0

Giáo án địa lí lớp 9 cả năm đầy đủ

107 2,269 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 14:26

Ngày soạn:20/8/2013 ĐỊA LÍ VIỆT NAM. Ngày giảng: Tuần 1: ĐỊA LÍ DÂN CƯ. Tiết 1: CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM. I/ Mục tiêu bài học: * Kiến thức: - Học sinh biết được nước ta có 54 dân tộc. Dân tộc Kinh có số dân đông nhất. Các dân tộc của nước ta luôn đoàn kết bên nhau trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước. - Trình bày được tình hình phân bố các dân tộc ở nước ta. * Kĩ năng: Xác định trên bản đồ vùng phân bố chủ yếu của các dân tộc .Phân tích bảng số liệu về số dân theo thành phần dân tộc. Thu thập thông tin về một dân tộc * Thái độ: Giáo dục tinh thần tôn trọng, đoàn kết các dân tộc. II/ Phương tiên dạy học: - Bản đồ phân bố dân tộc Việt Nam.Tranh ảnh 1 số dân tộc Việt nam. III/ Phương pháp: Đàm thoại, thảo luận nhóm. IV/ Tiến trình dạy học: 1/ Ổn định: G/V giới thiệu chương trình địa lí lớp 9 ( 2 phút ) 2/ Bài mới: G/V giới thiệu bài ( 1 phút ) Việt nam là quốc gia nhiều dân tộc. các dân tộc đã sát cánh bên nhau trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Vậy nước ta có bao nhiêu dân tộc? Địa bàn cư trú của các dân tộc như thế nào ? Chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề này trong bài học hôm nay. Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động 1: Cá nhân (20 phút ) ? Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Kể tên 1 số dân tộc mà em biết? ? Quan sát H1,1 cho biết dân tộc nào có số dân đông nhất? Chiếm tỉ lệ bao nhiêu? ?Sau dân tộc Việt đến dân tộc nào?(B 1.1) -G/V cho H/S xem tranh ảnh 1 số dân tộc tiêu biểu. ? Các dân tộc trong ảnh có đậc điểm gì khác nhau?( trang phục, ngôn ngữ, quần cư, phong tục tập quán…) Nền văn hoá VN phong phú, đa dạng. - G/V bổ sung: VN là 1 trong những nơi xuất hiên loài người rất sớm. Nước ta nằm ở khu vực ĐNÁ, là điểm giao thoa của nhiều tộc người với những nền văn hoá khác nhau. 54 dân tộc thuộc 3 dòng: + Dòng Nam Á: Việt, Mường, Tày, Thái, Mông, Dao… + Dòng Nam Đảo: Gia Rai, Chăm… + Dòng Hán Tạng: Hán ,Tạng: I/ Các dân tộc ở Việt Nam: - Nước ta có 54 dân tộc. - Dân tộc Việt ( Kinh ) chiếm đa số( 86,2%) - Mỗi dân tộc có 1 nét văn hoá riêng thể hiện trong trang phục, ngôn ngữ, quần cư, phong tục tập quán. 1 Hoạt động của thầy và trò Nội dung ? Dựa vào SGK và hiểu biết của mình em hãy nêu đặc điểm của dân tộc Việt ( kinh nghiệm sản xuất, nghề truyền thống) ? Đặc điểm dân tộc ít người em biết ( kinh nghiệm sản xuất, nghề truyền thống)? ? Địa phương em có dân tộc gì? Đặc điểm của dân tộc đó? ? Vai trò của người Việt định cư nước ngoài đối với đất nước? ? Theo em các dân tộc VN chung sống với nhau như thế nào? ? Phân tích, chứng minh các dân tộc chung sống bình đẳng, đoàn kết? - G/V treo bản đồ phân bố các dân tộc. Địa bàn phân bố các dân tộc như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu phầnII - Hoạt động II: nhóm/ cặp ( 15 phút ) ? Bằng hiểu biết của mình em hãy cho biết dân tộc Việt phân bố chủ yếu ở đâu? ? Các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở đâu? - G/V cho H/S thảo luận nhóm tìm hiểu sự phân bố của các dân tộc thiểu số ( 6 nhóm, 2 nhóm tìm hiểu sự phân bố các dân tộc của 1 khu vực Khu vực Dân tộc chủ yếu Núi & trung du BB Trường sơn- Tây nguyên Cực NTB & NB - G/V cho đại diện học sinh lên báo cáo và xác định trên bản đồ vùng phân bố của các dân tộc tiêu biểu. ? Theo em sự phân bố và đời sống của các dân tộc ít người hiện nay có gì thay đổi? Nguyên nhân? - Các dân tộc sống bình đẳng, đoàn kết trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc. II/ Phân bố các dân tộc: 1/ Dân tộc Việt (Kinh ): Phân bố rộng khắp cả nước,tập trung nhiều ở đồng bằng, trung du, duyên hải. 2/ Các dân tộc ít người: Chủ yếu ở miền núi và trung du. a/ Trung du và miền núi Bắc bộ: (30 đân tộc): - Ở vùng thấp: *Tả ngạn sông Hồng: Tày , Nùng. * Hữu ngạn sông Hồng: Thái, Mường. - Ở vùng cao: Dao, Mông. b/ Khu vực Trường Sơn, Tây nguyên: ( 20 dân tộc ) Chủ yếu là người Êđê, Gia Rai, Cơ ho… c/ Cực NTB& NB: Chăm, Hoa, Khơ me 4/ Củng cố: ( 5 phút ) - Kể tên các dân tộc cư trú ở đồng bằng? - Trình bày tình hình phân bố các dân tộc ở nước ta? 5/ Dặn dò: (2 phút ) - Làm bài tập số 3 SGK, bài 1 TBĐ. - Chuẩn bị bài mới: Dân số đông, tăng nhanh dẫn đến hậu quả gì? 2 Ngày soạn: 20/8/2013 Tuần 1-Tiết 2: Bài 2 Ngày giảng: 23/8/13 DÂN SỐ VÀ GIA TĂNG DÂN SỐ. I/ Mục tiêu bài học: * Kiến thức: - Biết số dân nước ta năm 2002, 2003. - Hiểu và trình bày được tình hìmh gia tăng dân số , nguyên nhân , hậu quả. Biết sự thay đổi cơ cấu dân số, xu hướng thay đổi cơ cấu, nguyên nhân. * Kỹ năng: - Thu thập và xử lí thông tin từ lược đồ, bản đồ, biểu đồ, bảng số liệu và bài viết để tìm hiểu về đặc điểm dân số Việt Nam. - Phân tích mối quan hệ giữa gia tăng dân số và cơ cấu dân số với sự phát triển KT-XH. *Kỹ năng sống:Tư duy, giao tiếp , làm chủ bản thân - Thái độ: Trách nhiệm của bản thân trong việc góp phần giảm thỉ lệ tăng dân số. II/ Phương tiện dạy học: - Biểu đồ dân số ( Phóng to theo SGK ) - Tranh ảnh hậu quả bùng nổ dân số đến môi trường, chất lượng cuộc sống. III/ Phương pháp: Nêu vấn đề, thảo luận nhóm.chia sẻ ,động não ,tranh luận IV/ Tiến trình dạy học: 1/ Ổn định: (1 phút ) 2/ Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút ) Nước ta có bao nhiêu dân tộc. Trình bày tình hình phân bố các dân tộc ở nước ta? 3/ Bài mới: G/V giới thiệu bài (1 phút ) Dân số và sự gia tăng dân số có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển KT-XH của đất nước. Trên đất nước ta vấn đề dân số, sự gia tăng dân số, cơ cấu dân số của nước ta có đặc điểm gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề này trong bài học hôm nay. Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động 1: Cá nhân (4 phút ) ? Dựa vào SGK em hãy cho biết số dân nước ta năm 2002, 2003? Năm 2009: 85.789.573 người - G/V cho H/S xem bảng số liệu dân số VN so với thế giới năm 2009 ( đơn vị triệu người ) 1/ T Quốc 1306 8/ Nga 143 2/ Ấn Độ 1069 9/ Nigiê ria 128 3/ Hoa Kỳ 295 10/ Nhật 127 4/ In Đô 241 11/ Mêhicô 106 5/ Bra xin 186 12/ Philippin 86 6/ Pakixtan 162 13/ Việt Nam 85.789573 7/ Băngladet 144 -Diện tích VN đứng thứ 58 trên thế giới. ? Em có nhận xét gì về thứ hạng diện tích và số dân VN so với các nước trên thế giới ? I/ Số dân: - Năm 2003: 80,9 tr người - VN là nước có số dân đông trên thế giới( đứng 3 ĐNÁ, dứng 13 trên thế giới) 3 Hoạt động của thầy và trò Nội dung Tình hình gia tăng dân số VN hiện nay như thế nào Ảnh hưởng của gia tăng dân số đến chất lượng cuộc sống ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu phần 2 Hoạt động 2:cá nhân,thảo luận nhóm (20 phút) - G/V hướng dẫn H/S quan sát biểu đồ H2.1 ? Em có nhận xét gì về tình hình tăng dân sốnước ta từ năm 1954 đến năm 2003? ? Dân số tăng nhanh dẫn đến hiện tượng gì? - G/V cho H/S đọc thuật ngữ” Bùng nổ dân số”. ? Quan sát H2.1 nhận xét đường biểu diễn tỉ lệ tăng tự nhiên qua từng giai đoạn? - 1954 -1960 tăng 1,2% - 3,8% - 1960 - 1965 giảm 3,8% - 2,8% - 1965 - 1970 tăng 2,8% -3,3% - 1970 đến nay giảm còn 1,4%, hiện nay 1,2% ? Vì sao tỉ lệ tăng tự nhiên hiện nay giảm? ? Vì sao tỉ lệ tăng tự nhiên hiện nay giảm nhưng dân số vẫn tăng nhanh? ( số dân đông, cơ cấu dân số trẻ, số người ở độ tuổi sinh đẻ cao) ? Dân số đông và tăng nhanh đem lại thuận lợi gì? (lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ lớn) -Vậy tại sao ta thực hiện chính sách dân số? -G/V cho H/S thảo luận nhóm( mỗi nhóm 1 vấn đề) ? Dân số đông và tăng nhanh dẫn đến hậu quả gì đối với KT,XH,MT? -KT: KT chậm phát triển. - XH: Gây sức ép cho giải quyết việc làm , GD,YT, mức sống thấp. - MT: Tài nguyên cạn kiệt, MT ô nhiễm. -G/V cho H/S xem tranh minh hoạ hậu quả ? Nêu lợi ích của việc giảm tỉ lệ tăng tự nhiên ở nước ta đối với KT,XH,MT? -G/V cho H/S báo cáo và chuẩn xác kiến thức ⇒ G/D H/S ý thức quy mô gia đình nhỏ. ? Quan sát bảng 2,1 xác định các vùng có tỉ lệ tăng tự nhiên cao nhất, thấp nhất? ? Các vùng có tỉ lệ tăng tự nhiên cao hơn mức trung bình cả nước? ? So sánh tỉ lệ tăng tự nhiên giữa các vùng rút ra nhận xét gì? -Vùng có mức sống cao có tỉ lệ gia tăng tự nhiên thấp ⇒ Ý nghĩa của việc nâng cao dân trí và mức sống II/ Gia tăng dân số: -Từ năm 1954- 2003 dân số nước ta tăng nhanh liên tục. - Từ cuối những năm 50 của TK XX nước ta có hiện tượng “ Bùng nổ dân số” - Nhờ thực hiện tốt chính sách dân số và KHHGĐ nên tỉ lệ tăng tự nhiên có xu hướng giảm ( 1,43% năm 2002) - Tỉ lệ tăng tự nhiên miền núi > đồng bằng; nông thôn> thành thị. 4 Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động 3: Cá nhân ( 8 phút ) ? Dựa vào bảng 2.2 cho biết cơ cấu dân số theo độ tuổi VN thời kì 79-99 thay đổi như thế nào? ? Ý nghĩa của việc thay đổi cơ cấu dân số theo độ tuổi? ? Quan sát bảng 2.2 cho biết sự thay đổi cơ cấu dân số theo giới tính? - G/V giải thích tỉ số giới tính và sự khác nhau về tỉ lệ giới tính giữa các vùng III/ Cơ cấu dân số: a/ Cơ cấu dân số theo độ tuổi: - Nước ta có cơ cấu dân số trẻ. -Cơ cấu dân số đang có sự thay đổi:Tỉ lệ trẻ em giảm xuống, tỉ lệ người trong và trên độ tuổi lao động tăng lên b/ Theo giới tính:Tỉ lệ giới tính đang ngày càng cân bằng 4/ Củng cố: Trình bày hậu quả của việc gia tăng dân số nhanh của nước ta ? Hướng dẫn học sinh làm bài tập số 3 SGK.(5 phút) 5/ Dặn dò: Làm bài tập số 2 TBD Chuẩn bị bài mới :Dân cư nước ta phân bố như thế nào?Giải tại sao lại phân bố như vậy?( 1 phút ) 5 Ngày soạn: 24/8/2013 Tuần 2 -Tiết 3 Bài 3 Ngày giảng: 27/8/13 PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ. I/ Mục tiêu bài học: * Kiến thức: - Hiểu và trình bày được đặc điểm MĐ DS và phân bố dân cư của nước ta. - Phân biệt được sự khác nhau giữa các loại hình quần cư , giải thích nguyên nhân của sự khác nhau đó. Trình bày quá trình đô thị hoá ở nước ta. * Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng phân tích lược đồ phân bố dân cư, đô thị VN, một số bảng số liệu dân cư để thu thập thông tin. *Kỹ năng sống:Tư duy, giao tiếp , làm chủ bản thân,giải quyết vấn đề ,tự nhận thức * Thái độ: -Ý thức được sự cần thiết phải phát triển đô thị trên cơ sở phát triển công nghiệp, BVMT nơi đang sống. - Trách nhiệm của bản thân trong việc chấp hành các chính sách nhà nước về phân bố dân cư. II/ Phuơng tiện dạy học: - Bản đồ tự nhiên, phân bố dân cư và đô thị VN. - Tranh ảnh về nhà ở, một số hình thức quần cư ở VN - Bảng thống kê MĐ DS một số quốc gia và đô thị ở VN III/ Phương pháp: Đàm thoại, thảo luận nhóm. Cặp đôi,giaỉ quyết vấn đề IV/ Tiến trình dạy học: 1/ Ổn định: (1 phút ) 2/ Kiểm tra bài cũ: (5 phút ) - Cho biết số dân VN năm 2002 và tình hình gia tăng dân số ở nước ta? - Phân tích ý nghĩa của sự giảm tỉ lệ tăng dân số tự nhiênvà thay đổi cơ cấu dân số của nước ta ( đối với KT,XH,MT) 3/ Bài mới: G/V giới thiệu bài (1 phút ) Sự phân bố dân cư ở nước ta phụ thuộc vào nhân tố tự nhiên,KT-XH, lịch sử… Tuỳ theo thời gian và lãnh thổ cụ thể các nhân tố ấy tác động với nhau tạo nên sự phân bố dân cư và loại hình quần cư. Chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề này trong bài học hôm nay. Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động 1: Nhóm/cặp (15 phút ) - G/V cho H/S quan sát,so sánh MĐ DS nước ta với 1 số nước trong khu vực & trên thế giới Năm 2003 ( ng/km 2 ) Quốc gia – MĐ DS Quốc gia – MĐ DS Toàn thế giới 47 Bru nây 69 Campuchia 68 Đông ti mo 54 In đô 125 Lào 25 Malai xia 75 Mianma 73 Phi lip pin 272 Thái Lan 124 Trung Quốc 134 Nhật Bản 337 Việt Nam 246 ( hiện nay 254) ? Em hãy so sánh MĐ DS nước ta với MĐ I/ Mật độ dân số và phân bố dân cư: 1/ Mật độ dân số: 6 DS trung bình thế giới? ( gấp 5,2 lần ) ? So sánh MĐ DS nước ta với các nước trong Hoạt động của thầy và trò Nội dung khu vực và trên thế giới? ? Qua so sánh các số liệu trên rút ra đặc điểm MĐ DS nước ta?Vì sao nước ta có MĐ DS cao? ? Quan sát bảng 3.2 nhận xét sự thay đổi MĐ DS ở các vùng của nước ta qua các năm? - Dân cư nước ta phân bố như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu phần 2 -G/V treo bản đồ phân bố dân cư và đô thị ? Quan sát bản đồ, H3.1, bảng 3.2em có nhận xét gì về sự phân bố dân cư ở nước ta? ? Dân cư tập trung đông đúc ở những vùng nào? Đông nhất ở đâu? ? Dân cư thưa thớt ở những vùng nào? Thưa nhất ở đâu? Giải thích tại sao dân cư lại phân bố như vậy? ? Theo em phần lớn dân cư nước ta sống ở nông thôn hay thành thị?Vì sao? ? Dân cư phân bố không đồng đều dẫn đến khó khăn gì? ? Để điều chỉnh sự phân bố dân cư nhà nước ta đã có chính sách gì? - Do điều kiện tự nhiên , tập quán sản xuất, sinh hoạt nên mỗi vùng có các kiểu quần cư khác nhau. Chúng ta tìm hiểu các loại hình quần cư. Hoạt động 2: Cá nhân (12 phút ) ? Dựa vào SGK và hiểu biết thực tế,em hãy cho biết đặc điểm chung của quần cư nông thôn? Vì sao các làng, bản xa cách nhau? ? Hãy cho biết sự khác nhau của quần cư nông thôn ở các vùng?( quy mô, tên gọi, MĐ nhà, cách bố trí không gian trong nhà) - G/V liên hệ thực tế để khắc sâu quần cư nông thôn. ? Theo em quần cư nông thôn hiện nay có gì thay đổi so với trước? ( đường, trường, trạm, nhà cửa, lối sống, tỉ lệ người phi NN ) ? Đặc điểm của quần cư thành thị? - Nước ta có MĐ DS cao (246 ng/km 2 năm 2003) và ngày càng tăng. 2/Phân bố dân cư: Dân cư nước ta phân bố không đồng đều: - Dân cư tập trung đông ở đồng bằng ven biển và các đô thị. Miền núi và Tây Nguyên dân cư thưa thớt. - Phần lớn dân cư sống ở nông thôn (74%) (năm 2009: 70,4%) II/ Các loại hình quần cư: 1/ Quần cư nông thôn: Là các điểm dân cư có quy mô dân số và tên gọi khác nhau (làng, bản…), phân bố trải rộng theo lãnh thổ SX nông nghiệp. 2/ Quần cư thành thị: - MĐ DS rất cao → dẫn đến xuất hiện kiểu nhà ống hoặc chung cư cao tầng. - Các thành phố là trung tâm văn 7 hoá,KT,chính trị, KHKT. Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động 3: Nhóm/ cặp (10 phút) - G/V giải thích khái niệm đô thị hoá.Lấy ví dụ mở rộng quy mô thành phố Đà Nẵng ? Dựa vào bảng 3.1 nhận xét về số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị VN?( tốc độ tăng, giai đoạn nào tăng nhanh nhất) ? Sự thay đổi tỉ lệ dân thành thị đã phản ánh quá trình đô thị hoá ở nước ta như thế nào? ? So với các nước trên thế giới tỉ lệ dân thành thị và quy mô đô thị nước ta như thế nào? ? Dựa vào bản đồ nhận xét sự phân bố đô thị của nước ta? Giải thích sự phân bố đó? ? Dân cư tập trung quá đông ở các thảnh phố lớn dẫn đến khó khăn gì? III/ Đô thị hoá: - Quá trình đô thị hoá ở nước ta diễn ra với tốc độ cao, Tuy nhiên trình độ đô thị hoá còn thấp. - Các đô thị phân bố tập trung ở vùng đồng bằng, ven biển 4/ Củng cố : (2 phút ) Qua bảng 3.2 nhận xét sự phân bố dân cư và sự thay đổi MĐ DS các vùng ở nước ta? 5/ Dặn dò: (1 phút ) - Làm bài tập số 3 TBĐ - Chuẩn bị bài mới: Nguồn lao động nước ta có những mặt mạnh và hạn chế nào? Để nâng cao chất lượng nguồn lao động cần có biện pháp gì? 8 Ngày soạn: 26/8/2011 Tuần 2- Tiết 4: Ngày giảng: LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM - CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG. I/ Mục tiêu bài học: * Kiến thức: - Hiểu và trình bày được đặc điểm nguồn LĐ & việc sử dụng LĐ ở VN. - Biết được sức ép dân số đối với việc giải quyết việc làm - Biết được hiện trạng chất lượng cuộc sống và việc nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân ta.Biết môi trường sống nhiều nơi ô nhiễm gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. * Kỹ năng: Biết nhận xét, phân tích các biểu đồ, bảng số liệu về cơ cấu lao động, cơ cấu sử dụng lao động. - Phân tích mối quan hệ giữa môi trường sống và chất lượng cuộc sống, * Thái độ: Ý thức rèn luyện, học tập để nâng cao thể lực, trình độ. II/ Phương tiện dạy học: Biểu đồ cơ cấu LĐ, Bảng thống kê về sử dụng LĐ. III/ Phương pháp: Đàm thoại, thảo luận nhóm. IV/ Tiến trình dạy học: 1/ Ổn định(1 phút ) 2/ Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút ) - Trình bày đặc điểm phân bố dân cư nước ta? - Nêu đặc điểm các loại hình quần cư? 3/ Bài mới : G/V giới thiệu bài (1 phút ) Nước ta có dân số đông nên nguồn lao động dồi dào. Nguồn lao động nước ta có đặc điểm gì, vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động cũng như chất lượng cuộc sống của nhân dân ta hiện nay như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài học hôm nay. Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động 1: Cá nhân ( 12 phút ) - G/V treo biểu đồ cơ cấu LĐ phân theo đào tạo và thành thị, nông thôn. ? Dựa vào SGK và hiểu biết của mình hãy cho biết nguồn lao động nước ta có những mặt mạnh và hạn chế nào? ( số lượng, chất lượng). ⇒ Thuận lợi & khó khăn gì? ? Quan sát H4.1 nhận xét cơ cấu lực lượng LĐ giữa thành thị và nông thôn? Giải thích nguyên nhân? ? Để nâng cao chất lượng nguồn lao động cần có những biện pháp gì?( nâng cao trình độ văn hoá, dạy nghề…) - G/V thuyết trình về những cố gắng của nhà nước trong việc sử dụng LĐ giai đoạn 1991 -2000 ? Quan sát H4.2 nêu nhận xét về cơ cấu và I/ Nguồn lao động và sử dụng lao động: 1/ Nguồn lao động: - Nguồn lao động nước ta dồi dào và tăng nhanh - Lực lượng LĐ hạn chế về thể lực & trình độ chuyên môn ( 78,8% không qua đào tạo), năng suất thấp 2/ Sử dụng lao động: - Số LĐ có việc làm ngày càng tăng. - Tỉ lệ lao động trong khu vực 9 sự thay đổi cơ cấu LĐ theo ngành ở nước ta? Giải thích tại sao? nông lâm ngư nghiệp còn rất lớn. Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động 2: Nhóm/cặp (12 phút ) ? Tại sao nói việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta? ? Tại sao tỉ lệ lao động thất nghiệp & thiếu việc làm rất cao nhưng lại thiếu lao động trong các khu vực cơ sở kinh doanh, khu dự án công nghệ cao? ? Để giải quyết việc làm cho người lao động cần phải làm gì? Hoạt động 3: Cá nhân (9 phút ) - G/V cho H/S biết chỉ số HDI( chỉ số phát triển con người gồm: Tuổi thọ bình quân, tỉ lệ người lớn biết chữ, GDP đầu người. -VN xếp thứ 109/ 175 quốc gia. ? Vì sao chất lượng cuộc sống của nhân dân ta còn hạn chế? ? Em có nhận xét gì về chất lượng cuộc sống giữa các vùng, giữa các tầng lớp nhân dân ? ? Qua thực tế em thấy chất lượng cuộc sống hiện nay của nhân dân ta như thế nào so với trước? Nêu dẫn chứng nói lên chất lượng cuộc sống của nhân dân đang được cải thiện? - Cơ cấu sử dụng lao động của nước ta đang thay đổi: Tỉ lệ lao động trong khu vực công nghiệp, dịch vụ tăng lên. II/ Vấn đề việc làm: - Ở nông thôn: Thiếu việc làm ( thời gian rỗi 22,3% ). - Thành thị: thất nghiệp 6%. * Hướng giải quyết: - Thực hiện tốt chính sách dân số. Điều chỉnh phân bố LĐ và dân cư. -Đa dạng hoá hoạt động KT ở NT. - Phát triển CN, dịch vụ ở đô thị. - Đa dạng hoá các loại hình đào tạo, đẩy mạnh hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm. III/ Chất lượng cuộc sống: - Chất lượng cuộc sống của nhân dân ta còn thấp, còn chênh lệch giữa các vùng, giữa các tầng lớp nhân dân. - Chất lượng cuộc sống đang được cải thiện. 4/Củng cố : Tại sao giải quyết việc làm dang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta ( số lượng,chất lượng lao động,KT chưa phát triển)(3 phút) 5/Dặn dò : Làm bài tập số 3 sách giáo khoa ,bài tập ở TBD. Chuẩn bị thực hành và kiểm tra 15 phút :Ôn chương địa lí dân cư. So sánh 2 tháp dân số theo câu hỏi 1 SGK. 10 [...]... trên bđ tròn ( độ ) Năm 199 0 Năm 2002 Năm 199 0 Năm 2002 0 Tổng số 100% 100% 360 3600 Cây lương thực 72% 65% 2 590 2340 Cây công nghiệp 13% 18% 470 650 Cây TP, ăn quả 15% 17% 540 610 c/ Vẽ biểu đồ: Vẽ biểu đồ cơ cấu theo quy tắc: Bắt đầu vẽ từ tia 12 giờ, vẽ theo chiều kim đồng hồ Vẽ các hình quạt ứng với tỉ trọng của từng thành phần trong cơ cấu Ghi trị số phần trăm 22 Năm 199 0 Năm 2002 Biểu đồ thể...Ngày soạn: 01 /9/ 2013 Tuần 3 -Tiết 5: Bài 5 Ngày giảng: 03 /9/ 13 THỰC HÀNH: PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH THÁP DÂN SỐ NĂM 199 8 VÀ NĂM 199 9 I/ Mục tiêu bài học: * Kiến thức: - Biết cách so sánh, phân tích tháp dân số - Tìm được sự thay đổi & xu hướng thay đổi cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta - Xác định được... trong những năm qua Ảnh hưởng của nó đến sự phát triển KTXH như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài thực hành hôm nay Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động 1`: Cá nhân (10 1/ Phân tích, so sánh 2 tháp tuổi: phút ) Nội dung 198 9 199 9 - G/V yêu cầu H/S phân Hình dạng của tháp Đỉnh nhọn, Đỉnh nhọn, tích, so sánh 2 tháp tuổi đáy rộng đáy rộng theo yêu cầu câu 1 Chân đáy thu hẹp hơn năm 89 ⇒ tháp... nghiệp phù hợp phải xuất phát từ việc đánh giá đúng tác động của các nhân tố này * Kĩ năng: - Có kĩ năng đánh giá ý nghĩa kinh tế của các tài nguyên thiên nhiên - Có kĩ năng sơ đồ hoá các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp - Biết vận dụng kiến thức đã học để giải thích 1 hiện tượng địa lí KT II/ Phương tiện dạy học: -Bản đồ địa chất- khoáng sản VN - Lược đồ phân bố dân cư trang... sao? - G/V hướng dẫn H/S quan sát bảng 8.3: 2/ Cây công nghiệp: ( hàng năm, đọc ngang sẽ biết vùng phân bố chính 1 lâu năm) cây CN Đọc hàng dọc sẽ biết 1 vùng có -Phát triển khá mạnh Hình thành ⇒ Cây CN hàng năm chủ các vùng chuyên canh quy mô lớn các cây CN nào? yếu ở đồng băng; cây lâu năm ở núi và trung du ? Vì sao cây dừa ( cây lâu năm) lại phân bố ở ĐBSCL? - Vùng trọng điểm: Tây Nguyên , ? Tại sao... thuộc, cách tính tỉ số phụ thuộc ? Tỉ số phụ thuộc nước ta Cơ cấu dân số theo độ tuổi - Dưới LĐ( 0-14) - Trong LĐ( 15 - 59) - Ngoài LĐ ( > 60) Tỉ số phụ thuộc 39% 53,8% 7,2% 86% 33,5% 58,4% 8,1% 71% 11 năm 89 là 86% có nghĩa là gì? Hoạt động của thầy và trò Hoạt động 2: TL nhóm ( 9 phút ) G/V cho H/S thảo luận 2 nội dung: ? Dựa vào bảng số liệu nhận xét sự thay đổi cơ cấu dân số theo độ tuổi? ? Giải... thực hiện KHHGĐ, nâng cao chất lượng cuộc sống 4/ Củng cố: (1 phút ) G/V đánh giá tiết thực hành 5/ Dặn dò: (2 phút ) - Chuẩn bị bài mới: * Đặc điểm nền kinh tế nước ta trước thời kì đổi mới * Tìm hiểu thuật ngữ: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, vùng kinh tế trọng điểm 12 Ngày soạn: 4 /9/ 2013 Tuần 3 -Tiết 6: ĐỊA LÍ KINH TẾ Ngày giảng: 06 /9/ 13 Bài 6 SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM I/ Mục tiêu bài học: * Kiến... những năm gần đây - Hiểu được xu hướng chuyển dịch cơ cấu KT, những thành tựu và khó khăn trong quá trình phát triển * Kỹ năng: Rèn kĩ năng phân tích biểu đồ về quá trình diễn biến của hiện tượng địa lí Kĩ năng đọc bản đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu và nhận xét biểu đồ *Kỹ năng sống: Tư duy , giao tiếp , tự nhận thức II/ Phương tiện dạy học: - Bản đồ hành chính VN - Biểu đò về sự chuyển dịch cơ cấu GDP ( 91 -02... trị, có ghi đơn vị tính % - Gốc toạ độ thường lấy 0, nhưng cũng có thể lấy 1 trị số phù hợp < 100% Ở biểu đồ này gốc toạ độ có trị số là 90 % thì trục tung sẽ được sử dụng hợp lí hơn, các đường biểu diễn phân biệt rõ hơn, 1 cm ứng với 10% b/ Trục hoành: ( năm ) 1 cm = 1 năm c/ Các đường đồ thị biểu diễn bằng các màu khác nhau hoặc các đường nét liền đứt khác nhau d/ Chú giải: trình bày riêng thành bảng... ) - Hướng dẫn H/S vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi 5/ Dặn dò: (1 phút ) - Chuẩn bị bài mới : Các loại rừng ở VN/ Ý nghĩa tài nguyên rùng? 19 Ngày soạn: 10 /9/ 2013 Tuần 5-Tiết 9 Ngày giảng:13 /9/ 13 SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN I/ Mục tiêu bài học: * Kiến thức: - Trình bày được thực trạng và phân bố ngành lâm nghiệp của nước ta; vai trò của từng loại . 3 -Tiết 5: Bài 5 Ngày giảng: 03 /9/ 13 THỰC HÀNH: PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH THÁP DÂN SỐ NĂM 199 8 VÀ NĂM 199 9. I/ Mục tiêu bài học: * Kiến thức: - Biết cách so sánh, phân tích tháp dân số. - Tìm. dân nước ta năm 2002, 2003? Năm 20 09: 85.7 89. 573 người - G/V cho H/S xem bảng số liệu dân số VN so với thế giới năm 20 09 ( đơn vị triệu người ) 1/ T Quốc 1306 8/ Nga 143 2/ Ấn Độ 10 69 9/ Nigiê. tuổi: Nội dung 198 9 199 9 Hình dạng của tháp Đỉnh nhọn, đáy rộng. Đỉnh nhọn, đáy rộng. Chân đáy thu hẹp hơn năm 89 Cơ cấu dân số theo độ tuổi - Dưới LĐ( 0-14) - Trong LĐ( 15 - 59) - Ngoài LĐ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lí lớp 9 cả năm đầy đủ, Giáo án địa lí lớp 9 cả năm đầy đủ, Giáo án địa lí lớp 9 cả năm đầy đủ