Giáo án sinh học 7 cả năm

141 4.5K 11

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 10:36

MỞ ĐẦU Bài 1: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG VÀ PHONG PHÚI. MỤC TIấU: 1. Kiến thức: HS chứng minh được sự đa dạng và phong phú của động vật thể hiện ở số loài và môi trường sống. 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, tổng hợp, so sánh. Kĩ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm. 3. Thái độ: Có ý thức yêu thích bộ môn. Trng THCS Sn Mu Giỏo ỏn sinh hc 7 Tun 1 Ngy son: 12/08/2013 Tit 1 Ngy dy: 14/08/2013 M U Bi 1: TH GII NG VT A DNG V PHONG PH I. MC TIấU: 1. Kiến thức: - HS chứng minh đợc sự đa dạng và phong phú của động vật thể hiện ở số loài và môi trờng sống. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, tổng hợp, so sánh. - Kĩ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm. 3. Thái độ: - Có ý thức yêu thích bộ môn. II. DNG DY HC : - GV: - Chuẩn bị tranh vẽ về động vật và môi trờng sống của chúng. III. PHNG PHP DY HC : - Nêu và giải quyết vấn đề, vấn đáp, trực quan, giảng giải. - Tổ chức hoạt động nhóm. IV. TIN TRèNH DY HC : 1. n nh lp : (1p) 2. Kiểm tra bài cũ: khụng 3. Dạy học bài mới: Giỏo Viờn : on Kim Tựng Nm hc : 2013-2014 1 Trng THCS Sn Mu Giỏo ỏn sinh hc 7 3. Kiểm tra đánh giá: (5p) - Sự đa dạng và phong phú của động vật đợc thể hiện ở những điểm nào? - Vì sao động vật có mặt ở khắp nơi trên trái đất? 4. Dặn dò: (3p) - Học bài - Xem trớc bài mới 5. Rỳt kinh nghim: Giỏo Viờn : on Kim Tựng Nm hc : 2013-2014 Hoạt động của thầy và trò Nội dung * Hoạt động 1: Tìm hiểu sự đa dạng loài và phong phú về số lợng cá thể (18p) - GV yêu cầu HS quan sát H1.1 , H1.2 và đọc thông tin, thảo luận: + Sự đa dạng và phong phú về loài đợc thể hiện nh thế nào? + Kể tên các loài động vật đợc thu thập khi kéo một mẻ lới trên biển, tát một ao cá, đơm đó qua một đêm ở ao hồ? + Kể tên các loài động vật tham gia vào bản giao hởng trong đêm trên những cánh đồng? +HS quan sát H1.1 , H1.2 và đọc thông tin, thảo luận nhóm sau đó trình bày, nhận xét, bổ sung. - GV thông báo thêm: một số động vật đ- ợc thuần hóa trở thành vật nuôi phục vụ nhu cầu của con ngời nên có những đặc tính khác xa so với tổ tiên - GV hoàn thiện kiến thức cho HS * Hoạt động 2: Tìm hiểu đa dạng về môi trờng sống (18p) - GV yêu cầu HS quan sát H1.4 hoàn thành bài tập điền tên HS quan sát H1.4 hoàn thành bài tập điền tên sau đó trình bày, nhận xét, bổ sung và rút ra kết luận - GV yêu cầu HS đọc thông tin ở H1.3 và thảo luận: + Đặc điểm nào giúp chim cánh cụt thích nghi với khí hậu giá lạnh ở vùng cực? + Nguyên nhân nào khiến động vật vùng nhiệt đới đa dạng và phong phú hơn động vật vùng ôn đới và Nam Cực? + Động vật ở nớc ta có đa dạng và phong phú không? Vì sao? HS quan sát H1.3, thảo luân sau đó trình bày, nhận xét, bổ sung và rút ra kết luận - GV hoàn thiện kiến thức cho HS - GV yêu cầu HS đọc kết luận chung I. Đa dng loài và phong phú về số l ợng các thể - Thế giới động vật đa dạng về số loài, số lợng cá thể trong loài. Ngoài ra còn đa dạng về kích thớc, lối sống. II. Đa dạng về môi tr ờng sống - Động vật có mặt khắp nơi do chúng thích nghi với mọi môi trờng sống vì vậy có sự đa dạng về môi trờng sống 2 Trng THCS Sn Mu Giỏo ỏn sinh hc 7 Tun 1 Ngy son: 15/08/2013 Tit 2 Ngy dy: 17/08/2013 Bi 2: PHN BIT NG VT VI THC VT C IM CHUNG CA NG VT I. MC TIấU: 1. Kiến thức: - HS nêu đợc đặc điểm cơ bản để phân biệt động vật với thực vật. - Nêu đợc đặc điểm chung của động vật. - HS nắm đợc sơ lợc sự phân chia giới động vật. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, tổng hợp, so sánh. - Kĩ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm. 3. Thái độ: - Có ý thức yêu thích bộ môn. II. DNG DY HC : - GV: - Chuẩn bị tranh vẽ H2.1, bảng phụ. - HS: Kẻ bảng 1 và 2 vào vở. III. PHNG PHP DY HC : - Nêu và giải quyết vấn đề, vấn đáp, trực quan, giảng giải. - Tổ chức hoạt động nhóm. IV. TIN TRèNH DY HC : 1. n nh lp : (1p) Giỏo Viờn : on Kim Tựng Nm hc : 2013-2014 3 Trng THCS Sn Mu Giỏo ỏn sinh hc 7 2. Kiểm tra bài cũ: (5p) - Sự đa dạng và phong phú của động vật đợc thể hiện ở những điểm nào? - Vì sao động vật có mặt ở khắp nơi trên trái đất? 2. Dạy học bài mới: 3. Kiểm tra đánh giá: (3p) - Nêu các đặc điểm chung của động vật? - Động vật giống và khác thực vật ở điểm nào? 4. Dặn dò: (2p) Giỏo Viờn : on Kim Tựng Nm hc : 2013-2014 Hoạt động của thầy và trò Nội dung * Hoạt động 1: Tìm hiểu các đặc điểm cơ bản để phân biệt động vật với thực vật (10p) - GV yêu cầu HS quan sát H2.1, thảo luận hoàn thành bảng 1 So sánh động vật và thực vật HS quan sát H2.1, thảo luận nhóm sau đó lên bảng trình bày, nhận xét, bổ sung. - GV nêu câu hỏi: + Động vật giống thực vật ở điểm nào? + Động vật khác thực vật ở điểm nào? HS dựa vào bảng 1, thảo luận sau đó trình bày, nhận xét và bổ sung - GV hoàn thiện kiến thức cho HS * Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm chung của động vật (10p) - GV yêu cầu HS hoàn thành bài tập trong SGK rồi từ đó rút ra các đặc điểm chung của động vật - HS hoàn thành bài tập sau đó trình bày, nhận xét, bổ sung và rút ra kết luận - GV hoàn thiện kiến thức cho HS * Hoạt động 3: Tìm hiểu về sự phân chia giới động vật (7p) - GV giảng giải: + Do sự phân loại mà giới động vật đ- ợc chia làm 20 ngành, thể hiện ở H2.2 + Chơng trình SH 7 chỉ học 8 ngành cơ bản * Hoạt động 4: Tìm hiểu vai trò của động vật (7p) - GV yêu cầu HS hoàn thành bảng 2 trong SGK và thảo luận: + Động vật có vai trò gì trong đời sống con ngời? HS hoàn thành bảng 2 và thảo luận sau đó trình bày, nhận xét, bổ sung rồi rút ra kết luận - GV hoàn thiện kiến thức cho HS - GV yêu cầu HS đọc kết luận chung I. Phân biệt động vật với thực vật - Giống nhau: + Đều đợc cấu tạo từ tế bào + Lớn lên, sinh sản - Khác nhau: + Động vật có khả năng di chuyển, sống dị dỡng, có hệ thần kinh và giác quan + Thực vật phần lớn không di chuyển, tự dỡng và tế bào có thành xenlulô II. Đặc điểm chung của động vt - Có khả năng di chuyển - Có hệ thần kinh và giác quan - Chủ yếu sống dị dỡng III. Sơ l ợc phân chia giới động vt - Giới động vật đực chia thành ĐV không xơng sống và ĐV có xơng sống + ĐV không xơng sống gồm 7 ngành từ ĐVNS đến chân khớp + ĐV có xơng sống có 1 ngành gồm cá, lỡng c. bò sát, chim, thú IV. Vai trò của động vật - Động vật cung cấp nguyên liệu làm thực phẩm, làm thí nghiệm, hỗ trợ con ngời trong lao động và giải trí - Một số động vật gây bệnh truyền nhiễm 4 Trng THCS Sn Mu Giỏo ỏn sinh hc 7 - Học bài - Đọc mục Em có biết - Xem trớc bài mới. 5. Rỳt kinh nghim: Tun 2 Ngy son: 20/08/2013 Tit 3 Ngy dy: 23/08/2013 CHNG I: NGNH NG VT NGUYấN SINH Bi 3: THC HNH QUAN ST MT S NG VT NGUYấN SINH I. MC TIấU: 1. Kiến thức: - HS thấy đợc 2 đại diện điển hình cho ĐVNS là trùng roi và trùng đế giày. - Phân biệt đợc hình dạng, cách di chuyển của 2 đại diện này. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, tổng hợp, thực hành. - Kĩ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm. 3. Thái độ: - Có ý thức nghiêm túc, tỉ mỉ, cẩn thận. II. DNG DY HC : - GV: - Chuẩn bị nh SGK - HS: Chuẩn bị theo nhóm III. PHNG PHP DY HC : - Nêu và giải quyết vấn đề, vấn đáp, trực quan, thực hành. - Tổ chức hoạt động nhóm. IV. TIN TRèNH DY HC : 1. n nh lp : (1p) Giỏo Viờn : on Kim Tựng Nm hc : 2013-2014 5 Trng THCS Sn Mu Giỏo ỏn sinh hc 7 2. Kiểm tra bài cũ: (5p) - Nêu các đặc điểm chung của động vật? - Động vật giống và khác thực vật ở điểm nào? 3. Dạy học bài mới: 3. Kiểm tra đánh giá: (3p) - GV yêu cầu HS vẽ trùng giày và trùng roi vào vở và ghi chú thích 4. Dặn dò: (2p) - Học bài - Xem trớc bài mới 5. Rỳt kinh nghim: Giỏo Viờn : on Kim Tựng Nm hc : 2013-2014 Hoạt động của thầy và trò Nội dung * Hoạt động 1: Tìm hiểu về hình dạng, cách di chuyển của trùng giày (17p) - GV hớng dẫn cho HS quan sát và thực hành các thao tác: + Dùng ống hút lấy một giọt nớc nhỏ ở nớc ngâm rơm + Nhỏ lên lam kính. dùng bông cản bớt tốc độ và quan sát dới kính hiển vi + Điều chỉnh thị trờng để tinh chỉnh + Quan sát H3.1, nhận biết trùng giày HS làm theo nhóm đã phân công - GV kiểm tra ngay trên kính hiển vi của các nhóm - GV yêu cầu HS lấy mẫu khác để quan sát - GV cho HS làm bài tập SGK và vẽ sơ l- ợc hình dạng trùng giày sau đó trình bày, nhận xét, bổ sung. * Hoạt động 2: Tìm hiểu về trùng roi (17p) - GV yêu cầu HS quan sát H3.2, H3.3 để nhận biết trùng roi - HS quan sát H3.2, H3.3 - GV yêu cầu HS lấy mẫu làm tiêu bản và quan sát tơng tự nh quan sát trùng giày HS lấy mẫu và quan sát dới kính hiển vi - GV nêu câu hỏi: +Trùng roi có hình dạng nh thế nào? + Cấu tạo của trùng roi? HS thảo luận dựa trên thông tin và hình quan sát đợc sau đó trình bày, nhận xét, bổ sung - GV yêu cầu HS làm bài tập mục sau đó trình bày, nhận xét, bổ sung - GV hoàn thiện kiến thức cho HS I. Quan sát trùng giày a. Hình dạng - Cơ thể có hình khối, không đối xứng, giống chiếc giày b. Di chuyển - Di chuyển nhờ lông bơi - Kiểu di chuyển: vừ a tiến vừa xoay c. Cấu tạo - Nhân: Nhân lớn và nhân nhỏ - Miệng - Hầu - Không bào thiêu hóa - Lỗ thoát - Không bào co bóp II. Quan sát trùng roi a. Hình dạng - Cơ thể trùng roi có hình lá dài, đầu tù, đuôi nhọn b. Cấu tạo - Cơ thể đơn bào - Có roi - Có điểm mắt màu đỏ - Có các hạt diệp lục c. Di chuyển - Nhờ roi - Kiểu di chuyển: vừa tiến vừa xoay 6 Trng THCS Sn Mu Giỏo ỏn sinh hc 7 Tun 2 Ngy son: 21/08/2013 Tit 4 Ngy dy: 24/08/2013 Bi 4: TRNG ROI I. MC TIấU: 1. Kiến thức: - HS nêu đợc đặc điểm cấu tạo, dinh dỡng và sinh sản của trùng roi xanh, khả năng hớng sáng của trùng roi xanh. - HS thấy đợc bớc chuyển quan trọng từ ĐV đơn bào đến ĐV đa bào qua đại diện là tập đoàn trùng roi 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, tổng hợp - Kĩ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm 3. Thái độ: - Yêu thích bộ môn II. DNG DY HC : - GV: - Chuẩn bị thanh vẽ H4.1, H4.2, H4.3, bảng phụ - HS: Kẻ phiếu học tập vào vở III. PHNG PHP DY HC : - Nêu và giải quyết vấn đề, vấn đáp, trực quan, thực hành - Tổ chức hoạt động nhóm IV. TIN TRèNH DY HC : 1. n nh lp : (1p) Giỏo Viờn : on Kim Tựng Nm hc : 2013-2014 7 Trng THCS Sn Mu Giỏo ỏn sinh hc 7 2. Kiểm tra bài cũ: (5p) - Nêu cấu tạo của trùng giày và cách di chuyển của nó? - Trình bày cấu tạo, hình dạng và cách di chuyển của trùng roi? 3. Dạy học bài mới: 3. Kiểm tra đánh giá: (3p) - Trình bày cấu tạo, di chuyển, dinh dỡng của trùng roi xanh? - Trùng roi xanh giống thực vật ở điểm nào? 4. Dặn dò: (2p) - Học bài - Đọc mục; Em có biết. - Xem trớc bài mới Giỏo Viờn : on Kim Tựng Nm hc : 2013-2014 Hoạt động của thầy và trò Nội dung * Hoạt động 1: Tìm hiểu về trùng roi xanh (20p) + VĐ 1: Tìm hiểu dinh dỡng của trùng roi xanh - GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK và thảo luận: + Trùng roi xanh dinh dỡng nh thế nào? + HS đọc thông tin, quan sát và thảo luận sau đó trình bày, nhận xét, bổ sung - GV nhận xét và yêu cầu HS rút ra kết luận + VĐ 2: Tìm hiểu cách sinh sản của trùng roi xanh - GV yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK, quan sát H4.2 và thảo luận: + Trình bày các bớc sinh sản của trùng roi xanh? + Hình thức sinh sản của trùng roi xanh là gì? HS đọc thông tin, quan sát và thảo luận sau đó trình bày, nhận xét, bổ sung - GV nhận xét và yêu cầu HS rút ra kết luận * Hoạt động 2: Tìm hiểu tập đoàn trùng roi (14p) - GV yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK, quan sát H4.3 và thảo luận hoàn thành bài tập mục HS đọc thông tin, quan sát và thảo luận sau đó trình bày, nhận xét, bổ sung - GV nhận xét và yêu cầu HS rút ra kết luận - GV: chia tạo thành tập đoàn mới - GV nêu câu hỏi: + Tập đoàn vôn vốc có ý nghĩa gì trong tiến hóa? - GV nhận xét và yêu cầu HS rút ra kết luận - GV yêu cầu HS đọc kết luận chung I. Trùng roi xanh 1. Dinh d ỡng - Tự dỡng và dị dỡng - Hô hấp: Trao đổi khí qua màng tế bào - Bài tiết: nhờ không bào co bóp thải n- ớc thừa và sản phẩm bài tiết ra ngoài góp phần điều chỉnh áp suất thẩm thấu 2. Sinh sản - Hình thức: Sinh sản vô tính bằng cách phân đôi cơ thể theo chiều dọc - Các bớc: + Nhân phân chia + Chất nguyên sinh phân đôi và các bào quan phân đôi + Cơ thể phân đôi theo chiều dọc II. Tập đoàn trùng roi - Là tập hợp các tế bào có roi, bớc đầu có sự phân hóa chức năng - Gợi ra mối liên hệ giữa động vật đơn bào và động vật đa bào 8 Trng THCS Sn Mu Giỏo ỏn sinh hc 7 5. Rỳt kinh nghim: Tun 3 Ngy son: 27/08/2013 Tit 5 Ngy dy: 30/08/2013 Bi 5: TRNG BIN HèNH V TRNG GIY I. MC TIấU: Sau bài học này, học sinh cần đạt 1. Kiến thức: - HS nêu đợc đặc điểm cấu tạo, di chuyển, dinh dỡng và sinh sản của trùng biến hình và trùng giày. - HS thấy đợc sự phân hóa chức năng các bộ phận trong tế bào của trùng giày là biểu hiện mầm mống của ĐV đa bào. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, tổng hợp, so sánh - Kĩ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm 3. Thái độ: - Yêu thích bộ môn II. DNG DY HC : - GV: - Chuẩn bị thanh vẽ H5.1, H5.2, H5.3, bảng phụ - HS: Kẻ phiếu học tập vào vở III. PHNG PHP DY HC : - Nêu và giải quyết vấn đề, vấn đáp, trực quan, so sánh - Tổ chức hoạt động nhóm IV. TIN TRèNH DY HC : Giỏo Viờn : on Kim Tựng Nm hc : 2013-2014 9 Trng THCS Sn Mu Giỏo ỏn sinh hc 7 1. n nh lp : (1p) 2. Kiểm tra bài cũ: (5p) - Trình bày cấu tạo, di chuyển, dinh dỡng của trùng roi xanh? - Trùng roi xanh giống thực vật ở điểm nào? 3. Dạy học bài mới: 3. Kiểm tra đánh giá: (7p) - So sánh trùng giày và trùng biến hình về đặc điểm cấu tạo, di chuyển, dinh d- ỡng, sinh sản? - Sự phân hóa cấu tạo ở trùng giày cho chúng ta biết đợc điều gì? 4. Dặn dò: (2p) - Học bài - Đọc mụcEm có biết - Xem trớc bài mới. Phiếu học tập: So sánh các đặc điểm của trùng biến hình và trùng giày Động vật Đặc điểm Trùng biến hình Trùng giày Cấu tạo - Cơ thể đơn bào: + Màng cơ thể(màng TB) + Chất nguyên sinh: không bào co bóp, không bào tiêu hóa - Cơ thể đơn bào: + Màng cơ thể(màng TB) + Chất nguyên sinh: không bào co bóp, không bào tiêu hóa + Nhân: nhân lớn, nhân nhỏ Giỏo Viờn : on Kim Tựng Nm hc : 2013-2014 Hoạt động của thầy và trò Nội dung * Hoạt động chung: Tìm hiểu về trùng biến hình và trùng giày (30p) - GV yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK, quan sát H5.1, H5.2, H5.3 và thảo luận hoàn thành phiếu học tập: HS đọc thông tin, quan sát và thảo luận sau đó trình bày, nhận xét, bổ sung - GV nhận xét và giảng giải thêm: + Không bào tiêu hóa ở ĐVNS hình thành khi lấy thức ăn vào cơ thể + Trùng giày: mới chỉ có sự phân hóa đơn giản + Sinh sản hữu tính ở trùng giày là hình thức tăng sức sống cho cơ thể và rất ít khi sinh sản hữu tính - GV tiếp tục nêu câu hỏi và yêu cầu HS thảo luận: + Trình bày quá trình bắt mồi và tiêu hóa mồi của trùng biến hình? + Không bào co bóp ở trùng giày khác trùng biến hình nh thế nào? + Quá trình tiêu hóa ở trùng giày và trùng biến hình khác nhau ở điểm nào? HS thảo luận sau đó trình bày, nhận xét, bổ sung - GV hoàn thiện kiến thức cho HS - GV yêu cầu HS đọc kết luận chung Nội dung ghi nh phiếu học tập 10 [...]... thức cho HS Giỏo ỏn sinh hc 7 Nội dung I Một số giun dẹp khác - Nội dung nh phiếu học tập - Đa số các loại giun dẹp sống kí sinh và gây bệnh - Cần giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trờng và vệ sinh ăn uống để phòng tránh bệnh giun kí sinh 3 Kiểm tra đánh giá: (3p) - Trình bày đặc điểm chung của ngành giun dẹp? - Nêu các biện pháp phòng tránh bệnh giun dẹp sống kí sinh? 4 Dặn dò: (1p) - Học bài - Đọc mục... cầu HS đọc kết luận chung 3 Kiểm tra đánh giá: - Trình bày cấu tạo của sán lá gan thích nghi với lối sống kí sinh? - Nêu vòng đời của sán lá gan? 4 Dặn dò: - Học bài - Đọc mục Em có biết - Soạn bài mới Phiếu học tập: đặc điểm cấu tạo của sán lông, sán lá gan Giỏo Viờn : on Kim Tựng Nm hc : 2013-2014 23 Trng THCS Sn Mu Đại diện Sán lông Đặc điểm Giỏo ỏn sinh hc 7 Sán lá gan ý nghĩa thích nghi Mắt Lông... - Nội dung nh phiếu học tập - Đa số các loại giun tròn sống kí sinh và gây bệnh - Cần giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trờng và vệ sinh ăn uống để phòng tránh bệnh giun kí sinh 3 Kiểm tra đánh giá: (3p) - Trình bày đặc điểm chung của ngành giun tròn? - Nêu các biện pháp phòng tránh bệnh giun tròn sống kí sinh? 4 Dặn dò: (1p) - Học bài - Đọc mục Em có biết - Soạn bài mới Phiếu học tập: Đặc điểm Đại... THCS Sn Mu Giỏo ỏn sinh hc 7 3 Dạy học bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung I Nơi sống, cấu tạo và dinh dỡng, di * Hoạt động 1: Tìm hiểu về sán lông và chuyển của sán lá gan sán lá gan (17p) - Sống kí sinh ở gan mật - GV yêu cầu HS đọc thông tin trong - Cơ quan di chuyển tiêu giảm SGK, quan sát tranh vẽ sán lông và sán lá - Giác bám phát triển gan, thảo luận hoàn thành phiếu học tập - Cơ quan... 2013-2014 33 Trng THCS Sn Mu Giỏo ỏn sinh hc 7 - Trình bày cấu tạo ngoài của giun đất? - GV đánh giá, nhận xét giờ thực hành, yêu cầu HS làm vệ sinh phòng học 4 Dặn dò: (2p) - Học bài - Soạn bài mới 5 Rỳt kinh nghim: Tun 9 Tit 17 Ngy son: 08/10/2013 Ngy dy: 11/10/2013 Bi 17: MT S GIUN T KHC I MC TIấU: Sau bài học này, học sinh cần đạt 1 Kiến thức: - HS... biết Phiếu học tập: Một số giun dẹp khác Đặc điểm MT sống Vật chủ kí Con đờng Cơ quan và lối sống sinh xâm nhập Đại diện sinh dục Tác hại Sán lá máu Sán bã trầu Sán dây Phiếu học tập: Một số Đặc điểm của đại diện giun dẹp Đại diện Đặc điểm Cơ thể dẹp và đối xứng hai bên Mắt và lông bơi phát triển Phân biệt đầu đuôi, lng bụng Mắt và lông bơi tiêu giảm Giỏo Viờn : on Kim Tựng Sán lông Sán lá gan Sán dây... 2013-2014 25 Trng THCS Sn Mu Giỏo ỏn sinh hc 7 Giác bám phát triển Ruột phân nhánh cha có hậu môn Cơ quan sinh dục phát triển Phát triển qua giai đoạn ấu trùng 5 Rỳt kinh nghim: Tun 7 Tit 13 Ngy son: 24/09/2013 Ngy dy: 27/ 09/2013 NGNH GIUN TRềN Bi 13: GIUN A I MC TIấU: Sau bài học này, học sinh cần đạt 1 Kiến thức: - HS nêu đợc đặc điểm cấu tạo, di chuyển, dinh dỡng, sinh sản của giun đũa đại diện cho... Giỏo ỏn sinh hc 7 Tun 6 Tit 11 Ngy son: 17/ 09/2013 Ngy dy: 20/09/2013 CHNG III: CC NGNH GIUN NGNH GIUN DP Bi 11: SN L GAN I MC TIấU: Sau bài học này, học sinh cần đạt 1 Kiến thức: - HS nêu đợc đặc điểm nổi bật của ngành giun dẹp là cơ thể đối xứng 2 bên - HS nêu đợc đặc điểm cấu tạo của sán lá gan thích nghi với đời sống kí sinh 2 Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, tổng hợp, so sánh - Kĩ... tròn sống kí sinh và cách phòng tránh bệnh giun? - Nêu đặc điểm chung của ngành giun tròn? 3 Dạy học bài mới: Giỏo Viờn : on Kim Tựng Nm hc : 2013-2014 30 Trng THCS Sn Mu Giỏo ỏn sinh hc 7 Hoạt động của thầy và trò Nội dung * Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo, di I Cấu tạo, di chuyển, dinh dỡng và sinh chuyển, dinh dỡng, sinh sản của giun sản của giun đất - Nội dung nh phiếu học tập đất (17p) GV yêu cầu... chất dinh dỡng II Sinh sản 1 Cơ quan sinh sản - Cơ quan sinh dục dạng ống dài + Con cái: 2 ống + Con đực: 1 ống thụ tinh trong - Đẻ nhiều trứng 2 Vòng đời giun đũa Giun đũa Máu, gan, tim trứng ấu trùng trong trứng ruột non thức ăn sống - Phòng chống: + Giữ vệ sinh chung, vệ sinh cá nhân khi ăn uống + Tẩy giun Nmkỳ : 2013-2014 27 định hc Trng THCS Sn Mu Giỏo ỏn sinh hc 7 3 Kiểm tra đánh giá: (3p) - Đặc . so sánh - Tổ chức hoạt động nhóm IV. TIN TRèNH DY HC : 1. n nh lp : (1p) 2. Kiểm tra bài cũ: (5p) Giỏo Viờn : on Kim Tựng Nm hc : 2013-2014 15 Trường THCS Sơn Màu Giáo án sinh học 7 -. trß thùc tiÔn cña §VNS? 3. D¹y häc bµi míi: Giáo Viên : Đoàn Kim Tùng Năm học : 2013-2014 16 Trng THCS Sn Mu Giỏo ỏn sinh hc 7 3. Kiểm tra đánh giá: (2p) - Trình bày cấu tạo ngoài và cấu. miệng IV. Sinh sản - Các hình thức sinh sản; + Sinh sản vô tính: mọc chồi + Sinh sản hữu tính: sự kết hợp tinh trùng và trứng + Tái sinh: 1 phần của cơ thể tạo nên cơ thể mới 17 Trng THCS

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan