Giáo án Tin học lớp 9 cả năm_CKTKN_Bộ 5

53 582 1
Giáo án Tin học lớp 9 cả năm_CKTKN_Bộ 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

tuÇn 3 Ngày so n: 31/8/2011ạ Ngày dạy: 9C: 9D: Tiết 4 Bài 2.    A. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Tìm hiểu một số dịch vụ trên Internet. - Một số dịch vụ cao cấp trên Internet. - Tìm hiểu làm thế nào để kết nối Internet. 2. Kĩ năng: - Hiểu và biết ứng dụng của một số dịch vụ thường dùng trên Internet. - Hiểu và biết cách làm thế nào để có thể kết nối được dịch vụ Internet. 3.Thái độ: Nghiêm túc, hiểu được tầm quan trọng của việc áp dụng kiến thức bài học vào cuộc sống thực tiễn. B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: 1. Giáo viên: Sgk, tài liệu liên quan và các kĩ năng cơ bản để hướng dẫn học sinh thực hiện. 2. Học sinh: Sgk, vở ghi chép, kiến thức bài học cũ. C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: I.Ổn định: (1’) * Sĩ số: 9C: 9D: II. Kiểm tra bài cũ: (4’) ?1. Internet là gì? Cho biết một vài điểm khác biệt của mạng Internet so với các mạng LAN, WAN. ?2. Dịch vụ được sử dụng phổ biến nhất trên Internet? Internet có phải là Web không? Tại sao? III. Bài mới:     !!"#$  #$%&'##('#( v: Hàng ngày các em trao đổi thông tin trên Internet với nhau bằng thư điện tử(E-mail). Vậy thư điện tử là gì? ) Sử dụng thư điện tử em có thể đính kèm các tệp(phần mềm, văn bản, âm thanh, hình ảnh, ). Đây cũng là một trong các dịch vụ rất phổ biến, người dùng có thể trao đổi thông tin cho nhau một cách nhanh chóng, tiện lợi với chi phí thấp. 2. Một số dịch vụ trên Internet. HS nªu - Thư điện tử (E-mail) là dịch vụ trao đổi thông tin trên Internet thông qua các hộp thư điện tử. - Người dùng có thể trao đổi thông tin cho nhau một cách nhanh chóng, tiện lợi với chi phí thấp. - 1 - ) Internet cho phép tổ chức các cuộc họp, hội thảo từ xa với sự tham gia của nhiều người ở nhiều nơi khác nhau, người tham gia chỉ cần ngồi bên máy tính của mình và trao đổi, thảo luận của nhiều người ở nhiều vị trí địa lí khác nhau. Hình ảnh, âm thanh của hội thảo và của các bên tham gia được truyền hình trực tiếp qua mạng và hiển thị trên màn hình hoặc phát trên loa máy tính. : Đào tạo qua mạng là dịch vụ như thế nào ? : Nhận xét.  : Thương mại điện tử là dịch vụ như thế nào ?  : Khi mua bán trên mạng một sản phẩm nào đó, người ta thanh toán bằng hình thức nào ? *Bằng hình thức chuyển khoản qua mạng.  : Nhờ các khả năng này, các dịch vụ tài chính, ngân hàng có thể thực hiện qua Internet, mang lại sự thuận tiện ngày một nhiều hơn cho người sử dụng. Ví dụ như gian hàng điện tử ebay trong SGK. : Ngoài những dịch vụ trên, còn có dịch vụ nào khác trên Internet nữa không ?  : Trong tương lai, các dịch vụ trên Internet sẽ ngày càng gia tăng và phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng. +, #$/01#2 - Các doanh nghiệp, cá nhân có thể đưa nội dung văn bản, hình ảnh giới thiệu, đoạn video quảng cáo, sản phẩm của mình lên các trang web. - Khả năng thanh toán, chuyển khoản qua mạng cho phép người mua hàng trả tiền thông qua mạng. ) Ghi bài. nªu)34'567# Internet cho phép tổ chức các cuộc họp, hội thảo từ xa với sự tham gia của nhiều người ở nhiều nơi khác nhau : Ghi bài. ) Các doanh nghiệp, cá nhân có thể đưa nội dung văn bản, hình ảnh giới thiệu, đoạn video quảng cáo, sản phẩm của mình lên các trang web. )!4/489/#$)Người học có thể truy cập Internet để nghe các bài giảng, trao đổi hoặc nhận các chỉ dẫn trực tiếp từ giáo viên, nhận các tài liệu hoặc bài tập và giao nộp kết quả qua mạng mà không cần tới lớp. : Có. Là các diễn đàn, mạng xã hội hoặc trò chuyện trực tuyến, trò chơi trực tuyến. $,& %& Các diễn đàn, mạng xã hội hoặc trò chuyện trực tuyến(chat), trò chơi trực tuyến(game online). ) Để kết nối được Internet, đầu tiên em cần làm gì? ) Em còn cần thêm các thiết bị gì nữa không? : Nhờ các thiết bị trên các máy tính đơn lẻ hoặc các mạng LAN, WAN được kết nối vào hệ thống mạng của ISP rồi từ đó kết nối với Internet. Đó cũng chính là lí do vì sao người ta nói Internet là mạng của các máy tính. HS nªu: - Cần đăng kí với một nhà cung cấp dịch vụ Internet(ISP) để được hỗ trợ cài đặt và cấp quyền truy cập Internet. - Nhờ Modem và một đường kết nối riêng(đường điện thoại, đường truyền thuê bao, đường truyền ADSL, Wi - Fi) các máy tính đơn lẻ hoặc các mạng LAN, WAN được kết nối vào hệ thống mạng của ISP rồi từ đó kết nối với Internet Internet là mạng của các máy tính. - 2 - ) Em hãy kể tên một số nhà cung cấp dịch vụ Internet ở việt nam? . : Nhận xét. : Cho hs tham khảo thông tin trong sgk. Đường trục Internet là gì? ) Hệ thống các đường trục Internet có thể là hệ thống cáp quang qua đại dương hoặc đường kết nối viễn thông nhờ các vệ tinh.  ) Tổng công ti bưu chính viễn thông việt nam VNPT, Viettel, tập đoàn FPT, công ti Netnem thuộc viện công nghệ thông tin ) Đường trục Internet là các đường kết nối giữa hệ thống mạng của những nhà cung cấp dịch vụ Internet do các quốc gia trên thế giới cùng xây dựng. :#$);<=, )Nhắc lại kiến thức trọng tâm bài học. >?#@A-B#$C#D#DEFG#!;H=, HS: Về nhà làm các bài tập Sgk và chuẩn bị nội dung mới cho bài học tiết tới Ngµy th¸ng n¨m 2011 Ban gi¸m hiÖu duyÖt - 3 - TuÇn 4 Ngày soạn: 5/9/2011 Ngày dạy: 9C: 9D: Tiết 5 Bài 3.       A. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Tìm hiểu cách tổ chức thông tin trên Intternet - Tìm hiểu cách truy cập Web 2. Kĩ năng: - Hiểu cách tổ chức thông tin trên Internet: Siêu văn bản, siêu liên kết, thế nào là Website, địa chỉ Website và thế nào là trang chủ. - Hiểu và nắm bắt được kĩ năng truy cập Web: Phải sử dụng trình duyệt để truy cập Web 3.Thái độ: Nghiêm túc tiếp thu bài học, hiểu tầm quan trọn nội dung bài học. B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: 1. Giáo viên: Sgk, tài liệu, giáo án, máy tính nối mạng 2. Học sinh: Kiến thức bài cũ, chuẩn bị bài mới C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: I.Ổn định:(1’) * Sĩ số: 9C: 9D: II. Kiểm tra bài cũ: (4’) ?1. Làm thế nào để kết nối được Internet? ?2. Nêu sự hiểu biết của em về thương mại điện tử? III. Bài mới: I JKLM  &N"O#$#'# #('#( Gv: Cho hs tham khảo các thông tin trong SGK. Em hãy cho biết thế nào là siêu văn bản ? GV: Trang web là gì? GV: Cho hs đọc TT ở sgk Website là gì? GV giới thiệu trang website chủ, địa chỉ của trang chủ. Gv giới thiệu một số trang website 1. Tổ chức thông tin trên Internet a. Siêu văn bản và trang web '3PQ) + Siêu văn bản:Là dạng văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau và siêu liên kết đến văn bản khác. '3PQ) + Trang web là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet. + Địa chỉ truy cập được gọi là địa chỉ trang web. b.Website địa chỉ website và trang chủ RWebsite là nhiều trang web liên quan được tổ chức dưới 1 địa chỉ. - 4 - RĐịa chỉ truy cập chung được gọi là địa chỉ của website ?Trình duyệt web là gì? Hs suy nghĩ, thảo luận trả lời Là phần mền giúp con người truy cập các trang web và khai thác tài nguyên trên Internet Gv chốt cho hs nghi bài GV giới thiệu một ssố phần mền trình duyệt web: Exploer, Firefox. Chức năng và cách sử dụng của các trình duyệt tương tự nhau. a. Trình duyệt web Là phần mền giúp con người truy cập các trang web và khai thác tài nguyên trên Internet Một số trình duyệt Web: - IE ( Internet Explorer) - Mozilla FireFox - Opera - Netscape Navigator ?Muốn truy cập một trang web ta làm thế nào? Gv chốt cho hs ghi bài Gv giới thiệu thêm về trang web liên kết với nhau trong cùng website, khi di chuyển đến các thành phần chứa liên kết con trỏ có hình bàn tay. Dùng chuột nháy vào liên kết để chuyển tới trang web được liên kết. 2. Truy cập Web b.Truy cập trang web HS nêu: Truy cập trang web ta cần thực hiện: - Nhập địa chỉ trang web vào ô địa chỉ - Nhấn enter. VD: Để truy cập trang: WWW.Google.com ta thực hiện: - Mở trình duyệt Web - Gõ địa chỉ: Google.com vào thanh Address. - Nhấn Enter. GV: Nhiều trang website đăng tải TT cùng một chủ đề nhưg ở mức độ khác nhau. Nếu biết địa chỉ ta có thể gõ địa chỉ vào ô địa chỉ của trình duyệt để hiển thị. Trong trường hợp ngược lại tìm kiếm TT nhờ máy tìm kiếm. ? máy tìm kiếm có chức năng gì? Gv chốt lại giải thích thêm: các máy tìm kiếm cung cấp trên các trang web, kết quả tìm kiếm được hiển thị dưới dạng danh sách liệt kê các liên kết có liên quan. Gv giới thiệu môt số máy tìm kiếm Sử dụng máy tìm kiếm TT như thế nào? . ? Máy tìm kiếm có thể tìm kiếm những gì? HS: Tìm kiếm trang web, hình ảnh, tin tức… 3.Tìm kiếm thông tin trên mạng Intenet a.Máy tìm kiếm (Search Engine) Là công cụ hộ trợ tìm kiếm TT trên mạng Internet theo yêu cầu của người dùng. HS suy nghĩ trả lời: Là công cụ hộ trợ tìm kiếm TT trên mạng Internet theo yêu cầu của người dùng. + Một số trang Web tìm kiếm HS suy nghĩ trả lời: Máy tìm kiếm dựa trên từ khóa do người dùng cung cấp sẽ hiển thị danh sách các kết quả có liên quan dưới dạng liên kết. Người dùng nháy chuột vào liên kết để - 5 - ? Tìm hiểu các bước tìm kiếm? truy cập trang web tương ứng. Cách tìm kiếm TT của các máy tương tự nhau -Google:http://www.google.com.vn -Yahoo: http://www.Yahoo.com -Microsoft: http://www.bing.com -AltaVista:http://www.AltaVista.com b.Sử dụng máy tìm kiếm -Máy tìm kiếm dựa trên từ khóa do người dùng cung cấp sẽ hiển thị danh sách các kết quả có liên quan dưới dạng liên kết. Các bước tìm kiếm: -Gõ từ khóa vào ô dành để nhập từ khóa. - Nhấn enter hoặc nháy nút tìm kiếm Kết quả tìm kiếm liệt kê dưới dạng danh sách các liên kết. :#$);S=, Nhắc lại nội dung cơ bản của bài học. >?#@A-B#$C#D#DEFG#!;<=, Học sinh về nhà làm bài tập Sgk, học lại kiến thức cũ để chuẩn bị cho bài thực hành.    Ngày so n: 7/9/2011ạ Ngày d y: ạ 9C: 9D: Ti t 6ế Bài 3.       A. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết được cách khởi động, xem thông tin trên các trang web. - Biết sử dụng các nút back, forward để chuyển qua lại giữa các trang web. 2. Kĩ năng: - Luyện kĩ năng khởi động một phần mềm. - Nắm được địa chỉ của một số trang web. 3.Thái độ: - Có ý thức xây dựng bài mới, nghiêm túc và tuân theo mọi hướng dẫn trong phòng máy tính. B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: 1. Giáo viên: Giáo án, sgk, phòng máy tính có cài đặt phần mềm Firefox. 2. Học sinh: Sách, vở, bút, thước dài. C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: I.Ổn định: (1’) * Sĩ Số: 9C: 9D: II. Kiểm tra bài cũ: (4’) - 6 - ?1. Nêu cách truy cập vào một trang Web? ?2. Hãy cho biết mục đích và cách sử dụng máy tìm kiếm. Hãy kể tên một số máy tìm kiếm? III. Bài mới:  JKLM I . KHởi động và tìm hiểu cửa sổ fire fox ) yêu cầu hs đọc thông tin SGK )Muốn khởi động Firefox có những cách nào? ) nhận xét và chốt lại. Cửa sổ Firefox hiển thị trang chủ được ngầm định của trình duyệt. )Liệt kê các thành phần của cửa sổ Firefox? ) nhận xét và chốt lại 1. Khởi động và tìm hiểu một số thành phần cửa sổ Firefox HS nêu: * Khởi động Firefox C1: nháy đúp chuột vào biểu tượng của Firefox trên màn hình nền. 2: Chọn Start → All Programs→Mozilla Firefox → Mozilla Firefox. - HS quan sát T Các thành phần trên cửa sổ Firefox: bảng chọn, file dùng để lưu và in trang web, ô địa chỉ, các nút lệnh … )bảng chọn, file dùng để lưu và in trang web, ô địa chỉ các nút lệnh. ) yêu cầu hs đọc thông tin sgk ) Khi mở Firefox, giả sử trang Vietnamnet.vn được măc định mở đầu tiên. ) quan sát và nêu nhận xét 2. Xem thông tin trên các trang Web - Khởi động trình duyệt Web Firefox - Sử dụng các nút lệnh (Back), (Forward) để chuyển qua lại giữa các trang web đã xem? - 7 - « dµnh ®Ĩ nhp t kho¸ ) Em hãy khám phá một số thành phần chứa liên kết trên trang web và xem các trang liên kết? ) hướng dẫn hs thực hiện. ) Sử dụng các nút lệnh (Back), (Forward) để chuyển qua lại giữa các trang web đã xem? ) Hướng dẫn hs thực hiện. )Thực hiện - Gõ địa chỉ vào thanh Address nếu như trang web chưa mặc định - Thực hiện nháy vào các liên kết tương ứng để di chuyển đến các trang khác :#$);S=, Gv: Thực hiện lại các thao tác để học sinh nắm rõ >?#@A-B#$C#D#DEFG#!;H=, - Thực hành lại các nội dung của bài thực hành. - Xem trước bài tập 2 ý 2 và bài tập 3. Ngµy th¸ng n¨m 2011 Ban gi¸m hiÖu duyÖt TuÇn 5 $!64/#)HUVWV<XHH $!6/6) W)  W>) 7Y Bài th c hành 1. ự           A. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Truy cập một số trang web bằng cách gõ các địa chỉ tương ứng vào ô địa chỉ. - Thực hiện các thao tác lưu hình ảnh và lưu lại trang web 2. Kĩ năng: - Luyện kĩ năng truy cập các trang web và kĩ năng sử dụng lệnh để lưu thông tin trên web. B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: 1. Giáo viên: Giáo án, Sgk, phòng máy tính 2. Học sinh:Kiến thức cũ C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: I.Ổn định: - 8 - * Sĩ số: 9C: 9D II. Kiểm tra bài cũ: (4’) ?1. Hãy truy cập vào trang “www.Krongnang.edu.vn” III. Bài mới:   &'6EF!4&'9#$Z([ %[709\  ) yêu cầu hs đọc thông tin SGK ) Muốn khởi động Firefox có những cách nào? ) nhận xét và chốt lại. Cửa sổ Firefox hiển thị trang chủ được ngầm định của trình duyệt. )Liệt kê các trang web mà em biết? ) nhận xét và chốt lại ) Muốn trở về trang ngầm định ta phải làm gì? 2. Xem thông tin trên các trang web. ) trả lời )Nháy chuột trên nút Home Page T #ột số trang web: www.tntp.org.vn: Báo điện tử thiếu niên tiền phong; www.tienphong.vn: Phiên bản điện tử của báo Tiền phong www.dantri.com.vn: Báo điện tử của TW Hội Khuyến học Việt Nam; encarta.msn.com: Bách khoa toàn thư đa phương tiện của hãng Microsoft; vi.wikipedia.org: Bộ Bách khoa toàn thư mở Wikipedia tiếng việt ) yêu cầu hs đọc thông tin sgk ) Muốn lưu hình ảnh trên trang web về mày làm như thế bnào? )nhận xét và chốt lại ) Muốn lưu cả trang web thì phải thực hiện như thế nào? )nhận xét và chốt lại ) Nếu muốn lưu một phần văn bản thì như thế nào? ) Hướng dẫn hs thực hiện. S]-O#$# #) * Lưu hình ảnh trên trang web. + Nháy nút chuột phải vào hình ảnh muốn lưu xuất hiện menu. + Chọn Save Image As , xuất hiện Hộp thoại chọ vị trí lưu ảnh. + Đặt tên tệp ảnh + Nhấn và Save. - 9 - « dµnh ®Ĩ nhp t kho¸ Bảng chọn tắt để lưu hình ảnh * Lưu cả trang web + File/save page as hộp thoại Save as được Hiển thị. + Chọn vị trí lưu tệp và đặt tên trong hộp thoai save as và nháy save. :#$);<=, )51#P/!6^D##_%`#a#$ >?#@A-B#$C#D#DEFG#!;H=, - Về nhà thực hành thêm các nội dung thực hành - Xem trước nội dung bài thực hành 02. $!64/#) Ngµy d¹y: A. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết được cách tìm kiếm thông tin trên internet theo yêu cầu trên các trang web. - Biết cách sử dụng các từ khóa để tìm kiếm một cách chính xác nhất. 2. Kĩ năng: - Luyện kĩ năng làm việc với máy tìm kiếm google. B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: 1. Giáo viên: - Sgk, kiến thức trọng tâm bài học, phòng máy tính cho học sinh thực hành 2. Học sinh: - Kiến thức lí thuyết, sách giáo khoa. C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: I.Ổn định: (1’) Kiểm tra SS, tiến hành phân nhóm để học sinh thực hành. II. Kiểm tra bài cũ: (4’) ?1. Thực hiện truy cập trang web Echip.com? - 10 - Bảng chọn file cho phép lưu hoặc in trang web [...]... của tin học Gv: u cầu hs đọc thơng tin sgk 4 Tìm kiếm thơng tin trên Web về ứng Hs: đọc thơng tin sgk dụng của tin học Gv: u cầu hs thực hiện tìm kiếm thơng tin với từ khố là ứng dụng của tin học Gv: Ứng dụng của Tin học được ứng dụng trong 12’ rất nhiều lĩnh vực Em hãy chọn một vài lĩnh vực - Sử dụng máy tìm kiếm và gõ các từ và tìm kiếm thơng tin rồi lưu vào máy? khóa để tìm kiếm thơng tin như: Tin. .. kiếm B CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: 1 Giáo viên: Sgk, kiến thức trọng tâm bài học, máy tính cho học sinh thực hành 2 Học sinh: Kiến thức cũ để thực hiện nội dung bài học C TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: I.Ổn định: (1’) Kiểm tra SS học sinh, chia nhóm để học sinh thực hành II Kiểm tra bài cũ: (4’) ?1 Em học lớp 9 ? hãy truy cập vào trang “google.com.vn” và tìm kiếm với từ khóa “sách tin III Bài mới: TL... dẫn học sinh HS: Cả nhóm thực hiện thực hiện GV: Chấm điểm cho các nhóm lấy điểm 15 phút IV.Củng cố: (2’) Hệ thống lại nội dung bài học, nhận xét bài thực hiện của học sinh V Dặn dò, hướng dẫn học sinh học tập ở nhà (1’) u cầu học sinh về nhà thực hiện thêm Xem lại nội dung các tiết đã học chuẩn bị cho tiết ơn tập - 31 - CHƯƠNG II: MỘT SỚ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA TIN HỌC TIẾT: 21 Bài 6: Bảo vệ thông tin. .. xét bài làm của học sinh V Dặn dò, hướng dẫn học sinh học tập ở nhà (1’) u cầu học sinh về nhà thực hiện thêm và chuẩn bị bài cho nội dung tiết học sau TIẾT: 19 Bài Th 4 : tạo trang web đơn giản (Tiếp) A MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: Biết cách tạo một trang web đơn giản 2 Kĩ năng: Sử dụng kiến thức đã học và kĩ năng thao tác để thực hiện tạo một trang web B CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: 1 Giáo viên: Sgk,... học , “Ứng dụng của tin học , “Dạy và Gv: Quan sát và nhận xét kết quả thực hiện của học , “Nhà trường”… học sinh HOẠT ĐỘNG 3: Tìm kiếm hình ảnh Gv: u cầu hs đọc thơng tin sgk 5 Tìm kiếm hình ảnh Hs: đọc thơng tin sgk Gv: u cầu hs thực hiện tìm kiếm thơng tin với - Truy cập trang “Google.com”, nháy từ khố là hoa đẹp chọn mục hình ảnh sau đó gõ một số từ Hs: Thực hiện với kết quả khóa để tìm thơng tin. .. chép thơng thường B CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: 1 Giáo viên: Sgk, tài liệu hướng dẫn, phòng máy tính - 35 - 2 Học sinh: Sgk, kiến thức về việc sao chép thơng tin C TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: I.Ổn định: (1’): Kiểm tra SS học sinh, thực hiện phân máy và chia nhóm để học sinh thực hành II Kiểm tra bài cũ: (3’) ?1 Nêu các con đường lây lan của Virus ?2 Nêu cách phòng tránh Virus? III Bài mới: TL HOẠT ĐỘNG... ngày để hiểu hơn bài học B CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: 1 Giáo viên: Sgk, nội dung cơ sở của bài học 2 Học sinh: Sgk, chuẩn bị nội dung trước ở nhà C TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: I.Ổn định: (1’) Kiểm tra SS, ổn định trật tự III Bài mới: TL HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS KIẾN THỨC CẦN ĐẠT HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu thư điện tử là gì? Gv: u cầu hs đọc thơng tin SGK 1 Thư điện tử là gì? Hs: đọc thơng tin SGK Gv: Từ xa... chốt lại và ghi bảng - Qua "lỗ hỗng" phần mềm - 34 - HOẠT ĐỘNG 4: Tìm hiểu cách phòng tránh Virus Gv: u cầu hs đọc thơng tin sách giáo khoa d Phòng tránh virus Hs: đọc thơng tin sách giáo khoa Để phòng tránh virus, bảo vệ dữ liệu, ngun Gv: Muốn phòng tránh virus em phải làm tắc chung cơ bản nhất là: như thế nào? "Ln cảnh giác và ngăn chặn virus trên Hs: trả lời chính những đường lây lan của chúng" Gv:... thực hiện lại các thao tác và u cầu học sinh nắm V Dặn dò, hướng dẫn học sinh học tập ở nhà (1’) - Thực hành lại các thao tác - Chuẩn bị trước cho nội dung tiết học sau TIẾT: 10 Bài Th 2: Tim kiếm thông tin trên internet (Tiếp) A MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Biết tìm kiếm thơng tin trên web về lịch sử dựng nước - Biết tìm kiếm thơng tin trên web về ứng dụng của tin học - Biết tìm kiếm hình ảnh 2 Kĩ năng:... thao tác tạo liên kết hình ảnh tương - 24 - tự nhưng khác hộp thoại (H52) IV.Củng cố: (2’) Giáo viên hệ thống lại nội dung bài học, nêu các kiến thức trọng tâm V Dặn dò, hướng dẫn học sinh học tập ở nhà (1’) Hs: Về nhà học lại và nắm các thao tác thực hiện Làm các câu hỏi sách giáo khoa và chuẩn bị bài cho nội dung tiết thực hành - 25 - TIẾT: 17 Bài Th 4 : Tạo trang web đơn giản A MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: . thông tin trên web. B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: 1. Giáo viên: Giáo án, Sgk, phòng máy tính 2. Học sinh:Kiến thức cũ C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: I.Ổn định: - 8 - * Sĩ số: 9C: 9D II CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: 1. Giáo viên: Giáo án, sgk, phòng máy tính có cài đặt phần mềm Firefox. 2. Học sinh: Sách, vở, bút, thước dài. C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: I.Ổn định: (1’) * Sĩ Số: 9C: 9D: II độ: Nghiêm túc tiếp thu bài học, hiểu tầm quan trọn nội dung bài học. B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: 1. Giáo viên: Sgk, tài liệu, giáo án, máy tính nối mạng 2. Học sinh: Kiến thức bài cũ,

Ngày đăng: 25/05/2015, 16:37

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan