0

Giáo án vật lý 6 cả năm

61 2,269 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 23:02

KẾ HOẠCH DẠY HỌC Cả năm : 35 tuần x 1 tiết = 35 tiết Học kỳ I : 18 tuần x 1 tiết = 18 tiết Học kỳ II : 17 tuần x 1 tiết = 17 tiết PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH  Bài Tên bài Số tiết Tiết HỌC KỲ I 1 Đo độ dài 1 1 2 Đo độ dài ( tiếp theo ) 1 2 3 Đo thể tích chất lỏng 1 3 4 Đo thể tích chất rắn không thấm nước 1 4 5 Khối lượng – Đo khối lượng + Kiểm tra 15’ 1 5 6 Lực – Hai lực cân bằng 1 6 7 Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực 1 7 8 Trọng lực – Đơn vò lực 1 8 Kiểm tra 1 tiết 1 9 9 Lực đàn hồi 1 10 10 Lực kế – phép đo lực. Trọng lượng và khối lượng 1 11 11 Khối lượng riêng. Trọng lượng riêng 1 12 12 Thực hành xác đònh khối lượng riêng cuả sỏi 1 13 13 Máy cơ đơn giản 1 14 14 Mặt phẳng nghiêng 1 15 15 Đòn bẩy 1 16 Ôn tập 1 17 Kiểm tra học kỳ I 1 18 HỌC KỲ II 16 Ròng rọc 1 19 17 Tổng kết chương I : Cơ học 1 20 18 Sự nở vì nhiệt của chất rắn 1 21 19 Sự nở vì nhiệt của chất lỏng 1 22 20 Sự nở vì nhiệt của chất khí 1 23 21 Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt 1 24 22 Nhiệt kế – Nhiệt giai 1 25 23 Thực hành: Đo nhiệt độ 1 26 Kiểm tra 1 27 24 Sự nóng chảy và đông đặc 1 28 25 Sự nóng chảy và đông đặc ( tiếp theo ) 1 29 Trang 1 26 Sự bay hơi và ngưng tụ 1 30 27 Sự bay hơi và ngưng tụ ( tiếp theo ) 1 31 28 Sự sôi 1 32 29 Sự sôi ( tiếp theo ) 1 33 Tổng kết chương II : Nhiệt học 1 34 Kiểm tra học kỳ II. 1 35 Trang 2 Bài 1 : ĐO ĐỘ DÀI  I. Mục đích. 1. Biết xác đònh giới hạn đo (GHĐ), độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) củadụng cụ đo. 2. Rèn luyện các kỹ năng: - Biết ước lượng gần đúng một số độ dài cần đo. - Biết đo độ dài trong một số tình huống thông thường. - Biết tính trung bình các kết quả đo. 3. Rèn luyện tính cẩn thận, ý thức hợp tác làm việc trong nhóm. II.Chuẩn bò 1. Cho mỗi nhóm học sinh - Một thước kẻ có ĐCNN đến mm - Một thước dây hoặc thước mét có ĐCNN đến 0,5 cm - Chép sẳn ra giấy bảng 1.1 “ Bảng kết quả đo độ dài” 2. Cho cả lớp - Tranh vẽ to 1 thước kẻ có GHĐ là 20cm và ĐCNN là 2mm - Tranh vẽ to bảng 1.1 III. Các bước lên lớp. 1. Ổn đònh lớp 2. Kiểm tra bài cũ 3. Vào bài mới. Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập. Giáo viên Học sinh • Cho HS quan sát và trả lời : Tại sao đo độ dài của cùng một đoạn dây, mà hai chò em lại có kết quả khác nhau? Để khỏi tranh cải hai chò em phải thống nhất với nhau điều gì? Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta trả lời - Gang tay chò lớn hơn gang tay em - Đếm số gang tay không chính xác. - …… Hoạt động 2: Ôn lại và ước lượng độ dài (10’) • Đơn vò đo độ dài chuẩn là mét Kí hiệu : m Ngoài mét ra còn có đơn vò nào khác nữa không? Km, hm, dam, m, dm, cm, mm • Cho HS làm C1: 2. Ước lượng độ dài * Hướng dẩn HS làm C2 I Đơn vò đo độ dài 1 Ôn lại một số đơn vò đo độ dài C1: 1m = 10dm 1m = 100cm 1cm = 10mm 1km = 1000m 2. Ước lượng độ dài C2: Trang 3 Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 1 Tuần 1 - Cho từng bàn ước lượng độ dài 1m trên cạnh bàn - Dùng thước kiểm tra - Gọi 1-2 bàn cho biết độ dài ước lượng và độ dài kiểm tra khác nhau bao nhiêu? - Bàn nào có sự chênh lệch giữa 2 kết quả càng ít thì khả năng ước lượng càng tốt. * Hướng dẩn HS làm câu 3. Làm như C2 Cho từng HS làm và ghi vào vở * Giới thiệu cho HS: 1 inch = 2,54 cm 1 ft = 30,48 cm - Ước lượng độ dài 1m trên cạnh bàn - Dùng thước kiểm tra C3: - Độ dài ước lượng : 15cm - Độ dài thật : 17cm Hoạt động 3: Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài • Cho HS quan sát và trả lời câu hỏi. Gọi HS lên làm • Sử dụng một dụng cụ nào đó ta cần phải biết GHĐ và ĐCNN của nó • Treo tranh vẽ thước dài 20cm và có ĐCNN 2mm • Hướng dẫn HS xác đònh GHĐ • Hướng dẫn xác đònh ĐCNN • Hướng dẫn HS làm C5,C6,C7. I. Đo độ dài: 1. Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài: C4: - Thơ mộc: thước dây ( thước ) - HS : thước kẻ - Người bán vải: thước mét GHĐ của thước là độ dài lớn nhất ghi trên thước. ĐCNN của thước là độ dài giữa 2 vạch chia liên tiếp trên thước . C5 C6 a. Thước 2 b. Thước 3 c. Thước 1 C7: - Đo chiều dài mảnh vải và bảng 1.1 - Số đo cơ thể: thước dây. Hoạt động 4: Đo độ dài • Treo bảng 1.1. Hướng dẫn HS đo độ dài và cách ghi kết quả • Cách tính giá trò trung bình • Giới thiệu dụng cụ và phát cho HS 2. Đo độ dài: Thực hành và ghi kết quả và bảng 1.1. Phân công công việc cho từng thành viên của nhóm. Nộp bảng 1.1 cho Giáo viên. IV.Củng Cố: - Cho HS chép ghi nhớ - Làm bài tập 2.1-2.2. V. Dặn Dò: Về nhà học bài, làm bài tập 2.3, 2.4, 2.5 xem trước bài 2. Trang 4 Bài 2 : ĐO ĐỘ DÀI ( tt )  I. Mục tiêu: 1. Củng cố các mục tiêu ở tiết 1, cụ thể là: Biết đo độ dài trong một số tình huống thông thường theo quy tắc đo, bao gồm: - Ước lượng chiều dài cần đo - Chọn thước đo thích hợp - Xác đònh GHĐ và ĐCNN của thước đo. - Đặt mắt để nhìn và đọc kết quả đo đúng - Biết tính giá trò trung bình các kết quả đo 2. Rèn tính trung thực thông qua việc ghi kết quả đo II. Chuẩn bò - Vẽ to hình 2.1, 2.2 (sgk) - Vẽ to hình 2.3 III. Các bước lên lớp 1. Ổn đònh lớp 2. Kiểm tra bài cũ 1. Đơn vò đo độ dài hợp pháp của nước Việt Nam là gì? 2. Khi dùng thước đo cần biết gì ? 3. Làm bài tập 1, 2, 3 sách bài tập. 3. Vào bài mới : Hoạt động 1: Thảo luận về cách đo độ dài Giáo Viên Học Sinh * Bài trước các em đã thực hành đo chiều dài bàn học và bề dày cuốn sách. Hãy xem lại kết quả bảng 1.1. • Cho HS làm C1. - Gọi 1 và 2 nhóm đọc kết quả ước lượng từng nhóm. • Cho HS làm C2 Muốn chọn thước đo phù hợp thì phải ước lượng gần đúng độ dài cần đo. Tại sao không chọn thước dây để đo bề dày sách vật lý và thước kẻ để đo chiều dài bàn học? • Cho HS làm C3: Cho HS thảon luận và trả lời. + Đặt đầu thứ nhất của chiều dài cần đo trùng với vạch số 0 hoặc trùng với vạch khác số 0 và tính độ dài đo được bằng hiệu 2 giá trò tương ứng vơí 2 đầu của chiều dài cần đo. + Cách thứ 2 chỉ sử dụng khi đầu thước bò gãy hoặc vạch số 0 bò mờ và I. Cách đo độ dài: - Xem kết quả bảng 1.1 C1: Làm câu C1. C2: - Thước dây đo chiều dài bàn học - Thước kẻ đo sách vì thước kẻ có ĐCNN nhỏ hơn thước dây nên chính xác hơn. C3: - Đặt thước dọc theo chiều dài cần đo, vạch số 0 ngang với một đầu của vật. Trang 5 Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 2 Tuần 2 thống nhất đặt thước sao cho 1 đầu của vật trùng với vạch số 0 củ thước. + Chỉ tình huống đặt thước lệch Dọc theo chiều dài cần đo. • Cho HS làm C4: - HS thảo luận và trả lời - Đặt mắt xiên hay vuông góc vơí cạnh thước • Cho HS làm C5: Treo hình vẽ 3 TH  cho HS thảo luận và trả lời. C4: - Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước ở đầu kia của vật. C5: - Đọc và ghi kết quả theo vạch chia gần nhất với đầu kia của vật Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh rút ra kết luận -Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống -Gọi từng HS lên làm. -Thống nhất kết quả. Rút ra kết luận: C6: (1) Độ dài (5) Ngang bằng với (2) GHĐ (6) Vuông góc (3) ĐCNN (7) Gần nhất (4) Dọc theo Hoạt động 3: Vận dụng • Cho HS làm C7 Treo hình cho HS chọn  câu trả lời • Cho HS làm C8 Treo hình : HS quan sát và chọn câu trả lời. • Cho HS làm C9 Treo hình: Hướng dẫn HS làm. • Cho HS làm C10 • Làm bài tập 1-2.7 1-2.8 1-2.9 II. Vận dụng: C7: Câu C. ( H. C ) C8: Câu C. ( H. C ) C9: a. l 1 = 7cm b. l 2 = 7cm c. l 3 = 7cm C10: 1-2.7 B: 50dm 1-2.8 c: 24cm 1-2.9 a: 0,1cm(1mm) b: 1cm c: 0,1cm(0,5cm) IV. Củng cố: - Cho HS ghi “ ghi nhớ ” - Nêu cách đo độ dài - Đọc “ có thể em chưa biết “ V: Dặn dò: Xem bài 3, học ghi nhớ và làm bài tập còn lại. Trang 6 Bài 3 : ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG  I. Mục đích 1. Kể tên được một số dụng cụ thường dùng để đo thể tích chất lỏng. 2. Biết xác đònh thể tích của chất lỏng bằng các dụng cụ đo thích hợp II. Chuẩn bò - 1 chậu nước - 1 bình đựng đầy nước chưa biết dung tích - 1 bình đựng ít nước - 1 bình chia độ - 1 vài loại ca đong III. Các bước lên lớp 1. Ổn đònh lớp 2. Kiểm tra bài cũ 1. Nêu cách đo độ dài 2. Bài tập trong sách bài tập 3. Vào bài mới Ở lớp dưới các em đã học cách tính thể tích của các hình hộp chữ nhật, hình lập phương … Vậy Cô có cái ấm hoặc cái bình này các em có tính được thể tích của nó không? Nếu cô đổ nước vào trong bình. Làm thế nào các em biết nó đang chứa bao nhiêu nước. Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta trả lời điều đó. Hoạt động 1: Ôn lại đơn vò đo thể tích Giáo viên Học sinh * Mọi vật dù to hay nhỏ đều chiếm 1 thể tích trong không gian. - Đơn vò chuẩn để đo thể tích là gì? - Đơn vò thường dùng là m 3 và lít (l) * Cho HS làm C1. Gọi 2 HS lên bảng  cho HS nhận xét kết quả. * Cho HS xem chai 1 lít và bơm tiêm để HS biết 1cc bằng bao nhiêu? I. Đơn vò đo thể tích. C1: 1m 3 = 1000 dm 3 = 1000.000 cm 3 1m 3 = 1000 lít = 1000.000 ml = 1000.000 cc Hoạt động 2: Tìm hiểu các dụng cụ đo thể tích chất lỏng * Cho HS làm C2: Hướng dẫn HS : đếm từ vạch đầu  vạch cuối giữa 2 số  lấy hiệu số vạch. * HS làm câu C3 - Người bán xăng lẻ thường dùng dụng cụ nào để đong xăng cho khách? - Nhân viên y tế dùng dụng cụ nào? I. Đo thể tích chất lỏng 1. Tìm hiểu dụng cụ đo thể tích C2: - Ca đong lớn: GHĐ: 18 ; ĐCNN: 0,5l - Ca đong nhỏ: GHĐ: ½ l; ĐCNN: ½ l - Bình nhựa : GHĐ : 5 l; ĐCNN: 1 l C3: Chai, lọ, ca, bình. VD: Lon Coca cola, Lon bia, chai nước Trang 7 Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 3 Tuần 3 - Thùng, xô, đựng nước nhà em chứa bao nhiêu nước ? - Ca, cốc, lon bia, chứa bao nhiêu?  Cho HS trả lời. * Hướng dẫn HS làm C4: - Cho HS xem vật thật - Xác đònh GHĐ và ĐCNN * Cho HS làm C5: khoáng 1 l hoặc 2 l C4: GHĐ ĐCNN 100ml 2ml a 250ml 50ml b 300ml 50ml c C5: - Chai, lọ, ca có ghi sẵn dung tích - Bình chia độ, bơm tiêm. Hoạt động 3: Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng * Cho HS làm câu C6: Hình 3.3 chọn cách đặt bình chia độ * Cho HS làm câu C7: Xem hình 3.4 chọn cách đặt mắt để đọc đúng thể tích. * Cho HS làm câu C8: Đọc thể tích đo hình 3.5 * Rút ra kết luận. Cho HS thảo luận và thống nhất kết luận 2. Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng C6: Hình b. Đặt thẳng đứng C7: Hình b. Ngang mực chất lỏng C8: a. 70 b. 50 c. 40 C9: (1) thể tích (4) thẳng đứng (2) GHĐ (5) ngang (3) ĐCNN (6) gần nhất Hoạt động 5: Thực hành đo thể tích chất lỏng trong bình. - Xác đònh dung tích và thể tích nước có trong bình. - Đo thể tích nước chức trong 2 bình và giới thiệu dụng cụ. - Dùng bảng 3.1 hướng dẫn HS thực hành và ghikết quả. * Hướng dẫn HS làm 2 cách: - Đổ nước vào bình trước rồi đổ nước ra ca đong hoặc bcđ - Lấy ca hoặc bcđ đong nước rồi đổ vào bình chứa cho đến khi đầy. 3. Thực hành Tiến hành thí nghiệm và ghi kết quả. Hoạt động 6: Vận dụng Hướng dẫn HS làm bài tập (Sách bài tập) II. Vận dụng: 3.1  3.3 (Sách bài tập) IV. Củng cố : ghi “ghi nhớ” V. Dặn dò: Xem bài 4 và chuẩn bò đinh ốc hay sỏi, dây buộc. Trang 8 Bài 4 : ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC  I. Mục Đích: 1. Biết sử dụng các dụng cụ đo để xác đònh thể tích của vật rắn có hình dạng bất kỳ không thấm nước . 2. Tuân thủ các quy tắc đo, trung thực với các số liệu mà mình đo được, hợp tác trong công việc của nhóm. II. Chuẩn bò: - Vật rắn không thấm nước ( đinh ốc ) - 1 bình chia độ, 1 chai có ghi sẳn dung tích, dây buộc. - 1 bình tràn - 1 bình chứa - 1 thau đựng nước. III. Lên lớp: 1. Ổn đònh lớp 2. Kiểm tra bài cũ. ( Bài tập: 3.1, 3.2, 3.3 ) 3. Vào bài mới. Bài trước chúng ta đã học dùng bình chia độ để xác đònh dung tích bình chứa và thể tích chất lỏng có trong bình. Nhưng vật rắn có hình dạng bất kỳ không thấm nước thì ta có dùng bình chia độ để đo thể tích của chúng được không? Bài học hôm nay sẽ gíúp chúng ta trả lời. Hoạt động 1: Tìm hiểu cách đo thể tích vật Giáo Viên Học sinh * Giới thiệu vật đo thể tích : hòn đá nhỏ và to.  làm cách nào? - Hướng dẫn HS làm theo nhóm: + Dãy 1: làm cách 1: bình chia độ. + Dãy 2: làm cách 2: bình tràn.  Bình chia độ: + Xác đònh GHĐ và ĐCNN ? + Đo thể tích nước có sẳn trong bình + Khi bỏ hòn đá vào nước trong bình chia độ như thế nào ? + Tính thể tích vật rắn? ( hòn đá ) V = V 1 – V 2  Hòn đá không bỏ lọt bình chia độ ta dùng bình tràn + Mực nước trong bình tràn ( đầy ) + Khi bỏ hòn đá vào nước trong bình tràn như thế nào? I. Cách đo vật rắn không thấm nước: 1. Dùng bình chia độ. C1: Đo thể tích nước ban đầu trong bcđ ( V 1 = 150cm 3 ). Đo thể tích nước dâng lên trong bình ( V 2 = 200cm 3 ) Thể tích hòn đá: V = V 2 - V 1 = 50cm 3 2. Dùng bình tràn. C2: Khi hòn đá không bỏ lọt bcđ thì đổ đầy nước vào bình tràn, thả hòn đá vào bình tràn, đồng thời hứng nước tràn ra vào bình chứa. Đổ nước bình chứa vào bcđ. Đó là thể tích hòn đá. Trang 9 Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 4 Tuần 4 + Sau đó làm sao biết được thể tích hòn đá? * Rút ra kết luận - Gọi HS điền ( ghi nhớ ) vào chỗ trống. - Thống nhất kết luận * Hướng dẫn HS làm C4: - Trước khi đo tô phải như thế nào? - Đem ca ra khỏi tô phải chú ý gì? - Đổ nước từ tô vào bcđ phải như thế nào? C3: (1) Thả chìm (2) Dâng lên (3) Thả (4) Tràn ra C4: - Lau khô tô . - Chú ý không được rơi nước ra ngoài khi lấy ca ra kh3oi bát. - Cẩn thận khi đổ nước từ tô vào bcđ. Hoạt động 2: Thực hành đo thể tích. * Giớ thiệu dụng cụ. - Hướng dẫn Học sinh làm. + Ước lượng thể tích nước trong bình + Cho 1 hoặc 2 Học sinh lên làm Làm thực hành Ghi kết quả vào bảng 4.1 IV. Củng cố: - Làm C5, C6: 2 tuần sau nộp - Ghi nhớ - Làm bài tập sách bài tập 4.1, 4.2 V. Dặn dò: Học bài và xem trước bài 5. Trang 10 [...]... đẩy (4) Lực kéo (2) Lực ép (5) Lực hút (3) Lực kéo 2 Kết Luận: Khi vật này đẩy hoặc kéo vật kia ta nói vật này tác dụng lên vật kia Hoạt động 3: Nhận xét về phương và chiều của lực II Phương và chiều của lực * Cho HS làm lại TN 6. 1 ;6. 2 Làm lại thí nghiệm và tìm hiểu về * Giải thích phương và chiều H 6. 2 phương và chiều của 1 lực H6.1 ;6. 2 - Vậy lực kéo do tay ta tác dụng lên lò xo có C5: phương và chiều... cũ Cách đo KLR của một vật rắn không thấm nước? 3 Bài mới Hoạt động 1: Tình huống học tập Treo hình 13.1 cho HS đọc sgk, cho HS tìm phương án để đưa vật lên Hoạt động 2: Nghiên cứu cách kéo vật I Kéo vật lên theo phương thẳng đứng 1 Đặt vấn đề: * Yêu cầu HS đọc mục đặt vấn đề quan sát H - Đọc: đặt vấn đề 13.2 và dự đoán câu trả lời - Nêu: dự đoán + Gọi HS trả lời Kiểm tra dự đoán bằng cách tiến hành... dò: Học bài, làm bài và xem bài mới Bài tập: 6. 1 6. 3 Sbt Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 7 Tuần 7 Bài 7 : TÌM HIỂU KẾT QUẢ Trang 14 TÁC DỤNG CỦA LỰC - I Mục tiêu: 1 Nêu được một số VD về lực tdụng lên 1 vật và làm biến đổi vận tốc của vật đó 2 Nêu một số VD về lực tdụng lên vật và làm biến dạng vật đó II Chuẩn bò: Cho mỗi nhóm học sinh: - 1 xe lăn - 1 máng nghiêng - 1 lò xo - 1 hòn bi - 1 sợi dây... đạp đang chạy - Bắn hòn bi - Vật đang chuyển động, bò dừng lại: + Cho HS lấy Ví dụ - Vật đang đứng yên, bắt đầu chuyển động: + Lấy VD - Vật chuyển động nhanh lên + Lấy VD - Vật chuyển động chậm dần + Lấy VD - Vật đang cđộng theo hướng này bỗng chuyển động theo hướng khác + Lấy VD 2 Những sự biến dạng: * Cho HS làm câu C1: C2: * Biến dạng là sự thay đổi hình dạng của 1 vật Hình a: Người giương cung... nhiêu? - Trọng lượng của vật là bao nhiêu? ( m = 200 kg ) * So sánh P và lực 4 người * Yêu cầu HS làm C6: Tìm TD trong cuộc sống II Các máy cơ đơn giản Có 3 loại máy cơ đơn giản: - Mpn - Đòn bẩy - Ròng rọc C4: a dễ dàng b máy cơ đơn giản C5: Không được vì tổng lực của 4 người : 4 x 400 = 1 .60 0 N mà trọng lượng vật P = 10m = 10 x 200 = 2.000 N P > hơn lực kéo nên không lên được C6: - Ròng rọc kéo cờ lên... b Động Hoạt động 4: Vận dụng và ghi nhớ * Yêu cầu HS làm C5, C6, C7 - Gọi HS tìm VD - HS quan sát H 16. 6  làm câu C7 * HS chép ghi nhớ 4 Vận dụng : C5 Dùng RRCĐ kéo xô hồ lên cao C6:- RRCĐ: lợi về hướng - RRĐ: lợi về lực C7: Hệ thống H.b có lợi vì vừa lợi về lực và lợi về hướng IV Củng cố – dặn dò: Học bài, làm ôn chương, bài tập 16. 1  16. 4 sách bài tập Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 20 Tuần 2 Bài 17 :... 13: Máy cơ đơn giản Trang 26 Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 14 Tuần 14 Bài 13 : MÁY CƠ ĐƠN GIẢN - - I Mục đích – yêu cầu: 1 Biết làm thí nghiệm để so sánh trọng lượng của vật và lực dùng để kéo vật trực tiếp lên theo phương thẳng đứng 2 Kể tên được một số máy cơ đơn giản thường dùng II Chuẩn bò: - 2 lực kế có GHĐ từ 2  5N - 1 quả nặng 2N - Tranh vẽ 13.1; 13.2; 13.5; 13 .6 (sgk) III Lên lớp: 1 Ổn đònh... lực Trang 21 - Yêu cầu HS đo trọng lượng sách giáo khoa  Trả lời C4, C5 - Đo quyển sách giáo khoa - Làm C4, C5 Hoạt động 4: Công thức giữa P và m III Công thức liên hệ giữa P và m C6: a 100g  1N b 200g  2N c 1kg  10N * HS làm câu C6: - m = 100g = 0,1kg  P = 1N - m = 1kg  P = 10N - m = 10kg  P = 100N - P lớn gấp mấy lần m ? * Thống nhất kết quả C6 P = 10m P: Trọng lượng (N) M: Khối lượng (kg)... Trình bày được cách điều chỉnh số 0 cho cân Robecvan và cách cân 1 vật bằng cân Robecvan 4 Đo khối lượng của vật bằng cân 5 Chỉ ra được GHĐ và ĐCNN của 1 cái cân II Chuẩn bò: - Cân Robecvan và hộp quả cân - Vật để cân - Có thể: Tranh vẽ các loại cân trong sách III Lên lớp: 1 Ổn đònh lớp 2 Kiểm tra bài cũ a Nêu cách đo thể tích của một vật rắn không thấm nước bằng bcđ và bình tràn b Bài tập: 4.1, 4.2... đất (5) Trái đất Trang 17 (3) Biến đổi * Từ thí nghiệm trên chúng ta rút ra kết luận: - Trái đất tác dụng gì lên mọi vật? 2 Kết luận: - Lực này còn gọi là trọng lực - Người ta còn gọi trọng lực tác dụng lên 1 vật là Cho HS đọc kết luận và trả lời câu hỏi của Giáo viên trọng lượng của vật Hoạt đổng3: Tìm hiểu về phương và chiều của trọng lực II Phương và chiều của trọng lực: 1 Phương và chiều của trọng . Luận: Khi vật này đẩy hoặc kéo vật kia ta nói vật này tác dụng lên vật kia. Hoạt động 3: Nhận xét về phương và chiều của lực. * Cho HS làm lại TN 6. 1 ;6. 2. * Giải thích phương và chiều H 6. 2 - Vậy. 1 vật và làm biến đổi vận tốc của vật đó. 2. Nêu một số VD về lực tdụng lên vật và làm biến dạng vật đó. II. Chuẩn bò: Cho mỗi nhóm học sinh: - 1 xe lăn - 1 máng nghiêng - 1 lò xo - 1 hòn bi -. vào 1 vật hay không? Hoạt động 2: Tìm hiểu hiện tượng xảy ra khi lực tác dụng. - Vật đang chuyển động, bò dừng lại: + Cho HS lấy Ví dụ - Vật đang đứng yên, bắt đầu chuyển động: + Lấy VD. - Vật
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lý 6 cả năm, Giáo án vật lý 6 cả năm,