Giáo án sinh học lớp 8 cả năm

172 2.1K 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 14:03

Tiết 1. Bài 1: BÀI MỞ ĐẦUI. Mục tiêu:1. Kiến thức: Học sinh phải biết được mục đích, ý nghĩa cơ bản của môn học đối với cơ thể người. Xác định được vị trí con người trong giới động vật Phương pháp học tốt nhất để đạt được mục đích trên.2. Kỹ năng: Phương pháp học tập của môn học.3. Thái độ: Giáo dục ý thức ham học bộ môn. Giữ gìn vệ sinh cơ thể.II. Phương tiện dạy học: Những mẩu chuyện về các nhà Bác học, các giáo sư, bác sỹ giỏi ở Việt Nam.Giáo án, SGK Giỏo ỏn Sinh 8 Trng THCS Lng Phỳ Ngày soạn:13/08/2013 Ngày giảng: 15,16/8/2013 Tiết 1. Bài 1: Bài mở đầu I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh phải biết đợc mục đích, ý nghĩa cơ bản của môn học đối với cơ thể ngời. - Xác định đợc vị trí con ngời trong giới động vật - Phơng pháp học tốt nhất để đạt đợc mục đích trên. 2. Kỹ năng: Phơng pháp học tập của môn học. 3. Thái độ: Giáo dục ý thức ham học bộ môn. Giữ gìn vệ sinh cơ thể. II. Ph ơng tiện dạy học: - Những mẩu chuyện về các nhà Bác học, các giáo s, bác sỹ giỏi ở Việt Nam. Giáo án, SGK III. Tiến trình bài học: 1- Tổ chức(2): 8A(15/8/2013): 8B(16/8/2013):. 2- Kiểm tra bài cũ(5): Kiểm tra sách vở dụng cụ học tập phục vụ bộ môn 3- Bài mới(30): Mở bài: Giáo viên sử dụng câu hỏi. ? Trong chơng trình sinh học 7, các em đã học các ngành động vật nào? ? Lớp động vật nào trong ngành ĐVCXS có vị trí tiến hoá cao nhất? HĐ của GV và HS Nội dung kiến thức HĐ1: vị trí của con ngời trong tự nhiên(10) - GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK. - Thảo luận nhóm - Trả lời câu hỏi: ? Cấu tạo cơ thể ngời giống với cấu tạo cơ thể động vật nh thế nào? ? Từ những đặc điểm giống nhau đó loài ngời có vị trí phân loại nh thế nào? ? Đặc điểm cơ bản phân biệt ngời với động vật? - Giáo viên yêu cầu học sinh làm bài tập SGK (T5) để xác định những đặc điểm chỉ có ở ngời mà không có ở động vật. - Học sinh nghiên cứu thông tin SGK Trao đổi nhóm trả lời câu hỏi: - Đại diện nhóm trả lời câu hỏi. - Nhóm khác bổ sung. Nêu đợc các ý: 2,3,5,7,8 - Yêu cầu học sinh rút ra kết luận. HĐ2. Nhiệm vụ của môn cơ thể ngời và vệ sinh(10) - Giáo viên yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin sách giáo khoa - Trao đổi nhóm - Trả lời câu hỏi. ? Môn cơ thể ngời và vệ sinh nêu lên mấy nhiệm vụ? nhiệm vụ nào là quan trọng hơn? vì sao? ? Vì sao phải nghiên cứu cơ thể về cả 3 mặt: I. Vị trí của con ngời trong tự nhiên. + Loài ngời thuộc lớp thú. + Con ngời biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động vào những mục đích nhất định, có t duy, tiếng nói, chữ viết, bớt lệ thuộc vào thiên nhiên. II. Nhiệm vụ của môn cơ thể ngời và vệ sinh. - Bộ môn cung cấp những kiến thức về cấu tạo và chức năng sinh lý của các cơ quan trong cơ thể. Nguyễn Thị Bích Phợng 1 Giỏo ỏn Sinh 8 Trng THCS Lng Phỳ Cấu tạo, chức năng và vệ sinh? ? Hãy cho biết kiến thức về cơ thể ngời và vệ sinh quan hệ mật thiết với những ngành nghề nào trong xã hội ? - Đại diện nhóm trả lời - nhóm khác bổ sung. - Muốn hiểu rõ đợc chức năng của một cơ quan, cần hiểu rõ cấu tạo cơ quan đó -có thể đề ra biện pháp vệ sinh. HĐ 3: Phơng pháp học môn cơ thể ngời vệ sinh(10) - GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin và thảo luận lớp. ? Môn học này cần phải sử dụng những phơng pháp nào? - HS thực hiện lệnh. + Quan sát tranh ảnh, mô hình, tiêu bản hình thái cấu tạo. + Bằng thí nghiệm - chức năng cuả các cơ quan. + V/d hiểu biết khoa học giải thích các hiện tợng thực tế, đồng thời áp dụng các biện pháp VS và RLTT - GV nhận xét kết luận - Mối quan hệ giữa cơ thể môi trờng có biện pháp bảo vệ cơ thể. - Mối liên quan giữa môn học với môn học khác nh: Y học, tâm lý giáo dục, hội hoạ, thể thao III. Phơng pháp học tập môn cơ thể ngời và vệ sinh Các phơng pháp học tập bộ môn: - Quan sát: Mô hình tranh ảnh, tiêu bản, mẫu vật sống -> Hiểu hình thái cấu tạo. - Bằng thí nghiệm tìm ra chức năng sinh lí của các cơ quan. - Vận dụng kiến thức giải thích các hiện tợng thực tế. 4. Đánh giá - củng cố(5): ? Trình bày những đặc điểm giống và khác nhau giữa ngời và ĐV thuộc lớp thú? ? Hãy cho biết những lợi ích của việc học tập môn học "cơ thể ngời và vệ sinh". 5. Hớng dẫn về nhà(2) + Yêu cầu mỗi HS đề ra phơng pháp học tập môn này. + Xem lại bài 46 - Thỏ; bài 47- Cấu tạo trong của thỏ, SGK Sinh học 7 + Kẻ bảng 2 trang 9 Rút kinh nghiệm: Ngày soạn:14/08/2013 Ngày giảng:16,17/8/2013 Chơng I: Khái quát về cơ thể ngời Tiết 2. Bài 2: Cấu tạo cơ thể ngời I. Mục tiêu: Nguyễn Thị Bích Phợng 2 Giỏo ỏn Sinh 8 Trng THCS Lng Phỳ 1. Kiến thức: Hs kể tên, xác định đợc vị trí và chức năng của từng hệ cơ quan trên mô hình ngời 2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát, nhận xét, phân tích tổng hợp, hoạt động nhóm 3. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ cơ thể. II. Phơng tiện dạy học. - Đối với giáo viên: Tranh phóng to H2.1, H2.2, SGK (8), mô hình các cơ quan ở phần thân. - Đối với HS: Ôn kiến thức về cấu tạo ngoài và cấu tạo trong của thỏ. -Kẻ bảng 2 trang 9 III. Tiến trình bài học. 1- Tổ chức(2): 8A(16/8/2013): 8B(17/8/2013):. 2- Kiểm tra bài cũ(5): ? Trình bày những đặc điểm giống và khác nhau giữa ngời và động vật thuộc lớp thú. ? Hãy cho biết những lợi ích của việc học tập môn học" Cơ thể ngời & Vệ sinh". 3- Bài mới(30): HĐ của GV và HS Nội dung kiến thức HĐ1: Tìm hiểu các phần cơ thể(10) - GV treo tranh (mô hình) cơ thể ngời y/c HS quan sát - thảo luận nhóm - HS thực hiện lệnh, kết hợp tự tìm hiểu bản thân ?Kể tên các hệ cơ quan đã học của lớp thú? ? Cơ thể ngời gồm mấy phần? Kể tên các phần đó? - TL: 3 phần: Đầu Thân- Tay chân ?Khoang ngực ngăn cách với khoang bụng nhờ cơ quan nào? - Cơ hoành. HĐ2: Tìm hiểu các hệ cơ quan(20) - GV yêu cầu HS quan sát H2-2, trả lời câu hỏi: ?Những cơ quan nào nằm trong khoang ngực, khoang bụng? ?Cơ thể chúng ta đợc bao bọc bằng cơ quan nào? Chức năng chính của cơ quan này là gì? - Da: Bảo vệ cơ thể. ? Dới da là các cơ quan nào? - Cơ & xơng- hệ vận động ? Hệ cơ & bộ xơng tạo ra các khoảng trống chứa các cơ quan bên trong. Theo em đó là những khoang nào? - Khoang sọ, khoang ngực, khoang bụng - GV giới thiệu sơ lợc cấu tạo các hệ cơ quan trong khoang sọ, khoang ngực & khoang bụng. - GV yêu cầu HS hoàn thành bảng 2- SGK - HS: thảo luận nhóm, hoàn thành bảng đại diện nhóm trình bày - GV đa ra đáp án đúng để HS so sánh. 1. Các phần cơ thể. - Cơ thể ngời chia 3 phần: đầu,thân, chân tay - Cơ hoành ngăn cách khoang bụng và ngực 2. Các hệ cơ quan + Khoang ngực gồm: tim phổi + Khoang bụng gồm: Gan, mật, tuỵ, dạ dày, ruột, thân, bọng đái, tuyến sinh dục Hệ cơ quan Các CQ trong từng hệ cơ quan Chức năng của hệ cơ quan Hệvận động Hệ tiêu hoá - Cơ và xơng - ống tiêu hoá & tuyến - Giúp cơ thể di chuyển đợc, thực hiện đ- ợc các động tác LĐ. -Tiếp nhận, biến đổi thức ăn thành Nguyễn Thị Bích Phợng 3 Giỏo ỏn Sinh 8 Trng THCS Lng Phỳ Hệ tuần hoàn Hệ hô hấp Hệ bài tiết Hệthần kinh Hệ sinh dục tiêu hoá - Tim, mạch, máu. - Đờng dẫn khí, phổi. - Thận, ống dẫn - Dây thần kinh và bộ não, tuỷ sống. -Bộ phân sinh dục và tuyến sinh dục những chất dinh dỡng cho cơ thể & thải những chất bã ra ngoài. - Vận chuyển các chất dinh dỡng, oxy và các hoóc môn đến từng tế bào & và các chất thải để đa ra ngoài cơ thể. - Đa O 2 trong không khí vào phổi và thải khí CO 2 ra mt ngoài. - Lọc từ máu những chất thừa và có hại cho cơ thể để thải ra ngoài. - Điều khiển và điều hoà và phối hợp hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. - Chức năng sinh sản, bảo toàn nòi giống. 4. Củng cố - đánh giá(5): - Đọc kết luận chung SGK ?Cơ thể ngời chia thành mấy phần? ?Cơ thể chúng ta có thể thích ứng nhanh với những điều kiện khác nhau của môi tr- ờng là nhờ hoạt động của hệ cơ quan nào? 5. Hớng dẫn về nhà(2): + Học bài và trả lời câu hỏi SGK + Kẻ bảng 3-1 và bảng 3-2 vào vở. Rút kinh nghiệm: Ngày soạn:20/08/2013 Ngày giảng:22, 23/8/2013 Tiết 3. Bài 3: Tế bào I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Trỡnh by c thnh phn cu to c bn ca TB - Phõn bit chc nng ca tng cu trỳc TB, t ú hiu rừ tớnh thng nht din ra ngay trong tng TB - Chng minh c TB l 1 n v cu trỳc v chc nng ca c th. - Thy rừ mqh gia con ngi vi mụi trng. 2. Kỹ năng: Quan sỏt, so sỏnh, phõn tớch, hot ng nhúm. 3. Thái độ: Giáo dục ý thc hc tp II. Phơng tiện dạy học. - GV: Tranh v H3.1, bng ph, s MQH v chc nng ca TB vi c th v MT - HS: k bng 3.1 SGK III. Tiến trình bài học. 1- Tổ chức(2): 8A(22/8/2013): 8B(23/8/2013):. 2- Kiểm tra bài cũ(5): ?Trong c th cú nhng h c quan no? Nhim v c bn ca mi h c quan? ? Vai trũ ca h tun hon v h tiờu hoỏ m bo s hot ng thng nht ca cỏc c quan v cỏc h c quan trong c th ntn? 3- Bài mới(30): Nu xem n v cu trỳc nờn to nh ny l tng viờn gch thỡ n v cu trỳc nờn c th chớnh l TB. Vy TB cú cu trỳc v hot ng nh th no? HĐ của GV và HS Nội dung kiến thức Nguyễn Thị Bích Phợng 4 Giáo án Sinh 8 Trường THCS Lương Phú H§1: Tìm hiểu cấu tạo tế bào(7’) - GV treo tranh H3-1 y/c HS qsát ?1 TB điển hình có cấu tạo như thế nào? - GV y/c so sánh với TBTV ? Tìm đặc điểm khác với tế bào thực vật? - Thảo luận nhóm + HS tìm ra những đặc điểm khác với TBTV - GV nhận xét kết luận. H§2: Chức năng các bộ phận trong tế bào(10’) - GV hướng dẫn HS tìm hiểu thông tin bảng 3.1, chú ý từ in nghiêng ? Màng sinh chất có vai trò gì? + Bảo vệ, TĐC ? Lưới nội chất có vai trò gì trong hoạt động sống của TB? + Tổng hợp, vận chuyển ? Năng lượng cần cho các hoạt động lấy từ đâu? + Do hoạt động của ti thể ? Tại sao nói nhân là trung tâm hoạt động của TB? + Điều khiển mọi hoạt động sống ?Vì sao các TP trong TBC gọi là bào quan mà không gọi là cơ quan ty thể, cơ quan gôn gi ? + Vì đó là các bộ phận nằm trong 1 TBC ? Giải thích mối quan hệ thống nhất chức năng giữa: màng sinh chất - chất TB - nhân tế bào? ? Dùng sơ đồ mũi tên để thể hiện mối quan hệ giữa các bộ phận: ribôxôm, ty thể, gôn gi? H§3: Thành phần hóa học của tế bào(7’) - GV hướng dẫn HS nghiên cứu thông tin ? Tìm các nguyên tố hoá học có trong TB? ? Tìm các chất có trong TB? ⇒ ?Thành phần hoá học của TB? H§ 4: Hoạt động sống của TB(10’) - GV y/c HS ngh. cứu TT trên sơ đồ để thảo luận 4 câu hỏi. ? Nêu các hoạt động sống diễn ra ở TB? + TĐC, cảm ứng, lớn lên, phân chia. ? Để có những h/đ sống đó TB cần năng lượng, năng lượng có nguồn gốc từ đâu? + Ng.liệu từ MT: nước, mk, oxi, chất hữu cơ 1. Cấu tạo tế bào : TB gồm 3 phần + Màng sinh chất + TB chất gồm các bào quan: Lưới nội chất, ribôxôm, ti thể, bộ máy gôngi, trung thể + Nhân: nhiễm sắc thể, nhân con. 2. Chức năng các bộ phận trong tế bào SGK/11 3. Thành phần hoá học của tế bào Thành phần TB: + Chất vô cơ: nước & muối khoáng + Chất hữu cơ: Prôtêin, Gluxit, Lipit, Axit nucleic 4. Hoạt động sống của TB - Các hoạt động sống diễn ra ở TB: +Trao đổi chất và năng lượng. cung cấp cho cơ thể hoạt động. + Tích luỹ và dự trữ chất cần thiết. + Lớn lên, phân chia; cơ thể lớn lên và thay thế các TB già chết. + Cảm ứng; cơ thể phản ứng lại kích thích của môi trường. - Chức năng quan trọng nhất là NguyÔn ThÞ BÝch Phîng 5 Giỏo ỏn Sinh 8 Trng THCS Lng Phỳ ? Sn phm ca hot ng sng cú tỏc dng gỡ? + Cung cp nng lng, c th ln lờn, sinh sn, p/ vi cỏc kớch thớch thớch nghi. ? Qua ú cho bit chc nng chớnh ca t bo trong c th l gỡ? +Trao i cht v nng lng. ? T s hy trỡnh by bng nhng li hiu bit ca mỡnh v mi quan h gia TB-CT-MT? ?Hóy chng minh TB l n v chc nng ca c th? trao i cht gia c th v mụi trng to ra nng lng. - Tt c cỏc hot ng sng ca c th u din ra TB (TC, ln lờn, cm ng ) TB l n v chc nng ca c th. 4. Củng cố - đánh giá(5): Lm bi tp 1.SGK (13) 5. Hớng dẫn về nhà(2): Lm bi tp 2.SGK c mc "Em cú bit" K bng 4 Rút kinh nghiệm: Ngày soạn:21/08/2013 Ngày giảng:23, 24/8/2013 Tiết 4. Bài 4: mô I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - nh ngha c: "mụ l gỡ"? - K c cỏc loi mụ chớnh v chc nng ca 4 loi mụ chớnh. 2. Kỹ năng: Rốn k nng quan sỏt, so sỏnh, hot ng nhúm nh. 3. Thái độ: í thc hc tp bo v cỏc c quan II. Phơng tiện dạy học. - i vi GV: Tranh v cỏc loi mụ. bng ph - i vi HS: ễn li kin thc mụ TV ó hc lp 6 III. Tiến trình bài học. 1- Tổ chức(2): 8A(16/8/2013): 8B(17/8/2013):. 2- Kiểm tra bài cũ(5): ?Vỡ sao núi "T bo va l n v cu trỳc va l n v chc nng ca c th"? 3- Bài mới(30): Trong c th cú rt nhiu TB ging nhau v khỏc nhau. Mụ l t chc ln hn t bo, gm nhiu t bo. Vy mụ l gỡ? cú nhng loi mụ no? HĐ của GV và HS Nội dung kiến thức HĐ1: Khỏi nim mụ(10) - GV a ra hai cõu hi lnh 1. ?Hóy k tờn nhng t bo cú hỡnh dng khỏc nhau m em bit? ?Vỡ sao TB cú hỡnh dng khỏc nhau? - Tho lun nhúm - i din nhúm trỡnh by. Nờu I. Khỏi nim mụ Nguyễn Thị Bích Phợng 6 Giỏo ỏn Sinh 8 Trng THCS Lng Phỳ c: Hỡnh cu(T bo trng); Hỡnh a(hng cu); Hỡnh sao nhiu cnh(TBTK); Hỡnh tr(TB lút xoang); Hỡnh si(TB c trn) - GV y/c HS nghiờn cu thụng tin ? Mụ l gỡ? - GV cung cp thờm: + Nhiu TB + y/t phi bo = mụ + Cú mụ cú y/t phi bo, cú mụ khụng cú. HĐ2: Tỡm hiu cỏc loi mụ(20) - GV treo tranh H4.(1- 4) - Hng dn HS quan sỏt & nghiờn cu thụng tin tho lun nhúm. ?Trong c th cú my loi mụ chớnh? ?Cho bit v trớ c im cu to, chc nng ca tng loi mụ? - HS c v x lý thụng tin. Tho lun nhúm. C i din lờn in thụng tin. - GV: a ra kt lun cui cựng Mụ l tp hp cỏc TB chuyờn hoỏ, cú cu to ging nhau cựng m bo mt chc nng nht nh. II. Cỏc loi mụ Kt lun Mụ biu bỡ Mụ liờn kt Mụ c Mụ thn kinh V trớ Ph ngoi c th, lút trong cỏc c quan rng Cú khp c th Gn vo xng, thnh ng tiờu hoỏ ,mch mỏu, t cung Nm nóo, tu sng, tn cựng cỏc c quan Cu to Gm cỏc TB xp xớt nhau 2 loi: - Biu bỡ da - Biu bỡ tuyn Gm TB nm ri rỏc trong cỏc cht nn(phi bo) Phõn loi: mụ sn, mụ xng, mụ m, mụ si, mụ mỏu Ch yu l TB ớt phi bo , TB xp thnh lp, bú Phõn loi: mụ c tim,c trn, c võn - T bo thn kinh(nron): thõn, si nhỏnh, si trc. - TBTK m Chc nng - Bo v - Hp th - Tip nhn kớch thớch - Nõng - Liờnkt - Vn chuyn Co dón to s võn ng - Tip nhn kớch thich - Dn truyn - X lớ thụng tin - iu ho hot ng cỏc c quan 4. Củng cố - đánh giá(5): S dng BT 3SGK (17) 5. Hớng dẫn về nhà(2): - Lm BT 1, 2, 4 - Chun b thc hnh: Kớnh hin vi, lamen & lam kớnh, dao m, kim nhn, kim mi mỏc, tht ln nc, dung dch sinh lý NaCl 0,65%, axit axetic 1% Nguyễn Thị Bích Phợng 7 Giỏo ỏn Sinh 8 Trng THCS Lng Phỳ - B tiờu bn v cỏc loi mụ. + c trc bi thc hnh Rút kinh nghiệm: Ngày soạn:26/08/2013 Ngày giảng: 29/8/2013 06/9/ 2013 Tiết 5. Bài 5: THC HNH QUAN ST T BO V Mễ I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Bit c phng phỏp v tiờu bn mụ c võn. - Quan sỏt trờn tiờu bn phõn bit 3 loi mụ - V c cu to ca 1 TB in hỡnh da trờn tiờu bn. 2. Kỹ năng: - Lm tiờu bn nghiờn cu, qs tiờu bn t bo v mụ di kớnh hin vi. - V hỡnh quan sỏt c, lm vic hp tỏc nhúm 3. Thái độ: Giáo dục tớnh cn thn, ngn np, v sinh, trt t, k lut. II. Phơng tiện dạy học. Chun b cho 4 nhúm - Kớnh hin vi, lamen & lam kớnh, dao m, kim nhn, kim mi mỏc, tht ln nc, dung dch s/lý NaCl 0,65%, axit axetic 1% - B tiờu bn v cỏc loi mụ. III. Tiến trình bài học. 1- Tổ chức(2): 8A(29/8/2013): 8B(06/9/2013):. 2- Kiểm tra bài cũ(5): ?K tờn cỏc loi mụ ó hc? Lm th no phõn bit cỏc loi mụ ú? 3- Bài mới(30): kim chng nhng iu ó hc, chỳng ta s cựng tin hnh nghiờn cu v c im ca cỏc t bo v mụ HĐ của GVvà HS Nội dung kiến thức H1: Nờu yờu cu ca bi thc hnh(5) - GV y/c HS c mc tiờu - GV nhn mnh cỏc vic cn lm. H2: Lm tiờu bn v quan sỏt t bo mụ c võn(10) 1. Mc tiờu. 2. Ni dung a. Lm tiờu bn v quan sỏt t bo mụ c võn Nguyễn Thị Bích Phợng 8 Giáo án Sinh 8 Trường THCS Lương Phú - GV dùng bảng phụ ghi vắn tắt các bước tiến hành. - GV lưu ý cách đậy lamen sao cho không có bọt khí. ? Dung dịch NaCl có tác dụng gì? - GV hỗ trợ học sinh sử dụng kính hiển vi, cách điều chỉnh ánh sáng - GV lưu ý HS q/sát tiêu bản cần đối chiếu hình vẽ trong SGK để dễ dàng so sánh. - GV lưu ý HS phải vẽ trung thực với những gì quan sát được. HĐ3: Quan sát tiêu bản các loại mô có sẵn(10’) - GV cho HS quan sát các tiêu bản mô biểu bì, mô sụn, mô xương, mô cơ trơn, mô cơ vân - HS q/sát tiêu bản làm sẵn so sánh phân biệt các loại mô - GV yêu cầu HS vẽ hình, đối chiếu với hình vẽ trong SGK - Vẽ các tiêu bản q/sát HĐ4: Báo cáo tường trình(5’) - Yêu cầu các nhóm hoàn thành tường trình - HS viết báo cáo : +) Tóm tắt phương pháp làm tiêu bản mô cơ vân +) Vẽ hình ghi chú thích các loại mô đã quan sát * Làm tiêu bản mô cơ vân. - Lấy 1 bắp cơ lợn đặt lên lam. - Rạch bao cơ để lấy các sợi mảnh(TB cơ) đặt lên lam kính. - Nhỏ NaCl 0,65% lên, đậy lamen. - Nhỏ 1 giọt axit axetic vào 1 cạnh của lamen - Dùng giấy thấm hút dung dịch thừa. * Quan sát tiêu bản b. Quan sát tiêu bản các loại mô có sẵn - Mô biểu bì: tế bào xếp xít nhau. - Mô sụn: Chỉ có 2-3 tế bào tạo thành nhóm. - Mô xương: tế bào nhiều. - Mô cơ: tế bào nhiều, dài. 3. Thu hoạch 4. Củng cố - đánh giá(5’): - GV nhận xét tinh thần, kết quả làm việc của các nhóm. - Cho các nhóm vệ sinh, thu dọn dụng cụ. 5. Hướng dẫn về nhà(2’): - Xem bài phản xạ, thử làm 1 số phản xạ cơ học. - Phản xạ thực hiện dưới sự đ/c của mô nào? Hệ cq nào? Rót kinh nghiÖm: NguyÔn ThÞ BÝch Phîng 9 Giỏo ỏn Sinh 8 Trng THCS Lng Phỳ Ngày soạn:04/09/2013 Ngày giảng: 06,07/9/2013 Tiết 6. Bài 6: PHN X I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Chng minh phn x l c s ca mi hot ng ca c th bng cỏc vớ d c th - Nờu c cu to v cỏc chc nng ca nron. K tờn cỏc loi nron - Nờu c khỏi nim phn x, cỏc vớ d. Cỏc thnh phn ca 1 cung phn x. - Phõn tớch phn x c i ca xung thn kinh trong 1 cung phn x, vũng PX. - Nờu ý ngha ca phn x. 2. Kỹ năng: Rốn k nng c, quan sỏt phõn tớch tranh 3. Thái độ: Nhn thc ỳng n vai trũ ca cỏc c quan, b phn c th trong cỏc phn x. II. Phơng tiện dạy học. - Giỏo viờn: Bng ph 2 (SGK) - HS: K phiu hc tp cỏc loi nron III. Tiến trình bài học. 1- T chc(2): 8A(06/9/2013): 8B(07/9/2013):. 2- Kim tra bi c(5): ?Nờu s khỏc bit v cõu to 3 loi mụ: mụ biu bỡ, mụ liờn kt, mụ c? 3- Bi mi(30): ? Khi chm phi vt núng, cú hin tng gỡ? Vỡ sao chỳng ta nhn bit c iu ú ? Khi núi n thc n cú v chua, ming ta cú hin tng gỡ?(HS tr li) kim chng cõu tr li ny ta cựng tỡm hiu bi hụm nay. HĐ của GV và HS Nội dung kiến thức H1:Cu to v chc nng ca nron(10) - GV y/c HS qsỏt tranh H4.4 & H6.1 Tr li ? Nờu thnh phn cu to mụ TK? ? Mụ t cu to 1 n ron in hỡnh? + Thõn, tua ngn, tua di (si trc) cỳc xinỏp. - GV: a ra vớ d: Tay vt núng rt tay li, s truyn tớn hiu ú gi l xung TK. - GV hng dn hs nghiờn cu thụng tin. ? Chc nng chớnh ca nron? I. Cu to v chc nng ca nron. + Cu to: - Thõn: cha nhõn v si nhỏnh - Tua ( si trc) Cú bao miờlin tn cựng l cỏc tua v cỳc xinỏp + Chc nng: - Cm ng: L kh nng tip nhn cỏc kớch thớch v phn ng Nguyễn Thị Bích Phợng 10 [...]... ngi vi mụi trng II Phơng tiện dạy học - Bng ph 8- 1 - Mụ hỡnh t sng in hỡnh - Dng c: panh, ốn cn, cc (2cỏi) axit, nc - HS: chun b xng ựi ch, hoc xng sn g III Tiến trình bài học 1- T chc(2): 8A: 8B: 2- Kim tra bi c(5): ? B xng ngi gm mỏy phn? mi phn gm nhng xng no? ?S khỏc nhau gia xg tay v xg chõn cú ý ngha gỡ i vi hot ng ca con ngi? 3- Bi mi(30): M bi GV treo tranh H8 .8; 1 HS c to mc "em cú bit" ? Thớ... tng ng? 4 Củng cố - đánh giá(5): c KL chung SGK, X cỏc loi xg trờn mụ hỡnh 5 Hớng dẫn về nhà(2): + Lm bi tp 1,2,3 + Chun b xng ựi ch; 1 xng ct sng ln Rút kinh nghiệm: Tổ chuyên môn : Ngy duyt: Ngi duyt: Chc danh: Nguyễn Thị Bích Phợng 14 Giỏo ỏn Sinh 8 Ngy son:07/09/2013 13/9/2013 Trng THCS Lng Phỳ Ngy ging: Tiết 8 Bài 8: CU TO V TNH CHT CA... V SINH H VN NG Nguyễn Thị Bích Phợng 22 Giỏo ỏn Sinh 8 Trng THCS Lng Phỳ I Mc tiờu 1 Kin thc: - So sỏnh b xng v h c ca ngi vi thỳ qua ú nờu rừ nhng c im thớch vi dỏng ng thng v bn tay lao ng sỏng to( cú s phõn hoỏ gia chi trờn v chi di) - Nờu c ý ngha ca s rốn luyn v lao ng, cỏc bin phỏp bo v c xng chng cong vo ct sng hc sinh 2 K nng: Rốn k nng quan sỏt, phỏt trin t duy trỡu tng 3 Thỏi : GD hc sinh. .. CA C Nguyễn Thị Bích Phợng 17 Giỏo ỏn Sinh 8 Trng THCS Lng Phỳ I Mc tiờu 1 Kin thc: Nờu c cu to ca bp c, t bo c - Gii thớch c tớnh cht c bn ca c l s co v dón c - Nờu ý ngha s co c 2 K nng: Rốn luyn k nng quan sỏt, thc hnh tng tng 3 Thỏi : GD HS yờu thớch mụn hc II Phng tin dy hc - Mụ hỡnh bp c, tranh bp c, t bo c - Bỳa y t III Tin trỡnh bi hc 1- T chc(2): 8A: 8B: 2- Kim tra bi c(5): ? Nờu cu to v chc... Thng xuyờn luyn tp c 1 cỏch khoa hc II Phng tin dy hc Mỏy ghi cụng ca c, bng ph III Tin trỡnh bi hc 1- T chc(2): 8A: 8B: 2- Kim tra bi c(5): ? c im cu to no ca TB phự hp vi chc nng co c? 3- Bi mi(30): C th vn ng, di chuyn, lao ng c l nh cụng Vy cụng sinh ra nh hot ng no? Vỡ sao bit c c co l sinh cụng ? HĐ của GVvà HS Nội dung kiến thức H1: Cụng ca c(12) I Cụng ca c: - GV: treo bng ph ni dung lnh 1 -... Lp cụng thc tớnh cụng sinh ra khi * Bi tp: kộo gu nc cú khi lng m=5kg i c p dung cụng thc: A = F.s quóng ng s = 10m Ta cú: A = 5.10.10= 500(J) ? Khi no A= 0? Vy khi kộo gu nc cú khi + Lc t/d khụng lm di chuyn c vt lng l 5 kg thỡ sinh ra cụng l C tip: ? iu gỡ xy ra khi b kớch thớch co c 500 J liờn tc hoc lao ng gng sc? H2: S mi c(10) II S mi c Nguyễn Thị Bích Phợng 21 Giỏo ỏn Sinh 8 Trng THCS Lng Phỳ... - Xỏc nh v trớ cỏc xng ngay trờn c th 3 Thái độ: Nhn thc ỳng n vai trũ ca cỏc c quan, b phn c th trong cỏc phn x II Phơng tiện dạy học - GV: Tranh cỏc loi khp Mụ hỡnh b xng ngi - HS: K phiu hc tp so sỏnh cỏc loi xng v cỏc loi khp III Tiến trình bài học 1- Tổ chức(2): 8A: 8B: 2- Kiểm tra bài cũ(5): ? T 1 vớ d c th, hóy phõn tớch ng i ca xung TK trong p.x ú? ? P.x l gỡ? So sỏnh cung p.x vi vũng p.x? 3-... phõn hoỏ ting núi, trng thỏi tỡnh cm - GV nhn xột KL H3: V sinh h vn ng(6) - GV y/c HS quan sỏt H11.5 SGK ng.cu thụng tin -> Tr li cõu hi Nguyễn Thị Bích Phợng II S tin hoỏ ca h c ngi so vi h c thỳ - C mt pt -> biu hin nhiu trng thỏi - C vn ng li pt -> ting núi phong phỳ III V sinh h vn ng c phỏt trin cõn i, xng vng chc cn: 24 Giỏo ỏn Sinh 8 Trng THCS Lng Phỳ ? xng phỏt trin cõn i cn phi lm gỡ? ?... Giỏo ỏn Sinh 8 Trng THCS Lng Phỳ - HS bit cỏch s cu khi gp ngi b góy xng - Bit bng c nh xng cng tay b góy 2 K nng:Rốn k nng khộo lộo, chớnh xỏc khi bng bú 3 Thỏi : Cú ý thc bo v xng khi lao ng, vui chi gii c bit khi tham gia giao thụng II Phng tin dy hc Chun b theo nhúm: + 2 thanh np di 30-40; rng 4-5cm; dy 0,6- 1cm + 4 cun bng y t, mi cun di 2m + 4 ming gc y t III Tin trỡnh bi hc 1- T chc(2): 8A: 8B:... b góy xng - GV: y/c quan sỏt H12.1 a Phng phỏp s cu - 1 hc sinh c to phn thụng tin - GV: ghi vn tt cỏc bc tin hnh SGK/40 b Bng bú c nh - GV: y/c quan sỏt H12.2+3+4 - 1 hc sinh c to phn thụng tin SGK/41 - GV: ghi vn tt cỏc bc tin hnh c Thc hnh - GV y/c hs mang dng c thc hnh kim + Chun b tra, chia nhúm TH Nguyễn Thị Bích Phợng 26 Giỏo ỏn Sinh 8 Trng THCS Lng Phỳ - Tng nhúm HS thay nhau bng bú theo ỳng . Theo em đó là những khoang nào? - Khoang sọ, khoang ngực, khoang bụng - GV giới thi u sơ lợc c u tạo các hệ cơ quan trong khoang sọ, khoang ngực & khoang bụng. - GV y u c u HS hoàn thành bảng. hệ cơ quan + Khoang ngực gồm: tim phổi + Khoang bụng gồm: Gan, mật, tuỵ, dạ dày, ruột, thân, bọng đái, tuyến sinh dục Hệ cơ quan Các CQ trong từng hệ cơ quan Chức năng của hệ cơ quan Hệvận. hoành. HĐ2: Tìm hi u các hệ cơ quan(20) - GV y u c u HS quan sát H2-2, trả lời c u hỏi: ?Những cơ quan nào nằm trong khoang ngực, khoang bụng? ?Cơ thể chúng ta đợc bao bọc bằng cơ quan nào? Chức năng

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan