0

Giáo án tự chọn ngữ văn lớp 6

31 314 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2017, 21:05

STuần Tuần Ngày Ngày soạn Ngày Ngày dạy: Chủ đề 1: Văn tự Tiết 1: Lập dàn ý cho văn tự A/ Mục tiêu học Giúp HS nhận thức đợc thể loại văn tự Nâng cao kiến thức thể loại văn tự Qua tiết học giúp HS biết cách lập dàn ý chi tiết Rèn kỹ lập dàn cho văn B/ Chuẩn bị GV: Soạn giáo án, tài liệu tham khảo Một dàn ý chi tiết HS: đọc bài, học theo câu hỏi SGK lớp C/ Tiến trình hoạt động dạy học ổn ®Þnh tỉ chøc: KiĨm tra sü sè líp KiĨm tra cũ: Sách, Bài mới: GV: Các em đợc biết: Tự (tức kể chuyện) phơng thức trình bàymột chuỗi việc, việc dẫn đến việc kia, cuối dÉn ®Õn mét kÕt thóc, thĨ hiƯn mét ý nghÜa Tự giúp ngời kể, giải thích việc, tìm hiểu ngời, nêu vấn đề bày tỏ thái độ khen chê Để làm đợc điều trớc hết phải lập đợc dàn ý Hoạt động thầy trò Nội dung cần đạt I/ Bố cục văn tự GV: văn tự có phần? phần nào? HS: Có phần + Phần mở + Phần thân + Phần kết GV: Mở nói gì? Thân nói gì? Kết nói gì? HS: Trả lời theo suy nghÜ + Më bµi Giíi thiƯu chung vỊ nhân vật việc + Thân bài: Kể diễn biÕn cđa sù viƯc + KÕt bµi: KĨ kÕt cơc việc II/ Lập dàn ý Đề bài: Em kể câu chuyện mầ em thích lời văn em? - Tìm hiểu đề: GV: Để lập đợc dàn ý em tìm hiểu đề, Vậy theo em đề yêu cầu gì? HS: Kể câu chuyện mà em thích lời văn em GV: Em xác định nội dung cụ thể đề gì? HS: Truyện kể " Con Rồng, cháu Tiên" - Nhân vật: Lạc Long Quân Âu Cơ - Sự việc: Giải thích nguồn gốc ngời ViƯt Nam - DiƠn biÕn: + LLQ thc nßi rång, trai thần Long Nữ + Âu Cơ Thần Nông xinh đẹp + LLQ Âu Cơ gặp nhau, lấy + Âu Cơ sinh bọc trăm trứng + LLQ AC chia lên rừng xuống biển + Con trởng theo AC lên làm vua gi¶i thÝch ngn gèc cđa ngêi ViƯt nam - LËp ý: - Nh©n vËt: Sù viƯc: DiƠn biÕn: KÕt quả: ý nghĩa truyện Dàn ý chi tiết: Më bµi: Trong kho tµng trun trun tht, cỉ tÝch ViƯt Nam ta cã rÊt nhiỊu c©u chun ly kú, hấp dẫn.Trong có câu chuyện giải thích nhằm suy tôn nguồn gốc ngời Việt Nam ta Đó câu chuyện "Con Rồng, cháu Tiên" - câu chuyện mà em thích Thân bài: - Giới thiệu Lạc Long Quân: trai thần Long Nữ, thần rồng, sống dới nớc,có sức khoẻ nhiều phép lạ - Giới thiệu Âu Cơ: Thần Nông, xinh đẹp tuyệt trần - Lạc Long Quân Âu Cơ gặp nhau, yêu kết thành vợ chồng - Âu Cơ sinh bọc trăm trứng, nở trăm trai - LLQ thuỷ cung, AC lại nuôi - LLQ AC chia con, kẻ xuống biển, ngời lên rừng - Con trởng AC lên làm vua gi¶i thÝch ngn gèc cđa ngêi ViƯt Nam Kết Câu chuyện làm em thật cảm động Câu chuyện giúp em hiểu biết rõ nguốn gốc ngời dân Việt Nam - giòng giống Tiên, Rồng củng cố, dặn dò GV: Để lập đợc dàn ý cho đề văn tự làm nào? Về nhà em kể câu chuyện khác mà em thích nhất? Tuần Ngày soạn: Ngày dạy: Chủ đề 1: Văn tự Tiết 2: Ngôi kể lời kể văn tự A/ Mục tiêu học Giúp HS hiểu kể lời kể văn tự quan trọng.Vì sở học lý thuyết Gv nhằm giúp HS nâng cao nhận thức kể Biết vận dung kể, lời kể vào làm văn cách linh hoat Rèn kỹ viết văn cho HS B/ Chuẩn bị GV: Soạn giáo án chi tiết, tài liệu tham khảo HS: Học làm C/ Tiến trình hoạt động dạy học ổn định tổ chức: Kiểm tra sỹ số Kiểm tra cũ: Kết hợp Bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung cần đạt I/ Ngôi kể văn tự GV: Ngôi kể gì? HS: Là vị trí giao tiếp mà ng- - Ngôi kể thứ nhất: Tự xng tôi, ngêi êi kĨ sư dơng ®Ĩ kĨ chun kĨ cã thể kể trực tiếp GV: Có kể? Kể tên nghe, thấy, trải gäi ng«i kĨ? qua, cã thĨ trùc tiÕp nãi cảm tởng, ý HS: có kể: kể thứ nghĩ kể thứ - Ngôi kể thứ ba: Ngời tự kể dấu Gv: Nêu tác dung hai đi, ngời kể linh hoạt, tự diễn kể trên? với nhân vật HS: Dựa vào SGK trả lêi GV: Trun trut "Con Rång, * VÝ dơ minh hoạ cháu Tiên" đợc kể theo - Truyền truyết "con Rồng, cháu Tiên": thứ mấy? Đợc kể theo thø ba HS: KĨ theo ng«i thø ba - " Bởi ăn uống điều độ làm việc có chừng mực nên chóng lớn Chẳng bao lâu, trở thành GV: Em cho biết đoạn văn chàng dế niên cờng tráng Đôi đợc viết theo kể thứ mẫm bóng Những vuốt mấy? chân, khoeo cứng dần nhọn HS: Đọan văn đợc viết theo hoắt Thỉnh thoảng, muốn thử lợi hại kể thứ vuốt, co cẳng lên, GV: Căn vào đâu mà em đạp phanh phách biết đợc điều đó? cỏ.Những cỏ gãy rạp, y nh có nhát HS: Ngời kể tự xng "tôi" GV: Theo em "tôi" tác giả Tô Hoài Dế Mèn? HS: Dế Mèn GV: Ngôi kể thay đổi đợc, em thay đổi kể đoạn văn kể trứ ba? HS: " Bởi Dế Mèn ăn uống điều độ làm việc có chừng mực nên chóng lớn Chẳng bao lâu, Mèn thành chàng dế niên cờng tráng Đôi mẫm bóng Mèn co cẳng lên Đôi cánh Dế Mèn Mỗi Mèn vỗ cánh tiếng phành phạch giòn giã." dao vừa lia qua Đôi cánh tôi, trớc ngắn hủn hoẳn, thành áo dài kín xuống tận chấm đuôi Mỗi vũ lên, nghe tiếng phành phạch giòn giã." ( Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lu kí) Đoạn văn đợc kể theo kể thứ Căn vào từ "tôi"- đại từ xng hô - Cho đoạn văn: "Một bóng lẹ làng từ ra, rơi xuống mặt bàn.Thanh định thần nhìn rõ: mèo già bà chàng, mèo già chơi đùa vời chàng ngày trớc Con vật nép chân vào khẽ phe phẩy đuôi, hai mắt ngọc thạch xanh giơng lên nhìn ngời Thanh mỉm cời lại gần vuốt ve mèo (Thạch Lam, Dới bóng hoàng lan) "Một bóng lẹ làng, rơi xuống mặt bàn Tôi định thần nhìn rõ: mèo già bà tôi, mèo già chơi đùa với ngày trớc.Con vật nép chân GV: Theo em lời kể văn vào khẽ phe phẩy đuôi, tự bao gồm lời văn hai mắt ngọc thạch xanh giơng lên nào? nhìn ngời Tôi mỉm cời lại gần vuốt ve HS: Lời văn giới thiệu nhân mèo." vật lời văn kể việc II/ Lời kể văn tự GV giảng: Văn tự chủ yếu văn kể ngời việc - Lời văn giíi thiƯu nh©n vËt: giíi thiƯu GV: Em h·y thay đổi kể đoạn văn trên? HS: Thay từ "Thanh, chàng" đoạn văn từ "tôi" GV: Vậy theo em kể ngời lời văn nh nào?Ví dụ minh hoạ? HS: Phải giới thiệu tên, họ, lai lịch, quan hệ, tính tình, tài năng, ý nghĩa nhân vật Ví dụ: Sơn Tinh: núi Tản Viên, có nhiều phép lạ GV: Khi kể việc lời văn nh nào? HS: trả lời theo suy nghĩ Ví dụ: Thuỷ Tinh: "hô ma, gọi gió làm thành giông bão rung chuyển đất trời, dâng nớc sông lên cuồn cuộn đánh Sơn Tinh Nớc ngập ruộng đồng, nớc ngập nhà cửa, nớc dâng lên lng đồi, sờn núi, thành Phong Châu nh lềnh bềnh biển nớc." GV: Em dùng lời văn để kể ngời bạn em? HS:Họ tên, lai lịch Hình dáng Tính tình Tài Những việc làm bạn Kết việc làm mang lại Sự thay đổi hành động GV: Nhận xét tên, họ, lai lịch, tinh tình, tài năng,hình dạng, quan hệ, ý nghĩa nhân vật - Khi kể việc kể hành động, việc làm, kết thay đổi hành động đem lại Củng cố dặn dò Tuần Ngày soạn: Ngày dạy: Chủ đề 1: Văn tự Tiết 3: Xây dựng nhân vât tình tiết văn tự A/ Mục tiêu học Trên sở HS biết viêc, nhân vât văn tự sự, GV giúp HS hiểu đặc điểm cách thể việc nhân vật tác phẩm tự Hai loại nhân vật chủ yếu: Nhân vật nhân vật phụ Rèn kỹ viết văn tự B/ Chuẩn bị - GV: Soạn bài, tài liệu tham khảo - HS: Học làm C/ Tiến trình hoạt động dạy học ổn định tỉ chøc: KiĨm tra sü sè KiĨm tra bµi cũ: ? theo em văn tự có kể? kể nào? Bài mới: Trong tác phẩm tự phải có việc, có ngời.Đó việc nhân vật - hai đặc điểm cốt lõi tác phẩm tự Nhng vai trò, tính chất, đặc điểm nhân vật việc tác phẩm tự nh nào? Làm để nhận ra? Làm để xây dựng cho hay, cho sopóng đọng viết mình, tìm hiểu hôm Hoạt động thầy trò Nội dung Sù viƯc t¸c phÈm sù GV: Em h·y cho biÕt t¸c * sù viƯc: phÈm sù cã mÊy sù viÖc? + Sù viÖc khởi đầu Hãy rõ? + Sự việc phát triển HS: Tự trình bày + Sự việc cao trào GV: em h·y chØ râ c¸c sù viƯc + Sù viƯc kết thúc văn Sơn Tinh, Thuỷ Tinh? HS: + Sự việc khởi đầu: Vua Hùng kén rể + Sự việc phát triển: Hai thần đến cầu hôn Vua Hùng điều kiện kén rể Sơn Tinh đến trớc, đợc vợ + Sự việc cao trào: Thuỷ Tinh thua cuộc, ghen tuông, dang nớc đánh Sơn Tinh Hai thần đánh hàng tháng trời, cuối Thuỷ Tinh thua , rót vỊ + Sù viƯc kÕt thóc: Hằng năm Thuỷ Tinh lại dâng nớc đánh Sơn Tinh, nhng thua Gv: Sự việc tác phẩm tự sù cã mÊy yÕu tè? HS: Cã yÕu tè * Yếu tố văn tự sự: + Ai làm(nhân vật) + Xảy đâu?(không gian, địa điểm) + Xảy lúc nào?(thời gian) + Vì lại xảy ra?(nguyên nhân) + Xảy nh nào?(diễn biến, tr×nh) GV: Em h·y chØ râ yÕu tè + Kết sao? truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh? HS: + Hïng V¬ng, S¬n Tinh, Thủ Tinh + ë Phong châu, đất vua Hùng + Thời gian xảy ra: Thời vua Hùng Nhân vật tác phẩm tự + Nguyên nhân: Những trận đánh dai dẳng hai - Là kẻ vừa thực việc vừa thần năm kể đợc nói tới, đợc biểu dơng hay bị lên + Kết quả: Thuỷ Tinh thua nh- án ng không cam chịu Hằng năm chiến hai thần xảy - Cã hai kiĨu nh©n vËt: + Nh©n vËt chÝnh GV: Nhân vật tác phẩm + Nhân vật phụ tự ai? HS: trả lời theo suy nghĩ * Ví dụ minh hoạ: Truyện Sơn Tinh, Thuỷ T GV: Theo em có kiểu - Nhân vật đợc giới thiêu: Hung Vơng, nhân vật? Đó kiểu nhân Sơn Tinh, Thuỷ Tinh, Mị Nơng vật nào? - Nhân vât chính: Sơn Tinh Thuỷ Tinh HS: Hai kiểu nhân vật: Nhân - Nhân vật đợc nói tới nhiều nhất: Thuỷ Tin vật nhân vật phụ - Nhân vật phụ: Hùng Vơng, Mị Nơng GV: Nhân vật văn tự đợc kể ntn? HS: Đợc gọi tên, đặt tên, giới thiệu lai lịch, tính tình, tài GV: Em lấy VD để minh hoạ cho vấn đề trên? HS: lấy VD Củng cố, dặn dò GV: ? em nhắc lại sù viƯc t¸c phÈm sù? T¸c phÈm có yếu tố nào? ? tác phẩm tự có nhân vật nào? nhân vật đợc thể qua mặt nào? Gv: Về nhà em tìm yếu tố,sự việc, nhân vật chính, nhân vật phụ truyện Thánh Gióng,Con Rồng, cháu Tiên? Tuần Ngày soạn: Ngày dạy: Chủ đề 1: văn tự Tiết 4: Kể chuyện đời thờng A/ Mục tiêu học Trên sở học lý thuyết, GV giúp em chuyên sâu vào thể loại kể chuyện đời thờng.Qua em tự tìm hiểu đề, tìm ý, phơng hớng chuẩn bị viết Rèn kỹ viết văn kể chuyện đời thờng B/ Chuẩn bị - GV: Soạn giáo án, tài liệu tham khảo - HS: Học làm C/ Tiến trình hoạt động dạy học ổn định tổ chức: Kiểm tra sü sè KiĨm tra bµi cò:?Em nêu việc có văn tự sự? Văn tự có yếu tố nào? ?Trong văn tự có kiểu nhân vật? Nhân vật đợc thể qua mặt nào? Bài mới: Hoạt động thầy GV: Theo em hiểu kể chuyện đời thờng? HS:Trả lời theo suy nghĩ GV: Theo em kể chuyện đời thờng cần yêu cầu gì? GV: ghi đề lên bảng HS: chép đề vào GV: Hớng dẫn cho HS làm đề GV:Đề yêu cầu điều gì: HS: Kể ngời bạn quen GV: Mở cần nói đợc điều gì? HS: Tạo tình tự nhiên để giới thiệu ngời bạn quen GV: nhận xét kết luận trò Nội dung cần đạt I/ Kể chuyện đời thờng gì? - KN: Là kể câu chuyện hàng ngày trải qua, gặp với ngời quen hay lạ nhng để lại ân tợng, cảm xúc định - Yêu cầu: Một yêu cầu hàng đầu kể chuiyện đời thờng nhân vật việc cần phải chân thực,không nên bịa đặt, thêm thắt tuỳ ý II/ §Ị §Ị 1: Em h·y kĨ vỊ mét ngời bạn mà em quen? Đề 2: Em kể thầy giáo(cô giáo) em? II/ Dàn Đề a, Mở bài: Trong lần học muộn, phải đứng cổng trờng bạn chào cờ, quen Hoa cô bạn muộn, phải đứng chờ cổng nh GV: phần thân cần nói đ- b/ Thân ợc vấn đề gì? - Lý do: Vì đau bụng nên em đến trHS: - Phác qua vài nét bật ờng muộn hình dáng bên - Tình huống: xin bác bảo vệ với lý - Kể chi tiết tình gặp đáng nhng không đợc, tức bạn đá sỏi, không may vào chân 10 HS: tụ làm giấy nháp GV: Yêu cầu HS làm hoàn chỉnh làm HS: Làm Củng cố dặn dò: GV: Về nhà làm đề Tuần Ngày soạn: Ngày dạy: Chủ đề 2: Từ loại Tiết 1: Danh từ A/ Mục tiêu học Giúp HS nắm đợc đặc điểm danh từ Các nhóm danh từ đơn vị danh từ vật Biết vận dung vào tập B/ Chuẩn bị - GV: Soạn giáo án, tài liệu tham khảo - HS: Học C/ Tiến trình hoạt động dạy học ổn định tổ chức: Kiểm tra sỹ số Kiểm tra cũ: Kết hợp Bài mới: Hoạt đọng thầy trò Nội dung cần đạt I/ Đặc điểm DT ngời, thực GV; Em h·y lÊy mét sè DT chØ ngêi? vËt, ®éng vật, đồ vật HS: Cha, mẹ, anh em, đông chí, công nhân, học sinh, cán bộ, đội GV: Em h·y lÊy mét sè DT chØ ®éng vËt? HS: Chim choc, bồ câu, vịt, gà, trâu, cá,voi, chó, lợn GV: Em h·y lÉy mét sè DT chØ thùc vật? HS: cối, cam quýt, chuối, xoài,măng cụt 17 GV: EM lây số DT đồ vật? HS: Bàn, ghế, sách, bút Các nhóm Dt a DT đơn vị tự nhiên GV: Em lấy số DT đơn vị tự nhiên? HS: Ba trâu - Một viên quan con, viên DT đơn vị tự nhiên GV: Lấy số DT đơn vị xác? HS: - Sáu tạ thóc - Ba cân khoai " tạ, cân" Dt đơn vị xác GV: Lấy số DT đơn vị ớc chừng? HS: Ba thúng gạo đầy thúng" DT đơn vị ớc chừng b DT đơn vị quy ớc * DT đơn vị xác: GV: Ghạch dới DT câu sau? " Cây bút thần truyện cổ tích nhân vật II/ Luyện tập tập trắc nghiệm có tài kỳ lạ" HS: suy nghĩ trả lời GV: Liệt kê số Dt vật mà em biết Đặt câu với DT Êy? bµi HS: - Nhµ, ca, bµn, ghế, chai, lọ - Đặt câu: + Nhà cửa anh bẩn + Cái bàn có bốn chân GV:Yêu cầu HS đọc Đề bài? HS: Đọc GV:Yêu cầu HS làm bài? HS: - Từ loại chuyên đứng trớc DT ngời: anh, chị, ông, ngài - Từ loại chuyên đứng trớc DT đồ vât: hoa, quả, tờ, 18 Bài Hãy liệt kê từ loại chuyên đứng trớc Dt ngời, đồ vật? GV: Yêu cầu HS đọc Bài tập? HS: Đọc GV: Yêu cầu HS làm giấy nháp HS: Làm GV: Gọi 1-2 HS lên bảng làm HS: - DT đơn vị quy ớc xác: Ki- lôgam, tạ, tấn, met - DT đơn vị quy ớc ớc chừng: vài, đàn, mớ GV: NhËn xÐt bµi lµm cđa HS Bµi tập Hãy liệt kê DT đơn vị quy ớc xác, ớoc chừng? củng cô dặn dò: GV: Theo em DT có loại? ? DT đơn vị quy ớoc có loại? GV; Học làm Tuần Ngày soạn: Ngày dạy: Chủ đề 2: Từ loại Tiết 2: Cụm danh từ A/ Mục tiêu cần đạt Giúp HS nắm đợc đặc điểm cụm DT Cấu tạo cụm Dt Biết ứng dụng vào tập B/ Chuẩn bị - Gv: Soạn bài, tài liệu tham khảo - HS: Học làm theo hớng dẫn C/ Tiến trình hoạt động dạy học ổn định tổ chøc: KiĨm tra sü sè KiĨm tra bµi cò: Kết hợp Bài mới: 19 Hoạt động thầy trò GV: Cụm danh từ gì? HS: Là tổ hợp từ danh từ số từ ngữ phụ thuộc tạo thành GV:Em so sánh nghĩa cụm danh từ nghĩa danh từ? HS: Nghĩa cụm danh từ đầy đủ h¬n nghÜa cđa danh tõ GV: CDT cã cÊu tróc ngữ pháp ntn? HS: Hoạt động nh danh từ Nội dung cần đạt Cụm danh từ g - KN: - Đặc điểm: +Ngữ nghĩa: +Ngữ pháp: CÊu t¹o cđa cơm danh tõ GV: Theo em CDT cã cÊu tróc ntn? HS: PhÇn phơ tríc, phÇn trung tâm phần phụ sau GV: Em viết cấu tạo CDT mô hình? HS: Phần sau Bài tập Phần trớc Phần trung a Bài tập tâm Khoanh vào t1 t2 T1 T2 s1 s2 câu trả lời nhất? GV: Dòng dới nêu mô hình cấu - Đáp án: D trúc cụm danh từ? A CDT tổ hợp từ cò mô hình cấu trúc phức tạp DT B CDT tổ hợp DT có mô hình cấu trúc gồm phần: Phần trớc phần trung tâm C CDT loại tổ hợp DT có mô hình cấu trúc b Bài tập gồm phần: Phần trung tâm phần sau 20 D CDT loại tổ hợp DT có mô hình cấu trúc gồm phần: Phần trớc, phần trung tâm - Đáp án: C phần sau GV: Trong CDT sau, cụm có đủ cấu trúc c Bài tập 3 phần? A Một lỡi búa B Chàng trai khôi ngô tuấn C Tất bạn HS lớp - Đáp án: B D Chiếc thuyền cắm cờ đuôi nheo GV: Trong CDT sau cụm có d Bài tập thành tố phần trung tâm? A Một chàng trai khôi ngô tuấn B Túp lều C Những em HS D Chiếc thuyền cắm cờ đuôi nheo GV: Hãy cho CDT sau vào tạo CDT? - làng - ba thúng gạo nếp - ba trâu đực - ba trâu - chín - năm sau - làng HS: Phần trớc Phần trung tâm t1 t2 T1 T2 Làng ba thúng gạo làng 21 mô hình cấu Phần sau s1 nÕp s2 Êy ba ba chÝn con năm trâu trâu đực sau GV: Nhận xét cách làm HS Củng cố, dặn dò GV: - nhà làm tập lại Tuần Ngày soạn: Ngày dạy: Chủ đề 2: Từ loại Tiết 3: Động từ A/ Mục tiêu cần đạt Giúp HS củng cố nâng cao kiến thức động từ Biết phát vận dụng động từ vào làm văn Biết cách sử dụng động từ B/ Chuẩn bị GV- HS - GV: Soạn giáo án tài liệu tham khảo - HS: Học soạn C/ Tiến trình hoạt động dạy học ổn định tổ chức: Kiểm tra sỹ số KiĨm tra bµi cò: ? ThÕ nµo lµ cum danh tõ? Cho VD? ?CDT cã cÊu t¹o nh thÕ nào? Lấy cụm danh từ sau điền vào mô hình cấu tạo? Bài mới: 22 Hoạt động thầy trò Nội dung cần đạt Đặc điểm GV: Động từ gì? động từ HS: Là từ hành động, trạng thái vật GV: Hãy tìm ĐT câu sau? " Trong trời đất, không quý hạt gạo.[ ] Hãy lấy gạo làm bánh mà lễ Tiên vơng - VD: HS: Lấy, làm, lễ GV: Giữa DT ĐT có khác biệt nh nào? HS: - DT: + Không kết hợp với đã, đang, cũng, - Sự khác biệt vẫn, chớ, đừng DT ĐT: + Thờng làm chủ ngữ câu + Khi làm VN phải có từ đứng trớc - ĐT: + Có khả kết hợp với đã, sẽ, đang, cũng, vẫn, hãy, chớ, đừng +Thờng làm VN câu + Khi làm chủ ngữ, khả kết hợp với đã, sẽ, đang, cũng, vẫn, hãy, chớ, đừng GV: Em lẫy VD mà ĐT kết hợp víi tõ h·y, vÉn, sÏ, ®ang? HS: H·y häc, vÉn làm, đi, đến GV: Lấy ĐT thờng làm VN câu? HS: Tôi học GV: Lấy VD §T lµm CN? HS: Häc tËp lµ nhiƯm vơ quan trọng hàng đầu HS ĐT Các loại ĐT: GV: ĐT có loại nào? + Đt tình thái HS: ĐT có loại: + ĐT hành động, - ĐT tình thái( thờng đòi hỏi ĐT khác kèm) trạng thái - ĐT hành động, trạng thái(Không đòi hỏi ĐT khác kèm) Bao gồm loại nhỏ: + ĐT hành động( trả lời câu hỏi Làm gì?) + ĐT trạng thái( trả lời câu hỏi Làm sao?, Luyện tập Thế nào?) a Bài tập Khoanh vào câu trả lời nhất? GV: Dòng sau không phù hợp với đặc điểm ĐT? - Đáp án: D 23 A Thờng làm VN câu B Có khả kết hợp với đã, sẽ, đang, cũng, vẫn,b.chớ Bài tập C Khi làm CN khả kết hợp với đã, sẽ, đang, cũng, vẫn, - Đáp án: A D Thờng làm thành phần phụ câu c Bài tập GV: ĐT từ không trả lời cho câu hỏi sau đây? A Cái gì? B Làm gì? C Thế nào? D Làm sao? - Đáp án: A,C GV: Từ ngữ điền vào chỗ trống thích hợp cho câu văn " Bà cho hổ ăn thịt mình, d Bài tập run sợ không nhúc nhích"? A định B đừng C dám D HS: " Bà cho hổ định ăn thịt mình, run sợ không dám nhúc nhích"? GV: Xác định phân loại ĐT câu sau: a Anh dám làm không? b Nó toan quê c Nam Định Hà Nội d Bắc muốn viết th e Đông phải thi lại g Sơn cần học ngoại ngữ h Hà nên đọc sách i Giang đừng khóc HS: + ĐT tình thái: dám, định, muốn, phải, cần, nên, đừng + ĐT hành động: làm, về, đi, viêt, thi, học, đọc, khóc Củng cố, dặn dò 24 Tuần Ngày soạn: Ngày dạy: Chủ ®Ị 2: Tõ lo¹i TiÕt 4: Cơm ®éng tõ A/ Mục tiêu cần đạt - Giúp HS nắm vững khái niệm cấu tạo CĐT - Nâng cao kiến thức CĐT - Rèn kỹ nhận biết vận dụng CĐT nói, viết B/ Chuẩn bị GV - HS - GV: Soạn bài, tài liệu tham khảo - HS: Học bài, làm C/ Tiến trình hoạt động dạy học ổn định tổ chøc: KiĨm tra sü sè KiĨm tra bµi cò: ? Hãy xác định phân loại động từ câu sau? a Anh dám làm không? b Nam Định Hà Nội Bài mới: Hoạt động Thầy Trò Nội dung cần đạt Cụm động từ GV: Thế CĐT? Lấy VD? gì? HS: Nhắc lại KN - VD: Viên quan nhiều nơi - KN: GV: Nêu mặt ngữ nghĩa CĐT? HS: CĐT có ỹ nghĩa đầy đủ có cấu tạo phức tạp - ý nghĩa: ĐT GV: Nêu mặt ngữ pháp? - Ngữ pháp: HS: Hoạt động câu nh ĐT Cấu tạo GV: Em nêu cấu tạo CĐT? HS: Có phần Phần trớc Phần trung tâm Phần sau - Phần trớc: - Phần trung tâm: GV: Phụ ngữ trớc bổ sung cho ĐT ý nghĩa gì? - Phần sau: 25 HS: Bỉ sung Quan hƯ thêi gian Sù tiếp diễn tơng tự Sự khuyến khích ngăn cản hành động Sự khẳng định phủ định hành động GV: Phụ ngữ sau bổ sung cho ĐT gì? HS: Bổ sung Đối tợng Hớng Địa điểm Thời gian Mục đích Nguyên nhân Phơng tiện cách thức Bài tập hành động a Bài tập Khoanh vào câu trả lời nhất? GV: Nhận định sau không CĐT? - Đáp án: B A Hoatị động câu nh động từ B Hoạt động câu không nh động từ C Do động từ số tà ngữ phụ thuộc b Bài tập tạo thành D Có ý nghĩa đầy đủ cấu trúc phức tạp - Đáp án: D động từ GV: Dòng sau CĐT? A Viên quan nhiều nơi B Thằng bé đùa nghịch sau nhà C Ngời cha cha biết trả lời D Ngày hôm ấy, buồn c Bài tập - Đáp án: D GV: Trong CĐT, phụ ngữ phần phụ trớc tác dụng bổ sung cho ĐT ý nghĩa nào? A Quan hƯ thêi gian d Bµi tËp B Sự tiếp diễn tơng tự C Sự khẳng định phủ định hành động D Chỉ cách thức hành động - Đáp án: D 26 GV: Cho CĐT: nhiều nơi, em cho biết phần phụ trớc CĐT bổ sung ý nghĩa cụ thể hco ĐT? A Sự khẳng định phủ định hành động B Quan hệ thời gian C Sự khuyến khích ngăn cản hành động D Sự tiếp diễn Củng cố, dặn dò GV: Yêu cầu HS nhắc lại KN CĐT? Yêu cầu HS nhắc lại mô hình cấu tạo CĐT? Tuần Ngày soạn: Ngày dạy: Chủ đề 2: Từ loại Tiết 5: Tính từ A/ Mục tiêu cần đạt - Giúp HS nắm vững đặc điểm tính từ số loại tính từ - Nâng cao kiến thức tính từ - Rèn kỹ biÕt vËn dơng tÝnh tõ nãi hc viÕt B/ Chẩn bị thầy trò - GV: Soạn bài,tài liệu tham khảo - HS: học làm C/ Tiến trình hoạt động dạy học ổn định tổ chức: Kiểm tra sỹ số Kiểm tra cũ: Kết hợp Bài Hoạt động thầy trò Nội dung cần đạt Đặc điểm tính từ GV: yêu cầu HS nhắc lại KN tính từ học bậc tiểu học? HS: trả lời 27 GV: Nêu đặc điểm tính từ? HS: Tính từ kết hợp với từ: đã, sẽ, đang, cũng, để tạo thành cụm tính từ - Tính từ làm vị ngữ, chủ ngữ câu Các loại tính từ GV: TÝnh tõ cã mÊy lo¹i? HS: Cã lo¹i: - Tính từ đặc điểm tơng đối(có thể kết hợp với từ mức độ) - Tính từ đặc điểm tuyệt đối(không thể kết hợp với từ mức độ) Bài tập a Bài tập GV: Cho đoạn văn sau: " Trong giống vật, trâu kẻ vất vả Sớm tinh mơ bị goi dậy cày, bừa, ách khoác lên vai, dây chão xâu đăng mũi.Thôi tuỳ chủ, miệng quát, tay đánh, trâu lòng chăm làm lụng, không kể ruộng cạn đồng sâu, ngầy ma ngày nắng, mong lúa ngô tơi tốt đền ơn chủ" Em cho biết đoạn văn có tính từ? A Chín B Tám C Bảy D Sáu B Bài tập GV: Dới năm câu năm ông thầy bói: - Nó sun sun nh đỉa - Nó chần chẫn nh đòn càn - Nó bè bè nh quạt thóc - Nó sừng sững nh cột đình - Nó tun tủn nh chỉi xĨ cïn Em h·y nhËn xÐt viƯc dïng c¸c tính từ phụ ngữ so sánh câu có tác dụng phê bình gây cời nh nào? củng cố, dăn dò 28 Tuần Ngày soạn: Ngày dạy: Chủ đề 2: Từ loại Tiết 6: Cụm tính từ A/ Mục tiêu học - giúp HS khắc sâu kiến thức cấu tạo cơm tÝnh tõ - Gióp HS biÕt vËn dơng cơm tÝnh tõ nãi vµ viÕt B/ Chuẩn bị: - GV: Soạn giáo án, tài liệu tham khảo - HS: Học làm C/ Tiến trình hoạt động dạy học ổn định tỉ chøc: KiĨm tra sü sè KiĨm tra bµi cũ: Kết hợp Bài mới: Hoạt động thầy trò GV: Mô hình cụm tính tõ cã mÊy phÇn? HS: Cã phÇn GV: PhÇn trớc tính từ biểu thị gì? HS: BiĨu thÞ vỊ quan hƯ thêi gian, Sù tiÕp diƠn tơng tự, mức độ đặc điểm, tính chất, khẩng định hay phủ định GV: Các phụ ngữ sau biểu thị gì? HS: Biểu thị vị trí, so sánh, mức độ, phạm vi hay nguyên nhân đặc điểm, tính chất GV: Nhận xét kết luận 29 Nội dung cần đạt Đặc điểm cụm tính Bài tập a Bài tập GV:Tìm cụm tính từ câu sau? - Nã sun sun nh ®Øa - Nã chần chẫn nh đòn càn - Nó bè bè nh quạt thóc - Nó sừng sững nh cột đình - Nó tun tủn nh chổi xể cùn b Bài tập GV: Cho đoạn văn sau: " Trong giống vật nuôi, trâu kẻ vất vả Sớm tinh mơ bị gọi dậy cày, bừa, ách khoác lên vai, dây chão xâu đằng mũi.Thôi tuỳ chủ, miệng quat, tay đánh, trâu lòng chăm làm lụng, không kể ruộng cạn đồng sâu, ngày ma ngày năng, mong lúa ngô tơi tốt để đền ơn chủ" Em cho biêt đoạn văn có cum tính từ? A Hai c Bài tập B Bốn C Năm D Sáu GV: Dòng sau cha phải cụm tính từ có đầy đủ cấu trúc phần? A Vẫn khoẻ mạnh lám B Rất chăm làm lụng C Còn trẻ D Đang sung sức nh niên Củng cố, dặn dò 30 31 ... - Nã tun tđn nh c¸i chỉi xĨ cïn Em nhận xét việc dùng tính từ phụ ngữ so sánh câu có tác dụng phê bình gây cời nh nào? củng cố, dăn dò 28 Tu n Ngày soạn: Ngày dạy: Chủ đề 2: Từ loại Tiết 6: Cụm... đánh c kÕt bµi: GV: NhËn xÐt GV: KÕt bµi ntn? 16 HS: tụ làm giấy nháp GV: Yêu cầu HS làm hoàn chỉnh làm HS: Làm Củng cố dặn dò: GV: Về nhà làm đề Tu n Ngày soạn: Ngày dạy: Chủ ®Ị 2: Tõ lo¹i TiÕt... trai khôi ngô tu n tú C Tất bạn HS lớp - Đáp án: B D Chiếc thuyền cắm cờ đuôi nheo GV: Trong CDT sau cơm nµo chØ cã mét d Bµi tËp thµnh tố phần trung tâm? A Một chàng trai khôi ngô tu n tú B Túp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự chọn ngữ văn lớp 6,