0

Giáo án tự chọn ngữ văn lớp 12 (học kì 2)

54 36 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2021, 17:05

giáo án tự chọn Ngữ văn lớp 12 học kì 2 rất hữu ích cho các thày cô làm tài liệu giảng dạy hoặc in ra để kí duyệt. ... TẬP PHẦN VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI A MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: 35 - Giúp học sinh nắm kiến thức phần văn học nước ngồi chương trình Ngữ văn 12 Năng lực: - Rèn luyện Năng lực đọc hiểu tác phẩm văn học... đạt văn nghị luận, yếu tố ngơn ngữ, câu văn có có tác dụng thể nội dung Năng lực: - Rèn luyện Năng lực phát vận dụng hay diễn đạt văn nghị luận 38 Phẩm chất: - có ý thức sử dụng từ ngữ, câu văn. .. sinh Bài 1: đọc đoạn văn sau trả lời câu đọc hiểu tập hỏi bên dưới: Chỉ từ ngữ không phù hợp đoạn văn – sửa lại cho Nam Cao coi thiên tài văn học Ơng nhà văn có không hai văn học đại VN Tác phẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự chọn ngữ văn lớp 12 (học kì 2),