể, tự ý thức , kiểu quan hệ với người lớn, với bạn bè, hoạt động học tập, hoạt động tập thể, hoạt động xã hội … Sự phát triển tâm lý lứa tuổi diễn không đồng mặt Dạy học giáo dục đóng vai trị chủ đạo trọng phát triển tâm lý học sinh THCS Đó đường đặc biệt để hệ trước truyền lại cho hệ sau kinh nghiệm lịch sử, xã hội Giáo dục q trình tác động có mục đích, có ý thức hệ trước hệ trẻ nhằm hình thành phẩm chất, lực định đáp ứng nhu cầu xã Học tập hoạt động chủ đạo lứa tuổi học sinh, đến lứa tuổi THCS, hoạt động học tập xây dựng lại cách so với học sinh tiểu học Bắt đầu vào bậc THCS, em tiếp xúc với nhiều môn học khác Mỗi môn học bao gồm hệ thống tri thức với khái niệm trừu tượng, khái quát, nội dung sâu sắc, em phai thay đổi cách học Sự phong phú tri thức môn học làm khối lượng tri thức lĩnh hội tăng lên nhiều, tầm hiểu biết em mở rộng, Vì nhận thức em có phát triển cao hơn, chuyển từ nhận thức cảm tính sang nhận thức lý tính Đồng thời thay Trường THCS thị trấn Cát Hải Nguyễn Thị Mai Hoa đổi tính chất hình thức hoạt động học tập với óc tị mị, hạm hiểu biết phát triển, địi hỏi hoạt động trí tuệ học sinh THCS phát triển cao lứa tuổi trước Trong qua strinhf dạy học, vốn tri thức học sinh biến đổi lượng chất Do phẩm chất lực trí tuệ óc quan sát, trí nhớ tưởng tượng phát triển Sự phát triển nhận thức, lực trí tuệ giúp em học sinh THCS tự tin, tự chủ sáng tạo hoạt động giáo dục lên lớp II CƠ SỞ GIÁO DỤC HỌC Hoạt động giáo dục đối tượng quản lý giáo dục Hoạt động giáo dục lên lớp nội dung quan trọng quản lý hoạt động giáo dục trường phổ thông Những kến thức giáo dục học đại, đặc biệt chất, đặc điểm, cấu trúc tính quy luật hoạt động giáo dục sở khoa học để tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp Trường THCS Quá trình giáo dục trình bao gồm hai hoạt động thống biện chứng: hoạt động giáo dục nhà trường hoạt động tự giáo dục người giáo dục tổ chức, lãnh đạo nhà giáo dục Người giáo dục tự giác, tích cực tự giáo dục nhằm hình thành phẩm chất người cơng dân Quá trình giáo dục trình nhà giáo dục tổ chức hoạt động giao lưu cho trẻ em nhằm chuyển hóa giá trị văn hóa, hình thành thái độ hành vi người giáo dục Quá trình giáo dục thực tổ chức sống, hoạt động giao lưu: Nhân cách hình thành hoạt động giao tiếp Do đó, thực chất q trình giáo dục tổ chức loại hình hoạt động giao tiếp cho trẻ em Trong q trình đó, trẻ em lĩnh hội kinh nghiệm xã hội trở thanhfnhaan cách đáp ứng nhu cầu xã hội Như nhà quản lý giáo dục cần nắm vững chất, cấu trúc, tính quy luật đặc điểm trình giáo dục để tổ chức hoạt động Trường THCS thị trấn Cát Hải Nguyễn Thị Mai Hoa giáo dục nhà trường có hoạt động giáo dục ngồi lên lớp đạt hiệu cao II KHÁI NIỆM VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Hoạt động giáo dục lên lớp hoạt động giáo dục có mục đích, có kế hoạch, có tổ chức thực hoạt động thực tiễn khoa học - kĩ thuật, lao động cơng ích, hoạt động xã hội, văn hóa nghệ thuật, hoạt động thể thao, vui chơi giải trí … thực ngồi lên lớp, nhằm hình thành phát triển tồn diện nhân cách trẻ em IV VỊ TRÍ, NHIỆM VỤ CỦA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIƠ LÊN LỚP Vị trí: Hoạt động giáo dục ngồi lên lớp phận hữu với hoạt động giáo dục lớp, có vị trí quan trọng hoạt động giáo dục phổ thơng góp phần thực mục tiếu giáo dục; cầu nối tạo mối liên hệ hai chiều nhà trường với xã hội để nhà trường có điều kiện phát huy vai trị tích cực sống, đồng thời điều kiện phương tiện để huy động sức mạnh cộng đồng tham gia vào phát triển nhà trường nghiệp giáo dục Nhiệm vụ: Hoạt động giáo dục ngồi lên lớp có nhiệm vụ sau: - Củng cố, hoàn thiện tri thức học lớp, tạo điều kiện vận dụng tri thức thực tiễn sống - Giúp học sinh có thêm hiểu biết tự nhiên, xã hội người như: bảo vệ môi trường, dân số ké hoạch hóa gia đình, vấn đề quốc tế … - Giáo dục kĩ giao tiếp, ứng xử có văn hóa, thói quen tốt học tập, lao động, tạo điều kiện cho học sinh hòa nhập vào sống cộng đồng - Hình thành rèn luyện lực tự quản (năng lực tổ chức hoạt động tập thể cá nhân) Trường THCS thị trấn Cát Hải Nguyễn Thị Mai Hoa - Trực tiếp rèn luyện phẩm chất nhân cách, tính cách, tài thiên hướng nghề nghiệp cá nhân, hình thành mối quan hệ người với đời sống xã hội, người với thiên nhiên môi trường sống - Phát huy tác dụng nhà trường đời sống, huy động cộng đồng xã hội tham gia vào công tác giáo dục V ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIƠ LÊN LỚP Hoạt động giáo dục lên lớp hoạt động phong phú, đa dạng diễn bình diện hoạt động rộng Nó diễn nhà trường nhằm phục vụ cho việc nắm tri thức khoa học lớp rèn luyện giáo dục kỉ luật, nếp cho học sinh Hoạt động giáo dục lên lớp diễn ngồi nhà trường để mở rộng giao lưu cho em, giúp nhà trường hòa nhập với mặt cộc sống tạo khả thuận lợi để gắn “học với hành” Hoạt động giáo dục ngồi lên lớp mang tính quy luật đặc thù trình giáo dục học sinh: hình thành phẩm chất, nét tính cách tốt đẹp người thơng qua q trình tổ chức dạng hoạt động phong phú, giao lưu cho trẻ em nhằm hình thành, phát triển nhân cách tồn diện Mục tiêu Hoạt động giáo dục ngồi lên lớp có tính đa dạng mục tiêu trí dục, đức dục, sức khỏe, thẩm mĩ, lao động nhằm giáo dục tồn diện cho học sinh Chương trình, kế hoạch hoạt động giáo dục ngồi lên lớp có tính linh hoạt: phải xây dựng kế hoạch cụ thể từ đầu năm học, song việc tổ chức hoạt động thực mềm dẻo, linh hoạt cho phù hợp với nhiệm vụ trtij giai đoạn tình hình cụ thể địa phương Hoạt động giáo dục ngồi lên lớp có tính phong phú, đa dạng nội dung hình thức hoạt động, tính phức tạp, khó khăn việc kiểm tra, đánh giá Hoạt động mang tính tự giác, tự quản cao, hướng em vào hoạt động sáng tạo, hấp dẫn để nâng cao hiệu Muốn đạt yêu cầu nội dung hình thức hoạt động phải phong phú, đa dạng Trường THCS thị trấn Cát Hải Nguyễn Thị Mai Hoa Hoạt động giáo dục lên lớp hoạt động đa dạng sáng tạo Do việc đánh giá khó khăn hoạt động khác nhà trường Tuy hoạt động phải kiểm tra đánh giá động viên khuyến khích hoạt động, đồng thời khắc phục đặc điểm công việc Hoạt động giáo dục lên lớp hoạt động phong phú, đa dang, mang tính giáo dục nhiều mặt nên phải có nội dung, hình thức tương ứng để đạt mục tiêu giáo dục đề VI NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGỒI GIỜ LÊN LỚP TRONG TRƯƠNG THCS Nội dung hoạt động giáo dục ngồi lên lớp có liên quan đên snooij dung môn học, lĩnh vực giáo dục đạo đức, thẩm mĩ, lao động, thể chất, pháp luật trật ựt an tồn giao thơng, dân số … Nội dung hình thức Hoạt động giáo dục ngồi lên lớp thể loại hình hoạt động là: - Hoạt động xã hội – trị: Đó hoạt động có liên quan đến dịp kỉ niệm ngày lễ lớn , kiện trị - xã hội nước quốc tế quan tâm, hoạt động tìm hiểu truyền thống tốt đẹp nhà trường, địa phương, dân tộc, hoạt động nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, hoạt động từ thiện … Hình thức hoạt động chủ yếu mít tinh kỉ niệm, cổ động, tổ chức sinh hoạt nghe nói chuyện truyền thống, câu lạc … - Hoạt động theo hứng thú khoa học - kĩ thuật: Nội dung loại hình nhằm đáp ứng hứng thú niềm say mê tìm tịi học tập môn học, ứng dungjh kiến thức học sinh vào thực tế Đó hoạt động câu lạc theo chuyên đề câu lạc thơ văn, Tin học, Vật lí…sưu tầm tìm hiểu xã hội, khoa học, danh nhân, nghành nghề xã hội …, tham quan sở sản xuất, danh nghiệp… - Hoạt động văn hóa, nghệ thuật: Nội dung hướng vào việc giáo dục cho học sinh hiểu biết, tình cảm chân thành Trường THCS thị trấn Cát Hải Nguyễn Thị Mai Hoa người, tổ quốc, thiên nhiên thân mình, bồi dưỡng làm phong phú thêm đời sống tinh thần Nội dung hoạt động văn hóa, nghệ thuật thể nhiều hình thức khác sinh hoạt văn nghệ, hội diễn văn nghệ, thi, tổ chức xem phim, xem biểu diễn văn nghệ, tham quan du lịch hay cắm trại… - Hoạt động TDTT: Hoạt động TDTT giúp học sinh có điều kieẹn để rèn luyện thể lực, tăng cường sức khỏe, hình thành nhiều phẩm chất tốt Hoạt động diễn nhiều hình thức như: thể dục chống mệt mỏi, hình thức nghỉ ngơi tích cực (thể dục nhịp điệu, đá cầu, nhẩy dây), tổ chức hoạt động TDTT (bóng đá mi ni, bóng bàn, cờ vua, điền kinh, bơi lội, võ thuật …), tổ chức Hội khỏe Phù Đổng trường … - Hoạt động lao động cơng ích xã hội: Hoạt động nhằm giáo dục học sinh ý thức góp phần xây dựng quê hương, nhận rõ giá trị lao động … Đó hoạt động học sinh tham gia giữ gìn bảo veẹ mơi trương , cảnh quan nhà trường, địa phương việc làm hữu ích thiết thực phù hợp với khả em như: lao động vệ sinh lớp, trường học, trồng đầu xuân, lao động tu sửa trường lớp, xây dựng công trình niên, lao động giúp gia đình … - Hoạt động vui chơi giải trí: Đây hoạt động giúp học sinh sau học mệt mài, căng thẳng Với nội dung nhẹ nhàng, ngắn gọn, cụ thể, dễ thực có tác dụng kích thích hưng phấn học sinh, giảm mệt mỏi em Vui chơi giải trí có nhiều hình thức như: thi đố vui, thi đấu thể thao, thi ứng xử, chơi trị chơi tập thể … Tóm lại: Nội dung sinh hoạt phong phú Trong điều kiện cụ thể địa phương, kiểu trường học, nhà quản lý giáo dục cần chọn hình thức nội dung thích hợp để đạt mục tiêu giáo dục đề Hoạt động giáo dục lên lớp hoạt động tổ chức ngaoif học môn học lớp, tiếp nối hoạt động dạy – học 10 Trường THCS thị trấn Cát Hải Nguyễn Thị Mai Hoa lớp Hoạt động giáo dục lên lớp đường gắn lí thuyết với thực hành tạo nên thống nhân thức hành động học sinh Vì hoạt động có ý nghĩa quan trọng trường phổ thông THCS, xu đổi chương trình sách giáo khoa, nội dung, phương pháp giáo dục phổ thông Để có hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngồi lên lớp đa dang, phong phú người tổ chức phải tìm phương pháp để đổi nội dung hình thức hoạt động cho phong phú hợp với lứa tuổi em Chương II THỰC TRẠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP ĐỂ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT HẢI I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT HẢI Về sở vật chất nhà trường Diện tích: 2830m2 Trường có phịng học xây dựng kiên cố, phải sử dụng phịng làm phịng Hội đồng sư phạm Khó khăn lớn trường diện tích sân trường hẹp chưa đủ sân chơi bãi tập cho học sinh hoạt động tập thể Các trang thiết bị phục vụ cho dạy học hoạt động giáo dục có đầu tư chưa đủ chất lượng chưa đảm bảo ảnh hưởng tới phương tiện, sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục lên lớp Về đội ngũ giáo viên Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 30 người cán quản lí 03 đồng chí, giáo viên trực tiếp giảng dạy 20 đồng chí (trong có 01 giáo viên Tổng phụ trách chuyên trách), nhân viên 07 đồng chí Chất lượng đội ngũ: 100% giáo viên đạt chuẩn chuẩn đào tạo sư phạm, nhân viên đào tạo quy nghề nghiệp Nhìn chung, đội ngũ cán quản lý, giáo viên, nhân viên có tinh thần trách nhiệm cao, có tay nghề vững vàng, có lực giảng dạy 11 Trường THCS thị trấn Cát Hải Nguyễn Thị Mai Hoa Đặc điểm tình hình học sinh trường Trường có 10 lớp với tổng số học sinh 278 em, đó: Khối 6: 03 lớp - 79 em Khối 7: 03 lớp - 80 em Khối 8: 02 lớp - 60 em Khối 9: 02 lớp - 59 em Như tổng số học sinh tham gia hoạt động giáo dục lên lớp theo chương trình là: 278 em Nhìn chung, em học sinh chăm ngoan, có động học tập đắng, có ý thức tốt tham gia hoạt động nhà trường Những bên canh đó, cịn phận nhỏ học sinh chưa thực chăm ngoan, có lực học yếu có biểu vi phạm đạo đức người học sinh Nguyên nhân thân em bị hổng kiến thức từ cấp Tiểu học, từ lớp dẫn đến chán học Mặt khác gia đình nghèo, phụ huynh bận mải làm ăn chưa quan tâm tới việc học hành em Chính điều có ảnh hưởng tới phong trào hoạt động chung nhà trường có hoạt động giáo dục ngồi lên lớp II THỰC TRẠNG VIỆC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT HẢI Thực trạng hoạt động giáo dục lên lớp hai năm học vừa qua: Trường THCS thị trấn Cát Hải, năm trước đội ngũ giáo viên chủ nhiệm non trẻ, kinh nghiệm khâu tổ chức hoạt động, bên cạnh sở vật chất nhà trường chật hẹp thiếu thốn ảnh hưởng lớn đến việc tổ chức hoạt động Vì việc thực hoạt động giáo dục lên lớp chưa đạt hiệu cao Để thu hút học sinh hứng thú tham gia hoạt động giáo dục lên lớp, thực tốt chủ điểm phù hợp với ngày lễ lớn; đồng thời giáo dục cho học sinh có tư nhạy bén học tập, hoạt động tập thể, việc rèn luyện kĩ sống, cần phải có đổi nhận thức 12 Trường THCS thị trấn Cát Hải Nguyễn Thị Mai Hoa đổi phương pháp hoạt động giaoa dục lên lớp đội ngũ giáo viên chủ nhiệm khâu lập kế hoạch, tổ chức Tổng phụ trách Đội Thuận lợi: - Được quan tâm sâu sát cấp, ngành cấp phong trào giáo dục - Ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện hổ trợ nhiệt tình cho phong trào hoạt động - Đội ngũ giáo viên trẻ chưa có kinh nghiệm tổ chức chịu khó học hỏi - Phần đơng học sinh ngoan, lễ phép nghe lời giáo viên Khó khăn: - Cơ sở vật chất cịn thiếu thốn ảnh hưởng đến việc tổ chức hoạt động ngoại khóa - Nhận thức số cán giáo viên trước hạn chế, chưa xem trọng việc tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp - Một số giáo viên chủ nhiệm tổ chức hoạt động giáo dục ngồi lên lớpcịn mang tính hình thức, nội dung nghèo nàn, đơn điệu chưa thực hấp dẫn, thu hút học sinh tự giác tham gia hoạt động - Một số giáo viên chủ nhiệm cịn thiếu nhiệt tình, quan tâm, đầu tư cho hoạt động, lực hạn chế, thiếu sáng tạo khâu tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp - Học sinh chưa nhiệt tình hoạt động tập thể, nhiều em cịn rụt rè, nhút nhát, khơng tham gia phong trào - Học sinh chưa giáo dục kĩ sống, chưa có vốn sống phong phú - Giữa mơn học chưa có tích hợp chặt chẽ với hoạt động giáo dục lên lớp - Chưa kết hợp địa phương việc tổ chức hình thức hoạt động 13 Trường THCS thị trấn Cát Hải Nguyễn Thị Mai Hoa Nhận xét, đánh giá chung năm qua : - Do năm gần giáo viên xem trọng vấn đề chuyên môn, bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức lực giảng dạy khơng trọng đến hoạt động ngoại khóa - Chưa có đổi nội dung hình thức hoạt động giáo dục lên lớp - Giáo viên chủ nhiệm chưa nắm phương pháp tổ chức hoạt động - Sự phối hợp lực lượng giáo dục nhà trường - gia đình - xã hội thiếu chặt chẽ việc tổ chức phong trào hoạt động - Thiếu điều kiện sở vật chất - Học sinh chưa mạnh dạn sinh hoạt tập thể - Chưa ứng dụng CNTT tổ chức hoạt động nhằm tạo thích thú ,thu hút cho học sinh tham gia - Giáo viên chủ nhiệm có hoạt động theo chủ điểm chưa có sáng tạo Phương pháp tổ chức hoạt động chưa phong phú Học sinh chưa sổi nổi, nhiệt tình tham gia - Giáo viên môn đa số tập trung vào việc cung cấp kiến thức học chưa trọng đến việc tích hợp nội dung khác Vai trị, vị trí hoạt động giáo dục lên lớp: Hoạt động giáo dục lên lớp giữ vai trò chủ chốt hoạt động giáo dục nhà trường Thật vậy, với đặc thù riêng hoạt động giáo dục lên lớp, với nội dung thời gian thực khẳng định chương trình hoạt động giáo dục ngồi lên lớp tạo nên điều kiện thuận lợi để học sinh rèn luyện tính tích cực hoạt động Các nội dunh hoạt động đa dạng phong phú thực đem lại niềm hứng thú tham gia hoạt động học sinh Nhu cầu hoạt động học sinh có điều kiện phát triển tạo nên động lực thơi thúc em tích cực thực q trình tổ chức hoạt động giáo dục ngồi lên lớp 14 Trường THCS thị trấn Cát Hải Nguyễn Thị Mai Hoa Hoạt động giáo dục lên lớp có nhiệm vụ liên kết lực lượng giáo dục nhà trường tham gia vào trình tổ chức hoạt động Trong mối liên kết này, nhà trường giữ vai trò chủ đạo điều phối quan hệ, có quan hệ học sinh giáo viên với lực lượng giáo dục khác.Chính mối quan hệ thúc đẩy học sinh phát huy tính tích cực tham gia hoạt động Mục tiêu hoạt động giáo dục lên lớp: Hoạt động giáo dục lên lớp tạo điều kiện để học sinh phát huy vai trò chủ thể mình, nâng cao tính tích cực hoạt động, rèn luyện nhân cách người phát triển toàn diện Nhằm củng cố khắc sâu vốn kiến thức, nâng cao hiểu biết lĩnh vực đời sống xã hội, rèn luyện kĩ sống học sinh Bồi dưỡng thái độ tự giác tích cực tham gia hoạt động tập thể hoạt động xã hội Sự cần thiết đổi phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp: - Thực theo đạo Bộ Giáo dục, Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục Đào tạo Cát Hải, Trường THCS thị trấn Cát Hải triển khai đầy đủ công văn đạo cấp - Hoạt động giáo dục ngồi lên lớp phần khơng thể thiếu chương trình giáo dục tồn diện hồn thành nhân cách em Mỗi người từ Hiệu trưởng đến giáo viên phải nhận rõ vai trò, trách nhiệm hoạt động giáo dục ngồi lên lớp - Nhà trường cần có kế hoạch, vạch hướng cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, đồng thời phải tác động vào nhận thức giáo viên để họ tích cực , nhiệt tình say mê việc tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp - Tạo điều kiện cho học sinh hứng thú, mong muốn tham gia hoạt động giáo dục lên lớp 15 Trường THCS thị trấn Cát Hải Nguyễn Thị Mai Hoa III CÁC BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP ĐỂ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Nâng cao nhận thức cán bộ, giáo viên học sinh hoạt động giáo dục lên lớp - Giáo dục cho giáo viên học sinh nhận thức hoạt động giáo dục lên lớp hoạt động Một số hoạt động thông thường tổ chức nhà trường giáo viên học sinh đánh giá cao, hoạt động theo chủ điểm, tham gia phong trào địa phương, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… hoạt động giáo dục lên lớp - Giáo dục cho học sinh hiểu tầm quan trọng hoạt động giáo dục lên lớp việc tiếp thu kiến thức hình thành nhân cách toàn diện học sinh - Giáo dục cho học sinh có thái độ đắn chương trình hoạt động giáo dục ngồi lên lớp Nhà trường cung cấp số chủ đề trọng tâm từ đầu năm học - Chú trọng đến việc phối hợp mối quan hệ gia đình - nhà trường xã hội nhằm giáo dục cho em có thái độ tốt học tập đạt hiệu cao Xây dựng môi trường tổ chức hoạt động: - Giáo dục ngồi lên lớp khơng phải đơn tổ chức hoạt động theo chủ điểm có sẵn thực lớp học theo thời khóa biểu, mà giáo dục ngồi lên lớp tổ chức nhiều hình thức, nhiều nơi, nhiều chỗ nhiều nội dung phong phú - Cần thay đổi khơng gian, vị trí hoạt động + Ở lớp: thay đổi vị trí tổ hoạt động, đảm bảo nhóm hoạt động hiệu quả, đơi bạn tiến - Khi tổ chức nên xếp bàn ghế hình chữ U, chữ V vịng trịn để em dễ hoạt động Không nên lặp lặp lại kiểu chỗ ngồi, dễ gây nhàm chán 16 Trường THCS thị trấn Cát Hải Nguyễn Thị Mai Hoa - Trong trình tổ chức, cần tạo khơng khí thoải mái, tự tin, mạnh dạn để em tự phát biểu suy nghĩ riêng Giáo viên khơng nên áp đặt theo ý kiến mình, cần ý lắng nghe ý kiến em, phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo - Giáo viên chủ nhiệm phải xây dựng đội ngũ Ban cán lớp phải thực vững mạnh, có khả điều hành hoạt động lớp, cần nhạy bén xử lý tình huồng xảy - Ban cán lớp khơng tập trung vào vài tổ mà phải chia lớp Trong tiết giáo dục lên lớp ban cán lớp có nhiệm vụ chọn lựa, giao nhiệm vụ, điều hành thành viên lớp tham gia thực hoạt động - Giáo viên chủ nhiệm kiểm tra việc chuẩn bị kế hoạch hoạt động ban cán lớp + Ở bên : - Một vài tháng, ta thay đổi hình thức tổ chức lần, tổ chức dã ngoại như: tham quan khu di tích lịch sử, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, đền thờ liệt sĩ, gia đình thương binh liệt sĩ, chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng… - Tổ chức hoạt động tập trung thơng qua hình thức hội thi, nhằm tạo vui vẻ, hứng thú, tìm tịi học hỏi kiến thức bổ ích - Ứng dụng CNTT tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp qua hình thức hội thi, tuyên truyền, hái hoa dâng chủ, đố vui học tập …là hoạt động sôi nổi, sinh động hấp dẫn , thu hút học sinh tham gia nhiều nhất, đạt hiệu cao với chủ đề, nội dung lớn: Tìm hiểu An tồn giao thơng, Tun truyền giáo dục pháp luật, - Sinh hoạt cờ hình thức hoạt động giáo dục có chất lượng Qua buổi sinh hoạt cờ, giáo dục cho học sinh kĩ sống, kĩ giao tiếp xã hội 17 Trường THCS thị trấn Cát Hải Nguyễn Thị Mai Hoa Đổi phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp: Phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp Trường THCS đa dạng phong phú Ở có phối hợp phương pháp giáo dục phương pháp dạy học, sở giáo viên vận dụng cho phù hợp với nội dung hình thức hoạt động Năm học 2011 - 2012, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động giáo dục lên lớp với nhiều hình thức phong phú hấp dẫn nhằm thu hút em học sinh tích cực tham gia đồng thời phát huy tính nhạy bén, phát triển tư mạnh dạn phát biểu trước đám đông 3.1 Đổi nội dung hoạt động: Tích cực ưng dụng công nghệ thông tin tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp (sử dụng máy chiếu) tạo cho học sinh hào hứng, sôi thông qua hội thi: Tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng chống Ma túy, tệ nạn xã hội, Tìm hiểu pháp Luật giao thơng Văn hóa giao thông, Giáo dục môi trường - Tổ chức hội thi “Hội vui học tập” nhằm giúp em học hỏi, hiểu biết phát huy trí tuệ thơng qua kiến thức học kiến thức mà em tìm hiểu phù hợp với trình độ HS 3.2 Đổi phương pháp hoạt động: Tổ chức thi, chia thành nhiều đội theo khối lớp, hai khối lớp kề nhau, tranh tài đội thi, hội thi có phấn dành cho khán giả cổ động viên - Cuộc thi tiến hành nhiều vòng chung kết - Khán giả cổ động viên với phần thưởng nho nhỏ khích lệ học sinh tham gia nhiệt tình Qua giúp cho em khắc sâu kiến thức tốt - Cần chọn thành phần ban giám khảo có kiến thức công - Cần vận dụng số phương pháp sau : 18 Trường THCS thị trấn Cát Hải Nguyễn Thị Mai Hoa + Phương pháp thảo luận nhóm + Phương pháp đóng vai + Phương pháp giải vấn đề + Phương pháp tình + Phương pháp giao nhiệm vụ + Phương pháp trò chơi + Phương pháp tổ chức hoạt động giao lưu + Phương pháp diễn đàn Cần chọn phương pháp phù hợp cho chủ điểm, không nên lặp lại nhiều lần phương pháp tổ chức gây nhàm chán em, tùy theo nội dung chủ điểm mà thay đổi phương pháp cho phù hợp nhằm tạo hiệu cao cho hoạt động giáo dục lên lớp + Một số yêu cầu đổi phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp: - Hoạt động giáo dục lên lớp phải đảm bảo tính khả thi - Tăng cường tham gia học sinh - Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh hoạt động giáo dục lên lớp - Phải đa dạng hóa hình thức hoạt động - Hoạt động dựa cách tiếp cận kĩ sống * Tổ chức hoạt động ngoại khóa: Tham quan học tập di tích lịch sử đình chùa địa phương thị trấn Cát Hải, tham quan học tập làng nghề sản xuất nước mắn địa phương * Tổ chức hoạt động khác : - Hoạt động theo chủ điểm ngày lễ lớn, với chủ đề hoạt động theo tháng 19 Trường THCS thị trấn Cát Hải Nguyễn Thị Mai Hoa - Các hoạt động văn nghệ, thể thao: Tổ chức hội thi Văn nghệ khối lớp, Tham gia thi trò chơi dân gian, giao lưu bóng chuyền với đơn vị bạn - Tổ chức hoạt động sáng tạo nghệ thuật : + Hội thi vẽ tranh theo chủ đề “ Ngôi nhà tuổi thơ”, “Phòng chống bạ lực giới học đường” + Thi làm báo tường khối lớp, tổ chức “báo ảnh, báo tường” qua hình thức dự thi viết - Ngồi cịn tổ chức hoạt động giáo dục : Chăm sóc sức khỏe vị thành niên, phịng chống tệ nạn xã hội thơng qua giáo dục, tuyên truyền đánh giá kết qua việc thực hành phiếu trả lời câu hỏi trắc nghiệm - Các hoạt động hàng tuần : Sinh hoạt cờ đầu tuần sinh hoạt lớp cuối tuần lồng vào Giáo dục đạo đức, tình u q hương, gia đình, nhà trường, bè bạn, tình yêu thương người Đồng thời giáo dục em kĩ sống, có ý thức bảo vệ mơi trường, giữ gìn Trường , lớp xanh, sạch, đẹp - Các hoạt động hàng ngày: Tổ chức 15 phút truy đầu giờ, để kịp thời phát nhắc nhở em thường xuyên không thuộc bài, không chuẩn bị Tổ chức văn nghệ đầu tạo không khí vui vẻ, thoải mái để em học tốt IV KẾT QUẢ Qua thực tế cho thấy, hai năm gần đổi phương pháp để tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp Trường THCS thị trấn Cát Hải nâng cao nhận thức cán bộ, giáo viên vai trò, mục tiêu, ý nghĩa hoạt động giáo dục lên lớp việc giáo dục toàn diện học sinh Nâng cao hiệu công tác quản lý, đạo, tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp Phát huy vai trò, hiệu hoạt động đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên phụ trách cơng tác Đồn - Đội Tổ chức phối hợp lực lượng giáo dục: nhà trường, gia đình xã hội đổi hoạt 20 Trường THCS thị trấn Cát Hải Nguyễn Thị Mai Hoa động giáo dục lên lớp cho học sinh Nâng cao vai trò đội ngũ cán lớp, cán Đoàn - Đội khâu tự quản hoạt động giáo dục lên lớpcho học sinh Sau bảng thống kê so sánh kết tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp năm gần đây: NĂM HỌC 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 TỐT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC KHÁ TB 56% 72% 91% 34% 20% 9% 10% 8% 0% C PHẦN KẾT LUẬN Dạy học giáo dục hoạt động nhà trường phổ thơng nói chung bậc THCS nói riêng Hoạt động giáo dục lên lớp hoạt động giáo dục đặc biệt, thiếu nhà trường xu đổi giáo dục để đào tạo tạo người thời đại cơng nghiệp hóa, đại hóa Đó bao gồm tất hoạt động nối tiếp hoạt động dạy học lớp với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, tạo điều kiện cho học sinh giao lưu môi trường thực tiễn đời sống xã hội nhằm củng cố, mở rộng nâng cao vốn tri thức; bồi dưỡng tư tưởng tình cảm đắn; rèn luyện kĩ giao tiếp, ứng xử; rèn luyện hành vi, thói quen có văn hóa theo chuẩn mực đạo đức; phát huy tính tích cự, chủ động, sáng tạo hoạt động tập thể qua hình thành phát triển nhân cách toàn diện cho em Các hoạt động tổ chức trường, câu lạc bộ, nhà văn hóa địa phương nơi học sinh sinh sống Vì việc đổi phương pháp hoạt động giáo dục lên lớp phức tạp đòi hỏi phải xây dựng biện pháp tổ chức hoạt động cách có hiệu đem lại lợi ích lớn cho học sinh cho xã hội thời kì cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước 21 Trường THCS thị trấn Cát Hải Nguyễn Thị Mai Hoa Trong thực tế nhà trường THCS nay, hoạt động giáo dục ngồi lên lớp chương trình giáo dục thức đưa vào thực hiện, cịn nhiều bất cập, hạn chế nhận thức, nội dung, hình thức, phương pháp đặc biệt cách thức tổ chức Đồng thời học sinh chưa thể vai trò chủ thể, chưa thật hứng thú hoạt động Vì vậy, việc nghiên cứu tìm biện pháp để đổi phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp vấn đề thiết người tổ chức Căn vào sở lí luận, dựa thực tiễn, mạnh dạn đưa số biện pháp đổi phương pháp tổ chức để nâng cao hiệu Hoạt động giáo dục lên lớp nhằm cải tiến đa dạng nội dung, hình thức hoạt động để phát huy tính chủ động, sáng tạo học sinh, tích cực huy động phối hợp với lực lượng giáo dục nhà trường Các biện pháp cần vận dụng sáng tạo, phù hợp thực đồng mối quan hệ mật thiết, hỗ trợ lẫn để thực chương trình hoạt động giáo dục ngồi lên lớp có chất lượng hiệu cao Cát Hải, ngày 10 tháng năm 2013 Người viết Nguyễn Thị Mai Hoa 22 ... dục lên lớp Trường Trường THCS thị trấn Cát Hải Nguyễn Thị Mai Hoa THCS thị trấn Cát Hải, mạnh dạn đưa số biện pháp đổi phương pháp tổ chức để nâng cao hiệu Hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS. .. tham gia hoạt động giáo dục lên lớp 15 Trường THCS thị trấn Cát Hải Nguyễn Thị Mai Hoa III CÁC BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP ĐỂ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Nâng cao nhận... mà thay đổi phương pháp cho phù hợp nhằm tạo hiệu cao cho hoạt động giáo dục lên lớp + Một số yêu cầu đổi phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp: - Hoạt động giáo dục lên lớp phải đảm

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:29

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan