Giáo án Tin học lớp 9 cả năm_CKTKN_Bộ 8

36 767 1
Giáo án Tin học lớp 9 cả năm_CKTKN_Bộ 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giỏo ỏn Tin hc 9 Hc kỡ 2 Ngy son: Ngy dy: Tun dy: 20, Tit 37- 38: BI THC HNH S 6 BI TRèNH CHIU U TIấN CA EM I. Muc ớch yờu cu: 1. Kiến thức: - Tạo thêm đợc trang chiếu mới, nhập nội dung dạng văn bản trên trang chiếu và hiển thị bài trình chiếu trong các chế độ hiển thị khác nhau. - Tạo đợc bài trình chiếu gồm vài trang chiếu đơn giản 2. Kĩ năng: - Thực hiện thành thạo nhập nội dung vào trang chiếu. - áp dụng các mẫu bố trí có sẵn quan sát và nhận xét. - Biết trình chiếu các nội dung đã nhập lên toàn bộ màn hình. II. Chun b: Mỏy tớnh Bi thc hnh III. Ni dung. Khi ng v lm quen vi Powerpoint Nhp ni dung cho bi trỡnh chiu. Thc hin vic trỡnh chiu. IV. Tin trỡnh ca bui thc hnh - n nh lp - Gi hc sinh vo phũng mỏy, giao nhim v cho HS thc hnh. - Quan sỏt, hng dn hc sinh thc hnh. V. ỏnh giỏ bui thc hnh GV: Ngụ Dng Khụi 1 Trng THCS Lng Tõm Giỏo ỏn Tin hc 9 Hc kỡ 2 Ngy son: Ngy dy: Tun dy: 21, Tit 39 - 40: Bi 10: MU SC TRấN TRANG CHIU I. Mc tiờu 1. Kiến thức: Giúp Hs nắm đợc những kiến thức cơ bản: - Vai trò của màu nền trang chiếu và cách tạo màu nền cho các trang chiếu. - Cách định dạng nội dung văn bản trên trang chiếu. - Tác dụng của mẫu bài trình chiếu và cách áp dụng bài trình chiếu có sẵn. - Các bớc cơ bản để tạo nội dung cho bài trình chiếu. 2. Kỹ năng: Định dạng đợc trang trình chiếu II. Chun b: - Sỏch giỏo khoa, sỏch bi tp, mỏy chiu. - Mt s vớ d minh ha (trỡnh chiu) II. Tin trỡnh dy hc Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Ni dung GV: mu sc trờn trang chiu cú tỏc dng gỡ? GV: Cho hc sinh quan sỏt mt s mu nn qua mỏy chiu (nh SGK). GV: Cho hc sinh nhn xột mu sc trờn cỏc nn. GV: Cho hc sinh tỡm vi vớ d tng phn v mu nn khụng phự hp vi ni dung. (minh ha bng mỏy chiu) GV: Theo em mu nn cú tỏc dng gỡ? GV: Cho hc sinh quan sỏt cỏch to mu nn vi phn mm PP trong SGK. GV: Vi PP ta s to mu nn nh th no? GV: Gi mt vi hc sinh nhc li. GV: Thc hin cỏc thao tỏc mu. - Mu sc lm cho trang chiu thờm sinh ng, thm m. - Quan sỏt mn chiu. - Nhn xột da theo mn chiu. - Nn xanh m, ch hay nn trng ch vng, - Mu nn lm cho trang chiu thờm phong phỳ sinh ng. - Quan sỏt SGK. - Tr li theo SGK. - Ghi túm tt cỏc bc to mu nn vo. - Quan sỏt thao tỏc mu. 1. Mu nn trang chiu - to mu nn cho mt trang chiu trong phn mm Powerpoint, ta thc hin: B1: Chn trang chiu trong ngn bờn trỏi. B2: Chn lnh: Format Background. B3: Nhỏy mi tờn v chn mu thớch hp (xem h.71 SGK) B4: Nhỏy nỳt Apply trờn hp thoi. Nu nhỏy nỳt Apply to all trong B.4 mu nn s c ỏp dng cho mi trang chiu. - Nờu cỏc thao nh dng m em ó hc phn son tho vn bn? - Cho hc sinh quan sỏt thanh cụng c nh dng trờn mn hỡnh mỏy chiu. - Cho HS nhc li cỏc tỏc dng ca nỳt lnh. - Tr li da trờn kin thc ó hc. - HS quan sỏt trờn mn chiu. - Tr li tỏc dng ca tng nỳt lnh. 2. nh dng ni dung vn bn - Chn phn vn bn cn nh dng bng thao tỏc kộo th chut. - Cỏc nỳt lnh mụ t trờn thanh cụng c cú tỏc dng nh phn mm son tho vn bn. - Nờn chn mu ch tng phn GV: Ngụ Dng Khụi 2 Trng THCS Lng Tõm Giáo án Tin học 9 Học kì 2 - Theo em nên chọn màu nền và màu chữ như thế nào cho hợp lí? - Giáo viên trình chiếu ví dụ về cỡ chữ khác nhau cho học sinh nhận xét. - Cho HS thào luận nhóm: Nên chọn màu chữ, cỡ chữ như thế nào cho thích hợp. - Nêu nhận xét và chốt lại kiến thức. - Trả lời theo hiểu biết của mình về màu sắc. - Nhận xét qua từng cỡ chữ trên màn chiếu sao cho phù hợp. - Thảo luận nhóm và cử đại diện nhóm trả lời. với màu nền để dễ đọc. - Cỡ chữ phải đủ lớn để ở xa có thể đọc được. - Việc tạo màu nền cho trình chiếu khá đơn giản nhưng việc tạo màu nền đòi hỏi sự tinh tế và có tính thẩm mỹ cao. - Trong PP sẽ cung cấp cho chúng ta một số mẫu bài trình chiếu (Template). - GV trình chiếu hình mẫu SGK. - Tại sao ta nên sử dụng các mẫu trình chiếu có sẵn? - GV thực hiện các thao tác trên màn chiếu. - Lắng nghe - Lắng nghe và theo dõi. - Nhận xét và trả lời: Các hình ảnh trên nền, phông chữ, cỡ chữ, màu chữ phải được thiết kế hòa hợp. - Thảo luận nhóm và trả lời. Nếu sử dụng mẫu có sẵn đó, ta chỉ cần nhập nội dung vào nên tiết kiệm được thời gian và công sức. 3. Sử dụng mẫu bài trình chiếu. - Các mẫu bài trình chiếu có sẳn xuất hiện ở ngăn bên phải khi ta nháy nút Design trên thanh công cụ. - Các bước thực hiện: + Nháy nút mũi tên bên phải mẫu. + Nháy Apply to Selected Slides để áp dụng mẫu cho các trang chiếu đã chọn (hoặc Apply to All Slides để áp dụng cho mọi trang chiếu.) - Theo em việc quan trọng khi xây dựng một bài trình chiếu là gì? - Việc trình bày nội dung có trên trang chiếu một cách sinh động sẽ góp phần làm cho bài trình chiếu hấp dẫn. - Nội dung của bài trình chiếu bao gồm những thông tin nào? - Theo em nội dung ở dạng thông tin nào là quan trọng nhất? - Theo em khi đưa nội dung văn bản vào bài trình chiếu ta cần lưu ý điều gì? - GV mở chương trình PP. - Khi khởi động chương trình, màu nền ngầm định của trang chiếu là gì? - GV trình chiếu mẫu cho học sinh theo dõi. - Tạo nội dung cho các trang chiếu. - Lắng nghe. - Dạng văn bản, hình ảnh minh họa, biểu đồ, tệp âm thanh,… - Nội dung văn bản là phần quan trọng nhất. - Sắp xếp theo một trật tự hợp lí. Không nên có quá nhiều nội dung văn bản trên một trang chiếu. - Lắng nghe và trả lời theo SGK. 4. Các bước tạo trình chiếu. a. Chuẩn bị nội dung cho bài trình chiếu. - công việc quan trọng nhất khi xây dựng Đây là bài trình chiếu. - Nội dung của bài trình chiếu gồm: Nội dung văn bản và các hình ảnh minh họa, biểu đồ, tệp âm thanh, đoạn phim,… b. Chọn màu hoặc hình ãnh nền cho trang chiếu. - Khi khởi động chương trình, màu nền ngầm định của trang chiếu là màu trắng. - Ta có thể thay đổi màu nền theo ý muốn. c. Nhập và định dạng nội dung văn bản - Màu chữ ngầm định là màu đen. d. Thêm các hình ảnh minh họa. GV: Ngô Dương Khôi 3 Trường THCS Lương Tâm Giáo án Tin học 9 Học kì 2 - Mở một bài trình chiếu mới và màu chữ ngầm định cho HS theo dõi. - Gọi HS nhắn lại kiến thức đã học ở phần soạn thảo văn bản Word. - Thực hiện thao tác mẫu về thêm ảnh vào trang chiếu. - Cho HS quan sát một vài trang có hiệu ứng. - Nội dung sẽ học ở các bài sau. - Học sinh nhắc lại kiến thức ở phần soạn thảo VB. - HS theo dõi và nhật xét. - Lắng nghe và trả lời. - Nhận xét lợi ích của việc tạo hiệu ứng. - Việc chèn các hình ảnh, âm thanh video clip để minh họa nội dung bài trình chiếu. e. Tạo hiệu ứng động - Ta có thể tạo hiệu ứng động của các đối tượng trên trang chiếu. f. Trình chiếu kiểm tra và chinh sửa. - Khi thực hiện xong nội dung cho một trang tính ta cần kiểm tra lại để không mắc những sai sót từ hình thức đến nội dung. VI. Củng cố Nêu các bước cơ bản để tạo 1 bài trình chiếu ? V. Hướng dẫn về nhà - Về nhà học bài và làm bài tập. - Học bài - Đọc trước bài tiếp theo RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… GV: Ngô Dương Khôi 4 Trường THCS Lương Tâm Giáo án Tin học 9 Học kì 2 Ngày soạn:………………… Ngày dạy:………………… Tuần dạy: 22, Tiết 41- 42: BÀI THỰC HÀNH SỐ 7 THÊM MÀU SẮC CHO BÀI TRÌNH CHIẾU I. Muc đích yêu cầu: 1. Kiến thức: - Tác dụng của mẫu bài trình chiếu và cách áp dụng bài trình chiếu có sẵn. - Các bước cơ bản để tạo nội dung cho bài trình chiếu. 2. Kĩ năng: - Tạo được màu nền (hoặc ảnh nền) cho các trang chiếu. - Thực hiện được các thao tác định dạng nội dung dạng văn bản trên trang chiếu. - áp dụng được các mẫu bài trình chiếu có sẵn. II. Chuẩn bị: • Máy tính • Bài thực hành III. Nội dung. • Tạo màu nền cho trang trình chiếu. Lưu ý chọn màu nền hay ảnh cho trang trình chiếu. • Áp dụng mẫu bài trình chiếu • Thêm màu nền cho bày trình chiếu có sẳn và định dạng văn bản. Lưu ý việc chỉnh sửa khung văn bản. IV. Tiến trình của buổi thực hành - Ổn định lớp - Gọi học sinh vào phòng máy, giao nhiệm vụ cho HS thực hành. - Quan sát, hướng dẫn học sinh thực hành. V. Đánh giá buổi thực hành …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… GV: Ngô Dương Khôi 5 Trường THCS Lương Tâm Giáo án Tin học 9 Học kì 2 Ngày soạn:………………… Ngày dạy:………………… Tuần dạy: 23, Tiết 43-44: Bài 11: THÊM ẢNH VÀO TRANG CHIẾU I. Mục tiêu : *Kiến thức: Giúp HS nắm đựoc những kiến thức cơ bản: - Vai trò của hình ảnh và các đối tượng khác trên trang chiếu và cách chèn các đối tượng đó vào trang chiếu. - Biết được một số thao tác cơ bản để xử lý các đối tượng được chèn vào trang chiếu như thay đổi vị trí và kích thước của hình ảnh. - Biết làm việc với bài trình chiếu trong chế độ sắp xếp và thực hiện các thao tác sao chép và di chuyển trang chiếu. *Kỹ năng: - Chèn được hình ảnh và các đối tượng. - Thay đổi vị trí và kích thước của hình ảnh. II. Chuẩn bị: - Máy tính, máy chiếu, mạng internet. - Tài liệu, giáo án. III. Tiến trình lên lớp: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG Hoạt động 1: Hình ảnh và các đối tượng khác trên trang chiếu. - Hình ảnh là dạng thông tin trực quan và gây ấn tượng cho người xem. hình ảnh thường để minh họa cho nội dung văn bản. Trong chương trình soạn thảo văn bản, em chèn hình ảnh minh họa như thế nào? GV: Tương tự, việc chèn hình ảnh vào trang chiếu trong Power Point có thao tác như trong hình 84, SGK (Treo hình và đưa ra các bước chèn hình ảnh). Cũng như chương trình soạn thảo văn bản, ta có thể thực hiện chèn hình ảnh bằng cách dụng lệnh copy và Paste. HS quan sát hình 8.3 SGK. HS: Nhớ lại và nêu thao tác. 1. Hình ảnh và các đối tượng khác trên trang chiếu Có thể chèn các đối tượng sau đây vào trang chiếu: • Hình ảnh • Tệp âm thanh; • Đoạn phim; • Bảng và biểu đồ, Các bước chèn hình ảnh: 1. Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào. 2. Chọn lệnh Insert →Picture→From File. Hộp thoại Insert Picture xuất hiện (h. 84). 3. Chọn thư mục lưu tệp hình ảnh trong ô Look in. 4. Nháy chọn tệp đồ hoạ cần thiết và nháy Insert. Lưu ý. Ngoài cách trên, ta còn có thể chèn hình ảnh vào trang chiếu bằng các lệnh quen thuộc Copy và Paste. Hoạt động 2 : Thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh GV: Khi chèn hình ảnh vào văn bản, vị trí hình ảnh nằm ở đâu? HS: Chèn vào vị trí con trỏ soạn thảo. 2. Thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh  Muốn xử lý các hình ảnh, trước hết ta phải chọn chúng. GV: Ngô Dương Khôi 6 Trường THCS Lương Tâm Giáo án Tin học 9 Học kì 2 GV: Các hình ảnh trong phần mềm trình chiếu thường được chèn vào vị trí không cố định của trang chiếu. Để được theo ý muốn, ta thường phải thay đổi vị trí và kích thước của chúng. Vậy theo em, muốn thay đổi vị trí kích thước các hình ảnh ta phải làm gì? GV: Giới thiệu hình 86, SGK, cho HS phán đoán qua quan sát hình. Kéo thả nút tròn nhỏ nằm ở chiều ngang hoặc chiều đứng thì kích thước của cạnh nào thay đổi? Kéo thả nút tròn nhỏ nằm ở góc thì kích thước hình thay đổi như thế nào? GV: Kết luận HS: Thảo luận nhóm để tìm cách giải quyết. Đại diện nhóm trả lời. HS: Trả lời.  Hình ảnh được chọn có đường viền bao quanh cùng với các nút tròn nhỏ nằm trên đường viền đó a) Thay đổi vị trí: - Chọn hình ảnh. - Đưa con trỏ chuột lên trên hình ảnh và kéo thả để di chuyển đến vị trí khác. b) Thay đổi kích thước: - Chọn hình ảnh. - Đưa con trỏ chuột lên trên nút tròn nhỏ nằm giữa cạnh viền của hình ảnh và kéo thả để tăng hoặc giảm kích thước chiều ngang (hoặc chiều đứng) của hình ảnh. Hoạt động 2: Thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh GV: Theo em một trang chiếu có thể chèn bao nhiêu hình ảnh? GV: Một trang chiếu nếu chèn nhiều hình ảnh có thể thấy xảy ra hiện tượng hình ảnh chèn vào sau sẽ che lấp hoàn toàn hoặc một phần hình ảnh khác đã có sẵn. Kể cả nội dung trong khung văn bản. GV: Để được như hình 87, SGK, ta phải làm như thế nào? GV: Hướng dẫn học sinh thay đổi thứ tự xuất hiện của các hình ảnh mà không cần thay đổi vị trí của chúng. Treo hình 88, SGK và nêu thao tác. HS: Suy nghĩ trả lời. HS: Suy nghĩ trả lời. 2. Thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh c) Thay đổi thứ tự của hình ảnh 1. Chọn hình ảnh cần chuyển lên lớp trên (hoặc đưa xuống lớp dưới). 2. Nháy nút phải chuột lên hình ảnh để mở bảng chọn tắt. 3. Nháy vào Order rồi chọn Bring to Front để chuyển hình ảnh lên trên hoặc Send to Back để đưa xuống dưới. Hoạt động 3: Sao chép và di chuyển trang chiếu. GV: một bài trình chiếu thương gồm nhiều trang chiếu. Khi tạo bài trình chiếu không phải lúc nào trang chiếu cũng được thêm vào đúng theo thứ tự trình bày. Vì thế cần sao chép, di chuyển trang chiếu. Ta nên sao chép, di chuyển các trong chiếu trong chế độ sắp xếp. GV: Giới thiệu chế dộ sắp xếp qua hình 89, SGK. GV: Yêu cầu HS nêu lại cách sao chép, di chuyển trong soạn thảo văn 3. Sao chép và di chuyển trang chiếu Để chuyển sang chế độ sắp xếp bằng cách nháy nút ở góc trái, bên dưới cửa sổ. Trong chế độ sắp xếp ta có thể thực hiện các thao tác sau với trang chiếu: • Chọn trang chiếu: Nháy chuột trên trang chiếu cần chọn. Nếu muốn chọn đồng thời nhiều trang chiếu, cần nhấn giữ phím Ctrl trong khi nháy chuột. • Sao chép toàn bộ trang chiếu: Chọn trang chiếu cần sao chép và nháy nút GV: Ngô Dương Khôi 7 Trường THCS Lương Tâm Giáo án Tin học 9 Học kì 2 bản, từ đó liên hệ sang thao tác tương ứng với trang chiếu. GV: Ngoài ra giống như soạn thảo văn bản, ta có thể thực hiện thao tác kéo thả chuột để thay cho các nút lệnh. Copy trên thanh công cụ, sau đó nháy chuột vào vị trí cần sao chép (giữa hai trang chiếu, khi đó con trỏ có dạng vạch đứng dài nhấp nháy) và nháy nút Paste . • Di chuyển toàn bộ trang chiếu: Tương tự như thao tác sao chép, nhưng sử dụng nút Cut thay cho nút Copy . IV. Cũng cố Nêu ích lợi của việc chèn hình ảnh vào trang chiếu? Nêu các bước thay đổi vị trí và thay đổi kích thước hình ảnh? Nêu các bước sao chép, di chuyển trang chiếu trong chế độ sắp xếp? Đọc phần ghi nhớ. V. Hướng dẫn về nhà Về nhà học bài và trả lời các câu hỏi SGK Bài tập: Tạo bài trình chiếu gồm năm trang chiếu với chủ đề giới thiệu về quê hương em. Nhập nội dung đã chuẩn bị vào các trang chiếu và lưu kết quả với tên “QUE_HUONG”. Sử dụng các nút lệnh Copy (hoặc Cut)và Paste để sao chép (hoặc di chuyển các trang chiếu). Tạo khung văn bản tại vị trí thích hợp và điền thêm nội dung theo ý thích. Chuẩn bị trước bài thực hành 8: Trình bày thông tin bằng hình ảnh. RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… GV: Ngô Dương Khôi 8 Trường THCS Lương Tâm Giáo án Tin học 9 Học kì 2 Ngày soạn:………………… Ngày dạy:………………… Tuần dạy: 24, Tiết 45- 46 BÀI THỰC HÀNH SỐ 8 TRÌNH BÀY THÔNG TIN BẰNG HÌNH ẢNH I. Muc đích yêu cầu: * Kiến thức: - Nắm được cách chèn được hình ảnh vào trang chiếu. *Kĩ năng: C - Chèn được hình ảnh vào trang chiếu và thực hiện được một số thao tác chèn hình ảnh. II. Chuẩn bị: • Máy tính • Bài thực hành III. Nội dung. • Thêm hình ảnh minh họa vào trang chiếu. • Thêm nội dung và sắp xếp bài trình chiếu. IV. Tiến trình của buổi thực hành - Ổn định lớp - Gọi học sinh vào phòng máy, giao nhiệm vụ cho HS thực hành. - Quan sát, hướng dẫn học sinh thực hành. V. Đánh giá buổi thực hành …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… GV: Ngô Dương Khôi 9 Trường THCS Lương Tâm Giáo án Tin học 9 Học kì 2 Ngày soạn:………………… Ngày dạy:………………… Tuần dạy: 25, Tiết 47- 48 Bài 12 : TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG I. Mục tiêu *Kiến thức: Giúp Hs nắm đựoc những kiến thức cơ bản: - Biết vai trò và tác dụng của các hiệu ứng động khi trình chiếu và phân biệt được hai dạng hiệu ứng động - Biết tạo các hiệu ứng động có sẳn cho bài trình chiếu và sử dụng khi trình chiếu - Biết sử dụng các hiệu ứng một cách hợp lý *Kỹ năng: - Tạo được các hiệu ứng động II. Chuẩn bị Giáo án, bài giảng điện tử, máy vi tính đã đuợc cài Microsoft PowerPoint. Chia học sinh thành 04 nhóm, mỗi nhóm có một máy tính đã cài đặt Microsoft PowerPoint. III. Tiến trình dạy học • Kiểm tra bài cũ: Cho câu hỏi trắc nghiệm : Sắp xếp các thao tác dưới đây theo thứ tự đúng để chèn hình ảnh vào trang chiếu: A) Chọn thư mục lưu tệp tin hình ảnh. B) Chọn lệnh Insert →Picture →From File. C) Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào. D) Nháy chọn tệp tin đồ hoạ cần thiết và nháy Insert. Đáp án: C →B→A→D Học sinh lên máy thực hiện chèn một hình ảnh bất kỳ vào trang chiếu. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1: Chuyển trang chiếu Theo em hiệu ứng chuyển trang chiếu là gì? Việc thay đổi trang chiếu có tác dụng gì? Cùng với kiểu hiệu ứng, ta còn có thể chọn các tuỳ chọn sau đây để điều khiển: Thời điểm xuất hiện trang chiếu (sau khi nháy chuột hoặc tự động sau một khoảng thời gian định sẵn); Tốc độ xuất hiện của trang chiếu; Âm thanh đi kèm khi trang chiếu xuất hiện. Theo em để thực hiện đặt hiệu ứng chuyển cho các trang chiếu gồm các bước nào. Kết luận ( ghi nội dung và giải Sự thay đổi cách xuất hiện của trang chiếu. Làm cho bài trình diễn thêm sinh động. Lắng nghe. Trả lời như SGK 1. Chuyển trang chiếu Các bước đặt hiệu ứng chuyển cho các trang chiếu như sau: 1. Chọn các trang chiếu cần tạo hiệu ứng. 2. Mở bảng chọn Slide Show và nháy Slide Transition. 3. Nháy chọn hiệu ứng thích hợp trong ngăn xuất hiện sau đó ở bên phải cửa sổ. Tuỳ chọn trên cùng No Transition (không hiệu ứng) là ngầm định. Có hai tuỳ chọn điều khiển việc chuyển trang: • On mouse click: Chuyển trang kế tiếp sau khi nháy chuột. • Automatically after: Tự động chuyển trang sau một khoảng thời gian (tính GV: Ngô Dương Khôi 10 Trường THCS Lương Tâm [...]... Lương Tâm Giáo án Tin học 9 Học kì 2 Ngày soạn:………………… Ngày dạy:………………… Tuần dạy: 29, Tiết 55 ƠN TẬP I Mục tiêu: 1 Kiến Thức - Nắm vững các kiến thức cơ bản về phần mềm trình chiếu 2 Kĩ năng - Thao tác được trên phần mềm PowerPoint 2003 - Làm được bài kiểm tra Chương III II Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1 Chuẩn bị của giáo viên - Máy tính, máy chiếu, mạng internet - Tài liệu, giáo án b Chuẩn... Dương Khơi 19 Trường THCS Lương Tâm Giáo án Tin học 9 Học kì 2 Hoạt động của GV HĐ3: Ưu điểm của đa phương tiện: ? So với các dạng thơng tin truyền thống (thơng tin đơn phương tiện) thì các thơng tin đa phương tiện có ưu điểm gì? (Đa phương tiện tác động đến người tiếp nhận thơng tin như thế nào?) Hoạt động của HS Nội Dung 3 Ưu điểm của đa phương tiện: * HS: Nêu nhận xét - Thể hiện thong tin tốt hơn... Dương Khơi 18 Trường THCS Lương Tâm Giáo án Tin học 9 Học kì 2 Ngày soạn:………………… Ngày dạy:………………… Tuần dạy: 30, Tiết 57- 58 Bài 13 THƠNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN I Mục tiêu 1 Kiến thức: - Biết khái niệm đa phương tiện và ưu điểm của đa phương tiện - Biết các thành phần của đa phương tiện - Biết một số ứng dụng của đa phương tiện trong cuộc sống 2 Kĩ năng: 3 Thái độ: II Chuẩn bị 1 Chuẩn bị của giáo viên:... chiếu cần chú ý gì? VI Hướng dẫn HS học ở nhà • Về nhà học bài và trả lời các câu hỏi SGK • Đọc phần ghi nhớ RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… GV: Ngơ Dương Khơi 12 Trường THCS Lương Tâm Giáo án Tin học 9 Học kì 2 Ngày soạn:………………… Ngày dạy:………………… Tuần dạy: 26, Tiết 49- 50 BÀI THỰC HÀNH SỐ 9 HỒN THIỆN BÀI TRÌNH CHIẾU VỚI HIỆU... Format -> Slide layout d.Hướng dẫn HS tự học ở nhà: (1p) - Học bài và ơn lại kiến thức, giờ sau kiểm tra học kì II RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… GV: Ngơ Dương Khơi 33 Trường THCS Lương Tâm Giáo án Tin học 9 Học kì 2 Ngày soạn:………………… Ngày dạy:………………… Tuần dạy: 36, Tiết 70 KIỂM TRA HỌC KÌ 2 1 Mục tiêu: a Kiến thức: - Kiểm... Hướng dẫn HS học ở nhà - Nắm được các nội dung trong phần ghi nhớ Trả lời các câu hỏi và làm bài tập sau bài học - Sưu tầm một số sản phẩm đa phương tiện trên Internet có liên quan đến lĩnh vựa giáo dục và nghệ thuật - Đọc trước bài 14: “Làm quen với phần mềm tạo ảnh động” RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………………………………………… GV: Ngơ Dương Khơi 20 Trường THCS Lương Tâm Giáo án Tin học 9 Học kì 2... Trường THCS Lương Tâm Giáo án Tin học 9 Học kì 2 Ngày soạn:………………… Ngày dạy:………………… Tuần dạy: 35, Tiết 68 ƠN TẬP HK II 1 Mục tiêu bài dạy: a Kiến thức: - Tổng hợp kiến thức đã học trong chương 3 - Ơn luyện lại các dạng bài tập đã gặp trong chương 3 (thực hành trên máy) b Kỹ năng: - Hình thành kĩ năng tư duy tổng hợp, thành thạo các thao tác c Th¸i ®é: - Hình thành thái độ học tập nghiêm túc 2 Chuẩn... trình chiếu cần tránh những lời lỗi nào ? Trả lời: Khi tạo nội dung cho các trang chiếu cần tránh: • Các lỗi chính tả; • Sử dụng cỡ chữ q nhỏ; • Q nhiều nội dung văn bản trên một trang chiếu; • Màu nền và màu chữ khó phân biệt Câu 8: Đa phương tiện là gì ? Thế nào là sản phẩm đa phương HS: Thảo luận nhóm và trả tiện ? Trả lời: GV: Ngơ Dương Khơi 31 Trường THCS Lương Tâm Giáo án Tin học 9 Học kì 2 lời Đa... Chuẩn bị  Sách giáo khoa, soạn giáo án  Chuẩn bị tốt giáo án III Nội dung thực hành: • Bài 1: Thêm các hiệu ứng động cho bài trình chiếu • Bài 2: Tạo bộ sưu tập ảnh VI Tiến trình thực hành: HĐ1GV: Ổn định máy và học sinh HĐ2 GV: Phát bài thực hành HĐ3 HS: Nhận bài thực hành HĐ4 GV: Làm mẫu nhanh bài thực hành Học sinh quan sát các bước làm HĐ5 HS: Học sinh tự làm trên máy của mình Giáo viên quan... làm mẫu từng em V Đánh giá buổi thực hành …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… GV: Ngơ Dương Khơi 13 Trường THCS Lương Tâm Giáo án Tin học 9 Học kì 2 Ngày soạn:………………… Ngày dạy:………………… Tuần dạy: 27 – 28, Tiết 51 – 52 – . khỏc. RT KINH NGHIM GV: Ngụ Dng Khụi 18 Trng THCS Lng Tõm Giáo án Tin học 9 Học kì 2 Ngày soạn:………………… Ngày dạy:………………… Tuần dạy: 30, Tiết 57- 58 Bài 13. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN I. Mục tiêu 1 Dương Khôi 19 Trường THCS Lương Tâm Giáo án Tin học 9 Học kì 2 Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội Dung HĐ3: Ưu điểm của đa phương tiện: ? So với các dạng thông tin truyền thống (thông tin đơn phương. NGHIỆM …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… GV: Ngô Dương Khôi 12 Trường THCS Lương Tâm Giáo án Tin học 9 Học kì 2 Ngày soạn:………………… Ngày dạy:………………… Tuần dạy: 26, Tiết 49- 50 BÀI THỰC HÀNH SỐ 9 HOÀN THIỆN BÀI TRÌNH CHIẾU VỚI HIỆU ỨNG

Ngày đăng: 25/05/2015, 16:45

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • HOẠT ĐỘNG CỦA HS

 • NỘI DUNG

 • 1. Hình ảnh và các đối tượng khác trên trang chiếu

 • 2. Thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh

 • 2. Thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh

 • 3. Sao chép và di chuyển trang chiếu

 • Để chuyển sang chế độ sắp xếp bằng cách nháy nút ở góc trái, bên dưới cửa sổ.

 • Hoạt động của thầy và trò

 • Ghi bảng

 • Bài 14. LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM TẠO ẢNH ĐỘNG

  • 1. Nguyên tắc tạo ảnh động

  • 2. Tạo ảnh động bằng Beneton Movie GIF:

  • HS: Xem SGK và trả lời.

  • 3. Xem và điều chỉnh khung hình

  • 4. Thao tác với khung hình

  • 5. Tạo hiệu ứng cho ảnh động

  • HS: Thảo luận nhóm và trả lời

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan