0
 1. Trang chủ >
 2. Khoa học xã hội >
 3. Giáo dục học >

xây dựng hệ thống câu hỏi tích hợp trong môn ngữ văn 7

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm trong dạy học chương sóng ánh sáng và lượng tử ánh sáng

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm trong dạy học chương sóng ánh sáng và lượng tử ánh sáng

... Trà XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG "SÓNG ÁNH SÁNG" VÀ "LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG" VẬT LÝ THPT NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH ... trắc nghiệm.  Phân tích nội dung, kiến thức cần dạy trong chƣơng “ Sóng Ánh Sáng chƣơng “ Lƣợng Tử Ánh Sáng lớp 12 THPT.  Tìm hiểu thực tế dạy học chƣơng Sóng Ánh Sáng “Lƣợng Tử ... giống hệt nhau. - Mỗi câu trắc nghiệm chỉ nên đề xoay quanh một đơn vị kiến thức cụ thể. 21 CHƢƠNG 2 SOẠN THẢO, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG TRẮC NGHIỆM TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG “SÓNG ÁNH SÁNG” VÀ “LƢỢNG...
 • 143
 • 2,560
 • 17
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm trong chương trình Âm nhạc lớp 8

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm trong chương trình Âm nhạc lớp 8

... Kinh nghiệm xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm trong chương trình Âm nhạc lớp 8 MỤC LỤCSTT Nội dung Trang1 A. Đặt vấn đề 32 I. Lí do ... câu hỏi trắc nghiệm 614 b. Trắc nghiệm khách quan và trắc nghiệm chủ quan 615 c. Những loại câu trắc nghiệm thường dùng 616 d. Cách soạn câu hỏi trắc nghiệm 8 17 e. Phương pháp trắc nghiệm ... và nhược điểm 8 18 g. Kĩ thuật tổ chức baì trắc nghiệm trên lớp 919 h. Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm 1020 i. Đáp án 18 21 k. Một số yêu cầu khi thực hiện 2122 2. Thực nghiệm 2123 3....
 • 2
 • 1,828
 • 3
Xây dựng hệ thống câu hỏi hiệu quả trong dạy học tác phẩm chí phèo của nhà văn nam cao

Xây dựng hệ thống câu hỏi hiệu quả trong dạy học tác phẩm chí phèo của nhà văn nam cao

... THÀNH HỆ THỐNG CÂU HỎI HIỆU QUẢ VÀ XÂY DỰNGHỆ THỐNGCÂU HỎI TRONG DẠY HỌC TÁC PHẨM “CHÍ PHÈO” CỦA NHÀ VĂN NAM CAO 2.1. Nguyên tắc xây dựng câu hỏi a. Đảm bảo nội dung khoa học, cơ bản, chính ... đặt câu hỏi hiệu quả trong giờ dạy tác phẩm văn chương. 2.2. Từ cơ sở lý luận về câu hỏi tác phẩm tự sự áp dụng vào việc xây dựng hệ thống câu hỏi hiệu quả trong việc dạy học tác phẩm ... và thực tiễn của vấn đề câu hỏi trong dạy học Văn. Chương 2: Những định hướng cần thiết để hình thành hệ thống câu hỏi hiệu quả trong dạy học tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao. Chương...
 • 19
 • 3,643
 • 19
skkn xây dựng hệ thống câu hỏi tích hợp trong môn ngữ văn lớp 7

skkn xây dựng hệ thống câu hỏi tích hợp trong môn ngữ văn lớp 7

... ngữ, điểm đồng quy với Tập làm văn là biểu cảm.2. Xây dựng hệ thống câu hỏi tích hợp trong giáo án. Hệ thống câu hỏi trong một giờ học bao gồm hệ thống câu hỏi trong sách giáo khoa và cả câu ... cao (Tích hợp dọc). Có thể tích hợp liên môn với các bộ phận khác.- Giáo viên cần xây dựng hệ thống câu hỏi: Câu hỏi phát hiện, câu hỏi gợi mở, dẫn dắt, câu hỏi tái hiện, câu hỏi tích hợp trong ... thnh ph H Ni 7. Trình độ chuyên môn :Cao ng s phm8. Bộ môn giảng dạy :Ng vn9. Thnh tớch đạt được trong 03 năm gần đây :XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TÍCH HỢP TRONG MÔN NGỮ VĂN LỚP 7 A.LÝ DO CHỌN...
 • 14
 • 3,319
 • 11
sử dụng hệ thống câu hỏi tích hợp trong giảng văn thcs

sử dụng hệ thống câu hỏi tích hợp trong giảng văn thcs

... -Tích hợp Tập làm văn -Tích hợp Tiếng việt -Tích hợp TLV -Tích hợp TV Ngêi thùc hiÖn: Bùi Thanh Hải Tr ờng THCS Tuân ĐạoTrang10 Sử dụng hệ thống câu hỏi Tích hợp trong giảng văn THCS ... Tiếng việt – Tập làm văn, đặc biệt chú ý đến hệ thống câu hỏi tích hợp ở phần giảng văn. B - NỘI DUNG THỰC HIỆN Sử dụng hệ thống câu hỏi Tích hợp trong giảng văn THCS (Môn ngữ văn 9)C- ĐỐI TƯỢNG ... thống câu hỏi tích hợp trong giờ giảng văn thông qua các t thao ging:Ngời thực hiện: Bùi Thanh Hải Tr ờng THCS Tuân ĐạoTrang19 Sử dụng hệ thống câu hỏi Tích hợp trong giảng văn THCS ...
 • 21
 • 1,392
 • 2
sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn sử dụng hệ thống câu hỏi tích hợp trong giảng văn thcs

sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn sử dụng hệ thống câu hỏi tích hợp trong giảng văn thcs

... đến hệ thống câu hỏi Tích hợp ở cả 3 phần: Văn Tiếng việt Tập làm văn, đặcbiệt chú ý đến hệ thống câu hỏi tích hợp ở phần giảng văn. b- nội dung thực hiện Sử dụng hệ thống câu hỏi Tích hợp trong ... hợp TV -Tích hợp TLV -Tích hợp TLV Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Hớng Trờng THCS An HoàTrang6 Đề tà i : Sử dụng hệ thống câu hỏi Tích hợp trong giảng văn THCS (Môn ngữ văn 9)c- đối ... saunày.-Một câu đặc biệtkếtquả của những ý trên.-Đúng đây là một câu đặc -Tích hợp Tậplàm văn -Tích hợp Tiếng việt. -Tích hợp Tậplàm văn -Tích hợp Tiếng việt -Tích hợp TLV -Tích hợp TV -Tích...
 • 12
 • 1,080
 • 0
skkn xây dựng hệ thống câu hỏi tích cực trong giờ đọc văn qua đoạn trích vĩnh biệt cửu trùng đài - nguyễn huy tưởng

skkn xây dựng hệ thống câu hỏi tích cực trong giờ đọc văn qua đoạn trích vĩnh biệt cửu trùng đài - nguyễn huy tưởng

... dùng mở đầu trong hệ thống câu hỏi phân tích, bình….3.1.3. Câu hỏi phân tích - bình:Sau khi học sinh phát hiện những đơn vị kiến thức cần thiết, giáo viên đưa ra những câu hỏi phân tích và bình ... tính chất thuyết giảng. Việc nêu câu hỏi trong giờ dạy đã được chú ý hơn nhưng các câu hỏi trong giờ giảng văn thường mang tính chất vụn vặt, chưa có tính hệ thống, chưa phát huy được tính ... chương. Qua những năm thực hiện chương trình thay sách Ngữ văn, tôi xin mạnh dạn trình bày những suy nghĩ của mình về hệ thống câu hỏi mang tính tích cực trong một giờ đọc hiểu văn bản của...
 • 27
 • 862
 • 0
Sử dụng hệ thống câu hỏi “tích hợp” trong giảng văn THCS

Sử dụng hệ thống câu hỏi “tích hợp” trong giảng văn THCS

... hiểu văn bản.Trang6Đề tà i : Sử dụng hệ thống câu hỏi “Tích hợp” trong giảng văn THCS Trong phần này có thể áp dụng, sử dụng hệ thống câu hỏi tích hợp tương đối hiệu quả khi khai thác văn ... Tiếng việt – Tập làm văn, đặc biệt chú ý đến hệ thống câu hỏi tích hợp ở phần giảng văn. B- NỘI DUNG THỰC HIỆN Sử dụng hệ thống câu hỏi “Tích hợp” trong giảng văn THCS (Môn ngữ văn 9)C- ĐỐI TƯỢNG ... áp dụng hệ thống câu hỏi này có tác dụng lớn trong học tập môn Ngữ văn, giúp học sinh củng cố, ôn luyện, mở rộng, liên Trang14Đề tà i : Sử dụng hệ thống câu hỏi “Tích hợp” trong giảng văn THCS ...
 • 15
 • 625
 • 1
skkn xây dựng hệ thống câu hỏi tích cực phát huy trí lực của hs trong môn lịch sử ở trường thcs.

skkn xây dựng hệ thống câu hỏi tích cực phát huy trí lực của hs trong môn lịch sử ở trường thcs.

... CÁCH XÂY DỰNG HỆTHỐNG CÂU HỎI TÍCH CỰC PHÁT HUY TRÍ LỰC HS TRONG MÔN LỊCH SỬ TRƯỜNG THCSI.Lí do chọn đề tài: Về kiến thức bộ môn lịch sử trong cấu trúc chương trình bậc trung học cơsở có ... số vấn đề bằng cách xây dựng hệ thống câu hỏi tích cực phát huy trí lực của HS trong môn lịch sử trường THCS. - Qua chuyên đề này tôi mong muốn sẽ đóng góp một phần nhỏ trong việcgiúp GV tiến ... của HS trong học tậpIV. Kết Quả: Khi thực hiện các phương pháp dạy học bằng cách xây dựng hệ thống câu hỏi tích cực phát huy trí lực HS trong môn lịch sử trường THCS đã đemlại kết quả.-Phát...
 • 14
 • 908
 • 3
sử dụng hệ thống câu hỏi tích hợp trong giảng văn thcs

sử dụng hệ thống câu hỏi tích hợp trong giảng văn thcs

... Sáng kiến kinh nghiệm môn Ngữ văn bậc THCS năm học 2009-2010 Sử dụng hệ thống câu hỏi Tích hợp trong giảng văn THCS I.ĐẶT VẤN ĐỀ. 1.Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên ... đến hệ thống câu hỏi tích hợp hệ thống câu hỏi lại đặc biệt cần thiết vớiphần giảng văn. Bởi cái cốt lõi để giáo viên có thể hướng dẫn học sinh,cùng học sinh tìm hiểu văn bản,cảm nhận được văn ... thác văn bản,cách sử dụng hệ thống câu hỏi tích hợp, cách phân tích như thế nào, để có thể chuyển hóa một cách tối đa, có hiệu quả mục tiêu trang giáo án, tác phẩm văn chương đến từng học sinh trong...
 • 2
 • 1,977
 • 8
xây dựng hệ thống câu hỏi tích hợp trong môn ngữ văn 7

xây dựng hệ thống câu hỏi tích hợp trong môn ngữ văn 7

... điệp ngữ, điểm đồng quy với Tập làm văn là biểu cảm.2. Xây dựng hệ thống câu hỏi tích hợp trong giáo án. Hệ thống câu hỏi trong một giờ học bao gồm hệ thống câu hỏi trong sách giáo khoa và cả câu ... cao (Tích hợp dọc). Có thể tích hợp liên môn với các bộ phận khác.6- Giáo viên cần xây dựng hệ thống câu hỏi: Câu hỏi phát hiện, câu hỏi gợi mở, dẫn dắt, câu hỏi tái hiện, câu hỏi tích hợp trong ... Do vậy xây dựng hệ thống câu hỏi tích hợp, vận dụng tổ chức câu hỏi tích hợp và vận dụngtổ chức hệ thống câu hỏi ấy để đạt hiệu quả cao nhấtcho một giờ học theo tinh thần dạy học tích hợp là...
 • 21
 • 3,254
 • 6
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BẰNG CÁCH XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TÍCH CỰC PHÁT HUY TRÍ LỰC HS TRONG MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THCS

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BẰNG CÁCH XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TÍCH CỰC PHÁT HUY TRÍ LỰC HS TRONG MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THCS

... ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BẰNG CÁCH XÂY DỰNG HỆTHỐNG CÂU HỎI TÍCH CỰC PHÁT HUY TRÍ LỰC HS TRONG MÔN LỊCH SỬ TRƯỜNG THCS I.Lí do chọn đề tài: Về kiến thức bộ môn lịch sử trong cấu ... phát huy tính tích cực của HS trong học tậpIV. Kết Quả: Khi thực hiện các phương pháp dạy học bằng cách xây dựng hệ thống câu hỏi tích cực phát huy trí lực HS trong môn lịch sử trường THCS đã đemlại ... để xây dựng một giáo án có nhiều tìnhhuống hay, phát huy được tích tích cực, sáng tạo của HS - Phương pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử...
 • 9
 • 788
 • 4
Xây dựng hệ thống câu hỏi đối thoại trong dạy học Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu

Xây dựng hệ thống câu hỏi đối thoại trong dạy học Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu

... hướng xây dựng hệ thống câu hỏi trong dạy học Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu 37 2.2.1. Điều kiện để xây dựng câu hỏi đối thoại trong dạy học Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh ... Nguyên tắc xây dựng hệ thống câu hỏi đối thoại 26 CHƯƠNG 2 31 THỰC TRẠNG CÂU HỎI VÀ CÂU HỎI ĐỐI THOẠI TRONG DẠY HỌC “CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA CỦA NGUYỄN MINH CHÂU 31 Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ... câu hỏi đối thoại trong dạy học Ngữ Văn 15 1.2.2. Vai trò của câu hỏi đối thoại trong dạy học Ngữ Văn. 16 1.2.3. Các loại câu hỏi đối thoại trong dạy học Ngữ Văn 17 1.2.4. Nguyên tắc xây dựng...
 • 126
 • 1,681
 • 4
Xây dựng hệ thống câu hỏi hiệu quả trong dạy học tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao

Xây dựng hệ thống câu hỏi hiệu quả trong dạy học tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao

... 1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC VŨ THỊ KHÁNH HÒA XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI HIỆU QUẢ TRONG DẠY HỌC TÁC PHẨM ‘‘CHÍ PHÈO” CỦA NHÀ VĂN NAM CAO ... XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRONG DẠY HỌC TÁC PHẨM “CHÍ PHÈO” CỦA NHÀ VĂN NAM 21 2.1. Nguyên tắc xây dựng câu hỏi …………………………………… 21 2.1.1. Đảm bảo nội dung khoa học, cơ bản, chính xác của kiến ... do trên và từ thực tiễn giảng dạy của người viết, chúng tôi chọn đề tài: Xây dựng hệ thống câu hỏi hiệu quả trong dạy học tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao nhằm góp thêm tiếng nói về...
 • 130
 • 1,136
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống câu hỏi tích hợp trong môn ngữ vănxay dung he thong cau hoi tich hop trong chuong trinh ngu van 7chuyen de xay dung cau hoi tich hop trong mon ngu vanxây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trình trong phân tích lí hóaxây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá kiến thức chương axit bazơ trong hóa phân tíchxây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lý hoáxây dựng hệ thống câu hỏi giúp học sinh soạn bài nhằm nâng cao tính tự giác tích cực trong dạy học tiết đọc văn ở trường thpt cẩm thủy 2đặc điểm tâm lý của học sinh phù hợp với việc xây dựng hệ thống câu hỏi nêu vấn đề trong truyện kiềuxây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệmxây dựng hệ thống câu hỏi trong dạy họcxây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quanphuong phap xay dung va su dung he thong cau hoi bai tap trong day hoc sinh hoc 11 chuong 3 sinh truong và phat trienxay dung he thong cau hoi trac nghiem khach quan de kiem tra danh gia hoa hoc 10xây dựng hệ thống câu hỏi cho trẻ đàm thoại về công việc của cô giáo mầm nonxây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn nhằm kiểm tra đánh giá chất lượng kiến thức chương trình mắt các dụng cụ quang của học sinh lớp 11 thptchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ