mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, nguyên nhân của tràn khí màng phổi tự phát tại bệnh viện lao

66 1.1K 2
mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, nguyên nhân của tràn khí màng phổi tự phát tại bệnh viện lao

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

1 ĐẶT VẤN ĐỀ Tràn khí màng phổi (TKMP) hội chứng mà người ta biết từ lâu Thời cổ đại Hippocrate nờu hang chứa khí nước lồng ngực Itard (1803) người dựng thuật ngữ tràn khí màng phổi Laennec mơ tả triệu chứng tràn khí màng phổi, cuối kỷ XIX kỷ XX nhiều nhà khoa học nghiên cứu tỷ mỷ triệu chứng, nguyên TKMP, với tiến khoa học phương pháp điều trị hạn chế tỷ lệ tử vong hội chứng gây nên Tuy nhiên, nghiên cứu gần TKMP hội chứng thường gặp cấp cứu nội khoa lẫn ngoại khoa [25] Tràn khí màng phổi vấn đề toàn cầu thường gặp người trẻ tuổi (20 - 30), khỏe mạnh Tỷ lệ mắc hàng năm 7,4/100.000 dân nam, 1,2/ 100.000 dân nữ [42] Ở Mỹ năm có 9000 trường hợp TKMP, tiêu tốn 130 triệu USD Còn Anh, tỷ lệ nhập viện năm 16,7/100.000 dân nam, 5,8/100.000 dân nữ; Tỷ lệ tử vong (1991 - 1995) 1,26/1.000.000 dân nam, 0,62/1.000.000 dân nữ [42] Ở nước ta TKMP cấp cứu thường gặp, Nguyễn Văn Thành Đào Kỳ Hưng (1990 - 1994) thấy tỷ lệ bệnh nhân vào khoa hô hấp Bệnh viện Bạch Mai chiếm 3% [31] Tại khoa cấp cứu hồi sức Bệnh viện lao – bệnh phổi Trung ương (BVLVBPTW), Hồng Minh (1990 - 1997) thấy có 1580 bệnh nhân TKMP, chiếm tỷ lệ 19,15% bệnh nhân cấp cứu, đứng hàng thứ sau ho máu tràn dịch màng phổi Thống kê khoa hô hấp Bệnh viện Bạch Mai (1996 – 2000) tỷ lệ TKMP vào khoa 3,58% [25].Tràn khí màng phổi nhiều nguyên nhân gây nên, tỷ lệ nguyên khác nhiều tác giả Hoàng Long Phát nghiên cứu Bệnh viện lao bệnh phổi Trung ương số sở y tế miền Bắc (1958 - 1986) thấy TKMP lao 60%; Bệnh phổi phế quản không lao 20% [26],[27] Tại khoa hô hấp Bệnh viện Bạch Mai, Nguyễn Văn Thành Đào Kỳ Hưng theo dõi năm (1990 - 1994) thấy tỷ lệ TKMP lao 17,46%; Bệnh phổi phế quản không lao 27%; Không rõ nguyên nhân 55,5% [31] Loại trừ bệnh nhân TKMP chấn thương hay thầy thuốc trình điều trị gây ra, lại loại TKMP tự phát, phân làm loại: TKMP tự phát nguyên phát (TKMPNP) TKMP tự phát thứ phát (TKMPTP) Nếu TKMPNP xảy phần lớn bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh, khơng có tiền sử bệnh phổi phế quản (mà y văn hay gọi TKMP không rõ nguyên nhân), TKMPTP lại xảy người có bệnh phổi từ trước Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng cách điều trị hai nhóm có điểm khác biệt Vấn đề xử trí cấp cứu TKMP trở nên dễ dàng tiến y học ngày nay, nguyên nhân gây TKMP đa dạng phức tạp nên xử trí cịn mang tính chất bậc thang từ giản đơn đến phức tạp, định phương pháp điều trị từ đầu có lẽ rút ngắn thời gian điều trị, cịn gặp nhiều khó khăn Ở nước ta cũn ớt cơng trình nghiên cứu Vì thực đề tài nhằm mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, nguyên nhõn tràn khí màng phổi tự phát bệnh viện Lao Bệnh phổi Trung ương từ tháng 01/2008 đến 06/2009 Nhận xét kết điều trị tràn khí màng phổi tự phát bệnh viện Lao Bệnh phổi Trung ương thời gian CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 VÀI NẫT VỀ CẤU TRÚC GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ MÀNG PHỔI LIÊN QUAN ĐẾN TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI 1.1.1 Giải phẫu 1.1.1.1 Cấu trúc màng phổi Màng phổi gồm lá: Lá ngồi hay thành (màng phổi thành) bọc lót mặt lồng ngực; Lá hay tạng (màng phổi tạng) bọc tồn mặt ngồi phổi cỏc rónh liờn thựy Hai tạo từ rãnh màng phổi – phúc mạc cỏc rónh từ nụ phổi phát triển lên, bên túi màng phổi tách riêng Cỏc tỳi kín trừ rốn phổi Đó khoang màng phổi phải trái Diện tích thành tạng khoang tổng cộng chừng 1m diện tích tiếp xúc với nơi lớn nên khả bị tràn khí nhiều, lượng khớ thoỏt vào khoang màng phổi nhiều [25],[48] Do cấu trúc giải phẫu màng phổi mà TKMP tổn thương thành, tổn thương tạng, từ bên ngồi (chấn thương), từ bên (bệnh phổi, phế quản), từ quan lân cận (thủng thực quản, rách hoành…) [25] 1.1.1.2 Cấu trúc tế bào màng phổi.[25],[38] Màng phổi có cấu trúc tế bào gồm lớp từ sau: - Lớp trung biểu mô màng phổi (lớp trung biểu mô) có nguồn gốc từ trung mơ Do ung thư trung biểu mơ màng phổi gây TKMP - Lớp liên kết trng mô: Gồm sợi keo đàn hồi - Lớp sợi chun nông: Gồm sợi chun khỏe, sợi lưới cỏc bú tạo keo Do bệnh tạo keo có vai trị TKMP - Lớp liên kết màng phổi: Có cấu trúc lỏng lẻo, dễ tách, giầu tế bào, mạch máu, mạch bạch huyết thần kinh Do tổn thương màng phổi gây TKMP, huyết tương dễ xuất tiết vào khoang màng phổi - Lớp sợi chun sâu: Bọc phủ quan kế bên phổi thành ngực 1.1.1.3 Phân bố mạch máu màng phổi - Ở màng phổi thành: Các mạch máu nằm lớp màng phổi Các mao động mạch chủ yếu phân nhánh từ động mạch phổi, mao tĩnh mạch đổ tĩnh mạch phổi Riêng rốn phổi thỡ cỏc tĩnh mạch đổ vào tĩnh mạch phế quản - Ở màng phổi tạng: Hệ mao mạch phân bố mạch từ phận lân cận: Động mạch liên sườn trước, động mạch liên sườn sau, động mạch hoành, động mạch trung thất, động mạch vú Tất động mạch xuất phát từ động mạch chủ Các tĩnh mạch đổ tĩnh mạch azygos tĩnh mạch vú Do phân bố nhiều mạch máu nên TKMP kèm theo tràn máu màng phổi 1.1.1.4 Phân bố hệ bạch mạch màng phổi Các hệ bạch mạch mạc nơi hồnh có nhiều nhánh nối lớn xun hồnh Do nối thơng này, khoang màng phổi ổ bụng biệt lập mà thơng thương với Các q trình bệnh lý ổ bụng ảnh hưởng đến khoang màng phổi bệnh lý màng phổi ảnh hưởng nhiều đến phổi bị TKMP 1.1.1.5 Phân bố thần kinh - Lá thành: Cỏc nhỏnh thần kinh phân nhánh từ thần kinh liên sườn, thần kinh 10, thần kinh giao cảm, thần kinh hồnh Cỏc nhỏnh có cấu trúc cuộn (loại Golgi - Mazzoni), có dạng búi, dạng nang hay dạng cành Do tổn thương màng phổi thành TKMP thường gây đau nhiều - Lá tạng: Cấu trúc cuộn không phong phú thần kinh thành nên tổn thương màng phổi đau [25] 1.1.2 Sinh lý 1.1.2.1 Áp suất âm khoang màng phổi [35] Áp suất khoang màng phổi thấp áp suất khí gọi áp suất âm khoang màng phổi Áp suất âm đo trực tiếp gián tiếp Cơ chế tạo thành áp suất âm khoang màng phổi giải thích tổ chức phổi có tính đàn hồi sợi đàn hồi bị kéo căng lực đàn hồi co lại lớn Phổi hít vào bị căng giãn có xu hướng co phía rốn phổi Phổi bị giãn nở to lực co lớn Trong đó, lồng ngực coi bỡnh kớn, cứng có khả đàn hồi nhỏ so với tổ chức phổi Ở hít vào lồng ngực tăng kích thước, thành bám sát vào thành ngực cũn lỏ tạng áp sát vào phổi, tính chất đàn hồi phổi tạng có xu hướng tách khỏi thành làm cho thể tích khoang ảo màng phổi tăng lên, áp suất khoang màng phổi giảm xuống làm cho áp suất khoang màng phổi õm lại âm Ngồi ra, tăng trưởng lồng ngực không đồng thuận với tăng trưởng phổi trình phát triển, với áp suất khí ln làm cho phế nang giãn mức độ định làm phổi có xu hướng co phía rốn phổi kết thành tách khỏi tạng làm cho thể tích khoang màng phổi tăng lên Một yếu tố dịch màng phổi bơm liên tục vào mạch bạch huyết làm cho áp suất khoang màng phổi âm Áp suất âm khoang màng phổi khác giai đoạn chu kỳ hô hấp: - Ở cuối thở ra: Áp suất khoang màng phổi - mmHg - Ở cuối hít vào: - mmHg - Khi hít vào hết sức: - 30 mmHg - Khi thở hết sức: - mmHg Áp suất âm khoang màng phổi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng sinh lý học hô hấp tuần hoàn: - Nhờ áp suất âm làm cho phổi dễ dàng nở ra, tạng bám sát thành phổi theo cử động thành ngực cách dễ dàng Khi bị TKMP khoang màng phổi áp lực âm, phổi bị co nhỏ lại, không cấp cứu kịp thời bệnh nhân bị ngạt - Áp suất âm khoang màng phổi làm cho lồng ngực có áp suất thấp cỏc vựng khỏc nờn mỏu tim dễ dàng, mỏu lờn phổi dễ dàng hơn, làm nhẹ gỏnh tõm trương Do màng phổi bị tổn thương, TKMP ảnh hưởng nhiều đến huyết động Để cấp cứu cần phải hút hết khí để tạo lại áp suất âm khoang màng phổi Áp suất âm khoang màng phổi làm cho hiệu suất trao đổi khí đạt cao áp suất âm tạo điều kiện tưới máu phổi cao nhất, tạo nên tương đồng tưới máu phổi trao đổi khí [11],[35] 1.1.2.2 Trao đổi khí Trong máu tĩnh mạch áp lực riêng phần khí là: pO = 40 mmHg, pCO2 = 46 mmHg, pN2 = 575mmHg, pH2O = 47mmHg Tổng áp lực riêng phần 708mmHg, thấp áp lực khí 54mmHg (73cmH2O) Áp lực khoang màng phổi – 5cmH 2O Như có gradient áp lực 68cmH2O, tạo thuận lợi cho hấp thu cỏc khớ màng phổi có tràn khí Khi lượng khí khơng nhiều màng phổi hấp thu hết, sở phương pháp điều trị khơng cần chọc hút Trong thành phần khí màng phổi, oxy hấp thu nhanh nito, sau thời gian thành phần khí khoang màng phổi thay đổi, xác định thành phần khí chẩn đốn TKMP kín hay mở [11],[13],[25] Bình thường khoang màng phổi khơng có khí Do TKMP, khí đóng vai trị vật kích thích màng phổi, gây TDMP với hậu làm dày, dớnh, vụi màng phổi 1.1.2.3 Trao đổi dịch Màng phổi có chức trao đổi dịch có áp suất âm khoang màng phổi Dịch thoát vào khoang màng phổi từ màng phổi thành màng phổi tạng hấp thu, 80 – 90% lượng dịch hấp thu qua đường tĩnh mạch, phần lại hấp thu qua hệ bạch mạch Khi có TKMP làm hấp thu màng phổi tạng, gây TDMP Vì khâu điều trị, xử trí TKMP phải hút dẫn lưu khí dịch phản ứng [25] 1.1.3 Sinh lý bệnh 1.1.3.1 Ảnh hưởng hô hấp Do có áp suất âm khoang màng phổi giúp cho phổi nở q trình hơ hấp giúp cho trao đổi khí Khi bị TKMP áp suất âm đi, gây rối loạn thơng khí kiểu hạn chế Rối loạn không phần phổi bị xẹp giảm hoạt động mà phần phổi bên đối diện giảm hoạt động Phổi bên đối diện giảm yếu tố: Áp lực dương tính bờn phớa tràn khí đẩy trung thất sang phía phổi lành khuynh hướng tự co lại phổi lành kéo trung thất sang phía bên Ngồi hoạt động hơ hấp cịn bị ảnh hưởng cảm giác đau cản trở hoạt động hô hấp, làm bệnh nhân khơng dám thở mạnh tình trạng sốc xảy TKMP làm giảm hoạt động hô hấp 1.1.3.2 Ảnh hưởng tuần hoàn Khi TKMP làm áp suất âm khoang màng phổi cản trở máu tim, trung thất bị đẩy sang bên đối diện, cảm giác đau, tình trạng sốc làm ảnh hưởng đến tuần hoàn 1.1.3.3 Ảnh hưởng toàn thân Tình trạng tồn thân TKMP bị ảnh hưởng nghiêm trọng, người có bệnh phổi, phế quản mạn tính (lao, hen, viêm phế quản mạn, tâm phế mạn…), làm cho tình tạng suy hơ hấp thêm nặng nề [17],[25] 1.2 NGHIÊN CỨU VỀ TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI 1.2.1 Định nghĩa: Tràn khí màng phổi cú khớ cách bất thường khoang màng phổi, màng phổi thành màng phổi tạng tổn thương gây xẹp phần hay toàn phổi 1.2.2 Phân loại Phân loại TKMPTP gồm tiờn phỏt thứ phát: - Trần khí màng phổi tự phát tiờn phỏt: Xảy người khoẻ mạnh, trước bệnh phổi - Tràn khí màng phổi tự phát thứ phát: Xảy người có bệnh phổi trước 1.2.3 Nghiên cứu tràn khí màng phổi 1.2.3.1 Trên giới Tràn khí màng phổi hội chứng mà người ta biết đến từ lâu Thời cổ đại Hippocrate nờu hang chứa khí nước lồng ngực Itard (1803) người dùng thuật ngữ TKMP Laennec mô tả triệu chứng TKMP Cuối kỷ 19 đầu kỷ 20 tác giả Pháp: Trousseau, Behier, Devilliers, Galliard…đó nghiên cứu tỷ mỉ triệu chứng lâm sàng TKMP Chính Galliard người mơ tả ba triệu chứng thực thể TKMP mà ngày gọi tam chứng Galliard Từ nguyên nhân người ta biết đến lao phổi, sau ngun nhân khác tràn khí bổ sung ngày phong phú Với thành tựu to lớn y học, việc điều trị TKMP trở lên dễ dàng hơn, song hội chứng thường gặp, vấn đề mang tính chất tồn cầu [25],[42] Baumann M.H CS (1997) cho thấy TKMP tự phát không rõ nguyên nhân thường gặp từ 7,4 – 18/100.000 dân nam, từ 1,2 – 6/100.000 dân nữ [41] Độ tuổi hay gặp 20 – 30 tuổi, gặp độ tuổi 40 tuổi [62] Trong TKMP tự phát bệnh nhân có bệnh phổi (hen, COPD, lao…) gặp nhiều độ tuổi 60 – 65 tuổi, riêng COPD tỷ lệ TKMP khoảng 26/100.000 dân [47] 10 Tỷ lệ tái phát TKMP khoảng 23 – 52% thông thường xuất khoảng từ tháng đến năm sau bị tràn khí lần [42],[53],[55] Tuy số tác giả không thống tỷ lệ [39],[64] Tỷ lệ tăng lên sau lần TKMP Gobbel CS thấy tỷ lệ tái phát 60% bệnh nhân tràn khí lần thứ hai, 83% tràn khí lần thứ ba [48] Hơn 75% bệnh nhân tái phát bên Mặc dù búng gión phế nang bên đối diện phát thấy 20% bệnh nhân, TKMP hai bờn cựng lỳc gặp khoảng – 10% [48] Hiện nước phát triển, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) với viêm phổi pneumocystis carinii người nhiễm HIV có liên quan nhiều với TKMP Nguy bị TKMP tăng lên bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nặng lên Với bệnh nhân có FEV1 < 100ml, hay tỷ lệ FEV1/FVC < 40%, nguy xuất TKMP cao [42],[56],[66] Ở người nhiễm HIV tỷ lệ TKMP từ – 6%, 80% bị viêm phổi pneumocystis carinii, nguyờn nhân gõy tử vong cao nhóm bệnh nhân [50] Tràn khí màng phổi tự phát cịn gặp phụ nữ có độ tuổi từ 30 đến 40 tuổi có tiền sử bị lạc nội mạc tử cung Thơng thường bệnh nhân hay bị tràn khí màng phổi phải xảy khoảng 72 sau có kinh chu kỳ kinh nguyệt [51] 1.2.3.2 Ở Việt Nam Cũng giới, TKMP hội chứng thường gặp, nghiên cứu trước cho thấy Hoàng Long Phát, theo dõi từ 1973 – 1975 thấy bệnh nhân TKMP chiếm từ – 4,7% tổng số bệnh nhân vào khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện lao bệnh phổi Trung ương (BVLVBPTW) [26] 18 Bùi Văn Giang, Bùi Văn Lệnh (2007), “Phổi lồng ngực”, Bài giảng chẩn đốn hình ảnh, Bộ mơn chẩn đốn hình ảnh, Trường đại học Y Hà Nội, NXB Y học, Hà Nội, Tr 186 – 233 19 Vũ Hà Giang, “Tỡnh hỡnh bệnh nhân vào cấp cứu khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện lao bệnh phổi”, Báo cáo sinh hoạt khoa học, Tập I tập II, 1985 – 1986, Tr 45 – 49 20 Đỗ Đức Hiển (1994), “Xquang chẩn đoán lao phổi”, Bệnh học lao bệnh phổi, Tập I, NXB Y học, Tr 43 – 64 21 Mai Xuân Khẩn (1996), “Nhận xét 49 trường hợp tràn khí màng phổi tự phát điều trị Bệnh viện 103”, Hội nghị khoa học lao bệnh phổi 9/1996, Tr 136 22 Nguyễn Đình Kim (1996), “Ung thư phổi nguyờn phỏt, gión phế quản”, Bệnh học lao bệnh phổi, NXB Y học, Hà Nội, 2, 243 – 267, 262 – 300 23 Hoàng Văn Lợi (2000), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh Xquang phổi chuẩn cắt lớp vi tính độ phân giải cao bệnh giãn phế quản, luận án tiến sỹ y học, Học viện quân y 24 Nguyễn Văn Mão (2001), “Tràn khí màng phổi nguyờn phỏt”, Phẫu thuật cấp cứu tim mạch lồng ngực, NXB Y học, Hà Nội, Tr 32 – 36 25 Hồng Minh (2004), “Tràn khí màng phổi”, Cấp cứu ho máu tràn khí màng phổi tràn dịch màng phổi, NXB Y học, Hà Nội, Tr 59 – 110 26 Hoàng Long Phát, Đào Minh Thu (1978), “Một số nhận xét tràn khí màng phổi tự phát phòng cấp cứu Viện chống lao năm 1974 – 1975, Nội san bệnh lao phổi số 1, 1978, Tr 56 – 76 27 Hoàng Long Phát (1985), “Một số nhận xét tình hình tràn khí màng phổi năm”, Báo cáo Y học thực hành 1983 – 1985 28 Hoàng Long Phát (1985), Tình hình tràn khí màng phổi người lớn số sở y tế miền Bắc Việt Nam, Báo cáo Y học thực hành 1983 – 1985 29 Hoàng Thị Quớ, Nguyễn Hữu Lân, Trần Ngọc Thạch, Cao Hữu Hiệp, Nguyễn Huy Dũng (2003), “Biến chứng điều trị phịng ngừa tái phát tràn khí màng phổi tự phát bơm talc nhũ tương qua ống dẫn lưu màng phổi”, Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh, Tập VII, Tr 96 – 101 30 Bựi Xũn Tỏm (1999), “Tràn khí màng phổi”, Bệnh hơ hấp, NXB Y học, Hà Nội, Tr 958 – 972 31 Nguyễn Văn Thành, Đào Kỳ Hưng (1998), “Tỡnh hỡnh bệnh phổi khoa hô hấp Bệnh viện Bạch Mai năm 1990 – 1994”, Kỷ yếu cơng trình Bệnh viện Bạch Mai 1998 32 Cự Xuân Thanh, Đỗ Dung Dịch (1993), “Tràn khí màng phổi tự phỏt”, Tạp chí Y học thực hành số 3, 1993 33 Phạm Duy Tín (1994), “Nhận xét xử trí tràn khí ,màng phổi 86 trường hợp trung tâm lao phổi Phạm Ngọc Thạch”, Nội san lao bệnh phổi số 16, 1994, Tr 30 – 34 34 Lương Thị Tuyết (1994), Góp phần nghiên cứu tràn khí màng phổi, luận văn tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa II, Trường đại học Y Hà Nội 35 Nguyễn Văn Tường, Trần Văn Sáng (2006), Sinh lý bệnh học hô hấp, NXB Y học, Hà Nội, 2006 36 Trần Văn Sáng (2000), Sinh lý học phân tử miễn dịch học bệnh hô hấp, NXB Y học, Hà Nội, 2000 37 Nguyễn Thế Vũ (2003), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, Xquang định điều trị tràn khí màng phổi tự phát, luận văn thạc sỹ Y khoa, Đại học Y Hà Nội 38 Nguyễn Vượng (1998), Bệnh hô hấp, Bộ môn giải phẫu bệnh, Đại học Y Hà Nội, NXB Y học, Hà Nội, Tr 265 – 266 TIẾNG NƯỚC NGOÀI 39 Andres B., Lujan J., Robles R., Aguilar J., Flores B., Parrilla P (1998), “Treatment of primary and secondary spontaneous pneumothorax using videothoracoscopy”, Surg Laparosc Endosc 1998, 8, pp 108 – 112 40 Baumann M.H., Strange C., (2001), "Of spontaneous pneumothorax Management”, Chest 2000, 119, pp 590 – 602 41 Baumann M.H., Stranger C., (1997), “Treament of spontaneous pneumothorax: A more aggressive approach?”, Chest 1997, 112, pp 789 – 804 42 British Thoracic Society Research Committee (1993), “Comparison of simple aspiration with intercostal draiage in the management of spontaneous pneumothorax”, Thorax 1993, 48, pp 430 – 431 43 Chadha T.S., Cohn M.A (1983), “Noninvasive treatment of pneumothorax with oxygen inhalation”, Respiration 1983, 44, pp 147 – 152 44 Chee C.B., Abisheganaden J., Yeo J.K., et al (1998), “Persistent air- leak in spontaneous pneumothorax clinical course and outcome”, Respir Med 1998, 92, pp 757 – 761 45 Clark A., Hutchison F., Deaner M.,(1972), “Spontaneous pneumothorax”, The America Jour of Surg Volune 1924 Decem 1972 pp 728 – 731 46 Chan T.B., (1985), “Spontaneous pneumothorax in medical practice a general hospital”, An.n Acad, Med, Singapore 1985 Jul 14(3) pp 457 – 461 47 Dines D.E., Clagett O.T., Payne W.S (1970), “Spontaneous pneumothorax in emphysema”, Mayo Clin proc 1970, 45, pp 481 – 487 48 Gobbel W.G Jr, Rhea W.G Jr, Nelson I.A., Daniel R.A Jr, (1963), “Spontaneous pneumothorax”, J Thorac Cardiovasc Surg 1963, 46, pp 331 – 345 49 Harun M.H., Jaacob I., (1993), Spontaneous pneumothorax: A revew of 29 admission into hospital University Saint Malaysia 1984 – 1990, Singapore Med J 1993, Apr, 34(2), pp 150 – 152 50 Ingram R.J., Call S., Andrade A., White C., Wheeler D (1996), “Management and outcome of pneumothoraces in patients infected with human immunodeficiency vius”, Clin Infect Dis 1996, 23, p 624 – 627 51 Joseph J., Sahn S.A (1996), “Thoracic endometriosis syndrome: New observations from an analysis of 110 cases”, Am J Med 1996, 100, pp 164 – 170 52 Lel’ chitskii V.N., (1984), Differential diagnosis of spontaneous pneumothorax, Ter Arkh, 1984, 56 (58), pp 78 – 81 53 Light R.W., O’hara V.S., Moritz T.E., et al (1990), “Intrapleural tetracycline for the prevention of recurrent spontaneous pneumothorax: Results of a Department of Veterans Affairs cooperavetive study”, JAMA 1990, 264, pp 2224 – 2230 54 Light R.W., Murray J.F., Nadel J.A., (1994), “Pneumothorax”, Texbook of respiratory medicine, 2nd ed, Philadelphia, PA: WB Saunders, 1994, pp 2193 – 2210 55 Lippert H.L., Lund O., Blegvad S., Larsen H.V (1991), “Independent risk factors for cumulative recurrence rate after first spontaneous pneumothorax”, Eur Respir J 1991, 4, pp 324 – 431 56 Massard G., Thomas P., Wihlm J.M (1998), “Minimally invasive managenment for first and recurrent pneumothorax”, Ann Thorac Surg 1998, 66, pp 592 – 599 57 Miler A.C., Harvey J.E (1993), “Guidelines for the management of spontaneous pneumothorax”, BMJ 1993, 307, pp 114 – 116 58 Miller A.C (1998), “Treatment of spontaneous pneumothorax: The clinician’s perspective on pneumothorax managờmnt”, Chest 1998, 113, pp 1423 – 1424 59 Moran J.F., Jones R.H., Wolfe W.G (1977), “Regional pulmonary function during experimental unilateral pneumothorax in the awake state”, J Thorac Cardiovasc Surg 1977, 74, pp 396 – 402 60 Norris R.M., Jones J.G., Bishop J.M (1968), “Respiratory gas exchange in patients with spontaneous pneumothorax”, Thorax 1968, 23, pp 427 – 433 61 Northfield T.C (1971), “Oxygen therapy for sponeous pneumothorax”, BMJ 1971, 4, pp 66 – 88 62 Primrose W.R (1984), “Spontaneous pneumothorax: A retrospective review of aetiology, pathogenesis and management”, Scott Med J 1984 29, pp 15 – 20 63 Rhea J.T., Deluca S.A., Greene R.E (1982), “Determining the size of pneumothorax in the upright patient”, Radiology 144, pp 733 – 736 64 Ruskley C.V., McCormack R.J.M (1996), “The management of spontaneous pneumothorax”, Thorax 1996, 21, pp 139 – 144 65 Schoenenberger R.A., Haefeli W.E., Weiss P et al (1991), “Timing of invasive procedures in therapy for primary and secondary spontaneous pneumothoraces”, Arch Surg 1991, 126, pp 764 – 766 66 Schramel F.M.H., Sutedja T.G., et al (1995), “Prognostic factor in patiens with spontaneous pneumothorax treated with video-assisted thoracoscopy”, Diagn Ther Endosc 1995, 2, pp – 67 Werne C.S., Sands M.J (1985), “Left tension pneumothorax masquerading as anterior myocardial infaction”, Ann, Emeng – Med, 1985, Feb, 14, (2), pp 164 – 166 68 WHO (2006), The internasional classification of adlb undeweight, overweight and obesity according to BMI PHỤ LỤC MẪU BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU Nhận xét triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, nguyên nhân kết điều trị ban đầu bệnh nhân tràn khí màng phổi tự phát HÀNH CHÍNH 1.1 Họ tên ……………………………Tuổi…….Giới  1= nam;2=nữ 1.2 Nghề nghiệp … 1.3 Địa …………………………………………………………………… Vào viện ngày …………………………………………………………… 1.5 Ra viện ngày ……………………………………………………………… 1.6 Số bệnh án ……………………………………………… 1.7 Chẩn đoán tuyến trước ……………………………………………… TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG 2.1 Lý vào viện: ……  = Đau ngực; = Khó thở; = Ho; = Khơng rõ t/chứng 2.2 Hồn cảnh xuất ………………  = Sau hoạt động nặng; = Nghỉ ngơi, lao động nhẹ 2.3 Thời gian xuất …………… 1= Sớm; = trung bình; 3= muộn 2.4 Tiền sử bệnh: 2.4.1 Tiền sử tràn khí trước ………  = lần; = lần; = 2.4.2 Tiền sử bệnh khỏc kốm theo……  = bệnh phổi; = bệnh khác 2.5 Triệu chứng ………………  = đau ngực; = khó thở; = ho; = khơng rõ t/chứng 2.6 Tính chất đau ngực ……………  1= dội; 2=tăng dần; 3=nhẹ 2.7 Mức độ khó thở …………………  = nhẹ; = vừa; = nặng; = nguy kịch 2.8 Dấu hiệu thực thể …………………  = rõ; = kín đáo TRIỆU CHỨNG CẬN LÂM SÀNG 3.1 Vị trí tổn thương phim Xquang … = phổi phải; = phổi trái; = hai phổi 3.2 Vị trí TKMP khu trú ………………  a = vùng đỉnh; b = vựng nỏch c = vùng hồnh 3.3 Mức độ TKMP ……………………  = ít; = nhiều 3.4 Tổn thương màng phổi phối hợp: - Tràn dịch màng phổi …………………. a = có; b = khơng - Dày dính màng phổi …………………  a = có; b = khơng 3.5 Phản ứng Mantoux ………………… = âm tính; = nhẹ; = vừa; = nặng 3.6 Số lượng hồng cầu …………………  = bình thường; 2=giảm nhẹ; = giảm vừa; = giảm nặng 3.7 Số lượng bạch cầu …………………  = bình thường; 2=giảm nhẹ; = giảm vừa; = giảm nặng NGUYÊN NHÂN TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI 4.1 Lao phổi ……………………………  a = có; b = không 4.2 Hen phế quản ………………………  a = có; b = khơng 4.3 Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính ………… a = có; b = khơng 4.4 Ung thư phổi …………………………  a = có ; b = không 4.5 Các nguyên nhân khác …………… a = có; b = khơng  ĐIỀU TRỊ BAN ĐẦU TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI 5.1 Chỉ định điều trị chung …………… = nội khoa; = ngoại khoa 5.2 Các phương pháp xử trí ban đầu …  = khụng hỳt khớ, theo dõi; 2=đặtcatheter;3=dẫn lưu ngực 5.3 Thời gian dẫn lưu: - Khụng hỳt khớ, theo dõi …………  a = dài nhất; b = ngắn nhất; c = trung bình - Hỳt khí qua catheter ……………  a = dài nhất; b = ngắn nhất; c = trung bình - Đặt ống dẫn lưu …………………  a = dài nhất; b = ngắn nhất; c = trung bình 5.4 Phương pháp điều trị ngoại khoa  = mổ nội soi; 2= mở ngực 5.5 Kết điều trị - Khụng hỳt khớ, theo dõi ……………  = tốt; = không tốt - Hỳt khí qua catheter ………………  1= tốt; = khơng tốt - Đặt ống dẫn lưu ngực ………………  = tốt; = không tốt - Mổ nội soi …………………………  = tốt; = không tốt - Phẫu thuật mở lồng ngực …………  = tốt; = khơng tốt - Điều trị nội khoa nói chung………  = tốt; = không tốt; = phải chuyển phương pháp CÁC THÔNG TIN KHÁC Ngồi thơng tin trờn cũn thu thập thơng tin khác phát sinh trình nghiên cứu phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu Xác nhận khoa ……… Bệnh viện lao bênh phổi TW Ngày…….Thỏng ….Năm …… Người làm bệnh án DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT AFB : Vi khuẩn kháng acid (Acide Fast Bacillus) ARDS : Hội chứng suy hô hấp tiến triển (Adult Respiratory Distress Syndrome) BMI : Body Mass Index (Chỉ số khối thể) BN : Bệnh nhân BTS : Hội lồng ngực Anh (British Thomacic Society) BVLVBPTW : Bệnh viện lao bệnh phổi Trung ương CLVT : Cắt lớp vi tính COPD : Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính ( Chronic Obstractive Pulmonary Diseases) CS : Cộng TDMP : Tràn dịch màng phổi TKMP : Tràn khí màng phổi TKMPTP : Tràn khí màng phổi thứ phát TKMPNP : Tràn khí màng phổi nguyên phát MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 1.1 VÀI NẫT VỀ CẤU TRÚC GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ MÀNG PHỔI LIÊN QUAN ĐẾN TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI 1.1.1 Giải phẫu 1.1.2 Sinh lý 1.1.3 Sinh lý bệnh 1.2 NGHIÊN CỨU VỀ TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI 1.2.1 Định nghĩa: 1.2.2 Phân loại .9 1.2.3 Nghiên cứu tràn khí màng phổi .9 1.2.4 Nghiên cứu triệu chứng lâm sàng tràn khí màng phổi tự phát 11 1.2 Triệu chứng cận lâm sàng .14 1.2.6 Chẩn đốn tràn khí màng phổi: 17 1.2.7 Các yếu tố nguy tràn khí màng phổi 18 1.2.8 Nguyên nhân tràn khí màng phổi tự phát 18 1.2.9 Điều trị tràn khí màng phổi 21 CHƯƠNG 26 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .26 2.1 Địa điểm nghiên cứu: 26 2.2 Đối tượng nghiên cứu 26 2.2.2 Tiêu chuẩn lựa chọn 26 2.2.3 Tiêu chuẩn loại trừ 26 2.3.5 Tiêu chuẩn phân loại tràn khí màng phổi 27 2.3 Phương pháp nghiên cứu 27 2.4 Nội dung nghiên cứu .27 2.4.1 Nghiên cứu triệu chứng lâm sàng TKMP 27 2.4.2 Triệu chứng cận lâm sàng 29 2.4.3 Nguyờn nhõn gõy tràn khí màng phổi 30 2.4.4 Các phương pháp xử trí ban đầu 31 2.5 Phương pháp thu thập thông tin xử lý số liệu .33 2.5.1 Phương pháp thu thập thông tin .33 2.5.2 Phương pháp xử lý số liệu 33 2.6 Thời gian kế hoạch nghiên cứu 33 2.7 Khía cạnh đạo đức đề tài 34 2.8 Tính khả thi 34 CHƯƠNG 36 DỰ KIẾN KẾT QUẢ 36 3.1 Những thông tin chung đối tượng nghiên cứu 36 3.1.1 Tỷ lệ bệnh nhân tràn khí màng phổi tự phát tồn thể khu trú 36 3.1.2 Tuổi 36 3.1.3 Giới 37 3.1.4 Chỉ số khối thể .37 3.2 Triệu chứng lâm sàng .37 3.2.1 Lý vào viện 37 3.2.2 Hoàn cảnh xuất 38 3.2.3 Thời gian phát 38 3.2.4 Tiền sử bệnh .39 3.2.5 Triệu chứng 40 3.2.6 Triệu chứng thực thể 41 3.3 Triệu chứng cận lâm sàng .42 3.3.1 Hình ảnh Xquang 42 3.3.2 Các xét nghiệm khác 44 3.3 Nguyên nhân gây tràn khí màng phổi .45 3.4 Điều trị .46 3.4.1 Chỉ định chung 46 3.4.2 Các phương pháp điều trị 46 3.4.3 Thời gian dẫn lưu .47 3.4.4 Các phương pháp điều trị ngoại khoa .47 3.4.5 Kết điều trị 48 CHƯƠNG 48 DỰ KIẾN BÀN LUẬN 48 4.1 Bàn luận đặc điểm lâm sàng tràn khí màng phổi toàn thể khu trú về: 49 4.3 Bàn luận nguyên nhân gây tràn khí màng phổi, thường gặp nguyên nhân 49 4.4 Các định điều trị, kết điều trị định 49 DỰ KIẾN KẾT LUẬN 49 DỰ KIẾN KIẾN NGHỊ .49 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC BÉ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN ĐỨC TUẤN ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, NGUYÊN NHÂN VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI TỰ PHÁT Chuyên ngành : Lao Mã sè : CK 62 72 24 01 ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN BÁC SỸ CHUYÊN KHOA II Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ NGỌC HƯNG HÀ NỘI - 2008 BÉ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN ĐỨC TUẤN ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, NGUYÊN NHÂN VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI TỰ PHÁT ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN BÁC SỸ CHUYÊN KHOA II HÀ NỘI - 2008 ... tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, nguyên nhõn tràn khí màng phổi tự phát bệnh viện Lao Bệnh phổi Trung ương từ tháng 01/2008 đến 06/2009 Nhận xét kết điều trị tràn khí màng phổi tự phát. .. màng phổi tự phát tiờn phỏt: Xảy người khoẻ mạnh, trước bệnh phổi - Tràn khí màng phổi tự phát thứ phát: Xảy người có bệnh phổi trước 1.2.3 Nghiên cứu tràn khí màng phổi 1.2.3.1 Trên giới Tràn khí. .. sỏng vựng tràn khớ, hỡnh phổi co lại… 1.2.6.2 Chẩn đốn loại tràn khí - Tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát - Tràn khí màng phổi tự phát thứ phát Vấn đề chẩn đoán TKMP thường dễ khám lâm sàng

Ngày đăng: 13/01/2015, 20:31

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • BÉ Y TẾ

 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

 • NGUYỄN ĐỨC TUẤN

  • ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, NGUYÊN NHÂN

  • VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI TỰ PHÁT

  • Chuyên ngành : Lao

 • ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN BÁC SỸ CHUYÊN KHOA II

 • Người hướng dẫn khoa học:

  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

 • NGUYỄN ĐỨC TUẤN

  • ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, NGUYÊN NHÂN

  • VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI TỰ PHÁT

 • ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN BÁC SỸ CHUYÊN KHOA II

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan