Giáo án sinh học lớp 8 cả năm

176 3K 11

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 13:58

Tuần: 1 Tiết 1 BÀI 1 : Bài Mở Đầu A. MỤC TIÊU :1. Kiên thức : Mục đích, ý nghĩa cơ bản của môn học này đối với mỗi người, đặc biệt đối với học sinh. Phương pháp học tốt nhất để đạt được mục đích trên.2. Kỹ năng : Luyện kỹ năng so sánh. TrườngTHCS Vinh Quang Sinh học 8 Ngày soạn : 18/8/2013 Ngày dạy : 20/8/2013 Tuần : 1 - Tiết 1 - BÀI 1 : Bài Mở Đầu A. MỤC TIÊU : 1. Kiên thức : - Mục đích, ý nghĩa cơ bản của môn học này đối với mỗi người, đặc biệt đối với học sinh. - Phương pháp học tốt nhất để đạt được mục đích trên. 2. Kỹ năng : - Luyện kỹ năng so sánh. B. CHUẨN BỊ : - Bảng phụ có ghi nội dung các lệnh C. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : I. Bài mới : * Đặt vấn đề : Loài người thuộc lớp thú song loài người tiến hóa hơn tất cả. Chương trình Sinh học lớp 8 sẽ chứng minh điều đó Giáo viên : phạm văn Thín Năm học:2013-2014 1 TrườngTHCS Vinh Quang Sinh học 8 II. Củng cố : 1) Em hãy nêu nhiệm vụ của bộ môn cơ thể người và vệ sinh. III. Hướng dẫn về nhà : Học thuộc và trả lời các câu hỏi sách giáo khoa D. Rút kinh nghiệm : Giáo viên : phạm văn Thín Năm học:2013-2014 HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC NỘI DUNG KIẾN THỨC I. Hoạt động 1 : GV: Y/C học sinh thực hiện bài 1 SGK + Trong chương trình sinh lớp 7 các em đã học các ngành động vật nào ? + Lớp động vật nào trong ngành động vật có xương sống có vị trí tiến hóa cao nhất ? HS: Lớp thú GV: Y/C HS đọc thông tin mục I và hoàn thành lệnh 2 SGK (5) vào vở bài tập và 1 em lên thực hiện trên bảng. GV: hướng dẫn học sinh cách nhận xét đánh giá cách trình bày của bạn ⇒ đáp án đúng. GV: Vậy vị trí của con người đóng ai trò như thế nào trong thiên nhiên ? HS: Đóng vai trò làm chủ thiên nhiên vì con người giữ vị trí quan trọng nhất trong thiên nhiên (cao nhất về mặt TH) I. Vị trí của con ngươi trong tự nhiên - Ta đã học các ngành ĐV: ngành ĐV nguyên sinh, ngành thuộc khoang, Ngành giun dẹp, giun tròn, thân mềm, chân khớp, ngành động vật ỗng ương sống. - Lớp thú có vị trí tiến hóa cao nhất. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC NỘI DUNG KIẾN THỨC * Hoạt động 2 : GV: Y/C HS đọc thông tin mục II SGK và thực hiện lệnh (quan sát tranh H1-1, H1-2, H1-3) + Kiến thức về cơ thể người và vệ sinh có quan hệ mật thiết với những ngành nghề nào trong xã hội ? + Nhiệm vụ của môn học là gì ? (Chuyển ý: Vậy phương pháp học tập bộ môn như thế nào ?) * Hoạt động 3 : GV thuyết trình kết hợp hỏi đáp. + Để hiểu rõ vị trí, cấu tạo, hình thái các cơ quan trong cơ thể đối với thường có những phương pháp học như thế nào ? + Ngoài quan sát tranh ảnh, mô hình, để nắm kiến thức thật chính xác khoa học thường làm gì ? + Em vận dụng những kiểu kiến thức bộ môn để làm gì ? II. Nhiệm vụ của môn cơ thể người và vệ sinh. - Môn học giúp ta hiểu về cấu tạo và chức năng của cơ thể từ cấp độ tế bào đến cơ quan, hệ cơ quan và cơ thể trong mối quan hệ với môi trường cùng với những cơ chế tiến hóa các quá trình sống, giúp ta có ý thức, hành vi bảo vệ môi trường. III. Phương pháp học tập bộ môn cơ thể người và vệ sinh. - Quan sát tranh ảnh, mô hình, tiêu bản, - Bằng thí nghiệm (có thể trực tiếp) xem băng hình, làm thí nghiệm, xem thầy biểu diễn, hoặc nghe mô tả thí nghiệm. - Vận dụng để giải thích các hiện tượng thực tế, đồng thời áp dụng vệ sinh rèn luyện cơ thể. 2 TrườngTHCS Vinh Quang Sinh học 8 Ngày soạn :18/8/2013 Ngày dạy :23/8/2013 Chương I : KHÁI QUÁT VỀ CƠ THỂ NGƯỜI Tuần :1- Tiết 2 - BÀI 2 : Cấu tạo cơ thể người A. MỤC TIÊU : 1. Kiên thức : - Kể tên và xác định được vị trí của các cơ quan trong cơ thể người. - Giải thích được vai trò của hệ thần kinh và hệ nội tiết trong sự điều hòa hoạt động các cơ quan. 2. Kỹ năng : - Quan sát. B. CHUẨN BỊ : - GV: Mô hình tháo lắp cơ thể người. Tranh vẽ H2.1 C. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : I. Kiểm tra bài cũ : 1. Hãy cho biết những lợi ích của việc học tập môn học "Cơ thể người và vệ sinh " ? 2. Trình bày những đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa người và động vật thuộc lớp thú ? II. Bài mới : * Đặt vấn đề : Cơ thể người có cấu tạo như thế nào chúng ta vào bài mới. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC NỘI DUNG KIẾN THỨC I. Hoạt động 1 : GV: Y/C học sinh quan sát H2.1 và quan sát mô hình tháo lắp cơ thể người và thực hiện 1 SGK (8). - Khoang ngực ngăn cách với khoang bụng nhờ cơ quan nào ? HS: Thảo luận nhóm, đại diện nhóm trả lời: - Cơ quan nào nằm trong khoang bụng ? - Cơ quan nào nằm trong khoang ngực ? (Chuyển ý: Các cơ quan đó chúng có mối quan hệ với nhau không ? Gồm có những hệ cơ quan nào ?) I. Cấu tạo : 1) Các phần cơ thể : - Khoang ngực ngăn cách với khoang bụng nhờ cơ hoành. - Khoang bụng chứa dạ dày, ruột, gan, tụy, thận, bóng đái và cơ quan sinh sản. - Tim, phổi Giáo viên : phạm văn Thín Năm học:2013-2014 3 TrườngTHCS Vinh Quang Sinh học 8 GV: Y/C HS đọc thông tin mục (2) SGK thực hiện lệnh : - Hãy ghi tên các cơ quan có trong thành phần của mỗi hệ cơ quan và chức năng chính của mỗi hệ cơ quan vào bảng 2. HS: Thảo luận nhóm, đại diện nhóm lên điền kết quả vào bảng 2. GV: kết luận với đáp án đúng ở bảng 2 : Hệ cơ quan Các cơ quan trong từng hệ cơ quan Hệ vận động Cơ và xương Hệ tiêu hóa Miệng, ống tiêu hóa, tuyến tiêu hóa Hệ tuần hoàn Tim và hệ mạch Hệ hô hấp Mũi, khí quản, phế quản và hai lá phổi Hệ bài tiết Thận, ống dẫn nước tiểu và bóng đái Hệ thần kinh Não, tủy sống, dây thần kinh, hạch thần kinh GV: Ngoài các hệ cơ quan trên, trong cơ thể còn có các hệ cơ quan nào ? (Chuyể ý: Vậy các cơ quan trên có sự quan hệ như thế nào đối với nhau ?) 2. Các cơ quan : III. Củng cố : - Học sinh thảo luận các câu hỏi 1, 2 trong SGK. - 1 học sinh đọc phần ghi nhớ trong khung. IV. Hướng dẫn về nhà : - Học thuộc bài theo nội dung câu trả lời SGK + đọc bài mới D- RÚT KINH NGHIỆM Giáo viên : phạm văn Thín Năm học:2013-2014 4 Chức năng của từng hệ cơ quan Vận động cơ thể Tiếp nhận và biến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể Vận chuyển chất dd + oxi - tế bào - vận chuyển cácbociênra đến cơ quan bài tiết Thực hiện trao đổi khí oxi, cácbonic giữa cơ thể và môi trường Bài tiết nước tiểu Tiếp nhận và trả lời các kích thích của môi trường, điều hòa hoạt động các cq TrườngTHCS Vinh Quang Sinh học 8 Ngày soạn : 25/8/2013 Ngày dạy : 27/8/2013 Tuần : 2 - Tiết 3 - BÀI 3 : Tế Bào A. MỤC TIÊU : 1. Kiên thức : - Các thành phần tạo nên tế bào và chức năng của mỗi thành phần. - Tế bào là một đơn vị cấu trúc và chức năng của cơ thể sống. - Sự giống và khác nhau giữa tế bào người, tế bào động vật, tế bào thực vật. ý nghĩa của sự giống và khác nhau này. 2. Kỹ năng : - Rèn kỹ năng quan sát. B. CHUẨN BỊ : - GV: Tranh vẽ H3.1; H4.1,2,3 Trang 14, 15 SGK. C. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : I. Kiểm tra bài cũ : 1. Cơ thể người gồm mấy phần, là những phần nào ? Phần thân chứa những bộ phận nào ? II. Bài mới : * Đặt vấn đề : Tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể, mọi hoạt động của cơ thể đều liên quan đến hoạt động của tế bào. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC NỘI DUNG KIẾN THỨC I. Hoạt động 1 : GV: Y/C học sinh thực hiện lệnh 1 SGK - Hãy trình bày cấu tạo một TB điển hình ? - HS: quan sát tranh vẽ và trả lời GV: Màng tế bào thực vật có gì khác màng tế bào động vật ? Vai trò của màng ? (kính dẫn protein, ) - GV: Y/c HS cho biết chất tế bào chứa các bào quan nào ? Chỉ trên tranh vẽ. - GV: Y/c HS nêu t.phần của từng nhân (Chuyển ý: Vậy chức năng của từng bộ phận tế bào như thế nào, ta vào phần II) * Hoạt động 2 : - GV: Y/c HS đọc thông tin trong bảng 3-1. Tìm hiểu chức năng của các bộ phận trong tế bào và giải thích mối quan hệ thống nhất về chức năng giữa màng sinh chất, chất tế I. Cấu tạo : Màng sinh chất TB Chất tế bào Nhân II. Chức năng của các bộ phận trong tế bào: Giáo viên : phạm văn Thín Năm học:2013-2014 5 TrườngTHCS Vinh Quang Sinh học 8 bào và nhân tế bào. - HS: Thảo luận đại diện nhóm phát biểu giáo viên kết luận : + Vai trò của lưới nội chất trong hoạt động sống của tế bào ? + Năng lượng để tổng hợp phải lấy từ đâu ? + Màng sinh chất có vai trò gì ? - GV so sánh cấu tạo tế bào người so với (Chuyển ý: Tế bào thực hiện quá trình trao đổi chất. Vậy những chất để tổng hợp nên ở tế bào là những chất gì ? ) * Hoạt động 3 : - GV giới thiệu (hoặc cho HS đọc thông tin) + Các hợp chất hưãu cơ gồm có các hợp chất hữu cơ nào ? + Các chất vô cơ gồm các loại muối khoáng gì ? - GV liên hệ: Vậy hàng ngày chúng ta phải ăn uống như thế nào để cơ thể đảm bảo đủ các chất ? * Hoạt động 4 : - GV: Y/c HS q/sát sơ đồ H3-2 thực hiện lệnh SGK : - Chức năng của tế bào trong cơ thể là gì ? GV: có thể dùng các câu hỏi gợi ý: Mối quan hệ giữa cơ thể với môi trường thể hiện như thế nào ? Tế bào trong cơ thể có chức năng gì ? - Chất tế bào có các bào quan như lưới nội chất, riboxôm, bộ máy gongiti thể ở đó diễn ra mọi hoạt động sống của tb. - Nhận điều khiển mọi họat động sống của tế bào. - Màng sinh chất có chức năng thực hiện trao đổi chất giữa tế bào với môi trường trong cơ thể. - Nhận điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào. III. Thành phần hóa học của tế bào Prptein : N, P, S, O, H - Các h/chất Gluxít : C, H, O Lipit : C, H, O Hữucơ . axitnucleic: ADN,ARN - Các hợp chất hữu cơ : Muối khoáng Ca, K, Fe IV. Hoạt động sống của tế bào : - Chức năng của tế bào là : + Thực hiện trao đổi chất cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động. + Sự phân chia tế bào giúp cơ thể lớn lên tới giai đoạn trưởng thành có thể tham gia vào quá trình sinh sản. + Cảm ứng giúp cơ thể phản ứng với kích thích từ môi trường ngoài hoặc trong cơ thể. III. Củng cố : - GV tóm tắt kiến thức cơ bản nội dung bài học IV. Hướng dẫn về nhà : - Học thuộc bài theo nội dung câu trả lời SGK + đọc bài mới. D. Rút kinh nghiệm : Ngày soạn :25/8/2013 Giáo viên : phạm văn Thín Năm học:2013-2014 6 TrườngTHCS Vinh Quang Sinh học 8 Ngày dạy :30/8/2013 Tuần : 2 - Tiết 4 - BÀI 4 : Mô A. MỤC TIÊU : 1. Kiên thức : - Cung cấp kỹ năng về mô - Đặc điểm về cấu trúc và chức năng của từng loại mô. 2. Kỹ năng : - Rèn kỹ năng quan sát. B. CHUẨN BỊ : - GV: Tranh phóng to H3.1 trang 14 SGK; cấu trúc siêu hiển vi của một tế bào, trên đó có đánh số thứ tự các bào quan. - Tranh H4.1,2,3,4 Trang 14, 15 SGK. Tranh phóng to H 6.1 C. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : I. Ổn định tổ chức lớp. II. Kiểm tra bài cũ : 1. Hãy chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể ? 2. Một học sinh lên bảng làm bài tập 1. III. Bài mới : * Đặt vấn đề : ở chương trình TV lớp 6 chúng ta đã học các tế bào chuyên hóa, có cấu tạo giống nhau, dảm nhận chức năng nhất định gọi là mô. ở thực vật mô được chia thành mấy loại ? (mô phân sinh; mô bì; mô cơ; mô dẫn; mô dinh dưỡng; mô tiết) HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC NỘI DUNG KIẾN THỨC I. Hoạt động 1 : GV: Thông báo nội dung SGK - Phôi phân hóa các cơ quan khác  nhau tế bào cấu tạo khác nhau. - Một tập hợp các tế bào chuyên hóa, có cấu tạo giống nhau, đảm nhận chức năng nhất định gọi là mô. GV yêu cầu HS thực hiện lệnh SGK - Hãy kể tên những tế bào có hình dạng khác nhau mà em biết ? - Giải thích vì sao tế bào có hình dạng khác nhau? Giáo viên chốt lại ghi bảng. 2. Hoạt động 2 : (Chuyển ý: Như vậy mô được phân thành I. Cấu tạo : - Về cấu tạo : Các tế bài chuyên hóa Mô gồm 2 có cấu tạo giống nhau thành phần Các yếu tốt không có cấu trúc TB (gian bào) - Về chức năng cũng đảm nhiệm 1 chức năng nhất định. II. Các loại mô : 1. Mô biểu bì : Giáo viên : phạm văn Thín Năm học:2013-2014 7 TrườngTHCS Vinh Quang Sinh học 8 mấy loại chính ?) HS: lần lượt quan sát H4 và trả lời câu hỏi : + Em có nhận xét gì về sự sắp xếp các tế bào ở mô biểu bì ? + Mô biểu bì thường nằm ở vị trí nào trên cơ thể ? Chức năng của nó đối với cơ thể chúng ta ? - HS: Q/s tranh H4.2 trả lời câu hỏi : + Mô liên kết có mấy loại mô ?Chúng thường nằm ở những vị trí nào trên cơ thể ? Cấu tạo của mô liên kết. + Vai trò của từng loại mô đó ? - GV hỏi: Máu thuộc loại mô gì ? Vì sao máu được xếp vào loại mô đó ? - HS: Quan sát tranh vẽ H4.3 tìm hiểu : + Mô cơ gồm mấy loại ? + Điền vào phiếu học tập với nội dung : Cơ vân Cơ trơn Cơ tim Số nhân Vị trí nhân Cơ vân ngang - GV: Treo đáp án đúng h/s đối chiếu nhận, tự nhận xét bài làm của mình. - Chức năng của mô cơ ? -HS quan sát tranh vẽ H4.4 trả lời câu hỏi : + Mô thần kinh cấu tạo như thế nào ? - Mô biểu bì : các tế bào xếp xít nhau tạo thành lớp rào bảo vệ, hấp thụ và bài tiết. 2. Mô liên kết - MLK gồm 3 loại : Mô sợi, mô sụn, mô xương, mô mỡ, mô máu. - Cấu tạo: Gồm các tế bào liên kết nằm rải rác trong chất nền, có thể có các sợi dànd hồi nằm xen kẽ. - Chức năng: Tạo bộ khung, neo giữ các cơ quan hoặc chức năng đệm. 3. Mô cơ - Mô cơ gồm 3 loại : Mô cơ vân; mô cơ trơn; mô cơ tim. - Cấu tạo : Cơ vân Cơ trơn Cơ tim Số nhân Nhiều nhân 1nhân 1 nhân Vị trí nhân ở phía ngoài ở giữa ở giữa Cơ vân ngang Có Không Có - Chức năng : Co dãn, tạo nên sự vận động. 4. Mô thần kinh : - Cấu tạo : Gồm 2 loại tế bào : tế bào thần kinh (nơ ron) và tế bào thần kinh đệm. Giáo viên : phạm văn Thín Năm học:2013-2014 8 TrườngTHCS Vinh Quang Sinh học 8 + Chức năng của mô thần kinh ? - Chức năng: Tiếp nhận kích thích sử lý thông tin và điều hòa hoạt động các cơ quan - đảm bảo cơ thể thích nghi với môi trường IV. Củng cố : Giáo viên củng cố ý cơ bản : - Em hãy nêu chức năng chính của từng loại mô ? - Làm bài tập trắc nghiệm : Dựa trên cơ sở nào mà người ta phân biệt 4 loại mô chính là : Mô biểu bì; mo liên kết; mô cơ và mô thần kinh ? a) cấu trúc : b) Tính chất c) Chức năng ( Đáp án a và c ) IV. Hướng dẫn về nhà : - Học bài và làm bài tập SGK ( 17) D- RÚT KINH NGHIỆM ******************************* Ngày soạn :01/9/2013 Ngày dạy : 03/9/2013 Giáo viên : phạm văn Thín Năm học:2013-2014 9 TrườngTHCS Vinh Quang Sinh học 8 Tuần : 3 - Tiết 5 - BÀI 6 : Phản xạ A. MỤC TIÊU : 1. Kiên thức : - Đặc điểm về cấu trúc và chức năng của nơron - Phản xạ là gì ? Những yếu tố tạo thành một cung phản xạ. - Sự khác nhau giữa cung phản xạ và vòng phản xạ. 2. Kỹ năng : - Rèn kỹ năng pạan tích, so sánh và liên hệ thực tế B. CHUẨN BỊ : - GV: Tranh phóng to hình 6.1; 2.3 Trang 20, 21, 22 SGK. - Học sinh : Học kỹ mô thần kinh. C. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : I. Kiểm tra bài cũ : 1. Nêu cấu tạo nơron thần kinh ? Chức năng của mô thần kinh là gì ? II. Bài mới : * Đặt vấn đề : Trong cuộc sống hàng ngày có thể chúng ta luôn có những phản xạ đối với môi trường trong hay ngoài cơ thể, giúp cơ thể thích ứng với điều kiện sống. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HOẠT ĐỘNG 1 I. Cấu tạo và chức năng của nơ ron GV: Y/c HS quan sát H6.1 SGK. Y/c h/s lên chỉ tranh và nêu cấu tạo từng bộ phận của nơron thần kinh - giáo viên giải thích cặn kẽ hơn cấu tạo của nơron thần kinh, từ đó giải thích cơ chế lan truyền xung thần kinh trong tế bào thần kinh và giữa các tế bào thần kinh. GV: Chốt lại : Vậy sự lan truyền xung thần thần kinh trong tế bào thần kinh và giữa các tế bào thần kinh diễn ra như thế nào ? GV: Như vậy nơron có chức năng cơ bản nào ? GV: Thuyết trình : GV: Y/c h/s nghiên cứu trang 20 và H6.2 HS: Quan sát tranh vẽ ⇒ chỉ tranh. - Cấu tạo : Thân : Chứa nhân Tua Tua ngắn Tua dài HS : Trả lời : - Xung thần kinh tác động thân và các sợi nhánh ⇒xung thần kinh lan truyền theo sợi trục chuyển qua xi nap tiếp theo. - HS ghi:Chức năng Cảm ứng Dẫn truyền + Cảm ứng: Là khái niệm tiếp nhận và phản ứng lại các kích thích. + Dẫn truyền: Là khái niệm lan truyền xung thần kinh theo 1 chiều Giáo viên : phạm văn Thín Năm học:2013-2014 10 [...]... Hoạt động 3 ( 8' ) 3 Viết thu hoạch : Giáo viên yêu cầu học sinh viết thu hoạch theo mẫu sau : TT Mục đích thí ngiệm Quan sát - mô tả Vẽ hình có ghi chú thích Làm tiêu bản mô cơ vân Quan sát cấu tạo mô cơ vân Hoạt động 4 (2') - GV : Yêu cầu học sinh làm vệ sinh các dụng cụ thí nghiệm ****************************** Ngày soạn : 08/ 9/2013 Ngày dạy :10/9/2013 Giáo viên : phạm văn Thín 14 Năm học: 2013-2014... Hướng dẫn về nhà Đọc trước nội dung bài mớ D- RÚT KINH NGHIỆM Giáo viên : phạm văn Thín 31 Năm học: 2013-2014 TrườngTHCS Vinh Quang Sinh học 8 Ngày soạn :29/9/2013 Ngày dạy :01/10/2013 Tuần :7 Tiết 13: Chương III : TUẦN HOÀN Giáo viên : phạm văn Thín 32 Năm học: 2013-2014 TrườngTHCS Vinh Quang BÀI 13 : Sinh học 8 Máu và môi trường trong cơ thể A MỤC TIÊU : 1- Kiến thức - Hs phân biệt được các thành phần... gọn nhưng dễ hiểu Ngày soạn :8/ 9/2013 Giáo viên : phạm văn Thín 16 Năm học: 2013-2014 TrườngTHCS Vinh Quang Sinh học 8 Ngày dạy :13/9/2013 Cấu tạo và tính chất của xương Tuần : 4 - Tiết 8 -BÀI 8 : A MỤC TIÊU : 1 Kiên thức : - Trang bị được cấu tạo chung của 1 xương dài từ đó giải thích được sự lớn lên của xương và khả năng chịu lực của xương - Xác định được thành phần hóa học của xương để chứng minh... đại diện nhóm viết ý kiến của mình nhóm lên điền vào các cột ở bảng 11 vào bảng 11- nhóm khác nhận xét bổ 27 Giáo viên : phạm văn Thín Năm học: 2013-2014 TrườngTHCS Vinh Quang Gv nhận xét đánh giá Sinh học 8 sung Bảng 11: So sánh sự khác nhau giữa bộ xương người và bộ xương động vật Các phần so sánh ở người ở thú - Tỷ lệ sọ não/ mặt - Lớn - Nhỏ - Lồi cằm xương mặt - Phát triển - Không có - Cột sống -... sử dụng các công cụ ngày càng + Cơ gập ngửa ngón chân Giáo viên : phạm văn Thín 28 Năm học: 2013-2014 TrườngTHCS Vinh Quang Sinh học 8 tinh sảo, do phải đi xa để tìm kiếm thức ăn nên hệ cơ xương ở người đã tiến hoá đến mức hoàn thiện phù hợp với hoạt động ngày càng phức tạp, kết hợp với tư duy con người đã khác xa so với động vật HOẠT ĐỘNG 3 III- Vệ sinh hệ vận động Gv y/c làm bài tập mục SGK Tr 39 q/s... tham - Tránh đùa nghịch vật nhau gia giao thông, lao động, vui chơi tránh - Tránh leo trèo, xô đẩy bàn ghế dẫm, cho mình và cho người khác không đạp lên chân tay bạn phải mang trên mình cái nẹp băng bó? III- Kiểm tra và đánh giá Gv đánh giá chung giờ thực hành về ưu, nhược điểm Cho điểm nhóm làm tốt Y/c dọn dẹp vệ sinh lớp IV- Hướng dẫn về nhà Đọc trước nội dung bài mớ D- RÚT KINH NGHIỆM Giáo viên... Ngày soạn :22/9/2013 Ngày dạy :24/9/2013 Giáo viên : phạm văn Thín 26 Năm học: 2013-2014 TrườngTHCS Vinh Quang Sinh học 8 Tuần : 6 Tiết 11 BÀI 11 : Tiến hoá của sự vận động Vệ sinh của hệ vận động A MỤC TIÊU : 1 Kiên thức : - Chứng minh được sự tiến hoá của người so với động vật thể hiện ở hệ cơ xương - Vận dụng được những hiểu biết về hệ vận động để giữ vệ sinh, rèn luyện thân thể, chống các tật về... bào cơ 2- Chứng minh tính thống nhất giữa cấy tạo và chức năng của tế bào cơ? V- Hướng dẫn về nhà làm - Học bài theo câu hỏi và bài tập cuối bài, đọc trước bài sự hoạt động của cơ D- RÚT KINH NGHIỆM Ngày soạn :15/9/2013 Giáo viên : phạm văn Thín 23 Năm học: 2013-2014 TrườngTHCS Vinh Quang Sinh học 8 Ngày dạy :20/9/2013 Tuần : 5 - Tiết 10 - BÀI 10 : Hoạt động của cơ A MỤC TIÊU : 1 Kiên thức : - Sự hoạt... Tiết 12 Giáo viên : phạm văn Thín BÀI 12 : Thực hành: 29 Năm học: 2013-2014 TrườngTHCS Vinh Quang Sinh học 8 Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương A MỤC TIÊU : - Rèn thao tác sơ cứu khi gặp người gãy xương - Buộc cố định xương cẳng tay khi bị gãy B CHUẨN BỊ : Gv chuẩn bị nẹp, băng y tế, dây, vải, tranh, ảnh về tai nạn giao thông Hs: đọc lại bài cấu tạo và tính chất của xương C HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :... Các loại nơron đó khác nhau ở điểm nào ? 2) Phân biệt cung phản xạ và vòng phản xạ ? IV Hướng dẫn về nhà D- RÚT KINH NGHIỆM - Học thuộc bài cũ và đọc bài mới Ngày soạn :01/9/2013 Ngày dạy : 06/9/2013 Giáo viên : phạm văn Thín 12 Năm học: 2013-2014 TrườngTHCS Vinh Quang Sinh học 8 Tuần : 3 - Tiết 6 - BÀI 5 :THỰC HÀNH : Quan sát tế bào &mô A MỤC TIÊU : 1 Kiên thức : - Làm và quan sát, nhận biết được mô . các hiện tượng thực tế, đồng thời áp dụng vệ sinh rèn luyện cơ thể. 2 TrườngTHCS Vinh Quang Sinh học 8 Ngày soạn : 18/ 8/2013 Ngày dạy :23 /8/ 2013 Chương I : KHÁI QUÁT VỀ CƠ THỂ NGƯỜI Tuần. Hoạt động 1 : GV: Y/C học sinh quan sát H2.1 và quan sát mô hình tháo lắp cơ thể người và thực hiện 1 SGK (8) . - Khoang ngực ngăn cách với khoang bụng nhờ cơ quan nào ? HS: Thảo luận nhóm,. trả lời: - Cơ quan nào nằm trong khoang bụng ? - Cơ quan nào nằm trong khoang ngực ? (Chuyển ý: Các cơ quan đó chúng có mối quan hệ với nhau không ? Gồm có những hệ cơ quan nào ?) I. Cấu

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • - Mỗi đơn vị chức năng cầu thận, nang cầu thân ,ống thận.

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan