0

xây dựng hệ thống câu hỏi tích hợp trong môn ngữ văn 7

21 3,278 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2014, 19:03

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TÍCH HỢP TRONG MÔN NGỮ VĂN LỚP 7 A.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Những năm gần đây, đổi mới phương pháp dạy học được các cấp quản lý giáo dục quan tâm nhiều, coi đó như một nội lực lớn của ngành cần được khai thác triệt để nhằm tạo ra “ bước nhảy” về chất lượng giáo dục. Nghị quyết Trung ương II khóa VII của Đảng đã chỉ rõ “ Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục và đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước khắc phục phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học”. Để đáp ứng yêu cầu đó, Bộ giáo dục và đào tạo đã tiến hành thay sách giáo khoa các bộ môn từ lớp 6 đến lớp 9, tạo điều kiện cho các giáo viên thực hiện phương pháp mới. Một trong những điểm mới nổi bật của chương trình ngữ văn tích hợp. Với sự đổi mới này phải xây dựng một hệ thống câu hỏi tích hợp tương ứng với yêu cầu mới của chương trình, sách giáo khoa, phương pháp dạy học và đánh giá kết quả. 1 Bộ sách giáo khoa Ngữ văn có nhiều thành công trong việc biên soạn hệ thống câu hỏi theo tinh thần tích hợp. Tuy vậy, do chưa có nhiều kinh nghiệm về biên soạn sách tích hợp nên còn nhiều vấn đề chưa hoàn thiện . Hơn nữa ngay cả khi sách giáo khoa ngữ văn đã biên soạn được một hệ thống câu hỏi tích hợp khá tốt thì vấn đề này vẫn đặt ra một cách cấp thiết đối với giáo viên. Bởi từ câu hỏi trong sách giáo khoa đến những câu hỏi trên lớp của giáo viên mới chính là bước hoàn thiện một quy trình dạy học. Do vậy xây dựng hệ thống câu hỏi tích hợp, vận dụng tổ chức câu hỏi tích hợp và vận dụng tổ chức hệ thống câu hỏi ấy để đạt hiệu quả cao nhất cho một giờ học theo tinh thần dạy học tích hợp là điều cần thiết đối với giáo viên dạy ngữ văn nói chung và giáo viên dạy Ngữ văn 7 nói riêng. B.CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI Theo nguyên tắc tích hợp, mỗi bài học của Ngữ văn 7 là sự phối hợp một số đơn vị kiến thức và kỹ năng của 3 phân môn: Văn, Tiếng Việt và Tập làm văn. Dựa trên một số văn bản văn học hay nhật dụng, phần đọc hiểu văn bản sẽ khai thác 2 Những điểm nội dung và nghệ thuật của văn bản. Phần tiếng Việt sẽ tìm hiểu và khai thác một yếu tố ngôn ngữ có tần số xuất hiện cao trong văn bản, để phân tích luyện tập các kỹ năng ngôn ngữ cho học sinh. Phần tập làm văn giúp cho học sinh hình thành năng lực tiếp nhận và tạo lập kiểu văn bản vừa học. Vì tích hợp trong câu hỏi giờ Ngữ văn 7 phải thể hiện ở chỗ, các dơn vị kiến thức và kỹ năng của 3 môn đều phải được tìm hiểu, khai thác trên một ngữ liệu chung là văn bản, nhằm mục đích chung rèn kỹ năng nghe, đọc, nói, viết và kiểu văn bản đó cho học sinh. Có thể nói hệ thống văn bản tích hợp sẽ tạo độ kết dính chỉnh thể trong một bài giảng. Văn học là một loại hình tượng văn học thông qua một chất liệu đặc biệt là ngôn ngữ nghệ thuật ( một thứ ngôn ngữ đã được chọn lọc, gọt rũa tinh tế ). Lâu nay trong việc hướng dẫn học sinh cảm thụ tác phẩm văn học, các câu hỏi thường thiên về khai thác nội dung mà chưa quan tâm đích đáng đến cái được biểu đạt của tín hiệu ngôn ngữ. Do vậy có thể thấy bản chất của câu hỏi tích hợp cần được thể hiện trong giờ Ngữ văn 7 là: hướng dẫn học sinh vận dụng những kiến thức và kỹ năng về tiếng để cảm nhận và “giải mã” những nội dung 3 tiềm ẩn sâu sắc trong các tác phẩm văn chương, trên cơ sở đó thực hành tạo lập các văn bản. Năm học 2003 – 2004 sách giáo khoa Ngữ văn 7 đã được đưa vào sử dụng đại trà trong các trường THCS sau 3 năm thí điểm ở một số địa phương và được tập thể tác giả sửa chữa hoàn chỉnh. Được Hội đồng thẩm định sách giáo khoa thông qua. Chương trình Ngữ văn 7 có một số phần mới mà phần tập làm văn và Văn học lớp 7 trước đây chưa có như: Văn bản biểu cảm, văn bản nghị luận và về phần văn là các kiểu dạng khác nhau của tác phẩm trữ tình. ( Văn học dân gian, văn chương, bác học, thơ và văn xuôi, tùy bút). Trong việc thực hiện chương trình Ngữ văn 7 ở phần tập làm văn và văn có nhiều vấn đề khó hơn so với trình độ học sinh. Vì vậy giáo viên phải xây dựng một hệ thống câu hỏi phù hợp với mục tiêu cụ thể của bài học và kích thích học sinh tư duy để giờ dạy có hiệu quả. C. NỘI DUNG THỰC HIỆN 1. Chọn điểm đồng quy giữa 3 phân môn: Đây là cơ sở đầu tiên để xây dựng hệ thống câu hỏi tích hợp, giáo viên cần chọn ngững điểm đồng quy 4 giưa 3 phân môn trong mỗi bài học, theo các yêu cầu cần đạt đã nêu trong sách giáo khoa và sách giáo viên. Văn bản văn học là điểm xuất phát để chon tri thức Tiếng việt và kỹ năng Tập làm văn tiếp theo: “ Bởi văn học ( Coi như gồm cả 5 kiểu văn bản) là nghệ thuật ngôn từ, cho nên yếu tố ngôn từ nghệ thuật là điểm đồng quy của 3 phân môn” ( chương trình Trung học cơ sở môn Ngữ văn trang 43). Ngược lại Tiếng Việt và Tập làm văn lại phải quay về Văn học để hai quy trình xuôi ngược đó đạt đến mục tiêu rèn luyện năng lực nghe, nói, đọc , viết kiểu văn bản đó. Giáo viên cần xác định những điểm đồng quy ấy trong văn bản được thể hiện ở chỗ nào, đoạn, câu, từ nào. Như vậy còn phải hiểu đồng quy về kỹ năng phân môn có nghĩa là; phải tìm các từ phân môn những yếu tố có thể hỗ trợ cho nhau để dạy tốt phân môn đó, nhưng vẫn giữ được đặc thù của phân môn mình. Ví dụ: Khi dạy văn bản “ Sau phút chia ly” ( trích Chinh Phụ Ngâm) điểm đồng quy với Tiếng Việt là điệp ngữ, điểm đồng quy với Tập làm văn là biểu cảm. 2. Xây dựng hệ thống câu hỏi tích hợp trong giáo án. Hệ thống câu hỏi trong một giờ học bao gồm hệ thống câu hỏi trong sách giáo khoa và cả câu hỏi giáo 5 viờn t chc trong bi ging. cõu hi trong sỏch giỏo khoa cú tớnh nh hng giỳp hc sinh tỡm hiu nhng kin thc v k nng cú trong bi hc. Cũn cõu hi trong gi hc trờn lp l s vn dng c th ca mi giỏo viờn trong thc t ging dy, nú mang m du n cỏ nhõn ca giỏo viờn trong vic nhn thc cng nh truyn ti ni dung bi hc n hc sinh. Hai h thng cõu hi ny cú mi liờn quan cht ch nhng khụng hon ton ng nht vi nhau. Khi giỏo viờn thit k cõu hi tớch hp cn chỳ ý mt s im sau: Cn th hin rừ v tp trung hng vo cỏc ni dung tớch hp ca gi hc, t ni dung c th y trong ton b bi lp, xem xột v vn dng cỏc ni dung liờn quan ca cỏc phõn mụn trong bi lm sỏng t ni dung c th Cần giải (Tích hợp ngang). Không những thế cần liên hệ theo chiều dọc xem trớc đó vấn đề này đã đợc đề cập và giải quyết nh thế nào, ở đấy có điểm gì đã biết, điểm nào mới cần bổ xung nâng cao (Tích hợp dọc). Có thể tích hợp liên môn với các bộ phận khác. 6 - Giáo viên cần xây dựng hệ thống câu hỏi: Câu hỏi phát hiện, câu hỏi gợi mở, dẫn dắt, câu hỏi tái hiện, câu hỏi tích hợp trong đó câu hỏi nêu vấn đề định hớng giải quyết là quan trọng. Nhằm tích cực hóa các hoạt động của học sinh. Câu hỏi mang theo phơng pháp khoa học của bộ môn, dẫn dắt học sinh tìm hiểu từ tợng hình nghệ thuật đến nội dung. - Hình thành cho học sinh các cách học, cách tiếp xúc và khai thác một số vấn đề, cách làm, cách vận dụng vào cuộc sống. 2.1. Câu hỏi tích hợp trong kiểm tra bài cũ. Kết hợp câu hỏi về kiến thức loại bài, thể loại, cảm nhận về câu, từ, biện pháp tu từ, đoạn thơ, đoạn văn, những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật có thể dùng hình thức trắc nghiệm tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm hoặc độc lập. Ví dụ: Côn Sơn suối chảy rì rầm Ta nghe nh tiếng đàn cầm bên tai (Bi ca Cụn Sn Nguyn Trói) 7 - Là câu thơ tả, kể, hay biểu cảm? đánh dấu vào ô mà em cho là đúng? A. Kể B. Tả C. Biểu cảm D. Có tất cả 2.2. Câu hỏi tích hợp trong phần chú thích văn bản. Để học sinh hiểu kỹ hơn phần chữ nghĩa trong văn bản, từ đó có cơ sở hiểu sâu văn bản giáo viên cần giải thích từ ngữ khó theo chú thích. Nên bổ xung thêm ngoài chú thích trong sách giáo khoa khi cần thiết. Những câu hỏi trong phần này có sự tích hợp rất rõ trong phân môn Tiếng Việt. Vì vậy cần đặt câu hỏi giản dị linh hoạt giúp học sinh hiểu đợc bản chất ý nghĩa chính trong nội hàm của từ ngữ, điển cố. Ví dụ: Khi dạy văn bản Cảnh khuya, Rằm tháng giêng của Hồ Chí Minh giáo viên kiểm tra việc hiểu chú thích và từ Hán việt của học sinh trong sách giáo khoa (có thể ghi nhớ chú thích giữa các nhóm). Sau đó đặt câu hỏi tích hợp tìm yếu tố Hán việt trong các bài th ó hc. Hỏi: Em hiểu Nguyệt chính viên có nghĩa nh thế nào? Em đã gặp yếu tố Nguyệt trong bài thơ đã học? Hãy đọc cho cả lớp nghe. 8 - Nguyệt chính viên - vầng trăng đúng lúc tròn nhất. Yếu tố Nguyệt có trong bài Tĩnh dạ tứ của Lý Bạch: Sàng tiền minh nguyệt quang Nghi thị địa thợng sơng Cử đầu vọng minh nguyệt Đê đầu t cố hơng. 2.3. Câu hỏi tích hợp trong Đọc - Hiểu văn bản: - Hệ thống câu hỏi trong phần này nhằm hớng dẫn học sinh tìm hiểu, phân tích chi tiết văn bản, đây là phần trọng tâm của tiết học. Giáo viên cần xây dựng hệ thống dẫn dắt, gợi mở, nêu vấn đề đảm bảo tinh thần và các mức độ tích hợp khác nhau. - Trong hệ thống câu hỏi hớng dẫn đọc - hiểu văn bản của sách giáo khoa, ít nhiều cũng thực hiện yêu cầu tích hợp. Ví dụ: Khi đọc văn bản Sau phút chia ly (Trích chinh Phụ Ngâm) có câu hỏi số 4 và 5* về hiện tợng điệp ngữ và tác dụng biểu cảm của điệp ngữ là những vấn đề đang giảng dạy ở Tiếng Việt: Ngoài ra có loại câu hỏi yêu cầu học sinh luyện tập, thiên về yêu cầu rèn luyện các kỹ năng: t duy, thực hành, ứng dụng khi học về Bánh trôi nớc của Hồ Xuân Hơng có yêu cầu luyện 9 tập tìm mối liên quan trong cảm xúc giữa bài thơ này với các câu hát than thân thuộc ca dao, dân ca. Giáo viên cần vận dụng linh hoạt, để xây dựng câu hỏi trong quá trình dẫn dắt học sinh chiếm lĩnh tác phẩm cho phù hợp với mục tiêu bài dạy. Ví dụ: Trích ngang thiết kế giáo án tiết 45 bài 12 văn bản: Cảnh khuya, Rằm tháng giêng. III.Đọc hiểu văn bản 1. Cảnh khuya Cõu hi cho hot ng dy Hot ng ca trũ nh hng tr li cho hot ng hc 1. Em hãy đọc hai câu thơ đầu và cho biết nhà thơ tả cảnh rừng Việt Bắc qua âm thanh hình ảnh nào? Học sinh đọc và nhận xét Ting sui, trng, c th, hoa. 2. Khi miêu tả tiếng suối, tác giả đã dùng biện pháp gì? Biện pháp nghệ thuật ấy giúp em cảm nhận gì về âm thanh tiếng suối? Học sinh t duy nghĩ và tìm biện pháp nghệ thuật trình bày cảm nhận. Tiếng suối trong nh tiếng hát xa biện pháp so sánh, từ gợi hình, nghệ thuật lõý động tả tĩnh. - Tiếng suối trong vắt ngân nga nh tiếng hát ngọt ngào từ xa đa lại, tởng nh khúc 10 [...]... một cách sáng tạo Khác với những giờ giảng văn trớc kia học sinh tiếp thu tác phẩm một cách thụ động, máy móc Giờ học ngữ văn 7 hiện nay giúp học sinh không những cảm, hiểu yêu thích tác phẩm văn học mà còn biết tích hợp phát hiện vấn đề, biết nói lên suy nghĩ cảm nhận của riêng mình Vận dụng phơng pháp xõy dựng hệ thống câu hỏi tích hợp trong giờ học Ngữ Văn, tôi thấy giờ dạy có những kết quả tiến... kt tinh trong tõm hn con ngi H Chớ Minh a Hai câu thơ đầu 2.4 Câu hỏi tích hợp trong phần ghi nhớ và luyện tập 13 Giáo viên hớng dẫn học sinh luyện tập, củng cố nâng cao sự hiểu biết và cảm nhận của các giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm Giáo viên có thể hớng dẫn học sinh tự đúc kết, khái quát bằng hệ thống câu hỏi có tính tích hợp, tổng hợp, từ đó tổng kết về chủ đề t tởng, giá trị nghệ thuật,... góp mặt của các điệp ngữ làm cho thơ liền mạch, tạo nên nhạc điệu du dơng tha thiết, âm hởng buồn mênh mông 16 lan tỏa làm nổi bật nỗi sầu diễn ra triền miên, dằng dặc trong tâm hồn chinh phụ Nỗi sầu chia ly đã lên đến cực điểm D- Kết quả thực hiện có đối chứng Qua hai nm giảng dạy Ngữ Văn 7 tôi có thể khẳng định Ngữ văn 7 không chỉ đa các em học sinh đợc tiếp xúc với nhiều tác phẩm văn học, hay dẫn dắt... trắc nghiệm, hoặc viết một đoạn văn và những thu hoạch của cá nhân sau khi học tác phẩm Vừa kiểm tra đánh sự cảm thụ của văn học vừa luyện tập các kỹ năng văn học cho học sinh Ví dụ: phần ghi nhớ trong bài Cảnh khuya và Rằm tháng giêng có thể đợc học sinh rút ra từ hai câu hỏi trắc nghiệm mang tính tích hợp Câu 1: Trắc nghiệm sử dụng phát phiếu học tập cho học sinh) trong hai bài thơ Cảnh khuya và... dạy có những kết quả tiến bộ đáng kể Các em học sinh hiểu bài, yêu mến giờ văn và hứng thú khi học, nhất là khi có những hoạt động kết hợp bổ trợ trong tiết học văn: Tranh ảnh, sơ đồ để phục vụ cho mục tiêu tích hợp có hiệu quả Ví dụ: Khi dạy văn bản Sau phút chia ly tôi sử dụng bảng phụ để kiểm ta bài cũ, giới thiệu vị trí đoạn 17 trích, so sánh bản dịch với phiên âm, ghi nhớ và luyện tập Dy vn bn Cnh... rừng khuya - Âm thanh hiện ra hình ảnh dòng suối đẹp, mềm mại 3 Trong nền văn học dân tộc có nhiều vần Côn Sơn suối chảy rì rầm thơ tuyệt bút viết về Học sinh luyện Ta nghe nh tiếng đàn cầm suối, bởi suối là hình nhớ kiến thức bên tai ảnh quen thuộc trong Nguy thơ cổ Câu thơ của n Trói Bác gợi cho em nhớ (Tích hợp nhớ lại kiến thức đến câu thơ nào đã đã học ở bài Bài ca Côn học? Sơn) 4 Ngời xa thờng... chất sáng tạo hình, bóng lồng hoa từ ngữ có thể hình dung theo hai có gì đặc sắc? Gợi cách: cho em hình dung gì - ánh trăng chiếu vào vòm về hình ảnh thơ này? cổ thụ, bóng lồng vào bóng Hãy tả lại bằng ngôn hoa ngữ của em? - ánh trăng chiếu rọi vào vòm lá cổ thụ in bóng xuống mặt đất, nh muôn ngàn bông hoa ->Vẻ đẹp cảnh trăng rừng Trong thơ Bác có họa (Tích hợp với môn họa) 6 Em có cảm nhận gì Học sinh... trung Trong cảm lấy làm nhận của Bác con ngờ chuẩn mực của cái chuẩn mực của cái đẹp đẹp để so sánh Nay Tâm hồn Bác có sự gặp gỡ Bác lấy tiếng suối ví với thi thiên nhiên 11 độc đáo, miêu tả tiếng suối với tiếng hát con ngời nhân xa, coi thiên nhiên là bầu bạn -> thơ Bác có nhạc cách so sánh ấy có gì mới lạ? 5 Trong câu thơ Học sinh luyện Từ Lồng điệp ngữ ngôn Trăng lồng cổ thụ nói văn miêu tả ngữ giàu... đạt chính nào? Hãy đánh dấu vào ô mà em cho là đúng? Tự sự Miêu tả Biểu cảm Nghị luận Hỏi: Nh th ó biu cm nhng tỡnh cm gỡ? 14 - Hai bài thơ miêu tả cảnh trăng ở chiến khu Việt bắc, thể hiện vẻ đẹp tâm hồn bác Là sự hòa hợp thống nhất giữa tình yêu thiên nhiên, lòng yêu nớc sâu nặng, tâm hồn nghệ sỹ và chất chiến sỹ - Hỏi: Đặt bài thơ vào hoàn cảnh sáng tác em thấy bài thơ đã biểu hiện phong thái của... nhiên qua hai câu thơ? nên thơ, giàu sức sống Có sự giao hòa giữa thiên nhiên và con ngời 12 7 Có ý kiến cho rằng: Hoạt động Sự cảm nhận tinh tế của Hai câu thơ trên tả nhóm hoặc cá nhà thơ trớc vẻ đẹp thiên cảnh, nhng có ý kiến nhân trả lời nhiên Bức tranh thấm đợm cho rằng: Hai câu thơ tình cảm yêu thiên nhiên say trên vừa tả cảnh vừa tả đắm, qua đó thấy đợc tà tình Hãy trình bày ý năng nghệ thuật của . điệp ngữ, điểm đồng quy với Tập làm văn là biểu cảm. 2. Xây dựng hệ thống câu hỏi tích hợp trong giáo án. Hệ thống câu hỏi trong một giờ học bao gồm hệ thống câu hỏi trong sách giáo khoa và cả câu. cao (Tích hợp dọc). Có thể tích hợp liên môn với các bộ phận khác. 6 - Giáo viên cần xây dựng hệ thống câu hỏi: Câu hỏi phát hiện, câu hỏi gợi mở, dẫn dắt, câu hỏi tái hiện, câu hỏi tích hợp trong. Do vậy xây dựng hệ thống câu hỏi tích hợp, vận dụng tổ chức câu hỏi tích hợp và vận dụng tổ chức hệ thống câu hỏi ấy để đạt hiệu quả cao nhất cho một giờ học theo tinh thần dạy học tích hợp là
- Xem thêm -

Xem thêm: xây dựng hệ thống câu hỏi tích hợp trong môn ngữ văn 7, xây dựng hệ thống câu hỏi tích hợp trong môn ngữ văn 7,

Từ khóa liên quan