0

SKKN: HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC – XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI NGẮN PHẦN CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT – SINH HỌC 11

31 1,950 5
  • SKKN: HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC – XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI NGẮN PHẦN CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT – SINH HỌC 11

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 14:39

Sinh học là môn khoa học thực nghiệm có tính lý luận và thực tiễn cao. Muốn họctốt sinh học, người học phải nắm vững bản chất Sinh học của các hiện tượng, quá trình,vận dụng được các kiến thức cơ bản để giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn. Đốivới học sinh thì phải nắm vững kiến thức để trả lời đúng các câu hỏi thi, đặc biệt là vậndụng để trả lời đúng câu hỏi thi trắc nghiệm là một yêu cầu quan trọng hiện nay.Để học sinh nắm vững được kiến thức Sinh học cơ bản và có khả năng trả lời tốtcâu hỏi thi trắc nghiệm, qua nhiều năm trực tiếp giảng dạy chúng tôi nhận thấy việc đổimới phương pháp giảng dạy và ôn thi theo hướng trắc nghiệm hiện nay là cần thiết nhằmgiúp cho học sinh nắm vững kiến thức. Bên cạnh đó, hướng dẫn học sinh biết cách họcđúng để trả lời chính xác câu hỏi theo hướng thi trắc nghiệm cũng rất cần thiết. Thực tế, có học sinh nắm kiến thức cơ bản khá tốt nhưng làm bài thi trắc nghiệm điểm lại không cao Sở giáo dục v Đo tạo lo Cai Trờng THPt chuyên *** sáng kiến kinh nghiệm Đề tài H THNG HO KIN THC XY DNG H THNG CU HI NGN PHN CHUYN HO VT CHT V NNG LNG THC VT SINH HC 11 Họ và tên: Trịnh Thị Thu Hiền Giáo viên giảng dạy: Đơn vị: Sinh Học Tổ Sinh - Trờng THPT Chuyên LoCai NĂM HọC 2010 - 2011 1 PHẦN I - MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Sinh học là môn khoa học thực nghiệm có tính lý luận và thực tiễn cao. Muốn học tốt sinh học, người học phải nắm vững bản chất Sinh học của các hiện tượng, quá trình, vận dụng được các kiến thức cơ bản để giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn. Đối với học sinh thì phải nắm vững kiến thức để trả lời đúng các câu hỏi thi, đặc biệt là vận dụng để trả lời đúng câu hỏi thi trắc nghiệm là một yêu cầu quan trọng hiện nay. Để học sinh nắm vững được kiến thức Sinh học cơ bản và có khả năng trả lời tốt câu hỏi thi trắc nghiệm, qua nhiều năm trực tiếp giảng dạy chúng tôi nhận thấy việc đổi mới phương pháp giảng dạy và ôn thi theo hướng trắc nghiệm hiện nay là cần thiết nhằm giúp cho học sinh nắm vững kiến thức. Bên cạnh đó, hướng dẫn học sinh biết cách học đúng để trả lời chính xác câu hỏi theo hướng thi trắc nghiệm cũng rất cần thiết. Thực tế, có học sinh nắm kiến thức cơ bản khá tốt nhưng làm bài thi trắc nghiệm điểm lại không cao. Xuất phát từ những lý do trên, là giáo viên tham gia và trực tiếp giảng dạy các lớp chuyên Sinh, tham gia giảng dạy đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh của tỉnh Lào Cai, ôn thi tốt nghiệp THPT.Tôi đã thu thập, tập hợp tài liệu và biên soạn thành tập bài giảng cho các phân môn dùng để dạy học sinh ôn tập theo hướng thi trắc nghiệm, trả lời câu hỏi ngắn góp phần giúp cho học sinh có thể tham gia các kỳ thi đạt kết quả cao. Chính vì vậy tôi đi sâu vào việc nghiên cứu đề tài: "Hệ thống hoá kiến thức - Xây dựng hệ thống câu hỏi ngắn phần chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật - Sinh học 11 " II. MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Mục đích nghiên cứu Đề tài nhằm trang bị những kỹ năng cơ bản nhất, cần thiết nhất cho học sinh chuyên Sinh, học sinh thi tốt nghiệp THPT và những học sinh yêu thích môn sinh học có nguyện vọng thi khối B. Phương pháp ôn tập này còn có thể được ứng dụng trong phạm vị nhất định của việc giảng dạy môn sinh học nói chung theo hướng đổi mới trong giảng dạy, học tập và thi cử hiện nay. 2. Đối tượng nghiên cứu Đề tài này gồm các bài giảng về các phân môn sử dụng để giảng dạy và ôn tập cho học sinh lớp11,đặc biệt là học sinh các khối chuyên Sinh, học sinh ôn thi tốt nghiệp, ôn thi đại học và ôn tập kiến thức chung. Đề tài sử dụng cho mọi đối tượng học sinh. Tuỳ theo mức độ nhận thức và trình độ người học mà người dạy có thể vận dụng cho phù hợp. Đề 2 tài cũng góp phần nâng cao khả năng nhận thức và tự học cho học sinh, rèn luyện tư duy khoa học. Đó chính là hướng cơ bản nhất mà đề tài nhằm đạt được, và cũng là mục tiêu phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập. Để xây dựng đề tài này chúng tôi đã đặt và giải quyết vấn đề theo 2 hướng: - Không áp dụng phương pháp ôn tập mới, vẫn sử dụng cách thức ôn tập truyền thống qua hệ thống ôn tập, câu hỏi và bài luyện tập. - Ôn tập theo hướng thi trắc nghiệm, dùng câu hỏi nhỏ nhằm củng cố kiến thức và rèn luyện tư duy trả lời câu hỏi trắc nghiệm. 3. Phương pháp nghiên cứu a. Biên soạn nội dung Dựa vào kiến thức cơ bản và câu hỏi thi trắc nghiệm để soạn nội dung ôn tập phù hợp với đối tượng học sinh. Đối với câu hỏi trắc nghiệm có sẵn nội dung kiến thức phù hợp thì được sử dụng chuyển thành hệ thống câu hỏi và nội dung ôn tập. Đối với phần chưa có câu hỏi trắc nghiệm thì soạn câu hỏi có kiến thức cơ bản, cần nắm vững kiến thức và phù hợp với từng đối tượng học sinh. Hệ thống kiến thức ôn tập được sắp xếp theo logic kiến thức sách giáo khoa phổ thông hiện nay. Chú trọng khai thác tốt kiến thức trong sách giáo khoa nhằm giúp học sinh nắm thật vững kiến thức. Sử dụng hình vẽ khi có điều kiện để học sinh nắm vững kiến thức hơn. Đối với học sinh chưa nắm vững kiến thức thì việc sử dụng các hình vẽ là rất cần thiết. b. Giảng dạy trên lớp Nội dung đã soạn được sử dụng để dạy và hướng dẫn học sinh ôn tập theo hệ thống kiến thức cơ bản. Tuỳ theo đối tượng học sinh để vận dụng kiến thức cần trang bị cho phù hợp. Đối với học sinh đang học thì qua mỗi phần, mỗi chương hoặc nội dung cần ôn tập, sử dụng câu hỏi ở phần đó và có thể thay đổi cho phù hợp. c. Kiểm tra đánh giá Để đánh giá nhận thức toàn diện của học sinh, cần tiến hành song song hình thức kiểm tra trắc nghiệm và tự luận bằng các câu hỏi ngắn. Đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan được xây dựng dựa trên nền kiến thức câu hỏi ôn tập. Xây dựng bằng phần mềm McMIX. Kiểm tra tự luận sử dụng các câu hỏi nhỏ để kiểm tra kiến thức, vừa kiểm tra khả năng tư duy viết của học sinh. Các hình thức kiểm tra có xây dựng ma trận đề để đánh giá đúng thực chất trình độ học sinh. 3 PHẦN II- NỘI DUNG CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT I- TRAO ĐỔI NƯỚC Ở THỰC VẬT A. HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM - Trao đổi nước ở thực vật bao gồm: + Quá trình hấp thụ nước ở rễ. + Quá trình vận chuyển nước từ rễ lên lá. + Quá trình thoát hơi nước từ lá ra ngoài không khí. Ba quá trình này, trong điều kiện bình thường, hoạt động nhịp nhàng, liên tục, liên hệ khăng khít với nhau, tạo nên trạng thái cân bằng nước cần thiết cho sự sống của thực vật. 1.Quá trình hấp thụ nước ở rễ - Thực vật thuỷ sinh hấp thụ nước từ môi trường xung quanh qua bề mặt các tế bào biểu bì của toàn cây. - Thực vật trên cạn hấp thụ nước từ đất qua bề mặt tế bào biểu bì của rễ, trong đó chủ yếu qua các tế bào biểu bì đã phát triển thành lông hút. Quá trình hấp thụ nước ở rễ xảy ra theo ba giai đoạn kế tiếp nhau: * Giai đoạn nước từ đất vào lông hút Để hấp thụ nước, tế bào lông hút có ba đặc điểm cấu tạo và sinh lí phù hợp với chức năng nhận nước từ đất: - Thành tế bào mỏng, không thấm cutin - Chỉ có một không bào trung tâm lớn - Áp suất thẩm thấu rất cao do hoạt động hô hấp của rễ mạnh Vì vậy các dạng nước tự do và dạng nước liên kết không chặt từ đất được lông hút hấp thụ một cách dễ dàng nhờ sự chênh lệch về áp suất thẩm thấu (từ áp suất thẩm thấu thấp đến áp suất thẩm thâu cao),hay nói một cách khác,nhờ sự chênh lệch về thế nước (từ thế nước cao đến thế nước thấp). * Giai đoạn nước từ lông hút vào mạch gỗ(mạch xilem) của rễ Sau khi vào tế bào lông hút,nước chuyển vận một chiều qua các tế bào vỏ, nội bì vào mạch gỗ của rễ do sự chênh lệch sức hút nước theo hướng tăng dần từ ngoài vào trong giữa các tế bào. Có hai con đường vận chuyển nước từ lông hút vào mạch gỗ: 4 - Qua thành tế bào và các gian bào đến dải Caspary ( Con đường vô bào - Apoplats ) - Qua phần nguyên sinh chất và không bào ( Con đường tế bào - Symplats ) * Giai đoạn nước bị đẩy từ mạch gỗ của rễ lên mạch gỗ của thân Nước bị đẩy từ rễ lên thân do một lực đẩy gọi là áp suất rễ. Có hai hiện tượng minh hoạ áp suất rễ: Hiện tượng rỉ nhựa và hiện tượng ứ giọt. Úp cây trong chuông thuỷ kín,sau một đêm, ta sẽ thấy các giọt nước ứ ra ở mép lá qua thuỷ khổng. Như vậy mặc dù không khí trong chuông thuỷ tinh đã bão hoà hơi nước,nước vẫn bị đẩy từ mạch gỗ của rễ lên lá và không thoát được thành hơi nên ứ thành các giọt. 2. Quá trình vận chuyển nước ở thân - Đặc điểm của con đường vận chuyển nước từ rễ lên lá: Nước được chuyển từ mạch gỗ của rễ lên mạch gỗ của lá. Con đường này dài ( có thể tình bằng mét ) và nước vận chuyển chủ yếu qua mạch dẫn do lực đẩy của rễ , lực hút của lá và không bị cản trở,nên nước được vận chuyển với vận tốc lớn. - Điều kiện để nước có thể vận chuyển ở con đường này: Đó là tính liên tục của cột nước,nghĩa là không có bọt khí trong cột nước. - Cơ chế đảm bảo sự vận chuyển của cột nước: Lực cố kết giữa các phân tử H2O phải lớn cùng với lực bám của các phân tử H2O với thành mạch phaỉ thắng được lực trướng( trọng lượng cột nước ). 3. Quá trình thoát hơi nước ở lá - Con đường thoát hơi nước ở lá: Có hai con đường: + Con đường qua khí khổng: - Vận tốc lớn . - Được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng. + Con đường qua bề mặt lá-qua cutin : - Vận tốc nhỏ . - Không được điều chỉnh. 4. Cơ sở khoa học của việc tới nước hợp lý cho cây trồng - Cân bằng nước và vấn đề hạn của cây trồng - Tưới nước hợp lí cho cây trồng: - Khi nào cần tưới nước ? - Lượng nước cần tới là bao nhiêu ? - Cách tưới như thế nào ? B- HỆ THỐNG CÂU HỎI NGẮN Câu 1. Trong điều kiện nào sau đây thì sức căng trương nước ( T ) tăng : ĐA: Đưa cây vào trong tối 5 Câu 2. Nơi cuối cùng nước và các chất hoà tan phải đi qua trước khi vào hệ thống mạch dẫn ĐA. Tế bào nội bì Câu 3. Một nhà Sinh học đã phát hiện ra rằng ở những thực vật đột biến không có khả năng hình thành chất tạo vòng đai Caspari thì những thực vật đó : ĐA. không có khả năng kiểm tra lượng nước và các chất khoáng hấp thụ Câu 4. Mùa hè gió mạnh thường làm gẫy nhiều cây hơn mùa đông ĐA. vì mùa đông cây rụng lá, do nhiệt độ thấp cây không lấy được nước Câu 5. Dung dịch trong mạch rây ( floem ) gồm 10 - 20% chất hoà tan . Đó là chất nào trong các chất sau đây : ĐA. Sacarôzơ Câu 6. Thế nước ở cơ quan nào trong cây là thấp nhất? ĐA. Lá cây Câu 7. Trong quá trình thẩm thấu, nước luôn luôn chuyển từ dung dịch đến dung dịch có nồng độ : ĐA. Nhược trương lớn hơn Câu 8. Nồng độ ion Canxi trong tế bào là 0,3% , nồng độ ion Canxi trong môi trường ngoài là 0,1% . Tế bào sẽ nhận ion Canxi theo cách nào : ĐA. Hấp thụ tích cực Câu 9. Sự vận chuyển các chất từ nồng độ cao đến nồng độ thấp gọi là gì? ĐA. khuếch tán Câu 10. Đặc điểm phân biệt giữa sự vận chuyển trong mạch gỗ và mạch rây? ĐA. mạch gỗ chuyển vận theo hướng từ dưới lên trên,mạch rây thì ngược lại Câu 11. Tế bào đặt trong môi trường có thế nước thấp hơn sẽ dẫn đến kết quả? ĐA. mất nước và co nguyên sinh Câu 12. Dung dịch trong mạch rây chủ yếu là? ĐA. đường Câu 13: Ap suất thẩm thấu ở dịch tế bào của các cây sau đây: bèo hoa dâu, rong đuôi chó, bí ngô, sú vẹt được sắp xếp từ lớn đến nhỏ. ĐÁ. sú vẹt > bí ngô > bèo hoa dâu > rong đuôi chó Câu 14. Những động lực giúp vận chuyển nước trong mạch gỗ? ĐA. Thoát hơi nước, lực gắn kết nước và áp suất rễ 6 II. SỰ HẤP THỤ KHOÁNG VÀ TRAO ĐỔI NITƠ Ở THỰC VẬT A- HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 1. Sự hấp thụ các nguyên tố khoáng Các nguyên tố khoáng thường được hấp thụ vào cây dưới dạng ion qua hệ thống rễ là chủ yếu. Có hai cách hấp thụ các ion khoáng ở rễ: * Cách bị động: - Các ion khoáng khuyếch tán theo sự chênh lệch nồng độ từ cao đến thấp. - Các ion khoáng hoà tan trong nước và vào rễ theo dòng nước. - Các ion khoáng hút bám trên bề mặt các keo đất và trên bề mặt rễ trao đổi với nhau khi có sự tiếp xúc giữa rễ và dung dịch đất. Cách này gọi là hút bám trao đổi. * Cách chủ động: - Mang tính chọn lọc và ngược với gradient nồng độ nên cần thiết phải có năng lượng, tức là sự tham gia của ATP và của một chất trung gian ,thường gọi là chất mang. - ATP và chất mang được cung cấp từ quá trình trao đổi chất, mà chủ yếu là quá trình hô hấp. Như vậy lại một lần nữa chúng ta thấy rằng: Quá trình hấp thụ nước và các chất khoáng đều liên quan chặt chẽ với quá trình hô hấp của rể. 2. Vai trò của các nguyên tố khoáng *Vai trò của các nguyên tố đa lượng: Các nguyên tố đa lượng thường đóng vai trò cấu trúc trong tế bào, là thành phần của các đại phân tử trong tế bào (protein, lipit, axit nucleic, ). Các nguyên tố đa lượng còn ảnh hưởng đến tính chất của hệ thống keo trong chất nguyên sinh như: điện tích bề mặt, độ ngậm nước, độ nhớt và độ bền vững của hệ thống keo. *Vai trò của các nguyên tố vi lượng: Các nguyên tố vi lượng thường là thành phần không thể thiếu được hầu hết các enzym. Chúng hoạt hoá cho các enzym này trong các quá trình trao đổi chất của cơ thể. Vai trò của các nguyên tố đa lượng, vi lượng được minh hoạ ở bảng sau (Bảng2.1). Nguyên tố P K S Ca Dạng hấp thụ từ đất PO43-, H2PO4- K+ SO42- Ca2+ Vai trò Thành phần của acit nucleic,ATP, cần cho sự nở hoa,đậu quả,phát triển hệ rễ Hoạt hoá enzim,cân bằng nớc,cân bằng ion Thành phần của một số protein,coenzim Thành phần cấu trúc màng, hoạt hoá enzim 7 Mg Fe Cl Zn Cu Mo Mg2+ Fe3+ Cl- Zn2+ Cu2+ MoO43- Thành phần clorophin, hoạt hoá enzim Hoạt hoá enzim khử, tham gia vận chuyển e-, xúc tác tổng hợp clorophin Xúc tác quang phân li nước,cân bằng ion Hoạt hóa enzim, xúc tác tổng hợp Auxin Hoạt hóa enzim khử, tham gia vận chuyển e- Xúc tác cố định Nitơ, chuyển NO3 3. Vai trò của nito đói với thực vật - Rễ cây hấp thụ Nitơ ở hai dạng: Nitơ nitrat (NO3-) và Nitơ amôn (NH4+) trong đất. - Nitơ có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự sinh trưởng, phát triển của cây trồng và do đó nó quyết định năng suất và chất lượng thu hoạch. Nitơ có trong thành phần của hầu hết các chất trong cây: protein, axit nucleic, các sắc tố quang hợp, các hợp chất dự trữ năng l- ợng: ADP, ATP, các chất điều hoà sinh trưởng. Như vậy Nitơ vừa có vai trò cấu trúc, vừa tham gia trong các quá trình trao đổi chất và năng lượng. Nitơ có vai trò quyết định đến toàn bộ các quá trình sinh lý của cây trồng. 4. Quá trình cố định nito khí quyển Nitơ phân tử (N2) có một lượng lớn trong khí quyển (%) và mặc dù "tắm mình trong biển khí nitơ" phần lớn thực vật vẫn hoàn toàn bất lực trong việc sử dụng khi nitơ này. May mắn thay nhờ có Enzym Nitrogenaza và lực khử mạnh (Fred-H2, FAD-H2, NAD-H2), một số vi khuẩn sống tự do và cộng sinh đã thực hiện được việc khử N2 thành dạng nitơ cây có thể sử dụng được: NH4+. Đó chính là quá trình cố định nitơ khí quyển, thực hiện bởi các nhóm vi khuẩn tự do (Azôtobacterium, Closterium, Anabaena, Nostoc, ) và các vi khuẩn cộng sinh (Rhizobium trong nốt sần rễ cây Bộ Đậu, Anabaena azolleae trong cây dương xỉ -Azolla: bèo hoa dâu) theo cơ chế sau: 2H N≡N NH=NH 2H 2H NH2 - NH2 2NH3 5. Quá trình biến đổi nito trong cây * Quá trình Amôn hóa: NO3- → NH4+ - Cây hút được từ đất cả hai dạng nitơ oxy hóa (NO3-) và nitơ khử (NH4+), nhưng cây chỉ cần dạng NH4+ để hình thành các axit amin nên việc trước tiên mà cây phải làm là việc biến đổi dạng NO3- thành dạng NH4+. 8 Quá trình amôn hoá xảy ra theo các bước sau đây: NO3- NO2- NH4+ * Quá trình hình thành axit amin: - Quá trình hô hấp của cây tạo ra các xêtoaxit (R-COOH), và nhờ quá trình trao đổi nitơ các xêto axit này có thêm gốc NH2 để thành các axit amin. - Có 4 phản ứng để hình thành các axit amin và sau đó có các phản ứng chuyển amin hóa để hình thành 20 axit amin và từ các axit amin này thực vật có thể tạo vô vàn các protein và các hợp chất thứ cấp khác của thực vật. - Sau đây là các phản ứng khử amin hoá để hình thành các axit amin: + xetoglutaric + NH2 + axit pyruvic + NH2 + axit fumaric + NH2 + axit oxaloaxetic + NH2 = glutamin = alanin = aspartic = aspartic 6. Vấn đề bón phân hợp lý cho cây trồng. - Về lượng phân bón phải căn cứ vào các yếu tốsau đây: - Nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng (lượng chất dinh dưỡng để hình thành một đơn vị thu hoạch). - Khả năng cung cấp chất dinh dưỡng của đất. - Hệ số sử dụng phân bón. - Về thời kì bón phân phải căn cứ vào các quá trình sinh trưởng của mỗi loại cây trồng - Về cách bón phân: bón lót (bón trước khi trồng), bón thúc (bón trong quá trình sinh trưởng của cây) và có thể bón phân qua đất hoặc bón phân qua lá. - Việc bón phân gì phải căn cứ vào vai trò của mỗi loại phân bón và biểu hiện của cây khi thiếu dinh dưỡng. B- HỆ THỐNG CÂU HỎI NGẮN Câu 15. Các nguyên tố vi lượng cần cho cây với một lượng rất nhỏ vì : ĐA. Chức năng chính của chúng là hoạt hoá enzym Câu 16. Phần lớn các chất hữu cơ trong cây được tạo nên từ : ĐA. CO2 Câu 17. Quá trình cố định Nitơ : ĐA. thực hiện nhờ enzym nitrogenaza Câu 18. Quá trình khử Nitrat ( NO3- ): ĐA. Thực hiện chỉ ở thực vật Câu 19. Cho các thông tin về vai trò của các nguyên tố khoáng như sau: 9 I: Nó cần thiết cho việc hoạt hoá một số enzym oxi hoá khử II: Nếu thiếu nó mô cây sẽ mềm và kém sức chống chịu III: Nó cần cho PS II liên quan đến quá trình quang phân li nước Đó là các nguyên tố khoáng nào? ĐA. Mn , Cl , Ca Câu 20. Các nguyên tố vi lượng cần cho cây với một lượng rất nhỏ, vì sao? ĐA. Chức năng chính của chúng là hoạt hoá enzym Câu 21. Vi khuẩn cố định Nitơ trong đất có vai trò? ĐA. biến đổi N2 thành nitơ amôn Câu 22. Công thức biểu thị sự cố định nitơ tự do là: ĐA. N2+ 3H2→ 2 NH3 Câu 23. Vai trò của phôtpho đối với thực vật là? ĐA. Thành phần của axit nuclêic, ATP, phôtpholipit, côenzim, cần cho nở hoa, đậu quả và phát triển rễ. Câu 24. Phần lớn các chất khoáng được hấp thụ vào cây theo cách chủ động diễn ra theo phương thức nào? ĐA. Vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp ở đất đến nơi có nồng độ cao ở rễ, cần tiêu hao năng lượng Câu 25. Vai trò của nitơ đối với thực vật? ĐA. Thành phần của prôtêin, axit nuclêic Câu 26. Vì sao sau khi bón phân, cây sẽ khó hấp thụ nước? ĐA. Vì áp suất thẩm thấu của đất Câu 27. Sự biểu hiện triệu chứng thiếu phôtpho của cây là? ĐA. Lá nhỏ có màu lục đậm, màu của thân không bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm Câu 28. Sự biểu hiện triệu chứng thiếu kali của cây là? ĐA. Lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và nhiều chấm đỏ ở mặt lá Câu 29. Sự biểu hiện triệu chứng thiếu sắt của cây là? ĐA. Gân lá có màu vàng và sau đó cả lá có màu vàng Câu 30. Sự biểu hiện triệu chứng thiếu đồng của cây là? ĐA. Lá non có màu lục đậm không bình thường Câu 31. Vai trò của kali đối với thực vật là? ĐA. Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong TB, hoạt hóa enzim, mở khí khổng Câu 32. Sự biểu hiện triệu chứng thiếu Clo của cây là? ĐA. Lá nhỏ có màu vàng 10 [...]... luyn k nng sinh hc 11 Nh xut bn giỏo dc Lờ ỡnh Trung ( ch biờn) 3 Ti liu giỏo khoa chuyờn sinh hc THPT : Bi tp Sinh lớ hc thc vt Nh xut bn giỏo dc V Vn V ( ch biờn) 4 Mt s chuyờn sinh hc nõng cao THPT Nh xut bn giỏo dc V Vn V (tp 1+ 2) 5 Bi tp chn lc sinh hc 11- Nh xut bn H Ni Ngụ Vn Hng ( ch biờn) 29 MụC LụC Trang Phần I: mở đầu 1 1 1 I- Lý do chọn đề tài II- Mục đích , Đối tợng và Phơng pháp... ngha sinh hc l A To ra nng lng cung cp cho cỏc hot ng sng cho t bo v c th 26 KT QU P DNG tụi tin hnh kim tra cui chng ti cỏc lp ging dy thu c kt qu sau: im 9- 10 7-8 5-6 Di 5 Lp S bi % S bi % S bi % S bi % 11 Toỏn 10 27,78 20 55,56 6 16,66 0 0 11 Lý 6 19,35 19 61,29 6 19,36 0 0 11 Hoỏ 8 25,00 20 60,60 5 14,40 0 0 11 Sinh 10 32,25 17 54,83 6 12,92 0 0 11 Vn 7 21,21 21 63,64 4 12,12 1 0,33 11 Anh 11 30,56... 27 Phần III - Kết luận v kiến nghị ti giỳp cho hc sinh cú th phỏt huy c cao nht tớnh tớch cc, ch ng trong hc tp, to ra s say mờ hc hi, tỡm tũi sỏng to, qua ú hc sinh hiu bi nhanh chúng, nm vng kin thc c bn i vi hc sinh min nỳi kh nng c ti liu cha tt thỡ vic s dng cỏc nh t liu, bng hỡnh cỏc c ch sinh hc giỳp cỏc em hiu bi tt hn Vỡ vy, hc sinh cỏc lp c hc theo phng phỏp trờn u nm vng kin thc c bn v sinh. .. x s tỡm thy hp cht no : A CO2 Cõu 110 Trong cõy xanh quỏ trỡnh no cú th tip tc trong c 4 iu kin sau : nng , ri rỏc cú mõy , y mõy , ma - Tng kh nng quang hp - Hp th nc - Hụ hp - Thoỏt hi nc - R nha v git A Hụ hp Cõu 111 Cỏc nguyờn t O2 c s dng to H2O cui chui photphorin hoỏ c ly t? A O2 khụng khớ Cõu 112 Ti t bo, ATP ch yu c sinh ra trong A chui truyn in t Cõu 113 ATP l mt phõn t quan trng trong... phúng nng lng Cõu 114 Trong quỏ trỡnh hụ hp t bo, nng lng to ra giai on ng phõn bao gm A 2 ATP; 2 NADH Cõu 115 Trong quỏ trỡnh hụ hp t bo, giai on chu trỡnh Crep, nguyờn liu tham gia trc tip vo chu trỡnh l? A axetyl CoA Cõu 116 Cht nhn in t cui cựng ca chui truyn in t trong s photphorin hoỏ oxi hoỏ l A Oxi Cõu 117 Trong quỏ trỡnh hụ hp t bo, t 1 phõn t glucoz to ra c A 32 ATP Cõu 118 Mt phõn t glucụz... Tớnh thm chn lc ca mng sinh cht - Tiờu tn nng lng - Cỏc ion khoỏng c vn chuyn trỏi vi quy lut khuych tỏn Cõu 43 Nng lng cn thit hp th cỏc cht khoỏng mt cỏch ch ng c ly ch yu t quỏ trỡnh no? A Quỏ trỡnh hụ hp III- QUANG HP THC VT A- H THNG KIN THC TRNG TM 1 Khỏi nim v quang hp a Khỏi nim - Phng trỡnh quang hp c vit nh sau: nng lng ỏnh sỏng 11 6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 O2 h sc t - Khỏi nim: Quang hp l... giu ỏnh sỏng nh nc ta s cú trin vng rt to ln B- H THNG CU HI NGN Cõu 44 í ngha ca quang hp: A - To ra ngun nng lng cho ton b sinh gii - To ra cho quỏ trỡnh hụ hp ng vt - iu ho mụi trng khụng khớ Cõu 45 Sn phm ca quỏ trỡnh quang hp l: A - O2 - C6H12O6 Cõu 46 I Sinh vt t dng cng l sinh vt quang dng II Ch khong 1% tng s ỏnh sỏng chiu xung mt t c s dng cho quang hp III Cht lng v cng ỏnh sỏng thay i theo... nghip, thi i hc- cao ng, c bit l thi hc sinh gii cỏc cp t kt qu cao.Qua thc tin ging dy, chỳng tụi nhn thy ti cú tỏc dng rt thit thc Tuy nhiờn ti cú tớnh hin thc ton din cn mt thi gian nht nh v s u t nghiờn cu sõu sc hn Rt mong c s gúp ý v tham gia ca ng nghip ti thc s cú ớch cho cụng tỏc ging dy mụn hc 28 TI LIU THAM KHO 1.Ti liu giỏo khoa chuyờn sinh hc THPT : Sinh lớ hc thc vt Nh xut bn giỏo dc... ti c ni sinh sng ca rong, rờu, to,( di tỏn rng hoc di cỏc lp nc sõu ) 3 C ch quang hp a Pha sỏng - Trong pha ny h sc t thc vt hp th nng lng ca cỏc phụtụn ỏnh sỏng v s dng nng lng ny cho cỏc quỏ trỡnh: quang hoỏ s cp, quang phõn li nc v photphorin hoỏ quang hoỏ - Cú th túm tt pha sỏng bng cỏc phn ng sau: + Phn ng kớch thớch chlorophin: chl + h = chl* = chl (chl-trng thỏi bỡnh thng, chl*-trng thỏi kớch... Ngụ Vn Hng ( ch biờn) 29 MụC LụC Trang Phần I: mở đầu 1 1 1 I- Lý do chọn đề tài II- Mục đích , Đối tợng và Phơng pháp nghiên cứu Phần II: NI DUNG I- TRAO I NC THC VT 3 3 II S HP TH KHONG V TRAO I NIT THC VT III- QUANG HP THC VT 5 10 IV- Hễ HP THC VT 19 Phần III Kết luận v kiến nghị 26 TI LIU THAM KHO 27 30 - 31 - . ôn tập cho học sinh lớp11,đặc biệt là học sinh các khối chuyên Sinh, học sinh ôn thi tốt nghiệp, ôn thi đại học và ôn tập kiến thức chung. Đề tài sử dụng cho mọi đối tượng học sinh. Tuỳ theo mức. vật - Sinh học 11 " II. MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Mục đích nghiên cứu Đề tài nhằm trang bị những kỹ năng cơ bản nhất, cần thiết nhất cho học sinh chuyên Sinh, học sinh. kiến kinh nghiệm Đề tài H THNG HO KIN THC XY DNG H THNG CU HI NGN PHN CHUYN HO VT CHT V NNG LNG THC VT SINH HC 11 Họ và tên: Trịnh Thị Thu Hiền Giáo viên giảng dạy: Đơn vị: Sinh Học Tổ Sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN: HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC – XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI NGẮN PHẦN CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT – SINH HỌC 11, SKKN: HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC – XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI NGẮN PHẦN CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT – SINH HỌC 11, SKKN: HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC – XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI NGẮN PHẦN CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT – SINH HỌC 11

Từ khóa liên quan