Giáo án sinh học lớp 6 full năm 2014 2015

171 5.9K 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 09:46

MỞ ĐẦU SINH HỌC Tiết 1 BÀI 1: ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNG. NHIỆM VỤ SINH HỌC A MỤC ĐÍCH 1 Kiến thức HS: nêu được đặc điểm của cơ thể sống Phân biết được vật sống và vật không sống Nêu được sự đa dạng của sinh vật cùng với mặt lợi và mặt hại của chúng. Biết được 4 nhóm sinh vật chính 2 Kĩ năng Tìm hiểu đời sống hoạt động của sinh vật 3 Thái độ Giáo dục lòng yêu thiên nhiên êu thích môn học B CHUẨN BỊ Mẫu vật : một vài nhóm sinh vật Tranh :H2.1 SGK8 đại diện của một số nhóm sinh vật trong tự nhiên Tranh vẽ đại diện 4 nhóm sinh vật chính Giáo án Sinh học 6 Năm học 2014 - 2015 Ngy Son: 10/08/2014 M U SINH HC Tit 1 BI 1: C IM CA C TH SNG. NHIM V SINH HC A/ MC CH 1/ Kin thc - HS: nờu c c im ca c th sng - Phõn bit c vt sng v vt khụng sng - Nờu c s a dng ca sinh vt cựng vi mt li v mt hi ca chỳng. - Bit c 4 nhúm sinh vt chớnh 2/ K nng - Tỡm hiu i sng hot ng ca sinh vt 3/ Thỏi - Giỏo dc lũng yờu thiờn nhiờn ờu thớch mụn hc B/ CHUN B - Mu vt : mt vi nhúm sinh vt - Tranh :H2.1 SGK/8 i din ca mt s nhúm sinh vt trong t nhiờn - Tranh v i din 4 nhúm sinh vt chớnh c/ hoạt động dạy học I/ ổn định tổ chức II/Kiểm tra bài cũ III/ bài mới *Giới thiệu bài: Hằng ngày chúng ta tiếp súc với các loại đồ vật, cây cối, con vật khác nhau. Đó là thế giới vật chất quanh ta. Chúng bao gồm các vật không sống và vật sống. Vật sống có những đặc điểm gì giúp chúng sống đợc? Bài học hôm nay giúp chúng ta hiểu rõ vấn đề này. Hoạt động của Thầy và trò Nội dung GV: cho HS kể tên một số đồ vật và 1 số loại cây hoặc con vật ở xung quanh GV? Các cây và các con vật cần những điều kiện gì để sống HS: cần thức ăn, nớc uống GV? Cái bàn và hòn đá có cần các điều kiện đó không HS: không cần GV? sau một thời gian chăm sóc đối t- ợng nào thay đổi đối tợng nào không thay đổi kích thớc HS; các cây và các con vật thay đổi kích thớc GV: Thông báo đối tợng thay đổi kích th- ớc gọi là vật sống còn đối tợng không thay đổi kích thớc gọi là vật không sống GV? vậy em hiểu thế nào là vật sống và thế nào là vật không sống HS: trả lời và ghi nhớ kiến thức I / c im ca c th sng 1. Nhận dạng vật sống và vật không sống - Vật sống láy thức ăn nớc uống lớn lên và sinh sản Nh : Cây lúa, Cây nhãn, con gà, - Vật không sống không lấy thức ăn không lớn lên Nh : Thớc kẻ, hòn đá, Trờng THCS Nghĩa Lộ Giáo viên: Nguyễn Văn Kết Giáo án S inh học 6 Năm học 2014 - 2015 GV: Cho HS nghiên cứu thông tin SGK/5 và thảo luận nhóm hoàn thành bài tập SGK/6 GV : Gọi đại diện HS của một nhóm lên trình bày trên bảng HS: Nhóm khác nhận xét bổt xung GV: Chốt lại nội dung kiến thức và giải thích 2. đặc điểm của cơ thể sống STT ví dụ Lớn lên Sinh sản Di chuyển Lấy các chất cần thiết Loại bỏ chất thải Xếp loại Vật sống Vật không sống 1 Hòn đá - - - - - - + 2 Con gà + + + + + + - 3 Cây đậu + + - + + + - 4 Cái bút - - - - - - + 5 Con bò + + + + + + - GV? qua phiếu học tập trên em hãy cho biết đặc điểm của cơ thể sống HS: trả lời và ghi nhớ GV: Cho HS đọc kết luận chung trong SGK/.6 GV: Cho HS lên hệ thực tế hoàn thành phiếu học tập trong SGK/7 GV: g ợi ý : Chú ý nhận xét đến nơi sống và kích thớc GV: gọi đại diện HS của một nhóm báo cáo kết quả nhóm khác nhận xét bổ xung GV: chốt lại nội dung kiến thức chuẩn GV? Qua kết quả của phiếu học tập trên em có nhận xét gì về thế giới sinh vật (Gợi ý: các đặc điểm trên nói lên điều gì?) HS: trả lời và ghi nhớ GV: Cho HS nghiên cứu thông tin SGK/7+8 kết hợp quan sát H 2.1 trả lời câu hỏi GV? Có thể chia giới sinh vật thành mấy nhóm đó là những nhóm nào GV? dựa vào đâu để ngời ta phân chia giới sinh vật HS; dựa vào đặc điểm cấu tạo ngoài và nối sống GV: giới thiệu chơng trình học ở lớp 6 GV: Cho HS nghiên cứu thông tin trong SGK/8 trả lời câu hỏi GV? Nhiệm vụ của sinh học là gì HS: trả lời và ghi nhớ kiến thức GV? thực vật có các nhiệm vụ gì HS: trả lời và ghi nhớ trong SGK/8 GV: cho HS đọc kết luận chung trong - Trao đổi chất với môi trờng - lớn lên và sinh sản II. Nhiệm vụ sinh học 1. Sinh vật trong tự nhiên - Sinh vật rất đa dạng thể hiện ở nơi sống, kích thớc và khả năng di chuyển khác nhau * Các nhóm sinh vật trong tự nhiên *Sinh vật chia 4 nhóm - Vi sinh vật kích thớc vô cùng nhỏ - nấm không có màu xanh - Thực vật có màu xanh - động vật di chuyển 2. Nhiệm vụ của sinh học * Nhiệm vụ của sinh học là nghiên cứu các đặc điểm cấu tạo và hoạt động sống các điều kiện sống của sinh vật cũng nh mối quan hệ giữa các sinh vật với nhau và với môi trờng, tìm cách sử dụng hợp lí chúng phục vụ đời sống của con ngời *Nhiệm vụ của thực vật SGK/8 Trờng THCS Nghĩa Lộ Giáo viên: Nguyễn Văn Kết Giáo án S inh học 6 Năm học 2014 - 2015 SGK/9 IV/Củng cố và dặn dò - So sánh vật sống và vật không sống quanh nơi ở GV? Vật sống và vật không sống khác nhau ở đặc điểm nào HS: vật sống có sự trao đổi chất với môi trờng lớn lên và sinh sản còn vật không sống không có các đặc điểm trên GV: Treo nội dung bài tập 2 SGK/6 HS thảo luận làm bài tập theo nhóm GV: gọi đại diện 1 nhóm báo cáo kết quả nhóm khác nhận xét bổ xung GV: chốt lại nội dung kiến thức Lớn lên ; sinh sản ; lấy các chất cần thiết ; loại bỏ các chất thải - Kể tên những sin vật sống ở nớc, trên cạn và cơ thể ngời. - Nhiệm vụ của sinh học, thực vật học là gì - Su tầm các loại hình ảnh về các loại thực vật sống ở các môi trờng khác nhau - Ôn lại kiến thức về quang hợp, tự nhiên và xã hội - về nhà học bài trả lời câu hỏi trong SGK/9 - Nghiên cứu trớc nội dung bài mới V/ Rút kinh nghiệm giờ dạy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trờng THCS Nghĩa Lộ Giáo viên: Nguyễn Văn Kết Giáo án S inh học 6 Năm học 2014 - 2015 Ngy Son: 10/08/2014 đại cơng về giới sinh vật Tiết 2 đặc điểm chung của thực vật a/mục đích 1/ Kiến thức - HS: nắm đợc đặc điểm chung của thực vật - Tìm hiểu sự đa dạng và phong phú của thực vật 2/ Kĩ năng - Quan sát so sánh hoạt động nhóm 3/ Thái độ - Giáo dục lòng yêu tự nhiên B/ chuẩn bị - Bảng phụ (2 cái) C/ Hoạt động dạy học I/ ổn định tổ chức II/ Kiểm tra bài cũ GV? thực vật hcọ có nhiệm vụ gì HS: Nghiên cứu tổ chức cơ thể cùng các đặc điểm hình thái cấu tạo các hoạt động sống của thực vật - Nghiên cứu sự đa dạng của thực vật sừ sự phát triển của chúng qua các nhóm thực vật khác nhau - tìm hiểu vai trò của thực vật trong thiên nhiên và trông đời sống của con ngời II/Bài mới: *Giới thiệu bài: Thực vật rất đa dạng và phong phú. Vậy đặc điểm chung của một thực vật là gì. Chúng ta nghiên cứu bài hôm nay, Hoạt động của thầy và trò Nội dung HS: Quan sát h 3.1 3.4 SGK/10 trao đổi nhóm hoàn thành bài tập SGk/11 GV: gọi đại diện các nhóm lần lợt báo cáo nhóm khác nhận xét bổ xung GV: chốt lại kiến thức của các nhóm có ý kiến đúng GV: cho HS đọc thông tin SGK/ 11 và nhận xét về sự đa dạng của htực vật HS: trả lời và ghi nhớ ? xác định những nơi trên trái đất có thực vật sống ? Kể tên một vài loại cây sống ở đồi núi, trung du, sa mạc ? Kể tên một số cây sống dới nớc, theo em chúng có đặc điểm gì khác cây sống trên cạn ? Kể tên 1 số cây sống lâu năm ? Kể tên một vài cây nhỏ bé, thân mềm yếu ? Em có nhận xét gì về thực vật 1. Sự đa dạng và phong phú của thực vật - Thực vật sống ở mọi nới trên trái đất - có nhiều hình dạng kích thớc khác nhau thích nghi với điều kiện sống GV:cho HS đọc thông tin SGK/11 trao đổi nhóm hoàn thành bài tập SGk/11 GV: gọi đại diện các nhóm lần lợt báo cáo nhóm khác nhận xét bổ xung GV: treo bảng phụ chữa nhanh nội dung dơn giản HS: Nhận xét hiện tợng sau - lấy roi đánh chó chó vừa sủa vừa chạy. đánh vào cây cây đứng im vì sao HS: cây không di chuyển đợc GV? tại sao cây trồng trong bóng dâm 1 thời gian thì ngọn cây hớng về chỗ có nhiều ánh sáng HS: cây tạo chất hữu cơ nhờ ánh sáng mặt trời và và chất diệp lục GV? Em hãy trình bày đặc điểm chung của thực vật HS: Trả lời và ghi nhớ kiến thức 2. đặc điểm chung của thực vật - Tự tạo chất huc cơ - Có khả năng lớn lên và sinh sản - Phần lớn không có khả năng di chuyển - Phản ứng chậm với các Trờng THCS Nghĩa Lộ Giáo viên: Nguyễn Văn Kết Giáo án S inh học 6 Năm học 2014 - 2015 kích thích từ bên ngoài IV/ Củng cố, dặn dò - Hãy khoanh tròn vào chữa cái đầu câu em cho là trả lời đúng nhất ? Điểm khác nhau cơ bản giữa thực vật với các sinh vật khác là A Thực vật rất đa dạng và phong phú B Thực vật sống ở khắp nơi trên trái đất C Tự tổng hợp chất hữu cơ và phần lớn không di chuyển đợc D Có khả năng lớn lên và sinh sản GV? Thực vật nớc ta rất đa dạng và phong phú nhng vì sao chúng ta còn phải trồng thêm cây và bảo vệ cây? GV: Gợi ý - Do khai thác rừng bừa bãi diện tích rừng bị thu hẹp - Nhiều thực vật quý bị khai thác cạn kiệt - Nhu cầu của về mọi mạt về thực vật tăng Phải trồng thêm cây và bảo vệ cây - tìm hiểu các cây có hoa, không có hoa, cây ngắn ngày và cây lâu năm. - Về nhà học bài trả lời câu hỏi trong SGK/12 - Nghiên cứu trớc nội dung bài mới - Kẻ sẵn phiếu học tập SGK/13 *Rút kinh nghiệm giờ dạy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trờng THCS Nghĩa Lộ Giáo viên: Nguyễn Văn Kết Giáo án S inh học 6 Năm học 2014 - 2015 Ngy Son: 17/08/2014 Tiết 3 Có phải tất cả thực vật đều có hoa a/ mục tiêu 1/ Kiến thức - HS: biết quan sát so sánh và phân biệt đợc cây có hoa và cây không có hoa dựa vào đặc điểm của cơ quan sinh sản - HS: phân biệt đợc cây một năm và cây lâu năm 2/ Kĩ năng - Quan sát so sánh 3/ Thái độ - giáo dục ý thức bảo vệ thực vật b/ Chuẩn bị - tranh : h4.1 SGk/13 các cơ quan của cây cải H 4.2 SGK/14 một số cây có hoa, cây không có hoa - 1 vài cây con có hoa, quả rễ, thân, lá, ớt, đậu - bảnh phụ SGK/13 c/ hoạt động dạy học I/ ổn định tổ chức II/ Kiểm tra bài cũ GV? thực vật có ở nơi nào trên trái đất đặc điểm chung của chúng là gì HS: Thực vật có ở mọi nơi trên trái đất chúng có đặc điểm chung tự tổng hợp chất hữu cơ phần lớn không di chuyển đợc, phản ứng chậm với các kích thích bên ngoài II/ Bài mới *Giới thiệu bài : Thực vật có một số đặc điểm chung nhng nếu quan sát kỹ các em sẽ nhận ra sự khác nhau giữa chúng. Bài học hôm nay giúp các em thấy rõ vấn đề này Hoạt động của thầy và Trò Nội dung GV: Cho HS quan sát H 4.1 đối chiếu với bảng 1 SGK/13 ghi nhớ các cơ quan của cây cải GV?Cây cải có những cơ quan nào HS: rễ, thân,lá, hoa.quả, hạt GV: thông báo : - rễ thân lá gọi chung là cơ quan sinh dỡng nuôi dỡng phát triển - Hoa quả hạt gọi là cơ quan sinh sản duy trì và phát triển nòi giống GV: cho Hs nghiên cứu H 4.2 SGK/14 và nghiên cứu thông tin SGK/13 thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập SGK/13 GV: gọi đại diện các nhóm báo cáo kết quả nhóm khác nhận xét bổ xung GV: chốt lại nọi dung kiến thức chuẩn 1. Thực vật có hoa và thực vật không có hoa *các cơ quan của thực vật - Thực vật có 2 loại cơ quan +Cơ quan dinh dỡng Rễ, thân, lá có choc năng nuôI d- ỡng - Cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt, chức năng duy trì và phát triển nòi giống * Phân biệt thực vật có hoa và thực vật không có hoa STT Tên cây Cơ quan sinh dỡng Cơ quan sinh sản Rễ Thân Lá Hoa Quả Hạt 1 Cây chuối x x x x x x 2 Cây rau bợ x x x 3 Cây dơng xỉ x x x 4 Cây rêu x x x 5 Cây xen x x x x x x 6 Cây khoan tây x x x x x x GV? từ kết quả của phiếu học tập trên em hãy cho biết dựa và đâu để ngời ta phân biệt đợc cây có hoa và cây không có hoa HS: dựa vào cơ quan sinh dỡng và cơ quan sinh sản Trờng THCS Nghĩa Lộ Giáo viên: Nguyễn Văn Kết Giáo án S inh học 6 Năm học 2014 - 2015 GV? vậy theo em có mấy nhóm thực vật chính đó lànhững nhóm nào HS: trả lời và ghi nhớ HS: liên hệ trong thực tế hoàn thành lệnh SGK/14 GV: gọi đại diện 1 Hs báo cáo kết quả HS khác nhận xét bổ xung GV: chốt lại kết quả -Cây cải cây lúa cây xoài là cây có hoa - Cây dơng xỉ là cây không có hoa *Có 2 nhóm thực vật - Nhóm có hoa : đến 1 thời kì nhất địmh trong đời sống sẽ ra hoa tạop quả - nhóm không có hoa thì cả đời không ra hao tạo quả Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung GV: Đa ra VD theo nhóm GV? Em hãy cho biết nhóm VD nào toàn cây 1 năm nhóm VD nào toàn cây lâu năm HS: trả lời và ghi nhớ GV? Em hiểu thế nào là cây một năm và thế nào là cây lâu năm GV: g ợi ý dựa vào số lần ra hoa tạo quả trong vòng đời của cây HS: trả lời và ghi nhớ thức GV: cho Hs đọc kết luận chung SGK/15 2. Cây một năm và cây lâu năm VD1:cây đậu, luá, mớp cây1 năm VD2 cây xoan, mít,nhãn cây lâu năm - Cây một năm ra hoa kết qủa 1 lần trong vòng đời - cây lâu năm ra hoa kết quả nhiều lần trong vòng đời IV/ Củng cố , dặn dò : - Kể tên 5 cây trồng làm lơng thực, theo em, những cây lơng thực thờng là cây 1 năm hay cây lâu năm ? Hãy đáng dấu x vào ô trống cho câu trả lời đúng nhất 1/ trong những nhóm cây sau đây nhóm nào toàn cây có hoa A xoài, ớt, hoa hồng B Bởi, rau bợ, hồng xiêm C táo, rêu, cà chua D dơng xỉ, lúa, ngô Đáp án : A 2/ trong các nhóm cây sau nhóm nào toàn cây một năm A xoan, mía, ngô, lúa B chè, na, ổi C Lúa, ngô, lạc D cam, đu đủ, giềng đáp án :C - Về nhà học bài trả lời câu hỏi trong SGK/15 và làm bài tập SGK/15 - Nghiên cứu trớc nội dung của bài mới kính lúp kính hiển vi và cách sử dụng - Đọc mục em có biết SGK/16 *Rút kinh nghiệm giờ dạy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trờng THCS Nghĩa Lộ Giáo viên: Nguyễn Văn Kết Gi¸o ¸n S inh häc 6 N¨m häc 2014 - 2015 Trêng THCS NghÜa Lé Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n KÕt Giáo án S inh học 6 Năm học 2014 - 2015 Ngy Son: 17/08/2014 Chơng I : tế bào thực vật Tiết 4 Kính lúp kính hiển vi và cách sử dụng a/ Mục tiêu 1/ Kiến thức - HS: Biết đợc các bộ phận của kính lúp và kính hiển vi biết cách sử dụng kính lúp và các bớc sử dụng kính hiển vi 2/ Kĩ năng - Rèn kĩ năng thực hnàh 3/ thái độ - Có ý thức giữ gìn và bảo vệ kính lúp và kính hiển vi B/ chuẩn bị - Mẫu vật : một vài rễ và hoa nhỏ,Giọt nớc bẩn - Dụng cụ : 12 kính lúp cầm tay, 3 kính hiển vi c/ Hoạt động dạy học I/ ổn định tổ chức II/ Kiểm tra bài cũ GV? Dựa vào đặc điểm nào để biết đợc cây có hoa và cây không có hoa HS: HS: dựa vào cơ quan sinh dỡng và cơ quan sinh sản III/ Bài mới: *Giới thiệu bài: Muốn có hình ảnh phóng to hơn vật thật ta phải dùng kính lúp và kính hiển vi, kính lúp và kính hiển vi có cấu tạo và cách sử dụng nh thế nào Chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung GV: Cho HS nghiên cứu thông tin SGK/17 trả lời câu hỏi GV? Em hãy trình bày cấu tạo của kính lúp HS: trả lời và ghi nhớ GV? kính lúp dùng để làm gì HS: Trả lời và ghi nhớ GV: gọi đại dện 1 HS đọc to nội dung hớng dẫn sử sụng kính lúp HS nghe và làm theo lời bạn đọc GV: gọi đại diện 1 HS lên bảng trình bày cách sử dụng kính lúp HS: ở dới theo dõi nhận xét GV: nhận xét thao tác HS ghi nhận 1. kính lúp và cách sử dụng * Cấu tạo gồm - tay cầm bằng kim loại hoặc băng nhựa - Tấn kính trong lồi 2 mặt * Dùng phóng to hình ảnh của vật từ 2 20 lần * Sử dụng : đẻ mặt kính sát vật mẫu mắt nhìn vào kính rồi từ từ đa kính lên nhìn rõ vật Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung GV: Cho HS nghiên cứu thông tin trong SGK/18 và yêu cầu HS quan sát H 5.3 kính hiển vi xác định các bộ phận của kính HS: lên bảng chỉ trên tranh giới thiệu các bộ phận của kính hiển vi sau đó giới thiệu các bộ phận của kính hiển vi trên vật mẫu GV? Kính hiển vi bao gồm máy phần chính đó là những phần nào HS: trả lời sau khi đã đợc chỉ trên tranh và trên vật mẫu ghi nhớ GV: tiếp tục cho HS nghiên cứu thông tin SGK/19 cách sử dụng kính hiển vi 2. Kính hiển vi và cách sử dụng * cấu tạo gồm - Chân kính - Thân kính có ống kính và ốc điều chỉnh - bàn kính nơi đạt tiêu bản có kẹp Trờng THCS Nghĩa Lộ Giáo viên: Nguyễn Văn Kết Giáo án S inh học 6 Năm học 2014 - 2015 GV: làm mãu thao tác tiến hành sử dụng kính hiển vi các nhóm theo dõi từng bớc GV: Phát kính cho các nhóm và yêu cầu các nhóm làm thao tác sử dụng theo hớng dẫn của giáo viên HS: Có thể quan sát đợc vật hoặc có thể không song phải biết cách điều chỉnh ánh sáng của kính GV: yêu cầu HS trình bày cách sử dụng kính hiển vi HS: Trình bày và ghi nhớ nội dung trong SGK/19 GV? Theo em bộ phận nào của kính đợc coi là quan trọng nhất vì sao HS: trả lời và ghi nhớ GV: Cho HS đọc to phần ghi nhớ SGK/19 - Cách sử dụng SGK/19 - Thân kính quan trọng nhất vì có ống kính để phóng to các vật IV/ củng cố - dặn dò - GV: gọi HS nên bảng trình bày các bộ phận của kính và cho biết chức năng của từng bộ phận GV: gọi HS trình bày lại cách sử dụng kính hiển vi - Về nhà học bài trả lời câu hỏi trong SGK/19 và đọc mục em có biết SGK/20 - Nghiên cứu trớc nội dung của bài mới quan sát tế bào thực vật - chuẩn bị tiết sau nhóm một củ hành và một quả cà chua *Rút kinh nghiệm giờ dạy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trờng THCS Nghĩa Lộ Giáo viên: Nguyễn Văn Kết [...]... Trờng THCS Nghĩa Lộ Giáo viên: Nguyễn Văn Kết Giáo án Sinh học 6 Năm học 2014 - 2015 Trờng THCS Nghĩa Lộ Giáo viên: Nguyễn Văn Kết Giáo án Sinh học 6 Ngy Son: 14/09 /2014 Năm học 2014 - 2015 Tiết 11 Sự hút nớc và muối khoáng của rễ a/ Mục têu 1/ Kiến thức - HS: xác định đợc con đờng hút nớc và muối khoáng hoà tan - Biết đợc nhu cầu cần nớc của cây... THCS Nghĩa Lộ Giáo viên: Nguyễn Văn Kết Giáo án Sinh học 6 Năm học 2014 - 2015 Trờng THCS Nghĩa Lộ Giáo viên: Nguyễn Văn Kết Giáo án Sinh học 6 Ngy Son: 28/09 /2014 Năm học 2014 - 2015 Tiết 15 Bài 15: cấu tạo trong của thân non I/ Mục tiêu bài học 1/ Kiến thức: - HS nắm đợc đặc điểmcấu tạo trong của thân non so sánh với cấu... miền của rễ - Su tầm một số laọi rễ cây mang đến lớp Trờng THCS Nghĩa Lộ Giáo viên: Nguyễn Văn Kết Giáo án Sinh học 6 Năm học 2014 - 2015 *Rút kinh nghiệm giờ dạy: Trờng THCS Nghĩa Lộ Giáo viên: Nguyễn Văn Kết Giáo án Sinh học 6 Ngy Son: 31/08 /2014 Năm học 2014 - 2015 Chơng II rễ Tiết 8 a/ mục tiêu Các loại... - đánh giá chung buổi thực hành Trờng THCS Nghĩa Lộ Giáo viên: Nguyễn Văn Kết Giáo án Sinh học 6 Năm học 2014 - 2015 - vệ sinh kính và vệ sinh lớp học - Về nhà học bài trả lời câu hỏi trong SGK/22 - Nghiên cứu trớc nội dung bài mới cấu tạo tế bào thực vật *Rút kinh nghiệm giờ dạy : Trờng THCS Nghĩa Lộ Giáo. .. nhà học bài trả lời câu hỏi trong SGK/31,đọc mục em có biết SGK/31 - Nghiên cứu trớc nội dung bài mới cấu tạo miền hút của rễ *Rút kinh nghiệm giờ dạy: Trờng THCS Nghĩa Lộ Giáo viên: Nguyễn Văn Kết Giáo án Sinh học 6 Trờng THCS Nghĩa Lộ Năm học 2014 - 2015 Giáo viên: Nguyễn Văn Kết Giáo án Sinh học 6 Ngy... và nhận xét bổ xung lẫn nhau GV: hoàn thành phiếu học tập cho Hs trên bảng phụ STT 1 2 3 4 5 6 Tên cây Cây đậu ván Cây nhẵn Rau má bí đỏ, mớp Cây dừa Cây lạc Thân gỗ Thân đứng Thân cột Thân cỏ x Trờng THCS Nghĩa Lộ x Thân leo Thân cuốn Tay cuốn x x Thân bò x x Giáo viên: Nguyễn Văn Kết Giáo án Sinh học 6 7 Năm học 2014 - 2015 Sắn rây x GV? quan phiếu học tập trên em hãy cho biết có mấy loại thân chính... đợc nớc và muối khoáng cây sẽ chết - Về nhà học bài trả lời câu hỏi trong SGK/39 - đọc mục em có biết SGK/39 - Nghiên cứu trớc nội dung bài mới biến dạng của rễ *Rút kinh nghiệm giờ dạy : Trờng THCS Nghĩa Lộ Giáo viên: Nguyễn Văn Kết Giáo án Sinh học 6 Ngy Son: 14/09 /2014 Năm học 2014 - 2015 Tiết 12 Biến... nớc và các loại muối khoáng 1 nhu cầu nớc của cây Khối lợng sau khi phơi khô 10 5 70 65 Lợng nớc trong thí nghiệm 90 95 30 35 - Nớc rất cần cho cây không có nớc cây sẽ chết Giáo viên: Nguyễn Văn Kết Giáo án Sinh học 6 Năm học 2014 - 2015 GV? GV: Đa ra VD để hỏi nhu cầu về nớc của các loại cây khác nhau có giống nhau không HS: Không GV? vì sao cung cấp đủ nớc đúng lúc cây sẽ sinh trởng tốt cho năng... nghiên cứu thông tin SGK/38 - đất phù xa nớc và muối khoáng trả lời câu hỏi nhiều sự hút nớc rễ thuận lợi Trờng THCS Nghĩa Lộ Giáo viên: Nguyễn Văn Kết Giáo án Sinh học 6 Năm học 2014 - 2015 GV? Khí hậu ảnh hởng nh thế nào đến sự - đất đỏ ba zan hút nớc và muối khoáng của cây HS:Khi khí hậu xuống 00C nớc bị đóng băng b) Thời tiết khí hậu muối khoáng không hoà tan rễ cây không hút đợc GV? vậy những điều... Nghĩa Lộ Giáo viên: Nguyễn Văn Kết Giáo án Sinh học 6 Ngy Son: 24/08 /2014 a/ mục tiêu Năm học 2014 - 2015 Tiết 6 cấu tạo tế bào thực vật 1/ Kiến thức - HS xác định đợc các cơ quan của thực vật đều đợc cấu tạo bằng tế bào - nắm đợc các thành phần chủ yếu của tế bào và khái niệm về mô 2/ Kĩ năng - Rèn kĩ năng quan sát hình vễ nhận biết kiến thức 3/ Thái độ - yêu thích môn học B/ Chuẩn bị - tranh: H 7.1, . hoa STT Tên cây Cơ quan sinh dỡng Cơ quan sinh sản Rễ Thân Lá Hoa Quả Hạt 1 Cây chuối x x x x x x 2 Cây rau bợ x x x 3 Cây dơng xỉ x x x 4 Cây rêu x x x 5 Cây xen x x x x x x 6 Cây khoan tây x x x x. và sinh sản II. Nhiệm vụ sinh học 1. Sinh vật trong tự nhiên - Sinh vật rất đa dạng thể hiện ở nơi sống, kích thớc và khả năng di chuyển khác nhau * Các nhóm sinh vật trong tự nhiên *Sinh. *Sinh vật chia 4 nhóm - Vi sinh vật kích thớc vô cùng nhỏ - nấm không có màu xanh - Thực vật có màu xanh - động vật di chuyển 2. Nhiệm vụ của sinh học * Nhiệm vụ của sinh học là nghiên cứu các

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan