0

Giáo án phụ đạo ngữ văn lớp 12

18 3,882 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/12/2014, 13:26

Phụ đạo Ngữ văn 12 Ngày soạn: 28/8/2013 Ngày dạy: /9/2013 tại lớp 12A7 Tuần 1 Tiết 1, 2 THỰC HÀNHI LẬP DÀN Ý CHO BÀI NLXH VỀ TƯ TƯỞNG ĐẠO LÍ A- MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 1- Kiến thức: Từ việc tìm hiểu đề, tìm ý đi đến lập dàn ý cho các đề bài thuộc NLXH về một tư tưởng đạo lý 2- Kĩ năng: Rèn luyện cho HS thói quen lập dàn ý cơ bản cho kiểu bài nghị luận về tư tưởng đạo lí B-CHUẨN BỊ GV: các đề bài HS: giấy nháp C.PHƯƠNG PHÁP Phát vấn, diễn giảng, thảo luận D-TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 1.Kiểm tra bài cũ: 2.Bài m ới : Hoạt động 1:Giới thiệu bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG HĐ2: Tìm hiểu đề (sơ lược) và hướng dẫn lập dàn ý của đề 1 ?GV ghi để bài lên bảng ?Nội dung đề u cầu Lập dàn ý ?MB cần có những ý gì -Giới thiệu vấn đề nghị luận -Nêu luận đề (dẫn ngun văn câu nói, câu thơ, nhận định,…) ?TB cần có mấy nội dung -Giải thich: khiêm tốn là Đề bài 1: Viết bài văn ngắn (khơng q 400 từ) nêu suy nghĩ của anh, chị về ý kiến của Ăng-ghen: Trang bị q nhất của con người là khiêm tốn và giản dị Dàn ý I. Mở bài: Nêu được vấn đề cần nghị luận Trích dẫn câu nhận xét II-Thân bài: a/ Giải thích: - Khiêm tốn - Giản dị -> Nội dung của câu: Nhấn mạnh và khẳng định Cấn Văn Thắm – Hà Nội 1 Phụ đạo Ngữ văn 12 không đánh giá quá cao bản thân, không tự kiêu, tự mãn Giản dị là sơ sài, dễ dãi, không đòi hỏi, không rườm rà -Phân tích các khía cạnh biểu hiện đúng +Biểu hiện của khiêm tốn và giản dị +Con người cần học hỏi lối sống khiêm tốn và giản dị (dẫn chứng) -Phê phán -Bài học:Xác định phương hướng, biện pháp phấn đấu ?KB phải viết ý gì HÑ3: Tìm hiểu đề (sơ lược) và hướng dẫn lập dàn ý của đề 2 -GV đi nhanh phần mở bài Lập dàn ý -GV yêu cầu HS trình bày dàn ý Gv nhận xét phẩm chất tốt đẹp của con người là sự khiêm tốn và giản dị. Nó giúp con người tránh khỏi thói hợm hĩnh, kiêu ngạo để hoàn thiện mình b/ Phân tích các mặt đúng của tư tưởng, đạo lí - Làm người phải biết khiêm tốn. Khiêm tốn để học hỏi những điều tốt, điều hay. Bên cạnh đó cũng phải biết tập cho mình có tính giản dị. - Phải biết khiêm tốn và giản dị trong cách sống, hành động và ngôn ngữ… - Con người nên học hỏi lối sống khiêm tốn và giản dị để hòa đồng với xã hội (Dẫn chứng:cuộc đời của Hồ Chí Minh) c/ Phê phán: - Thái độ sống tự cao, tự đại, không biết khiêm tốn học hỏi. Nhưng thái độtự ti, tự kỉ thì càng không nên - Thái độ sống rườm rà, cầu kì, xa hoa không đúng cách d/Bài học: -Nhận thức:Câu nói đúng, thế hệ trẻ cần phải rèn luyện đức tính khiêm tốn và giản dị. đây cũng là phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam -Hành động:hành động của bản thân, tu dưỡng đạo đức, có ý thức thái độ học tập tốt, có sự hòa đồng với cộng đồng 3- Kết bài: - Đánh giá lại vấn đề Đề bài 2: Anh, chị hãy viết bài văn ngắn (không quá 400 từ) trình bày suy nghĩ của mình về lời Đức Phật dạy: “ Giọt nước chỉ hòa vào biển cả mới không cạn mà thôi” Dàn ý I-MB: - Dẫn vào đề - Nêu vấn đề cần bàn-Trích câu nói II-TB:1- Giải thích: Cấn Văn Thắm – Hà Nội 2 Phụ đạo Ngữ văn 12 ? Giải thích ý nghĩa câu nói qua việc giải thích từ ngữ ? Phân tích theo các biểu hiện đúng HS tìm dẫn chứng ? Phê phán thái độ sống như thế nào ?Rút ra bài họ gì về nhận thức và hành động (hs hoạt động nhóm) ? Đánh giá lại vấn đề HĐ 4: GV củng cố: HS nắm dàn bài lí thuyết +Giọt nước thể hiện cá nhân +Biền cả thể hiện tập thể, cộng đồng =>Lời dạy của đức Phật ngắn gọn nhưng gợi cho chúng ta biết bao suy nghĩ giữa cái chung với cái riêng, giữa cá nhân với tập thể, làm sao để mình có thể trở thành một người có ích cho xã hội, không sống cuộc đời mờ mờ, nhạt nhạt, không một chút hình hài, bóng dáng 2-Biểu hiện đúng: câu nói có ý nghĩa khẳng định và hoàn toàn đúng đắn. Nó được đúc kết từ thực tiễn cuộc sống -Hiểu được hai hình ảnh đối lập mà thống nhất: giọt nước và biển cả; giọt nước nhỏ bé kia rất dễ bị khô cạn khi tồn tại đơn lẻ, chỉ khi hòa mình vào biển cả nó mới trường tồn +Dù muốn hay không, con người vẫn phải đặt mình trong những mối quan hệ khác nhau. Thông qua những mối quan hệ ấy, con người ngày càng hiểu biết hơn về cuộc sống, hoàn thiện nhân cách +Mỗi hành động của cá nhân đều có một ảnh hưởng nhất định theo một chiều hướng nào đó đến những người xung quanh -Sự tồn tại của cá nhân chỉ thực sự có ý nghĩa khi hòa nhập vào cộng đồng. Mỗi người phải hòa đồng với tập thể, cùng chia sẻ trách nhiệm, cùng chung vai góp sức với mọi người -Tập thể cũng cần có trách nhiệm trong việc định hướng cá nhân, giúp đỡ cá nhân để họ ngày càng hoàn thiện hơn->cá nhân tốt sẽ làm cho tập thể vững mạnh 3-Phê phán:-Cá nhân tách rời tập thể, tách rời cộng đồng, sẽ cạn khô, biến mất như giọt nước tách rời biển cả - Những con người hành động sai trái, không ý thức trách nhiệm cá nhân với tập thể 4-Rút ra bài học sâu sắc về mối quan hệ giữa cá Cấn Văn Thắm – Hà Nội 3 Phụ đạo Ngữ văn 12 nhân và tấp thể; tự liên hệ bản thân III-KB: Khẳng định lời đức Phật dạy (mang tính triết học) Hoạt động 5: Phần tự học: hs về tự sưu tầm bài tham khảo và rút ra dàn ý Chuẩn bị bài mới: dặn dò: chuẩn bị giấy nháp để thưc hành viết Ngày soạn: 28/8/2013 Ngày dạy: /9/2013 tại lớp 12A7 Tuần 2 Tiết 3,4 RÈN KĨ NĂNG VIẾT MỞ BÀI, KẾT BÀI VÀ LẬP DÀN Ý CHO BÀI NLXH VỀ TƯ TƯỞNG ĐẠO LÍ A- MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 1- Kiến thức: Tiếp tục lập dàn ý cho các đề bài thuộc NLXH về một tư tưởng đạo lý. Từ dàn ý đã lập HS rèn luyện cách viết mở bài và kết bài 2- Kĩ năng: Rèn luyện cho HS thói quen lập dàn ý cơ bản và viết được phần mở bài cũng như kết bài cho kiểu bài nghị luận về tư tưởng đạo lí B-CHUẨN BỊ GV: các đề bài HS: giấy nháp C.PHƯƠNG PHÁP Phát vấn, diễn giảng, thảo luận D-TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 1.Kiểm tra bài cũ: 2.Bài m ới : Hoạt động 1:Giới thiệu bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG HĐ2: Tìm hiểu đề (sơ lược) và viết phần mở bài -GV u cầu HS nhắc lại những ý cần có ở phần mở Đề bài : Nhà văn Nga Lep Tơn-xtoi nói “Lý tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Khơng có lý tưởng thì khơng có phương hướng kiên định mà khơng có phương huop71ng thì khơng có cuộc sống”. Viết bài văn ngắn (khơng q 400 từ) nêu suy nghĩ của anh, chị về vai trò của lý tưởng trong cuộc sống của con Cấn Văn Thắm – Hà Nội 4 Phụ đạo Ngữ văn 12 bài -Cho HS viết phần mở bài (viết ra giấy) -GV thu xác xuất và sửa cho các em ngay tại lớp Hướng dẫn lập dàn ý của đề ?TB cần có mấy nội dung -Giải thich những ý gì? -GV bổ sung: lý tưởng luôn được dùng để diễn đạt cho tính chất, thuộc tính tốt đẹp nhất. Nó chỉ mục đích cao cả, mức độ hoàn hảo mà người ta luôn cố gắng phấn đấu để đạt tới và trên thực tế rất khó đạt được +Không phải trong chiến tranh mới có lý tưởng. Thời đại nào cũng cần có lý tưởng .Lý tưởng như kim chỉ nam dẫn đường cho mỗi người không lạc bước trên hành trình sống của mình HS tìm dẫn chứng người Dàn ý I. Mở bài: Nêu được vấn đề cần nghị luận Trích dẫn câu nhận xét (Cuộc sống của bất kì con người nào cũng cần sự soi rọi của lý tưởng. Vai trò của lý tưởng đã được nhà văn Lep…đề cao trong một phát biểu “Lý tưởng … ”) II-Thân bài: a/ Giải thích: - Lý tưởng là gì? - Tại sao không có lý tưởng thì không có phương hướng? - Tại sao không có phương hướng thì không có cuộc sống? +Nó là những mục đích cao đẹp trong cuộc đời mà mỗi con người cần xác định để ngưỡng vọng và phấn đấu thực hiện nhằm đạt được +Nó là nền móng để ta xây lên trên đó cuộc sống của chính mình =>Vai trò và tầm quan trọng của lý tưởng trong việc hình thành nên giá trị cuộc sống của mỗi con người b/ Phân tích các mặt đúng của tư tưởng, đạo lí - Vấn đề đặt ra hoàn toàn đúng - Lý tưởng bao giờ cũng là khởi nguồn của mọi sự thành công +Có lý tưởng con người mới có mục tiêu phấn đấu và ước mơ +Có lý tưởng con người tránh được những hành động mù quáng, tội lỗi . Lý tưởng của thanh niên VN trong thời chống quân xâm lược: chiến đấu giành độc lập tư do cho dân tộc . Lý tưởng của thời xây dựng nước nhà . Thời đại mới: thanh niên sống có lý tưởng cụ thể, Cấn Văn Thắm – Hà Nội 5 Phụ đạo Ngữ văn 12 -Phê phán -Bài học:Xác định phương hướng, biện pháp phấn đấu HÑ3: Tìm hiểu và viết phần kết bài ?KB phải viết ý gì HS viết phần kết bài -Gv kiểm tra xác xuất, nhận xét và sửa hoàn chỉnh phần kết bài HĐ 4: GV củng cố: những nội dung cần có ở MB, KB họ muốn làm chủ cuộc sống của chính mình ->Họ là những người có lý tưởng sống tiến bộ, lành mạnh. Họ là những người làm chủ cuộc sống của mình, là những người không lỗi thời trong chính thời đại của mình (Dẫn chứng từ thực tế lịch sử, xã hội: doanh nhân thành đạt, bác sĩ tài hoa, những thầy giáo ưu tú, nông dân giỏi biết ứng dụng KHKT hiện đại vào sản xuất) c/ Phê phán: - Thái độ sống không có lý tưởng thả trôi cuộc đời mình ->Họ là những người an phận không có chí tiến thủ d/Bài học: -Nhận thức: Lý tưởng của thanh niên ngày nay là gì? +Lý tưởng phải thiết thực, hướng vào thực tiễn, phù hợp với năng lực bản thân, tránh sai lầm trong phương hướng, tránh lãng phí thời gian, công sức và tiền bạc +Có lý tưởng ->xây dựng phương hướng thực hiện. phương hướng phải bám vào những mục tiêu đã đặt ra -Hành động: thực hiện lý tưởng-> gặp nhiều khó khăn phải đối mặt, kiên định giữ vững lập trường, không đi ngược với lý tưởng ban đầu 3- Kết bài: - Ý nghĩa của câu nói, suy nghĩ của bản thân (Câu nói của Lep… đã nhấn mạnh một cách chính xác vai trò dẫn đường, định hướng của lý tưởng đối với cuộc đời mỗi con người. Xác định được lý tưởng hãy thực hiện nó. Dẫu có nhiều khó khăn cũng đừng vội nản lòng. Nếu lý tưởng của mình không thành hãy nhen nhóm cho thế hệ sau để họ tiếp bước.) Hoạt động 5: Phần tự học: hs về tự sưu tầm và tham khảo các MB, KB ở các bài văn mẫu Cấn Văn Thắm – Hà Nội 6 Phụ đạo Ngữ văn 12 Chuẩn bị bài mới: dặn dò: xem lại kiến thức bài NL về một hiện tượng đời sống Ngày soạn: 8/8/2013 Ngày dạy: /9/2013 tại lớp 12A7 Tuần 2 Tiết 3,4 RÈN KĨ NĂNG VIẾT MỞ BÀI, KẾT BÀI VÀ LẬP DÀN Ý CHO BÀI NLXH VỀ TƯ TƯỞNG ĐẠO LÍ A- MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 1- Kiến thức: Tiếp tục lập dàn ý cho các đề bài thuộc NLXH về một hiện tượng đời sống.Từ dàn ý đã lập HS rèn luyện cách viết mở bài và kết bài 2- Kĩ năng: Rèn luyện cho HS thói quen lập dàn ý cơ bản và viết được phần mở bài cũng như kết bài cho kiểu bài nghị luận về hiện tượng đời sống B-CHUẨN BỊ GV: các đề bài HS: giấy nháp C.PHƯƠNG PHÁP Phát vấn, diễn giảng, thảo luận D-TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 1.Kiểm tra bài cũ: 2.Bài m ới : Hoạt động 1:Giới thiệu bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG HĐ2: Tìm hiểu đề (sơ lược) và viết phần mở bài Đề bài :Hãy viết bài văn ngắn trình bày ý kiến của anh, chị về vấn đề: Cơ hội của thanh niên VN Cấn Văn Thắm – Hà Nội 7 Phụ đạo Ngữ văn 12 -GV yêu cầu HS nhắc lại những ý cần có ở phần mở bài -Cho HS viết phần mở bài (viết ra giấy) -GV thu xác xuất và sửa cho các em ngay tại lớp Hướng dẫn lập dàn ý của đề ?TB cần có mấy nội dung -Giải thich những ý gì? -GV bổ sung: lý tưởng luôn được dùng để diễn đạt cho tính chất, thuộc tính tốt đẹp nhất. Nó chỉ mục đích cao cả, mức độ hoàn hảo mà người ta luôn cố gắng phấn đấu để đạt tới và trên thực tế rất khó đạt được +Không phải trong chiến tranh mới có lý tưởng. Thời đại nào cũng cần có lý tưởng .Lý tưởng như kim chỉ nam dẫn đường cho mỗi người không lạc bước trên hành trình sống của mình HS tìm dẫn chứng trong thời kì hội nhập của đất nước Dàn ý 1- Mở bài: - Dẫn dắt vấn đề - Đưa hiện tượng đời sống cần nghị luận 2- Thân bài a/ Giải thích sơ lược “Thời kì hội nhập của đất nước”:thời hiện tại, đất nước ta đang trong quá trình hội nhập với thế giới (Ví dụ: sự kiện VN gia nhập WTO,…). Thời kì hội nhập mở ra cho nước ta nhiều cơ hội để phát triển nhưng cũng không ít khó khăn thử thách b/ Phân tích :chỉ ra một số cơ hội của thanh niên VN trong thời kì hội nhập: - Cơ hội học tập, mở mang kiến thức, phát huy được nhiều nhất khả năng sáng tạo và cống hiến… - Cơ hội để chứng minh bản thân và chứng minh đất nước VN sánh với các nước lớn trên thế giới c/ Bác bỏ, phê phán: một bộ phận thanh niên không cố gắng hòa nhập với thời đại mới, đồng nghĩa với việc không nắm bắt được cơ hội cho mình. Nguyên nhân:ngại khó, thụ động trong suy nghĩ và hành động ->có cơ hội là phải nắm bắt và thực hiện với tất cả khả năng của bản thân d/Nêu hành động cụ thể (giải pháp): -Cố gắng học tập, tìm tòi sáng tạo -Cập nhật kiến thức ở mọi lúc mọi nơi; trong nước và ngoài nước -Hòa nhập chứ không hòa tan (phải giữ bản sắc dân tộc, truyền thống đạo đức của người VN 3- Kết bài: - Khẳng định đây là cơ hội và cũng là sự thách thức đối với thanh niên - Rút ra bài học cho bản thân Dàn ý Cấn Văn Thắm – Hà Nội 8 Phụ đạo Ngữ văn 12 -Phê phán -Bài học:Xác định phương hướng, biện pháp phấn đấu HÑ3: Tìm hiểu và viết phần kết bài ?KB phải viết ý gì HS viết phần kết bài -Gv kiểm tra xác xuất, nhận xét và sửa hoàn chỉnh phần kết bài HĐ 4: GV củng cố: những nội dung cần có ở MB, KB I. Mở bài: Nêu được vấn đề cần nghị luận Trích dẫn câu nhận xét (Cuộc sống của bất kì con người nào cũng cần sự soi rọi của lý tưởng. Vai trò của lý tưởng đã được nhà văn Lep…đề cao trong một phát biểu “Lý tưởng … ”) II-Thân bài: a/ Giải thích: - Lý tưởng là gì? - Tại sao không có lý tưởng thì không có phương hướng? - Tại sao không có phương hướng thì không có cuộc sống? +Nó là những mục đích cao đẹp trong cuộc đời mà mỗi con người cần xác định để ngưỡng vọng và phấn đấu thực hiện nhằm đạt được +Nó là nền móng để ta xây lên trên đó cuộc sống của chính mình =>Vai trò và tầm quan trọng của lý tưởng trong việc hình thành nên giá trị cuộc sống của mỗi con người b/ Phân tích các mặt đúng của tư tưởng, đạo lí - Vấn đề đặt ra hoàn toàn đúng - Lý tưởng bao giờ cũng là khởi nguồn của mọi sự thành công +Có lý tưởng con người mới có mục tiêu phấn đấu và ước mơ +Có lý tưởng con người tránh được những hành động mù quáng, tội lỗi . Lý tưởng của thanh niên VN trong thời chống quân xâm lược: chiến đấu giành độc lập tư do cho dân tộc . Lý tưởng của thời xây dựng nước nhà . Thời đại mới: thanh niên sống có lý tưởng cụ thể, họ muốn làm chủ cuộc sống của chính mình ->Họ là những người có lý tưởng sống tiến bộ, lành mạnh. Cấn Văn Thắm – Hà Nội 9 Phụ đạo Ngữ văn 12 Họ là những người làm chủ cuộc sống của mình, là những người không lỗi thời trong chính thời đại của mình (Dẫn chứng từ thực tế lịch sử, xã hội: doanh nhân thành đạt, bác sĩ tài hoa, những thầy giáo ưu tú, nông dân giỏi biết ứng dụng KHKT hiện đại vào sản xuất) c/ Phê phán: - Thái độ sống không có lý tưởng thả trôi cuộc đời mình ->Họ là những người an phận không có chí tiến thủ d/Bài học: -Nhận thức: Lý tưởng của thanh niên ngày nay là gì? +Lý tưởng phải thiết thực, hướng vào thực tiễn, phù hợp với năng lực bản thân, tránh sai lầm trong phương hướng, tránh lãng phí thời gian, công sức và tiền bạc +Có lý tưởng ->xây dựng phương hướng thực hiện. phương hướng phải bám vào những mục tiêu đã đặt ra -Hành động: thực hiện lý tưởng-> gặp nhiều khó khăn phải đối mặt, kiên định giữ vững lập trường, không đi ngược với lý tưởng ban đầu 3- Kết bài: - Ý nghĩa của câu nói, suy nghĩ của bản thân (Câu nói của Lep… đã nhấn mạnh một cách chính xác vai trò dẫn đường, định hướng của lý tưởng đối với cuộc đời mỗi con người. Xác định được lý tưởng hãy thực hiện nó. Dẫu có nhiều khó khăn cũng đừng vội nản lòng. Nếu lý tưởng của mình không thành hãy nhen nhóm cho thế hệ sau để họ tiếp bước.) Hoạt động 5: Phần tự học: hs về tự sưu tầm và tham khảo các MB, KB ở các bài văn mẫu Chuẩn bị bài mới: dặn dò: xem lại kiến thức bài NL về một hiện tượng đời sống Cấn Văn Thắm – Hà Nội 10 [...]... nghĩ của mình về hiện tượng đó Dàn ý I Mở bài: Nêu được vấn đề cần nghị luận Cấn Văn Thắm – Hà Nội 12 Phụ đạo Ngữ văn 12 Gv nhận xét Giới thiệu khái qt về HTĐS cần NL: Việc làm mang ý nghĩa nhân đạo trong xã hội là xây dựng ? Giải thích ý nghĩa câu nói những mái ấm tình thương cho trẻ em lang thang, cơ qua việc giải thích từ ngữ nhỡ II-Thân bài: ? Phân tích theo các biểu hiện a/ Giải thích: (nêu thực trạng.. .Phụ đạo Ngữ văn 12 Ngày soạn: 8/9/2013 Ngày dạy: /9/2013 tại lớp 12A7 Tuần 3 Tiết 5,6 THỰC HÀNHI LẬP DÀN Ý CHO BÀI NLXH VỀ TƯ TƯỞNG ĐẠO LÍ A- MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 1- Kiến thức: Từ việc tìm hiểu đề, tìm ý đi đến lập dàn ý cho các đề bài thuộc NLXH về một hiện tượng đời sống... HS nắm -Hành động:hành động của bản thân, tu dưỡng đạo dàn bài lí thuyết đức, có ý thức thái độ học tập tốt, có sự hòa đồng với cộng đồng 3- Kết bài: - Đánh giá lại vấn đề Cấn Văn Thắm – Hà Nội 13 Phụ đạo Ngữ văn 12 Đề bài 2: Anh, chị hãy viết bài văn ngắn (khơng q 400 từ) trình bày suy nghĩ của mình về lời Đức Phật dạy: “ Giọt nước chỉ hòa vào biển cả mới khơng cạn mà thơi” Dàn ý I-MB: - Dẫn vào đề... (mang tính triết học) Hoạt động 5: Phần tự học: hs về tự sưu tầm bài tham khảo và rút ra dàn ý Chuẩn bị bài mới: dặn dò: chuẩn bị giấy nháp để thưc hành viết Cấn Văn Thắm – Hà Nội 15 Phụ đạo Ngữ văn 12 Ngày soạn: 8/8/2013 Ngày dạy: /9/2013 tại lớp 12A2,7 Tuần 2 Tiết 3,4 RÈN KĨ NĂNG VIẾT MỞ BÀI, KẾT BÀI VÀ LẬP DÀN Ý CHO BÀI NLXH VỀ HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG A- MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 1- Kiến thức: Tiếp tục lập dàn ý... hiểu đề (sơ lược) Đề bài : Hãy viết bài văn ngắn trình bày ý kiến của và viết phần mở bài anh, chị về vấn đề: Cơ hội của thanh niên VN trong Cấn Văn Thắm – Hà Nội 16 Phụ đạo Ngữ văn 12 GV ghi để bài lên bảng ?Nội dung đề u cầu -GV u cầu HS nhắc lại những ý cần có ở phần mở bài -Cho HS viết phần mở bài (viết ra giấy) -GV thu xác xuất và sửa cho các em ngay tại lớp Lập dàn ý ? GV cho HS nhắc lại dàn ý... thân d/Nêu hành động cụ thể (giải pháp): -Cố gắng học tập, tìm tòi sáng tạo -Cập nhật kiến thức ở mọi lúc mọi nơi; trong nước và ngồi nước -Hòa nhập chứ khơng hòa tan (phải giữ bản sắc dân tộc, truyền thống đạo đức của người VN 3- Kết bài: - Khẳng định đây là cơ hội và cũng là sự thách thức Cấn Văn Thắm – Hà Nội 17 Phụ đạo Ngữ văn 12 ?KB phải viết ý gì đối với thanh niên HS viết phần kết bài - Rút... trách nhiệm, cùng chung vai góp sức với mọi người -Tập thể cũng cần có trách nhiệm trong việc định hướng cá nhân, giúp đỡ cá nhân để họ ngày càng Cấn Văn Thắm – Hà Nội 14 Phụ đạo Ngữ văn 12 hồn thiện hơn->cá nhân tốt sẽ làm cho tập thể vững mạnh 3-Phê phán:-Cá nhân tách rời tập thể, tách rời cộng đồng, sẽ cạn khơ, biến mất như giọt nước tách rời biển cả - Những con người hành động sai trái, khơng ý thức... đề hội nhập với thế giới (Ví dụ: sự kiện VN gia nhập Cấn Văn Thắm – Hà Nội 11 Phụ đạo Ngữ văn 12 -Nêu hiện tượng đang bàn luận B-Thân bài: 1-Giải thích hiện tượng được đề cập (Hiện tượng gì? Xuất hiện ở đâu?) 2-Phân tích các mặt đúng – sai, lợi-hại 3-Bình luận: chỉ ra ngun nhân và bày tỏ thái độ, ý kiến về HTXH đó 4-Nêu một số giải pháp khắc phục (nếu hiện tượng tiêu cực) hoặc phương hướng thực hiện... ? Phê phán thái độ sống như nên thế nào - Thái độ sống rườm rà, cầu kì, xa hoa khơng đúng cách ?Rút ra bài họ gì về nhận d/Bài học: thức và hành động (hs hoạt -Nhận thức:Câu nói đúng, thế hệ trẻ cần phải rèn động nhóm) luyện đức tính khiêm tốn và giản dị đây cũng là ? Đánh giá lại vấn đề phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam HĐ 4: GV củng cố: HS nắm -Hành động:hành động của bản thân, tu dưỡng đạo dàn... :chỉ ra một số cơ hội của thanh niên VN trong thời kì hội nhập: - Cơ hội học tập, mở mang kiến thức, phát huy được nhiều nhất khả năng sáng tạo và cống hiến… - Cơ hội để chứng minh bản thân và chứng minh đất nước VN sánh với các nước lớn trên thế giới c/ Bác bỏ, phê phán: một bộ phận thanh niên khơng cố gắng hòa nhập với thời đại mới, đồng nghĩa với việc khơng nắm bắt được cơ hội cho mình Ngun nhân:ngại . các bài văn mẫu Cấn Văn Thắm – Hà Nội 6 Phụ đạo Ngữ văn 12 Chuẩn bị bài mới: dặn dò: xem lại kiến thức bài NL về một hiện tượng đời sống Ngày soạn: 8/8/2013 Ngày dạy: /9/2013 tại lớp 12A7 Tuần. các bài văn mẫu Chuẩn bị bài mới: dặn dò: xem lại kiến thức bài NL về một hiện tượng đời sống Cấn Văn Thắm – Hà Nội 10 Phụ đạo Ngữ văn 12 Ngày soạn: 8/9/2013 Ngày dạy: /9/2013 tại lớp 12A7 Tuần. nghị luận Cấn Văn Thắm – Hà Nội 12 Phụ đạo Ngữ văn 12 Gv nhận xét ? Giải thích ý nghĩa câu nói qua việc giải thích từ ngữ ? Phân tích theo các biểu hiện đúng HS tìm dẫn chứng ? Phê phán thái độ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án phụ đạo ngữ văn lớp 12, Giáo án phụ đạo ngữ văn lớp 12,