Nâng cao chất lượng dạy ngoại khóa môn GDCD ở THCS

23 2.8K 9
Nâng cao chất lượng dạy ngoại khóa môn GDCD ở THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. Những biện pháp nâng cao chất lượng dạy ngoại khoá I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: - Hiện nay trong các nhà trường THCS việc giảng dạy các tiết học ngoại khóa với môn GDCD gặp rất nhiều. Nâng cao chất lượng dạy ngoại khóa ở môn GDCD ở bậc THCS ” làm đề tài để viết, cũng mong được phần nào tháo gỡ bớt khó khăn, băn khoăn, thắc mắc cho đội ngũ giáo viên không chuyên trách dạy. nắm vững phương pháp dạy GDCD với ranh giới dạy môn khác. Kết hợp các phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng môn GDCD. Giáo viên tự tìm hiểu thông qua việc giảng dạy bộ môn và tìm hiểu tâm

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:38

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan