0

Giáo án tự chọn Ngữ văn lớp 12

65 4,693 14

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2014, 20:41

A.MỤC TIÊU BÀI HỌC:1.Kiến thức: HS hệ thống lại những kiến thức cơ bản của chương trình Ngữ văn 11, làm tiền đề cho chương trình Ngữ văn 12.2. Kĩ năng: Tổng hợp, khái quát, phân tích...3. Thái độ: Ý thức được việc nắm kiến thức môn Ngữ văn một cách có hệ thống.B. CHUẨN BỊ:1. Chuẩn bị của thầy: Đọc TL, SGK 11, soạn giáo án2. Chuẩn bị của trò: Ôn lại kiến thức Ngữ văn 11, soạn bài. Trường THPT Đức Thọ Giáo án Ngữ văn 12-Tự chọn Tiết 1,2: ÔN TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN CỦA CHƯƠNG TRÌNH Ngày soạn: 06/09/2012 NGỮ VĂN 11. A.MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Kiến thức: HS hệ thống lại những kiến thức cơ bản của chương trình Ngữ văn 11, làm tiền đề cho chương trình Ngữ văn 12. 2. Kĩ năng: Tổng hợp, khái quát, phân tích 3. Thái độ: Ý thức được việc nắm kiến thức môn Ngữ văn một cách có hệ thống. B. CHUẨN BỊ: 1. Chuẩn bị của thầy: Đọc TL, SGK 11, soạn giáo án 2. Chuẩn bị của trò: Ôn lại kiến thức Ngữ văn 11, soạn bài. C. HOẠT ĐỘNG: 1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị ở nhà của HS. 2. Giới thiệu bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ YÊU CẦU CẦN ĐẠT Hoạt động 1: GV giúp HS ôn lại những kiến thức phần văn học lớp 11. GV: VHVN giai đoạn 1900 - 1945 có mấy bộ phận? Vì sao có sự phân hóa phức tạp đó? GV: Trình bày những hiểu biết về bộ phận vh công khai, hợp pháp? GV: Bộ phận VH không công khai phát triển như thế nào? Thành tựu chủ yếu? GV: Thế nào là HĐH văn học: GV: Những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình HĐH văn học: I. PHẦN VĂN HỌC: 1. Các bộ phận , khuynh hướng: a. Bộ phận VH công khai,hợp pháp: có các xu hướng chính. - VH lãng mạn. + Tiếng nói cá nhân, khẳng định cái tôi, chống lễ giáo PK. + Các tác giả tiêu biểu: Huy Cận( Tràng Giang), Xuân Diệu( Vội vàng, Đây mùa thu tới), Thạch Lam(Hai đứa trẻ)… - VH hiện thực, phê phán. + Phản ánh hiện thực một cách khách quan: XH thuộc địa, tố cáo tội ác của tầng lớp thống trị… + Các tác giả, tác phẩm tiêu biểu: Nam Cao( Chí Phèo, Lão Hạc), Vũ Trọng Phụng ( Số đỏ, Giông tố) Ngô Tất Tố ( Tắt đèn) b. Bộ phận văn học không hợp pháp: - VH yêu nước CM, nhà văn là chiến sĩ, ngòi bút là vũ khí. - Tác giả, tác phẩm tiêu biểu: Phan Bội Châu ( Hải ngoại huyết thư ) Nguyễn Ái Quốc ( Vi hành), Tố Hữu ( Từ ấy) 2. Quá trình hiện đại hóa văn học: - Hiện đại hóa là quá trình làm cho văn học thoát ra khỏi hệ thống thi pháp văn học trung đại, đổi mới theo hình thức văn học Phương Tây, có thể hội nhập với nền văn học thế giới - Bối cảnh lịch sử: TDP xâm lược nước ta 1858, từ đầu thế kỉ XX củng cố ách thống trị; XH Việt Nam có những biến đổi sâu sắc; chịu ảnh hưởng sâu sắc nền văn hóa phương Tây, xuất hiện tầng lớp trí thức Tây học; chữ Quốc ngữ thay thế cho chữ Hán, Nôm, báo chí, nghề Giáo viên: Trần Nam Phong 1 Trường THPT Đức Thọ Giáo án Ngữ văn 12-Tự chọn GV: Quá trình HĐH diễn ra trong mấy chặng đường? GV: So sánh văn học trung đại và văn học hiện đại? - Hết tiết 1 chuyển sang tiết 2- GV: Cho HS tìm hiểu một số tác phẩm cụ thể GV: Nêu giá trị nội dung, nghệ thuật của các tác phẩm? GV: Yêu cầu HS đọc thuộc lòng một số bài thơ. in, phong trào dịch thuật phát triển mạnh mẽ. - Quá trình đổi mới văn học trải qua 3 giai đoạn: + Giai đoạn thứ nhất: Từ đầu thế kỉ XX đến khoảng 1920. + Giai đoạn thứ hai: Khoảng từ năm 1920 đến năm 1930. + Giai đoạn thứ ba: Từ 1930 đến 1945. 3. So sánh thơ Trung đại và thơ mới. + Thơ mới nảy sinh trong hoàn cảnh xã hội thực dân nửa phong kiến. + Tác giả thơ mới: tri thức Tây học (thơ trung đại: Nho sĩ và quan lại) + Thơ mới thể hiện cái tôi cá nhân một cách tuyệt đối (thơ trung đại tính phi ngã) + Thơ mới ảnh hưởng thi pháp văn học Phương Tây (thơ trung đại ảnh hưởng thi pháp văn học trung đại Trung Hoa) Định hướng: học sinh bám vào nội dung và nghệ thuật của hai tác phẩm, để lập bảng so sánh. 3. Một số tác phẩm cụ thể: * ĐÂY THÔN VĨ DẠ(HÀN MẶC TỬ) - Tình cảm thiết tha với đời, với người. Nỗi buồn bâng khuâng, với bao uẩn khúc trong lòng. - Giàu hình ảnh thể hiện nội tâm, ngôn ngữ tinh tế, giàu sức gợi liên tưởng * TRÀNG GIANG(HUY CẬN): - Cái tôi cô đơn trước thiên nhiên, tình yêu quê hương - Màu sắc cổ điển; Giọng điệu gần gũi, thân thuộc * VỘI VÀNG (XUÂN DIỆU): - Sự giao cảm hết mình với thiên nhiên, con người, cuộc đời. Quan niệm mới mẻ về nhân sinh, nỗi buồn về sự trôi chảy của thời gian, để từ đó có cách sống vội vàng. - Giọng điệu say mê, sôi nổi, có nhiều sáng tạo về ngôn ngữ và hình ảnh. * CHIỀU TỐI(HỒ CHÍ MINH): - Tinh thần lạc quan, vượt lên trên hoàn cảnh khắc nghiệt, Tình yêu thiên nhiên tha thiết mãnh liệt. - Vẻ đẹp cổ điển mà hiện đại Sự vận động của tư tưởng, hình ảnh, cảm xúc. * TỪ ẤY (TỐ HỮU): - Niềm vui khi đón nhận lí tưởng của Đảng, lời Giáo viên: Trần Nam Phong 2 Trường THPT Đức Thọ Giáo án Ngữ văn 12-Tự chọn GV: Yêu cầu HS tóm tắt, nêu giá trị nội dung của một số tác phẩm văn xuôi? Hoạt động 3: GV hướng dẫn HS ôn lại phần Tiếng Việt. Hoạt động 3: GV hướng dẫn HS ôn lại phần làm văn. tâm nguyện chân thành, thiết tha, rạo rực - Vận động về tâm trạng thể hiện qua ngôn từ, hình ảnh, nhạc điệu (ảnh hưởng của thơ mới) . * HAI ĐỨA TRẺ (THẠCH LAM) * CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ (NG TUÂN) * CHÍ PHÈO (NAM CAO) II. PHẦN TIẾNG VIỆT: 1. Ngôn ngữ là tài sản chung của xã hội 2. Lời nói là sản phẩm của các nhân vì: 3. Ngữ cảnh: Ngữ cảnh là bối cảnh ngôn ngữ làm cơ sở cho việc vận dụng từ ngữ và tạo lập lời nói, làm căn cứ để lĩnh hội được nội dung, ý nghĩa của lời nói. 4. Nghĩa sự việc; Nghĩa tình thái. III. PHẦN LÀM VĂN: 1. Nắm các kiến thức, kĩ năng làm bài văn nghị luận: - Các thao tác lập luận: phân tích, so sánh, bình luận, bác bỏ. - Sự kết hợp các thao tác lập luận. - Bản tin, cách viết bản tin. - Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn. 3. Củng cố: HS nắm hệ thống lại những kiến thức cơ bản nhất của chương trình Ngữ văn 11. Tiết 3,4 Ngày soạn: 24/09/2012 KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX. A. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: HS hệ thống lại và nâng cao thêm những kiến thức về bài khái quát văn học Việt Nam . 2. Kĩ năng: Phân tích, khái quát, tổng hợp 3. Thái độ: Ý thức được ý nghĩa của bài khái quát đối với quá trình tìm hiểu các văn bản cụ thể. B. CHUẨN BỊ: 1. Chuẩn bị của thầy: Đọc TL, SGK, soạn giáo án 2. Chuẩn bị của trò: Ôn lại kiến thức bài khái quát. C. HOẠT ĐỘNG: 1. Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra công việc chuẩn bị ở nhà của HS. 2. Giới thiệu bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG CẦN ĐẠT Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS tìm hiểu về quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu của VHVN gđ 1945-1975: GV: VHVN giai đoạn 1945-1975 trải qua mấy I. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ THÀNH TỰU CỦA VĂN HỌC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1945-1975. 1. Các giai đoạn phát triển: Giáo viên: Trần Nam Phong 3 Trường THPT Đức Thọ Giáo án Ngữ văn 12-Tự chọn giai đoạn phát triển? GV yêu cầu HS trình bày những thành tựu chủ yếu của VHVN gđ 1945 - 1975? GV: Yêu cầu HS đọc thuộc lòng một số bài thơ minh họa. Hết tiết 3, chuyển tiết 4 Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS nắm những đặc điểm cơ bản của VHVN gđ 1945-1975: GV: Yêu cầu HS nêu và trình bày hiểu biết về những đặc điểm cơ bản của VHVN 45-75? GV: Khuynh hướng chủ đạo của nền văn học cách mạng là gì? GV: Văn học giai đoạn này tập trung vào những đề tài nào? GV: Tại sao nói nền văn học giai đoạn 1945- - GĐ 1: Từ 1945 1954 - GĐ 2: Từ 1955-1964 - GĐ 3: Từ 1965-1975 2. Thành tựu chủ yếu: - CĐ1: Từ 1945 1954 +Truyện và kí mở đầu cho văn xuôi chống Pháp với tác phẩm của các tác giả tiêu biểu như: Đôi mắt (Nam Cao); Đất nước đứng lên ( Nguyên Ngọc); Truyện Tây Bắc ( Tô Hoài) + Thơ ca đạt được những thành tựu xuất sắc: Cảnh khuya ( Hồ Chí Minh); Bên kia sông Đuống ( Hoàng Cầm); Tây Tiến ( Quang Dũng), Đất nước ( Nguyễn Đình Thi); Việt Bắc ( Tố Hữu) + Kịch. LLPB chưa phát triển - CĐ2: Từ 1955-1964 + Văn xuôi mở rộng đề tài: Đề tài về cuộc kháng chiến chống Pháp; Đề tài về hiện thực cuộc sống trước CM; Đề tài về công cuộc xây dựng CNXH. + Thơ ca có được mùa gặt bội thu, tiêu biểu như: Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên - CĐ3: Từ 1965-1975 + Văn xuôi đạt được những thành tựu rực rỡ. + Thơ ca: Đạt được những thành tựu xuất sắc, đội ngũ đông đảo, xuất hiện các nhà thơ trẻ đầy tài năng tâm huyết. Tiêu biểu như: Ra trận; Máu và Hoa ( Tố Hữu); Những bài thơ đánh giặc ( Chế Lan Viên), Đất ngoại ô ( Nguyễn Khoa Điềm); Gió Lào cát trắng ( Xuân Quỳnh) + Kịch, LLPB có những thành tựu đáng ghi nhận. II. ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA VĂN HỌC VIỆT NAM 1945-1975: 1. Nền VH chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hóa, gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung của dân tộc: - Văn học phục vụ cho cách mạng, kháng chiến, bám sát nhiệm vụ trong từng chặng đường lịch sử của dân tộc. - Đề tài Tổ quốc: bảo vệ đất nước, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. - Đề tài về chủ nghĩa xã hội: đó là công cuộc xây dựng cuộc sống mới, con người mới. - Hai đề tài gắn bó mật thiết với nhau, làm nên diện mại cho nền văn học Việt Nam. 2. Nền văn học hướng về đại chúng: Giáo viên: Trần Nam Phong 4 Trường THPT Đức Thọ Giáo án Ngữ văn 12-Tự chọn 1975 là nền văn học hướng về đại chúng? GV: Khuynh hướng sử thi được thể hiện ở những phương diện nào trong các tác phẩm văn học? Hoạt động 3: GV hướng dẫn HS nắm sự đổi mới của văn học sau 1975: GV: Yêu cầu HS chỉ ra những điểm đổi mới của văn học sau 1975? GV: Chứng minh bằng những tác phẩm cụ thể? - Đại chúng vừa là đối tượng phản ánh và đối tượng phục vụ, vừa là nguồn cung cấp, bổ sung lực lượng sáng tác cho văn học - Hình thành quan niệm mới: Đất nước của nhân dân - Quan tâm đến đời sống nhân dân lao động, niềm vui và nỗi buồn của họ - Tác phẩm ngắn gọn, nội dung dễ hiểu, chủ đề rõ ràng, hình thức nghệ thuật quen thuộc, ngôn ngữ bình dị, trong sáng, dễ hiểu. 3. Nền văn học mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn: + Đề tài: những vấn đề có ý nghĩa lịch sử và tính chất toàn dân tộc + Nhân vật chính: Là những con người tiêu biểu cho thời đại, là những người anh hùng. + Lời văn: mang giọng điệu ngợi ca, trang trọng và đẹp tráng lệ, hào hùng. - Cảm hứng lãng mạn: + Ngợi ca cuộc sống mới, con người mới, + Ca ngợi chủ nghĩa anh hùng CM + Tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước. III. SỰ ĐỔI MỚI CỦA VHVN GIAI ĐOẠN 1975 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX - Sự đổi mới về ý thức nghệ thuật của người cầm bút, xa dần khuynh hướng chính trị hóa trong nghệ thuật. - Văn học vận động theo hướng dân chủ hóa, mang tính nhân văn, nhân bản sâu sắc. - Văn học phát triển đa dạng hơn hơn về đề tài, chủ đề, phong phú sáng tạo mới mẻ hơn về thủ pháp nghệ thuật. - Phát huy cá tính sáng tạo của nhà văn. - Đổi mới cách nhìn nhận, cách tiếp cận con người và hiện thực đời sống. - Mang tính chất hướng nội, quan tâm nhiều hơn tới số phận cá nhân trong những hoàn cảnh phức tạp của đời thường. 3. Củng cố: HS cần nắm vững thành tựu, đặc điểm của VHVN gđ 1945-1975 và sự đổi mới của VHVN sau 1975. 4. Luyện tập: BT- Những biểu hiện của khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu và Tây Tiến của Quang Dũng? Giáo viên: Trần Nam Phong 5 Trường THPT Đức Thọ Giáo án Ngữ văn 12-Tự chọn Tiết 5,6 TÁC GIA NGUYỄN ÁI QUỐC-HỒ CHÍ MINH Ngày soạn: 02/10/2012 A. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: HS nắm lại một cách cụ thể, chi tiết hơn, hiểu sâu hơn về một tác gia văn học: Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh. 2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng khái quát, tổng hợp, cách đọc hiểu văn học sử. 3. Thái độ: Hiểu và trân trọng những giá trị văn học của Bác. B. CHUẨN BỊ: 1. Chuẩn bị của thầy: Đọc tài liệu, SGK, soạn bài 2. Chuẩn bị của trò: Ôn lại phần tác giả Hồ Chí Minh III. HOẠT ĐỘNG: 1. Kiểm tra bài cũ: Trình bày những đặc điểm cơ bản của Văn học VN 1945-1975? 2. Giới thiệu bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG CẦN ĐẠT NỘI DUNG CẦN ĐẠT * Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu quan điểm sáng tác của Hồ Chí Minh. - Thao tác 1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu quan điểm sáng tác của Bác GV: Vì sao văn chương phải mang ính chiến đấu? Nó được thể hiện như thế nào trong công việc sáng tác của Bác? GV: Vì sao văn chương phải có tính chân thực và tính dân tộc? GV: Những lời phát biểu nào của Người thể hiện được quan niệm này của Bác? GV: Người còn nhắc nhở giới văn nghệ sĩ điều gì để thể hiện được tính dân tộc trong tác phẩm văn chương? 1 . Quan điểm sáng tác: a. Tính chiến đấu trong văn học: - HCM coi văn học là một vũ khí chiến đấu lợi hại phụng sự cho sự nghiệp cách mạng. - Quan điểm này thể hiện trong 2 câu thơ: “Nay ở trong thơ nên có thép Nhà thơ cũng phải biết xung phong” (Cảm tưởng đọc “Thiên gia thi”). - Về sau trong Thư gửi các hoạ sĩ nhân dịp triển lãm hội hoạ 1951, Người lại khẳng định: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. b. Tính chân thực và tính dân tộc trong văn học: - Tính chân thực được coi là thước đo giá trị văn chương nghệ thuật. - Người yêu cầu văn nghệ sĩ phải “miêu tả cho hay, cho chân thật, cho hùng hồn” những đề tài hiện thực phong phú của cách mạng. - Người nhắc nhở giới nghệ sĩ “nên chú ý phát huy cốt cách dân tộc” và đề cao sự sáng tạo, “chớ gò bó họ vào khuôn, làm mất vẻ sáng tạo”. c. Khi cầm bút, Người luôn xuất phát từ mục Giáo viên: Trần Nam Phong 6 Trường THPT Đức Thọ Giáo án Ngữ văn 12-Tự chọn GV: Tại sao văn chương phải có tính mục đích? GV: Tính mục đích đó được thể hiện như thế nào trong quan niệm sáng tác của Bác? Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu di sản văn học của Bác. GV: Nêu những tác phẩm văn chính luận tiêu biểu của Bác? GV: Nêu giá trị nội dung và nghệ thuật của các tác phẩm ấy? GV: Nêu tên những tác phẩm tiêu biểu của Bác? GV: Nội dung của những tác phẩm này nêu lên điều gì? . GV: Qua một số bài thơ đã học, em hiểu được những gì về Bác? GV: Nêu một số ví dụ tiêu biểu. đích, đối tượng tiếp nhận để quyết định nội dung và hình thức của tác phẩm. - Người luôn đặt câu hỏi: + “Viết cho ai?” (Đối tượng), + “Viết để làm gì?” (Mục đích), + Quyết định: “Viết cái gì?” (Nội dung). + “Viết thế nào?” (Hình thức). 2. Di sản văn học: a. Văn chính luận: - Các tác phẩm tiêu biểu: + Bản án chế độ thực dân Pháp (1925. . Nội dung: Lên án tội ác của thực dân Pháp và chính sách tàn bạo của Chính phủ Pháp đối với các nước thuộc địa . Nghệ thuật: lay động tình cảm người đọc bằng những sự việc chân thật và ngòi bút châm biếm sắc sảo, giàu chất trí tuệ. + Tuyên ngôn Độc lập (1945).  Giá trị: Một văn kiện có ý nghĩa lích sử trọng đại và là một áng văn chính luận mẫu mực + Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (1946); Không có gì quý hơn độc lập, tự do (1966): Được viết trong những giờ phút đặc biệt của dân tộc, văn phong hùng hồn, tha thiết làm rung động trái tim những người yêu nước b. Truyện và kí: - Các tác phẩm tiêu biểu: + Pa-ri (1922), + Lời than vãn của bà Trưng Trắc (1922), + Con người biết mùi hun khói (1922), c. Thơ ca: * Nhật kí trong tù: - Thời điểm sáng tác: mùa thu 1942 đến mùa thu 1943. - Nội dung: + Tái hiện bộ mặt tàn bạo của nhà tù Quốc dân Đảng- một phần hình ảnh xã hội Trung Quốc. + Tập thơ thể hiện bức chân dung tinh thần tự hoạ của Hồ Chớ Minh: - Nghệ thuật: Đa dạng về bút pháp, hồn thơ tinh tế, vừa cổ điển vừa hiện đại, hình tượng thơ luôn vận động, hướng về sự sống, ánh sáng và tương lai. * Những bài thơ làm ở Việt Bắc: (từ 1941- 1945. - Viết với mục đích tuyên truyền: Dân cày, Công nhân, Ca binh lính, Ca sợi chỉ . - Viết theo cảm hứng nghệ thuật: Pắc Bó Giáo viên: Trần Nam Phong 7 Trường THPT Đức Thọ Giáo án Ngữ văn 12-Tự chọn GV: Nhận xét về cách viết của Bác trong các bài thơ? GV: Những bài thơ này được Bác viết nhằm những mục đích gì? GV: Nêu tên một số tác phẩm tiêu biểu của Bác? GV: Qua một số bài thỏà em biết, em nhận ra được điều gì trong tâm hồn Bác? Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu về phong cách nghệ thuật thơ văn của Bác. GV: Phong cách nghệ thuật của Hồ Chí Minh nhìn chung được thể hiện như thế nào ở mỗi thể loại? + HS: trả lời. + GV: Em có nhận xét gì về cách viết văn chính luận của Bác? + HS: Trả lời. + GV: Những tác phẩm truyện và kí thể hiện phong cách viết gì của Bác? + HS: trả lời. GV: Những bài thơ nhằm mục đích tuyên truyền được Bác viết bằng hình thức như hùng vĩ, Tức cảnh Pắc Bó, Đăng sơn, Đối nguyệt, Nguyên tiêu, Thu dạ, Báo tiệp, Cảnh khuya  Tâm hồn trĩu nặng nỗi nước nhà mà phong thái vẫn ung dung, tự tại 3. Phong cách nghệ thuật: - Hồ Chí Minh có một phong cách độc đáo, phong phú,đa dạng: - Văn chính luận: Ngắn gọn, súc tích, lập luận chặt chẽ, lô gic, lí lẽ sắc bén, bằng chứng đầy sức thuyết phục, giàu tính luận chiến, đa dạng về bút pháp, giọng điệu. - Truyện và kí: Hiện đại, có tính chiến đấu mạnh mẽ, nghệ thuật trào phúng thâm thúy, sâu cay. - Thơ ca: + Những bài thơ nhằm mục đích tuyên truyền: Lời lẽ giản dị, mộc mạc, mang màu sắc dân gian hiện đại, vừa dễ nhớ vừa dễ thuộc, vừa có sức tác động trực tiếp vào tình cảm người đọc, người nghe. + Những bài thơ viết theo cảm hứng nghệ thuật: Hàm súc, có sự hoà hợp độc đáo giữa bút pháp cổ điển và bút pháp hiện đại, giàu chất trữ tình và tính chiến đấu. - Hồ Chí Minh có phong cách độc đáo, phong phú, đa dạng mà thống nhât 3. Củng cố: HS nắm vững kiến thức về quan điểm sáng tác, phong cách nghệ thuật, di sản văn học của Bác. Tiết 5 TÁC GIA TỐ HỮU Ngày soạn: 15/09/11 A. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: - HS nắm được những nét cơ bản về con đường thơ, phong cách thơ của Tố Hữu. 2. Kĩ năng: - Khái quát, phân tích, tổng hợp; kĩ năng tìm hiểu về văn học sử liên quan đến tác gia văn học. Giáo viên: Trần Nam Phong 8 Trường THPT Đức Thọ Giáo án Ngữ văn 12-Tự chọn 3. Thái độ: - HS thêm yêu quý thơ Tố Hữu. B. CHUẨN BỊ: 1. Chuẩn bị của thầy: Đọc SGK, tài liệu, soạn giáo án. 2. Chuẩn bị của trò: Đọc trước bài tác gia Tố Hữu, soạn bài theo hướng dẫn của GV. C. HOẠT ĐỘNG: 1. Kiểm tra bài cũ: Trình bày quan điểm sáng tác, phong cách nghệ thuật của Bác? 2. Giới thiệu bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG CẦN ĐẠT NỘI DUNG CẦN ĐẠT * Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu vài nét về tiểu sử tác giả. - GV: Giới thiệu những nét chính về đường đời của Tố Hữu? * Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu Đường cách mạng, đường thơ Tố Hữu - GV: Giới thiệu những nét chính về đường cách mạng, đường thơ của Tố Hữu? Nhận xét? - GV: Trình bày nội dung chính (Ba phần) của tập thơ Từ ấy ? I. VÀI NÉT VỀ TIỂU SỬ: Tố Hữu (1920 - 2002), tên thật là Nguyễn Kim Thành. - Quê ở làng Phù Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế: nghèo mà nên thơ, văn hóa phong phú đa dạng. - Xuất thân trong một gia đình nhà nho yêu nước, yêu tha thiết văn học dân gian.  Chính gia đình và quê hương đã góp phần hình thành hồn thơ Tố Hữu. - Năm 1937, ông được kết nạp Đảng và từ đó dâng đời mình cho CM. - Năm 1939, bị bắt và bị giam qua nhiều nhà tù ở miền Trung và Tây Nguyên. - Năm 1942, Tố Hữu vượt ngục, ra Thanh Hoá, tiếp tục hoạt động - Cách mạng tháng Tám: lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Huế.: - Từ đó Tố Hữu liên tục giữ những chức vụ quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. - Ông được nhà nước phong tặng giải thưởng HCM về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 1996. II. CON ĐƯỜNG THƠ CỦA TỐ HỮU: 1. Từ ấy (1937-1946): - “Từ ấy” gồm 3 phần : a. Máu lửa (1937 - 1939): - Sáng tác trong thời kì Mặt trận dân chủ. - Nội dung: + Cảm thông với thân phận những người nghèo khổ + Khơi dậy ở họ lòng căm thù, ý chí đấu tranh và niềm tin vào tương lai. b. Xiềng xích (1939-1942): - Sáng tác trong các nhà lao ở Trung Bộ và Tây Nguyên. - Nội dung: + Tâm tư của một người chiến sĩ trẻ tuổi tha thiết yêu đời và khát khao tự do và hành động. Giáo viên: Trần Nam Phong 9 Trường THPT Đức Thọ Giáo án Ngữ văn 12-Tự chọn GV: Trình bày nội dung chính của tập thơ Việt Bắc? - GV: Trình bày nội dung chính của tập thơ Gió lộng? GV: Trình bày nội dung chính của 2 tập thơ “Ra trận” (1962 - 1971), “Máu và hoa” (1972 – 1977)? + Ý chí kiên cường đấu tranh của người chiến sĩ CM ngay trong nhà tù thực dân. c. Giải phóng (1942 - 1946): - Sáng tác từ khi vượt ngục cho đến thời kì giải phóng dân tộc - Nội dung: + Ngợi ca thắng lợi của CM, và độc lập tự do của đất nước . + Khẳng định niềm tin vào chế độ mới  Những bài thơ tiêu biểu: Từ ấy, Tâm tư trong tù, Bà má Hậu Giang,… 2. Việt Bắc (1947 - 1954): - Nội dung: + Là bản hùng ca về cuộc kháng chiến chống Pháp gian khổ mà anh hùng. + Ca ngợi những con người kháng chiến: Đảng và Bác Hồ, anh vệ quốc quân, bà mẹ nông dân, chị phụ nữ, em liên lạc… + Nhiều tình cảm sâu đậm được thể hiện: tình quân dân, miền xuôi và miền ngược, tình yêu đất nước, tình cảm quốc tế vô sản, …. - Tập thơ Việt Bắc là một trong những thành tựu xuất sắc của VH kháng chiến chống Pháp. - Tác phẩm tiêu biểu: Việt Bắc, Hoan hô chiến sĩ Điện Biên, Phá đường,…. 3. Gió lộng (1955 - 1961): . - Nội dung: + Niềm tin vào cuộc sống mới XHCN + Tình cảm thiết tha, sâu nặng với miền Nam và quốc tế vô sản. - Niềm vui ấy đem đến cho tập thơ cảm hứng lãng mạn và khuynh hướng sử thi đậm nét. - Tác phẩm tiêu biểu : Mẹ Tơm, Bài ca xuân 61, Ba mươi năm đời ta có Đảng,… 4. “Ra trận” (1962 - 1971), “Máu và hoa” (1972 – 1977): - Nội dung: + Ra trận: bản hùng ca về miền Nam, những hình ảnh tiêu biểu cho dũng khí kiên cường của dân tộc (anh giải phóng quân, người thợ điện, em thơ hoá anh hùng, anh công nhân, cô dân quân…) + Máu và hoa: - Ghi lại chặng đường cách mạng đầy gian khổ - Niềm tin sâu sắc vào sức mạnh của Giáo viên: Trần Nam Phong 10 [...]... nón, người hái măng GV: Nhận xét, đánh giá chung về bài viết của HS GV: Yêu cầu HS về nhà viết thành bài văn hoàn chỉnh 3 Củng cố: GV yêu cầu HS nắm vững giá trị nội dung, nghệ thuật của các bài thơ đã học trong chương trình Ngữ văn 12 25 Giáo viên: Trần Nam Phong Trường THPT Đức Thọ Giáo án Ngữ văn 12 -Tự chọn Tiết 13,14 CÁCH LÀM BÀI NGHI LUẬN VĂN HỌC Ngày soạn: 09 /12/ 11 A.MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1 Kiến thức:... 10,11 ,12 soạn: 04/11/11 THƠ CA THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG Ngày CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 12 A.MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1 Kiến thức: Giúp HS hệ thống hóa và nắm chắc hơn những bài thơ trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp trong chương trình Ngữ văn 12 2 Kĩ năng: Khái quát, tổng hợp, phân tích, đánh giá thơ 3 Thái độ: Giáo dục lòng yêu quê hương đất nước 19 Giáo viên: Trần Nam Phong Trường THPT Đức Thọ Giáo án. .. tượng - Hồn lau: tả dáng lau qua màn sương, đồng thời đem lại linh hồn cho cây cỏ -> đó cũng là sự gắn bó thân thiết của nhà thơ với vùng đất thân thương - Dáng người trên độc mộc: dáng vẻ uyển 21 Giáo viên: Trần Nam Phong Trường THPT Đức Thọ Giáo án Ngữ văn 12 -Tự chọn HS: Trình bày chuyển thướt tha trên con thuyền vững chãi thấp thoáng trong sương càng thêm đẹp đẽ bởi sự làm duyên của cánh hoa đong đưa... dung, hình thức của bài văn nghị luận 15 Giáo viên: Trần Nam Phong Trường THPT Đức Thọ Giáo án Ngữ văn 12 -Tự chọn 2 Kĩ năng: Phân tích đề, lập dàn ý, và viết bài văn nghị luận xã hội 3 Thái độ: Có ý thức hơn đối các vấn đề xã hội xung quanh mình B CHUẨN BỊ: 1 Chuẩn bị của thầy: Đọc tài liệu, SGK, SGV, soạn giáo án 2 Chuẩn bị của trò: Ôn tập lại các thao tác lập luận, cách làm bài văn nghị luận về một... của ý kiến đó + Căn cứ vào thực tế văn học để phân tích, xem xét, đánh giá ý kiến đó, nêu ý nghĩa, tác dụng của ý kiến đó đối với văn học, đời sống (Trong chương trình THPT, kiểu bài này thường 28 Giáo viên: Trần Nam Phong Trường THPT Đức Thọ Giáo án Ngữ văn 12 -Tự chọn nghị luận về một ý kiến đúng bàn về văn học) 2 Lập dàn ý: a Mở bài: Dẫn dắt, giới thiệu ý kiến bàn về văn học của ai, viết nói trong hoàn... bài văn nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ, nghị luận về một ý kiến bàn về văn học Tiết 15,16,17 20 /12/ 11 THƠ CA THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ TRONG Ngày soạn: CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 12 A MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1 Kiến thức: Giúp HS hệ thống hóa và nắm chắc hơn những bài thơ trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ trong chương trình Ngữ văn 12 2 Kĩ năng: Khái quát, tổng hợp, phân tích, đánh giá thơ 3 Thái độ: Giáo. .. Nước tự do, độc lập" - Bày tỏ ý chí, nguyện vọng và quyết tâm giữ 13 Giáo viên: Trần Nam Phong Trường THPT Đức Thọ Giáo án Ngữ văn 12 -Tự chọn vững nền ĐLTD ấy " Toàn thể tự do ấy" IV Nhận xét chung: - Lập luận chặt chẽ, lô gic - Lí lẽ sắc bén, đanh thép GV: Ở phần cuối, tác giả đã khẳng định điều - Dẫn chứng đầy sức thuyết phục gi? Thái độ, tình cảm của người viết? - Ngôn ngữ hùng hồn, giọng văn đầy... hiện cảm nhận về đất nước ở ba phương diện: văn hoá, thời gian lịch sử, không gian - địa lí, nhưng đoạn thơ này 27 Giáo viên: Trần Nam Phong Trường THPT Đức Thọ GV: Nhận xét, bổ sung Giáo án Ngữ văn 12 -Tự chọn chủ yếu thể hiện ở phương diện văn hoá + Trong những câu chuyện cổ tích, truyền thuyết mà ”ngày xửa, ngày xưa” mẹ thường hay kể + Phong tục tập quán ”miếng trầu bà ăn”, ”tóc mẹ thì bới sau đầu”... luận XH ? - Hết tiết 8 chuyển sang tiết 9 - Giáo án Ngữ văn 12 -Tự chọn chứng phải phong phú, tiêu biểu, toàn diện sát hợp với vấn đề cần chứng minh, sắp xếp dẫn chứng phải lô gic, chặt chẽ và hợp lí 4 Thao tác lập luận so sánh: - Làm sáng tỏ đối tượng đang nghiên cứu trong mối tương quan với đối tượng khác - Cách so sánh: Đặt đối tượng vào cùng một bình diện, đánh giá trên cùng một tiêu chí, nêu rõ quan... cũng sử dụng văn hóa, nghệ thuật để chống lại giai cấp đối kháng của mình Cho nên, câu nói của Hồ Chí Minh phù hợp với nhiệm vụ của văn hóa, nghệ thuật lúc bấy giờ, hiện nay và vẫn có ý nghĩa lâu dài Coi văn hóa nghệ thuật là một mặt trận vì 29 Giáo viên: Trần Nam Phong Trường THPT Đức Thọ GV: Gợi ý dàn ý chung cho HS Giáo án Ngữ văn 12 -Tự chọn tầm quan trọng của nó cũng không thua kém mặt trận quân . dẫn? A. VĂN BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP I. Phần đặt vấn đề: - Nêu vấn đề: độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. - Trích dẫn nguyên văn 2 bản tuyên ngôn: + Tuyên ngôn độc lập (1776) của nước Mĩ. + Tuyên ngôn. HS: trả lời. GV: Những bài thơ nhằm mục đích tuyên truyền được Bác viết bằng hình thức như hùng vĩ, Tức cảnh Pắc Bó, Đăng sơn, Đối nguyệt, Nguyên tiêu, Thu dạ, Báo tiệp, Cảnh khuya  Tâm. và Tây Nguyên. - Nội dung: + Tâm tư của một người chiến sĩ trẻ tu i tha thiết yêu đời và khát khao tự do và hành động. Giáo viên: Trần Nam Phong 9 Trường THPT Đức Thọ Giáo án Ngữ văn 12- Tự chọn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự chọn Ngữ văn lớp 12, Giáo án tự chọn Ngữ văn lớp 12, , B. SỐ PHẬN CON NGƯỜI (trích, Sô-lô-khốp)