0

Giáo án vật lý 6 cả năm_2

52 2,130 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 23:03

Bộ T i liu PHN PHI CHNG TRèNH THCS MễN VT L (Dựng cho cỏc c quan qun lớ giỏo dc v giỏo viờn, ỏp dng t nm hc 2011-2012) PHN PHI CHNG TRèNH LP 6 C nm: 37 tun (35 tit) Hc kỡ I: 19 tun (18 tit) Hc kỡ II: 18 tun (17 tit) Ni dung Tng s tit Lớ thuyt Thc hnh ễn tp, bi tp Chng I. C HC 17 16 1 Chng II. NHIT HC 12 11 1 Kim tra 1 tit hc kỡ I (hc xong bi 8: Trng lc - n v trng lc) 1 ễn tp v km tra hc kỡ I (hc xong bi 14: Mt phng nghiờng) 2 Kim tra 1 tit hc kỡ II (hc xong bi 22: Nhit k - Nhit giai) 1 ễn tp v km tra hc kỡ II 2 Tng s tit trong nm hc 35 bộ giáo án vật lý 6 chuẩn kiến thức kỹ năng 2011-2012 Chơng 1: Cơ học. Tiết 1 Ngày soạn / / Lớp dạy Tiết Ngày dạy / / Sĩ số / Vắng: Lớp dạy Tiết Ngày dạy / / Sĩ số / Vắng: Bài 1: Đo độ dài. I Mục tiêu 1. Kiến thức: - Kể tên một số dụng cụ đo chiều dài. - Biết xác định giới hạn đo (GHĐ), độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của dụng cụ đo. 1 2. Kĩ năng: -Biết ớc lợng gần đúng một số độ dài cần đo. - Biết đo độ dài của một số vật thông thờng. - Biết tính giá trị trung bình các kết quả đo. - Biết sử dụng thớc đo phù hợp với vật cần đo. 3. Thái độ : Rèn tính cẩn thận , ý thức hợp tác trong hoạt động thu thập thông tin trong nhóm. II chuẩn bị : 1. Đối với GV - Tranh vẽ to thớc kẻ co GHĐ 20cm và ĐCNN là 2mm - Tranh vẽ to bảng kết quả1.1. 2. Đối với HS - Mỗi nhóm 1 thớc kẻ có ĐCNN là 1mm. - Một thớc dây có ĐCNN là 1mm. - Một thớc cuộn có ĐCNN là 0,5cm. - Một tờ giấy kẻ bảng kết quả đo độ dài là 1.1. III - Tiến trình dạy học 1. Kiểm tra bài cũ 2. Dạy nội dung bài mới Hoạt động 1: Tổ chức , giới thiệu kiến thức cơ bản của chơng, đặt vấn đề - Cho HS đọc và cùng trao đổi xem trong chơng nghiên cứu vấn đề gì? - G nêu lại các kiến thức sẽ học trong chơng trình - HS quan sát tranh Hoạt động 2: Tổ chức tình huống học tập. - GV cho HS quan sát tranh vẽ và trả lời câu hỏi đặt ra ở đầu bài. - ? Câu chuyện của 2 bạn nêu lên vấn đề gì? Hãy nêu các phơng án giải quyết? - GV: Để khỏi tranh cãi , hai chị em phải thống nhất với nhau về điều gì ? Bài học hôm nay sẽ giúp - HS quan sát tranh và nêu phơng án trả lời. 2 chúng ta trả lời câu hỏi này? Hoạt động 3: Ôn lại và ớc lợng độ dài của một số đơn vị đo độ dài - Yêu cầu hs đọc thông tin phần 1 trong SGK - Đơn vị đo độ dài trong hệ thống đo lờng hợp pháp của nớc ta là gì? Kí hiệu ? - Nêu một số đơn vị đo th- ờng dùng ? mối quan hệ giữa các đơn vị. - Yêu cầu H làm C1 : G và H cùng kiểm tra và chốt kết quả đúng. Chú ý đơn vị chính là m, nên ta thờng quy đổi về m để tính toán G giới thiệu thêm 1 vài đơn vị đo độ dài sử dụng trong thực tế: 1inh = 2,54 cm; 1ft = 30,48cm ; 1 năm anh sáng đo khoảng cách lớn trong vũ trụ. - Yêu cầu H đọc và thực hiện C2 theo từng bàn - C3: Yêu cầu HS ớc lợng độ dài gang tay của bản thân và tự kiểm tra xem - ớc lợng của em so với độ dài kiêm tra khác nhau bao nhiêu? - GV: Các em có thể ghi vở kết quả ớc lợng và kết quả kiểm tra. Tự đánh giá khả năng ớc lợng của bản - HS ôn lại các đơn vị đo độ dài đã học. - Từng HS nêu lại kiến thức cũ. - 3 HS lên bảng làm C1. 1m = 10dm; 1m = 100cm; 1cm = 10mm; 1km = 1000m. - HS : Ước lợng 1m chiều dài bàn . + Đo bằng thớc kiểm tra. + Nhận xét giá trị ớc lợng và giá trị đo. + Tự đánh giá khả năng - ớc lợng I - Đơn vị đo độ dài 1. Ôn lại một số đơn vị đo độ dài. Đơn vị chính là: Mét(m) ngoài ra còn có đơn vị: Kilômét ( km) centimét(cm) milimét(mm) 2. Ước lợng độ dài 3 thân: Nếu sự khác nhau giữa độ dài ớc lợng và độ dài kiểm tra càng nhỏ thì khả năng ớc lợng càng tốt. - GV lu ý kiểm tra cách đo của SH sau khi kiểm tra phơng pháp đo. ? Tại sao trớc khi đo độ dài, chúng ta thờng phải - ớc lợng độ dài vật cần đo? Hoạt động 4: Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài - Yêu cầu HS quan sát h1.1/sgk/7 và trả lời câu hỏi C4. - Yêu cầu H tự đọc khái niệm GHĐ và ĐCNN. - Cho HS vận dụng trả lời C5. - GV treo tranh vẽ to thớc. Giới thiệu cách xác định ĐCNN và GHĐ của thớc. - Yêu cầu HS thực hành câu C6, C7. - ? Vì sao lại chọn thớc đo đó? - GV thông báo:Việc chọn thớc đo có ĐCNN và GHĐ phù hợp với độ dài của vật đo giúp ta đo chính xác ( GV lấy VD cụ thể) - GV dùng bảng kết quả đo độ dài đã vẽ to để hớng dẫn HS đo độ dài và ghi - 3 HS trả lời: Thợ mộc dùng thớc: dây ( cuộn);HS dùng thớc kẻ, Ngời bán hàng dùng thớc: mét (thớc thẳng) - HS làm việc cá nhân trả lời câu hỏi và thực hành xác định GHĐ và ĐCNN của 1 số thớc. - HS hoạt động theo bàn trả lời C6;C7 - Khi đo phải ớc lợng độ dài để chọn thớc có GHĐ và ĐCNN phù hợp . - HS thực hiện theo nhóm II - Đo độ dài 1. Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài - Giới hạn đo (GHĐ) của th- ớc là độ dài lớn nhất ghi trên thớc. - Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của một thớc là độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thớc. 2. Đo độ dài 4 kết quả đo vào bảng 1.1sgk. - GV quan sát các nhóm và hớng dẫn cụ thể cách tính giá trị trung bình. - Cho HS so sánh kết quả giữa các nhóm. Chọn 1 nhóm trình bày tiến trình đo. - G V nêu chú ý khi chọn thớc đo và cách đo. - HS thực hành đo độ dài theo nhóm và ghi kết quả vào bảng 1.1/sgk - HS so sánh kết quả và trình bày tiến trình đo . 3. Củng cố - luyện tập H ớng dẫn về nhà. - Đơn vị đo độ dài chính là gì? - Khi dùng thớc đo cần phải chú ý điều gì? Dặn H về nhà đọc trớc mục I ở bài 2. Trả lời các câu hỏi C1;2;3;4;5;6;7. Làm bài tập : 1-2.1 đến 1-2.6. 5 Tiết 2 Ngày soạn / / Lớp dạy Tiết Ngày dạy / / Sĩ số / Vắng: Lớp dạy Tiết Ngày dạy / / Sĩ số / Vắng: Bài 2 ĐO độ dài ( Tiếp) I - Mục tiêu: 1. Kiến thức: 2. Kĩ năng : + Củng cố việc xác định GHĐ và ĐCNN của thớc. + Củng cố cách xác định gần đúng độ dài cần đo để chọn thớc đo cho phù hợp. + Rèn luyện kĩ năng đo chính xác độ dài của vật và ghi kết quả + Biết tính giá trị trung bình của đo độ dài. 3. Thái độ, t tởng: - Rèn tính trung thực thông qua bản báo cáo kết quả . II - Chuẩn bị : 1. Đối với GV - Hình vẽ phóng to 2.1; 2.2; 2.3. 2. Đối với hs - Các nhóm : + Thớc đo có ĐCNN : 0,5 cm. + Thớc đo có ĐCNN :mm. + Thớc dây, thớc cuộn , thớc kẹp (nếu có). III - Tiến trình bài dạy 1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ - HS1: Hãy kể tên đơn vị đo chiều dài và đơn vị nào là đơn vị chính. 6 Đổi đơn vị sau: 1km = .m; 1m = .km;1mm = .m. 0,5km = .m ; 1m = cm; 1m = mm. 1cm = m. - HS2: GHĐ và ĐCNN của dụng cụ đo là gì? Xác định GHĐ và ĐCNN của 1 thớc. - G và H cùng nhận xét và cho điểm hs lên bảng. 2. Dạy nội dung bài mới Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1 Tìm hiểu cách đo độ dài - Yêu cầu H hoạt động nhóm và thảo luận các câu hỏi C1; C2; C3; C4 ; C5. - - Ghi ra bảng nhóm. - GV có thể hớng dẫn: - Gọi các nhóm trình bày câu trả lời. - GV đánh giá độ chính xác của từng câu trả lời. - Cho HS tự làm câu C6. - Hớng dẫn toàn lớp thảo luận để thống nhất phần kết luận . - Thảo luận theo nhóm để trả lời câu hỏi. C1; C2;C3;C4;C5 - Đại diện các nhóm trình bày câu trả lời theo sự điều khiển của GV. - Hs tự làm C6 nh yêu cầu sgk và ghi vào vở kết quả . - H đọc lại toàn bộ kết luận C6. I - Cách đo độ dài a, Ước lợng độ dài cần đo. b, Chọn thớc có GHĐ và ĐCNN thích hợp. c, Đặt thớc dọc theo độ dài cần đo sao cho một đầu của vật ngang bằng với vạch số O của thớc. d, Đặt mắt nhìn theo h- ớng vuông góc với cạnh thớc ở đầu kia của vật . e, Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với đầu kia của thớc . 3. Củng cố luyện tập - GV cho Hs làm lần lợt các câu từ C7 đến C10 trong sgk. - GV có thể hớng dẫn Hs thảo luận nh thảo luận chung. - Từng hs hoàn thành các câu hỏi từ C7 ; C8 - Hs thảo luận C9 ; C10 II Vận dụng C7: c. C8: c. C9: (1); (2); (3): 7cm. C10: Hs tự kiểm tra 7 - Yêu cầu Hs nhắc lại kiến thức cơ bản của bài. ( phần đóng khung). 4. Hớng dẫn hs tự học ở nhà GV cho hs nhớ lại kiến thức bài 1 và bài 2 - yêu cầu HS Đo chiều dài quyển vở: Em ớc lợng là bao nhiêu và nên chọn dụng cụ có ĐCNN là? - Chữa bài 1-2.8/sbt/5. - Hớng dẫn về nhà: - Học phần ghi nhớ. - Bài tập: 1-2.9; 1-2.10; 1-2.11; 1-2.12; 1-2.13/ Đọc phần có thể em cha biết. Đọc trớc bài 3: Đo thể tích chất lỏng. Kẻ bảng 3.1: Kết quả đo thể tích chất lỏng liên hệ theo đt 0168.921.86.68 có theo phân phối chơng trình mới 2011-2012 chuẩn kiến thức kỹ năng 8 Tiết 3 Ngày soạn / / Lớp dạy Tiết Ngày dạy / / Sĩ số / Vắng: Lớp dạy Tiết Ngày dạy / / Sĩ số / Vắng: Bài 3: Đo thể tích chất lỏng. I - Mục tiêu: 1. Kiến thức : + Biết một số dụng cụ đo thể tích chất lỏng. + Biết cách xác định thể tích của chất lỏng bằng dụng cụ đo thích hợp. 2. Kĩ năng: Biết sử dụng dụng cụ đo thể tích chất lỏng. 3.Thái độ: Rèn tính trung thực,tỉ mỉ , thận trọng khi đo thể tích chất lỏng và báo cáo kết quả đo thể tích chất lỏng. II - Chuẩn bị : 1. Đối với GV: - Một số vật dụng đựng chất lỏng, 1 số ca có để sẵn chất lỏng( nớc). 2. Đối với HS Mỗi nhóm 2 đến 3 loại bình chia độ. III - Tiến trình bài dạy 1. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra: - HS 1: GHĐ và ĐCNN của thớc đo là gì? Tại sao khi đo độ dài ta thờng - ớc lợng rồi mới chọn thớc? - HS 2: Chữa bài tập 1-2.7/sbt. 2. Dạy nội dung bài mới Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng 9 Hoạt động 1 Đặt vấn đề - GV cho HS quan sát hình vẽ sgk ( ở phần mở bài) ? Làm thế nào để biết trong bình nớc còn chứa bao nhiêu nớc? - Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta trả lời các câu hỏi vừa nêu. HS đa ra cách kiểm tra Hoạt động 2 Tìm hiểu đơn vị đo thể tích - Cho H đọc phần thông tin 1 và trả lời câu hỏi: - Đơn vị đo thể tích là gì? - GV Nêu một số đơn vị đo đã học? - Cho hs lên xác định GHĐ và ĐCNN của các dụng cụ trong hình 3.1 GSK - Gọi Hs lên bảng làm C1. - Gọi các Hs bổ sung, G thống nhất kết quả đổi đơn vị đo. - HS đọc và trả lời câu hỏi: - Đơn vị đo thể tích là mét khối (m 3 ). - H s lên bảng kiểm tra: GHĐ, ĐCNN: - Từng HS làm C1 1 hs lên bảng trả lời . I - Đơn vị đo thể tích - Đơn vị đo thể tích thờng dùng là mét khối (m 3 ) và lít (l) ngoài ra còn có đơn vị dm 3 ; cm 3 ; mililít(ml) cc C1: 1 m 3 = 1000 dm 3 = 1000000cm 3 . 1m 3 = 1000 lít = 1000000 ml = 10 6 cc. Hoạt động 3 Tìm hiểu dụng cụ đo thể tích - Yêu cầu Hs tự làm việc cá nhân: Đọc mục II.1 và trả lời các câu hỏi C2; C3; C4; C5 vào vở. - GV có thể hớng dẫn HS - Hs tự đọc và trả lời các câu hỏi theo sự hớng dẫn của GV: - C2: Ca đong to có GHĐ 1lít; ĐCNN là 0,5lít. II - Đo thể tích chất lỏng 1. Dụng cụ đo thể tích Chai lọ ca đong có sẵn dung tích ; các loại ca 10 [...]... xét - Ghi vở : Tóm tắt m = 360 0 g= 3 ,6 kg V = 900 cm3 =0, 0009 m3 D =? Kg/m3 Giải Khối lợng riêng của miếng thép là Vận dụng công thức: 3 ,6 m D= = = 4000 ( kg/m3) V 0,0009 Bài9: Tóm tắt m = 12000g = 12kg V = 6 dm3 = 0,0 06 m3 d = ? N/m3 Giải Khối lợng riêng của chất làm nên vật đó là : Vận dụng công thức: 12 m D= = = 2000 ( kg/m3 0,0 06 V Trọng lợng riêng của chất làm nên vật đó là: Vận dụng CT: d =10D... BTVN: bài 17.1-> 17 .6 trong SBT 22 liên hệ theo đt 0 168 .921. 86. 68 có theo phân phối chơng trình mới 2011-2012 chuẩn kiến thức kỹ năng Ngày soạn: / Lớp dạy: 6A Tiết(TKB): 6B Tiết(TKB): 6C Tiết(TKB): Ngày dạy: Ngày dạy: Ngày dạy: Chơng 2 : Tiết 21 Bài 18: Sĩ số: Sĩ số: Sĩ số: Nhiệt Học Sự nở vì nhiệt của chất rắn I Mục tiêu : Học sinh nắm đợc : 1 Kiến thức:+ Thể tích chiều dài của vật rắn tăng lên khi... C5: Mọi vật đều có khối lợng - C6: Khối lợng của 1 vật chỉ lợng 17 có túi bột giặt 397g - Khối lợng của 1 vật chỉ l- Qua các câu hỏi trên ta ợng chất chứa trong vật thấy mọi vật dù to hay H ghi bài Hay nói cụ thể hơn khối lnhỏ đều có khối lợng ợng của một vật làm bằng - GV nhấn mạnh C6: Vậy chất nào chỉ lợng chất đó đơn vị đo khối lợng là đơn chứa trong vật vị nào ta n/c sang phần2 - ? Đơn vị đo khối... cân H xác định GHĐ và ĐCNN của cân 2 Cách dùng cân Rôbecvan (1): điều chỉnh số 0 (2): vật đem cân (3): quả cân; (4) thăng - HS thảo luận nhóm làm bằng; (5): đúng giữa ; (6) : C9 - C9: (1): điều chỉnh số 0 quả cân; (7): vật đem cân (2): vật đem cân (3): quả cân; (4) thăng bằng; (5): đúng giữa ; (6) : quả cân; (7): vật đem cân - HS lên bảng thực hiện phép cân 3 Các loại cân - Có loại : cân tạ; cân đòn;... cân một vật bằng cân Rôbecvan 2 Kĩ năng: - Nhận biết đợc quả cân 1kg - Đo đợc khối lợng một vật bằng cân - Chỉ ra đợc ĐCNN và GHĐ của một cái cân II - Chuẩn bị : 1 Đối với GV Cả lớp: + 1 cái cân Rôbecvan và hộp quả cân + Vật để cân + Tranh vẽ to các loại cân trong sgk 2 Đối với HS: Mỗi nhóm HS: 1 chiếc cân bất kì và 1 vật để cân III - Tiến trình lên lớp: 1 Kiểm tra bài cũ: - ? Để đo thể tích của vật rắn... 3.3 đến 3.7 liên hệ theo đt 0 168 .921. 86. 68 có theo phân phối chơng trình mới 2011-2012 chuẩn kiến thức kỹ năng 12 Tiết 4 Ngày soạn / Lớp dạy Tiết Lớp dạy Tiết / Ngày dạy / / Sĩ số Ngày dạy / / Sĩ số / / Vắng: Vắng: Bài 4 Đo thể tích vật rắn không thấm nớc I - Mục tiêu: 1 Kiến thức: - HS biết đo thể tích các vật rắn không thấm nớc Biết sử dụng các dụng cụ đo thể tích vật rắn bất kì không thấm nớc... thép có khối lợng 360 0g và thể tích là 900 cm3 Tính khối lợng riêng của miếng thép đó ? (theo đơn vi là Kg/m3 ) - GV Nhận xét bài làm của Hs và chữa bài tập Bài 9 : Một vật đặc có khối lợng 12 000 g và thể tích là 6dm3 Tính trọng lợng riêng của chất làm nên vật đó? (theo đơn vị N/m3 - Gọi 2 h/s nhận xét - Gv nhận xét chữa - Hs đọc và trả lời bài 2 - Ghi vở - Hs thực hiện làm bài 4,5 ,6 - 3 Hs trả lời... 1.Dùng bình chia độ 2 Dùng bình tràn: 3 Kết luận: - Đối với bình chia độ: Thả chìm vật vào chất lỏng đựng trong bình chia độ Thể tích phần chất lỏng dâng lên bằng thể tích của vật - Đối với bình tràn: Thả vật đó vào bình tràn Thể tích phần chất lỏng tràn ra bằng thể tích của vật 14 ý đổ nớc đầy miệng bình tràn và cố gắng tránh làm thất thoát nớc tràn ra ngoài khi đo G: cho H tự làm C3 Gọi các H đọc kết... pháp của VN thì tấn có kí hiệu t Do đó biển báo này đáng lẽ phải ghi là 5t - HS: Số 5T chỉ dẫn rằng xe có khối lợng trên 5 tấn không đợc đi qua 4 Hớng dẫn HS tự học ở nhà: ? Khối lợng của 1 vật chỉ gì? ? Đơn vị đo khối lợng? ? Dụng cụ đo khối lợng? Học bài và làm bài 5.1 đến 5.4/sbt học kì2 soạn: / Lớp dạy: 6A Tiết(TKB): Ngày dạy: Sĩ số: 20 6B 6C Tiết(TKB): Tiết(TKB): Ngày dạy: Ngày dạy: Tiết 20... vào cán , khi nguội đi khâu co lại xiết chặt vào cán C6: Nung nóng vòng kim loại C7: Vào mùa hè nhiệt độ tăng , thép nở ra , nên thép dài ra ( tháp cao lên) * Ghi nhớ ( Sgk) 3 Củng cố - luyện tập - Hệ thống toàn bài - Học sinh đọc phần ghi nhớ và phần: " Có thể em cha biết " 4 Hớng dẫn học sinh về nhà tự học - Đọc trớc bài sau - BTVN: bài 18.1-> 18.5 trong SBT Ngày soạn: / Lớp dạy: 6A Tiết(TKB): 6B . xong bi 22 : Nhit k - Nhit giai) 1 ễn tp v km tra hc kỡ II 2 Tng s tit trong nm hc 35 bộ giáo án vật lý 6 chuẩn kiến thức kỹ năng 20 11 -20 12 Chơng 1: Cơ học. Tiết 1 Ngày soạn / / Lớp dạy Tiết. bài 2. Trả lời các câu hỏi C1 ;2; 3;4;5 ;6; 7. Làm bài tập : 1 -2. 1 đến 1 -2 .6. 5 Tiết 2 Ngày soạn / / Lớp dạy Tiết Ngày dạy / / Sĩ số / Vắng: Lớp dạy Tiết Ngày dạy / / Sĩ số / Vắng: Bài 2 ĐO. 3.1; 3 .2. 4. Hớng dẫn hs tự học ở nhà + Làm lại các câu: C1 đến C9; học phần ghi nhớ. + Làm bài tập: 3.3 đến 3.7. liên hệ theo đt 0 168 . 921 . 86. 68 có theo phân phối chơng trình mới 20 11 -20 12 chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lý 6 cả năm_2, Giáo án vật lý 6 cả năm_2,