Giáo án sinh học lớp 8 cả năm

153 3.5K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 09:54

Bài 1: BÀI MỞ ĐẦU A. MỤC TIÊU BÀI HỌC. 1. Kiến thức HS thấy rõ được mục đích, nhiệm vụ, ý nghĩa của môn học. Xác định được vị trí của con người trong tự nhiên. Nêu được các phương pháp đặc thù của môn học. 2. Kĩ năng Rèn kĩ năng hoạt động nhóm, kĩ năng tư duy độc lập và làm việc với SGK. 3. Thái độ Có ý thức bảo vệ, giữ gìn vệ sinh cơ thể. Ngày soạn:19 – 8 - 2010 Tuần: 01 Ngày dạy: 20 – 8 - 2010 TPPCT:01 Bài 1: BÀI MỞ ĐẦU A. MỤC TIÊU BÀI HỌC. 1. Kiến thức - HS thấy rõ được mục đích, nhiệm vụ, ý nghĩa của môn học. - Xác định được vị trí của con người trong tự nhiên. - Nêu được các phương pháp đặc thù của môn học. 2. Kĩ năng - Rèn kĩ năng hoạt động nhóm, kĩ năng tư duy độc lập và làm việc với SGK. 3. Thái độ - Có ý thức bảo vệ, giữ gìn vệ sinh cơ thể. B. CHUẨN BỊ. - Tranh phóng to các hình SGK trong bài. - Bảng phụ. C. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC. 1. Tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ Không thực hiện 3. Bài mới Lớp 8 các em sẽ nghiên cứu về cơ thể người và vệ sinh. Hoạt động 1: VỊ TRÍ CỦA CON NGƯỜI TRONG TỰ NHIÊN: Mục tiêu: HS thấy được con người có vị trí cao nhất trong thế giới sinh vật do cấu tạo cơ thể hoàn chỉnh và các hoạt động có mục đích. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Cho HS đọc thông tin mục 1 SGK. - Xác định vị trí phân loại của con người trong tự nhiên? - Yêu cầu HS hoàn thành bài tập  SGK khác biệt giữa người với động vật thuộc lớp thú? Đặc điểm khác biệt đó có ý nghĩa gì? - Đọc thông tin, trao đổi nhóm và rút ra kết luận. - Người có những đặc điểm giống thú  Người thuộc lớp thú. - Đặc điểm chỉ có ở người, không có ở động vật (ô 1, 2, 3, 5, 7, 8 – SGK). - Sự khác biệt giữa người và thú chứng tỏ người là động vật tiến hoá nhất, đặc biệt là biết lao động, có tiếng nói, chữ viết, tư duy trừu tượng, hoạt động có mục đích  Làm chủ thiên nhiên. Hoạt động 2: NHIỆM VỤ CỦA MÔN CƠ THỂ NGƯỜI VÀ VỆ SINH 1 Mục tiêu: HS chỉ ra được nhiệm vụ cơ bản của môn học, đề ra biện pháp bảo vệ cơ thể, chỉ ra mối liên quan giữa môn học với khoa học khác. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Yêu cầu HS đọc  SGK mục II để trả lời : - Học bộ môn cơ thể người và vệ sinh giúp chúng ta hiểu biết những gì? - Yêu cầu HS quan sát hình 1.1 1.3, liên hệ thực tế để trả lời: - Hãy cho biết kiến thức về cơ thể người và vệ sinh có quan hệ mật thiết với những ngành nghề nào trong xã hội? - Cá nhân nghiên cứu  trao đổi nhóm. - Bộ môn sinh học 8 cung cấp những kiến thức về cấu tạo, sinh lí, chức năng của các cơ quan trong cơ thể. mối quan hệ giữa cơ thể và môi trường, những hiểu biết về phòng chống bệnh tật và rèn luyện thân thể  Bảo vệ cơ thể. - Kiến thức cơ thể người và vệ sinh có liên quan đến khoa học khác: y học, tâm lí học, hội hoạ, thể thao Hoạt động 3: PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP BỘ MÔN CƠ THỂ NGƯỜI VÀ VỆ SINH Mục tiêu: HS chỉ ra được phương pháp đặc thù của bộ môn đó là học qua quan sát mô hình, tranh, thí nghiệm, mẫu vật HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Yêu cầu HS nghiên cứu  mục III SGK, liên hệ các phương pháp đã học môn Sinh học ở lớp dưới để trả lời: - Nêu các phương pháp cơ bản để học tập bộ môn? - Lấy VD cụ thể minh hoạ cho từng phương pháp. - Cá nhân tự nghiên cứu , trao đổi nhóm. - Quan sát mô hình, tranh ảnh, tiêu bản, mẫu vật thật để hiểu rõ về cấu tạo, hình thái. - Thí nghiệm để tìm ra chức năng sinh lí các cơ quan, hệ cơ quan. - Vận dụng kiến thức để giải thích hiện tượng thực tế, có biện pháp vệ sinh, rèn luyện thân thể. 4. Kiểm tra, đánh giá ? Trình bày những đặc điểm giống và khác nhau giữa con người và động vật thuộc lớp thú? Điều này có ý nghĩa gì? ? Lợi ích của việc học bộ môn “ Cơ thể người và sinh vật”. 5. Hướng dẫn học bài ở nhà - Học bài và trả lời câu 1, 2 SGK. - Kẻ bảng 2 vào vở học. - Ôn lại hệ cơ quan ở động vật thuộc lớp thú. Ngày soạn:20 – 8 - 2010 Tuần: 01 2 Ngày dạy: 21 – 8 - 2010 TPPCT:02 CHƯƠNG I – KHÁI QUÁT VỀ CƠ THỂ NGƯỜI Bài 2: CẤU TẠO CƠ THỂ NGƯỜI A. MỤC TIÊU BÀI HỌC. 1. Kiến thức - HS kể được tên và xác định được vị trí của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể. - Nắm được chức năng của từng hệ cơ quan. - Giải thích được vai trò của hệ thần kinh và hệ nội tiết trong sự điều hoà hoạt động các cơ quan. 2. Kĩ năng - Rèn kĩ năng quan sát, nhận biết kiến thức. - Rèn tư duy tổng hợp logic, kĩ năng hoạt động nhóm. 3. Thái độ - Giáo dục ý thức giữ gìn bảo vệ cơ thể tránh tác động mạnh vào một số cơ quan quan trọng. B. CHUẨN BỊ. - Tranh phóng to hình 2.1; 2.2 SGK hoặc mô hình tháo lắp các cơ quan của cơ thể người. - Bảng phụ kẻ sẵn bảng 2 và H 2.3 (SGK). C. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC. 1. Tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ - Trình bày đặc điểm giống và khác nhau giữa người và thú? Từ đó xác định vị trí của con người trong tự nhiên. - Cho biết lợi ích của việc học môn “Cơ thể người và vệ sinh” 3. Bài mới Hoạt động 1: CẤU TẠO CƠ THỂ Mục tiêu: HS chỉ rõ các phần cơ thể, trình bày được sơ lược thành phần, chức năng các hệ cơ quan. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Yêu cầu HS quan sát H 2.1 và 2.2, kết hợp tự tìm hiểu bản thân để trả lời: - Cơ thể người gồm mấy phần? Kể tên các phần đó? - Khoang ngực ngăn cách với khoang - Cá nhân quan sát tranh, tìm hiểu bản thân, trao đổi nhóm. Đại diện nhóm trình bày ý kiến. 1. Các phần cơ thể - Cơ thể gồm 3 phần: đầu, thân và tay chân. - Khoang ngực ngăn cách với khoang 3 bụng nhờ cơ quan nào? Những cơ quan nào nằm trong khoang ngực, khoang bụng? ?Thế nào là một hệ cơ quan? - Yêu cầu HS trao đổi nhóm để hoàn thành bảng 2 (SGK) vào phiếu học tập. - Ngoài các hệ cơ quan trên, trong cơ thể còn có các hệ cơ quan nào khác? - So sánh các hệ cơ quan ở người và thú, em có nhận xét gì? bụng nhờ cơ hoành. 2. Các hệ cơ quan - Hệ cơ quan gồm các cơ quan cùng phối hợp hoạt động thực hiện một chức năng nhất định của cơ thể. - Kết luận bảng 2 dưới - Da, các giác quan, hệ sinh dục và hệ nội tiết. - Giống nhau về sự sắp xếp, cấu trúc và chức năng của các hệ cơ quan. Bảng 2: Thành phần, chức năng của các hệ cơ quan Hệ cơ quan Các cơ quan trong từng hệ cơ quan Chức năng của hệ cơ quan - Hệ vận động - Hệ tiêu hoá - Hệ tuần hoàn - Hệ hô hấp - Hệ bài tiết - Hệ thần kinh - Cơ và xương - Ống tiêu hoá và tuyến tiêu hoá. - Tim và hệ mạch - Ống dẫn khí và 2 lá phổi. - Thận, ống dẫn nước tiểu và bóng đái. - Não, tuỷ sống, dây thần kinh và hạch thần kinh. - Vận động cơ thể - Tiếp nhận và biến đổi thức ăn thành chất dd cung cấp cho cơ thể. - Vận chuyển chất dd, oxi tới tế bào và vận chuyển chất thải, cacbonic từ tế bào đến cơ quan khác. - Thực hiện trao đổi khí oxi, khí cacbonic giữa cơ thể và môi trường. - lọc và bài tiết nước tiểu. - Tiếp nhận và trả lời kích từ môi trường, điều hoà hoạt động của các cơ quan. Hoạt động 2: SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN Mục tiêu: HS chỉ ra được vai trò điều hoà hoạt động của các hệ cơ quan của hệ thần kinh và nội tiết. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Yêu cầu HS đọc  SGK mục II để trả lời : - Sự phối hợp hoạt động của các cơ quan trong cơ thể được thể hiện trong trường hợp nào? - Yêu cầu HS quan sát H 2.3 và giải thích sơ đồ H 2.3 SGK. - Cá nhân nghiên cứu  phân tích 1 hoạt động của cơ thể đó là chạy. - Các hệ cơ quan trong cơ thể có sự phối hợp hoạt động. - Sự phối hợp hoạt động của các cơ quan tạo nên sự thống nhất của cơ thể 4 - Hãy cho biết các mũi tên từ hệ thần kinh và hệ nội tiết tới các cơ quan nói lên điều gì? dưới sự chỉ đạo của hệ thần kinh và hệ nội tiết. 4. Kiểm tra, đánh giá HS trả lời câu hỏi: - Cơ thể có mấy hệ cơ quan? Chỉ rõ thành phần và chức năng của các hệ cơ quan? 5. Hướng dẫn học bài ở nhà - Học bài và trả lời câu 1, 2 SGK. - Ôn lại cấu tạo tế bào thực vật. Ngày soạn:26 – 8 - 2010 Tuần: 02 Ngày dạy: 27 – 8 - 2010 TPPCT:03 5 Bài 3: TẾ BÀO A. MỤC TIÊU BÀI HỌC. 1. Kiến thức - HS trình bày được các thành phần cấu trúc cơ bản của tế bào. - Phân biệt được chức năng từng cấu trúc của tế bào. - Chứng minh được tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể. 2. Kĩ năng - Rèn kĩ năng quan sát tranh, mô hình để tìm kiến thức. - Rèn tư duy suy luận logic, kĩ năng hoạt động nhóm. 3. Thái độ - Giáo dục ý thức học tập, lòng yêu thích bộ môn. B. CHUẨN BỊ. - Tranh phóng to hình 3.1; 4.1; 4.4 SGK - Bảng phụ kẻ sẵn bảng 3.1; 3.2 C. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC. 1. Tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ - Kể tên các hệ cơ quan và chức năng của mỗi hệ cơ quan trong cơ thể? - Tại sao nói cơ thể là một khối thống nhất? Sự thống nhất của cơ thể do đâu? cho 1 VD chứng minh? 3. Bài mới VB: Cơ thể dù đơn giản hay phức tạp đều được cấu tạo từ tế bào. - GV treo H 4.1 đến 4.4 phóng to, giới thiệu các loại tế bào cơ thể. ? Nhận xét về hình dạng, kích thước, chức năng của các loại tế bào? - GV: Tế bào khác nhau ở các bộ phận nhưng đều có đặc điểm giống nhau. Hoạt động 1: CẤU TẠO TẾ BÀO Mục tiêu: HS nắm được các thành phần chính của tế bào: màng, chất nguyên sinh, nhân. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Yêu cầu HS quan sát H 3.1 và cho biết cấu tạo một tế bào điển hình. - Treo tranh H 3.1 phóng to để HS gắn chú thích. - Quan sát kĩ H 3.1 và ghi nhơ kiến thức. - HS học bảng 3.1 SGK Hoạt động 2 CHỨC NĂNG CỦA CÁC BỘ PHẬN TRONG TẾ BÀO Mục tiêu: HS nắm được chức năng quan trọng của các bộ phận trong tế bào. Thấy được cấu tạo phù hợp với chức năng và sự thống nhất giữa các thành phần của tế bào. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 6 - Yêu cầu HS đọc và nghiên cứu bảng 3.1 để ghi nhớ chức năng các bào quan trong tế bào. - Màng sinh chất có vai trò gì? Tại sao? - Lưới nội chất có vai trò gì trong hoạt động sống của tế bào? - Năng lượng cần cho các hoạt động lấy từ đâu? - Tại sao nói nhân là trung tâm của tế bào? - Hãy giải thích mối quan hệ thống nhất về chức năng giữa màng, chất tế bào và nhân? - Cá nhân nghiên cứu bảng 3.1 và ghi nhớ kiến thức. - Bảng 3 Hoạt động 3: THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO Mục tiêu: HS nắm được 2 thành phần hoá học chính của tế bào là chất hữu cơ và vô cơ. Hoạt động của GV Hoạt động của HS - Yêu cầu HS đọc  mục III SGK và trả lời câu hỏi: - Cho biết thành phần hoá học chính của tế bào? - Các nguyên tố hoá học cấu tạo nên tế bào có ở đâu? - Tại sao trong khẩu phần ăn mỗi người cần có đủ prôtêin, gluxit, lipit, vitamin, muối khoáng và nước? - HS dựa vào  SGK để trả lời. - Tế bào là một hỗn hợp phức tạp gồm nhiều chất hữu cơ và vô cơ a. Chất hữu cơ: Prôtêin, Gluxit, Lipit, Axit nuclêic: ADN, ARN. b. Chất vô cơ: Muối khoáng chứa Ca, Na, K, Fe và nước. + Ăn đủ chất để xây dựng tế bào giúp cơ thể phát triển tốt. Hoạt động 4: HOẠT ĐỘNG SỐNG CỦA TẾ BÀO Mục tiêu: HS nêu được các đặc điểm sống của tế bào đó là trao đổi chất, lớn lên, sinh sản, - Chứng minh được tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Yêu cầu HS nghiên cứu kĩ sơ đồ H 3.2 SGK để trả lời câu hỏi: - Hằng ngày cơ thể và môi trường có mối quan hệ với nhau như thế nào? - Kể tên các hoạt động sống diễn ra trong tế bào. - Hoạt động sống của tế bào có liên quan gì đến hoạt động sống của cơ thể? - Nghiên cứu kĩ H 3.2, trao đổi nhóm, thống nhất câu trả lời. - Hoạt động của tế bào gồm: trao đổi chất, lớn lên, phân chia, cảm ứng. + Trao đổi chất của tế bào là cơ sở trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường. + Sự phân chia tế bào là cơ sở cho sự sinh trưởng và sinh sản của cơ thể. + Sự cảm ứng của tế bào là cơ sở cho sự phản ứng của cơ thể với môi trường bên ngoài. => Tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể. 7 - Qua H 3.2 hãy cho biết chức năng của tế bào là gì? 4. Kiểm tra, đánh giá Cho HS làm bài tập 1 (Tr 13 – SGK) 5. Hướng dẫn học bài ở nhà - Học bài và trả lời câu hỏi 2 (Tr13- SGK) - Đọc mục “Em có biết” - Vẽ sơ đồ cấu tạo tế bào vào vở, học thuộc tên và chức năng. Ngày soạn:27 – 8 - 2010 Tuần: 02 Ngày dạy: 28 – 8 - 2010 TPPCT:04 Bài 4: MÔ A. MỤC TIÊU BÀI HỌC. 8 1. Kiến thức - HS trình bày được khái niệm mô. - Phân biệt được các loại mô chính, cấu tạo và chức năng các loại mô. 2. Kĩ năng - Rèn luyện kĩ năng quan sát tranh. - Rèn luyện khả năng khái quát hoá, kĩ năng hoạt động nhóm. B. CHUẨN BỊ. - Tranh phóng to hình 4.1  4.4 SGK C. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC. 1. Tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ - Nêu cấu tạo và chức năng các bộ phận của tế bào? - Chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể? 3. Bài mới VB: Từ câu 2 => Trong cơ thể có rất nhiều tế bào, tuy nhiên xét về chức năng, người ta có thể xếp loại thành những nhóm tế bào có nhiệm vụ giống nhau, các nhóm đó gọi chung là mô. Vậy mô là gì? Trong cơ thể ta có những loại mô nào? Hoạt động 1: KHÁI NIỆM MÔ Mục tiêu: HS nắm được khái niệm mô. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Yêu cầu HS đọc  mục I SGK và trả lời câu hỏi: - Hãy kể tên những tế bào có hình dạng khác nhau mà em biết? - Giải thích vì sao tế bào có hình dạng khác nhau? - Vậy mô là gì? - HS trao đổi nhóm để hoàn thành bài tập . - Dựa vào mục “Em có biết” ở bài trước để trả lời. - Vì chức năng khác nhau. - Mô là một tập hợp các tế bào chuyên hoá có cấu tạo giống nhau, đảm nhiệm chức năng nhất định, một số loại mô còn có các yếu tố không có cầu trúc tế bào. Hoạt động 2: CÁC LOẠI MÔ Mục tiêu: HS phải chỉ rõ cấu tạo và chức năng của từng loại mô, thấy được cấu tạo phù hợp với chức năng của từng mô. - Phiếu học tập HS kẻ sẵn trong vở. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 9 - Phát phiếu học tập cho các nhóm. - Yêu cầu HS đọc  mục II SGK. Hoàn thành phiếu học tập. - Máu thuộc loại mô gì? Vì sao máu được xếp vào loại mô đó? - Mô sụn, mô xương có đặc điểm gì? Nó nằm ở phần nào? - Hình dạng tế bào cơ vân và cơ tim giống và khác nhau ở điểm nào? - Tế bào cơ trơn có hình dạng và cấu tạo như thế nào? - Kẻ sẵn phiếu học tập vào vở. - Nghiên cứu kĩ hình vẽ kết hợp với  SGK, trao đổi nhóm để hoàn thành vào phiếu học tập của nhóm. Kết luận: Cấu tạo, chức năng các loại mô Loại mô Vị trí Chức năng Cấu tạo 1. Mô biểu bì - Phủ ngoài da, lót trong các cơ quan rỗng, trong các tuyến của cơ thể. - Bảo vệ. che chở, hấp thụ. - Tiết các chất. - Chủ yếu là tế bào, các tế bào xếp xít nhau, không có phi bào. 2.Mô liên kết Có ở khắp nơi như - Hệ tuần hoàn và bạch huyết. -Nâng đỡ, liên kết các cơ quan hoặc là đệm cơ học. - Cung cấp chất dinh dưỡng. Chủ yếu là chất phi bào, các tế bào nằm rải rác. 3. Mô cơ - Mô cơ vân - Mô cơ tim - Mô cơ trơn - Gắn vào xương - Cấu tạo nên thành tim - Thành nội quan Co dãn tạo nên sự vận động của các cơ quan và cơ thể. - Hoạt động theo ý muốn. -Hoạt động không theo ý muốn. -Hoạt động không theo ý muốn. Chủ yếu là tế bào, phi bào ít. Các tế bào cơ dài, xếp thành bó, lớp. - Tế bào có nhiều nhân, có vân ngang. - Tế bào phân nhánh, có nhiều nhân, có vân ngang. - Tế bào có hình thoi, đầu nhọn, có 1 nhân. 4. Mô thần kinh - Nằm ở não, tuỷ sống, có các dây thần kinh chạy đến các hệ cơ quan. - Tiếp nhận kích thích và sử lí thông tin, điều hoà và phối hợp hoạt động các cơ quan đảm bảo sự thích ứng của cơ thể với - Gồm các tế bào thần kinh (nơron và các tế bào thần kinh đệm). - Nơron có thân nối với các sợi nhánh và sợi trục. 10 [...]... VIEN HOẠT DỘNG CỦA HỌC SINH (HSTB) ? - Có mấy loại bạch cầu ? - HS liên hệ đến kiến bài trước và nêu 5 loại (HSTB) ? - Thế nào là kháng nguyên, bạch cầu kháng thể ; sự tương tác giữa kháng -Kháng nguyên là những phân tử ngoại lai có nguyên và kháng thể theo cơ chế nào ? khả năng kích thích cơ thể tiết ra kháng thể - Kháng thể là những phân tử prôtêin do cơ thể tiết ra đẻ chống lại kháng nguyên (HSKG)... nghĩa trong y học Hoạt động 2: CÁC NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU 33 HOẠT DỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT DỘNG CỦA HỌC SINH (HSTB) ? - Em biết ở người có mấy - HS ghi nhớ thông tin nhóm máu ? 1 Các nhóm máu ở người (HSTB) ? - Hồng cầu máu người cho có - Hồng cầu có 2 loại kháng nguyên A và loại kháng nguyên nào ? B (HSTB) ? - Huyết tương máu người nhận - Huyết tương có 2 loại kháng thể : có những loại kháng thể nào ?... ếch, dd sinh lí 0,65%, máy ghi nhịp co cơ III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1 Tổ chức 2 Kiểm tra bài cũ - Nêu cấu tạo chức năng của xương dài? - Nêu thành phần hoá học và tính chất của xương? 3 Bài mới GV dùng tranh hệ cơ ở người giới thiệu một cách khái quát về các nhóm cơ chính của cơ thể như phần thông tin đầu bài SGK Hoạt động 1: CấU TẠO BẮP CƠ VÀ TẾ BÀO CƠ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH -... 3: Ý NGHIA CỦA HOẠT ĐỘNG CO CƠ 20 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN - Quan sát H 9.4 và cho biết : - Sự co cơ có tác dụng gì? - Yêu cầu HS phân tích sự phối hợp hoạt động co, dãn giữa cơ 2 đầu (cơ gấp) và cơ 3 đầu (cơ duỗi) ở cánh tay 4 Kiểm tra đánh giá Trả lời câu hỏi SGK 5 Hướng dẫn về nhà - Học và trả lời câu 1, 2, 3 - Chuẩn bị bài tiếp theo HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - HS quan sát H 9.4 SGK - Cơ co giúp xương... sạch kích thích 20x40 cm hoặc gạc y tế III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1 Tổ chức 2 Kiểm tra : Không thực hiện 3 Bài mới VB: GV có thể giới thiệu 1 vài số liệu về tai nạn giao thông hoặc tai nạn lao động làm gãy xương ở địa phương, dẫn dắt tới yêu cầu bài thực hành đối với học sinh Hoạt động 1: NGUYÊN NHÂN GÃY XƯƠNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời câu - HS trao... của bộ xương người? Các khớp xương bằng dán chú thích 5 Hướng dẫn học bài ở nhà - Học bài và trả lời câu hỏi 1, 2, 3 SGK - Lập bảng so sánh các loại khớp về cấu tạo, tính chất cử động và ý nghĩa - Đọc mục “Em có biết” Ngày soạn: 10 – 9 - 2010 Tuần: 04 17 Ngày dạy: 11 – 9 - 2010 TPPCT: 08 Bài 8: CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA XƯƠNG A MỤC TIÊU BÀI HỌC - HS nắm được cấu tạo chung 1 xương dài Từ đó giải thích được... của xương dài, xương dẹt và chức năng của nó HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Yêu cầu HS tìm hiểu thông tin mục I SGK - HS nghiên cứu thông tin và quan sát kết hợp quan sát H 8. 1; 8. 2 trả lời câu hỏi: hình vẽ, ghi nhớ kiến thức - Xương dài có cấu tạo như thế nào? - Cấu tạo hình ống của thân xương, nan 1 Cấu tạo xương dài bảng 8. 1 SGK xương ở đầu xương xếp vòng cung có ý nghĩa gì với... chức năng gì? cùng phân nhánh có cúc ximáp ? Em có nhận xét gì về hướng dẫn truyền xung b Chức năng Cảm ứng (SGK),dẫn thần kinh ở nơron hướng tâm và li tâm? truyền (SGK) Hoạt động 2: CUNG PHẢN XẠ Mục tiêu: HS hình thành khái niệm phản xạ, cung phản xạ, vòng phản xạ Biết giải thích 1 số phản xạ ở người bằng cung phản xạ và vòng phản xạ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Cho VD về phản xạ?... tơ cơ dày ở tế bào cơ tạo nên đĩa sáng và đĩa tối Hoạt động 2: TÍNH CHẤT CỦA CƠ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Yêu cầu HS đọc thí nghiệm và quan - HS nghiên cứu thí nghiệm và trả lời câu hỏi : sát H 9.2 SGK - Tính chất căn bản của cơ là sự co cơ và dãn - Nhận xét về sự thay đổi độ lớn của cơ khi bị kích thích.Cơ co rồi lại dãn rất nhanh bắp trước cánh tay? Vì sao có sự thay tạo chu... (SGK) 4 Kiểm tra, đánh giá - Cho HS dán chú thích vào sơ đồ câm H 6.2 và nêu chức năng của các bộ phận trong phản xạ - Trả lời câu 1, 2 SGK 5 Hướng dẫn học bài ở nhà - Học bài và trả lời câu hỏi 1, 2 SGK - Vẽ sơ đồ cung phản xạ H 6.2 và chú thích - Đọc mục “Em có biết” Ngày soạn: 5 – 9 - 2010 Tuần: 04 15 Ngày dạy: 10 – 9 - 2010 TPPCT:07 CHƯƠNG II – VẬN ĐỘNG Bài 7: BỘ XƯƠNG A MỤC TIÊU BÀI HỌC - HS trình . là học qua quan sát mô hình, tranh, thí nghiệm, mẫu vật HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Yêu cầu HS nghiên cứu  mục III SGK, liên hệ các phương pháp đã học môn Sinh học ở lớp. VỆ SINH 1 Mục tiêu: HS chỉ ra được nhiệm vụ cơ bản của môn học, đề ra biện pháp bảo vệ cơ thể, chỉ ra mối liên quan giữa môn học với khoa học khác. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH -. Kiến thức cơ thể người và vệ sinh có liên quan đến khoa học khác: y học, tâm lí học, hội hoạ, thể thao Hoạt động 3: PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP BỘ MÔN CƠ THỂ NGƯỜI VÀ VỆ SINH Mục tiêu: HS chỉ ra được

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • CHƯƠNG I – KHÁI QUÁT VỀ CƠ THỂ NGƯỜI

  • CHƯƠNG II – VẬN ĐỘNG

  • Bảng 27: Các hoạt động biến đổi thức ăn ở dạ dày

  • Bảng 35. 4: Hô hấp

  • So sánh cung phản xạ sinh dưỡng và cung phản xạ vận động

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan