SKKN: Dạy học môm lịch sử ở THCS bằng bản đồ tư duy

33 3K 15

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2014, 08:44

Thực tế cuộc sống đã chứng minh, trong những năm gần đây, môn Lịch sử là một môn học gây xôn xao dư luận xã hội nhiều nhất, vì điểm thi Tốt nghiệp môn Lịch sử, hay trong các kỳ thi Đại học, Cao đẳng Khối C, kết quả điểm thi môn Lịch sử đem lại rất thấp, thậm chí có những thí sinh bị điểm không và số lượng các thí sinh thi môn Lịch sử bị điểm yếu, điểm kém chiếm số lượng rất cao. Ở trường tôi cũng vậy, nhiều học sinh không ham thích học môn Lịch sử, thể hiện qua bài làm kiểm tra học sinh bị điểm yếu, điểm kém tương đối nhiều. Mặt khác có nhiều bậc phụ huynh và học sinh quan niệm môn học Lịch sử là môn học phụ, không cần quan tâm đầu tư; mà chủ yếu chú trọng đầu tư về các môn học chính như Văn, Toán, tiếng Anh, v.v... Đây là hồi chuông báo hiệu môn học Lịch sử bị xuống cấp, so với các môn học khác. Đó là lý do thôi thúc tôi viết sáng kiến kinh nghiệm: “Dạy học môn Lịch sử bằng sơ đồ tư duy qua đèn chiếu MICROSOFT POWRPOINT ”. Sáng kiến kinh nghiệm “DẠY HỌC MƠN LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY QUA ĐÈN CHIẾU MICROSOFT POWERPOINT ” Tên đề tài Họ và tên: Nguyễn Thị Yến Chức vụ: Giáo viên Tổ: Văn - Lịch sử - GDCD  NGƯỜI VIẾT Nguyễn Thò Yến TRƯỜNG THCS CÁT NHƠN Trang 1 Sáng kiến kinh nghiệm “DẠY HỌC MƠN LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY QUA ĐÈN CHIẾU MICROSOFT POWERPOINT ” A. MỞ ĐẦU I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ ĐỊI HỎI CĨ GIẢI PHÁP MỚI ĐỂ GIẢI QUYẾT Thực tế cuộc sống đã chứng minh, trong những năm gần đây, mơn Lịch sử là một mơn học gây xơn xao dư luận xã hội nhiều nhất, vì điểm thi Tốt nghiệp mơn Lịch sử, hay trong các kỳ thi Đại học, Cao đẳng Khối C, kết quả điểm thi mơn Lịch sử đem lại rất thấp, thậm chí có những thí sinh bị điểm khơng và số lượng các thí sinh thi mơn Lịch sử bị điểm yếu, điểm kém chiếm số lượng rất cao. Ở trường tơi cũng vậy, nhiều học sinh khơng ham thích học mơn Lịch sử, thể hiện qua bài làm kiểm tra học sinh bị điểm yếu, điểm kém tương đối nhiều. Mặt khác có nhiều bậc phụ huynh và học sinh quan niệm mơn học Lịch sử là mơn học phụ, khơng cần quan tâm đầu tư; mà chủ yếu chú trọng đầu tư về các mơn học chính như Văn, Tốn, tiếng Anh, v.v Đây là hồi chng báo hiệu mơn học Lịch sử bị xuống cấp, so với các mơn học khác. Đó là lý do thơi thúc tơi viết sáng kiến kinh nghiệm: “Dạy học mơn Lịch sử bằng sơ đồ tư duy qua đèn chiếu MICROSOFT POWRPOINT ”. 2. Ý NGHĨA VÀ TÁC DỤNG CỦA GIẢI PHÁP MỚI Lịch sử là một mơn học có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi con người của chúng ta. Vì mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, mỗi con người, mỗi thời đại, … mà chúng ta thấy hiện nay, đều trải qua q trình hình thành, phát triển và biến đổi; nghĩa là đều có một q khứ, q khứ đó chính là Lịch sử. Chính vì vậy các nhà sử học thời xưa đã nói: “Sử để ghi chép việc, mà việc thì hay hoặc dở đều làm gương để răn dạy cho đời sau. Các nước ngày xưa, nước nào cũng có sử là vì vậy” . “ Sử phải tỏ rõ được sự phải trái, cơng bằng, u ghét, vì lời khen của sử còn vinh dự hơn áo đẹp vua ban, lời chê của sử còn  NGƯỜI VIẾT Nguyễn Thò Yến TRƯỜNG THCS CÁT NHƠN Trang 2 Sáng kiến kinh nghiệm “DẠY HỌC MƠN LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY QUA ĐÈN CHIẾU MICROSOFT POWERPOINT ” nghiêm khắc hơn búa rìu, sử thực là cái cân, là gương của mn đời ”(Đại Việt sử ký tồn thư, tập 1, NXB Khoa học xã hội, HN, 1972 và Nhập mơn sử học, NXB Giáo dục, HN, 1987). Khi bàn về vấn đề tầm quan trọng của mơn học Lịch sử, nhà văn học nước Nga G.Belinski có viết: “Chúng ta hỏi dĩ vãng, bắt nó giải thích hiện tại và dự đốn trong tương lai cho chúng ta”. Thuở sinh thời Bác Hồ kính u của chúng ta đã từng dạy: “Dân ta phải biết sử ta. Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.” Sáng kiến kinh nghiệm: “Dạy học mơn Lịch sử bằng sơ đồ tư duy qua đèn chiếu MICROSOFT POWRPOINT ” của tơi, nhằm kích thích học sinh u thích học mơn Lịch sử khi còn ngồi trên ghế nhà trường THCS. Đây là nền tảng kiến thức mơn Lịch sử để các em vào cấp III, học cho tốt hơn mơn Lịch sử. Phương pháp dạy học (PPDH) bằng Bản đồ tư duy (BĐTD) còn gọi là Sơ đồ tư duy, Lược đồ tư duy,… là hình thức ghi chép nhằm tìm tòi đào sâu, mở rộng một ý tưởng, tóm tắt những ý chính của một nội dung, hệ thống hóa một chủ đề… bằng cách kết hợp việc sử dụng hình ảnh, đường nét, màu sắc, chữ viết, … Nghĩa của cụm từ Bản đồ tư duy (BĐTD) khơng hiểu theo nghĩa bản đồ thơng thường như Bản đồ địa lí mà BĐTD được hiểu là một hình thức ghi chép theo mạch tư duy của mỗi người bằng việc kết hợp nét vẽ, màu sắc và chữ viết,… Đặc biệt đây là một sơ đồ mở, việc thiết kế BĐTD theo mạch tư duy của mỗi người, khơng u cầu tỉ lệ, chi tiết khắt khe như bản đồ địa lí, có thể vẽ thêm hoặc bớt các nhánh, mỗi người vẽ một kiểu khác nhau, dùng màu sắc, hình ảnh, các cụm từ diễn đạt khác nhau, cùng một nội dung nhưng mỗi người có thể “thể hiện” nó dưới dạng Bản đồ tư duy (BĐTD) theo một  NGƯỜI VIẾT Nguyễn Thò Yến TRƯỜNG THCS CÁT NHƠN Trang 3 Saựng kin kinh nghim DY HC MễN LCH S BNG S T DUY QUA ẩN CHIU MICROSOFT POWERPOINT cỏch riờng do ú vic lp Bn t duy (BTD) phỏt huy c ti a kh nng sỏng to ca mi ngi D nhỡn, d vit. Kớch thớch hng thỳ hc tp v kh nng sỏng to ca hc sinh Phỏt huy ti a tim nng ghi nh ca b nóo. Rốn luyn cỏch xỏc nh ch v phỏt trin ý chớnh, ý ph mt cỏch logic. ễng Tony Buzan l ngi sỏng to ra phng phỏp t duy Mind Map (tc l Bn t duy). ễng nghiờn cu chuyờn sõu v b nóo, trớ nh tỡm ra qui lut khi xõy dng Bn t duy gm nhiu nhỏnh, giỳp b nóo chỳng ta ghi chộp v luyn tp trớ nóo tt hn, cỏc s kin mt cỏch h thng hn. Khi s dng Bn t duy s giỳp cho chỳng ta nhiu u im hn nh: 1. Sỏng to. 2. Tit kim thi gian. 3. Ghi nh tt. 4. Nhỡn thy bc tranh tng th. 5. Phỏt trin nhn thc, t duy, cao hn. Tri nghim Dy hc mụn Lch s bng s t duy qua ốn chiu MICROSOFT POWRPOINT , kt qu a s hc sinh nm vng kin thc c bn trong mt bi hc, mt chng, mt giai on Lch s mt cỏch tng quỏt nht v cỏc em cng ng tỡnh hng ng cỏch hc ny. 3. PHM VI NGHIấN CU CA TI NGệễỉI VIT Nguyeón Thũ Yeỏn TRệễỉNG THCS CAT NHễN Trang 4 Sáng kiến kinh nghiệm “DẠY HỌC MƠN LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY QUA ĐÈN CHIẾU MICROSOFT POWERPOINT ” Tơi đã áp dụng “Dạy học mơn Lịch sử bằng sơ đồ tư duy qua đèn chiếu MICROSOFT POWRPOINT ”, trong các năm học 2011-2012, năm học 2012-2013, năm học 2013-2014, ở các lớp 8 và 9 kết quả khả thi, phần đơng học sinh đồng tình ủng hộ, vì tiết học giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản trong bài học, các em rất hưng phấn trong tiết học mơn Lịch sử. Trong tiết học mơn Lịch sử, giáo viên đã sử dụng nhiều phương pháp truyền thống kết hợp với phương pháp hiện đại, đặc biệt giáo viên sử dụng phương pháp dạy học trực tiếp trên sơ đồ tư duy qua đèn chiếu MICROSOFT POWRPOINT. II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CĨ TÍNH ĐỊNH HƯỚNG CHO VIỆC NGHIÊN CỨU, TÌM GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI Đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) là vấn đề được Đảng, Nhà nước ta rất quan tâm, đã xác định trong Nghị quyết Trung ương IV, khóa VII (Tháng 1/ 1993), Nghị quyết Trung ương II, khóa VIII (Tháng 12/ 1996), được cụ thể hóa trong Luật Giáo dục (năm 2005), Chỉ thị số 14 (Tháng 4/ 1999). Trong điều 28, khoản 2, của Luật Giáo dục có ghi:”Phương pháp giáo dục phổ thơng phải phát huy được tính tích cực, tự giác, chủ động và sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, mơn học; bồi dưỡng phương pháp tự học khả năng làm việc nhóm, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”. Đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) nói chung, đổi mới phương pháp dạy học (PPDHLS) mơn Lịch sử nói riêng, là việc dạy học phải “lấy học sinh làm trung tâm” nhằm mục tiêu: giúp học sinh phát triển tồn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản, phát triển các năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình  NGƯỜI VIẾT Nguyễn Thò Yến TRƯỜNG THCS CÁT NHƠN Trang 5 Saựng kin kinh nghim DY HC MễN LCH S BNG S T DUY QUA ẩN CHIU MICROSOFT POWERPOINT thnh nhõn cỏch con ngi Vit Nam xó hi ch ngha, xõy dng t cỏch v trỏch nhim cụng dõn; chun b cho hc sinh tip tc hc lờn hoc i vo cuc sng lao ng, tham gia xõy dng v bo v T quc. 2. CC BIN PHP TIN HNH, THI GIAN TO RA GII PHP S dng sỏng kin kinh nghim Dy hc mụn Lch s bng s t duy qua ốn chiu MICROSOFT POWRPOINT ca tụi - Yờu cu hc sinh hc bi c, xem trc nh bi hc mi v tham kho ti liu cú liờn quan n bi hc mi. - Yờu cu giỏo viờn nghiờn cu bi dy, nm vng kin thc c bn, s dng dựng dy hc phự hp vi tng bi dy, son ging bi dy Lch s bng s t duy qua ốn chiu MICROSOFT POWRPOINT B. NI DUNG I. MC TIấU - Nờu rừ nhim v ca ti Sỏng kin kinh nghim: Dy hc mụn Lch s bng s t duy qua ốn chiu MICROSOFT POWRPOINT , nhm: - Kớch thớch hc sinh yờu thớch hc mụn Lch s. - Giỳp cỏc em nm vng kin thc Lch s c bn trong tit hc. II. Mễ T GII PHP TI 1. THUYT MINH TNH MI - Mụ t ngn gn nhng y ni dung gii phỏp, nờu rừ nhng im mi, im sỏng to ca gii phỏp. NGệễỉI VIT Nguyeón Thũ Yeỏn TRệễỉNG THCS CAT NHễN Trang 6 Sáng kiến kinh nghiệm “DẠY HỌC MƠN LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY QUA ĐÈN CHIẾU MICROSOFT POWERPOINT ” Sáng kiến kinh nghiệm “Dạy học mơn Lịch sử bằng sơ đồ tư duy qua đèn chiếu MICROSOFT POWRPOINT ” của tơi đã dạy trải nghiệm trong các năm học 2011-2012, năm học 2012-2013, năm học 2013-2014, ở các lớp 8 và 9, đem lại kết quả khả thi, đa số học sinh đồng tình ủng hộ, vì các em rất hưng phấn trong tiết học mơn Lịch sử. Vì trong tiết học mơn Lịch sử giáo viên sử dụng rất nhiều tranh ảnh trực quan như: Bản đồ, lược đồ, sơ đồ, tranh ảnh Lịch sử, …phù hợp cho từng bài học, nên các em rất thích nghiên cứu, khám phá những kiến thức còn bí ẩn trong các đồ dùng trực quan dạy học này. Qua tiết học, đa số các em đã nắm vững kiến thức cơ bản trong bài học. 2. KHẢ NĂNG ÁP DỤNG - Thời gian áp dụng hoặc thử nghiệm có hiệu quả. Sáng kiến kinh nghiệm “Dạy học mơn Lịch sử bằng sơ đồ tư duy qua đèn chiếu MICROSOFT POWRPOINT ”, tơi đã dạy trải nghiệm mơn Lịch sử bằng sơ đồ tư duy qua đèn chiếu MICROSOFT POWRPOINT ”, trong các năm học 2011-2012, năm học 2012-2013, năm học 2013-2014, ở các lớp 8 và 9 cụ thể như sau: Lịch sử lớp 8, trong các năm học 2011 -2012, tơi đã dạy trải nghiệm mơn Lịch sử lớp 8, bài 27 “Khởi nghĩa n Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỷ XIX”, bằng sơ đồ tư duy qua đèn chiếu MICROSOFT POWRPOINT, cụ thể như sau. Tơi kính mong q đồng nghiệp tham khảo và nhận xét, bổ sung để sáng kinh nghiệm của tơi đợc hồn chỉnh và sớm đi vào thực tế giảng dạy:  NGƯỜI VIẾT Nguyễn Thò Yến TRƯỜNG THCS CÁT NHƠN Trang 7 Saựng kin kinh nghim DY HC MễN LCH S BNG S T DUY QUA ẩN CHIU MICROSOFT POWERPOINT NGệễỉI VIT Nguyeón Thũ Yeỏn TRệễỉNG THCS CAT NHễN Trang 8 Saựng kin kinh nghim DY HC MễN LCH S BNG S T DUY QUA ẩN CHIU MICROSOFT POWERPOINT NGệễỉI VIT Nguyeón Thũ Yeỏn TRệễỉNG THCS CAT NHễN Trang 9 Saựng kin kinh nghim DY HC MễN LCH S BNG S T DUY QUA ẩN CHIU MICROSOFT POWERPOINT NGệễỉI VIT Nguyeón Thũ Yeỏn TRệễỉNG THCS CAT NHễN Trang 10 [...]... TRƯỜNG THCS CÁT NHƠN Trang 13 Sáng kiến kinh nghiệm “DẠY HỌC MƠN LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY QUA ĐÈN CHIẾU MICROSOFT POWERPOINT ”  NGƯỜI VIẾT Nguyễn Thò Yến TRƯỜNG THCS CÁT NHƠN Trang 14 Sáng kiến kinh nghiệm “DẠY HỌC MƠN LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY QUA ĐÈN CHIẾU MICROSOFT POWERPOINT ”  NGƯỜI VIẾT Nguyễn Thò Yến TRƯỜNG THCS CÁT NHƠN Trang 15 Sáng kiến kinh nghiệm “DẠY HỌC MƠN LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY QUA... TRƯỜNG THCS CÁT NHƠN Trang 16 Sáng kiến kinh nghiệm “DẠY HỌC MƠN LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY QUA ĐÈN CHIẾU MICROSOFT POWERPOINT ”  NGƯỜI VIẾT Nguyễn Thò Yến TRƯỜNG THCS CÁT NHƠN Trang 17 Sáng kiến kinh nghiệm “DẠY HỌC MƠN LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY QUA ĐÈN CHIẾU MICROSOFT POWERPOINT ”  NGƯỜI VIẾT Nguyễn Thò Yến TRƯỜNG THCS CÁT NHƠN Trang 18 Sáng kiến kinh nghiệm “DẠY HỌC MƠN LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY QUA... TRƯỜNG THCS CÁT NHƠN Trang 23 Sáng kiến kinh nghiệm “DẠY HỌC MƠN LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY QUA ĐÈN CHIẾU MICROSOFT POWERPOINT ”  NGƯỜI VIẾT Nguyễn Thò Yến TRƯỜNG THCS CÁT NHƠN Trang 24 Sáng kiến kinh nghiệm “DẠY HỌC MƠN LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY QUA ĐÈN CHIẾU MICROSOFT POWERPOINT ”  NGƯỜI VIẾT Nguyễn Thò Yến TRƯỜNG THCS CÁT NHƠN Trang 25 Sáng kiến kinh nghiệm “DẠY HỌC MƠN LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY QUA...Sáng kiến kinh nghiệm “DẠY HỌC MƠN LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY QUA ĐÈN CHIẾU MICROSOFT POWERPOINT ”  NGƯỜI VIẾT Nguyễn Thò Yến TRƯỜNG THCS CÁT NHƠN Trang 11 Sáng kiến kinh nghiệm “DẠY HỌC MƠN LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY QUA ĐÈN CHIẾU MICROSOFT POWERPOINT ”  NGƯỜI VIẾT Nguyễn Thò Yến TRƯỜNG THCS CÁT NHƠN Trang 12 Sáng kiến kinh nghiệm “DẠY HỌC MƠN LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY QUA ĐÈN CHIẾU MICROSOFT... Thò Yến TRƯỜNG THCS CÁT NHƠN Trang 26 Sáng kiến kinh nghiệm “DẠY HỌC MƠN LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY QUA ĐÈN CHIẾU MICROSOFT POWERPOINT ” - Có khả năng thay thế giải pháp hiện có  NGƯỜI VIẾT Nguyễn Thò Yến TRƯỜNG THCS CÁT NHƠN Trang 27 Sáng kiến kinh nghiệm “DẠY HỌC MƠN LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY QUA ĐÈN CHIẾU MICROSOFT POWERPOINT ” Sáng kiến kinh nghiệm Dạy học mơn Lịch sử bằng sơ đồ tư duy qua đèn chiếu... thế các phương pháp dạy học truyền thống và phương pháp dạy học hiện đại, vì phương pháp dạy học này tơi đã sử dụng tổng hợp các phương pháp dạy học truyền thống và phương pháp dạy học hiện đại - Khả năng áp dụng ở đơn vị hoặc trong ngành Sáng kiến kinh nghiệm Dạy học mơn Lịch sử bằng sơ đồ tư duy qua đèn chiếu MICROSOFT POWRPOINT ” của tơi, có thể sử dụng dạy học trong các mơn học xã hội như: Mơn... Sáng kiến kinh nghiệm “DẠY HỌC MƠN LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY QUA ĐÈN CHIẾU MICROSOFT POWERPOINT ”  NGƯỜI VIẾT Nguyễn Thò Yến TRƯỜNG THCS CÁT NHƠN Trang 21 Sáng kiến kinh nghiệm “DẠY HỌC MƠN LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY QUA ĐÈN CHIẾU MICROSOFT POWERPOINT ”  NGƯỜI VIẾT Nguyễn Thò Yến TRƯỜNG THCS CÁT NHƠN Trang 22 Sáng kiến kinh nghiệm “DẠY HỌC MƠN LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY QUA ĐÈN CHIẾU MICROSOFT POWERPOINT... TRƯỜNG THCS CÁT NHƠN Trang 19 Sáng kiến kinh nghiệm “DẠY HỌC MƠN LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY QUA ĐÈN CHIẾU MICROSOFT POWERPOINT ” Lịch sử lớp 9, trong các năm học 2013 -2014, tơi đã dạy trải nghiệm mơn Lịch sử lớp 9, bài 10 “Các nước Tây Âu”, bằng sơ đồ tư duy qua đèn chiếu MICROSOFT POWRPOINT, cụ thể như sau:  NGƯỜI VIẾT Nguyễn Thò Yến TRƯỜNG THCS CÁT NHƠN Trang 20 Sáng kiến kinh nghiệm “DẠY HỌC MƠN LỊCH... nghiệm “DẠY HỌC MƠN LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY QUA ĐÈN CHIẾU MICROSOFT POWERPOINT ” - Có nhân viên kỹ thuật chun lắp láp máy móc (Phòng đèn chiếu và phòng máy vẽ sơ đồ tư duy) , nhằm để phục vụ tốt cho việc soạn giảng của giáo viên và học tập của học sinh - Khen thương, kích lệ đối với các giáo viên thực hiện dạy học mơn Lịch sử bằng sơ đồ tư duy qua đèn chiếu MICROSOFT POWRPOINT, vì khi soạn bài dạy- học. .. pháp Sáng kiến kinh nghiệm Dạy học mơn Lịch sử bằng sơ đồ tư duy qua đèn chiếu MICROSOFT POWRPOINT ” của tơi, chắc chắn trong tư ng lai sẽ thực hiện phổ biến, nếu như Đảng, Nhà nước và Ngành Giáo dục của ta thật sự quan tâm đầu tư về các dạyhọc này và có chế độ đãi ngộ đối với các giáo viên dạy mơn học Lịch sử, vì các giáo viên dạy mơn học Lịch sử khơng hái ra tiền như các mơn học Tốn, Anh, Hóa, Lý, . III, học cho tốt hơn mơn Lịch sử. Phương pháp dạy học (PPDH) bằng Bản đồ tư duy (BĐTD) còn gọi là Sơ đồ tư duy, Lược đồ tư duy, … là hình thức ghi chép nhằm tìm tòi đào sâu, mở rộng một ý tư ng, tóm. nghiệm “DẠY HỌC MƠN LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY QUA ĐÈN CHIẾU MICROSOFT POWERPOINT ” Tơi đã áp dụng Dạy học mơn Lịch sử bằng sơ đồ tư duy qua đèn chiếu MICROSOFT POWRPOINT ”, trong các năm học 2011-2012,. nghiệm “DẠY HỌC MƠN LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY QUA ĐÈN CHIẾU MICROSOFT POWERPOINT ” Sáng kiến kinh nghiệm Dạy học mơn Lịch sử bằng sơ đồ tư duy qua đèn chiếu MICROSOFT POWRPOINT ” của tơi đã dạy

Từ khóa liên quan

Mục lục

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan