Giáo án sinh học lớp 9 cả năm

155 3.4K 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 09:52

PHẦN I DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ CHƯƠNG 1: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MEN ĐEN TIẾT 1 BÀI 1 MEN ĐEN VÀ DI TRUYỀN HỌC I. MỤC TIÊU : Học xong bài này học sinh phải: Nêu được mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ của DTH. Trình bày được phương pháp phân tích cơ thể lai của Men Đen. Hiểu được một số thuật ngữ, kí hiệu trong DTH. Phát triển kỹ năng quan sát, phân tích, so sánh, tổng hợp kiến thức. Rèn kỹ năng liên hệ thực tế. Có ý thức vươn lên trong học tập, có niềm tin vào khoa học, vào bản thân. Ngày soạn: 17/8 Ngày giảng:19/8 PHẦN I DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ CHƯƠNG 1: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MEN ĐEN TIẾT 1 - BÀI 1 MEN ĐEN VÀ DI TRUYỀN HỌC I. MỤC TIÊU : Học xong bài này học sinh phải: - Nêu được mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ của DTH. - Trình bày được phương pháp phân tích cơ thể lai của Men Đen. - Hiểu được một số thuật ngữ, kí hiệu trong DTH. - Phát triển kỹ năng quan sát, phân tích, so sánh, tổng hợp kiến thức. - Rèn kỹ năng liên hệ thực tế. - Có ý thức vươn lên trong học tập, có niềm tin vào khoa học, vào bản thân. II. CHUẨN BỊ: - Tranh vẽ : H 1.1 - H 1.2 sgk III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC 1.Kiểm tra bài cũ: Giới thiệu chương trình 2. Bài mới: Tại sao gà chỉ đẻ ra gà mà không đẻ ra vịt? Hiện tượng đó gọi là gì? Ngành khoa học nào nghiên cứu những hiện tượng đó? Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức Hoạt động 1: GV:y/cầu hs làm bài tập: Liên hệ bản thân mình có những đặc điểm nào giống và khác bố mẹ ? HS suy nghĩ, trả lời từ đó GV khái quát thành khái niệm di truyền và biến dị. - GV giải thích: + Đặc điểm giống bố mẹ: Hiện tượng di truyền. + Đặc điểm khác bố mẹ: Hiện tượng biến dị. + Thế nào là di truyền, biến dị ? - GV giải thích: DT và BD là 2 hiện tượng song song, gắn liền với nhau và với quá trình sinh sản. Từ đó GV cho HS thử xác định nhiệm vụ, ý nghĩa của DTH. + GV y/cầu hs : Trình bày nội dung và ý nghĩa thực tiển của di truyền học ? Hoạt động 2: - GV cho HS xem ảnh chân dung của Men đen, nói sơ lược về tiểu sử, nghiên cứu của I. DI TRUYỀN HỌC - Di truyền là hiện tượng con cái sinh ra mang những đặc điểm giống bố mẹ, tổ tiên. - Biến dị là hiện tượng con cái sinh ra mang những đặc điểm khác nhau và khác với bố mẹ, tổ tiên ở nhiều chi tiết. - DTH n/cứu cơ sở vật chất, cơ chế, tính quy luật của hiện tượng DT và BD II. MEN ĐEN - NGƯỜI ĐẶT NỀN MÓNG CHO DTH (1822 - 1884) Trang 1 Men đen. - GV nhấn mạnh phương pháp nghiên cứu đọc đáo của Men đen. - GV y/cầu hs tranh H.1.2 cho HS quan sát, nêu những ưu điểm của đậu Hà Lan thuận lợi cho công tác nghiên cứu của Men đen. + Có nhận xét gì về đặc điểm của mỗi cặp tính trạng? Các nhóm thảo luận, trình bày GV thống nhất ý kiến của các nhóm. HS tự rút ra kết luận. Hoạt động 3 GV đưa ra các ví dụ, yêu cầu HS khái quát thành khái niệm và lấy thêm một vài ví dụ cho mỗi thuật GV có thể giải thích xuất xứ của từng kí hiệu để giúp HS dễ nhớ. 1-3 HS đọc kết luận chung SGK. * Kết luận: - Các tính trạng trong cùng một cặp có sự tương phản với nhau gọi là cặp tính trạng tương phản. - Phương pháp phân tích các thế hệ lai: ( sgk) + Lai các cặp bố mẹ t/chủng khác nhau + Dùng toán thống kê III. MỘT SỐ THUẬT NGỮ VÀ KÍ HIỆU CƠ BẢN CỦA DTH * Một số thuật ngữ: - Tính trạng: là những đặc điểm về hình thái, cấu tạo, sinh lí của cơ thể. Ví dụ: Mắt đen, hạt vàng, - Cặp tính trạng tương phản: là hai trạng thái biểu hiện trái ngược nhau của cùng một loại tính trạng. Ví dụ: Hạt trơn và hạt nhăn, - Nhân tố di truyền (gen) quy định các tính trạng của sinh vật. Ví dụ: nhân tố di truyền quy định màu sắc hoa, - Giống thuần chủng: là giống có đặc tính di truyền đồng nhất thế hệ sau giống thế hệ trước. * Một số kí hiệu: SGK * Kết luận chung: SGK 3. Củng cố: - Lấy ví dụ về các cặp tính trạng tương phản ở người? 4. Hướng dẫn về nhà - Học bài theo câu hỏi SGK. - Đọc: "Em có biết?". - Đọc bài: "Lai một cặp tính trạng". 5. Rút kinh nghiệm ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Trang 2 Ngày soạn: 19/8 Ngày giảng:21/8 TIẾT 2 - BÀI 2: LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG I. MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải: - Trình bày và phân tích được thí nghiệm lai một cặp tính trạng của Men đen. - Nêu được các khái niệm kiểu hình, tính trạng trội, tính trạng lặn. - Phát biểu được nội dung qui luật phân li và giải thích được qui luật theo quan điểm của Men đen. - Phát triển kỹ năng quan sát, phân tích số liệu và kênh hình. - Rèn kỹ năng liên hệ thực tế. II. CHUẨN BỊ: - Tranh vẽ: H 2.1 - 3 III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC 1.Kiểm tra bài cũ: + Đậu Hà lan có những cặp tính trạng tương phản nào? 2. Bài mới: Khi nghiên cứu đối tượng đậu Hà lan Men đen đã tiến hành rất nhiều thí nghiệm. Một trong những thí nghiệm cơ bản đầu tiên giúp ông tìm ra các qui luật di truyền là phép lai một cặp tính trạng. Vậy lai một cặp tính trạng là phép lai như thế nào? Men đen đã phát biểu định luật ra sao? Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức Hoạt động 1 - GV: Y/cầu hs q/sát H 2.1 SGK, giới thiệu cách thụ phấn nhân tạo trên hoa đậu Hà lan. + Vì sao phải cắt nhị trên hoa của cây chọn làm mẹ? + Vì sao không cần cắt nhụy trên hoa của cây chọn làm bố? GV sử dụng bảng 2 để phân tích các khái niệm: Kiểu hình, Tính trạng trội, Tính trạng lặn. - Yêu cầu HS nghiên cứu phần thông tin SGK mục 1 và nội dung bảng 2 thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi: + Nhận xét kiểu hình ở F 2 ? + Xác định tỉ lệ KH ở F2 trong từng trường hợp ? Hoa đỏ/ Hoa trắng = 705/224 = 3,14/1 = 3/1 Thân cao/ Thân lùn = 787/277 = 2,8 / 1 = 3/1 Quả lục /Quả vàng = 428/152 =2,8 / 1 =3/1 - Từ kết quả trên: Y/ cầu HS rút ra tỷ lệ KH ở I. THÍ NGHIỆM CỦA MEN ĐEN 1. Các khái niệm - Kiểu hình là tổ hợp toàn bộ các tính trạng của cơ thể. - Tính trạng trội: Là tính trạng biểu hiện ở F1. - Tính trạng lặn: Là tính trạng đến F2 mới được biểu hiện. 2. Thí nghiệm Lai 2 giống đậu Hà Lan khác nhau về 1 cặp tính trạng thuần chủng tương phản. VD: P Hoa đỏ x Hoa trắng F1 Hoa đỏ F2 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng ( KH có tỉ lệ 3 trội : 1 lặn) - Bài tập Trang 3 F2? - Y/ cầu HS trình bày TN của Men đen - GV: nhấn mạnh về sự thay đổi giống làm mẹ thì kết quả thu được không thay đổi -> Vai trò di truyền như nhau của bố và mẹ - GV yêu cầu HS làm bài tập điền các cụm từ thích hợp vào ô trống để hoàn thiện nội dung định luật. GV cho HS đọc lại nội dung khái niệm. GV đưa qua các quan niệm về sự di truyền đương thời Men đen. Men đen có quan điểm như thế nào? Hoạt động 2 - GV yêu cầu HS thảo luận tìm tỉ lệ các loại giao tử ở F 1 và tỉ lệ các loại hợp tử ở F 2 . GF1 : 1A : 1a Hợp tử F2: có tỉ lệ 1AA : 2 Aa : 1aa + Tại sao ở F 2 tỉ lệ kiểu hình là 3:1 ? - HS quan sát hình 2.3 chốt lại cách giải thích kết quả thí nghiệm của Men đen. - GV giải thích kết quả là sự phân li mỗi nhân tố Dt về 1 giao tử và giữ nguyên bản chất như cơ thể thuần chủng của P. 1.3 HS đọc kết luận chung SGK. 1/ Đồng tính 2/ 3 trội : 1 lặn II. MEN ĐEN GIẢI THÍCH KÊT QUẢ THÍ NGHIỆM - Sơ đồ: SGK - Mỗi tính trạng do cặp nhân tố di truyền quy định. - Trong quá trình phát sinh giao tử có sự phân li của cặp nhân tố dỉ truyền. - Các nhân tố DT được tổ hợp lại trong thụ tinh. => Quy luật phân li: ( SGK trang10) * Kết luận chung: SGK 3. Củng cố: - Đọc nội dung định luật phân li? - Làm bài tập SGK? 4. Hướng dẫn về nhà: - Học bài theo câu hỏi SGK. - Đọc: "Em có biết?". - Đọc bài: "Lai một cặp tính trạng" (tt). Kẻ bảng 3 vào vở bài tập. 5. Rút kinh nghiệm Trang 4 Ngày soạn: 24/8 Ngày giảng:26/8 TIẾT 3 - BÀI 3 LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG (TT) I. MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải: - Hiểu, trình bày được mục đích, nội dung và ứng dụng của phép lai phân tích. - Giải thích được các điều kiện nghiệm đúng của ĐLPL, biết được ý nghĩa của định luật trong sản xuất. - Phân biệt được sự di truyền trội hoàn toàn và trội không hoàn toàn. - Phát triển kỹ phân tích, so sánh. - Rèn kỹ năng liên hệ thực tế. - Có tình yêu và lòng tin vào khoa học, ý thức đúng trong lao động sản xuất. II. CHUẨN BỊ: - Tranh vẽ: H-3 SGK trang 12 III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC 1.Kiểm tra bài cũ: + Phát biểu nội dung qui luật phân li? + Viết sơ đồ lai giải thích qui luật phân li của Men đen? 2. Bài mới: Trong kết quả lai một cặp tính trạng của Men đen xuất hiện 3 kiểu hình trội. Làm thế nào để biết cá thể nào thuần chủng, cá thể nào không? Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức Hoạt động 1: - GV y/ cầu HS nêu tỉ lệ các loại hợp tử ở F2 trong TN của Menđen. - Từ kết quả GV phân tích các khái niệm : Kiểu gen, thể đồng hợp, thể dị hợp. - GV yêu cầu HS xác định kết quả 2 phép lai ở lệnh▼ thứ nhất? - GV: Hoa đỏ có 2 KG AA và Aa + Làm thế nào để xác định được KG của cá thể mang tính trạng trội ? ( Đem lai với cá thể mang tính trạng lặn) - GV thông báo: Phép lai đó gọi là phép lai phân tích - Từ kết quả trên, GV yêu cầu HS thảo III. LAI PHÂN TÍCH 1. Một số khái niệm - Kiểu gen: Là tổ hợp toàn bộ các gen trong TB của cơ thể. - Thể đồng hợp: KG chứa cặp gen tương ứng giống nhau. - Thể dị hợp: KG chứa cặp gen tương ứng khác nhau. * PL1: P: Hoa đỏ X Hoa trắng AA aa G P : A a F 1 : Aa (Hoa đỏ) * PL2: P: Hoa đỏ X Hoa trắng Aa aa G P : A,a a F 1 : 1Aa (Hoa đỏ) : 1aa (Hoa trắng) 2. Lai phân tích - Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định Trang 5 luận nhóm hoàn thành bài tập điền từ. ( Đáp án: 1.Trội , 2. K/gen , 3. Lặn, 4. Đồng hợp trội, 5. Dị hợp ) - GV cho HS đọc lại nội dung phép lai phân tích. - GV: Mục đích của lai phân tích là nhằm xác định KG của cá thể mang tính trạng trội. Hoạt động 2: - GV lấy một vài ví dụ về tương quan trội lặn trên vật nuôi, cây trồng và con người. + Nêu tương quan trội lặn trong tự nhiên? + Xác định tính trạng trội và tính trạng lặn nhằm mục đích gì ? + Việc xác định độ thuần chủng của một giống thì phải sử dụng phép lai nào? Hãy nêu rõ nội dung của phép lai đó? 1-3 HS đọc kết luận chung SGK. kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn. + Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp. + Nếu kết quả của phép lai là phân tính theo tỉ lệ 1:1 thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen dị hợp. IV. Ý NGHĨA TƯƠNG QUAN TRỘI LẶN - Trong tự nhiên mối tương quan trội - lặn là phổ biến. - Tính trạng trội thường là tính trạng tốt -> cần xác định tính trạng trội - Trong chọn giống để tránh sự phân ly tính trạng phải kiểm tra độ thuần chủng của giống. Kết luận chung: SGK 3. Củng cố: - Hoàn thành bảng 3 SGK trang 13 4. Hướng dẫn về nhà - Học bài theo câu hỏi SGK, làm bài tập 4 trang 13 SGK - Đọc bài: "Lai hai cặp tính trạng". Kẻ bảng 4 vào vở bài tập. 5. Rút kinh nghiệm Trang 6 Ngày soạn: 26/8 Ngày giảng:28/8 TIẾT 4 - BÀI 4: LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG (T1) I. MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải: - Mô tả được t /n lai hai cặp tính trạng của Men đen, biết phân tích kết quả thí nghiệm - Phát biểu được nội dung quy luật PLĐL,giải thích được khái niệm biến dị tổ hợp. - Phát triển kỹ phân tích kết quả nhận định. - Có tình yêu và lòng tin vào khoa học, bản thân. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Hình 4 SGK. - Học sinh: Kẻ phiếu học tập trang 15 SGK. III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC 1. Kiểm tra bài cũ: + Muốn biết một cơ thể mang tính trạng trội có kiểu gen như thế nào thì phải làm gì? Làm như thế nào? 2. Nội dung bài mới: Khi lai hai cặp tính trạng thì sự di truyền của mỗi cặp tính trạng sẽ như thế nào? Chúng có phụ thuộc vào nhau hay không? Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức Hoạt động 1: - GV giới thiệu qua tranh phóng to H.4 SGK toàn bộ thí nghiệm của Men đen. Yêu cầu HS tóm tắt thí nghiệm bằng sơ đồ. Các nhóm thảo luận hoàn thành bảng 4 SGK. - GV yêu cầu và hướng dẫn HS phân tích sự di truyền của từng cặp tính trạng: + Xác định các cặp tỷ lệ: ? Vang = Xanh ?= Nhan Tron + Tỷ lệ mỗi cặp tính trạng ở F 2 như thế nào? Có giống với quy luật phân li không? - Từ hoạt động phân tích, GV yêu cầu I.THÍ NGHIỆM CỦA MEN ĐEN 1. Thí nghiệm: Pt/c: Vàng, trơn X Xanh, nhăn F 1 : 100% Vàng, trơn F 1 x F 1 : 315 Vàng, trơn 108 Vàng, nhăn 101 Xanh, trơn 32 Xanh, nhăn 2. Phân tích: - Tỷ lệ kiểu hình F 2 : 9/16 Vàng, trơn 3/16 Vàng, nhăn 3/16 Xanh, trơn 1/16 Xanh, nhăn - Giải thích: *(3 vàng : 1 xanh)x(3 trơn : 1 nhăn) = 9 : 3 : 3 : 1 * Vàng/ xanh = 12 /4 = 3/1 Trơn/ Nhăn = 12 /4 = 3/1 - Tỷ lệ từng cặp tính trạng: Trang 7 HS + Hoàn thành bài tập trang 15 SGK. GV gọi 1 - 2 HS đọc lại nội dung quy luật. Hoạt động 2: + Trong 4 nhóm kiểu hình ở F 2 những nhóm nào không có ở thế hệ bố mẹ. HS suy nghĩ trả lời. - GV: Vàng, nhăn và xanh, trơn là các kiểu hình khác với bố mẹ và người ta gọi đó là các biến dị tổ hợp. GV lấy thêm một vài ví dụ về biến dị tổ hợp trong đời sống sản xuất. + Biến dị tổ hợp là gì? + Biến dị tổ hợp xuất hiện trong những trường hợp nào? 1-3 HS đọc kết luận chung SGK. 1 3Vang = Xanh 1 3 = Nhan Tron Bài tập: tích tỷ lệ II. BIẾN DỊ TỔ HỢP - Biến dị tổ hợp là sự tổ hợp lại các tính trạng của bố mẹ. - Nguyên nhân: Có sự phân li độc lập và tổ hợp lại các cặp tính trạng làm xất hiện các KH khác P. - Biến dị tổ hợp xuất hiện ở các loài sinh sản hữu tính (Loài giao phối). Kết luận chung: SGK 3. Củng cố: - Sự di truyền của các cặp trính trạng có phụ thuộc vào nhau không? - Trả lời câu hỏi 1 SGK trang 16. 4. Hướng dẫn về nhà - Học bài theo câu hỏi SGK, - Đọc bài: "Lai hai cặp tính trạng"(tt). Kẻ bảng 5 vào vở bài tập. 5. Rút kinh nghiệm Trang 8 Ngày soạn: 2/9 Ngày giảng:4/9 TIẾT 5 - BÀI 5: LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG (T2) I. MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải: - Giải thích được kết quả thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của Men đen. - Phát biểu được nội dung quy luật PLĐL, phân tích được ý nghĩa của quy luật đối với chọn giống và tiến hoá. - Phát triển kỹ quan sát, phân tích kênh hình. - Có tình yêu và lòng tin vào khoa học, bản thân. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Hình 5 SGK. - Học sinh: Kẻ phiếu học tập bảng 5 SGK. III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC 1. Kiểm tra bài cũ + Căn cứ vào đâu mà Men đen cho rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt di truyền độc lập với nhau? 2. Nội dung bài mới Men đen đã giải thích kết quả của mình như thế nào để đi đến kết luận về nội dung quy luật? Quy luật của Men đen có ý nghĩa như thế nào? Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức Hoạt động 1: - GV Y/ cầu HS nhắc lại tỉ lệ phân li từng cặp tính trạng ở F2 ? + Từ kết quả trên cho ta kết luận gì ? - GV y/cầu hs q/sát tranh phóng to H.5 SGK, nghiên cứu SGK. Yêu cầu HS thảo luận: + Giải thích kết quả TN theo quan niệm của Menđen ? - Lưu ý: ở cơ thể lai F1 khi hình thành giao tử do khả năng tổ hợp tự do giữa A và a với B và b như nhau -> tạo ra 4 loại giao tử có tỉ lệ ngang nhau + Tại sao ở F2 lại có 16 tổ hợp giao tử hay hợp tử ? ( F 1 tạo ra 4 loại giao tử với tỷ lệ ngang nhau ) - Điền nội dung phù hợp vào bảng 5? GV có thể gợi ý: + Thống kê tất cả các kiểu gen giống nhau. + Những kiểu gen nào cùng quy định một kiểu hình thì cộng lại với nhau. III. MEN ĐEN GIẢI THÍCH KẾT QUẢ TN - Men đen cho rằng mỗi cặp tính trạng do 1 cặp nhân tố di truyền quy định. - Quy ước: SGK - Sơ đồ: SGK - Do các nhân tố di truyền phân li độc lập nên F 1 tạo ra 4 loại giao tử với tỷ lệ ngang nhau - 4 loại giao tử đực kết hợp với 4 loại giao tử cái trong quá trình thụ tinh tạo thành 16 kiểu tổ hợp (16 hợp tử). => Đinh luật: Trg 18 SGK Trang 9 Các nhóm thảo luận hoàn thành bảng 5 SGK. GV treo bảng 5 (phần phụ lục) Hoạt động 2 - GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin mục IV SGK. Trả lời các câu hỏi: + Vì sao ở các loài giao phối số lượng biến dị tổ hợp rất phong phú? + Biến dị tổ hợp phong phú có ý nghĩa gì? Vì sao? - GV đưa thêm một số công thức tổ hợp Gọi n là số cặp gen dị hợp thì + Số loại giao tử: 2 n ; Số hợp tử: 4 n ; Số loại KG: 3 n ; Số laọi KH: 2 n ; + Tỉ lệ phân li KG là: ( 1+2+1) n ; + Tỉ lệ phân li KH là: (3+1) n - Các công thức cho thấy sư DT độc lập là nguyên nhân chủ yếu tạo nên sự đa dạng về Kg và phong phú về KH lamg xuất hiện nhiều BDị tổ hợp ở những loài sinh sản hữu tính 1-3 HS đọc kết luận chung SGK. III.Ý NGHĨA CỦA QLUẬT PLĐL + Quy luật phân li độc lập giải thích được 1 trong những nguyên nhân làm xuất hiện biến dị tổ hợp, đó là sựphân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen. + Biến dị tổ hợp có ý nghĩa quan trọng đối với chọn giống và tiến hóa. Kết luận chung: SGK 3. Củng cố: - Làm bài tập số 4 SGK. 4. Hướng dẫn về nhà - Học bài theo câu hỏi SGK - Đọc kỹ bài thực hành. KH F 2 Tỷ lệ Hạt Vàng, trơn Hạt Xanh, trơn Hạt Vàng, nhăn Hạt Xanh, nhăn Tỷ lệ của mỗi kiểu gen F 2 1AABB 2 AaBB 2 AABb 4 AaBb 9 A-B- 1 aaBB 2 aaBb 3 aaB- 1 AAbb 2 Aabb 3A-bb 1 aabb 1aabb Tỷ lệ KH ở F 2 9 3 3 1 5. Rút kinh nghiệm Trang 10 [...]... Trang 12 Ngày soạn: 9/ 9 Ngày giảng:11 /9 TIẾT 7 - BÀI 7 BÀI TẬP I MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải: - Vận dụng được lý thuyết vào giải bài tập - Phát triển kỹ phân tích dạng bài, giải bài tập trắc nghiệm - Có tình yêu và lòng tin vào khoa học, bản thân Trung thực, khách quan II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Bài tập, đáp án - Học sinh: Làm trước bài tập ở nhà III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC 1 Kiểm tra bài cũ:... soạn: 23 /9 Ngày giảng:25 /9 Tiết 11 - Bài 11: SỰ PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH I MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải: - Nêu được quá trình phát sinh giao tử ở động vật và thực vật có hoa - Phân biệt được quá trình phát sinh giao tử đực và cái - Hiểu và giải thích được bản chất của quá trình thụ tinh - Phát triển kỹ năng quan sát, phân tích, so sánh, tổng hợp II CHUẨN BỊ: Giáo viên: H.11 SGK Học sinh: ... NST qua các kỳ của quá trình NP - Phân tích được ý nghĩa của NP đối với sự sinh sản và sinh trưởng của cơ thể - Phát triển kỹ năng quan sát, phân tích, so sánh, tổng hợp - Có tình yêu và lòng tin vào khoa học, bản thân II CHUẨN BỊ: Giáo viên: H .9. 2 - 3, bảng 9. 2 Học sinh: Kẻ bảng 9. 1 - 2 vào vở bài tập III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC 1 Kiểm tra bài cũ: + Trình bày cấu trúc hiển vi của NST? + Nêu chức năng... trạng được di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể ) 4 Hướng dẫn về nhà - Học, trả lời câu hỏi SGK - Đọc bài Nguyên phân Kẻ bảng 9. 1, bảng 9. 2 (Cột 1 và 3) 5 Rút kinh nghiệm Trang 16 Ngày soạn: 16 /9 Ngày giảng:18 /9 Tiết 9 - BÀI 9: NGUYÊN PHÂN I MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải: - Trình bày được sự biến đổi hình thái của NST trong chu kỳ phân... MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải: - Xác định được thành phần hoá học của ADN - Nêu được tính đặc thù và đa dạng của ADN - Mô tả được cấu trúc không gian của ADN - Phát triển kỹ năng quan sát, phân tích, so sánh, tổng hợp - Có tình yêu và lòng tin vào khoa học, bản thân II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: H.15 SGK; Chân dung Watson - Crick - Học sinh: Đọc bài trước ở nhà III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC 1.Kiểm... thân đen V - cánh dài, v - cánh cụt Lai giữa 2 cá thể ruồi giấm T/c Thân xám, cánh dài với thân đen, cánh cụt Hỏi: a F1 có KG, KH như thế nào? Sơ đồ lai? b Lai phân tích F1 thì kết quả sẽ như thế nào? Sơ đồ lai? 5 Rút kinh nghiệm Trang 25 Ngày soạn: 30 /9 Ngày giảng:2/10 Tiết 13 - Bài 13 DI TRUYỀN LIÊN KẾT I MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải: -... hoá giới tính - Có tình yêu và lòng tin vào khoa học, bản thân - Có quan điểm chủ nghĩa duy vật biện chứng - Phê phán tư tưởng trọng nam khinh nữ của chế độ phong kiến II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: H.12.1 - 2 SGK - Học sinh: Đọc bài trước ở nhà III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC 1.Kiểm tra bài cũ: + Trình bày quá trình phát sinh giao tử ở động vật? + Tại sao ở các loài sinh sản hữu tính bộ NST lại được duy trì ổn định... của các nhóm cho cả lớp quan sát HS quan sát, vẽ lại hình quan sát được vào vở GV kiểm tra kết quả của một vài nhóm, cho điểm nếu đạt kết quả tốt 2 Thu hoạch HS làm bài thu hoạch theo mẫu: Bài thu hoạch thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể Học sinh: Nhóm: Lớp: Trường: I/ Mục tiêu II/ Dụng cụ III/ Tiến hành IV/ Kết quả 3 Củng cố: - GV đánh giá ý thức chuẩn bị và thái độ học tập của HS 4... 18 Ngày soạn: 21 /9 Ngày giảng:23 /9 Tiết 10 - Bài 10 GIẢM PHÂN I MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải: - Trình bày được sự biến đổi hình thái của NST trong các kỳ của quá trình giảm phân Các diễn biến của NST qua các kỳ của quá trình GP - Nêu được đặc điểm khác nhau giữa GPI, GPII và NP - Phân tích được ý nghĩa của hiện tượng tiếp hợp - Phát triển kỹ năng quan sát, phân tích, so sánh, tổng hợp -... được ý nghĩa của di truyền liên kết, đặc biệt đối với chọn giống - Phát triển kỹ năng quan sát, phân tích, so sánh, tổng hợp - Có tình yêu và lòng tin vào khoa học, bản thân II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: H.13 SGK - SGV; Chân dung T H Morgan - Học sinh: Đọc bài trước ở nhà III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC 1.Kiểm tra bài cũ: + Làm bài tập 1 và 2 đã cho ở bài trước + Nêu những đặc điểm khác nhau của NST thường và . Nguyên phân. Kẻ bảng 9. 1, bảng 9. 2 (Cột 1 và 3). 5. Rút kinh nghiệm Trang 16 Ngày soạn: 16 /9 Ngày giảng:18 /9 Tiết 9 - BÀI 9: NGUYÊN PHÂN I. MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải: - Trình. F 2 1AABB 2 AaBB 2 AABb 4 AaBb 9 A-B- 1 aaBB 2 aaBb 3 aaB- 1 AAbb 2 Aabb 3A-bb 1 aabb 1aabb Tỷ lệ KH ở F 2 9 3 3 1 5. Rút kinh nghiệm Trang 10 Ngày soạn: 7 /9 Ngày giảng :9/ 9 TIẾT 6 - BÀI 6 THỰC. chương I 5. Rút kinh nghiệm Trang 12 Ngày soạn: 9/ 9 Ngày giảng:11 /9 TIẾT 7 - BÀI 7 BÀI TẬP I. MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải: - Vận dụng được lý thuyết vào giải bài tập - Phát

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Hoạt động 3

 • Hoạt động 2

 • - GV lấy một vài ví dụ về tương quan trội lặn trên vật nuôi, cây trồng và con người.

 • Hãy nêu rõ nội dung của phép lai đó?

 • - GV yêu cầu và hướng dẫn HS phân tích sự di truyền của từng cặp tính trạng:

 • Hoạt động 2

 • Hoạt động 2

  • IV. Thu hoạch

 • Hoạt động 2

 • Hoạt động 2

 • Hoạt động 3

 • Hoạt động 2

 • Hoạt động 3

 • - GV lưu ý cho HS: Trong cặp NST kép tương đồng, một NST kép có nguồn gốc từ bố, một NST kép có nguồn gốc từ mẹ.

 • Hoạt động 2

 • Hoạt động 3

 • GV nêu vấn đề: Giới tính ở nhiều loài phụ thuộc vào sự có mặt của cặp XX hoặc XY trong tế bào:

 • Hoạt động 2

 • Hoạt động 3

 • Hoạt động 2

  • QUAN SÁT HÌNH THÁI NHIỄM SẮC THỂ

 • Hoạt động 2

 • Hoạt động 2

 • Hoạt động 2

 • Hoạt động 2

 • Hoạt động 2

 • - Như vậy, chúng ta thấy giữa gen và protêin có mối quan hệ chặt chẽ thông quan mARN. Mà protêin thì qui định tính trạng của sinh vật, vậy giữa gen và tính trạng có mối quan hệ như thế nào?

 • Hoạt động 2

  • Tiết 21 - Bài 20: Thực hành

   • QUAN SÁT VÀ LẮP RÁP MÔ HÌNH ADN

    • Hoạt động 1

    • Hoạt động 2

   • Tiết 23: KIỂM TRA 1 TIẾT

 • Hoạt động 2

 • Hoạt động 2

 • Hoạt động 2

 • Hoạt động 2

 • Hoạt động 2

 • Hoạt động 2

 • Hoạt động 2

 • Hoạt động 2

  • Bài 40: ÔN TẬP PHẦN DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

  • Tiết 35: KIỂM TRA HỌC KÌ I

 • Hoạt động 2

 • Hoạt động 2

 • Hoạt động 2

 • Hoạt động 2

 • Hoạt động 2

 • Hoạt động 2

 • Hoạt động 2

 • Hoạt động 2

 • Hoạt động 2

 • Hoạt động 2

 • Hoạt động 2

 • Hoạt động 2

 • Hoạt động 2

 • Hoạt động 2

 • Hoạt động 2

 • Hoạt động 2

 • Hoạt động 2

 • Hoạt động 2

 • Hoạt động 2

 • Hoạt động 2

 • Hoạt động 2

 • Hoạt động 2

 • Hoạt động 2

 • Hoạt động 2

 • ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ( ĐỀ 1)

  • Hoạt động 2

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan