SKKN tổ chức hoạt động dạy học lịch sử lớp 9 bằng bản đồ tư duy

15 2.3K 4
SKKN tổ chức hoạt động dạy học lịch sử lớp 9 bằng bản đồ tư duy

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Xu hướng của sự phát triển giáo dục hiện nay ở các nước trên thế giới là hướng đến việc đào tạo những con người có năng lực đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội, phát triển nền văn minh loài người, biết làm kinh tế, biết quản lý. Trong chiến lược giáo dục các nước đều thể hiện tư tưởng làm cho giáo dục đáp ứng được những thay đổi của xã hội, của thời đại. Trong bối cảnh đó, để nước ta nhanh chóng tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội, phải phát triển giáo dục đào tạo, phát triển nguồn lực con người là yếu tố cơ bản của sự phát triển chung và bền vững, đào tạo những con người “ vừa hồng, vừa chuyên” yêu nước thiết tha

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Xu hướng phát triển giáo dục nước giới hướng đến việc đào tạo người có lực đóng góp vào tiến xã hội, phát triển văn minh loài người, biết làm kinh tế, biết quản lý Trong chiến lược giáo dục nước thể tư tưởng làm cho giáo dục đáp ứng thay đổi xã hội, thời đại Trong bối cảnh đó, để nước ta nhanh chóng tiến hành cơng nghiệp hóa- đại hóa đất nước nhằm thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Vững bước lên Chủ nghĩa xã hội, phải phát triển giáo dục đào tạo, phát triển nguồn lực người yếu tố phát triển chung bền vững, đào tạo người “ vừa hồng, vừa chuyên” yêu nước thiết tha Xuất phát từ nhu cầu chung xã hội, môn lịch sử nhà trường nói chung lịch sử lớp nói riêng đổi nội dung, phương pháp dạy học điều phát huy tầm quan trọng môn lịch sử Như biết lịch sử một môn học đặc thù với chuỗi kiện, diễn biến diễn khứ Vì vậy, nhiệm vụ dạy học lịch sử khôi phục lại tranh khứ để từ rút học từ khứ, vận dụng vào sống tương lai Đây môn học yêu cầu người học phải “Biết kiện - Hiểu kiện – Nhớ kiện”, từ có phân tích, tư lơgic, khái qt, đánh giá kiện Tuy nhiên, đồ dùng dạy học truyền thống nhiều hạn chế, chưa thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu môn yêu cầu trình đổi phương pháp dạy học môn lịch sử Trong việc khôi phục lại tranh khứ cách sinh động phương tiện trực quan yếu tố cần thiết Do đó, bên cạnh ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào giảng dạy việc sử dụng sơ đồ tư dạy học phương pháp tối ưu nhằm phát huy tính tích cực khả tư học sinh Trước thực tiễn đó, với sáng kiến kinh nghiệm mạnh dạn sử dụng sơ đồ tư vào việc nâng cao hiệu dạy học môn Lịch sử nhà trường Với mong muốn việc sử dụng sơ đồ tư mở rộng nhà trường toàn ngành, lý tơi chọn đề tài “Tổ chức hoạt động dạy học lịch sử lớp sơ đồ tư duy” Với đề tài này, muốn tìm hiểu thực trạng dạy học lịch sử lớp sao? Trên sở tơi sử dụng phương pháp dạy học “Tổ chức hoạt động dạy học lịch sử lớp sơ đồ tư duy” theo hướng tích cực giúp cho giáo viên học sinh u thích mơn lịch sử nâng cao hiểu biết phương pháp dạy học để đưa chất lượng dạy học mơn có kết cao GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 2.1 Cơ sở lí luận vấn đề Sơ đồ tư gọi đồ tư duy, lược đồ tư duy, hình thức ghi chép nhằm tìm tịi đào sâu, mở rộng ý tưởng, hệ thống hóa chủ đề hay mạch kiến thức cách kết hợp sử dụng đồng thời hình ảnh, đường nét, màu sắc, chữ viết với tư tích cực để mở rộng đào sâu ý tưởng Đặc biệt sơ đồ tư sơ đồ mở, không yêu cầu tỉ lệ, chi tiết chặt chẽ đồ địa lí, vẽ thêm bớt nhánh, người vẽ kiểu khác nhau, dùng màu sắc, hình ảnh, cụm từ diễn đạt khác nhau, chủ đề người “thể hiện” dạng sơ đồ tư theo cách riêng, việc lập sơ đồ tư phát huy tối đa khả sáng tạo người Cơ chế hoạt động sơ đồ tư trọng tới hình ảnh, màu sắc, với mạng lưới liên tưởng (các nhánh) Sơ đồ tư công cụ đồ họa nối hình ảnh có liên hệ với vận dụng sơ đồ tư vào hỗ trợ dạy học kiến thức mới, củng cố kiến thức sau tiết học, ôn tập hệ thống hóa kiến thức sau chương giúp học sinh hiểu bài, nhớ lâu, nhớ sâu Đối với học sinh: + Sơ đồ tư giúp học sinh học phương pháp học: Việc rèn luyện phương pháp học cho học sinh không biện pháp nâng cao hiệu dạy học mà mục tiêu dạy học Thực tế cho thấy số học sinh học chăm học kém, môn học thuộc Lịch sử, em thường học biết đấy, học phần sau quên phần trước liên kết kiến thức với nhau, vận dụng kiến thức học trước vào phần sau Phần lớn số học sinh đọc sách nghe giảng lớp cách tự ghi chép để lưu thơng tin, lưu kiến thức trọng tâm vào trí nhớ Sử dụng thành thạo sơ đồ tư dạy học học sinh học phương pháp học, tăng tính độc lập, chủ động, sáng tạo phát triển tư + Giúp học sinh học tập cách tích cực: Một số kết nghiên cứu cho thấy não người hiểu sâu, nhớ lâu in đậm mà tự suy nghĩ, tự viết, vẽ theo ngơn ngữ mình, việc sử dụng sơ đồ tư giúp học sinh học tập cách tích cực, huy động tối đa tư sáng tạo học mình, từ nhớ lâu hiểu sâu + Học sinh tự vẽ sơ đồ tư có ưu điểm: Phát huy tối đa tính sáng tạo, phát triển khiếu hội họa, sở thích mình, em tự chọn màu sắc (xanh, đỏ, vàng, tím,…), đường nét (đậm, nhạt, thẳng, cong…), em tự “sáng tác” nên sơ đồ tư thể rõ cách hiểu, cách trình bày kiến thức học sinh sơ đồ tư em tự thiết kế em u q, trân trọng “tác phẩm” - Đối với giáo viên + Sơ đồ tư - phương pháp dạy học cách sử dụng đồng thời hình ảnh, đường nét, màu sắc, chữ viết, với tư tích cực khơng tạo hứng thú học tập học sinh mà cịn góp phần đổi làm phong phú phương pháp giáo dục tích cực + Dạy học sơ đồ tư dành nhiều thời gian cho học sinh làm việc, chia sẻ với bạn bè, công việc giáo viên đỡ vất vả nhiều so với cách dạy truyền thống Dạy học sơ đồ tư giúp học sinh thuộc lớp, nhớ nhanh, nhớ sâu, nhớ lâu nhớ xác nội dung học Dạy học phương pháp sơ đồ tư giúp em khơng thấy nhàm chán học dài dịng mà sôi nổi, hào hứng từ đầu đến cuối tiết học + Dạy học sơ đồ tư nâng cao hiệu việc củng cố kiến thức, rèn kỹ phát triển tư lơgíc cho HS Với chủ trương giảm tải thực từ năm học này, dạy sơ đồ tư làm cho trị khơng bị thời gian vào chi tiết vụn vặn, trùng lặp mà tập trung thảo luận sâu phát triển vấn đề cốt lõi + Dạy học sơ đồ tư cịn có tác dụng phân loại đối tượng học sinh: học sinh khá, giỏi phát huy khả sáng tạo, lập sơ đồ tư theo hiểu biết hiểu bài, nhớ sâu lâu Trái lại học sinh học trung bình trở xuống khó tiếp cận vận dụng chậm Do dạy học theo sơ đồ tư giáo viên cần dành thời gian hướng dẫn cho đối tượng học sinh nhiều Đổi phương pháp dạy học xưa thường gắn liền với đổi khoa học công nghệ, đòi hỏi hạ tầng sở vật chất tốt Những điều kiện lại thường khó thực trường vùng sâu vùng xa, nơi kinh tế nhiều khó khăn Song dạy học sơ đồ tư dạy tất trường học nơi sở hạ tầng chưa đầu tư đầu tư chưa đầy đủ áp dụng tốt cách làm bảng phụ 2.2 Thực trạng vấn đề Qua nắm bắt tình hình trao đổi với đồng nghiệp việc giảng dạy lịch sử có liên quan đến sơ đồ tư tơi nhận thấy Về phía giáo viên: Khi giảng dạy tiết có liên quan đến sơ đồ tư đơn giản, cần lấy sẵn tiết có mạng Internet chỉnh sửa đôi chút giáo án khơng thể rõ bước tiến hành sử dụng sơ đồ tư nào, thơng qua sơ đồ tư giáo viên chưa hướng dẫn cụ thể cho học sinh cách thiết kế sử dụng nắm bắt kiến thức sơ đồ tư Bên cạnh số giáo viên chưa thật trọng tẻ nhạt với phương pháp dạy học : Về phía học sinh chưa có thói quen chuẩn bị đồ dùng học tập giấy A4, bút màu, bút chì, tẩy bảng phụ tiết học lịch sử mà dung cho tiết học Mỹ thuật Mặt khác, học sinh chưa hiểu rõ cách thể nội dung, kiến thức việc thiết kế sử dụng sơ đồ tư em cịn lúng túng, trình bày bẩn đẫn đến hoạt động dạy học thầy trò nhàm chán, tẻ nhạt, em nhanh quên kiến thức môn học dẫn đến chất lượng không cao Ngay từ đầu nhận lớp tiến hành khảo sát chất lượng đầu năm môn lịch sử khối kết cho thấy thấp: TSHS KẾT QUẢ Điểm - 10 43 Điểm – Điểm - Điểm 10 18 15 Với địa bàn tương đối khó khăn, nhận thức người dân cịn thấp, hiểu biết chưa cao, học sinh chưa ham muốn học tập mơn Chính vậy, chất lượng học tập, sáng tạo, tư học sinh yếu việc sử dụng sơ đồ tư học tập em gặp khó khăn Hầu em chưa có thói quen tìm hiểu, vận dụng, sáng tạo mà quen nghe, quen ghi chép mà giáo viên nói Hơn chương trình lịch sử rộng, kiến thức nhiều mà giáo viên chưa rút gọn cần truyền đạt, giới thiệu qua vấn đề cần hướng dẫn cho học sinh 2.3 Các biện pháp tiến hành để giải vấn đề Qua tìm hiểu thực tế sử dụng dạy học môn lịch sử trường THCS Lùng Vai, thân thực giải pháp để sử dụng sơ đồ tư dạy học môn lịch sử lớp sau 2.3.1 Tổ chức dạy học sơ đồ tư Dựa vào nguyên tắc dạy học tác dụng sơ đồ tư áp dụng dạy nhiều dạng bài: Bài mới, ôn tập, hệ thống chương giai đoạn, làm tập lịch sử, đặc biệt củng cố Giáo viên hướng dẫn học sinh từ khái quát đến cụ thể, dựa sở nguyên lý sơ đồ tư hướng dẫn học sinh lập sơ đồ tư duy: Thực dạy học cách lập sơ đồ tư tóm tắt qua bước: - Bước 1: Học sinh lập sơ đồ tư theo nhóm hay cá nhân với gợi ý, hướng dẫn giáo viên - Bước 2: Học sinh đại diện nhóm học sinh lên báo cáo, thuyết minh BĐTD mà nhóm thiết lập - Bước 3: Học sinh thảo luận, bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện sơ đồ tư kiến thức học Giáo viên người cố vấn, trọng tài giúp học sinh hoàn chỉnh, từ dẫn dắt đến kiến thức học - Bước 4: Củng cố kiến thức sơ đồ tư mà giáo viên chuẩn bị sẵn sơ đồ tư mà lớp tham gia chỉnh sửa hoàn chỉnh, cho học sinh lên trình bày, thuyết minh kiến thức Khi củng cố kiến thức giáo viên hướng dẫn học sinh hệ thống kiến thức học sơ đồ tư - Ghi bảng: Giáo viên tóm tắt học sơ đồ kiến thức (Dàn bài) Hoạt động 1: Lập BĐTD Giáo viên hướng dẫn, gợi ý học sinh tiếp cận nội dung học Chia lớp thành nhóm, nhóm phân cơng vẽ BĐTD cho nội dung hướng dẫn học sinh triển khai sơ đồ theo vấn đề, nội dung… - Lưu ý với học sinh viết nội dung chính, ngắn gọn, trình bày phát triển thêm Hoạt động 2: Báo cáo, thuyết minh BĐTD Cử đại diện nhóm lên báo cáo, thuyết minh kết nhóm thiết lập Qua hoạt động giáo viên nắm việc hiểu kiến thức, kỹ trình bày, tinh thần học tập học sinh, từ giáo viên vừ bổ sung kiến thức vừa rèn cho em khả thuyết trình trước đơng người, kỹ tự tin Hoạt động 3: Thảo luận, chỉnh sửa, hoàn thiện BĐTD Tổ chức cho học sinh thảo luận, bổ sung, chỉnh sửa, chất vấn, khắc sâu kiến thức hoàn thiện sơ đồ tư kiến thức nội dung vừa tìm hiểu (giáo viên người cố vấn, trọng tài giúp học sinh hoàn chỉnh học) Hoạt động 4: Củng cố kiến thức BĐTD Giáo viên cho học sinh lên trình bày, thuyết minh kiến thức bài, thông qua sơ đồ tư chuẩn bị sẵn (vẽ bảng phụ bìa, thể máy chiếu), em vừa thiết kế lớp chỉnh sửa, hoàn thiện 2.3.2 Sử dụng sơ đồ tư việc kiểm tra cũ Vì thời gian kiểm tra cũ không nhiều, khoảng 5-7 phút nên yêu cầu giáo viên thường không q khó, khơng địi hỏi nhiều phân tích, so sánh để trả lời câu hỏi Giáo viên thường yêu cầu học sinh tái lại phần nội dung học cách gọi học sinh lên bảng trả lời câu hỏi Giáo viên chấm điểm tùy vào mức độ thuộc học sinh Cách làm vơ tình để nhiều học sinh roi vào tình trạng “học vẹt”, đọc thuộc lịng mà khơng hiểu Do đó, cần phải có thay đổi việc kiểm tra, đánh giá nhận thức học sinh, yêu cầu đặt không “phần nhớ” mà cần trọng đến “phần hiểu” Cách làm vừa tránh việc học vẹt, vừa đánh giá xác học sinh, đồng thời nâng cao chất lượng học tập Sử dụng sơ đồ tư vừa giúp giáo viên kiểm tra phần nhớ lẫn phần hiểu học sinh học cũ Các sơ đồ thường giáo viên sử dụng dạng thiếu thông tin, yêu cầu học sinh điền thơng tin cịn thiếu rút nhận xét mối quan hệ nhánh thơng tin với từ khóa trung tâm Ví dụ: Trước dạy học Các nước Châu Phi (lịch sử 9), giáo viên yêu cầu học sinh lên bảng điền thơng tin cịn thiếu để hồn thiện sơ đồ tư đời trình phát triển thành viên tổ chức ASEAN(mục II, III Các nước Đông Nam Á) Sau học sinh hoàn thiện sơ đồ, học sinh cần rút nhận xét hoàn cảnh đời, mục tiêu hoạt động, phát triền thành viên tổ chức hay nói cách khác nhận xét mối quan hệ nhánh thơng tin với từ chìa khóa trung tâm Đây phần hiểu học sinh mà giáo viên cần vào để đánh giá, nhận xét 2.3.3 Sử dụng sơ đồ tư việc giảng Sử dụng đồ tư gợi ý cho cách trình bày Giáo viên thay gạch chân đầu dịng ý cần trình bày lên bảng sử dụng sơ đồ tư để thể phần toàn nội dung học cách trực quan Ví dụ: Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (Lịch sử 9), để xác định lệnh Tổng khởi nghĩa, việc giành quyền Hà Nội, nước ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thành công cách mạng tháng Tám phần kiến thức không khó khơng dễ nhớ học sinh Nếu giáo viên sử dụng phương pháp trình bày truyền thống vấn đề giải khơng hiệu nội dung dàn trải, hết nội dung đến nội dung khác, học sinh không thấy mối quan hệ việc chớp thời để Tổng khởi nghĩa việc dành quyền Hà Nội có ý nghĩa việc giành quyền nước đặc biệt ý nghĩa to lớn, nguyên nhân thành công cách mạng tháng Tám Sau giới thiệu xong nội dung kiến thức cần nắm học hôm giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc theo cá nhân theo nhóm nhỏ, dựa vào nội dung sách giáo khoa, đồ sách giáo khoa, đồ treo tường để hoàn thành tập Cuối giáo viên học sinh hoàn thiện sơ đồ tư kiến thức theo ý muốn mình, kết sau 2.3.4 Sử dụng đồ tư việc củng cố kiến thức học Phù hợp với kiến thức củng cố kiến thức cho học sinh sau học dạng tập thích hợp cho học sinh tự thiết kế cho đồ theo ý muốn sáng tạo với màu sắc tùy ý, sơ đồ thiếu nội dung kiến thức cụ thể đầy đủ lượng kiến thức học vừa tiếp thu học, hoạt động cá nhân nhóm Tuy nhiên, thơng tin cịn thiếu bao trùm nội dung toàn để lần nhằm khắc sâu kiến thức lưu ý đến trọng tâm học Ví dụ: Khi dạy 11: Trật tự giới sau chiến tranh giới thứ hai (lịch sử 9), sau học sinh tự thiết kế cho sơ đồ tư xong giáo viên so sánh, đối chiếu, nhận xét đánh giá học sinh với sơ đồ tư mà giáo viên chuẩn bị sẵn Lưu ý đánh giá, nhận xét kiến thức thể đồ không tập trung đánh giá, nhận xét màu sắc, hình vẽ Có thể tham khảo sơ đồ tư 11 sau Qua việc củng cố nội dung học theo hình thức học sinh nhớ lâu, nhớ kỹ nội dung học phát huy tính sáng tạo, tư mình, giúp em u thích mơn lịch sử 2.4 Hiệu Sáng kiến kinh nghiệm Qua nhiều năm dạy học lịch sử lớp nhận thấy đổi phương pháp dạy học sử dụng nhuần nhuyễn tiết dạy làm cho tiết dạy sinh động, học sinh hứng thú học tập đặc biệt phát huy hết khả tư duy, sáng 10 tạo, óc thẩm mỹ em Từ tơi hướng dẫn cho em sử dụng không học mơn lịch sử mà em tự học môn học khác theo cách lập sơ đồ tư bước mà hướng dẫn Để nắm bắt hiệu sử dụng sơ đồ tư dạy học lịch sử với giải pháp nêu tiến hành thử nghiệm qua khảo sát thực tế trực tiếp kết đạt chuyển biến rõ rệt: Bảng thống kê đánh giá việc học mơn lịch sử học sinh khối học kì I năm học 2012-2013 KẾT QUẢ TSHS 43 Điểm - 10 Điểm – Điểm - Điểm TS TS TS TS 14 20 Sau ứng dụng vào tiết học mang lại hiệu thiết thực như: Giúp học sinh thuộc lớp, nhớ nhanh, nhớ sâu lâu nội dung học Mặt khác, dạy học sơ đồ tư giúp học sinh không nhàm chán học mà sôi nổi, hào hứng từ đầu đến cuối tiết học Phương pháp đặc biệt có ích việc củng cố kiến thức rèn luyện, phát triển tư logic, lực cho học sinh, học sinh khá, giỏi Học sinh tự học nhà hiệu quả, khơng tốn Qua kết đạt cho thấy em u thích mơn lịch sử, nhận thức đắn tầm quan trọng lịch sử thành thạo việc lập sử dụng sơ đồ tư học tập môn lịch sử KẾT LUẬN Đổi phương pháp dạy học điều mà ngành giáo dục cố gắng thực để nâng cao chất lượng đào tạo Tuy nhiên, việc thực riêng lẻ định không mang lại hiệu cao mà cần có vào đồng cấp lãnh đạo, toàn thể giáo viên tất môn học, cấp học 11 Qua nghiên cứu lí luận thực nghiệm dạy học cho thấy, sử dụng sơ đồ tư dạy học kiến thức giúp học sinh học tập cách chủ động, tích cực huy động tất học sinh tham gia xây dựng cách hào hứng Với sản phẩm độc đáo “kiến thức hội họa” niềm vui sáng tạo hàng ngày học sinh niềm vui thầy giáo phụ huynh học sinh chứng kiến thành lao động học trò Cách học cịn phát triển lực riêng học sinh khơng trí tuệ, hệ thống hóa kiến thức (huy động điều học trước chọn lọc ý để ghi), khả hội họa (hình thức trình bày, kết hợp hình vẽ, chữ viết, màu sắc) Có thể nói sau tập huấn đổi phương pháp dạy học (trong có nội dung thiết kế, sử dụng sơ đồ tư duy) triển khai bước đầu tạo khơng khí sơi nổi, hào hứng thầy trò, buổi sinh hoạt tổ chuyên môn hoạt động dạy học nhà trường Việc vận dụng sơ đồ tư dạy học dần hình thành cho học sinh tư mạch lạc, hiểu biết vấn đề cách sâu sắc, có cách nhìn vấn đề cách hệ thống, khoa học Sử dụng sơ đồ tư kết hợp với phương pháp dạy học tích cực khác vấn đáp gợi mở, thuyết trình, có tính khả thi cao góp phần đổi phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng môn, thực chủ trương ngành không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục Từ kết thu trình sử dụng đồ tư vào dạy học lịch sử lớp để nâng cao chất lượng dạy học thân đúc rút số kinh nghiệm sau: - Bản thân giáo viên không ngừng nâng cao tay nghề chuyên môn nghiệp vụ mà sáng tạo, nghệ thuật hội họa - Phải thường xuyên tổ chức dạy học theo phương pháp sử dụng sơ đồ tư để phát triển hết khả sáng tạo, thẩm mỹ, khả tư học sinh - Cần phải hướng dẫn kỹ cho học sinh chuẩn bị nội dung học nhà thông qua BĐTD, sau kiểm tra chuẩn bị em quan tâm nhóm, học sinh yếu kém, tuyên dương, động viên nhóm học sinh làm tốt nhiệm vụ mà giáo viên giao để khuyến khích em phát huy tạo niềm say mê cho em u thích mơn học 12 - Tuy nhiên, khơng phải nội dung nào, học sử dụng sơ đồ tư sử dụng cho học Giáo viên cần có linh hoạt sử dụng lúc, cách, phù hợp với đối tượng học sinh quan trọng đảm bảo việc truyền tải nội dung học Những giải pháp trình bày đúc kết kinh nghiệm từ q trình tơi làm giáo viên đứng lớp, công tác môi trường làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp cụ thể thực tế kết học sinh lớp Qua giai đoạn học, tơi nhận thấy thầy trò hiểu Bản thân em tiết học lịch sử ln có mạnh dạn tin tưởng đưa ý kiến, câu hỏi thắc mắc, mạnh dạn thiết kế sơ đồ tư đến cho thầy, cho bạn lớp Điều làm tơi phải khơng ngừng tìm tịi, nghiên cứu kiến thức trước giải đáp, mô tả cho em Trên số giải pháp sử dụng sơ đồ tư dạy học lịch sử lớp chắn cịn nhiều thiếu sót, hạn chế Rất mong trao đổi, đóng góp đồng nghiệp để nhiệm vụ dạy học tốt Tôi xin chân thành cảm ơn! Lùng Vai, tháng 01 năm 2013 Giáo viên Đặng Thị Thu Loan NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA NHÀ TRƯỜNG 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu hướng dẫn dạy học theo phương pháp lập đồ tư TS Trần Đình Châu TS Đặng Thị Thu Thủy Bộ GD &ĐT 14 Hoạt động dạy học phương pháp “Lập đồ tư duy” (Tài nguyên dạy học Bộ GD&ĐT) Sách giáo khoa, sách giáo viên lịch sử lớp Một số hình ảnh, đồ khai thác từ mạng Internet Một số vấn đề đổi PPDH trường THCS lớp 9(2006) GD-ĐT 15 ... trạng dạy học lịch sử lớp sao? Trên sở tơi sử dụng phương pháp dạy học ? ?Tổ chức hoạt động dạy học lịch sử lớp sơ đồ tư duy? ?? theo hướng tích cực giúp cho giáo viên học sinh u thích mơn lịch sử nâng... dụng dạy học môn lịch sử trường THCS Lùng Vai, thân thực giải pháp để sử dụng sơ đồ tư dạy học môn lịch sử lớp sau 2.3.1 Tổ chức dạy học sơ đồ tư Dựa vào nguyên tắc dạy học tác dụng sơ đồ tư áp... nâng cao hiệu dạy học môn Lịch sử nhà trường Với mong muốn việc sử dụng sơ đồ tư mở rộng nhà trường toàn ngành, lý tơi chọn đề tài ? ?Tổ chức hoạt động dạy học lịch sử lớp sơ đồ tư duy? ?? Với đề tài

Ngày đăng: 27/08/2014, 21:25

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan