0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TÍCH HỢP TRONG MÔN NGỮ VĂN 7

14 496 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2018, 21:50

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TÍCH HỢP TRONG MÔN NGỮ VĂN 7 Những năm gần đây, đổi mới phương pháp dạy học được các cấp quản lý giáo dục quan tâm nhiều, coi đó như một nội lực lớn của ngành cần được khai thác triệt để nhằm tạo ra “ bước nhảy” về chất lượng giáo dục. Nghị quyết Trung ương II khóa VII của Đảng đã chỉ rõ “ Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục và đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước khắc phục phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học”. Để đáp ứng yêu cầu đó, Bộ giáo dục và đào tạo đã tiến hành thay sách giáo khoa các bộ môn từ lớp 6 đến lớp 9, tạo điều kiện cho các giáo viên thực hiện phương pháp mới. Một trong những điểm mới nổi bật của chương trình ngữ văn tích hợp. Với sự đổi mới này phải xây dựng một hệ thống câu hỏi tích hợp tương ứng với yêu cầu mới của chương trình, sách giáo khoa, phương pháp dạy học và đánh giá kết quả. CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Lâm Xuyên, ngày 25 tháng 11 năm 2012 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG Năm học 2012 - 2013 I Sơ yếu lý lịch - Họ tên: Nguyễn Thị Hương - Ngày tháng năm sinh: 15/9/1971 - Trình độ chun mơn: Cao đẳng văn; chức vụ: Tổ trưởng - Tổ chuyên môn: Tổ Khoa học xã hội - Trường: THCS Tam Đa - Nhiệm vụ phân công: Giảng dạy Văn 6,7, Địa 7,8 II Nội dung Đặt vấn đề: a Tên sáng kiến kinh nghiệm “ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TÍCH HỢP TRONG MƠN NGỮ VĂN 7” b Lý chọn sáng kiến kinh nghiệm Những năm gần đây, đổi phương pháp dạy học cấp quản lý giáo dục quan tâm nhiều, coi nội lực lớn ngành cần khai thác triệt để nhằm tạo “ bước nhảy” chất lượng giáo dục Nghị Trung ương II khóa VII Đảng rõ “ Đổi mạnh mẽ phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ chiều, rèn luyện thành nếp tư sáng tạo người học Từng bước khắc phục phương pháp tiên tiến phương tiện đại vào trình dạy học” Để đáp ứng yêu cầu đó, Bộ giáo dục đào tạo tiến hành thay sách giáo khoa môn từ lớp đến lớp 9, tạo điều kiện cho giáo viên thực phương pháp Một điểm bật chương trình ngữ văn tích hợp Với đổi phải xây dựng hệ thống câu hỏi tích hợp tương ứng với yêu cầu chương trình, sách giáo khoa, phương pháp dạy học đánh giá kết Bộ sách giáo khoa Ngữ văn có nhiều thành công việc biên soạn hệ thống câu hỏi theo tinh thần tích hợp Tuy vậy, chưa có nhiều kinh nghiệm biên soạn sách tích hợp nên nhiều vấn đề chưa hồn thiện Hơn sách giáo khoa ngữ văn biên soạn hệ thống câu hỏi tích hợp tốt vấn đề đặt cách cấp thiết giáo viên Bởi từ câu hỏi sách giáo khoa đến câu hỏi lớp giáo viên bước hồn thiện quy trình dạy học Do xây dựng hệ thống câu hỏi tích hợp, vận dụng tổ chức câu hỏi tích hợp vận dụng tổ chức hệ thống câu hỏi để đạt hiệu cao cho học theo tinh thần dạy học tích hợp điều cần thiết giáo viên dạy ngữ văn nói chung giáo viên dạy Ngữ văn nói riêng c Giới hạn (phạm vi) nghiên cứu - Đối tượng: Học sinh lớp - Nội dung kiến thức: Chương trình Ngữ văn Giải vấn đề a Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm *Cơ sở lý luận : Theo nguyên tắc tích hợp, học Ngữ văn phối hợp số đơn vị kiến thức kỹ phân môn: Văn, Tiếng Việt Tập làm văn Dựa số văn văn học hay nhật dụng, phần đọc hiểu văn khai thác điểm nội dung nghệ thuật văn Phần tiếng Việt tìm hiểu khai thác yếu tố ngơn ngữ có tần số xuất cao văn bản, để phân tích luyện tập kỹ ngôn ngữ cho học sinh Phần tập làm văn giúp cho học sinh hình thành lực tiếp nhận tạo lập kiểu văn vừa học Vì tích hợp câu hỏi Ngữ văn phải thể chỗ, dơn vị kiến thức kỹ mơn phải tìm hiểu, khai thác ngữ liệu chung văn bản, nhằm mục đích chung rèn kỹ nghe, đọc, nói, viết kiểu văn cho học sinh Có thể nói hệ thống văn tích hợp tạo độ kết dính chỉnh thể giảng Văn học loại hình tượng văn học thơng qua chất liệu đặc biệt ngôn ngữ nghệ thuật ( thứ ngôn ngữ chọn lọc, gọt rũa tinh tế ) Lâu việc hướng dẫn học sinh cảm thụ tác phẩm văn học, câu hỏi thường thiên khai thác nội dung mà chưa quan tâm đích đáng đến biểu đạt tín hiệu ngơn ngữ Do thấy chất câu hỏi tích hợp cần thể Ngữ văn là: hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức kỹ tiếng để cảm nhận “giải mã” nội dung tiềm ẩn sâu sắc tác phẩm văn chương, sở thực hành tạo lập văn Năm học 2003 – 2004 sách giáo khoa Ngữ văn đưa vào sử dụng đại trà trường THCS sau năm thí điểm số địa phương tập thể tác giả sửa chữa hoàn chỉnh Được Hội đồng thẩm định sách giáo khoa thơng qua Chương trình Ngữ văn có số phần mà phần tập làm văn Văn học lớp trước chưa có như: Văn biểu cảm, văn nghị luận phần văn kiểu dạng khác tác phẩm trữ tình ( Văn học dân gian, văn chương, bác học, thơ văn xuôi, tùy bút) Trong việc thực chương trình Ngữ văn phần tập làm văn văn có nhiều vấn đề khó so với trình độ học sinh Vì giáo viên phải xây dựng hệ thống câu hỏi phù hợp với mục tiêu cụ thể học kích thích học sinh tư để dạy có hiệu * C s thc tin: Ngữ văn môn học quan trọng trờng phổ thông Đối với em học sinh THCS môn văn lại quan trọng Vì môn học giúp em hiểu , diễn đạt t tởng tình cảm hành động tiếng mẹ đẻ ngày xác, sinh động Các em sâu vào giới nghệ thuật tác phẩm để thởng thức, lĩnh hội vẻ đẹp kì diệu Từ em có hành động đẹp, làm theo đẹp Nh vậy, vấn đề đặt cho giáo viên dạy ngữ văn nhà trờng nặng nề : thâm nhập truyền thụ cho học sinh hay đẹp nghệ thuật văn ch3 ơng Việc làm dễ dàng thực đợc sớm chiều Xuất phát từ góc độ ngời giáo viên dạy văn nhiều năm nhà trờng mạnh dạn đề cập tới đề tài Hi vọng qua viết góp thêm tiếng nói vào việc dạy học môn Ng văn nói chung trng THCS b Ni dung sỏng kiến kinh nghiệm Chọn điểm đồng quy phân môn: Đây sở để xây dựng hệ thống câu hỏi tích hợp, giáo viên cần chọn ngững điểm đồng quy giưa phân môn học, theo yêu cầu cần đạt nêu sách giáo khoa sách giáo viên Văn văn học điểm xuất phát để chon tri thức Tiếng việt kỹ Tập làm văn tiếp theo: “ Bởi văn học ( Coi gồm kiểu văn bản) nghệ thuật ngôn từ, yếu tố ngôn từ nghệ thuật điểm đồng quy phân mơn” ( chương trình Trung học sở mon ngữ văn trang 43) Ngược lại tiếng Việt Tập làm văn lại phải quay Văn học để hai quy trình xi ngược đạt đến mục tiêu rèn luyện lực nghe, nói, đọc , viết kiểu văn Giáo viên cần xác định điểm đồng quy văn thể chỗ nào, đoạn, câu, từ Như phải hiểu đồng quy kỹ phân mơn có nghĩa là; phải tìm từ phân mơn yếu tố hỗ trợ cho để dạy tốt phân mơn đó, giữ đặc thù phân mơn Ví dụ: Khi dạy văn “ Sau phút chia ly” trich Chinh Phụ Ngâm) điểm đồng quy với tiếng Việt điệp ngữ, điểm đồng quy với Tập làm văn biểu cảm Xây dựng hệ thống câu hỏi tích hợp giáo án Hệ thống câu hỏi học bao gồm hệ thống câu hỏi sách giáo khoa câu hỏi giáo viên tổ chức giảng câu hỏi sách giáo khoa có tính định hướng giúp học sinh tìm hiểu kiến thức kỹ có học Còn câu hỏi học lớp vận dụng cụ thể giáo viên thực tế giảng dạy, mang đậm dấu ấn cá nhân giáo viên việc nhận thức truyền tải nội dung học đến học sinh Hai hệ thống câu hỏi có liên quan chặt chẽ khơng hồn tồn đồng với Khi giáo viên thiết kế câu hỏi tích hợp cần ý số điểm sau: Cần thể rõ tập trung hướng vào nội dung tích hợp học, đặt nội dung cụ thể toàn lớp, xem xét vận dụng nội dung liên quan phân môn để làm sáng tỏ nội dung c th Cần giải (Tích hợp ngang) Không cần liên hệ theo chiều dọc xem trớc vấn đề đợc đề cập giải nh nào, có điểm biết, điểm cần bổ xung nâng cao (Tích hợp dọc) Có thể tích hợp liên môn với phận khác - Giáo viên cần xây dựng hệ thống câu hỏi: Câu hỏi phát hiện, câu hỏi gợi mở, dẫn dắt, câu hỏi tái hiện, câu hỏi tích hợp câu hỏi nêu vấn đề định hớng giải quan trọng Nhằm tích cực hóa hoạt động học sinh Câu hỏi mang theo phơng pháp khoa học môn, dẫn dắt học sinh tìm hiểu từ tợng hình nghệ thuật đến nội dung - Hình thành cho học sinh cách học, cách tiếp xúc khai thác số vấn đề, cách làm, cách vận dụng vào sống * Câu hỏi tích hợp kiểm tra cũ Kết hợp câu hỏi kiến thức loại bài, thể loại, cảm nhận câu, từ, biện pháp tu từ, đoạn thơ, đoạn văn, nét đặc sắc nội dung nghệ thuật dùng hình thức trắc nghiệm tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm độc lập Ví dụ: Côn Sơn suối chảy rì rầm Ta nghe nh tiếng đàn cầm bên tai (Bi ca Cụn Sn Nguyn Trói) - Là câu thơ tả, kể, hay biểu cảm? đánh dấu vào ô mà em cho đúng? A KĨ C BiĨu c¶m B T¶ D Cã tÊt * Câu hỏi tích hợp phần thích văn Để học sinh hiểu kỹ phần chữ nghĩa văn bản, từ có sở hiểu sâu văn giáo viên cần giải thích từ ngữ khó theo thích Nên bổ xung thêm thích sách giáo khoa cần thiết Những câu hỏi phần có tích hợp rõ phân môn Tiếng Việt Vì cần đặt câu hỏi giản dị linh hoạt giúp học sinh hiểu đợc chất ý nghĩa nội hàm từ ngữ, điển cố Ví dụ: Khi dạy văn Cảnh khuya, Rằm tháng giêng Hồ Chí Minh giáo viên kiểm tra việc hiểu thích từ Hán việt cđa häc sinh s¸ch gi¸o khoa (cã thĨ ghi nhớ thích nhóm) Sau đặt câu hỏi tích hợp tìm yếu tố Hán việt th ó hc Hỏi: Em hiểu Nguyệt viên có nghĩa nh nào? Em gặp yếu tố Nguyệt thơ học? Hãy đọc cho lớp nghe - Nguyệt viên - vầng trăng lúc tròn Yếu tố Nguyệt có Tĩnh tứ Lý Bạch: Sàng tiềm minh nguyệt quang Nghi thị địa thợng sơng Cử đầu vọng minh nguyệt Đê đầu t cố hơng * Câu hỏi tích hợp Đọc - Hiểu văn bản: - Hệ thống câu hỏi phần nhằm hớng dẫn học sinh tìm hiểu, phân tích chi tiết văn bản, phần trọng tâm tiết học Giáo viên cần xây dựng hệ thống dẫn dắt, gợi mở, nêu vấn đề đảm bảo tinh thần mức độ tích hợp khác - Trong hệ thống câu hỏi hớng dẫn đọc - hiểu văn sách giáo khoa, nhiều thực yêu cầu tích hợp Ví dụ: Khi đọc văn Sau phút chia ly (Trích chinh Phụ Ngâm) có câu hỏi số 5* tợng điệp ngữ tác dụng biểu cảm điệp ngữ vấn đề giảng dạy Tiếng Việt: Ngoài có loại câu hỏi yêu cầu học sinh luyện tập, thiên yêu cầu rèn luyện kỹ năng: t duy, thực hành, ứng dụng học Bánh trôi nớc Hồ Xuân Hơng có yêu cầu luyện tập tìm mối liên quan cảm xúc thơ với câu hát than thân thuộc ca dao, dân ca Giáo viên cần vận dụng linh hoạt, để xây dựng câu hỏi trình dẫn dắt học sinh chiếm lĩnh tác phẩm cho phù hợp với mục tiêu dạy Ví dụ: Trích ngang thiết kế giáo án tiết 45 12 văn bản: Cảnh khuya, Rằm tháng giêng III.Đọc hiểu văn Cảnh khuya a Hai câu thơ đầu Cõu hi cho hoạt động Hoạt động trò dạy Em đọc hai Học sinh đọc câu thơ đầu và nhận xét cho biết nhà thơ tả cảnh rừng Việt Bắc qua âm nh hng tr li cho hoạt động học Tiếng suối, trăng, cổ thụ, hoa thanh hình ảnh nào? Khi miêu tả Học sinh t “TiÕng suèi nh tiÕng h¸t tiÕng suèi, t¸c giả nghĩ tìm xa biện pháp so sánh, từ gợi dùng biện pháp biện pháp nghệ hình, nghệ thuật lẫy động gì? Biện pháp thuật trình bày tả tÜnh nghƯ tht Êy c¶m nhËn - TiÕng si vắt ngân giúp em cảm nga nh tiếng hát ngào từ nhận âm xa đa lại, tởng nh khúc nhạc tiếng suối? rừng khuya - Âm hình ảnh dòng suối đẹp, mềm mại Trong văn Học sinh luyện Côn Sơn suối chảy rì rầm học dân tộc có nhớ kiến thức Ta nghe nh tiếng đàn cầm nhiều vần thơ bên tai” tut bót viÕt vỊ Ngun si, bëi si lµ Trãi hình ảnh (Tích hợp nhớ lại kiến thức thuộc quen thơ học Bài ca Côn Sơn) cổ Câu thơ Bác gợi cho em nhớ đến câu thơ học? Ngời xa thờng Hc sinh trỡnh by cm th ví tiếng đàn với Bác so sánh xác độc tiếng suối gòi víi ngêi, cã søc sèng tiÕng víi trỴ trung Trong cảm nhận tiếng đàn nghĩa Bác ngời chuẩn mực lấy thiên nhiên đẹp Tâm hồn Bác có suối đáo, miêu tả tiếng suối gần làm chuẩn mực gặp gỡ với thi đẹp để nhân xa, coi thiên nhiên bầu bạn -> thơ Bác có nhạc so sánh Nay B¸c lÊy tiÕng si vÝ víi tiÕng h¸t ngêi cách so sánh có lạ? Trong câu thơ Học sinh luyện Từ Lồng điệp ngữ ngôn Trăng lồng cổ nói văn miêu tả ngữ giàu chất sáng tạo hình, thụ bóng lồng hình dung theo hai hoa từ ngữ có cách: đặc sắc? Gợi - ánh trăng chiếu vào vòm cổ cho em hình thụ, bóng lồng vào bóng hoa dung hình - ánh trăng chiếu rọi vào vòm ảnh thơ này? Hãy cổ thụ in bóng xuống mặt tả lại ngôn đất, nh muôn ngàn hoa ngữ em? ->Vẻ đẹp cảnh trăng rừng Trong thơ Bác có họa (Tích hợp với môn họa) Em có cảm Học sinh trình Bức tranh thủy mặc đẹp nên nhận bày ý kiến thơ, giàu sức sống Có giao tranh thiên nhiên hòa thiên nhiên qua hai câu thơ? Có ý kiến cho ngời Sự cảm nhận tinh tế nhà Hoạt động rằng: Hai câu thơ nhóm cá thơ trớc vẻ đẹp thiên nhiên tả cảnh, nhng nhân trả lời Bức tranh thấm đợm tình có ý kiến cho cảm rằng: Hai câu thơ đắm, qua thấy đợc tài vừa tả cảnh nghệ thuật Bác yêu thiên nhiên say vừa tả tình Hãy vẽ nên tranh có nhạc, có trình bày ý kiến họa, có tình => Biểu cảm em? gián tiếp qua cảnh ( Tớch hp vi Tp lm văn ) Bình; Tâm hồn nghệ sỹ Bác hòa trộn nhiều yếu tố: Thi sỹ, họa sỹ, nhạc sỹ Nhiều vẻ đẹp kết tinh tâm hồn ngi H Chớ Minh * Câu hỏi tích hợp phần ghi nhớ luyện tập Giáo viên hớng dẫn häc sinh lun tËp, cđng cè n©ng cao sù hiĨu biết cảm nhận giá trị nội dung nghệ thuật tác phẩm Giáo viên hớng dẫn học sinh tự đúc kết, khái quát hệ thống câu hỏi có tính tích hợp, tổng hợp, từ tổng kết chủ đề t tởng, giá trị nghệ thuật, ý nghĩa giáo dục tác phẩm Để phần ghi nhớ đợc khắc sâu nên có số tập ứng dụng theo kiểu trắc nghiệm, viết đoạn văn thu hoạch cá nhân sau học tác phẩm Vừa kiểm tra đánh cảm thụ văn học vừa luyện tập kỹ văn học cho học sinh Ví dụ: phần ghi nhớ Cảnh khuya Rằm tháng giêng đợc học sinh rút từ hai câu hỏi trắc nghiệm mang tính tích hợp Câu 1: Trắc nghiƯm sư dơng ph¸t phiÕu häc tËp cho häc sinh) hai thơ Cảnh khuya Rằm tháng giêng nhà thơ sử dụng phơng thức biểu đạt nào? Hãy đánh dấu vào ô mà em cho đúng? Tự Miêu tả Biểu cảm luận 10 Nghị Hái: Nhà thơ biểu cảm tình cảm gì? - Hai thơ miêu tả cảnh trăng chiến khu Việt bắc, thể vẻ đẹp tâm hồn bác Là hòa hợp thống tình yêu thiên nhiên, lòng yêu nớc sâu nặng, tâm hồn nghệ sỹ chất chiến sỹ - Hỏi: Đặt thơ vào hoàn cảnh sáng tác em thấy thơ biểu phong thái Bác Hồ nh nào? + Phong thái ung dung lạc quan Bác + Toát từ rung cảm dồi trớc thiên nhiên ®Êt níc + ThĨ hiƯn t chÊt cđa ngêi nghƯ sỹ trớc đẹp + Hình ảnh thuyền bàn việc quân trở lớt phơi phới + Giọng thơ cổ điển, đại, khỏe khoắn, trẻ trung Câu 2: Trắc nghiệm, sử dụng phiếu tập) đặc sắc nghệ thuật hai thơ cảnh khuya Rằm tháng giêng A_ Bút pháp cổ điển - đại B- Hai thơ có nhiều hình ảnh thiên nhiên đẹp, bình dị C- Sử dụng nhiều biện pháp nghệ thuật có giá trị biểu cảm cao D- Cả A, B, C Giáo viên kết luận: Đó điều phần ghi nhớ lu ý: Sau giáo viên khái quát lại nội dung, nghệ đặc sắc tác phẩm, nhằm khắc sâu kiến thức cho học sinh Ví dụ: Phần luyện tập văn sau chia ly” cã thĨ vËn dơng mét sè bµi tập sau Bài tập 1: Đoạn trích Sau phút chia ly sử dụng phơng thức biểu cảm nh nào? Đánh dấu vào ô mà em cho 11 A- Biểu cảm miêu B- Biểu cảm trực tiếp C- Cả A B Bài tËp 2: Cã ý kiÕn cho r»ng: thÓ song thÊt lục bát có nhạc tính phong phú so với thể lục bát Dựa vào đoạn trích Sau phút chia ly” em h·y chØ râ ý kiÕn ®óng hay sai? Vì sao? Nhạc điệu góp phần diễn tả tâm trạng nhân vật trữ tình nh nào? - í kiến thể song thất lục bát sử dụng nhiều từ láy vần nhịp điệu chậm, góp mặt điệp ngữ làm cho thơ liền mạch, tạo nên nhạc điệu du dơng tha thiết, âm hởng buồn mênh mông lan tỏa làm bật nỗi sầu diễn triền miên, dằng dặc tâm hồn chinh phụ Nỗi sầu chia ly lên ®Õn cùc ®iĨm c Dự kÕt qu¶ thùc hiƯn cã đối chứng Qua giảng dạy Ngữ Văn khẳng định Ngữ văn không đa em học sinh đợc tiếp xúc với nhiều tác phẩm văn học, hay dẫn dắt em tới chân trời lạ mà giúp em hiểu, cảm thụ, t cách sáng tạo Khác với giảng văn trớc học sinh tiếp thu tác phẩm cách thụ động, máy móc Giờ học ngữ văn giúp học sinh cảm, hiểu yêu thích tác phẩm văn học mà biết tích hợp phát vấn đề, biết nói lên suy nghĩ cảm nhận riêng Vận dụng phơng pháp xay dựng hệ thống câu hỏi tích hợp học Ngữ Văn, thấy dạy có kết tiến đáng kể Các em học sinh hiểu bài, yêu mến văn hứng thú học, có hoạt động kết hợp bổ trợ 12 tiết học văn: Tranh ảnh, sơ đồ để phục vụ cho mục tiêu tích hợp có hiệu Ví dụ: Khi dạy văn Sau phút chia ly sử dụng bảng phụ để kiểm ta cũ, giới thiệu vị trí đoạn trích, so sánh dịch với phiên âm, ghi nhớ luyện tập Dy văn “ Cảnh khuya” , “Rằm tháng giêng” Hồ Chí Minh sử dụng tranh Bác Hồ chiến khu Việt Bắc để giới thiệu hoàn cảnh đời tác phẩm ( tích hợp với mơn lịch sử môn mĩ thuật) Đổi phương pháp dạy học Ngữ văn xây dựng câu hỏi tích hợp q trình giảng dạy với thiết bị dạy học phù hợp, tổ chức hoạt động nhóm hợp lí dạy văn trở nên hấp dẫn, bổ ích khắc phục bước tình trạng chán học văn có chiều hướng gia tăng d Những ý kiến kiến nghị sau trình thực sáng kiến * Thứ nhất:Giảng dạy văn học hoạt động lý thú sáng tạo Để chuẩn bị hệ thống câu hỏi tích hợp giáo án tổ chức tốt học môn Ngữ văn yêu cầu mẻ không khó khăn thử thách Vì giáo viên phải nắm mục tiêu môn học phương pháp đặc trưng môn, thể loại để đưa hệ thống câu hỏi phù hợp với giảng đối tượng học sinh * Thứ hai: Sử dụng linh hoạt sáng tạo phương pháp dạy học cho hợp lý hiệu Sử dụng thiết bị dạy học phục vụ cho mục tiêu tích hợp * Thứ ba: Học sinh cần soạn chu đáo với hướng dẫn giáo viên Trên số kinh nghiệm cá nhân tơi, qua việc tìm hiểu tham khảo tài liệu thời gian thực tế giảng dạy phải thừa nhận rằng: Để có thành cơng phải trải qua q trình thử nghiệm, phải dạy nhiều lần, nhiều đối tượng học sinh Chính suy nghĩ cá nhân thân Những kinh nghiệm khơng tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Tơi mong có đóng góp chân tình đồng nghiệp Hội đồng khoa học để tơi học hỏi nhiều hơn, đề tài sáng kiến kinh nghiệm tơi hồn chỉnh ứng dụng hiệu giảng dạy môn Ngữ văn trường trung học sở 13 XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NHÀ TRƯỜNG HIỆU TRƯỞNG ngêi viÕt SÁNG KIẾN Hà Ngọc Hoan Nguyễn Thị Hương ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 14 ... điệp ngữ, điểm đồng quy với Tập làm văn biểu cảm Xây dựng hệ thống câu hỏi tích hợp giáo án Hệ thống câu hỏi học bao gồm hệ thống câu hỏi sách giáo khoa câu hỏi giáo viên tổ chức giảng câu hỏi. .. cần xây dựng hệ thống câu hỏi: Câu hỏi phát hiện, câu hỏi gợi mở, dẫn dắt, câu hỏi tái hiện, câu hỏi tích hợp câu hỏi nêu vấn đề định hớng giải quan trọng Nhằm tích cực hóa hoạt động học sinh Câu. .. khoa ngữ văn biên soạn hệ thống câu hỏi tích hợp tốt vấn đề đặt cách cấp thiết giáo viên Bởi từ câu hỏi sách giáo khoa đến câu hỏi lớp giáo viên bước hồn thiện quy trình dạy học Do xây dựng hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TÍCH HỢP TRONG MÔN NGỮ VĂN 7,

Từ khóa liên quan