0

SKKN Rèn kĩ năng sử dụng bản đồ, lược đồ trong môn địa lí 7

10 4,117 29

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 21:48

. Trường THCS 2 Rèn kĩ năng đọc bản đồ, lược đồ Địa lí cho học sinh lớp 7 I. Lí do chọn đề tài: Địa lí bắt đầu từ bản đồ và kết thúc bằng bản đồ . Quả đúng như vậy. Trong bộ môn Địa lý ở trường. Rèn kĩ năng đọc bản đồ, lược đồ Địa lí cho học sinh lớp 7 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Sáng kiến kinh nghiệm: RÈN KĨ NĂNG ĐỌC BẢN ĐỒ, LƯỢC ĐỒ CHO HỌC SINH LỚP 7 . đích: - Nắm được kĩ năng sử dụng bản đồ, lược đồ của học sinh. - Xác định phương pháp dạy học đúng đắn, phù hợp với thực tế. - Nâng cao kĩ năng sử dụng bản đồ, lược đồ cho học sinh lớp 7. 2. Nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Rèn kĩ năng sử dụng bản đồ, lược đồ trong môn địa lí 7, SKKN Rèn kĩ năng sử dụng bản đồ, lược đồ trong môn địa lí 7,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan