0

SKKN Biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS Ninh Điền

18 2,606 17
  • SKKN Biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS Ninh Điền

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2014, 19:41

Giáo dục đạo đức cho học sinh là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của nhà trường nói riêng, của gia đình và xã hội nói chung. Thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cũng là một trong những môi trường, giải pháp tốt để giáo dục đạo đức cho học sinh. Tuỳ theo khả năng tổ chức, điều khiển và phối hợp hoạt động của giáo viên tổ chức các tiết học có thể mang lại kết quả tích cực hay giảm tác dụng của quá trình giáo dục học đường. Muốn nâng cao được hiệu quả tối ưu thì giáo viên chủ nhiệm lớp phải biết tổ chức, điều khiển, phối hợp đồng bộ, hài hoà những yếu tố chủ quan và khách quan, những lực lượng giáo dục bên trong và bên ngoài nhà trường, đặc biệt ở lứa tuổi của các em, các em rất thích được tự tổ chức và thực hiện những công việc mang tính vui chơi. Thực tế đã chứng minh nơi nào có sự phối hợp đồng bộ, xây dựng tốt kế hoạch và mối quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm, các đoàn thể, ban hoạt động ngoài giờ thì nơi đó học sinh có tác phong đạo đức tốt. Trường nào ban hoạt động ngoài giờ, giáo viên chủ nhiệm quan tâm đến các tiết hoạt động giáo duc ngoài giờ lên lớp thì nơi đó gặt hái được nhiều thành công. Biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động NGLL ở trường THCS Ninh Điền BẢN TÓM TẮT ĐỀ TÀI - Tên đề tài: :“Biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động NGLL ở trường THCS Ninh Điền” - Họ và tên tác giả: Trương Hùng Phong - Chức vụ: TPT Đội - Đơn vị công tác: Trường THCS Ninh Điền. 1. Lý do chọn đề tài: - Giúp rèn luyện phẩm chất đạo đức cho học sinh ở trường THCS Ninh Điền. - Nâng cao chất lượng hoạt động, tạo điều kiện tốt giúp học sinh phát triển năng khiếu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, kĩ năng sống. - Tìm giải pháp trong việc xây dựng và tổ chức các tiết hoạt động ngoài giờ mang tính giáo dục đạo đức cho học sinh. 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu là giáo viên chủ nhiệm, các bộ phận trong nhà trường, học sinh trường THCS Ninh Điền. - Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu các tài liệu, đưa ra biện pháp và tiến hành, sau đó đánh giá, rút ra kinh nghiệm cho bản thân. 3. Đề tài đưa ra giải pháp mới: - Xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng giáo dục. - Giúp mọi người có cái nhìn đúng về tầm quan trọng của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo viên chú trọng hơn trong việc tổ chức thực hiện. 4. Phạm vi áp dụng: Đề tài này có thể thực hiện như một chuyên đề và áp dụng rộng rãi cho tất cả các lớp ở trường THCS Ninh Điền. Ninh Điền , ngày 02 tháng 04 năm 2011 NGƯỜI THỰC HIỆN Trương Hùng Phong Trang 1 Biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động NGLL ở trường THCS Ninh Điền PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI : Trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nền giáo dục nước ta phải chuyển mình theo mục tiêu đào tạo mới nhằm tạo ra cho xã hội những con người năng động sáng tạo, có phẩm chất đạo đức tốt phù hợp với yêu cầu thực tế. Muốn vậy thì ngay từ cấp học cơ sở, đội ngũ giáo viên phải thể hiện hết vai trò của mình, phải không ngừng nghiên cứu và tìm ra những phương pháp giáo dục học sinh có hiệu quả. Giáo dục đạo đức cho học sinh là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của nhà trường nói riêng, của gia đình và xã hội nói chung. Thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cũng là một trong những môi trường, giải pháp tốt để giáo dục đạo đức cho học sinh. Tuỳ theo khả năng tổ chức, điều khiển và phối hợp hoạt động của giáo viên tổ chức các tiết học có thể mang lại kết quả tích cực hay giảm tác dụng của quá trình giáo dục học đường. Muốn nâng cao được hiệu quả tối ưu thì giáo viên chủ nhiệm lớp phải biết tổ chức, điều khiển, phối hợp đồng bộ, hài hoà những yếu tố chủ quan và khách quan, những lực lượng giáo dục bên trong và bên ngoài nhà trường, đặc biệt ở lứa tuổi của các em, các em rất thích được tự tổ chức và thực hiện những công việc mang tính vui chơi. Thực tế đã chứng minh nơi nào có sự phối hợp đồng bộ, xây dựng tốt kế hoạch và mối quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm, các đoàn thể, ban hoạt động ngoài giờ thì nơi đó học sinh có tác phong đạo đức tốt. Trường nào ban hoạt động ngoài giờ, giáo viên chủ nhiệm quan tâm đến các tiết hoạt động giáo duc ngoài giờ lên lớp thì nơi đó gặt hái được nhiều thành công. Song song với việc dạy và học kiến thức thì đòi hỏi người giáo viên cần phải chú trọng đến việc tổ chức hoạt động vui chơi cho học sinh, bởi vì trong tình hình hiện nay học sinh đang có xu huớng suy giảm về nhân cách một cách rõ rệt và bộä phận quan trọng nhất và hỗ trợ đắc lực nhất trong nhà trường đó chính là ban hoạt động ngoài giờ, giáo viên chủ nhiệm lớp. Với vai trò là một phó ban hoạt động ngoài giờ, tôi không khỏi băn khoăn về việc chú trọng rèn luyện nhân cách cho học sinh, phải làm thế nào để các em có thể trở thành một con người hoàn thiện trước khi bước vào đời? Đây là vấn đề không đơn giản chút nào. Nhưng với tinh thần trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp cao , cùng với sự quan tâm giúp đở của BGH nhà trường nên tôi mạnh dạn viết sáng kiến kinh nghiệm :“ Biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động NGLL ở trường THCS Ninh Điền”chính là những kinh nghiệm mà tôi thu thập được và cũng là những ý kiến để các đồng nghiệp tham khảo và rút kinh nghiệm cho bản thân tôi trong quá trình công tác về sau. II/ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Bản thân tôi chọn tề tài này để nghiên cứu là muốn tổng kết lại biện pháp mà bản thân tôi đã thực hiện trong việc thực hiện hoạt động NGLL ở trường THCS Ninh Trang 2 Biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động NGLL ở trường THCS Ninh Điền Điền trong thời gian qua. Qua đó đối chiếu lại giữa lý luận và thực tiễn, rút ra những ưu điểm cần phát huy và những khuyết điểm cần khắc phục để từng bước cải tiến, hoàn thiện quá trình giáo dục đạo đức cho học sinh trong thời gian tới nhằm đạt được kết quả cao nhất. III/ NHIỆM VỤ CẦN GIẢI QUYẾT CỦA ĐỀ TÀI: 1. Tìm hiểu vai trò, tầm quan trọng của hoạt động giáo dục NGLL, các nhiệm vụ của ban hoạt động, giáo viên chủ nhiệm và các đoàn thể trong nhà trường. 2. Tìm hiểu biện pháp tích hợp những nộïi dung có liên quan đến việc giáo dục đạo đức cho học sinh. 3. Đề xuất một số ý kiến về đổi mới hình thức hoạt động trong các buổi sinh hoạt, các tiết hoạt động trên lớp. Bản thân tôi đã thực hiện các nhiệm vụ trên tại trường THCS Ninh Điền- Châu Thành. IV/ PHƯƠNG PHÁP: 1/ Nghiên cứu tài liệu: a. Mục đích: Xác định tầm quan trọng của hoạt động giáo dục NGLL các biện pháp phối hợp, các nhiệm vụ và hướng đi của đề tài, làm cơ sở đối chiếu giữa lý luận và thực tiễn. b. Cách tiến hành: sưu tầm và nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến vịêc thực hiện đề tài. 2/ Quan sát: a. Mục đích: khảo sát các hoạt động thực tiễn, kết quả của phương pháp giúp ta thu thập những thông tin từ thực tế, xem xét tính chất khả thi và điều chỉnh cho hợp lý. b. Cách tiến hành: Phối hợp và quan sát việc thực hiện các biện pháp phối hợp giữa ban hoạt động NGLL, giáo viên chủ nhiệm, chi đoàn và giáo viên bộ môn. Quan sát hoạt động, hành vi, tác phong của học sinh ghi chép đầy đủ những thông tin để rút ra những nhận xét xác thực. V/ CƠ SỞ NGHIÊN CỨU ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI: Trường THCS Ninh Điền thuộc vùng sâu biên giới, cách xa trung tâm huyện 10 km. Địa bàn thuộc vùng kinh tế chủ yếu là nông nghiệp và làm thuê cuộc sống còn nhiều khó khăn, dân cư sống rãi rác không tập trung, ngoài dân tộc kinh còn có 1 bộ phận dân tộc khơme chủ yếu tập trung ờ địa bàn ấp Bến Cừ. 1. Tình hình đội ngũ : Tổng số cán bộ giáo viên- công nhân viên: 30/19 nữ. Trong đó: - Ban giám hiệu: 2/1 nữ - Tông phụ trách: 1/0 nữ Trang 3 Biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động NGLL ở trường THCS Ninh Điền - Chuyên trách phổ cập: 1/0 nữ - Giáo viên: 24/ 16 nữ - Nhân viên: 2/1 nữ - Số Đảng viên: 9/6 nữ 2. Cơ sở vật chất : Tổng số 10 phòng cho 10 lớp với 349 học sinh. Trong đó: . Khối 6: 2 lớp-86 học sinh. . Khối 7: 3 lớp-91 học sinh. . Khối 8: 3 lớp-102 học sinh. . Khối 9: 2 lớp-70 học sinh. +Phòng học: 07 phòng +Văn phòng: 01 phòng +Thư viện: 01 phòng +Thiết bị: 01 phòng - Bàn ghế trang bị đầy đủ đúng với qui định. Trang thiết bị tương đối đầy đủ và hiện đại, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập. - Với 07 phòng học đảm bảo cho học sinh học 02 ca mỗi ngày. - Quan cảnh trường rộng rải, thoáng mát và sạch sẽ, cách xa khu dân cư và đường lộ nên rất yên tĩnh thuận lợi cho việc dạy và học. - Trường đã sử dụng triệt để cơ sở vật chất hiện có. 3. Học sinh : Trường được thành lập từ năm 1997 đến nay đã có đủ các khối từ khối 6 đến khối 9. Kết quả rèn luyện của học sinh trong hai năm vừa qua cụ thể như sau: 4. Các tổ chức đoàn thể : a. Ban hoạt động giáo dục NGLL: 03 ( trong đó Hiệu Trưởng làm trưởng ban, Tổng phụ trách làm phó ban và Bí Thư Chi Đoàn là thành viên) b. Đội THTP Hồ Chí Minh: 01 tổng phụ trách, ban chỉ huy liên đội 05 em, 10 chi đội. c. Đoàn thanh niên: Ban chấp hành chi đoàn trường 03/ 01 nữ, đoàn viên giáo viên: 22/17 nữ. d. Công đoàn: Ban chấp hành 03/02 nữ, công đoàn viên 30/20 nữ. 5. Đánh giá chung tình hình trường lớp : a. Thuận lợi : Trang 4 Năm học Tổng số HS Tốt Khá TB Yếu Kém TS % TS % TS % TS % TS % 2008-2009 342 172 50,3 125 36,5 45 13,2 2009-2010 355 215 60,6 105 29,6 35 9,8 Biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động NGLL ở trường THCS Ninh Điền - Được sự quan tâm nhiệt tình của Đảng ủy, ủy ban, lãnh đạo ngành giáo dục các ban ngành đoàn thể và nhân dân địa phương, tạo động lực thúc đẩy các phong trào của trường. - Lãnh đạo trường có năng lực, đội ngũ sư phạm trẻ, năng nổ, đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao. - Ban giám hiệu luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các hoạt động ngoài giờ. - Học sinh của trường có truyền thống hiếu học, ngoan, hiền, có ý thức rèn luyện hành vi đạo đức, biết vâng lời cha mẹ và thầy cô. - Quang cảnh khuôn viên trường rộng rãi, sạch sẽ và tháng mát. b. Khó khăn: - Đa số học sinh là con em gia đình nông dân chủ yếu làm nông nghiệp và làm thuê nên các em phụ giúp gia đình rất nhiều, một số ít phụ huynh lo kiếm sống không có thời gian quan tâm đến con cái, nắm bắt thông tin chưa kịp thời. - Hệ thống tường rào chưa đảm bảo gây khó khăn cho công tác quản lý bảo vệ học sinh, thanh niên bên ngoài dễ trà trộn vào trường. - Một số giáo viên còn xem trọng về chuyên môn chưa chú ý đến các phong trào, tiết hoạt động ngoài giờ. Trang 5 Biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động NGLL ở trường THCS Ninh Điền PHẦN II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU A/ VỊ TRÍ, ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẠT ĐỘNG GDNGLL VÀ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: I/CƠ SỞ LÝ LUẬN: 1/ Vị trí vai trò, tầm quan trọng của hoạt động GDNGLL trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh: Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một trong những hoạt động rất quan trọng trong việc giúp giáo viên phát hiện ra những mặt mạnh, yếu, tìm thấy tâm tư nguyện vọng của học sinh, để từ đó biết được các em muốn gì, thích gì có như thế giáo viên mới áp dụng những phương pháp giáo dục phù hợp với thực tế nhằm đem lại hiệu quả cao nhất. Ngoài ra hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp còn giúp cho học sinh tự chủ động trong học tập, rèn luyện cho các em tính mạnh dạn trong quá trình giao tiếp, giúp cho các em hình thành đựợc ý thức đạo đức ở mức độ sơ giản và một số quy định cơ bản của pháp luật. Định hướng cho các em một cách tự giác những hành vi và thói quen hành vi đạo đức tương ứng và bước đầu hiểu biết về pháp luật. 2/ Đặc điểm của công tác giáo dục đạo đức: - Hình thành các chuẩn mực hành vi thể hiện những giá trị đạo đức của dân tộc Việt Nam , tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại, thể hiện được sự thống nhất giữa tính truyền thống với tính hiện đại.Trên cơ sở hình thành những tri thức hành vi đạo đức, giúp cho các em có cơ sở đạo đức để phân biệt, phân tích, phê phán những hành vi không phù hợp với các chuẩn mực đạo đức xã hội qui định. Từ đó giúp các em xây dựng niềm tin đạo đức và bước đầu thực hiện được các hành vi đạo đức đúng đắn phù hợp với lứa tuổi. - Mỗi học sinh đều có những khả năng riêng, những thái độ, thói quen, niềm tin riêng, nếu không tính đến cái vốn nhân cách cụ thể của từng học sinh thì công tác giáo dục bao giờ cũng diễn ra trong nhiều tình huống cụ thể và đa dạng nên công tác giáo dục đòi hỏi phải có tính sáng tạo rất cao và sự phối kết hợp đồng bộ của những người làm công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp. Vì vậy nếu các hoạt động tổ chức một cách máy móc rập khuôn thường không mang lại hiệu quả mà có khi còn dẫn đến thất bại. - Hoạt động giáo duc ngoài giờ lên lớp rất đa dạng và phong phú: Bao gồm các hoạt động ngoài sân trường, trong lớp học, địa điểm mang tính lịch sử… - Kết quả của hoạt động giáo dục đòi hỏi một thời gian lâu dài mới xác định được. Bởi vì xây dựng được niềm tin, lý tưởng, thói quen đạo đức…. Phải qua thời gian dài các em mới thấm nhuần, qua tập luyện và đấu tranh trong cuộc sống mới có được. Muốn được như vậy đòi hỏi chúng ta phải biết linh hoạt, đề ra những hoạt động có tính hấp dẫn và xây dựng phương pháp một cách khoa học và có sự thống nhất. Tóm lại: Trang 6 Biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động NGLL ở trường THCS Ninh Điền Hoạt động giáo dục NGLL bao giờ cũng được thực hiện dựa trên các chủ điểm, chủ đề và được xây dựng dựa trên mục tiêu giáo dục. Nói một cách khác yêu cầu của các chủ điểm, chủ đề là phải nhằm góp phần rất quan trọng vào việc giáo dục đạo đức cho học sinh. 3/ Nhiệm vụ của công tác giáo dục đạo đức: - Hoạt động giáo dục NGLL là những hoạt động được tổ chức ngoài giờ học của các môn học ở trên lớp, còn là con đường gắn lý thuyết với thực tiễn, tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức và hành động của học sinh. - Thông qua các hoạt động nhằm giúp cho học sinh thấm nhuần nguyên tắc và những chuẩn mực đạo đức xã hội chủ nghĩa trong lối sống: chủ nghĩa yêu nước, lòng nhân ái, ý thức trách nhiệm, tinh thần kỷ kuật, tinh thần quý trọng và bảo vệ của công, ý thức bảo vệ môi trường sống, có động cơ thái độ học tập đúng đắn…. Cùng với những phẩm chất tốt đẹp trong truyền thống tốt đẹp của dân tộc: kiên cường, dũng cảm, đoàn kết, giản dị, lạc quan… - Xây dựng cho học sinh tính tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hình thành tình cảm chân thành, niềm tin trong sáng với cuộc sống, với quê hương đất nước. II/ VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA BAN HOẠT ĐỘNG NGLL VÀ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP: Trong hoạt động giáo dục NGLL ngoài trách nhiệm và sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các giáo viên, các bộ phận trong nhà trường, hội cha mẹ học sinh ngoài ban hoạt động thì giáo viên chủ nhiệm lớp cũng có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng kết hoạch. 1/ Vai trò của ban hoạt động giáo dục NGLL: - Hơn ai hết ban hoạt động phải nắm được mục đích công việc mình làm luôn có sự phối hợp nhằm thực hiện tốt mục tiêu đề ra. Xác định rõ trách nhiệm của từng thành viên trong hội đồng sư phạm. Các lực lượng xã hội để việc tổ chức hoạt động diễn ra một cách đồng bộ và hiệu quả. - Xây dựng chương trình, các hoạt động phù hợp, chỉ đạo thực hiện, tổ chức các hoạt động tuyên truyền dưới sự chỉ đạo của Ban Giám Hiệu và sự hỗ trợ của các lực lượng khác. Giúp cho học sinh hiểu rõ vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của mình trong việc tham gia các hoạt động NGLL. 2/ Nhiệm vụ của ban hoạt động NGLL: - Cùng với hiệu trưởng xây dựng đội ngũ hoạt động có hiệu quả, muốn làm được điều này ban hoạt động mà đặc biệt là phó ban (TPT Đội) phải tìm hiểu hoàn cảnh, thái độ, khả năng của từng giáo viên, sở thích của học sinh. - Tổ chức các hoạt động ngoại khoá với nhiều hình thức đa dạng theo từng chủ điểm mà kế hoạch đề ra. Trang 7 Biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động NGLL ở trường THCS Ninh Điền - Sau mỗi hoạt động ban hoạt động phải tổng kết theo dõi kết quả thực hiện của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và kết quả rèn luyện của học sinh. Đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ rút ra những ưu, khuyết điểm để có biện pháp khắc phục kịp thời. +Tóm lại: Ban hoạt động phải củng cố nâng cao nhận thức của các bộ phận, các lực luợng giáo dục làm tăng thêm tinh thần trách nhiệm, huy động được các nguồn lực khác nhau chăm lo cho việc giáo dục đạo đức cho học sinh. Luôn hỗ trợ giáo viên trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Thường xuyên theo dõi kiểm tra đánh giá hành vi đạo đức của học sinh, nắm chắc những học sinh cá biệt để có biện pháp uốn nắn kịp thời. 3/ Vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp: Đây là lực lượng rất quan trọng vì giáo viên chủ nhiệm là người trực tiếp và thường xuyên gặp gỡ trao đổi và hướng dẫn các hoạt động của học sinh, giáo dục nhân cách, đạo đức cho các em, là người trực tiếp giải quyết xử lý những tình huống, uốn nắn thói quen của các em. 4Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp: Muốn tổ chức hoạt động có hiệu quả yêu cầu bắt buộc giáo viên phải thiết kế hoạt động, đây là yêu cầu có tính nguyên tắc. Thiết kế phải thể hiện đầy đủ các bước và có tính cụ thể, không nên soạn một cách chung chung, trước khi soạn giáo viên cần chú ý đảm bảo các bước sau đây: +Lựa chọn và đặt tên cho hoạt động. +Xác định yêu cầu giáo dục. +Xác định nội dung và hình thức hoạt động. +Chuẩn bị cho hoạt động. +Tiến hành hoạt động. +Kết thúc hoạt động. Ngoài ra giáo viên cũng cần chú ý đến việc đặt tên cho hoạt động, tên phải hấp dẫn lôi cuốn các em, tạo sự thoải mái trong khi hoạt động. - Giáo viên chủ nhiệm là cầu nối giữa tập thể với các tổ chức xã hội trong và ngoài nhà trường, là người trực tiếp giúp đở các em tổ chức và tham gia hoạt động . - Cần xây dựng chuẩn, thang đánh giá và đồng thời thông qua nhiều kênh đánh giá. - Sau mỗi chủ điểm giáo viên chủ nhiệm cần phải đánh giá kết quả hoạt động của từng học sinh và báo cáo cho ban hoạt động NGLL. Giáo viên chủ nhiệm cần tránh cách nhìn thiên vị, quan điểm khắc khe, định kiến, cần có thái độ nghiêm túc, tôn trọng nhân cách học sinh và với tấm lòng thương yêu, vị tha đối với các em. B/ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG THCS NINH ĐIỀN: 1/Đối với hoạt động qui mô trường do ban hoạt động giáo dục NGLL tổ chức: Trang 8 Biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động NGLL ở trường THCS Ninh Điền Khi xây dựng kế hoạch cần chú ý đến các yếu tố sau: - Tổ chức hoạt động phải phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng và khả năng của học sinh. - Cần bám sát mục tiêu giáo dục, đặc biệt là phải rèn cho học sinh tác phong làm việc và những kĩ năng, kĩ xảo của con người lao động trong thời đại mới. - Lựa chọn các hoạt động phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện của nhà trường và địa phương. - Hoạt động phải có tính thu hút các lực lượng trong và ngoài nhà trường tham gia. - Ngoài ra trong kế hoạch cũng cần chú ý đến các hoạt động tự chọn, tuy không bắt buộc nhưng những hoạt động này luôn gắn với thực tế do đó dễ thu hút các em tham gia. Ví dụ tổ chức hôïi trại cho hoc sinh: Để tổ chức thành công một hội trại dưới bất kỳ hình thức nào dù lớn hay nhỏ đều đòi hỏi người tổ chức, điều hành phải có một phương pháp và cách tiến hành theo một chương trình, kế hoạch nhất định. a/ Công tác chuẩn bị: * Chuẩn bị kế hoạch và chương trình hoạt động: Kế hoạch và chương trình hoạt động phải được xây dựng sớm, trong đó phải xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung của hội trại này là gì? Số thiếu nhi tham gia là bao nhiêu, thời gian bao lâu, địa điểm và những điều kiện khác cần có. Bản kế hoạch phải bắt đầu từ sự dự kiến, sau đó là tư vấn cho các em và những người có liên quan để cùng đóng góp và xây dựng. * Khảo sát và chuẩn bị lựa chọn địa điểm cấm trại: Yêu cầu về địa điểm: phải dựng được lều và có thể tổ chức được các hoạt động theo chương trình đề ra, quang cảnh đẹp và mang tính giáo dục, có bóng mát…. * Thành lập ban tổ chức gồm: - Trại trưởng: là người phụ trách và quán xuyến công việc chung của hội trại và công tác thi đua. - Trại phó: phụ trách các hoạt động, là người trực tiếp điều hành, phân công và tổ chức các hoạt động của hội trại. - Ủy viên: phụ trách các tiểu ban, tổ chức các hoạt động cụ thể của trại. * Chuẩn bị chương trình hoạt động: Xây dựng được chương trình hoạt động trại tốt là đảm bảo ở một mức độ nhất định cho thành công. Toàn bộ chương trình, nội dung phải căn cứ vào mục đích, yêu cầu, thời gian. Chương trình nhất thiết phải phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh. Nội dung các hoạt động khác nhau phải được chi tiết hóa về thời gian, dụng cụ, người phụ trách, địa điểm tổ chức…. b/ Hướng dẫn cho giáo viên và học sinh: - Các vật dụng cần thiết và cách thức dựng lều trại, các yêu cầu cơ bản về nôïi dung trang trí…. Trang 9 Biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động NGLL ở trường THCS Ninh Điền - Các hoạt động trò chơi, số người tham gia, thể lệ , cách chơi…. c/ Chuẩn bị chương trình lửa trại: Lửa trại là một hình thức hoạt động được các em ưa thích, tổ chức tốt đêm lửa trại sẽ có tác dụng giáo dục rất sâu sắc. Bằng các hoạt động phong phú đa dạng như hát, múa, thơ, hò vè, kịch, trò chơi nhỏ…. Các em sẽ đoàn kết gắn bó nhau hơn. 2/ Đối với hoạt động qui mô lớp do giáo viên chủ nhiệm tổ chức: - Đây là hoạt động mang tính thường xuyên được thực hiện theo chủ điểm, do đó giáo viên phải lựa chọn các hoạt động phù hợp, mang tính giáo dục cao, nội dung hoạt động phải hấp dẫn, dễ thực hiện nhằm thu hút các em tham gia. - Ví dụ tổ chức hội thi “vẽ đẹp đội viên” * Mục đích – ý nghĩa – tác dụng: - Biểu dương thành tích, xây dựng một chuẩn mực vẽ đẹp đôïi viên để các em hướng tới rèn luyện và phấn đấu. - Giúp đội viên nâng cao niềm vinh dự và tự hào về tổ chức đội. - Giáo dục toàn diện vai trò, nhiệm vụ, kĩ năng công tác của người đội viên. - Hội thi là dịp để các em học tập kinh nghiệm của bạn bè và tự rút ra những sai lầm, những hiểu biết còn chưa đầy đủ của bản thân. * Những điều cần lưu ý: - Thời gian: nên tổ chức vào những ngày kỷ niệm lớn. - Địa điểm: có thể tổ chức trong lớp học. - Các yếu tố phụ trợ: Chuẩn bị thêm một số trò chơi, các tiết mục vui xen giũa các nội dung thi. Hệ thống câu hỏi với nội dung xoay quanh những nhận thức và hiểu biết: + Cái đẹp tự nhiên của con người trong cuộc sống, trong ứng xử giữa người với người, những tiêu chuẩn của con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt… + Các tổ chức đoàn đội. + Nếp sống văn minh, gia đình, xã hội, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của địa phương. + Ngoài câu hỏi kiểm tra kiến thức, có thể đưa ra một số tình huống để các em đưa ra cách ứng xử thích hợp, đủ khả năng phản ứng. - Những nội dung thi cần tiến hành: + Trình diễn trang phục đi học hoặc trang phục sinh hoạt đội. + Trình diễn trang phục tự chọn. + Trả lời câu hỏi giao tiếp ứng xử (có thể bắt thăm hoặc do giám khảo trực tiếp hỏi) + Thi năng khiếu (văn hóa, văn nghệ, TDTT, kể chuyện, ngâm thơ…) - Phần thưởng: ngoài các giải I,II,III có thể thêm một số giải độïng viên từng mặt mạnh. Qua hội thi này chúng ta sẽ giáo dục cho các em biết cách ăn mặc đẹp, phù hợp, rèn cho các em hành vi ứng xử, tác phong đạo đức trong cuộc sống thường ngày Trang 10 [...]... Biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động NGLL ở trường THCS Ninh Điền C/ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ – KẾT QUẢ THỰC HIỆN – BÀI HỌC KINH NGHIỆM: 1/ Nhận xét đánh giá: Trong năm học vừa qua ban hoạt động giáo dục NGLL trường THCS Ninh Điền thực hiện khá tốt vái trò của mình trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp Đã xây dựng được kế hoạch hoạt động, ... pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động NGLL ở trường THCS Ninh Điền giáo dục đạo đức cho học sinh Do đó đã tạo được phối kết hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm lớp và các bộ phận trong nhà trường Để việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh đạt hiệu quả cao, nhà trường phải phối kết hợp các hoạt động giáo dục, đặc biệt là các hoạt động ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá, các hoạt động. .. động giáo dục NGLL chu kỳ 2004-2007 Quyễn 2 5 Chương trình THCS các môn: Lịch sử, địa lý, GDCD, hoạt động giáo dục NGLL Năm 2002 6 Tài liệu BDTX Tổng Phụ Trách Đội chu kỳ 1997-2000 7 Một số vấn đề cơ bản về giáo dục trung học cơ sở – Nguyễn Sinh Huy – NXB giáo dục – 1998 8 Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 6 Trang 14 Biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động NGLL ở trường THCS Ninh. .. ! Ninh Điền, ngày 02 tháng 04 năm 2011 Người viết Trương Hùng Phong Trang 13 Biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động NGLL ở trường THCS Ninh Điền TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Thực hành tổ chức hoạt động giáo dục NGLL 2 Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông –Hà Nhật Thăng – NXB giáo dục 3 Tài liệu BDTX hoạt động giáo dục NGLL chu kỳ 2004-2007 Quyễn 1 4 Tài liệu BDTX hoạt động. .. TRÍ, ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẠT ĐỘNG GDNGLL VÀ BIỆN PHÁP PHỐI KẾT HỢP GIỮA BAN HOẠT ĐỘNG- GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: Trang 6 I/Cơ sở lý luận: Trang6 II/ Vai trò, nhiệm vụ: B/ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NGLL Ở TRƯỜNG THCS NINH ĐIỀN: Trang 7 Trang 9 Trang 15 Biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động NGLL ở trường THCS Ninh Điền C/ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ – KẾT QUẢ THỰC HIỆN – BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Trang... tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, nhà trường nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh Ban hoạt động ngoài giờ, giáo viên trường THCS Ninh Điền đã nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động giáo dục NGLL nhằm thực hiện tốt mục tiêu giáo dục toàn diện Bản thân đã xác định được vị trí, vai trò của mình trong việc góp phần nâng cao hiệu quả Trang 12 Biện pháp. .. quét dọn đài tưởng niệm liệt sĩ của xã - Giáo viện chủ nhiệm thực hiện đầy đủ các hoạt động theo qui mô lớp đúng kế hoạch do ban hoạt động NGLL đề ra, sau mỗi chủ điểm có báo cáo kết quả về cho ban hoạt động NGLL - 100% cán bộ giáo viên trong nhà trường thấy được tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động NGLL, chăm lo đến công tác giáo dục đạo đức cho học sinh của mình,... - Các hoạt động đều chú ý hướng tới việc giáo dục đạo đức đã mang lại hiệu quả cao - Chất lượng và kết quả tham gia thực hiện của học sinh đạt: Năm học 2010-2011 (HKI) Tổng số HS 349 Tốt TS Khá % 239 68.5 TS 87 TB Yếu % TS % 24.9 23 TS Kém % TS % 6.6 Trang 11 Biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động NGLL ở trường THCS Ninh Điền - Dù có nhiều cố gắng song vẫn còn một số học sinh cá... trường thuộc vùng sâu biên giới còn gặp nhiều khó khăn do đó trong những năm qua ban hoạt động chỉ xây dựng kế hoạch 02 hoạt động trong tháng Qua Biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục NGLL” sẽ giúp cho học sinh hình thành nhân cách, phẩm chất đạo đức, phát triển toàn diện trở thành những người có ích cho xã hội mai sau Do thời gian và năng lực còn hạn chế nên đề tài chắc... sẽ giúp cho học sinh hiểu được tính xã hội, tính cộng đồng của việc làm và hành vi của mình Trong quá trình giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THCS, người giáo viên phải quán triệt việc giáo dục đạo đức, lối sống không chỉ dừng lại ở việc hình thành thói quen, hành vi đạo đức, qua thực tế cuộc sống mà giáo viên phải xây dựng và hình thành cho các em niềm tin đạo đức để học sinh làm cơ sở cho việc . Biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động NGLL ở trường THCS Ninh Điền BẢN TÓM TẮT ĐỀ TÀI - Tên đề tài: : Biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động NGLL ở. trong việc thực hiện hoạt động NGLL ở trường THCS Ninh Trang 2 Biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động NGLL ở trường THCS Ninh Điền Điền trong thời gian qua. Qua đó đối chiếu. về giáo dục trung học cơ sở – Nguyễn Sinh Huy – NXB giáo dục – 1998. 8. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 6. Trang 14 Biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động NGLL ở trường
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS Ninh Điền, SKKN Biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS Ninh Điền,

Từ khóa liên quan