SKKN Nâng cao chất lượng dạy học phân môn Địa lí lớp 4 thông qua việc sử dụng bản đồ (lược đồ) và trò chơi

21 6.2K 71
SKKN Nâng cao chất lượng dạy học phân môn Địa lí lớp 4 thông qua việc sử dụng bản đồ (lược đồ) và trò chơi

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

“Nâng cao chất lượng dạy học phân mơn Địa lí lớp thông qua việc sử dụng đồ (lược đồ) trò chơi” PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ I LỜI MỞ ĐẦU Trong chương trình Tiểu học hành, phân mơn Địa lí lớp đóng vai trị quan trọng Mục tiêu dạy học phân môn Địa lí lớp cung cấp cho học sinh số kiến thức bản, thiết thực vật, tượng mối quan hệ địa lí đơn giản vùng đất nước Việt Nam Bước đầu rèn luyện hình thành số kĩ năng: Quan sát vật, tượng; thu thập, tìm kiếm tư liệu địa lí từ nguồn khác nhau; biết nêu thắc mắc đặt câu hỏi trình học tập chọn thơng tin để giải đáp; nhận biết vật, kiện, tượng địa lí; biết trình bày lại kết học tập lời nói, viết, hình vẽ, sơ đồ; biết vận dụng kiến thức học vào thực tiễn đời sống Trong phân mơn Địa lí, đồ bảng số liệu sử dụng nguồn cung cấp kiến thức, giúp học sinh tự tìm tịi phát kiến thức rèn luyện kĩ môn để minh họa cho lời giảng giáo viên Như đồ, bảng số liệu đối tượng để học sinh chủ động, tự lực (đến mức tối đa) khai thác kiến thức hướng dẫn giáo viên Việc sử dụng đồ, lược đồ, tranh ảnh trò chơi dạy học phân mơn Địa lí điều kiện định thành cơng tiết dạy, làm tăng hiệu dạy, học sinh có hứng thú học tập, học vui tươi thoải mái, em mở rộng tầm mắt xa phương tiện phát triển tư Để học sinh chủ động tích cực học Địa lí, địi hỏi người giáo viên phải biết tổ chức, hướng dẫn, phải có phương pháp dạy học phù hợp để lôi em học, vật, tượng địa lí Muốn làm vậy, ngồi kiến thức giáo viên sử dụng phương pháp mới, phương pháp tích cực, việc sử dụng thành thạo đồ, lược đồ, tranh ảnh trị chơi dạy học Địa lí Tiểu học vô cần thiết II THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Thực trạng 1.1) Về giáo viên - Thực tiễn dạy học Địa lí hệ thống giáo dục nói chung trường Tiểu học nói riêng cho thấy: Giáo viên cịn gặp nhiều khó khăn việc sử dụng phương pháp dạy học Địa lí, chủ yếu dạy theo lối truyền thụ chiều, thầy giảng, trị nghe, nên đọng lại kiến thức địa lí tâm óc học trị, chưa gây hứng thú cho học sinh học Địa lí, nên học cịn nặng nề, áp đặt - Một số giáo viên nắm kiến thức tổng thể Địa lí cịn mờ nhạt, khơng hệ thống, giáo viên phụ thuộc nhiều vào kiến thức sách giáo khoa, nghiên cứu tài liệu nên dẫn đến giảng rời rạc, khơng lơ-gic, học sinh hiểu vật tượng có liên quan đến - Đặc biệt phân mơn Địa lí việc sử dụng đồ dùng dạy học (bản đồ, lược đồ, tranh ảnh) lên lớp việc làm thường nhật có vai trị quan trọng việc khai thác nội dung nhiều giáo viên cịn dạy chay khơng có đồ, chưa sử dụng hết tác dụng đồ dạy, quan niệm dạy phần địa lý dân cư, kinh tế tách biệt với tự nhiên, sử dụng đồ không hiệu - Số giáo viên đưa trò chơi vào dạy học Địa lí cịn chủ yếu dạy học dựa vào hướng dẫn sách giáo viên, đầu tư suy nghĩ nên dẫn đến tiết học khơng có đổi mới, khởi sắc 1.2) Về học sinh - Học sinh sử dụng đồ không thành thạo nên không khai thác nội dung dẫn đến ngại học Địa lí - Thực tế năm gần cho thấy hệ trẻ hiểu địa lí, thích học mơn Địa lí nắm vững kiến thức địa lí cịn hạn chế 2 Kết quả, hiệu trạng Ở Tiểu học môn Tự nhiên - Xã hội kiểm chứng kết cụ thể hai lần kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I cuối năm Nhìn chung so sánh với mơn Khoa học phân mơn Lịch sử phân mơn Địa lí kết không cao Thông qua điều tra số giáo viên trực tiếp dạy học phân mơn Địa lí cho thấy giáo viên sử dụng thành thạo đồ, lược đồ, tranh ảnh trò chơi dạy học Địa lí cịn số giáo viên có sử dụng mà hiệu chưa cao Vì vậy, điều tra 23 em học sinh lớp 4B việc sử dụng đồ, lược đồ, tranh ảnh trò chơi để thai thác nội dung chưa thành thạo dẫn đến nắm kiến thức Địa lí học sinh nhiều hạn chế Cụ thể là: Bảng Nội dung Đạt SL TL Chưa đạt SL TL Biết khai thác nội dung từ đồ 10 43.5% 13 56.5% (lược đồ), bảng số liệu Nắm kiến thức Địa lí 12 52.2% 11 47.8% Như từ kết điều tra cho thấy số học sinh nắm kiến thức địa lí, kĩ sử dụng đồ, lược đồ để khai thác nội dung hạn chế Vì vấn đề đặt giáo viên phải nắm hệ thống kiến thức Địa lí, có kĩ sử dụng thành thạo đồ, lược đồ có phương pháp tổ chức dạy học phù hợp, tích cực sáng tạo để giúp em chủ động nắm kiến thức, nhớ lâu, nhớ xác biết xâu chuỗi, biết liên kết mối quan hệ đặc điểm vị trí, địa hình với khí hậu; tự nhiên với hoạt động sản xuất người Để nâng cao chất lượng dạy học Địa lí, giáo viên cần sử dụng hợp lý phương pháp dạy học khác Trong “sử dụng có hiệu đồ, lược đồ, trị chơi” dạy học Địa lí cần thiết Phương pháp phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý học sinh Tiểu học, với định hướng đổi phương pháp dạy học bậc Tiểu học theo phương châm “Nhẹ nhàng hơn, tự nhiên hiệu hơn” Việc “sử dụng có hiệu đồ, lược đồ, trị chơi” có tác dụng phát huy tính tích cực, tạo hứng thú học tập cho học sinh Qua học sinh tiếp thu kiến thức Địa lí cách nhẹ nhàng, tự nhiên làm cho học Địa lí sinh động hơn, tự nhiên Điều giúp em biết hiểu địa lí sâu sắc hơn, tránh gị bó, áp đặt lĩnh hội kiến thức địa lí Từ em biết u thiên nhiêm, người, quê hương, đất nước; em biết tôn trọng, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên di tích lịch sử văn hóa; em tự hào thiên nhiên người Việt Nam Từ thực trạng này, để giúp cho dạy - học đạt hiệu cao cần có biện pháp thật hiệu Vì tơi xin đưa số kinh nghiệm “Nâng cao chất lượng dạy học phân mơn Địa lí lớp thơng qua việc sử dụng đồ (lược đồ) trò chơi” PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC ĐỊA LÍ Giải pháp 1: Giáo viên phải nắm kiến thức Địa lí cách có hệ thống Nói đến Địa lí nói đến vị trí địa lí, địa hình, khí hậu; nói đến thiên nhiên hoạt động sản xuất người Cứ kiến thức địa lí chuỗi đặc điểm vị trí, địa hình khí hậu người hoạt động sản xuất người vùng, miền Việc nắm kiến thức địa lí logic xác, có hệ thống giáo viên cần thiết, giúp học sinh định hướng hiểu đặc điểm địa lí vùng miền Giải pháp 2: Thu thập thơng tin, tư liệu Địa lí thiết thực thời điểm để phục vụ cho nội dung dạy học Tất tiết học Địa lí tìm hiểu đặc điểm vị trí, giới hạn, khí hậu, dân cư, kinh tế vùng miền Địi hỏi tìm tịi, thu thập thơng tin, tư liệu có liên quan đến vùng miền vơ cần thiết Vì kiến thức Địa lí trình bày SGK SGV hướng dẫn đơn giản, ngắn gọn, cốt, lõi để dựa vào giáo viên biết cách khai thác, hướng dẫn giúp học sinh tìm nội dung, hiểu xác kiến thức truyền tải Đặc biệt với phát triển kinh tế, xã hội ngày hoạt động kinh tế, xã hội thiên nhiên vùng miền thường xun thay đổi Chính ngồi việc nắm vững kiến thức Địa lí sách giáo khoa Tiểu học nói chung lớp nói riêng giáo viên cần phải thu thập thông tin, tư liệu cách cập nhật để truyền thụ đến học sinh cách xác Giải pháp 3: Giáo viên chủ động, mạnh dạn đưa phương pháp vào dạy cụ thể Định hướng dạy học theo phương pháp tích cực, lấy học sinh làm trung tâm, giáo viên đóng vai trị chủ đạo việc chủ động đưa phương pháp vào dạy học Địa lí cần thiết, phục vụ thiết thực cho dạy học nhẹ nhàng, tích cực, học, tiết học giáo viên cần sử dụng linh hoạt phương pháp Có thể tiết học sử dụng nhiều phương pháp dạy học cốt để việc chuyển tải nội dung học cách dễ hiểu đến với đối tượng học sinh lớp Sử dụng phù hợp phương pháp dạy học Địa lí góp phần nâng cao chất lượng mơn học nói riêng chất lượng giáo dục nói chung Giải pháp 4: Sử dụng thành thạo đồ, lược đồ, tranh ảnh trò chơi tiết học Địa lí Đặc trưng phân mơn Địa lí tìm hiểu vị trí, giới hạn, địa hình, khống sản, đất, động thực vật, sơng hồ, khí hậu, biển yếu tố thể rõ đồ, lược đồ Bản đồ, lược đồ bảng số liệu sử dụng nguồn cung cấp kiến thức, giúp học sinh tự tìm tịi, khám phá kiến thức hình thành, rèn luyện kĩ môn Trong tiết học không sử dụng đồ, lược đồ có đồ, lược đồ học sinh khơng biết cách sử dụng không thai thác nội dụng bài, học sinh thụ động tiếp thu kiến thức cách máy móc, gị bó Chính việc hướng dẫn học sinh sử dụng thành thạo đồ, lược đồ, tranh ảnh trị chơi tiết học địa lí giúp em tích cực, chủ động tự tìm tòi, khám phá kiến thức, gây hứng thú học tập, tiết học nhẹ nhàng giảm bớt nhàm chán tạo cho em thói quen thích tìm hiểu, khám phá thiên nhiên; từ em yêu thiên nhiên, người, quê hương đất nước, em tơn trọng bảo vệ II CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN Biện pháp 1: Giáo viên xác định đặc trưng môn, nắm vững kiến thức Địa lí cách có hệ thống Thực tế cho thấy số giáo viên chưa xác định đặc trưng mơn Địa lí, kiến thức địa lí bị chưa nhiều, tiết lên lớp cung cấp cho học sinh đủ, kiến thức sách giáo khoa, mở rộng, liên hệ kiến thức tại, chưa thiết lập cho học sinh mối quan hệ yếu tố địa lí với nhau, hệ thống kiến thức không lôgic nên dẫn đến tình trạng giáo viên cung cấp đến đâu học sinh hiểu biết đến đó, hết học gấp sách lại kiến thức “gấp” lại Nên giáo viên việc đọc nhiều sách báo, nghiên cứu tài liệu, lấy thông tin, sư tầm tư liệu có liên quan thời điểm cách cập nhật điều cần thiết quan trọng phân mơn Địa lí Đặc trưng mơn học Địa lí tất dạy Địa lí tìm hiểu yếu tố tự nhiên (vị trí, giới hạn, địa hình, khống sản, đất, động thực vật, sơng hồ, khí hậu, biển ) hoạt động kinh tế, người vùng, miền Các yếu tố tự nhiên (vị trí, giới hạn, địa hình, khống sản, đất, động thực vật, sơng hồ, khí hậu, biển ) tìm hiểu, khai thác đồ, lược đồ Các yếu tố tự nhiên có tác động qua lại với nhau; yếu tố tự nhiên có tác động lớn hoạt động kinh tế, người ngược lại điều kiện người, hoạt động kinh tế tác động ngược lại đến yếu tố tự nhiên vùng, miềm có nghĩa giáo viên phải xác định mối quan hệ sâu sắc yếu tố địa lí Như xác định đặc trưng mơn học giúp giáo viên nắm nội dung bài, từ xây dựng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp, truyền thụ hết nội dung kiến thức địa lí đến với em, giúp em hiểu sâu sắc nội dung học Biện pháp 2: Hướng dẫn HS khai thác kiến thức từ đồ (lược đồ), bảng số liệu Theo định hướng đổi phương pháp dạy học, đồ (lược đồ) bảng số liệu sử dụng nguồn cung cấp kiến thức giúp học sinh tự tìm tịi, phát kiến thức hình thành, rèn luyện kĩ mơn không để minh họa cho lời giảng giáo viên Như đồ (lược đồ) bảng số liệu đối tượng để học sinh chủ động, tự lực (đến mức tối đa) khai thác kiến thức hướng dẫn giáo viên - Bản đồ Địa lí hình vẽ thu nhỏ tồn bề mặt trái đất khu vực bề mặt Trái Đất mặt phẳng dựa vào phương pháp toán học, phương pháp biểu kí hiệu để thực thơng tin địa lí - Lược đồ đồ, thiếu yếu tố toán học (tỷ lệ đồ, hệ thống kinh vĩ tuyến ) nên khơng sử dụng để đo, tính khoảng cách mà dùng để nhận biết vị trí tương đối số đối tượng địa lí với vài đặc điểm chúng - Các số liệu tập hợp thành bảng gọi bảng số liệu Do đó, hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức từ đồ (lược đồ) bảng số liệu giáo viên phải thực nội dung sau: a Hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức từ đồ (lược đồ) + Về phía giáo viên: Xác định kiến thức tối thiểu cần thiết để biết cách làm việc với đồ như: Xác định phương hướng đồ, nắm kí hiệu bảng giải có biểu tượng địa lí đồ Soạn hệ thống câu hỏi dựa lược đồ, sách giáo khoa trình độ học sinh để dẫn dắt học sinh tự khám phá kiến thức Các câu hỏi thể hình thức tự luận (câu sai, câu nhiều lựa chọn, câu điền ) trắc nghiệm + Về phía học sinh: Học sinh phải trang bị số kiến thức tối thiểu để biết cách làm việc với đồ như: - Xác định phương hướng, tỉ lệ kí hiệu đồ - Đọc tên đồ, xem bảng giải, tìm đối tượng địa lí đồ - Xác định vị trí địa lý, giới hạn vùng miền đồ (lược đồ) - Nhận biết vị trí, số đặc điểm đối tượng địa lý đồ - Dựa vào màu sắc, kí hiệu phân biệt độ cao, nhận biết núi, cao nguyên, đồng bằng, vùng biển - Sử dụng đồ (lược đồ) để tên dãy núi, cao nguyên, đồng bằng, sông lớn vùng miền * Giáo viên hướng dẫn để em thực bước với đồ (lược đồ): + Bước 1: Nắm mục đích làm việc với đồ + Bước 2: Xem giải để có biểu tượng địa lí cần tìm đồ + Bước 3: Tìm vị trí địa lí đối tượng đồ dựa vào kí hiệu + Bước 4: Quan sát đối tượng đồ, nhận xét nêu đặc điểm đơn giản đối tượng + Bước 5: Xác lập mối hệ địa lí đơn giản yếu tố thành phần địa hình, khí hậu sơng ngịi Thiên nhiên hoạt động sản xuất người Trên sở học sinh biết kết hợp kiến thức từ đồ kiến thức Địa lí để so sánh, phân tích * Ví dụ 1: Bài “Tây Nguyên” - Những kiến thức cần khai thác qua đồ: + Nhận biết vị trí Tây Nguyên + Nêu tên cao nguyên Tây Nguyên - Hệ thống câu hỏi để dẫn dắt học sinh làm việc với đồ - Cho học sinh quan sát lược đồ Tây Nguyên - trang 82 Câu 1: Đánh dấu x vào ô sau ý đúng: Tây Nguyên nằm phía dãy Trường Sơn Nam ? Phía Bắc Phía Đơng Phía Nam Phía Tây Câu 2: Điền tên cao nguyên vào bảng sau theo hướng từ Bắc xuống Nam Thứ tự Tên cao nguyên * Ví dụ 2: Bài 11 “Đồng Bắc Bộ” Để hướng dẫn học sinh tìm vị trí hình dạng đồng Bắc Bộ - Bước 1: Giáo viên treo đồ địa lí tự nhiên Việt Nam yêu cầu học sinh ý lên đồ - Bước 2: Giáo viên đồ vị trí đồng Bắc Bộ - Bước 3: Giáo viên yêu cầu học sinh lên bảng vị trí đồng Bắc Bộ đồ rút nhận xét hình dạng đồng Bắc Bộ: Đồng Bắc Bộ có hình dạng tam giác với đỉnh Việt Trì cạnh đáy đường bờ biển, kéo dài từ Quảng Ninh xuống tận Ninh Bình - Bước 4: Giáo viên phát cho học sinh lược đồ lấy từ sách giáo khoa - Bước 5: Học sinh dựa vào kí hiệu, xác định tô màu vùng đồng Bắc Bộ lược đồ Giáo viên chọn đẹp khen ngợi trước lớp yêu cầu nhóm học sinh nhắc lại hình dạng đồng Bắc Bộ b Hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức từ bảng số liệu Để giúp học sinh khai thác kiến thức từ bảng số liệu giáo viên cần phải: - Xác định kiến thức mà học sinh cần nắm qua bảng số liệu - Soạn hệ thống câu hỏi dựa vào bảng số liệu trình độ học sinh để gợi ý cho học sinh tự khám phá kiến thức Các câu hỏi thể nhiều hình thức tự luận trắc nghiệm - Bồi dưỡng cho học sinh lực so sánh, đối chiếu phân tích số liệu - Sử dụng bảng số liệu để nêu đặc điểm diện tích, khí hậu, nơng nghiệp, hoạt động sản xuất … (năng suất thu hoạch) * Hướng dẫn em khai thác bảng số liệu theo bước sau: + Bước 1: Nắm bắt mục đích làm việc với bảng số liệu + Bước 2: Đọc tên bảng số liệu + Bước 3: Xem tên cột, nắm ý nghĩa đơn vị thời điểm kèm với số liệu cột + Bước 4: Đối chiếu số liệu theo hàng dọc, hàng ngang bảng số liệu để rút nhận xét * Ví dụ 3: Bài 21 “Thành phố Hồ Chí Minh” - Kiến thức học sinh cần nắm qua bảng số liệu: + Nhận biết diện tích dân số Thành phố Hồ Chí Minh + So sánh diện tích số dân Thành phố Hồ Chí Minh với Thành phố khác như: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng - Hệ thống câu hỏi gợi ý học sinh làm việc với bảng số liệu: Câu 1: Đọc tên cột bảng số liệu ? Câu 2: Các số liệu bảng ghi vào thời gian biểu thị theo đơn vị ? Câu 3: Năm 2003, Thành phố Hồ Chí Minh có diện tích dân số ? Câu 4: Diện tích dân số Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ Thành phố bảng ? Tóm lại: Qua việc khai thác kiến thức từ đồ, lược đồ thấy học sinh ham thích mơn học, em hiểu nhanh khắc sâu kiến thức cho học sinh 10 Biện pháp 3: Giáo viên phối hợp sử dụng tranh ảnh, phim, mơ hình, vật thật để hình thành khái niệm Ngày với việc đổi phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học tập học sinh phương tiện dạy học đại, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học ngày trở nên quan trọng trình lĩnh hội tri thức mới, với đồ, biểu đồ, bảng số liệu tranh ảnh thiết thực quan trọng tiết học Địa lí Tranh ảnh khơng hình ảnh minh họa cho giảng giáo viên mà cịn chứa ẩn kiến thức bên Qua việc khai thác tranh ảnh giáo viên dễ dàng hình thành khái niệm Địa lí cịn học sinh lĩnh hội kiến thức phần Địa Lí cách dễ dàng hứng thú Dựa tiêu chí khác mà người ta có nhiều cách phân loại khái niệm khác Hình thành khái niệm địa lí chung tiến hành theo bước: Bước 1: Hình thành biểu tượng cách cho học sinh quan sát (trực tiếp gián tiếp) đồng thời hình thành khái niệm khai thác hiểu biết sẵn có học sinh đối tượng quan sát Bước 2: Đặt câu hỏi nêu tình có vấn đề để học sinh tìm dấu hiệu chung, chất đối tượng Bước 3: Cho học sinh đối chiếu, so sánh đối tượng loại để lĩnh hội đầy đủ vững dấu hiệu chung đối tượng Bước 4: Tổ chức cho học sinh báo cáo kết Sau giáo viên học sinh trao đổi thảo luận, xác nhận hoàn thiện dấu hiệu chung đối tượng, nhằm đưa khái niệm đối tượng * Ví dụ 1: Hình thành khái niệm đảo 29 “Biển, đảo quần đảo” - Tôi cho học sinh quan sát đảo tranh ảnh - Khai thác kinh nghiệm sống em cách đặt số câu hỏi: + Trong lớp ta, em nhìn thấy đảo ? Các em nhìn thấy ? Ở đâu ? + Em tả vẽ hịn đảo mà em nhìn thấy ? 11 - Sau khai thác kinh nghiệm sống em, đặt tiếp câu hỏi để em phát dấu hiệu chung chất đảo: Đất nổi, có nước bao bọc xung quanh - Nêu khái niệm: Đảo phận nổi, nhỏ lục địa, xung quanh có nước biển đại dương bao bọc * Ví dụ 2: Khi dạy 7, “Hoạt động sản xuất người dân Tây Nguyên” Giáo viên hình thành biểu tượng rừng rụng mùa khô (rừng khộp) cho học sinh thông qua tranh ảnh hình Những đặc điểm rừng rụng mùa khơ (rừng khộp) mà học sinh quan sát từ tranh ảnh là: + Rừng thưa + Chỉ có loại Hệ thống câu hỏi tập hướng dẫn học sinh quan sát tranh vẽ sau: Câu 1: Em đọc tên ảnh nhắc lại mục đích làm việc với ảnh (H7) “Rừng khộp” ? Nhận xét đặc điểm rừng khộp vào mùa khô ? Câu2: Đánh dấu x vào sau ý em cho đúng: Rừng khộp: + Rừng có loại + Rừng có nhiều loại Câu 3: a) Các rừng khộp có kích thước gần hay khác nhau? (gần nhau) b) Các rừng khộp trông xanh tốt hay xơ xác ? Vì ? (xơ xác rụng gần hết) 12 Câu 4: Cảnh rừng khộp giống khác với cảnh rừng rậm nhiệt đới điểm nào? (học sinh quan sát hai tranh để trả lời) * Ví dụ 3: Khi dạy 28 “Thành phố Đà Nẵng” - Giáo viên phát cho nhóm học sinh tranh ảnh thơng tin số danh lam thắng cảnh đẹp như: Bán đảo Sơn Trà, núi Ngũ Hành Sơn, bảo tàng Chăm + Nhóm 1, 2: Bán đảo Sơn Trà, thơng tin bán đảo có rừng xanh tốt, có nhiều động vạt hoang dã (khỉ, hươu, nai ) nhiều cảnh đẹp Phía nam bán đảo có dải đất dài với bãi tắm đẹp Mĩ Khê, Mĩ An + Nhóm 3, 4: Núi Ngũ Hành Sơn, thơng tin, dãy núi có núi qy quần thành mơt cụm (đó Thuỷ Sơn, Mộc Sơn, Kim Sơn) Các núi có nhiều hang động đẹp, có đền chùa với cảnh sắc tĩnh mịch, huyền ảo, kì vĩ + Nhóm 5, 6: Bảo tàng Chăm, thơng tin, nơi lưu giữ trưng bày nhiều tượng thần tượng vũ nữ đá đất nung (một loại đất cổ).Từ bảo tàng cho thấy phát triển rực rỡ nghệ thuật điêu khắc Chăm kỉ XVII, XVIII - Tôi yêu cầu nhóm đọc thơng tin cho nghe dựa vào lựa chọn thơng tin giới thiệu cảnh đẹp cho khách du lịch - Các nhóm giả sử hướng dẫn viên du lịch thảo luận nội dung giới thiệu cảnh đẹp cho khách du lịch (dựa vào thông tin giáo viên cung cấp) - Sau nhóm đại diện trình bày, có tranh ảnh minh hoạ Từ tranh ảnh hình thành cho em đối tượng địa lí, khắc sâu kiến thức cho em Việc sử dụng mơ hình vật thật phân mơn Địa lí quan trọng Khi vật thật cảnh quan mang vào lớp để dạy học giáo viên thường dùng mơ hình để thay Mơ hình có ưu điểm tranh ảnh thể khơng gian ba chiều, gần với vật thật có tác dụng minh họa cao mơ hình nhà sàn, dạng địa hình tên mặt đất (đồng bằng, cao nguyên) 13 * Ví dụ 4: Khi dạy “Một số dân tộc Hồng Liên Sơn” - Để tìm hiểu làng với nhà sàn đồng bào dân tộc người, tơi cho học sinh quan sát mơ hình nhà sàn trả lời câu hỏi + Nhà sàn làm vật liệu ? Được xây dựng ? Vì mà họ lại làm ? - Học sinh quan sát nhận biết: Nhà sàn làm vật liệu tự nhiên rừng tre, nứa, tầng bỏ trống, tầng hai Vì vùng núi ẩm thấp nhiều thú nên đồng bào phải làm Tóm lại: Sử dụng tranh ảnh, mơ hình khuynh hướng ngày tăng q trình dạy học, giúp học sinh có hứng thú tiếp thu kiến thức nhanh khắc sâu kiến thức Biện pháp 4: Tổ chức chơi trò chơi phân mơn Địa lí Có thể nói với học chơi nhu cầu khơng thể thiếu học sinh tiểu học Dù hoạt động chủ đạo song vui chơi giữ vai trò quan trọng hoạt động sống học tập trẻ Trị chơi học tập trị chơi có nội dung gắn với hoạt động học tập học sinh hướng đến mở rộng, xác hố, hệ thống hoá kiến thức em nhằm phát triển lực trí tuệ, giáo dục lịng ham hiểu biết học sinh Trị chơi học tập có tác dụng làm thay đổi hình thức hoạt động học tập lớp, làm khơng khí lớp học trở nên thoải mái, dễ chịu, giúp trình học tập trở nên hấp dẫn, nhẹ nhàng, tự nhiên, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học là: “ Học mà chơi, chơi mà học” Chính vận dụng trị chơi học tập cách hợp lí góp phần nâng cao hiệu giáo dục Trong dạy học Địa lí trị chơi vơ quan trọng phương pháp củng cố kiến thức, chốt kiến thức cách khéo léo, nhẹ nhàng đạt hiệu Muốn giáo viên phải sử dụng trò chơi theo bước sau: + Bước 1: Lựa chọn trò chơi 14 Trên sở mục đích, yêu cầu, nội dung học mà giáo viên lựa chọn trò chơi cho phù hợp, cho trò chơi trả lời câu hỏi: Với mục đích, nội dung học này, lựa chọn loại trị chơi nào? Trò chơi đạt hiệu tốt nhất? Có việc lựa chọn trị chơi tổ chức tiến hành chơi hướng đạt kết tốt.Thông thường học giới thiệu địa danh sử dụng trị chơi “Em tập làm hướng dẫn viên du lịch”; ơn tập, sử dụng trị chơi “Ơ chữ kì diệu”, “Hái hoa dân chủ”; học đồng Bắc Bộ, đồng Nam Bộ, đồng bàng duyên hải miền Trung có liên quan đến sơng, sử dụng trị chơi “Ra câu đố” Sau lựa chọn trò chơi, giáo viên chuẩn bị phương tiện cần thiết phục vụ cho trò chơi, kế hoạch chơi, kể phần thưởng cho người tham gia người thắng + Bước 2: Giới thiệu tổ chức trò chơi Giáo viên nêu tên trị chơi, chủ đề chơi, giải thích rõ mục đích, yêu cầu, cách chơi luật chơi, cách đánh giá thắng thua cho học sinh Giáo viên giới thiệu cách hẫp dẫn, ngắn gọn, vui tươi, dí dỏm, giới thiệu giải thích phải đơn giản, dễ hiểu để em nắm vững hiểu trò chơi, cách chơi Nếu học sinh chưa biết trò chơi giáo viên giải thích cho học sinh chơi thử trước; học sinh biết nắm vững trị chơi giáo viên khơng cần giải thích nhiều cần nêu luật chơi + Bước 3: Tổ chức tiến hành trò chơi Để trò chơi đạt kết tốt, sau hướng dẫn giải thích xong nên cho học sinh chơi thử vài lần em nắm vững cách chơi, cho học sinh chơi thử xong giáo viên rút kinh nghiệm điều chỉnh vài yêu cầu thấy cần thiết Trong học sinh chơi giáo viên trọng tài theo dõi diễn biến trò chơi để có nhận xét đánh giá đắn khách quan Để trị chơi thực sơi động hấp dẫn cần động viên cổ vũ tập thể đồng thời giáo viên kịp thời uốn nắn trường hợp không trung thực vi phạm luật chơi + Bước 4: Nhận xét đánh giá kết 15 Kết thúc trò chơi, giáo viên nhận xét, đánh giá kết cách khách quan công giáo viên thống kê ưu, nhược điểm cá nhân, đội cụ thể: Về thời gian, hoàn thành trước, kết hay sai, số người vi phạm luật lệ Dựa vào yêu cầu, nội dung chơi kết Giáo viên tạo điều kiện cho học sinh tự nhận xét, đánh giá lẫn Giáo viên dành phút biểu dương khen ngợi cá nhân, đội chơi đạt kết tốt, hoạt động tích cực a Trị chơi “Em tập làm hướng dẫn viên du lịch” Ví dụ dạy “Dãy Hoàng Liên Sơn” Giáo viên chuẩn bị thẻ chữ có ghi Hồng Liên Sơn Sa Pa Phan-xi-păng Giáo viên phổ biến luật chơi: Cả lớp chia thành đội, đội cử đại diện lên bốc thăm; bốc thẻ chữ thuyết minh địa danh ấy, thuyết minh người trình bày, nhiều người đội tham gia Đội có thuyết minh đúng, hay, có thêm tư liệu đội thắng Thời gian chơi: phút Qua hình thức chơi này, em ham thích khắc sâu kiến thức Đó cách rèn em nói, trình bày hiểu biết tiết học b Trị chơi: “Hái hoa dân chủ” Ví dụ dạy 31 “Ôn tập” - Giáo viên tổ chức lớp thành nhóm thi hình thức hái hoa dân chủ để củng cố ôn tập kiến thức học Mỗi nhóm cử đại diện để thành lập đội chơi Trong trình chơi, đội có quyền đổi người, giáo viên tổ chức thành vòng thi sau: * Vòng 1: Ai ? - Giáo viên chuẩn bị sẵn băng giấy ghi tên địa danh: Dãy núi Hoàng Liên Sơn, đỉnh Phan-xi-păng, đồng Bắc Bộ, đồng Nam Bộ, 16 đồng duyên hải miền Trung, cao nguyên Tây Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, biển Đơng, quần đảo Hồng Sa, Trường Sa, Cát Bà, Côn Đảo, Phú Quốc - Nhiệm vụ đội chơi, lên bốc thăm, trúng địa danh đội phải đồ địa lí tự nhiên Việt Nam Nếu vị trí đội ghi điểm; sai đội bị trừ điểm Thời gian chơi phút * Vòng 2: Ai kể đúng? - Giáo viên chuẩn bị hoa, có ghi dãy núi Hồng Liên Sơn, Tây Nguyên, đồng Bắc Bộ, đồng Nam Bộ, đồng duyên hải miền Trung - Giáo viên yêu cầu nhiệm vụ đội chơi, lên bốc thăm trúng địa danh nào, phải kể tên dân tộc số đặc điểm trang phục, lễ hội dân tộc Nêu tên dân tộc kể đặc điểm đội ghi 10 điểm; sai đội khơng ghi điểm Thời gian chơi: phút c Trị chơi “Ơ chữ kì diệu” Ví dụ dạy 32 “Ơn tập” - Giáo viên chuẩn bị ô chữ với hàng dọc hàng ngang - Sau giáo viên nêu nhiệm vụ cho đội chơi: Sau nghe lời gợi ý ô chữ hàng ngang, đội nghĩ trước rung chng xin trả lời trước Mỗi ô chữ hàng ngang trả lời đội ghi điểm Ô chữ hàng dọc trả lời đội ghi 20 điểm Nếu giải sai đội khơng ghi điểm Các đội có quyền đặt bơng hoa hy vọng lần trước giải ô chữ hàng ngang để trả lời tăng gấp đơi số điểm Thời gian chơi: 15 phút - Giáo viên có ô chữ sau: B P H A N V I Ê T N A Ư Ê Đ R X M A N Ê Ư I B L Đ U Ô A N G Ơ P Ô N Ă G N S G A 17 M U Ô I - Giáo viên đặt câu hỏi tìm chữ sau: 1) Đây từ diễn tả nhiều lúa nói tới đồng Nam Bộ ? (vựa lúa) 2)Vùng biển nước ta phận biển ? (biển Đông) 3) Đây tên dân tộc sống lâu đời Tây Nguyên mà có chữ ? (Ê Đê) 4) Tên quần đảo tiếng thuộc tỉnh Khánh Hoà ? (Trường Sa) 5) Đỉnh núi mệnh danh nhà Tổ quốc ? (Phan-xi-păng) 6) Tên đồng lớn nước ta ? (Nam Bộ) 7) Đây tài nguyên biển có màu trắng vị mặn ? (Muối) Ô chữ hàng dọc: Việt Nam d Trị chơi “Ra câu đố” - Ngồi trị chơi nêu tơi thường tổ chức trị chơi câu đố sau học xong đồng Bắc Bộ, đồng Nam Bộ, đồng duyên hải miền Trung có liên quan đến sông câu đố Thời gian thi phút theo tổ, tổ trả lời tổ thắng Ví dụ: Câu đố “Các sơng” + Sơng tên gọi xanh ? (sơng Lam) + Sơng khơng nhuộm mà quanh năm hồng ? (sơng Hồng) + Sơng mà có chín rồng ? (Cửu Long) + Sơng lấp lánh chiến công đời Trần ? (Bạch Đằng) + Làng quan họ có sơng Hỏi dịng sơng sơng tên ? (sơng Cầu) + Sơng tiếng vó ngựa phi vang trời ? (sơng Mã) + Sơng chẳng thể lên Bởi tên gắn liền sâu? (sơng Đáy) + Hai dịng sơng trước, sông sau Hỏi hai sông đâu ? Sông ? (sơng Tiền, sơng Hậu) (Đó tên sơng nào) 18 Tóm lại: Sử dụng trị chơi dạy học Địa lí bậc Tiểu học - đặc biệt với học sinh Lớp biện pháp quan trọng nhằm phát huy tính tích cực say mê học tập học sinh, khắc sâu kiến thức Địa lí cho em, góp phần quan trọng vào việc đổi phương pháp dạy học bậc Tiểu học nói chung, Lớp nói riêng theo hướng tích cực hố hoạt động nhận thức người học PHẦN III: KẾT LUẬN I KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Trên số kinh nghiệm: “Nâng cao chất lượng dạy học phân mơn Địa lí lớp thơng qua việc sử dụng đồ (lược đồ) trò chơi” Khi tơi áp dụng kinh nghiệm học sinh lớp phụ trách đã: - Biết sử dụng thành thạo đồ (lược đồ), bảng số liệu để khai thác kiến thức - Biết sưu tầm tranh ảnh, mơ hình làm phong phú cho tiết học - Ngồi em biết chơi trị chơi phần củng cố cho tiết ôn tập Kết cụ thể sau: Nội dung Bảng Đạt SL TL Chưa đạt SL TL Biết khai thác nội dung từ đồ 22 95.7% 4.3% (lược đồ), bảng số liệu Nắm kiến thức Địa lí 23 100% 0% Qua q trình nghiên cứu áp dụng phương pháp, đối chứng kết Bảng Bảng 2, rút số học kinh nghiệm sau: - Học sinh phải biết sử dụng thành thạo đồ (lược đồ), bảng số liệu, tranh ảnh lúc, chỗ để phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo học sinh 19 - Tích cực sưu tầm tranh ảnh tư liệu có liên quan đến dạy, tranh ảnh đưa phải đẹp vừa có ý nghĩa dạy văn hóa vừa phải mang ý nghĩa giáo dục thẩm mĩ - Tổ chức trò chơi học tập sát với dạy để học sinh “Học mà chơi, chơi mà học” II Ý KIẾN, ĐỀ XUẤT Đối với giáo viên Qua thực tế giảng dạy thấy để học sinh học tốt phân mơn Địa lí lớp giáo viên nên: - Tổ chức cho học sinh thăm quan với danh lam thắng cảnh đẹp địa phương đất nước - Khuyến khích giáo viên học sinh sưu tầm tranh ảnh, tự làm đồ dùng để phục vụ cho giảng - Bổ sung thêm số tranh ảnh, tư liệu để giáo viên có điều kiện giảng dạy tốt Đối với nhà trường - Thường xuyên mở chuyên đề sử dụng đồ, lược đồ, tranh ảnh trò chơi phân mơn Địa lí để giáo viên học tập rút kinh nghiệm đợt hội họp - Tổ chức hoạt động ngoại khóa (nếu có điều kiện) cho giáo viên học sinh tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử địa phương đất nước Đối với phòng Giáo dục Đào tạo - Cần thường xuyên quan tâm mở chuyên đề sử dụng đồ, lược đồ, tranh ảnh trị chơi phân mơn Địa lí Có tiết giảng chuẩn để giáo viên học tập, rút kinh nghiệm áp dụng có hiệu vào trình giảng dạy - Tăng cường thêm trang thiết bị phục vụ cho môn học 20 Lời kết Tóm lại, để dạy tốt tiết học phân mơn Địa lí, giáo viên cần phải có s ự đầu tư đồ dùng, thiết bị dạy học (bản đồ, lược đồ, tranh ảnh, ), phải sử dụng thành thạo đồ (lược đồ), bảng số liệu, trị chơi; tìm hiểu, sưu tầm thơng tin từ nhiều nguồn, tham khảo tài liệu có liên quan, có đầu tư sáng tạo biết chia sẻ đồng nghiệp soạn giảng Có vậy, giáo viên có đủ sở để tự tin, vững vàng tổ chức dạy học nhẹ nhàng, hiệu Vì học Địa lí, tiết học tốt để lại cho tâm hồn trẻ dấu ấn tốt đẹp, giúp cho trẻ có cách nhìn thêm rộng mở, thêm yêu thương người đất nước Việt Nam, yêu sống trái đất, tâm đấu tranh bảo vệ bầu khơng khí lành giữ gìn, bảo vệ mơi trường Trên số kinh nghiệm: “Nâng cao chất lượng dạy học phân mơn Địa lí lớp thơng qua việc sử dụng đồ (lược đồ) trò chơi” Tuy nhiên thời gian nghiên cứu; kinh nghiệm sư phạm thân chưa nhiều, thiếu sót q trình viết trình bày tơi khơng thể tránh khỏi Tơi mong đóng góp ý kiến đồng nghiệp, BGH Nhà trường Quý ban để sáng kiến hoàn thiện Tôi xin chân thành cám ơn ! 21 ... ? ?Nâng cao chất lượng dạy học phân mơn Địa lí lớp thông qua việc sử dụng đồ (lược đồ) trị chơi? ?? Khi tơi áp dụng kinh nghiệm học sinh lớp tơi phụ trách đã: - Biết sử dụng thành thạo đồ (lược đồ) , bảng... để giúp cho dạy - học đạt hiệu cao cần có biện pháp thật hiệu Vì tơi xin đưa số kinh nghiệm ? ?Nâng cao chất lượng dạy học phân mơn Địa lí lớp thơng qua việc sử dụng đồ (lược đồ) trò chơi? ?? PHẦN... động sản xuất người Để nâng cao chất lượng dạy học Địa lí, giáo viên cần sử dụng hợp lý phương pháp dạy học khác Trong ? ?sử dụng có hiệu đồ, lược đồ, trò chơi? ?? dạy học Địa lí cần thiết Phương pháp

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:44

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan