một số biện pháp chỉ đạo cơ bản trong công tác chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi vào lớp một ở trường mầm non

42 2.1K 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2014, 15:38

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CƠ BẢN TRONG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO TRẺ 5 TUỔI VÀO LỚP MỘT Ở TRƯỜNG MẦM NON I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Mục tiêu của giáo dục Mầm non là hình thành cơ sở ban đầu về nhân cách con người phát triển toàn diện. Trong đó, chuẩn bị cho trẻ vào lớp một là một nội dung quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục Mầm non và phát triển trí tuệ, giáo dục nhân cách con người toàn diện cho trẻ, chuẩn bị cho trẻ học tập ở trường tiểu học. Vì vậy, trẻ cần phải có sự rèn luyện về các thao tác trí tuệ, có sự hiểu biết về bản thân, gia đình, môi trường xung quanh, các biểu tượng về thời gian, không gian đồng thời có kỷ năng thực hiện hoạt động trí óc như biết so sánh, phân tích, tổng hợp… Bên cạnh đó, mục đích của lớp 1 Tiểu học là làm thế nào để các em có kỹ năng giao tiếp với cô giáo, bạn bè, yêu cầu kỷ luật, làm quen việc học, không đặt nặng vấn đề kiến thức. Vì thế, chuẩn bị cho các em vào lớp 1 không phải là chuyện học chữ mà chúng ta cần chuẩn bị tâm thế cho các em. Mấy năm gần đây có hiện tượng một số trẻ trước khi vào lớp 1 đã “đọc thông viết thạo”. Có một số trường Tiểu học lấy đó làm tiêu chuẩn để ưu tiên tuyển trẻ vào lớp 1. Với thực trạng trên nhiều bài báo của các nhà giáo, phụ huynh lên tiếng. Theo họ chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 cần quan tâm phát triển toàn diện: về thể lực, các tố chất, năng lực nhận thức, khả năng sáng tạo, ngôn ngữ, tình cảm, hành vi đạo đức,… Hiện tượng một số phụ huynh mới đầu năm học lớp 5 tuổi đã nôn nóng tìm nhóm cho con học chữ hoặc chiều xin đón con về sớm để đưa đến cô giáo lớp 1 dạy chữ hoặc có phụ huynh đến học kỳ 2 đã cho trẻ nghỉ học để đến học với giáo viên tiểu học mà bất chấp nguyên tắc đòi hỏi sự phù hợp giữa nội dung, phương pháp dạy học với sự phát triển tâm sinh lý ở lứa tuổi này, ép trẻ học quá sớm vô tình chúng ta làm mất đi sự tập trung chú ý và hứng thú học tập của trẻ sau này, đồng thời làm giảm tỉ lệ trẻ 5 tuổi đến lớp mẫu giáo. Mặc khác, không ít những phụ huynh lại phó mặc con mình cho trường mầm non dẫn đến việc không tạo ra được sự thống nhất trong công tác chăm sóc - giáo dục trẻ, dẫn đến hiệu quả chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 không cao. Trên thực tế hiện nay, rất nhiều phụ huynh, ngay cả giáo viên mầm non, nhất là vùng nông thôn vẫn còn nhiều quan niệm sai lệch, họ cho rằng chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 chủ yếu là những phương tiện, sách vở, giày, dép, quần áo và dạy cho các cháu biết viết, biết đọc, biết làm mấy phép tính cộng trừ đơn giản là được. Đây là những nội dung đi quá xa và đã lấn sang nội dung dạy học ở lớp 1. Trong khi đó, nhiều nội dung quan trọng chưa được quan 1 tâm đúng mức như: Phẩm chất, thể lực, trí tuệ và tâm thế đi học…do không chuẩn bị một cách chu đáo về các điều kiện cần thiết cho hoạt động học tập, nên khi vào lớp 1 các em gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ, khó thích ứng với cuộc sống và hoạt động ở trường phổ thông. Điều này không chỉ mang lại những vất vã cho giáo viên Tiểu học, nỗi khổ tâm cho các bậc cha mẹ mà còn mang lại nhiều hậu quả bất lợi cho các em trong suốt quá trình học tập ở trường phổ thông. Bên cạnh đó, các nội dung, yêu cầu học tập của các em ngày càng cao và căng thẳng hơn. Vì vậy, việc cho trẻ làm quen với hoạt động học tập, với các quan hệ xã hội ở trường tiểu học ngay trong quá trình học tập ở trường mầm non là rất cần thiết. Cho nên, để giúp trẻ học tập có kết quả ở trường phổ thông thì trong công tác giáo dục mầm non cần chuẩn bị một cách toàn diện, hợp lý về thể lực, trí tuệ và phẩm chất cần thiết cho trẻ. Xuất phát từ tình hình thực tế của địa phương về thực trạng chuẩn bị cho trẻ vào lớp một, đòi hỏi người cán bộ quản lý phải có giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục và chuẩn bị một cách toàn diện cho trẻ 5 tuổi trước khi vào lớp 1. Đây là một yêu cầu cần thiết có tính cấp bách phải nghiên cứu chu đáo để đưa ra các biện pháp có tính khả thi cao. Nên tôi chọn đề tài “Một số biện pháp chỉ đạo cơ bản trong công tác chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi vào lớp một ở trường mầm non” với mong muốn đóng góp thêm một phần nhỏ công lao của mình đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục mầm non nhằm chuẩn bị tâm thế cho trẻ 5 tuổi ở trường mầm non vào lớp một. 2. Mục đích: Tìm hiểu tình hình thực tế của việc chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi vào lớp một ở trường mầm non nơi tôi công tác để đưa ra một số biện pháp cơ bản nhằm góp phần giúp cán bộ quản lý nhà trường có được các biện pháp hiệu quả trong công tác chỉ đạo chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1 và giúp cho các cấp quản lý biết được thực trạng để có các giải pháp thực hiện tốt hơn trong công tác giáo dục mầm non nói chung và chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1 nói riêng. 3. Nhiệm vụ: Nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn công tác chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1. Tìm hiểu thực trạng về công tác chuẩn bị cho trẻ 5 vào lớp 1 ở trường mầm non nơi tôi công tác. Phân tích kết quả nghiên cứu và rút ra một số biện pháp cơ bản góp phần nâng cao chất lượng trong công tác chỉ đạo chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1 ở trường mầm non. 4. Đối tượng nghiên cứu: Trẻ em 5 tuổi ở trường mầm non nơi tôi công tác; 2 Chương trình chăm sóc giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi của Bộ giáo dục và đào tạo; Giáo viên dạy lớp 5 tuổi trong trường mầm non nơi tôi công tác; Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học của nhà trường; Nội dung, hình thức và phương pháp chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1 ở trường mầm non. 5. Giả thiết nghiên cứu: Nếu đưa ra được một số biện pháp chỉ đạo trong công tác chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1 có hệ thống, khoa học, hiệu quả, phù hợp để tác động vào quá trình dạy và học thì không chỉ giúp cho trẻ 5 tuổi ở trường mầm non nơi tôi công tác có được tâm thế tốt để sẵn sàng đi học mà có thể áp dụng cho một số trường có điều kiện, hoàn cảnh và cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như yếu tố xã hội tương tự như trường mầm non chúng tôi để giúp các em tự tin, vui vẽ, có hứng thú, ham thích đi học ở các trường phổ thông. Chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi vào lớp một là một quá trình lâu dài, chúng ta phải có kế hoạch chuẩn bị cho trẻ ngay từ độ tuổi nhà trẻ đến khi trẻ có đủ điều kiện vào lớp một. Nếu ở trường mầm non làm tốt công tác chăm sóc giáo dục đúng độ tuổi, có hệ thống, khoa học, tức là phát triển tối ưu ở đúng độ tuổi của nó thì có nghĩa là chúng ta đã làm tốt công tác chuẩn bị cho trẻ vào lớp một. 6. Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp điều tra- khảo sát thực trạng; - Phương pháp nắm dư luận xã hội; - Phương pháp qui nạp; - Phương pháp hội thảo; - Phương pháp tham khảo ý kiến của chuyên gia. 7. Dự báo những đóng góp của đề tài: Nếu nghiên cứu thực trạng về công tác chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1 một cách nghiêm túc, đưa ra các biện pháp có tính khả thi sẽ góp phần: - Nâng cao nhận thức cho giáo viên mầm non, phụ huynh và toàn xã hội biết được tầm quan trọng của việc chuẩn bị tâm thế cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1; - Giúp các em được học một cách bài bản, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi để các em tự tin, vui vẽ, có hứng thú, ham thích đi học ở các trường phổ thông; 3 - Tránh được hiện tượng dạy thêm, học thêm và tránh được dư luận xã hội về quan điểm trẻ 5 tuổi vào lớp 1 như hiện nay; - Tạo niềm tin cho phụ huynh có con nhỏ chuẩn bị vào lớp 1. Tạo sự tin tưởng của xã hội về Ngành giáo dục nói chung và bậc học mầm non nói riêng; - Giúp các nhà quản lý giáo dục biết được thực trạng của việc chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1 hiện nay để có những giải pháp khắc phục phù hợp, kịp thời. II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Cơ sở khoa học 1.1. Cơ sở lý luận Sinh thời, Chủ Tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm và chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước nhà. Người coi: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu” trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Người luôn nhắc nhở toàn Đảng, toàn nhân dân ta phải chăm lo đến sự nghiệp giáo dục. Người căn dặn “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ trở thành người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Đó là tinh thần, là tình cảm sâu sắc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước ta. Người coi “con người” là vốn quý nhất, là yếu tố quyết định của sự nghiệp cách mạng. Trước đây, Khổng Tử đã từng khuyên nhà cầm quyền phải chăm lo đời sống vật chất cho dân, phải giáo hóa dân để thực hiện đường lối “đức trị”, thì tư tưởng của Người, Người cũng thường xuyên nhắc nhở rằng: “Vì lợi ích mười năm trồng cây. Vì lợi ích trăm năm trồng người”. Hồ Chí Minh đã mượn câu nói trên để chỉ ra tầm quan trọng của sự nghiệp giáo dục. Trong tư tưởng của Người, tất cả vì “con người”. Đối với giáo dục thế hệ trẻ, Người viết: Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”. Trong bài thơ “Nửa đêm” của Bác có đoạn viết: “Ngủ thì ai cũng như lương thiện, Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ, hiền Hiền, dữ đâu phải là tính sẵn, Phần nhiều do giáo dục mà nên” 4 Người nhấn mạnh mục đích giáo dục phải gắn liền với nội dung giáo dục, giáo dục phải toàn diện. “Trong nền giáo dục và học tập phải chú trọng đến các mặt đạo đức cách mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, văn hóa, kỷ thuật, lao động và sản xuất”. Qua câu nói của Bác chúng ta thấy được việc bồi dưỡng chăm sóc cho thế hệ tương lai rất quan trọng, nhất là bậc học mầm non cần chăm sóc giáo dục trẻ được tốt vì: Giáo dục mầm non là khâu đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non là xây dựng cơ sở ban đầu cho sự nghiệp giáo dục nhân cách con người mới. Có thể nói rằng sự phát triển nhân cách của trẻ em sau này phụ thuộc khá lớn vào công tác giáo dục mầm non. Bậc học Mầm non là nấc thang đầu tiên, làm nền móng cho những bậc thang tiếp theo của cuộc đời, nhiều nhà khoa học đã nói đến sự cần thiết và vai trò của trường mầm non trong việc phát triển giáo dục cũng như chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1. Để vào lớp 1, trẻ cần được chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đi học – hay còn gọi là “Độ chín muồi”. Vì thế, chuẩn bị đầy đủ cho trẻ về mặt thể chất, trí tuệ, tình cảm – xã hội, ngôn ngữ và một số kỹ năng cần thiết cho hoạt động học tập ở Tiểu học là yêu cầu quan trọng giúp trẻ thích ứng tốt với việc học tập ở bậc phổ thông. Việc chuyển từ trường mầm non sang trường tiểu học là một bước ngoặt trong đời sống của trẻ. Bước vào trường tiểu học là bước vào một môi trường sống mới với những hoạt động mới, với những quan hệ mới. Bước vào trường tiểu học, hoạt động học tập trở thành hoạt động chủ đạo thay cho hoạt động vui chơi ở trường mầm non. Từ hoạt động vui chơi mang tính chất tương đối tự do nay chuyển sang hoạt động học tập mang tính bắt buộc, đòi hỏi trẻ phải lao động trí óc một cách nghiêm túc, căng thẳng. Nội dung và tính chất của hoạt động học tập yêu cầu trẻ phải có những hành vi mới như: Sự tập trung chú ý tương đối cao trong một thời gian dài, hoạt động thần kinh căng thẳng hơn với sự kiên trì, nổ lực, có ý chí cao và sự linh hoạt mềm dẻo trong tư duy, tính khái quát, tính lô gic trong tư duy là yếu tố quan trọng. Khi học tập ở trường phổ thông một loạt quan hệ xã hội cần được thay đổi: Quan hệ giữa trẻ với cô giáo ở trường mầm non được thay thế bằng quan hệ “Thầy – trò”, quan hệ giữa trẻ với trẻ ở trường mầm non là quan hệ bạn bè cùng chơi chuyển sang quan hệ bạn bè cùng học. Hơn thế nữa, ở trường mầm non trẻ 5 tuổi là lớp “Đàn anh” khi vào lớp 1 các em trở thành “em út” của trường tiểu học. Để chuẩn bị cho trẻ vào học lớp 1 được thuận lợi, chương trình giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi chỉ thực hiện việc dạy trẻ nhận biết các chữ cái tiếng Việt và con số từ 1-10. Các trường mầm non ngoài việc giáo dục trẻ năm tuổi những kỹ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi chỉ được phép thông qua các hoạt động vui chơi nhẹ nhàng giúp trẻ học đếm, 5 phát triển ngôn ngữ. Điều 24, điều lệ trường mầm non cũng đã qui định rõ các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Căn cứ để đánh giá chất lượng của trẻ 5 tuổi là Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành gồm 4 lĩnh vực, có 28 chuẩn với 120 chỉ số để đánh giá sự phát triển của trẻ em 5 tuổi. 1.2. Cơ sở thực tiễn: Chiều ngày 25 tháng 3 năm 2013, Bộ GD&ĐT đã trao đổi với báo chí về vấn đề cho trẻ học trước khi vào lớp 1. Theo Vụ trưởng Giáo dục tiểu học Phạm Ngọc Định, Bộ đã có chương trình giáo dục trẻ mầm non rất phù hợp với lứa tuổi. Trẻ từ 1 đến 5 tuổi cần được vui chơi là chính, việc học chỉ là làm quen với chữ cái và chữ số mà thôi. Khi vào lớp 1, theo chương trình của Bộ, tuần đầu tiên trẻ sẽ được làm quen với môi trường mới, lớp, giáo viên, bạn bè, mục đích để trẻ thích đến lớp. Đây là giai đoạn chuẩn bị cho các cháu chuyển từ mẫu giáo sang tiểu học… Ông Phạm Ngọc Định phân tích: “Trước tiên, tôi xin khẳng định, việc cho trẻ học chữ trước khi vào lớp 1 là phản khoa học. Có 3 lý do cơ bản. Thứ nhất là làm mất đi tâm lý hào hứng, háo hức của các em và cả của phụ huynh trước khi bước vào môi trường học tập mới. Thứ hai, nếu người dạy không chu đáo, hoặc hạn chế về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thì sẽ hướng dẫn trẻ cầm bút sai, tư thế ngồi, cách viết chữ không đạt chuẩn mực. Thực tế cho thấy, nếu các em mắc phải những tật này thì sẽ rất khó sửa. Thứ ba, nếu đạt được những chuẩn mực như đã nêu trên thì việc cho trẻ đi học trước như vậy là ép sớm, không phù hợp với lứa tuổi, ảnh hưởng không tốt đến quá trình phát triển về tâm lý, nhận thức. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi bị ép học sớm, trẻ không chỉ bị ảnh hưởng về mặt tâm lý, mà còn bị ảnh hưởng đến hệ cơ, xương. Quan trọng nhất với trẻ 5 tuổi là tạo cho trẻ hứng thú khi tới trường”. “Tôi xin nhấn mạnh, với trẻ học lớp 1, yêu cầu đặt ra là chỉ cần trẻ thích đi học, cảm nhận được mỗi ngày đến trường là một ngày vui, còn kết quả học tập thì phải dần dần. Các phụ huynh không nên chạy theo tâm lý đám đông, con mình phải hơn bạn bè, điều này rất khổ cho trẻ” ông Định nói. Chương trình học trong sách giáo khoa lớp 1 của Bộ giáo dục và đào tạo đưa ra đã mặc định rằng người bước vào lớp 1 là chưa biết đọc, biết viết. Đó không phải là điều ngẫu nhiên mà trên cở sở khoa học người ta đã xem xét, đo lường, tính toán khả năng nhận thức, cơ tay, cơ thể, sức tiếp thu của đứa bé như thế nào cho phù hợp. Nếu nhà trường dạy cho các cháu vào lớp 1 một cách đàng hoàng thì việc cho trẻ học trước, viết trước là không cần thiết thậm chí còn nguy hại ở chỗ khi đứa trẻ đã biết một cách “lam nham” mà tưởng là biết rồi sẽ không tập trung trong giờ học, do vậy thu nhận được ít 6 hơn những em chưa biết gì nhưng háo hức nghe cô giảng bài. Các em sẽ có tâm trạng “cái này biết rồi, cái kia cũng biết rồi” mất sự chú ý. Nếu giáo viên bước vào lớp có số đông học sinh đã biết đọc, biết viết và “chạy” theo những học sinh này thì vô tình đang đẩy những em còn lại vào một cuộc chơi không bình đẳng. Nhưng điều này cũng xuất phát từ cách đánh giá thành tích của giáo dục, làm cho thầy, cô giáo bị cuốn theo thành tích nên làm những chuyện sai lầm, trái cả lương tâm. Một nền giáo dục giúp cho học sinh dở thành học sinh giỏi phải được đánh giá cao hơn nền giáo dục làm cho học sinh đã giỏi trở nên giỏi hơn. Một thầy giáo làm cho học sinh chưa ngoan thành học sinh ngoan phải được đánh giá cao hơn việc người thầy giáo làm cho học sinh đã ngoan rồi mà ngoan hơn. Nhà sư phạm phải khác một ông “thợ dạy” ở chỗ ông thợ dạy cứ tiếp tục cái đà cũ còn nhà sư phạm phải tạo được sự thay đổi, biến chuyển cơ bản giúp cho học sinh hình thành ý thức không phải cứ hơn người khác bằng bất cứ giá nào là tốt, mà phải hơn chính mình hôm qua mới là tốt. Nếu chỉ giáo dục và phụ huynh thay đổi cách suy nghĩ cũng sẽ không tạo biến chuyển căn bản được mà ý thức xã hội phải thay đổi: Việc đánh giá “hơn kém” phải theo một tiêu chí khác. Không phải so sánh đơn vị mình hơn đơn vị kia mà so sánh đơn vị mình có hơn chính đơn vị mình hôm qua hay không và có tiếp tục mãi được như thế hay không? Nhưng trên thực tế việc dạy trước chương trình lớp 1 vẫn diễn ra tràn lan. Một trong những lý do dẫn đến việc này là do ở trường tiểu học giáo viên cũng đã quen việc trẻ phải biết đọc, biết viết trước khi vào lớp 1, những đứa trẻ không được học trước trở nên lạc lõng, mang tâm lý thua kém bạn bè từ ngày đầu đến trường. Vấn đề này nên nhìn nhận từ hai phía: một phần do nhu cầu xã hội, cụ thể là các bậc cha mẹ. Với tâm lý lo lắng thái quá, muốn chuẩn bị kỹ càng cho con trước khi đi học nên một số người đã cho con đi học sớm. Và sau đó nhiều người khác cũng lo sợ con mình bị tụt hậu. Tôi nghĩ trong số này chắc chắn có nhiều người không biết rõ quy định của Bộ giáo dục và đào tạo về điều kiện đối với trẻ trước khi vào lớp 1, không biết trong trường tiểu học giáo viên sẽ dạy thế nào Không biết và lo sợ nên phải đi theo số đông. Nhìn từ phía khác, các cơ sở giáo dục cũng có xảy ra tình trạng giáo viên chủ quan nghĩ trẻ đã biết chữ, biết số nên dạy không đúng quy định phân phối chương trình. Trong khi Hoạt động chủ đạo để phát triển tâm lý, nhận thức ở mỗi lứa tuổi khác nhau. Lứa tuổi mầm non thì chơi là chính. Còn ở tiểu học thì hoạt động chủ đạo là học. Để chuẩn bị tốt hoạt động học của trẻ, theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo, các trường đều phải dành ra một tuần trước ngày khai giảng để hướng dẫn các em chuẩn bị tâm thế, làm quen với nề nếp học tập, sinh hoạt trước khi bắt đầu vào học lớp 1. Trong chương trình giáo dục mầm non cũng đã có chủ đề làm quen với trường tiểu học. Việc cho con đi học trước là do nhận thức của phụ huynh, hoặc ganh đua, hoặc quá kỳ vọng vào con trẻ… 7 Là người cán bộ quản lý mầm non tôi luôn quan tâm đến việc chăm lo cho chất lượng giáo dục trẻ, đặc biệt là chất lượng chăm sóc – giáo dục trẻ 5 tuổi để chuẩn bị cho trẻ sẵn sàng vào lớp 1. Nên tôi đã đi sâu tìm hiểu thực trạng của trường mầm non chúng tôi về công tác chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1, tôi thấy: 1.3. Thực trạng của trường mầm non Trường Mầm non chúng tôi là một trường mầm non thuộc vùng nông thôn được thành lập từ năm 1971. Qua 42 năm xây dựng và phát triển, với phương châm nhà trường là nội lực cơ bản, Đảng bộ, nhân dân và chính quyền địa phương là động lực tích cực để trường tồn tại và phát triển cho đến ngày nay. Trường được xây trên diện tích 6393 m 2 , từ năm 2007 đến nay trường trở thành trường mầm non có qui mô lớn tập trung tại một điểm. Có 10 lớp và số học sinh có tại thời điểm này lên đến 341 học sinh. Riêng trẻ 5 tuổi có 102 em trên 3 lớp. Đây là thời kì ổn định của nhà trường về qui mô và số lượng. Chất lượng giáo dục hằng năm được nâng lên, trường có 06 năm được công nhận trường tiên tiến cấp cơ sở, được UBND huyện công nhận tập thể lao động tiên tiến. Trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia và chuyển sang trường công lập vào năm học: 2010 - 2011. Năm học 2013 - 2014, trường có 20 giáo viên trực tiếp giảng dạy, 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn, trong đó có 19 đồng chí có trình độ Đại học và cao đẳng, chiếm tỉ lệ 95%. Trường có tổ chức Chi bộ Đảng gồm 13 đảng viên, chi bộ liên tục đạt cơ sở đảng trong sạch vững mạnh và giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo trong toàn bộ hoạt động của nhà trường. Các tổ chức Công đoàn; Đoàn thanh niên; Hội cha mẹ học sinh đều hoạt động tích cực, góp phần cùng nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh và phát huy có hiệu quả cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung, các cuộc vận động lớn của Ngành, tích cực “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, đặc biệt thực hiện chủ đề năm học “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới quản lý giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện”, trường chúng tôi đã quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, tích cực tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá đối với giáo viên và học sinh. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy. Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch giảng dạy, các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đội ngũ cán bộ, giáo viên hiện nay có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn khá cao nhưng do đào tạo chắp vá, cộng thêm điều kiện cơ sở vật chất trường lớp nghèo nàn, thiếu tài liệu tham khảo, ít được đi tham quan, kiến tập học hỏi, trao đổi kinh nghiệm bên ngoài nhà trường, ít được bồi dưỡng chuyên môn, cập nhật kiến thức mới nên năng lực chuyên 8 môn còn hạn chế. Thường mỗi năm, trong dịp hè, giáo viên chỉ được bồi dưỡng 1 lần về nội dung chuyên đề như: Giáo dục an toàn giao thông; vệ sinh thực phẩm; làm quen chữ cái; hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới Chất lượng và hiệu quả của các lớp tập huấn này chưa cao vì lớp học ngắn ngày, đông học viên, ít thời gian thực hành, kiến tập, tham quan. Năng lực của nhiều giáo viên vẫn hạn chế và bộc lộ khá rõ ở việc tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ. Trong dạy học và tổ chức hoạt động cho trẻ, giáo viên vẫn còn ôm đồm, đưa nhiều nội dung vào trong một hoạt động, chưa chú ý đến đặc điểm lứa tuổi của trẻ, nhiều giáo viên chưa biết sử dụng phương pháp giáo dục phù hợp (phương pháp trực quan, sử dụng hành động nhiều chứ không phải dùng lời là chủ yếu), việc giao tiếp giữa cô và trẻ còn hạn chế, nên khi tổ chức cho trẻ hoạt động giáo viên thường nói và làm thay cho trẻ. Bên cạnh đó, phụ huynh thường có tâm lí ganh đua làm khổ trẻ. Học đúng chương trình mầm non đã đủ điều kiện cả về thể chất và tâm thế để trẻ bước vào lớp 1. Việc cần làm của phụ huynh là trò chuyện, khuyến khích trẻ nói suy nghĩ về trường lớp, môi trường sắp tới của các cháu như thế nào. Cha mẹ chưa chú ý để giúp trẻ phát triển kĩ năng quan sát, tập trung chú ý, sẵn sàng hòa nhập, nỗ lực học tập, kĩ năng giao tiếp với bạn của trẻ. Phụ huynh không biết trang bị kiến thức về khoa học tự nhiên cho trẻ thông qua các hình thức như tham quan trường tiểu học, đi chơi, dã ngoại, hoạt động kể chuyện sáng tạo để trẻ sớm thích nghi với môi trường mới. Điều đó quan trọng hơn nhiều so với việc cho trẻ đi học chữ trước khi vào lớp 1. Đơn vị chúng tôi là một địa phương thuần nông nên vẫn còn một số phụ huynh có quan niệm học mẫu giáo phải đóng tiền học phí, cứ để con ở nhà đến 6 tuổi vẫn được gọi ra lớp 1 mà không cần phải chuẩn bị tâm thế gì cả, không cần biết đến sức khoẻ trẻ là gì, đó cũng là một trong những nguyên nhân “ngồi nhầm lớp”, lưu ban, bỏ học giữa chừng. Trường chúng tôi tuy đã đạt chuẩn và chuyển sang trường công lập năm học 2010 – 2011, nhưng là đơn vị đóng trên địa bàn thuần nông, tỷ lệ con hộ nghèo khá cao (chiếm 30%), kinh tế của địa phương hạn hẹp nên các cơ sở vật chất chưa được đầu tư bổ sung hàng năm kịp thời theo yêu cầu đòi hỏi của trẻ. Các phòng chức năng còn thiếu, phòng ngủ, phòng kho của lớp chưa có nên lớp học của bé chật, trang thiết bị chưa đáp ứng được với thông tư 02 về quy định đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị tối thiểu trong trường mầm non. * Thuận lợi: Được sự quan tâm của Đảng và Nhà Nước, chính quyền địa phương, sự quan tâm của các cấp, các Ngành có liên quan và sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Ngành học mầm non về phương pháp, hình thức tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ. Đồng thời, được sự quan tâm của các bậc phụ huynh và nhà trường đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đồ 9 dùng, đồ chơi cho trẻ nên các học động dạy và học ở các lớp 5 tuổi ngày càng được nâng cao chất lượng về mọi mặt. Trẻ 5 tuổi, ngôn ngữ phát triển mạnh, mở rộng khả năng định hướng trong môi trường xung quanh của trẻ. Nhờ đó mà trẻ có được phương tiện cơ bản để giao tiếp với mọi người xung quanh. Trẻ đã gọi được tên đồ vật, hát được bài hát ngắn và kể được những câu chuyện đơn giản là nhờ trí nhớ, ngôn ngữ đặc biệt phát triển ở lứa tuổi này. Trẻ biết tập trung chú ý vào lời nói của người lớn nếu âm thanh ngôn ngữ kết hợp với cử chỉ, điệu bộ, trẻ bắt đầu biết phân biệt và khái quát hóa những dấu hiệu đặc trưng. Được sự ưu tiên về phân công giáo viên đứng lớp 5 tuổi nên đội ngũ giáo viên dạy lớp 5 tuổi trẻ, khỏe, nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ. Có trình độ đại học sư phạm mầm non 100%; Trong đó: Biên chế Nhà nước là 5/6 đồng chí. Ban giám hiệu là những người có năng lực, nắm vững chuyên môn, có trình độ Đại học 100%. Một số phụ huynh là những người luôn quan tâm đến việc học tập của các cháu. Tích cực tham gia vào các hoạt động, các chủ trương của nhà trường đề ra. Trường công lập được công nhận là trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia, xã đạt phổ cập giáo dục mầm non trẻ cho năm tuổi. Trường tổ chức cho trẻ ăn bán trú trên 86,8 %. Riêng trẻ 5 tuổi, trẻ được ăn bán trú tại trường 100% tạo điều kiện tốt để nhà trường chăm sóc – giáo dục trẻ. Nhà trường đã rất cố gắng trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ cả về tinh thần lẫn thể chất, tạo điều kiện tốt nhất để phục hồi suy dinh dưỡng cho trẻ. * Khó khăn: Trường chúng tôi thuộc trường nằm trong vùng nông thôn nghèo, kinh phí đầu tư của địa phương hạn chế. Phụ huynh các cháu chủ yếu là thuần nông nên kinh tế gia đình có phần eo hẹp, dẫn đến một số trẻ chưa được học ở lớp 4 tuổi, đi học chưa chuyên cần. Một số phụ huynh do chưa nhận thức đúng đắn về công tác chăm sóc giáo dục trẻ ở trường mầm non nói chung và công tác chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 nói riêng nên còn có biểu hiện nóng vội trong quá trình dạy trẻ học đọc và học viết. Hiện nay do kế hoạch hóa gia đình, mỗi gia đình chỉ có 1 đến 2 con, chính vì thế mà trẻ được coi là “Trung tâm chú ý của cả nhà” nên chưa hình thành và phát triển tính tự lập cho trẻ. 10 [...]... với các biện pháp cơ bản trên Bước đầu thấy có kết quả rất tốt Cụ thể như sau: * Về công tác huy động - Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp 100%; trẻ 4 tuổi ra lớp 94,7 %; trẻ 3 tuổi ra lớp 74,0 %; trẻ 2 tuổi ra lớp 28%; trẻ 1 tuổi ra lớp 15 % - 90 % số phụ huynh có trẻ 5 tuổi đã quan tâm đến việc chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 ở trường mầm non - 20 % số phụ huynh lo lắng muốn cho con học chữ, học số học làm... huy động trẻ 5 tuổi ra lớp 100%; trẻ 4 tuổi ra lớp 86,7 %; trẻ 3 tuổi ra lớp 59 ,0 %; trẻ 2 tuổi ra lớp 15% ; trẻ 1 tuổi ra lớp 5% Đời sống của nhân dân được nâng lên đáng kể năm 2012 có 23% hộ nghèo, năm 2013 phấn đấu số hộ nghèo giảm xuống còn 18 % - 30 % số trẻ trong trường thuộc diện con hộ nghèo - 20 % số phụ huynh chưa quan tâm đến việc chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 ở trường mầm non - 50 % số phụ huynh... của công tác chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1, chúng tôi đã tổ chức các hội thảo, các buổi chuyên đề chuẩn bị cho trẻ vào lớp để giáo viên hiểu chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 là chuẩn bị một cách toàn diện, hợp lý về thể lực, trí tuệ và những phẩm chất cần thiết cho trẻ Cụ thể: - Chuẩn bị về mặt phát triển thể lực: Bác Hồ của chúng ta có nói Một tâm hồn minh mẫn trong một cơ thể cường tráng” Thật vậy, một điều... dục mầm non cần phải kết hợp với gia đình trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ nói chung và trong công tác chuẩn bị cho trẻ vào lớp một nói riêng Trong sự kết hợp này, chúng tôi, giáo viên mầm non phải giữ vai trò chủ đạo, dựa trên những yêu cầu chuẩn bị cho trẻ vào lớp một, chúng tôi đã xây dựng phương hướng kết hợp và trao đổi với gia đình về mục tiêu, nội dung, phương pháp, biện pháp, hình thức chuẩn. .. thương, trách nhiệm để giúp đỡ nhau trong công tác, trong cuộc sống đời thường và từ đó tạo nên cuộc sống gắn bó với nhau, cùng nhau yên tâm công tác Chuẩn bị cho trẻ vào lớp một là công việc phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi và phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và toàn xã hội Để công tác chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi vào lớp một có hiệu quả, chúng tôi đầu tư... học làm tính trước khi trẻ vào lớp 1 35 - 90 % số phụ huynh không còn ép trẻ tập viết, tập đọc hàng đêm để chuẩn bị cho trẻ trước khi vào lớp 1 * Về công tác nuôi dưỡng - 100% trẻ được ăn tại trường, trong đó có 89,3% trẻ ăn bán trú tại trường Riêng trẻ 5 tuổi ăn bán trú tại trường 100% - 9,4 % trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, 7,0% trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi Riêng trẻ 5 tuổi tỷ lệ suy dinh dưỡng... phương pháp, biện pháp, hình thức chuẩn bị cho trẻ vào lớp một Chúng tôi vạch rõ mục tiêu, nhiệm vụ của gia đình trong công tác chuẩn bị cho trẻ vào lớp một, trao đổi để các bậc phụ huynh hiểu và thực hiện một cách nghiêm túc mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ mà chúng tôi đã vạch ra, tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi thực hiện có hiệu quả công tác chuẩn bị cho trẻ vào lớp một Không còn tình trạng “Trống đánh... giáo viên lớp một phải làm Mục đích của việc cho trẻ làm quen với chữ cái ở trường mầm non là giúp trẻ nhận được mặt và phát âm chính xác từng chữ cái Trên cơ sở đó trẻ thích ứng dần với việc tập đọc, tập viết ở lớp một Cho trẻ làm quen với chữ cái là nhiệm vụ rất quan trọng trong việc chuẩn bị cho trẻ vào lớp một, giáo viên cần phải lên kế hoạch, chương trình và hình thức cụ thể giúp trẻ làm quen với... chuẩn bị tốt cho trẻ vào lớp 1 nói riêng Tham mưu làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non Làm tốt công tác phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn Trước hết chúng tôi đã: - Xây dựng chương trình giáo dục trẻ 5 tuổi theo hướng tích hợp, tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm phát triển ở trẻ tất cả các lĩnh vực, giúp trẻ vững vàng,... thi đua trong năm học + Bồi dưỡng kiến thức về công tác chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; kiểm định chất lượng giáo dục trong trường mầm non + Phát động phong trào “giỏi việc trường, đảm việc nhà” Sau khi có kế hoạch chúng tôi đã tiến hành tổ chức: * Bồi dưỡng nhận thức về tư tưởng chính trị Tăng cường bồi dưỡng chính trị, phẩm chất đạo đức nếp sống trên cơ sở đó xây . MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CƠ BẢN TRONG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO TRẺ 5 TUỔI VÀO LỚP MỘT Ở TRƯỜNG MẦM NON I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống. các biện pháp có tính khả thi cao. Nên tôi chọn đề tài Một số biện pháp chỉ đạo cơ bản trong công tác chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi vào lớp một ở trường mầm non với mong muốn đóng góp thêm một. trẻ 5 tuổi vào lớp 1 nói riêng. 3. Nhiệm vụ: Nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn công tác chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1. Tìm hiểu thực trạng về công tác chuẩn bị cho trẻ 5 vào lớp

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan