Giáo án tự chọn ngữ văn lớp 11 học kì 1

69 2.8K 5
Giáo án tự chọn ngữ văn lớp 11 học kì 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giáo án Ngữ văn 11-Tự chọn Nguyễn Văn Hòa Ngày soạn: 20/08/2011 Tiết 1,2 : ÔN TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN CỦA CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 10 A MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức chương trình Ngữ văn lớp 2.Kĩ năng: Rèn luyện kĩ khái quát, tổng hợp, phân tích, đánh giá 3.Thái độ: Nhận thấy kiến thức để từ có kế hoạch học học tập hợp lý Ý thức tính liền mạch, hệ thống chương trình Ngữ văn THPT B CHUẨN BỊ 1.Chuẩn bị thầy: Soạn giáo án, đọc tài liệu tham khảo, phương án tổ chức lớp học Chuẩn bị trị: Ơn lại kiến thức lớp 10 có liên quan đến kiểm tra C.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Kiểm tra cũ (4 phút): Kiểm tra chuẩn bị học sinh Giới thiệu mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG CẦN ĐẠT Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS tìm hiểu I Phần khái quát VHVN: phần khái quát VHVN Các phận hợp thành GV: yều cầu HS nêu phận hợp thành - Văn học dân gian VHVN đặc điểm chung riêng - Văn học viết VHDG VHV? Đặc điểm: HS: suy nghĩ, trao đổi trả lời a Đặc điểm chung: Ảnh hưởng GV: kết luận ý truyền thống văn hoá dân tộc, tiếp thu văn hố, văn học nước ngồi, hai nội dung lớn yêu nước, nhân đạo b Đặc điểm riêng: * Văn học dân gian: Ra đời sớm, từ chưa có chữ viết, mang tính tập thể, truyền miệng tính thực hành diễn xướng * Văn học viết: Ra đời có chữ viết(TK X), sáng tác cá nhân chữ viết Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS ôn tập II Phần văn học dân gian Việt Nam: phần VHDG Đặc trưng: GVH: nhắc lại đặc trung - Truyền miệng VHDG? - Tập thể HS: Trình bày đặc trưng VHDG - Thực hành diễn xướng GV: Yêu cầu HS nhắc lại thể loại VHDG, Thể loại: THPT Lê Quảng Chí - Giáo án Ngữ văn 11-Tự chọn Nguyễn Văn Hòa phân loại thể loại - Truyện dân gian: thần thoại, sử thi, HS: Nêu phân loại truyền thuyết, cổ tích, truyện cười, truyện ngụ ngơn, truyện thơ - Câu nói dân gian: tục ngữ, câu đố - Thơ ca dân gian: ca dao, vè GV: Nhắc lại tác phẩm học? Đọc thuộc - Sân khấu dân gian: Chèo, tuồng lòng số ca dao Tác phẩm cụ thể: Hết tiết 1, chuyển sang tiết 2-Hoạt động 3: GV hướng dẫn HS ôn lại III Phần VHVN từ kỷ X đến hết kiến thức VHTĐ Việt kỷ XIX ( VHTĐ) Nam Đặc điểm: GVH: Trình bày lại đặc điểm - Thể tư tưởng, tình cảm VHTĐ VN? So sánh nét riêng VHTĐ người VN mối quan hệ đa dạng VHHĐ? : với giới tự nhiên, với quốc gia, với HS: Trao đổi, trình bày dân tộc, với xã hội, với thân - Hai nội dung xuyên suốt: Yêu nước nhân đạo - Ảnh hưởng truyền thống tiếp biến văn học nước Những đặc điểm riêng so với VH đại - Sử dụng chữ Hán chữ Nôm - Thể loại: + Tiếp thu từ VH Trung Quốc: Cáo, chiếu, hịch, biểu, thơ ĐL, truyền kì TT chương hồi + Sáng tạo: Thơ ĐL chữ Nôm + VH dân tộc: truyện thơ, ngâm khúc, hát nói Các giai đoạn phát triển: - GĐ từ TK X đến hết TK XIV GVH: VHTĐVN có G Đ phát triển? trình - GĐ từ TK XV đến hết TK XVII bày số nét hoàn cảnh lịch sử tình - GĐ từ TK XVIII đến nửa đầu TK hình VH? XIX -GĐ nửa cuối TK XIX Đặc điểm lớn nội dung hình thức: GVH: Trình bày lại đặc điểm lớn nội a Đặc điểm nội dung: dung hình thức VHTD VN? - Chủ nghĩa yêu nước - Chủ nghĩa nhân đạo - Cảm hứng THPT Lê Quảng Chí - Giáo án Ngữ văn 11-Tự chọn Nguyễn Văn Hòa b Đặc điểm nghệ thuật: - Tính quy phạm phá vỡ tính quy phạm - Khuynh hướng trang nhã xu hướng bình dị - Tiếp thu dân tộc hố tinh hoa văn học nước ngồi GV: Cho HS ơn tập lại kiến thức IV Phần văn học nước ngồi phần văn học nước ngồi chường trình Ngữ văn 11 Củng cố: Nắm vững kiến thức phần VH lớp Luyện tập: GV dành thời gian cho HS trao đổi, bàn bạc văn hay CT ngữ văn 10 THPT Lê Quảng Chí - Giáo án Ngữ văn 11-Tự chọn Nguyễn Văn Hòa Tiết 3: TÁC GIA NGUYỄN KHUYẾN Ngày soạn: 09/09/11 A MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: Giúp học sinh hiểu thêm đời, người nội dung thơ văn Nguyễn Khuyến Qua đó, học sinh biết vận dụng vào phân tích thơ Câu cá mùa thu đạt hiệu 2.Kĩ năng: Rèn luyện kĩ khái quát, kĩ phân tích tác phẩm trữ tình 3.Thái độ: Có ý thức việc đọc tài liệu tham khảo B CHUẨN BỊ: Chuẩn bị thầy: Giáo án, đọc tài liệu tham khảo, phương án tổ chức lớp học Chuẩn bị trị: Tìm hiểu đời, người nội dung thơ văn Nguyễn Khuyến qua sách báo C HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Kiểm tra cũ: Em đọc thơ, câu đối Nguyễn Khuyến mà em thuộc Giới thiệu mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG CẦN ĐẠT Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu I Tiểu sử tiểu sử Nguyễn Khuyến - Nguyễn Khuyến ( 1935 – 1909) làng GV: Yêu cầu học sinh dựa vào phần tiểu dẫn Hoàng Xá – Ý Yên – Nam Định thơ Câu cá mùa thu để nhắc lại chủ yếu sống quê cha nét đời người Nguyễn - Cuộc sống vất vả, nghèo túng Khuyến - Có chí học hành, thi đỗ Tam ngun (Hương, Hội, Đình ) => Tam nguyên Yên Đổ - Ra làm quan cho triều Nguyễn Pháp HS: Dựa vào SGK thảo luận trả lời chiếm Lục tỉnh Nam kì đánh Bắc - Bất mãn với xã hội đương thời, với triều đình nhà Nguyễn, từ quan quê ẩn sau 10 năm làm quan - Phần lớn đời sống nông thơn Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu II Sự nghiệp thơ ca nghiệp thơ ca - Sáng tác chủ yếu giai đoạn cuối, lúc GV: Giới thiệu nghiệp thơ ca nét từ quan quê ẩn nội dung thơ ca Nguyễn - Gồm khoảng 800 thơ, câu đối Khuyến chữ Hán chữ Nôm GV: Em cho biết thơ ca Nguyễn Khuyến 1) Thơ văn Nguyễn Khuyến bộc bạch thể nội dung chủ yếu nào? tâm GV: Vì Nguyễn Khuyến yêu nước - Là nhà nho nuôi dạy cửa THPT Lê Quảng Chí - Giáo án Ngữ văn 11-Tự chọn Nguyễn Văn Hòa không đứng lên chống giặc? Khổng sân Trình, muốn làm quan “thờ vua giúp nước” Nguyễn Khuyến sinh lớn lên thời tao loạn => GV: Tìm số thơ, câu thơ để chứng ln day dứt, buồn khổ vận mệnh đất minh cho nội dung vừa nêu nước, thấy trách nhiệm muốn giúp nước bất lực, đơn trước đời - Luôn giằng co xuất xử Năm canh máu chảy đêm hè vắng, Sáu khắc hồn tan bóng nguyệt mờ GV: Thơ văn Nguyễn Khuyến có điểm + Cảm thấy quê chạy độc đáo nghệ thuật? làng + Ví ơng già điếc, ơng phỗng đá Đắp tai ngoảnh mặt làm ngơ, Rằng khôn chịu, khờ cam HS:Thảo luận phát biểu: - Tuy lòng với vua với nước - Tâm trước thời 2) Nguyễn Khuyến nhà thơ nông - Viết nông thôn Việt Nam thôn Việt Nam - Cảm quan trào phúng - Phần lớn đời ông sống nông thôn, vùng đồng chiêm nghèo Bắc - Sống chân tình, gần gũi, gắn bó, chia sẻ thương yêu với người - Viết nhiều sống, người, phong tục, cảnh vật… làng quê => Với Nguyễn Khuyến lần HS: Đọc số thơ học nông thôn Việt Nam vào văn học cách thực 3) Nguyễn Khuyến nhà thơ trào phúng, đả kích - Thơ văn Nguyễn Khuyễn vạch rõ chất bọn vua quan, nho sĩ đương thời - Ngồi bút đả kích, châm biếm Nguyễn Khuyến nhẹ nhàng mà thâm HS: Thảo luận trả lời thúy, ơng mỉa mai bóng gió xa xơi chua chát, xót xa trước tình trạng nước nhà tan, xã hội nhố nhăng - Ông tự chế giễu bất lực, bạc nhược thân THPT Lê Quảng Chí - Giáo án Ngữ văn 11-Tự chọn Nguyễn Văn Hòa 4) Nghệ thuật đặc sắc thơ văn Nguyễn Khuyến - Sử dụng bút pháp trào phúng mỉa mai vào thơ Dùng điển cố lấy từ ca dao - Thơ Nơm: Hình ảnh giản dị, từ ngữ dễ hiểu, sáng, gần gũi sinh động, tinh tế - Bút pháp chủ yếu: Hiện thực – trữ tình Bên cạnh yếu tố trào phúng, tiếng cười thâm trầm, kín đáo mà sâu sắc - Sử dụng nhiều thơ cổ, câu đối Đường luật Củng cố: Nắm nội dung thơ văn Nguyễn Khuyến Luyện tập: Phân tích ba thơ thu để chứng minh: Nguyễn Khuyến nhà thơ quê hương làng cảnh Việt Nam Tiết : TÁC GIA TÚ XƯƠNG THPT Lê Quảng Chí - Giáo án Ngữ văn 11-Tự chọn Nguyễn Văn Hòa Ngày soạn: 10/09/11 A MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: Giúp học sinh nắm vài nét đời, người nghiệp thơ văn Trần Tế Xương; đặc điểm nghệ thuật thơ Ông Kĩ năng: Rèn luyện kĩ khái quát, kĩ đọc – hiểu số sáng tác Trần Tế Xương 3.Thái độ: Có ý thức trân trọng di sản văn học dân tộc, cảm thông trân trọng nghiệp thơ văn Tú Xương b CHUẨN BỊ Chuẩn bị thầy: Giáo án, đọc tài liệu tham khảo, phương án tổ chức lớp học Chuẩn bị trị: Tìm hiểu đời, người nội dung thơ văn Trần Tế Xương qua sách báo c HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Kiểm tra cũ (4 phút): Em đọc số tác phẩm Tú Xương nhận xét nội dung nghệ thuật? 2.Giới thiệu mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG CẦN ĐẬT Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu I Cuộc đời người đời người Trần Tế Xương - Trần Tế Xương, gọi Tú Xương GV: Nhấn mạnh giúp học sinh nắm vài ( 1970 – 1907), quê làng Vị Xuyên – Mỹ điểm bật đời người Trần Lộc – Nam Định Tế Xương - Ơng nhà thơ có cá tính: Sống phóng túng khơng chịu gị bó vào khn khổ lễ giáo, thi thường phạm trường quy => hỏng thi - 37 năm đời Tú Xương nằm trọn giai đoạn lịch sử vô bi HS: Cần ý số điểm: thảm: Triều đình nhà Nguyễn vốn lạc - Cuộc đời nỗi đau riêng nhà thơ hậu bảo thủ, đà suy sụp, rốt - Hoàn cảnh xã hội thời Tú Xương sống bán đứng đất nước ta cho thực dân Pháp - Sống buổi giao thời Tây – ta lẫn lộn ấy, Tú Xương có hội phơi bày cảnh đời đồi bại lố lăng Từ tạo bút pháp thơ Tú Xương: Trữ tình trào phúng Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu II Sự nghiệp thơ văn nghiệp thơ văn * Sáng tác Tú Xương khoảng GV: Sáng tác bật Tú Xương thơ 150 thơ Nôm chữ Hán hay chữ Nôm? * Nội dung: THPT Lê Quảng Chí - Giáo án Ngữ văn 11-Tự chọn Nguyễn Văn Hòa - Thơ Tú Xương mang tính chất thực cao độ, phản ánh xã hội kẻ chợ (thành phố Nam Định) với đủ GV: Theo em, thơ Tú Xương tập trung thể hạng người , phản ánh suy đồi nội dung gì? Nêu số tác phẩm mà em đạo đức luân lí thời buổi giao biết để chứng minh cho nội dung đó? thời - Thơ văn Tú Xương khắc hoạ hình tượng "nhân vật thời đại" Đó thân Tú Xương : nhân vật có tâm hồn cao đẹp lãng mạn, có phẩm cách, tài xuất chúng tiếc thay lại chưa tìm cho lí tưởng chân chính, rốt trở thành nhân vật bi kịch - Thơ văn Tú Xương hàm chứa tình cảm vô sâu sắc: Những nỗi ưu tư với số phận đất nước, với văn học đạo đức dân tộc, với thiên tai, với muôn ngàn cảnh khổ người nỗi đau đớn dằn GV: Đánh giá đặc sắc mặt nghệ thuật? vặt khơn kể xiết nhà thơ Chứng minh số thơ học, đọc? - Thơ văn Tú Xương cịn ghi lại hình ảnh người vợ mà nhà thơ vơ u q Đó hình ảnh phụ nữ Việt Nam điển hình, khiến HS: Thảo luận, trả lời: Sáng tác bật rung cảm ông thơ chữ Nôm * Nghệ thuật: - Có cơng việc Việt hóa thơ Đường luật HS: Thảo luận phát biểu: - Bằng tiếng nói thơng thường, - Phản ánh thực xã hội câu cửa miệng người bình - Bộc bạch nỗi lịng riêng dân, Tú Xương sáng tác tác phẩm - Tình cảm người vợ đặc sắc - Tính chất trào phúng nhà thơ sử dụng triệt để - Ông với Nguyễn Khuyến hai đại biểu xuất sắc cuối văn học HS: Thảo luận trả lời trung đại Kìa chín suối Xương khơng nát, Có nhẽ nghìn thu tiếng cịn (Nguyễn Khuyến) THPT Lê Quảng Chí - Giáo án Ngữ văn 11-Tự chọn Nguyễn Văn Hòa Củng cố: Nắm vài nét đời, người nghiệp thơ văn Trần Tế Xương Luyện tập THPT Lê Quảng Chí - Giáo án Ngữ văn 11-Tự chọn Nguyễn Văn Hòa Tiết Đọc văn HƯỚNG DẪN ĐỌC-HIỂU MỘT SỐ TÁC PHẨM VĂN HỌC Ngày soạn: 29/09/11 VIỆT NAM VĂN BẢN CHA TÔI A Mục tiêu học: Kiến thức: - Hiểu quan niệm người xưa việc đỗ-trượt thi cử, mối quan hệ danh vọng đạo đức, gia phong Kĩ năng: - Biết cách đọc - hiểu văn thuộc thể loại kí Thái độ: Nhận thức đắn, sâu sắc bất cập tư tưởng Đặng Dịch Trai thời đại B Chuẩn bị: Chuẩn bị thầy: - Sgk, giáo án, đọc tài liệu tham khảo Chuẩn bị trị: - HS tìm hiểu tác giả, thể loại, đọc kĩ tác phẩm, soạn C Hoạt động : Kiểm tra cũ: Trình bày nét đời, nghiệp văn học Trần Tế Xương? 2.Giới thiệu HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ * Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS tìm hiểu chung văn GV: Yêu cầu HS dựa vào SGK nâng cao, nêu nét tác giả? NỘI DUNG CẦN ĐẠT I Tìm hiểu chung: Tác giả: - Đặng Huy Trứ (1825-1874), người làng Thanh Lương, xã Hương Xuân, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế - Thi Hương đỗ cử nhân, thi Hội đỗ tiến sĩ, thi Đình phạm húy bị truất tiến sĩ, cách cử nhân, chờ khoa thi sau cho thi lại - Ông người đặt móng cho tư tưởng canh tân - Đặng Huy Trứ sáng tác nhiều: khoảng 1000 thơ nhiều tác phẩm khác, tiêu biểu như: Việt sử thánh huấn diễn Nôm; Sách học vấn tân GV: Văn đời hoàn Văn bản: cảnh nào? a Hoàn cảnh sáng tác: Năm 1867, lúc bị ốm công cán Trung Quốc, nhớ quê THPT Lê Quảng Chí - Giáo án Ngữ văn 11-Tự chọn Nguyễn Văn Hòa Ngày soạn: 01/04/12 A Mục tiêu học: Kiến thức: - Hiểu phát triển ý cho văn nghị luận - Nắm số cách phát triển ý làm văn nghị luận - Biết vận dụng cách phát triển ý để đạt hiệu cao việc làm văn nghị luận Kĩ năng: - Vận dụng phương pháp phát triển ý vào việc tạo lập văn Thái độ: - Có ý thức cao việc tạo lập văn B Chuẩn bị: Chuẩn bị thầy: Tài liệu tự chọn, soạn giáo án Chuẩn bị trò: Soạn theo hướng dẫn SGK C Hoạt động: Kiểm tra cũ: Giới thiệu mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG CẦN ĐẠT * Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS nắm I Một số khái niệm bản: số khái niệm ý Chủ đề: văn nghị luận - Trong làm văn: Chủ đề vấn đề chủ yếu, vấn đề bản, vấn đề trung tâm đặt qua nội dung cụ thể văn GV: Thế chủ đề? Vai trò chủ đề - Trong văn: Chủ đề thường ví văn nghị luận? “hạt nhân bản” Các yếu tố khác văn phải hướng tới chủ đề, tập trung xoay quanh nó, ni nấng - Trong nhà trường: Chủ đề quy định đề Do muốn xác định trúng chủ đề, người viết cần vận dụng tốt kĩ phân tích đề Ý: - Để làm sáng tỏ chủ đề, người làm văn GV: Ý gì? Làm để có ý nghị luận khơng thể có cách khác đúng, hay, sáng tạo? sử dụng lời nói coi phù hợp với lẽ phải thật Những lời nói khơng liên quan chặt chẽ tới chủ đề, mà cần nhóm lại, xếp lại thành điều, nội dung cụ thể Những điều, nội dung gọi ý THPT Lê Quảng Chí - Giáo án Ngữ văn 11-Tự chọn Nguyễn Văn Hòa - Muốn có ý đúng, ý hay, ý sáng tạo, người nghị luận phải vào vấn đề bàn luận, phải chịu khó tìm tịi, học hỏi, khổ cơng GV: Cơng việc lựa chọn ý có ý nghĩa luyện tập trình làm văn nghị luận? - Lựa chọn, xếp ý: Sau tìm ý, người viết cần lựa chọn ý, xếp lại ý sát với chủ đề - Lập dàn ý: Khi lựa chọn xong ý tiêu biểu, cần xếp lại ý theo trật tự hợp lí, lơ-gíc Luận điểm, luận cứ: - Luận điểm: Là ý kiến, quan điểm GV Thế luận điểm? Luận cứ? Mối nêu văn nghị luận quan hệ luận điểm luận - Luận cứ: Là dẫn chứng lí lẽ nhằm làm sáng tỏ cho luận điểm - Mối quan hệ luận điểm luận cứ: Luận điểm luận có liên quan chặt ché với nhau, khác biệt nhau: + Luận điểm ý kiến mà người viết tin đắn, người đọc cịn chưa tỏ tường Trong luận lại lẽ phải thật hiển nhiên mà người đọc người viết thừa nhận + Luận điểm điều cần chứng minh, luận dùng để chứng minh + Luận điểm định lựa chọn luận cứ, luận phải phục vụ cho luận điểm -Hết tiết 26, chuyển sang tiết 27 * Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS tìm II Các cấp độ ý văn nghị luận: hiểu cấp độ ý văn nghị Một văn nghị luận thường có nhiều luận: luận điểm, nhiều ý có nội dung phong phú GV: Số lượng luận điểm văn nghị phức tạp: luận nào? - Các ý cần chia gọi ý lớn - Các ý lớn chia thành ý nhỏ khác Trong văn nghị luận, ý lớn ý nhỏ GV: Em hiểu ý lớn, ý nhỏ chia từ ý lớn có mối quan hệ mật văn nghị luận? Mối quan hệ thiết với nhau: chúng? - Ý nhỏ phải nằm hoàn toàn phạm vi ý lớn - Nếu biểu nội dung ý THPT Lê Quảng Chí - Giáo án Ngữ văn 11-Tự chọn Nguyễn Văn Hòa vịng trịn ý lớn ý nhỏ chia từ hai vịng trịn lồng vào nhau, khơng ngồi nhau, không trùng cắt - Mặt khác, ý nhỏ chia từ ý lớn, hợp lại, phải cho ta ý niệm tương đối đầy đủ ý lớn, gần số hạng, cộng lại phải cho ta tổng số, hay vòng tròn lớn phải lấp đầy vòng tròn nhỏ - Mối quan hệ ý nhỏ chia từ ý lớn phai ngang hàng nhau, không trùng lặp * Hoạt động 3: GV hướng dẫn HS tìm III Một số cách phát triển ý cho văn hiểu cách phát triển ý cho văn nghị luận: nghị luận: Phát triển ý hệ thống câu hỏi: - Người viết đặt loạt câu hỏi tìm GV: Có cách phát triển ý nào? cách giải đáp chúng - Các câu hỏi phải thích hợp với chủ đề GV: Phát triển ý câu hỏi cách phát xếp thành hệ thống, theo trình triển nào? tự khoa học chặt chẽ a Người viết trả lời câu hỏi sau: - Ai? - Cái gì? - Ở đâu? - Khi nào? - Tại sao? - Như nào? * Không nên sử dụng hệ thống câu hỏi cách máy móc, coi gợi ý cho trình tìm hiểu ý, phát triển ý văn nghị luận b Người viết tự đặt vào vị trí người đọc, hình dung thắc mắc, yêu cầu họ để chủ động thay họ nêu câu hỏi, đưa họ tìm đưa họ tìm giải đáp -Hết tiết 27, chuyển sang tiết 28 Phát triển ý hình thức: quy nạp, diễn dịch, tổng phân hợp: GV: Thế quy nạp? Cách phát triển ý a Quy nạp: THPT Lê Quảng Chí - Giáo án Ngữ văn 11-Tự chọn Nguyễn Văn Hòa phương pháp quy nạp? Lợi việc - Là phương pháp nhận thức, đó, phát triển phương pháp quy nạp? trình suy lí từ riêng đến chung, từ vật cá biệt đến ngun lí phổ biến - Phương pháp quy nạp dùng cách tạo ý trình bày ý Khi trình bày ý theo hướng quy nạp, người viết khơng vội đưa ý mình, mà trước hết nêu lên loạt lí lẽ thật khơng thể bác bỏ, từ quy thành nhận định chung - Phương pháp quy nạp cịn dùng cách phát triển ý b Diễn dịch: GV: Thế diễn dịch? Cho biết cách - Là phương pháp nhận thức tương phản phát triển ý theo phương pháp diễn dịch? với phương pháp quy nạp Trong diễn dịch, suy lí, từ tiền đề chung, có tính phổ biến để suy kết luận riêng, có tính đặc thù - Diễn dịch có gốc rễ từ nguyên lí phổ biến - Hình thức coi chặt chẽ phương pháp suy luận phép tam đoạn luận - Chỉ phát triển ý theo hình thức diễn dịch ý cần phát triển giá trị nguyên lí chung GV: Thế tổng phân hợp? Cho biết c Tổng phân hợp: cách phát triển theo phương pháp tổng phân - Là kết hợp hai hình thức phát triển hợp? ý: quy nạp diễn dịch - Trong hình thức tổng phân hợp, ý chung nêu từ phần thứ Tiếp phần thứ hai, ý chung diễn dịch thành loạt ý riêng, giống nhánh trổ quanh nó, đáp ứng người đọc, người nghe trả lời câu hỏi: Ai, gì, sao, nào, Sau cùng, tới phần thức ba, ý quy nạp lại, ý chung xuất lần nữa, nâng lên tầm khác - Đây hình thức phát triển ý tương đối hoàn chỉnh cân đối - Hết tiết 28, chuyển tiết 29 Phát triển ý cách nêu bác bỏ THPT Lê Quảng Chí - Giáo án Ngữ văn 11-Tự chọn Nguyễn Văn Hòa GV: Phản đề gì? Chỉ phát triển ý phản đề: theo cách nêu bác bỏ phản đề? - Phản đề: đối lập với đề, ý kiến đối lập với ý kiến mà người viết muốn khẳng định luận điểm - Phải có phản đề phản đề phải có sở định thực tế - Phản đề nêu vị trí đoạn văn, phản đề phải trung thực, rõ ràng Phát triển ý so sánh: GV yêu cầu HS nhắc lại TTLL so sánh? - So sánh: đối chiếu để tìm điểm giống khác - Yêu cầu: + Mối quan hệ cần so sánh với đưa so sánh phải xác GV: Những yêu cầu phát triển + Phải làm cho quan điểm, ý kiến người so sánh? viết trở nên cụ thể, gần gũi, sinh động + So sánh làm cho ý phát triển, mở rộng, nâng cao, để nội dung ngày phong phú, sâu xa + Diễn đạt giọng văn giản dị, gần gũi dí dỏm, thơng minh thơ mộng hay hùng tráng Củng cố: GV lưu ý HS nắm vững ý học: Ý, cách phát triển ý Luyện tập: GV hướng dẫn HS làm BT SGK THPT Lê Quảng Chí - Giáo án Ngữ văn 11-Tự chọn Nguyễn Văn Hòa Tiết 30,31,32,33,34,35: PHƯƠNG PHÁP LẬP LUẬN TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN Ngày soạn: 20/04/12 A Mục tiêu học: Kiến thức: - Hiểu phát triển ý cho văn nghị luận - Nắm số cách phát triển ý làm văn nghị luận - Biết vận dụng cách phát triển ý để đạt hiệu cao việc làm văn nghị luận Kĩ năng: - Vận dụng phương pháp phát triển ý vào việc tạo lập văn Thái độ: - Có ý thức cao việc tạo lập văn B Chuẩn bị: Chuẩn bị thầy: Tài liệu tự chọn, soạn giáo án Chuẩn bị trò: Soạn theo hướng dẫn SGK C Hoạt động: Kiểm tra cũ: Giới thiệu mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG CẦN ĐẠT * Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS nắm I Lập luận vai trò lập luận lập luận vai trò lập luận văn nghị luận: Lập luận: - Trong làm văn: Chủ đề vấn đề chủ yếu, GV: Thế chủ đề? Vai trò chủ đề vấn đề bản, vấn đề trung tâm đặt văn nghị luận? qua nội dung cụ thể văn - Trong văn: Chủ đề thường ví “hạt nhân bản” Các yếu tố khác văn phải hướng tới chủ đề, tập trung xoay quanh nó, ni nấng - Trong nhà trường: Chủ đề quy định đề Do muốn xác định trúng chủ đề, người viết cần vận dụng tốt kĩ phân tích đề GV: Ý gì? Làm để có ý Vai trị lập luận: đúng, hay, sáng tạo? - Để làm sáng tỏ chủ đề, người làm văn nghị luận khơng thể có cách khác sử dụng lời nói coi phù hợp với lẽ phải thật Những lời nói khơng liên quan chặt chẽ tới chủ đề, mà cần THPT Lê Quảng Chí - Giáo án Ngữ văn 11-Tự chọn Nguyễn Văn Hòa nhóm lại, xếp lại thành điều, nội dung cụ thể Những điều, nội dung gọi ý - Muốn có ý đúng, ý hay, ý sáng tạo, GV: Công việc lựa chọn ý có ý nghĩa người nghị luận phải vào vấn đề bàn trình làm văn nghị luận? luận, phải chịu khó tìm tịi, học hỏi, khổ cơng luyện tập - Lựa chọn, xếp ý: Sau tìm ý, người viết cần lựa chọn ý, xếp lại ý sát với chủ đề - Lập dàn ý: Khi lựa chọn xong ý tiêu biểu, cần xếp lại ý theo trật tự hợp lí, lơ-gíc GV Thế luận điểm? Luận cứ? Mối Luận điểm, luận cứ: quan hệ luận điểm luận - Luận điểm: Là ý kiến, quan điểm nêu văn nghị luận - Luận cứ: Là dẫn chứng lí lẽ nhằm làm sáng tỏ cho luận điểm - Mối quan hệ luận điểm luận cứ: Luận điểm luận có liên quan chặt ché với nhau, khác biệt nhau: + Luận điểm ý kiến mà người viết tin đắn, người đọc chưa tỏ tường Trong luận lại lẽ phải thật hiển nhiên mà người đọc người viết thừa nhận + Luận điểm điều cần chứng minh, luận dùng để chứng minh + Luận điểm định lựa chọn luận cứ, luận phải phục vụ cho luận điểm -Hết tiết 30, chuyển sang tiết 31 * Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS tìm II Một số thao tác lập luận: hiểu số thao tác lập luận Thao tác lập luận giải thích: văn nghị luận: - Là cắt nghĩa vật, tượng, khái GV: Số lượng luận điểm văn nghị niệm để người khác hiểu rõ, hiểu vấn luận nào? đề - Giải thích văn nghị luận làm cho người đọc hiểu rõ tư tưởng, đạo lí, phẩm chất, quan hệ cần giải thích nhằm GV: Em hiểu ý lớn, ý nhỏ nâng cao nhận thức, trí tuệ, bồi dưỡng tâm văn nghị luận? Mối quan hệ hồn, tình cảm THPT Lê Quảng Chí - Giáo án Ngữ văn 11-Tự chọn Nguyễn Văn Hòa chúng? - Cách giải thích: Tìm đủ lí lẽ để giảng giải, cắt nghĩa vấn đề Đặt hệ thống câu hỏi để trả lời GV: Thế thao tác ll giải thích: Nêu Thao tác lập luận phân tích: cách giải thích? -Là cách chia nhỏ đối tượng thành nhiều yếu tố phận để sâu xem xét cách tồn diện nội dung, hình thức đối tượng - Cách phân tích: Chia tách đối tượng thành nhiều yếu tố phận theo tiêu chí, quan hệ định Thao tác lập luận chứng minh: - Dùng chứng chân thực, thừa nhận để chứng tỏ đối tượng - Cách chứng minh: Xác định vấn đè chứng GV: Thế thao tác ll phân tích? Nêu minh để tìm nguồn dẫn chứng phù hợp Dẫn cách phân tích? chứng phải phong phú, tiêu biểu, toàn diện sát hợp với vấn đề cần chứng minh, xếp dẫn chứng phải lơ gic, chặt chẽ hợp lí Thao tác lập luận so sánh: - Làm sáng tỏ đối tượng nghiên cứu mối tương quan với đối tượng khác - Cách so sánh: Đặt đối tượng vào GV: Thế thao tác ll chứng minh? Nêu bình diện, đánh giá tiêu chí, cách chứng minh? nêu rõ quan điểm, ý kiến người viết Thao tác lập luận bình luận: - Bình luận bàn bạc, nhận xét, đánh giá vấn đề - Cách bình luận: Trình bày rõ ràng, trung thực vấn đề bình luận, đề xuất chứng tỏ ý kiến nhận định, đánh giá xác đáng Thể rõ chủ kiến GV: Thế thao tác ll so sánh? Nêu cách Thao tác lập luận bác bỏ: giải thích? - Là cách trao đổi, tranh luận để bác bỏ ý kiến cho sai - Cách bác bỏ: Nêu ý kiến sai trái, sau phân tích, bác bỏ, khẳng định ý kiến đúng; nêu phần ý kiến sai bác bỏ theo cách chiếu phần GV: Thế thao tác ll bình luận? Nêu - Ý nhỏ phải nằm hồn tồn phạm vi cách bình luận? ý lớn - Nếu biểu nội dung ý THPT Lê Quảng Chí - Giáo án Ngữ văn 11-Tự chọn Nguyễn Văn Hòa vòng trịn ý lớn ý nhỏ chia từ hai vịng trịn lồng vào nhau, khơng ngồi nhau, khơng trùng cắt - Mặt khác, ý nhỏ chia từ ý GV: Thế thao tác ll bác bỏ? Nêu cách lớn, hợp lại, phải cho ta ý niệm bác bỏ tương đối đầy đủ ý lớn, gần số hạng, cộng lại phải cho ta tổng số, hay vòng tròn lớn phải lấp đầy vòng tròn nhỏ - Mối quan hệ ý nhỏ chia từ ý lớn phai ngang hàng nhau, không trùng lặp Hết tiết 31, chuyển sang tiết 32 * Hoạt động 3: GV hướng dẫn HS tìm III Vận dụng tổng hợp thao tác lập hiểu cách vận dụng tổng hợp thao tác luận: lập luận văn nghị luận: Phát triển ý hệ thống câu hỏi: - Người viết đặt loạt câu hỏi tìm GV: Có cách phát triển ý nào? cách giải đáp chúng - Các câu hỏi phải thích hợp với chủ đề GV: Phát triển ý câu hỏi cách phát xếp thành hệ thống, theo trình triển nào? tự khoa học chặt chẽ a Người viết trả lời câu hỏi sau: - Ai? - Cái gì? - Ở đâu? - Khi nào? - Tại sao? - Như nào? * Không nên sử dụng hệ thống câu hỏi cách máy móc, coi gợi ý cho trình tìm hiểu ý, phát triển ý văn nghị luận b Người viết tự đặt vào vị trí người đọc, hình dung thắc mắc, yêu cầu họ để chủ động thay họ nêu câu hỏi, đưa họ tìm đưa họ tìm giải đáp Phát triển ý hình thức: quy nạp, diễn dịch, tổng phân hợp: THPT Lê Quảng Chí - Giáo án Ngữ văn 11-Tự chọn Nguyễn Văn Hòa GV: Thế quy nạp? Cách phát triển ý a Quy nạp: phương pháp quy nạp? Lợi việc - Là phương pháp nhận thức, đó, phát triển phương pháp quy nạp? trình suy lí từ riêng đến chung, từ vật cá biệt đến nguyên lí phổ biến - Phương pháp quy nạp dùng cách tạo ý trình bày ý Khi trình bày ý theo hướng quy nạp, người viết không vội đưa ý mình, mà trước hết nêu lên loạt lí lẽ thật bác bỏ, từ quy thành nhận định chung - Phương pháp quy nạp cịn dùng cách phát triển ý b Diễn dịch: GV: Thế diễn dịch? Cho biết cách - Là phương pháp nhận thức tương phản phát triển ý theo phương pháp diễn dịch? với phương pháp quy nạp Trong diễn dịch, suy lí, từ tiền đề chung, có tính phổ biến để suy kết luận riêng, có tính đặc thù - Diễn dịch có gốc rễ từ ngun lí phổ biến - Hình thức coi chặt chẽ phương pháp suy luận phép tam đoạn luận - Chỉ phát triển ý theo hình thức diễn dịch ý cần phát triển giá trị nguyên lí chung GV: Thế tổng phân hợp? Cho biết c Tổng phân hợp: cách phát triển theo phương pháp tổng phân - Là kết hợp hai hình thức phát triển hợp? ý: quy nạp diễn dịch - Trong hình thức tổng phân hợp, ý chung nêu từ phần thứ Tiếp phần thứ hai, ý chung diễn dịch thành loạt ý riêng, giống nhánh trổ quanh nó, đáp ứng người đọc, người nghe trả lời câu hỏi: Ai, gì, sao, nào, Sau cùng, tới phần thức ba, ý quy nạp lại, ý chung xuất lần nữa, nâng lên tầm khác - Đây hình thức phát triển ý tương đối hoàn chỉnh cân đối - Hết tiết 32, chuyển tiết 33 THPT Lê Quảng Chí - Giáo án Ngữ văn 11-Tự chọn Nguyễn Văn Hòa Phát triển ý cách nêu bác bỏ GV: Phản đề gì? Chỉ phát triển ý phản đề: theo cách nêu bác bỏ phản đề? - Phản đề: đối lập với đề, ý kiến đối lập với ý kiến mà người viết muốn khẳng định luận điểm - Phải có phản đề phản đề phải có sở định thực tế - Phản đề nêu vị trí đoạn văn, phản đề phải trung thực, rõ ràng Phát triển ý so sánh: GV yêu cầu HS nhắc lại TTLL so sánh? - So sánh: đối chiếu để tìm điểm giống khác - Yêu cầu: + Mối quan hệ cần so sánh với đưa so sánh phải xác GV: Những yêu cầu phát triển + Phải làm cho quan điểm, ý kiến người so sánh? viết trở nên cụ thể, gần gũi, sinh động + So sánh làm cho ý phát triển, mở rộng, nâng cao, để nội dung ngày phong phú, sâu xa + Diễn đạt giọng văn giản dị, gần gũi dí dỏm, thơng minh thơ mộng hay hùng tráng Hết tiết 33, chuyển tiết 34 * Hoạt động 4: GV hướng dẫn HS tìm IV Kể, tả, thuyết minh biểu cảm hiểu yếu tố kể, tả, thuyết minh, biểu văn nghị luận: cảm văn nghị luận: Kể: * Mặc dù thơ văn Cao Bá Quát bị cấm lưu hành song nhiều tác phẩm lưu GV: Thế kể? truyền đến như: Cao Chu Thần thi tập, Mẫu hiên thi loại,…Nhiều thơ chữ Hán, GV: Chỉ yếu tố kể văn nghị luận? ca trù, phú * Qua sáng tác đó, Cao Bá Quát nhà thơ có lĩnh Tâm hồn ơng bao trùm thiên nhiên, gắn bó với q hương đất nước Ơng ca ngợi anh hùng dân tộc: Phù Đổng Thiên Vương, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi; trân trọng nhà chí sĩ Chu Văn An, Nguyễn Trãi Ơng quan tâm đến số phận người lao động lầm than Đặc biệt, THPT Lê Quảng Chí - Giáo án Ngữ văn 11-Tự chọn Nguyễn Văn Hòa số chứng tỏ ơng có tầm nhìn xa rộng, khác với nhà nho, nhà thơ đương thời Nổi bật lên niềm ưu lo đời, khắc khoải khơng có cách làm cho thiên hạ thái bình GV: Thế tả? Tả: a) Phân tích dựa mối quan hệ GV: Chỉ yếu tố tả văn nghị luận? phận, phương diện tạo nên đối tượng ( Quan hệ nội đối tượng) - Phân tích thơ: Có thể chia thành phần theo bố cục, theo khổ hay theo dòng thơ.Chẳng hạn, Thu điếu, chia thành hai phần: câu đầu cảnh thu; bốn câu cuối tình thu,… - Phân tích truyện : Có thể chia nhân vật hay vấn đề Phân tích nhân vật lại chia theo tính cách, nội tâm, ngoại hình, hay theo đặc điểm tính cách, số phận *Chẳng hạn, phân tích truyện Chí Phèo theo nhân vật: + Chí Phèo: Là nhân vật điển hình cho người nông dân lương thiện, hiền lành bị lưu manh hóa áp bức, bóc lột bọn cường hào ác bá Chí nạn nhân bá Kiến, sản phẩm chế độ xã hội thực dân phong kiến GV: Phân tích số dẫn chứng để làm rõ? + Bá Kiến: Là nhân vật điển hình cho bọn cường hào, ác bá, cơng cụ bóc lột chế độ thực dân phong kiến, thủ phạm đẩy người nông dân vào đường lưu manh hóa + Bà thị Nở: Là nhân vật đại diện cho thành kiến cổ hủ, lạc hậu xã hội phong kiến *Phân tích truyện theo vấn đề: + Phân tích giá trị thực tác phẩm Chí Phèo + Phân tích giá trị nhân đạo giá trị tố cáo tác phẩm * Phân tích theo tích cách, nội tâm, ngoại THPT Lê Quảng Chí - Giáo án Ngữ văn 11-Tự chọn Nguyễn Văn Hòa hình nhân vật + Tích cách Chí Phèo trước tù hiền lành, lương thiện, tính cách người nơng dân sợ sệt, nhút nhát, cam chịu + Tính cách Chí Phèo sau tù dữ, thú tính, tính cách kẻ lưu manh, quỷ làng Vũ Đại + Khi gặp thị Nở, Chí lại trở nên hiền hịa, khao khát quay lương thiện + Cùng với thay đổi nội tâm, tích cách, ngoại hình nhân vật có thay đổi: Khi anh canh điền, Chí có ngoại hình khỏe mạnh, lành lặn; kẻ lưu manh ngoại hình thay đổi hẳn: Đầu trọc lốc, cạo trắng hớn, mặt đen mà lại cơng cơng, trông gớm chết,… b) Phân tích đối tượng theo quan hệ nhiều chiều * Phân tích theo q trình phát triển: Phân tích nhân vật cần theo dõi nhân vật trải qua giai đoạn phát triển nào, đối chiếu đổi thay, chi tiết thể thay đổi nêu lên ý nghĩa chúng Chẳng hạn, phân tích nhân vật Chí Phèo cần theo dõi giai đoạn đời - Giai đoạn từ nhỏ đến năm 20 tuổi: Chí Phèo lương thiện, hiền lành đất - Giai đoạn sau tù về: Chí Phèo trở thành kẻ lưu manh, quỷ làng Vũ Đại - Giai đoạn gặp thị Nở: Chí Phèo khát khao trở sống lương thiện trước + Lần Chí Phèo thấy lịng mơ hồ buồn, lần nghe âm quen thuộc sống bên ngồi + Mơ ước sống gia đình + Cảm thấy già mà cịn độc - Giai đoạn Chí Phèo đến nhà bá Kiến đỉnh cao bi kịch đỉnh cao ý thức: THPT Lê Quảng Chí - Giáo án Ngữ văn 11-Tự chọn Nguyễn Văn Hòa Xác định kẻ thù, đòi lại quyền làm người trước * Phân tích đối tượng theo mối quan hệ với mơi trường, hồn cảnh xung quanh Phân tích nhân vật cần ý đến mối quan hệ nhân vật với hồn cảnh nó, xem quan hệ tương đồng hay tương phản việc biểu tính cách nhân vật - Hết tiết 34, chuyển tiết 35 Thuyết minh: GV: Thế thuyết minh? * Cuộc đời Nguyễn Công Trứ có điểm cần ý sau: GV: Chỉ yếu tố thuyết minh văn - Thuở thiếu thời: Nguyễn Cơng Trứ theo địi nghị luận? nghiệp nho, từ cịn anh học trị ơng nuôi lý tưởng giúp đời, cứu nước - Hơn nửa đời, ông sống cảnh nghèo túng, bần hàn suốt 42 năm - Cuộc đời làm quan: Khi 42 tuổi, Nguyễn Công Trứ thi đỗ Giải nguyên bổ làm quan: Thăng chức giáng chức liên tục - Lòng yêu nước, ghét ngoại xâm - Cá tính độc đáo Biểu cảm: - Thái độ bần cùng: Một số có lẽ làm trước hết để nói cảnh túng nghèo khổ ông giọng GV: Thế biểu cảm? điệu lạc quan tin tưởng vào tương lai, vào tài mình: GV: Chỉ yếu tố biểu cảm văn nghị “Số bĩ thời lại thái luận? Phân tích số dẫn chứng để làm rõ? Coi thường đông hết hẳn xuân sang” Hay: “Trong trần ai dễ biết Rồi rõ mặt anh hùng ” - Chí nam nhi: Một đề tài yếu khác thơ văn Nguyễn Cơng Trứ chí nam nhi ơng - Quan niệm hưởng nhàn: đề tài không phần quan trọng thơ văn ông hưởng nhàn: “Đôi ba tiểu đồng lếch thếch, THPT Lê Quảng Chí - Giáo án Ngữ văn 11-Tự chọn Nguyễn Văn Hòa Tiêu dao nơi hàn cốc thâm sơn” - Tình cảm lãng mạn: “Khi đứng ngồi nói chuyện, Lúc say lúc tỉnh lúc chiêm bao Trăng soi trước mặt ngờ chân bước, Gío thổi bên tai ngỡ miệng chào” - Triết lí nhân sinh: “Trời đất cho ta tài, Dắt lưng dành để tháng ngày chơi” Hay: “Được dương dương người tái thượng, Khen chê phơi phới đông phong Củng cố: GV lưu ý HS nắm vững ý học: lập luận, vai trò lập luận, vận dụng tổng hợp TTLL, yếu tố tả, kể, thuyết minh biểu cảm văn nghị luận Luyện tập: GV hướng dẫn HS làm BT SGK THPT Lê Quảng Chí - ... Quảng Chí - Giáo án Ngữ văn 11 -Tự chọn Nguyễn Văn Hòa Tiết 12 HƯỚNG DẪN ĐỌC-HIỂU MỘT SỐ TÁC PHẨM VĂN HỌC Ngày soạn: 19 /11 / 11 VIỆT NAM GIẢI... Quảng Chí - Giáo án Ngữ văn 11 -Tự chọn Nguyễn Văn Hòa Tiết 10 HƯỚNG DẪN ĐỌC-HIỂU MỘT SỐ TÁC PHẨM VĂN HỌC Ngày soạn: 18 /10 /11 VIỆT NAM VĂN BẢN... Chí - Giáo án Ngữ văn 11 -Tự chọn Nguyễn Văn Hòa Tiết Đọc văn HƯỚNG DẪN ĐỌC-HIỂU MỘT SỐ TÁC PHẨM VĂN HỌC Ngày soạn: 29/09 /11 VIỆT NAM VĂN BẢN

Ngày đăng: 27/12/2014, 07:37

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan