Nâng cao chất lượng dạy ngoại khóa ở môn Giáo dục công dân ở bậc THCS

17 2.2K 8
Nâng cao chất lượng dạy ngoại khóa ở môn Giáo dục công dân ở bậc THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Những biện pháp nâng cao chất lợng dạy ngoại khoá I. Phần mở đầu 1. Lý do chọn đề tài: - Hiện nay trong các nhà trờng THCS việc giảng dạy các tiết học ngoại khóa với môn GDCD gặp rất nhiều khó khăn vì sách giáo khoa không có hớng dẫn cho việc dạy ngoại khóa thống nhất cho các lớp ở bậc THCS mà chỉ dừng lại có chơng trình chỉ đạo. Vì vậy việc dạy ngoại khóa thống nhất cho các bậc học là cần thiết và dạy nh thế nào để đạt hiệu quả cao lại càng khó cần thiết hơn bao giờ hết. Trớc thực trạng việc giáo viên dạy GDCD ở THCS gặp nhiều khó khăn cho tiết dạy ngoại khóa ở môn GDCD lớp 6, 7 ,8, 9. Vì vậy tôi lựa chọn đề tài này: Nõng cao cht lng dy ngoi khúa mụn GDCD bc THCS làm đề tài để viết, cũng mong đợc phần nào tháo gỡ bớt khó khăn, băn khoăn, thắc mắc cho đội ngũ giáo viên không chuyên trách dạy GDCD mà chỉ là kiêm nhiệm. 2. Mục đích của đề tài: Việc bản thân chọn đề tài: Nâng cao chất lợng dạy ngoại khóa môn GDCD ở THCS nhằm mục đích trao đổi với đồng nghiệp về các băn khoăn mà đồng nghiệp gặp khó khăn trong việc dạy các tiết học ngoại khóa cho cả bậc học. Bớc đầu tìm ra các giải pháp của cá nhân để cùng đợc đồng nghiệp chia sẻ, áp dụng vào việc dạy các tiết học ngoại khóa ở các lớp đạt hiệu quả cao hơn học sinh thích học hơn và các em không cmả thấy miễn cỡng phải học vì áp lực môn học. Giúp các em có hứng thú học tập, tìm hiểu các vấn đề về môi trờng sống, về trật tự an toàn giao thông và phòng chống tệ nạn xã hội. Từ việc cung cấp cho các em tri thức về các lĩnh vực đó để các em có việc làm đúng, góp phần hình thành nhân cách tốt hơn, xây dựng xã hội văn minh hơn. 3. Đối t ợng, ph ơng pháp nghiên cứu và đối t ợng khảo sát: Nguyễn Thị Lịch Giáo viên Trờng THCS Đáp Cầu 1 Những biện pháp nâng cao chất lợng dạy ngoại khoá Bất kỳ môn khoa học nào cũng có đối tợng nghiên cứu riêng với t cách là môn khoa học xã hội, môn giáo dục công dân cũng có đối tợng nghiên cứu: Môn giáo dục công dân ở trờng THCS là khoa học nghiên cứu quá trình xử lý chuyển giao thông tin khoa học của học sinh về quan hệ của con ngời đối với tự nhiên, xã hội và với con ngời trong cộng đồng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, đạo đức pháp luật về sự nghiệp xây dựng đất nớc Việt Nam. Nhằm tạo ra con ngời phát triển toàn diện phục vụ cho sự nghiệp phát triển đó. Đồng thời là sự tác động qua lại giữa thầy trò trong quá trình dạy học. Dạy GDCD là quá trình chuyển giao thông tin khoa học của bộ môn GDCD giữa thầy trò. Nó bao gồm các quá trình: xử lý và chuyển giao thông tin khoa học của bộ môn của thầy và quá trình tiếp nhận của trò, xử lý thông tin của học sinh. Hai quá trình này có tác động qua lại với nhau, bổ sung cho nhau. Trong sự tác động đó sẽ bộc lộ những quy luật của quá trình dạy học môn GDCD. Nhiệm vụ của phơng pháp giảng dạy bộ môn là phát hiện các quy luật đó. Xây dựng hệ thống các nguyên lý, hình thức và phơng pháp giảng dạy cụ thể nhằm tổ chức thành công hoạt động dạy của thày, học của trò. Những quy luật của họat động dạy học bộ môn không thể thống nhất với quy luật của giáo dục học, tâm lý học, nghệ thuật. Những quy luật đó vừa phải phù hợp với quy luật của nhận thức khoa học của học sinh vừa tiếp thu tri thức, vừa tiếp nhận tích cực, chủ động, sáng tạo vừa phải phản án đúng sự phát triển của đất nớc, con ngời Việt Nam. Giáo viên cần nắm vững phơng pháp dạy GDCD với ranh giới dạy môn khác. Kết hợp các phơng pháp dạy học để nâng cao chất lợng môn GDCD. Giáo viên tự tìm hiểu thông qua việc giảng dạy bộ môn và tìm hiểu tâm t của đồng nghiệp qua việc giảng dạy GDCD đặc biệt là các tiết dạy thực hành ngoại khoá, gặp nhiều khó khăn. Vì tài liệu hớng dẫn dạy ngoại khoá cha có mà mới chỉ dừng lại là một bài soạn để dạy ngoại khoá còn là đại cơng. Nguyễn Thị Lịch Giáo viên Trờng THCS Đáp Cầu 2 Những biện pháp nâng cao chất lợng dạy ngoại khoá Từ thực trạng xã hội hiện nay nói chung và thực trạng học sinh THCS ở các nhà trờng nói riêng vẫn còn bộ phận học sinh cha thật sự biết các điều học đợc trong các nhà trờng thành bài học pháp luật vào cuộc sống. Vẫn còn số ít các em cha gắn liền kiến thức pháp luật vào cuộc sống hàng ngày. 4. Nhiệm vụ, phạm vi và thời gian thực hiện đề tài: Từ thực trạng đạo đức của học sinh hiện nay thì môn GDCD trong nhà trờng có nhiệm vụ nh các bộ môn khoa học khác là cung cấp kiến thức về đạo đức và pháp luật thì môn GDCD còn hình thành phẩm chất chính trị, t tởng, đạo đức, nó gắn liền với con đờng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Môn GDCD còn góp phần đào tạo học sinh thành những ngời lao động mới, hình thành những phẩm chất tốt đẹp, tích cực của công dân tơng lai, có thế giới hạn quan khoa học, nhân sinh quan tiên tiến, có đạo đức trong sáng, ra sức thực hiện đờng lối và nhiệm vụ cách mạng đúng đắn của Đảng và Nhà nớc. Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, có ý thức trách nhiệm cao đối với Tổ quốc, với nhân dân, với gia đình và đối với chính bản thân mình. Đề tài này đã đợc trải qua năm năm dạy thay sách giáo khoa của bậc THCS trong những năm qua. Những khó khăn của giáo viên dạy, của học sinh đã dần dần từng bớc đợc ứng dụng, tháo gỡ dần bằng cách đa vào các bài giảng thống nhất vào các tiết dạy ngoại khoá cho tất cả các khối lớp ở THCS với môn GDCD. 5. Đóng góp mới về mặt khoa học của đề tài: Thống nhất đợc chơng trình, nội dung, kiến thức của bài giảng cho từng khối lớp của bộ môn GDCD: Ví dụ: Bài 1: Phòng chống tệ nạn xã hội: Phòng chống bệnh HIV/AIDS Dạy tiết 15 Lớp 9 Dạy tiết 18 Lớp 6,7 Bài 2: Trật tự an toàn giao thông Dạy tiết 18 Lớp 9 Nguyễn Thị Lịch Giáo viên Trờng THCS Đáp Cầu 3 Những biện pháp nâng cao chất lợng dạy ngoại khoá Dạy tiết 32 Lớp 8 Dạy tiết 33 Lớp 7 Bài 3: Bảo vệ môi trờng Dạy tiết 35 Lớp 9,6 Dạy tiết 18 Lớp 8 Cung cấp thêm cho giáo viên hệ thống kiến thức tham khảo hỗ trợ cho các tiết dạy ngoại khoá. Nguồn cung cấp thêm tài liệu để tham khảo hỗ trợ cho việc giảng dạy ngoại khoá. Từ bài học các em bám sát vào các vấn đề cần thiết hiện nay đang đ- ợc cả xã hội quan tâm: Trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ môi trờng là vấn đề của toàn cầu hiện nay. Nguyễn Thị Lịch Giáo viên Trờng THCS Đáp Cầu 4 Những biện pháp nâng cao chất lợng dạy ngoại khoá II. nội dung của đề tài: Chơng I: Cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn 1. Cơ sở khoa học: Bản chất của dạy học là quá trình giảng dạy của thày và học tập của học sinh là quá trình xử lý thông tin chuyển giao thông tin của thầy giáo và thu nhận thông tin, xử lý thông tin của học sinh. Sự tác động qua lại giữa quá trình dạy của thày và quá trình học tập của học sinh làm bộc lộ nhiều đặc điểm s phạm, buộc các nhà s phạm phải nghiên cứu. Quá trình s phạm đó mang tính xã hội phong phú, phức tạp với nhiều mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau, hình thành phát triển tri thức khoa học cho học sinh. Bản chất của dạy học môn GDCD cũng thuộc về lý luận chung đó. Song mỗi môn khoa học có những đặc trng riêng biệt, vấn đề đặt ra ở đây là chúng ta phải nghiên cứu đặc trng của qúa trình giảng dạy môn GDCD. Căn cứ vào mục đích và nội dung của môn học, kết cấu các loại tri thức của nó, thầy giáo cần có những phơng pháp giáo dục và giáo dỡng thích hợp. Những nguyên tắc, phơng pháp dạy học không phải là điểm xuất phát mà là kết quả của sự nghiên cứu nội dung tri thức, đặc điểm tâm sinh lý và trình độ nhận thức của học sinh. Xây dựng và phát triển phơng pháp dạy học cho một môn phải cần xem xét vào những yếu tố đó. Nhng trong những yếu tố đó mục đích và nội dung của môn họ giữ vai trò quan trọng nhất. Không thể dùng phơng pháp dạy học môn này thay thế cho phơng pháp giảng dạy của môn học khác, tuy các phơng pháp giảng dạy của các môn học có những đặc điểm chung. Đồng thời ngay trong một môn học, việc giảng dạy cho từng đối tợng ngời học cũng phải khác nhau tuỳ theo độ tuổi. Nói cách khác quá trình tác động qua lại giữa thày và trò là một quá trình mang tính s phạm, vận dụng theo quy luật của t duy. Quá trình nhận thức, tiếp nhận và xử lý thông tin khoa học của học sinh không thể tuân theo các quy luật của t duy biện chứng do triết học nghiên cứu. Nếu sự chuyển giao thông tin của thày phù hợp với quy luật t duy của trò thì việc tiếp nhận và xử lý thông tin của trò sẽ có hiệu quả và Nguyễn Thị Lịch Giáo viên Trờng THCS Đáp Cầu 5 Những biện pháp nâng cao chất lợng dạy ngoại khoá ngợc lại. Mặt khác, việc chuyển giao thông tin của thày phù hợp với quy luật, tâm sinh lý của trò thì sẽ làm cho trò xử lý thông tin tốt hơn, đầy đủ hơn, chính xác hơn. Những cơ sở khoa học trên phải dựa trên các phơng pháp nhận thức khoa học. Tri thức khoa học là yếu tố tinh thần của khoa học đợc biểu thị d- ới dạng lý luận có hệ thống, theo một kết cấu logic chặt chẽ. Trong đó phản ánh những quy luật khách quan, mối liên hệ có tính quy luật của tự nhiên, xã hội và t duy.Việc nhận thức các tri thức khoa học nhất thiết phải có ph- ơng pháp. Phơng pháp nhận thức khoa học trớc hết giúp cho thầy xử lý thông tin chính xác về tri thức khoa học của bộ môn. Mặt khác, tìm ra cách thức truyền giao thông tin đó một cách hiệu quả nhất. Không những thế, khi tiếp nhận các thông tin khoa học mà còn tiếp nhận cả cách xử lý thông tin khoa học của thày. Nh vây song song vào tiếp thu tri thức khoa học bộ môn mà học sinh từng bớc thu nhận cả phơng pháp nhận thức và hành động. Tri thức của môn GDCD có liên qua rất nhiều chặt chẽ với tri thức của bộ môn khoa học khác. Đặc biệt là khoa học xã hội. Trong giảng dạy giáo viên có thể vận dụng phơng pháp giảng dạy của các bộ môn khoa học khác nh văn học, lịch sử, toán học. Nhng không thể thay thế phơng pháp dạy GDCD bằng các phơng pháp dạy các bộ môn đó. Nh vậy việc hiểu biết về bản chất của quá trình dạy môn học, quy luật t duy của lứa tuổi, đặc trng của kiến thức khoa học của từng bộ môn. Những phơng pháp nhận thức khoa học là cơ sở quan trọng để vận dụng ph- ơng pháp giảng dạy môn GDCD với t cách là một môn khoa học. 2. Cơ sở thực tiễn: Môn GDCD trong các nhà trờng hiện nay do nhiều nguyên nhân, cha đợc quan tâm một cách đầy đủ và nghiêm túc. Tất cả các bậc học việc giáo viên dạy chính trị ở các trờng đại học, cao đẳng, các trờng phổ thông nhiều năm trớc đây đều mang tính tự phát. Trong những năm gần đây, đội ngũ giáo viên dạy môn GDCD đợc đào tạo chính quy. Họ đợc trang bị tri thức khoa học một cách hệ thống, hiện đại, cơ bản và chuyên sâu, có lý luận về phơng pháp và nghiệp vụ s phạm. Song đội ngũ đó cha trở thành lực lợng chủ sở dĩ có tình trạng đó là do nhiều nguyên nhân. Nguyễn Thị Lịch Giáo viên Trờng THCS Đáp Cầu 6 Những biện pháp nâng cao chất lợng dạy ngoại khoá Nhận thức cha đúng, cha đầy đủ về tri thức và nhiệm vụ của môn học. Trớc đây môn chính trị nhằm tuyên truyền giáo dục t tởng chính trị là chủ yếu. Hiện nay nó chuyển thành môn GDCD với t cách là môn khoa học xã hội, nhng với thời gian cha nhiều, nên cha làm chuyển biến nhận thức của mọi ngời. Do đó môn học cha đợc quan tâm đúng mức và phơng pháp giảng dạy bộ môn đang đợc nghiên cứu và dần hoàn thiện từng bớc. Đội ngũ dạy bộ môn nói chung, cha đợc tiêu chuẩn hoá, cụ thể cha đ- ợc bồi dỡng thờng xuyên và sử dụng đúng. Đội ngũ này rất đa dạng, đợc đào tạo từ nhiều cơ sở khác nhau. Do đó trình độ chuyên môn không đồng đều. Trình độ s phạm không hoàn toàn đảm bảo, chừng nào cha có đội ngũ giáo viên chuyên ngành. Nội dung chơng trình, sách giáo khoa môn học cha ổn định, cha đáp ứng yêu cầu của sự phát triển xã hội và con ngời, cha phù hợp với trình độ nhận thức của ngời học, với xu thế chung của đất nớc ta. Trong những năm gần đây từ khi xác định môn GDCD là môn khoa học xã hội đang chỉnh lý, sửa đổi thay sách GDCD, có nhiều tri thức khó với học sinh, việc tiếp thu của học sinh gặp nhiều hạn chế. Đội ngũ nghiên cứu về phơng pháp giảng dạy GDCD còn cha có theo chuyên ngành. Phơng pháp dạy môn GDCD cần đợc sớm hoàn thành. Đội ngũ giáo viên giảng dạy cần đợc đào tạo, bồi dỡng để nâng cao chuyên môn, trình độ, nghiệp vụ dạy môn GDCD. Từ tình hình thực tế trên đây rõ ràng việc xây dựng phơng pháp dạy GDCD ở THCS là việc làm bức thiết nhằm mục đích nâng cao nhận thức bộ môn và nâng bộ môn lên ngang tầm phát triển của xã hội Việt Nam nói riêng và nhân loại nói chung Nguyễn Thị Lịch Giáo viên Trờng THCS Đáp Cầu 7 Những biện pháp nâng cao chất lợng dạy ngoại khoá Chơng II: Thực trạng vấn đề mà nội dung của đề tài đề cập đến ở nớc ta trong những năm gần đây, tình trạng nghiện hút tiêm chích và buôn bán, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma tuý diễn ra với chiều h- ớng ngày một gia tăng. Tệ nạn ma tuý đã gây ra nhiều tác hại cho bản thân, gia đình, xã hội, nòi giống, dân tộc, ảnh hởng xấu đến việc học tập, đạo đức sức khỏe của thanh thiếu niên nói chung, học sinh, sinh viên nói riêng, làm khánh kiệt kinh tế gia đình. Tình trạng nghiện hút, tiêm chích ma tuý đã lên tới mức báo động. Để thực hiện có hiệu quả chỉ thị 06/CT- TW Bộ chính trị về: Tăng cờng chỉ đạo công tác phòng chống ma tuý. Nhằm giúp học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên và các bậc phụ huynh đọ, hiểu một cách đơn giản những nội dung cơ bản về tệ nạn ma tuý, tác hại của ma tuý, các triệu chứng lâm sàng về nghiện ma tuý, đồng thời có biện pháp phòng ngừa và cai nghiện cho những ngời đã nghiện. Tệ nạn ma tuý đang là một hiểm hoạ của nhiều nớc trên thế giới. Bởi vậy, Liên hiệp quốc lấy ngày 26/6 hàng năm là ngày thế giới phòng chống ma tuý. ở nớc ta tình trạng nghiện hút, tiêm chích, buôn bán, sử dụng trái phép chất ma tuý đang diễn ra phức tạp với nhiều thủ đoạn xảo quyệt. Vụ án Xuân Trờng là điển hình. Nạn sử dụng ma tuý để rồi nhanh chóng bị nghiện đã lan ra trong thanh thiếu niên, đặc biệt là học sinh trong các trờng. Ma tuý gây ra nhiều tác hại xấu đến việc học tập, đạo đức. Nhiều học sinh, sinh viên sử dụng một lần đến quen, rồi nghiện phải bỏ học và nhanh chóng trở thành tội phạm. Tình trạng trên cần đợc chặn đứng, đẩy lùi, tiến tới xoá bỏ tệ nạn ma tuý ở các địa phơng, nhất là trong các nhà trờng hiện nay. Bên cạnh tệ nạn ma tuý, thì trật tự an toàn giao thông cũng là vấn đề mà cả xã hội quan tâm vì số vụ tai nạn, số ngời chết ngày càng gia tăng, Nguyễn Thị Lịch Giáo viên Trờng THCS Đáp Cầu 8 Những biện pháp nâng cao chất lợng dạy ngoại khoá thiệt hại về ngời và của là rất lớn. Giao thông đờng bộ: Ngời tham gia giao thông không chấp hành đúng các quy định đi đờng đối với ngời đi bộ, ngời đi xe thô sơ, ngời điều khiển xe máy. Tai nạn giao thông đờng thuỷ, tai nạn giao thông đờng sắt Tai nạn giao thông đã trở thành nguyên nhân chính trong việc gia tăng ngời tàn tật ở Việt Nam trong thời gian qua. Các bệnh viện hàng ngày phải tiếp nhận hàng trăm ca cấp cứu do tai nạn giao thông. Ngoài số ca tử vong, không ít trờng hợp đã để lại thơng tật vĩnh viễn, nhiều trờng hợp chỉ còn sống đời sống thực vật do chấn thơng quá nặng. Tại bệnh viện Việt Đức Hà Nội, mỗi ngày phải tiếp nhận khoảng 60 trờng hợp tai nạn giáo thông. Riêng tại Hà Nội trong vòng 2 năm đã tiếp nhạn 43.381 trờng hợp. Độ tuổi bị tai nạn giao thông tập trung vào từ: 16 45 tuổi. Nhiều trờng hợp đa vào bệnh viện trong tình trạng cơ thể có nhiều bộ phận bị gẫy, dập nát phải cắt bỏ, trở thành ngời tàn tật vĩnh viễn. Tai nạn giao thông thật sự là thảm họa ở nớc ta. Đó là cha kể tới sự thiệt hại to lớn về vật chất và để lại hậu quả lâu dài cho xã hội , ảnh hởng đến chiến lợc phát triển con ngời. Vì vậy giáo dục trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ thờng xuyên và quan trọng của các trờng học nói chung và THCS, THPT nói riêng. Trên thế giới hiện nay con ngời chết do tệ nạn xã hội rất nhiều ở Châu Phi nói riêng, thế giới nói chung đều nằm trong thảm hoạ của HIV/AIDS. Con ngời chết do tai nạn gia thông hàng ngày vẫn bị gia tăng. Con ngời chết do thiên tai gây ra cũng không ít trên thế giới nh ở Thái Lan, In Đô nê xi a làm cho chúng ta không khỏi bàng hoàng. Thiên tai lũ lụt xảy ra ở khắp các nớc trên thế giới do ô nhiễm môi trờng, mất cân bằng sinh thái vì vậy con ngời hiện nay luôn phải đối mặt với cơn giận dữ của thiên nhiên mà sự huỷ diệt của nó là không thể tởng tợng nổi. ở việt nam chúng ta cũng đang lằm trong tình trạng đó. Do diện tích rừng rộng lớn ở nớc ta đã bị tàn phá, huỷ diệt bởi kỹ thuật và phơng thức chiến tranh do giặc ngoại xâm gây ra trong năm chiến tranh ( 1945- 1975). Do nạn khai thác rừng bừa bãi, không theo quy luật, không tuan thủ các biện pháp lâm sinh, không đảm bảo tái sinh rừng liên tục làm cạn kiệt nguồn tài nguyên. Nguyễn Thị Lịch Giáo viên Trờng THCS Đáp Cầu 9 Những biện pháp nâng cao chất lợng dạy ngoại khoá Trong những năm gần đây nạn lâm tặc hoành hành, khai thác gỗ rất lớn mà lực lợng kiểm lâm không thể kiểm soát nổi. Do một số bộ phận nhân dân các dân tộc họ sống du canh du c, phá rừng lấy đất canh tác, dẫn đến gây ra nhiều vụ cháy rừng. Khai thác mở rộng các công truờng không quy hoạch bền vững cũng xâm phạm đến tài nguyên rừng. Nh chúng ta đã biết, việc sử dụng bao bì li non có thể gây nguy hại đến môi trờng bởi đặc tính không phân huỷ của plastic. Hiện nay ở Việt Nam mỗi ngày thải ra hàng triệu bao bì ni lông, một phần đợc thu gom, phần lớn bị vứt bừa bãi khắp nơi công cộng, ao hồ, sông ngòi. Mà bao bì ni lông lẫn vào đất làm cản trở quá trình sinh trởng của các loài thực vật bao quanh nó, cản trở sự phát triển của cỏ dẫn đến sự sói mòn ở các vùng đồi núi. Bao bì ni lông bị vứt xuống cống làm tắc các đờng dẫn nớc thải, làm tăng khả năng ngập lụt ở các đô thị về mùa ma. Sự tắc nghẽn hệ thống cống rãnh làm cho muỗi phát triển , lây truyền dịch bệnh. Bao bì ni lông trôi ra biển làm chết các sinh vật khi chúng nuốt phải. Đặc biệt là các bao bì ni lông đựng màu thực phẩm làm ô nhiễm thực phẩm do chứa các kim loại nh chì, ca- đi mi gây tác hại cho não, là nguyên nhân gây ra ung th phổi . Nguy hiểm nhất là khi các bao bì ni lông thải bỏ đi đốt, các khí độc thải ra chất đi ô sin có thể gây ngộ độc, gây ngất, khó thở, nôn ra máu, ảnh hởng đến các tuyến nội tiết , giảm khả năng miễn dịch, gây rối loạn các chức năng gây ung th , dị tật, bẩm sinh cho trẻ sơ sinh . Vì vậy chúng ta phải thay đổi các thói quen đó tránh ô nhiễm môi trờng. Đứng trớc thực trạng trên cần đa giáo dục môi trờng vào các nhà tr- ờng là cần thiết. Đẻ mọi tăng cờng công tác bảo vệ môi truờng trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nứơc. Đa các nội quy bảo vệ môi truờng vào hệ thống giáo dục quốc dân. Nguyễn Thị Lịch Giáo viên Trờng THCS Đáp Cầu 10 [...]... hơn, văn minh hơn Giúp giáo viên dạy GDCD của các lớp có chung bài học thống nhất, có định hớng bài dạy, có chỗ liên hệ cần hỗ trợ về tài liệu phục vụ cho giảng dạy các bài học ngoại khóa của chơng trình Từ bài học ngoại khóa đòi hỏi giáo viên dạy bộ môn GDCD đòi hỏi phải học tập thêm, cập nhật thêm thông tin từ các nguồn để nâng cao hiểu biết của mình, góp phần cho việc giảng dạy đựơc tốt hơn 2 Hiệu... kinh tế - xã hội của đề tài: Giáo viên giảng dạy không mất thời gian cho việc định hớng một bài dạy ngoại khóa trong chơng trình Nguyễn Thị Lịch Giáo viên Trờng THCS Đáp Cầu 15 Những biện pháp nâng cao chất lợng dạy ngoại khoá Hiệu quả lớn nhất của xã hội đó là mọi ngời đều nhận thức đợc các vấn đề trên là vấn đề cả toàn cầu đang quan tâm Đối với mỗi quốc gia thì mọi công dân góp phần của mình vào việc... giao thông đáng tiếc xẩy ra Đối với lực lợng công an tại địa phơng, cũng cần nghiêm khắc xử lý, nhắc nhở về các lỗi vi phạm giao thông ở ngay trên địa bàn dân c nơi các em c trú Nguyễn Thị Lịch Giáo viên Trờng THCS Đáp Cầu 12 Những biện pháp nâng cao chất lợng dạy ngoại khoá Ngoài việc trên hàng năm vào các buổi ngoại khoá cần có sự tuyên truyền của lực lợng công an giao thông về trật tự giao thông xảy... Nguyễn Thị Lịch Giáo viên Trờng THCS Đáp Cầu 11 Những biện pháp nâng cao chất lợng dạy ngoại khoá Phòng chống ma tuý là quyền lợi và nghĩa vụ củahọc sinh, công dân, không phải của riêng ai, và thực hiện khẩu hiệu Nhà trờng không có ma tuý 2 An toàn giao thông: Hiện nay ở Việt Nam, trung bình mỗi ngày có khoảng ba mơi ngời chết, tám mơi ngời bị thơng do tai nạn giao thông Vậy việc giáo dục trật tự an... sinh ở cộng đồng dân c Các em biết nhắc nhở gia đình và ngời thân cũng cần có ý thức bảo vệ môi trờng và ăn ở có vệ sinh, sạch sẻ Nguyễn Thị Lịch Giáo viên Trờng THCS Đáp Cầu 13 Những biện pháp nâng cao chất lợng dạy ngoại khoá Tuyên truyền để mọi ngời hạn chế sử dụng bao bì ni long để hạn chế ô nhiễm môi trờng, phòng tránh đựơc bệnh tật khi mà mùa hè đã đến gần 4 Kết quả khảo sát thông qua bài học ngoại. .. quan công an thật sự làm tốt vai trò trách nhiệm nghề nghiệp của mình Giữ cho xã hội bình yên, ngăn chặn sự gia tăng về tệ nạn xã hội Ngoài công việc chuyên ngành giúp cho ngành giáo dục chúng tôi và những ngời quan tâm đến vấn đề trên có các thông tin và số liệu thật đầy đủ để chúng tôi làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục Nguyễn Thị Lịch Giáo viên Trờng THCS Đáp Cầu 16 Những biện pháp nâng cao chất. .. cực Nó đem lại hạnh phúc cho mọi nhà Nguyễn Thị Lịch Giáo viên Trờng THCS Đáp Cầu 14 Những biện pháp nâng cao chất lợng dạy ngoại khoá Phần III: Kết luận 1 Đánh giá về bộ đề tài Trên đây là một vài giải pháp nhỏ, biện pháp của cá nhân vận dụng để dạy các tiết ngoại khóa cho tất cả các khối lớp Để lần nữa giúp các em đợc ôn tập lại kiến thức đã học ở lớp 6, 7, 8 Qua đó giúp các em thấy đợc các vấn đề... giảng dạy tại lớp trong các giờ học, thông qua các bộ môn thì kết hợp với Đoàn Đội, tổ chức trồng cây vào dịp đầu năm, làm vờn sinh vật, vờn địa lý ở các khối lớp tạo ra cảnh quan môi trờng đẹp Kết hợp với giáo viên dạy mỹ thuật mở cuộc thi vẽ tranh về đề tài môi trờng Để các em đều có ý thức tham gia vào công việc chung của xã hội Nâng cao ý thức trách nhiệm với cả cộng đồng Kết hợp với Đoàn Đội ở địa... độ nguy hiểm để các em tránh xa 3 Bảo vệ môi trờng Cùng với việc giáo dục trật tự an toàn giao thông thì việc giáo dục bảo vệ môi trờng là việc làm không thể thiếu trong các nhà trờng hiện nay Thông qua bộ môn: Sinh học, địa lý, GDCD Qua việc cung cấp kiến thức bộ môn còn giáo dục cho học sinh ý thức bảo vệ môi trờng Qua bài học giáo dục cho các em tình yêu quê hơng, đất nớc, yêu thiên nhiên tơi đẹp... bôn với các lực lợng ở trong trờng và chính quyền, công an địa phơng sở tại để kiểm soát số học sinh, sinh viên vi phạm tệ nạn ma tuý Từ đó có biện pháp giáo dục, làm trong sạch môi trờng giáo dục đào tạo Quản lý chặt chẽ học sinh, quan tâm đến các hoạt động của các em, tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ, thi tìm hiểu, vẽ tranh cổ động tuyên truyền, mit ting ngoại khoá, nói chuyện . việc giáo viên dạy GDCD ở THCS gặp nhiều khó khăn cho tiết dạy ngoại khóa ở môn GDCD lớp 6, 7 ,8, 9. Vì vậy tôi lựa chọn đề tài này: Nõng cao cht lng dy ngoi khúa mụn GDCD bc THCS làm đề tài. dạy ngoại khóa thống nhất cho các lớp ở bậc THCS mà chỉ dừng lại có chơng trình chỉ đạo. Vì vậy việc dạy ngoại khóa thống nhất cho các bậc học là cần thiết và dạy nh thế nào để đạt hiệu quả cao. Những biện pháp nâng cao chất lợng dạy ngoại khoá I. Phần mở đầu 1. Lý do chọn đề tài: - Hiện nay trong các nhà trờng THCS việc giảng dạy các tiết học ngoại khóa với môn GDCD gặp rất nhiều

Ngày đăng: 21/12/2014, 10:11

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan