Giáo án sinh học lớp 9 bộ full

138 2.6K 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 14:16

I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức HS trình bày được mục đích, nhiệm vụ và ý nghĩa của di truyền học. Hiểu được công lao và trình bày được phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menden. Hiểu và ghi nhớ một số thuật ngữ và kí hiệu trong di truyền học. 2. Kĩ năng Rèn luyện kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình. Phát triển tư duy phân tích so sánh. 3. Thái độ: Xây dựng ý thức và thói quen học tập môn học. Giáo án Sinh học 9 Năm học 2013-2014 Tuần 1 Tiết 1 Chương I Ngày soạn: 17/8/2013 Bài 1 Ngày dạy: Lớp 9A:22/8 Lớp 9B:19/8 =========== MENDEN VÀ DI TRUYỀN HỌC Lớp 9C:19/8 Lớp 9D:22/8  I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức - HS trình bày được mục đích, nhiệm vụ và ý nghĩa của di truyền học. -Hiểu được công lao và trình bày được phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menden. -Hiểu và ghi nhớ một số thuật ngữ và kí hiệu trong di truyền học. 2. Kĩ năng -Rèn luyện kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình. -Phát triển tư duy phân tích so sánh. 3. Thái độ: Xây dựng ý thức và thói quen học tập môn học. II.CÁC PHƯƠNG TIỆN DẠY - HỌC: - Giáo viên: tranh ảnh phóng to hình SGK. - Học sinh: xem bài trước ở nhà. III.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: 1. Tổ chức: ổn định lớp, kiểm tra sỉ số. 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Giảng bài mới: GV có thể giới thiệu di truyền học tuy mới hình thành từ đầu thế kỉ XX nhưng chiếm một vị trí quan trọng trong sinh học. Menden - người đặt nền móng cho DTH. Hoạt động 1: DI TRUYỀN HỌC  Mục tiêu: Hiểu được mục đích và ý nghĩa của di truyền học. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung -GV yêu cầu HS làm bài tập trang 5 SGK: liên hệ bản thân mình có đặc điểm gì giống và khác bố mẹ? -GV giải thích: +Đặc điểm giống bố mẹ  hiện tượng di truyền. +Đặc điểm khác bố mẹ  hiện tượng biến dị. -Vậy thế nào là di truyền và biến dị? -GV tổng kết lại. Giải thích rỏ ý: biến dị và di truyền là 2 hiện tượng song song, gắn liền với quá trình sinh sản. -GV yêu cầu HS trình bày nội dung và ý nghĩa thực tiễn của di truyền học? -HS làm bài tập theo hướng dẫn của GV. -HS trình bày những đặc điểm của bản thân giống và khác bố mẹ về chiều cao, màu mắt, hình dạng tai -HS nêu được hai hiện tưọng di truyền và biến dị. -Sử dụng tư liệu SGK để trả lời. -Lớp nhận xét bổ sung cho hoàn chỉnh. I. Di truyền học: -Di truyền học là hiện tượng truyền đạt các tính trạng của bố mẹ tổ tiên cho các thế hệ con cháu. -Biến dị là hiện tượng con sinh ra khác bố mẹ và khác nhau về nhiều chi tiết. -Di truyền học nghiên cứu cơ sở vật chất, cơ chế, tính quy luật của hiện tượng di truyền học và biến dị. Hoạt động 2: MENDEN - NGƯỜI ĐẶT NỀN MÓNG CHO DI TRUYỀN HỌC.  Mục tiêu: - Hiểu và trình bày được phương pháp nghiên cứu di truyền của MenDen. Phương pháp phân tích thế hệ lai. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung Giáo viên: Vũ Thị Hiền Trường THCS Trực Phương 1 Giáo án Sinh học 9 Năm học 2013-2014 -GV giới thiệu tiểu sử của MenDen. -GV giới thiệu tình hình nghiên cứu di truyền ở thế kỷ XIX và phương pháp nghiên cứu của MenDen. -Yêu cầu HS quan sát H1,2, nêu nhận xét về đặc điểm của từng cặp tính trạng đem lai. -Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin  nêu phương pháp nghiên cứu của Menden? -Nhấn mạnh thêm tính độc đáo trong phương pháp nghiên cứu di truyền của Menden và giải thích vì sao Menden chọn đậu HàLan làm đối tượng nghiên cứu. -Một HS đọc tiểu sử cho cả lớp theo dõi. -HS quan sát và phân tích H12. nêu được sự tương phản của từng cặp tính trạng. -Đọc thông tin SGK trình bày được nội dung cơ bản của phương pháp phân tích các thế hệ lai. -Một vài HS phát biểu, lớp nhận xét và bổ sung. II. Menden - người đặt nền móng cho di truyền học: -Bằng phương pháp phân tích các thế hệ lai, Menden đã phát minh ra các quy luật di truyền từ thực nghiệm, từ đó ông đặt nền móng cho di truyền học. -Nội dung cơ bản: +Lai các cặp bố mẹ khác nhau về 1 hoặc một số cặp tính trạng tương phản rồi theo dõi sự di truyền từng tính trạng đó ở các con cháu. +Dùng toán thống kê để phân tích các số liệu thu được. Hoạt động 3: MỘT SỐ THUẬT NGỮ - KÍ HIỆU CƠ BẢN CỦA DI TRUYỀN HỌC Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung -GV hướng dẫn HS tìm hiểu một số thuật ngữ trong di truyền học. -Yêu cầu HS lấy ví dụ minh hoạ cho từng thuật ngữ. -HS thu nhận thông tin  ghi nhớ kiến thức. -Lấy ví dụ cụ thể. III. Một số thuật ngữ - kí hiệu cơ bản của di truyền học: -Thuật ngữ: tính trạng, cặp tính trạng tương phản, nhân tố di truyền, thuần chủng. -Kí hiệu: P, x, G, F IV. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ: -Sử dụng các câu hỏi SGK. -Cho HS đọc kết luận ghi. Đọc mục em có biết. V. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ: -Học bài theo nội dung câu hỏi SGK. Xem bài mới. Giáo viên: Vũ Thị Hiền Trường THCS Trực Phương 2 1 3 1 14,3 224 705 == 1 3 1 8,2 177 487 === Thân Thân 1 3 1 14,3 224 428 == GA: Sinh học 9 Năm học 2013-2014 Tuần 1 Tiết 2 LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG Ngày soạn: 19/8/2013 Bài 2 Ngày dạy:Lớp9A 24/8  Lớp 9B 20/8 I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: Lớp 9C 23/8 1. Kiến thức Lớp 9D 24/8 -Trình bày và phân tích được thí nghiệm lai 1 cặp tính trạng của Menden. -Nêu được khái niệm kiểu hình, thể đồng hợp, thể dị hợp. -Phát biểu được nội dung định luật phân li. -Giải thích được kết quả thí nghiệm theo quan niệm của Menden. 2. Kĩ năng -Rèn luyện kĩ năng phân tích số liệu và kênh hình. II.CÁC PHƯƠNG TIỆN DẠY - HỌC: - Giáo viên: tranh ảnh phóng to hình SGK. - Học sinh: xem bài trước ở nhà. III.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: 1. Tổ chức: ổn định lớp, kiểm tra sỉ số. 2. Kiểm tra bài cũ: sử dụng câu hỏi SGK. 3. Giảng bài mới: GV trình bày từng nội dung cơ bản của phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menden. Vậy sự di truyền các tính trạng của bố mẹ cho con cháu ntn?. Hoạt động 1: THÍ NGHIỆM CỦA MENDEN.  Mục tiêu: HS hiểu và trình bày được thí nghiệm lai 1 cặp tính trạng của Menden. Phát biểu được nội dung quy luật phân li. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung -GV hướng dẫn HS quan sát tranh H2.1  giới thiệu sự thụ phấn nhân tạo trên hoa đậu Hà Lan. -Sử dụng bảng 2 để phân tích các khái niệm: kiểu hình, tính trạng trội, tính trạng lặn. -Yêu cầu HS nghiên cứu bảng 2 SGK thảo luận: +Nhận xét kiểu hình ở F 1 ? +Xác định tỉ lệ kiểu hình ở F 2 trong từng trường hợp? -Từ kết quả đã tính toán, hãy rút ra tỉ lệ kiểu hình ở F 2 . -HS trình bày thí nghiệm của Menden? -GV nhấn mạnh về sự thay đổi giống mẹ thì kết quả thu được không thay đổi  vai trò di truyền như nhau của bố mẹ. -Yêu cầu HS làm bài tập điền từ. HS nhắc lại nội dung định luật phân li. -HS quan sát, theo dõi và ghi nhớ cách tiến hành. -HS ghi nhớ khái niệm. -Phân tích bảng số liệu, thảo luận trong nhóm  nêu được: +Kiểu hình F 1 mang tính trội (của bố hoặc của mẹ). +Tỉ lệ kiểu hình ở F 2 . Hoa đỏ Hoa trắng Thân cao Thân lùn Quả lục Quả vàng -Đại diện nhóm rút ra nhận xét, các nhóm khác bỏ sung. -HS dựa vào hình 2.2 trình bày thí nghiệm. Lớp nhận xét bổ sung. -HS lựa chọn cụm từ điền vào chỗ trống.: 1 đồng tính, 2: 3 trội 1 lặn. I. Thí nghiệm của Menden a.Các khái niệm: -Kiểu hình: là tổ hợp các tính trạng của cơ thể. -Tính trạng trội: là tính trạng biểu hiện ở F 1 . -Tính trạng lặn: là tính trạng đến F 2 mới được biểu hiện. b. Thí nghiệm: -Lai 2 giống đậu Hà lan khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản. VD: Hoa đỏ x Hoa trắng. F 1 : Hoa đỏ F 2 : 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng. KH ( 3 trội : 1 lặn) c.Kết quả thí nghiệm -Khi lai 2 bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F 1 đồng tính, F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn. Hoạt động 2: MENDEN GIẢI THÍCH KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM. Gi¸o viªn: NguyÔn Hoµi Nam Trêng THCS Lam Thành - 3 - GA: Sinh học 9 Năm học 2013-2014  Mục tiêu: -HS giải thích được kết quả thí nghiệm theo quan niệm của Menden. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung -Giải thích quan niệm đương thời của Menđen và di truyền hoà hợp (trộn lẫn) -Nêu quan niệm của Menđen về giao tử thuần khiết. -GV yêu cầu HS làm bài tập: +Tỉ lệ các loại giao tử ở F 1 và tỉ lệ các loại hợp tử ở F 2 . +Tại sao ở F 2 có tỉ lệ 3 hoa đỏ và 1 hoa trắng. -GV hoàn thiện kiến thức yêu cầu HS giải thích kết quả thí nghiệm theo Menden. -GV giải thích kết quả: sự phân li mỗi nhân tố di truyền về 1 giao tử và giữ nguyên bản chất như cơ thể thuần chủng của P. -Nghe và ghi nhớ . -HS quan sát H2.3, thảo luận nhóm xác định: + GF 1 : 1A : 1a. Hợp tử F 2 có tỉ lệ: 1AA: 2Aa: 1aa. +Vì hợp tử Aa biểu hiện kiểu hình trội giống hợp tử AA. -Đại diện nhóm phát biểu, nhóm khác nhận xét bổ sung. -Nghe và ghi nhớ. -HS nhận 3 ý giải thích của Menden. II. Menden giải thích kết quả thí nghiệm: -Theo Menden: +Mỗi tính trạng do 1 nhân tố di truyền qui định. +Trong quá trình phát sinh giao tử có sự phân li của cặp nhân tố di truyền. + Các nhân tố di truyền được tổ hợp lại trong thụ tinh. * Nội dung của quy luật phân li: (SGK) IV. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ: - Phân biệt tính trạng trội và lặn. -Trình bày thí nghiệm và giải thích kết quả thí nghiệm lai 1 cặp tính trạng Menden. -Đọc kết luận ghi nhớ trong SGK. V. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ: - Học bài theo nội dung câu hỏi SGK. -Hướng dẫn bài số 4: cách qui ước gen, viết sơ đồ lai . -Xem và chuẩn bị bài mới. Gi¸o viªn: NguyÔn Hoµi Nam Trêng THCS Lam Thành - 4 - GA: Sinh học 9 Năm học 2013-2014 Tuần 2 Tiết 3 LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG (tiếp theo) Ngày soạn: 21/8/2011 Bài 3 Ngày dạy: 22/8/2011 (9A)  I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức -Hiểu và trình bày được nội dung, mục đích và ứng dụng của phép lai phân tích. -Hiểu và giải thích được vì sao định luật phân li chỉ nghiệm đúng trong những điều kiện nhất định. -Hiểu và phân biệt được sự di truyền trội không hoàn toàn (di truyền trung gian) với di truyền trội hoàn toàn. 2. Kĩ năng -Nêu được ý nghĩa của định luật phân li đối với lĩnh vực sản xuất. -Phát triển tư duy lí luận như phân tích, so sánh. II.CÁC PHƯƠNG TIỆN DẠY - HỌC: - Giáo viên: tranh ảnh phóng to hình SGK. - Học sinh: xem bài trước ở nhà. III.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: 1. Tổ chức: ổn định lớp, kiểm tra sỉ số. 2. Kiểm tra bài cũ: sử dụng câu hỏi SGK. 3. Giảng bài mới: Hoạt động 1: LAI PHÂN TÍCH  Mục tiêu: Trình bày được nội dung, mục đích và ứng dụng của phép lai phân tích. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung -Yêu cầu HS nêu tỉ lệ các loại hợp tử ở F 2 trong thí nghiệm của Menden. -Từ kết quả trên GV phân tích các khái niệm: kiểu gen, kiểu hình, thể đồng hợp, thể dị hợp. -Xác định kết quả phép lai: P:Hoađỏ(AA) x Hoa trắng(aa) P:Hoa đỏ(Aa) x Hoa trắng(aa) -Chốt lại vấn đề: Hoa đỏ có 2 kiểu gen là AA và Aa. -Làm thế nào để xác định được kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội? -Phép lai đó gọi là phép lai phân tích và yêu cầu HS làm tiếp bài tập. -Gọi 1 HS nhắc lại khái niệm lai phân tích. -Giúp HS phân biệt được khái niệm lai phân tích với mục đích là nằm xác định kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội là đồng hợp hay dị hợp. -HS nêu kết quả hợp tử ở F 2 có tỉ lệ: 1AA : 2Aa : 1aa. -HS ghi nhớ các khái niệm. Thảo luận nhóm viết sơ đồ lai 2 trường hợp trên. -Đại diện nhóm trình bày 2 sơ đồ lai, các nhóm khác theo dõi bổ sung và hoàn thiện đáp án. -Căn cứ vào 2 sơ đồ lai thảo luận: +Muốn xác định kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội  đem lai với cá thể mang tính trạng lặn. -HS lần lượt điền các cụm từ vào các khoảng trống theo thứ tự: trội, kiểu gen, lặn, đồng hợp, dị hợp. -Đọc lại khái niệm lai phân tích. III. Lai phân tích: 1. Một số khái niệm: -Kiểu gen: là tổ hợp toàn bộ các gen trong tế bào của cơ thể. -Thể đồng hợp: là kiểu gen chứa cặp gen tương ứng giống nhau. -Thể dị hợp: là kiểu gen chứa cặp gen tương ứng khác nhau. 2. Lai phân tích: -Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mạng tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn. +Nếu kết quả phép lai đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp. +Nếu kết quả phép lai phân tính theo tỉ lệ 1:1 thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen dị hợp. Hoạt động 2: Ý NGHĨA CỦA TƯƠNG QUAN TRỘI - LẶN.  Mục tiêu: HS nêu được vai trò của quy luật phân li đối với sản xuất. Gi¸o viªn: NguyÔn Hoµi Nam Trêng THCS Lam Thành - 5 - GA: Sinh học 9 Năm học 2013-2014 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung -Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK  thảo luận +Nêu tương quan trội lặn trong tự nhiên? +Xác định tính trạng trội và lặn nhằm mục đích gì? +Việc xác định độ thuần chủng của giống có ý nghĩa gì trong sản xuất? +Muốn xác định giống có thuần chủng hay không cần thực hiện phép lai gì ? -HS tự thu nhận và xử lí thông tin. -Thảo luận nhóm thống nhất đáp án. -Đại diện nhóm trình bày ý kiến. Các nhóm khác bổ sung. -HS xác định cần sử dụng phép lai phân tích và nêu nội dung phương pháp. IV.Ý nghĩa của tương quan trội lặn: -Trong tự nhiên mối tương quan trội lặn là phổ biến. -Tính trạng trội thường là tính trạng tốt  Cần xác định tính trạng trội và tập trung nhiều gen trội quí vào 1 kiểu gen tạo giống có ý nghĩa kinh tế. -Trong chọn giống để tránh sự phân li tính trạng phải kiểm tra độ thuần chủng của giống. Hoạt động 3: TRỘI KHÔNG HOÀN TOÀN  Mục tiêu: Phân biệt được hiện tượng di truyền trội không hoàn toàn với hoàn toàn. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung -GV yêu cầu HS quan sát H3. Nghiên cứu thông tin SGK > neu sự khác nhau về kiểu hình ở F 1 , F 2 giữa trội không hoàn toàn với thí nghiệm của Menden. -Yêu cầu HS làm bài tập điền từ. -Em hiểu thế nào là trội không hoàn toàn? -HS tự thu nhận thông tin, kết hợp quan sát H3. Xác định được kiểu hình của trội không hoàn toàn. -F 1 tính trạng trung gian. -F 2 1 trội 2 trung gian 1 lặn -Thứ tự điền từ: tính trạng, trung gian, 1 : 2 : 1. V. Trội không hoàn toàn: -Trội không hoàn toàn là hiện tượng di truyền trong đó kiểu hình của F 1 biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố và mẹ, còn F 2 có tỉ lệ kiểu hình là 1 : 2 : 1. IV. KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ: - Sử dụng câu hỏi SGK. Làm bài tập 4 SGK trang 13. V. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ: Học bài trả lời câu hỏi SGK. Làm bài tập, kẻ bảng 4 trang 4 trang 15 SGK. Gi¸o viªn: NguyÔn Hoµi Nam Trêng THCS Lam Thành - 6 - GA: Sinh học 9 Năm học 2013-2014 Tuần 2 Tiết 4 LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG Ngày soạn: 4/ 9/2011 Bài 4 Ngày dạy: 6/9/2011  I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức -Mô tả được thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của Menden. Biết phân tích kết quả thí nghiệm lai 2 cặp tính trạng của Menden. -Hiểu và phát biểu được nội dung của định luật phân li độc lập của Menden. Giải thích được khái niệm biến dị tổ hợp. 2. Kĩ năng -Phát triển kĩ năng phân tích và quan sát kênh hình, phân tích kết quả thí nghiệm. II.CÁC PHƯƠNG TIỆN DẠY - HỌC: - Giáo viên: tranh ảnh phóng to hình SGK, bảng phụ nội dung bảng 4. - Học sinh: xem bài trước ở nhà, kẻ sẳn bảng 4. III.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: 1. Tổ chức: ổn định lớp, kiểm tra sỉ số. 2. Kiểm tra bài cũ: sử dụng câu hỏi SGK. 3. Giảng bài mới: Hoạt động 1: THÍ NGHIỆM CỦA MENDEN  Mục tiêu: Trình bày được thí nghiệm lai 2 cặp tính trạng của Menden. Biết phân tích kết quả thí nghiệm, từ đó phát triển nội dung định luật phân li độc lập. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung -Yêu cầu HS quan sát hình 4, nghiên cứu thông tin SGK, trình bày thí nghiệm của Menden. -Từ kết quả thí nghiệm, yêu cầu HS hoàn thành bảng 4 trang 15 SGK. -GV treo bảng phụ gọi HS lên điền. -GV chốt lại kiến thức theo bảng 4 SGK trang 15. -Từ kết quả bảng 4 GV gọi HS nhắc lại thí nghiệm? -Phân tích cho HS thấy rỏ tỉ lệ từng cặp tính trạng có mối tương quan với tỉ lệ kiểu hình ở F 2 . -Phân tích cho HS hiểu tính trạng di truyền độc lập với nhau (3 vàng: 1 xanh) (3 trơn : 1 nhăn) = 9 : 3: 3: 1. -Cho HS làm bài tập điền từ vào chỗ trống. -Căn cứ vào đâu Menden cho rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt đậu di truyền độc lập với nhau? -HS quan sát tranh, thảo luận nhóm nêu được thí nghiệm: P: Vàng trơn x Xanh nhăn F 1 : Vàng trơn. Cho F 1 tự thụ phấn F 2 : 4 kiểu hình. -Các nhóm thảo luận  hoàn thành bảng 4. -Đại diện nhóm lên làm trên bảng. Các nhóm khác theo dõi bổ sung. -HS trình bày thí nghiệm. -HS ghi nhớ: vàng trơn -HS vận dụng kiến thức vào mục a > điền được cụm từ: tích tỉ lệ. -HS nhắc lại quy luật. -HS nêu được: căn cứ vào tỉ lệ kiểu hình ở F 2 bằng tích tỉ lệ các tính trạng hợp thành nó. I. Thí nghiệm của Menden -Thí nghiệm: Lai hai bố mẹ thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản. P: Vàng trơn x Xanh nhăn. F 1 : Vàng trơn. Cho F 1 tự thụ phấn F 2 : 9 vàng trơn. 3 vàng nhăn. 3 xanh trơn. 3 xanh nhăn. -Kết quả thí nghiệm: Khi lai 2 cặp bố mẹ khác nhau về 2 cặp tính trạng thuần chủng tương phản di truyền độc lập với nhau, thì F 2 có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng tích các tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó. Hoạt động 2: BIẾN DỊ TỔ HỢP Gi¸o viªn: NguyÔn Hoµi Nam Trêng THCS Lam Thành - 7 - GA: Sinh học 9 Năm học 2013-2014 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung -Yêu cầu HS nghiên cứu lại kết quả thí nghiệm ở F 2 > trả lời câu hỏi: +Kiểu hình nào ở F 2 khác bố mẹ? -Nhấn mạnh khái niệm biến dị tổ hợp được xác định dựa vào kiểu hình của P. -HS nêu được 2 kiểu hình là vàng nhăn và xanh trơn chiếm tỉ lệ là 6/16. II. Biến dị tổ hợp: -Biến dị tổ hợp là sự tổ hợp lại các tính trạng của bố mẹ -Nguyên nhân: có sự phân li độc lập và tổ hợp lại các cặp tính trạng làm xuất hiện các kiểu hình khác P. IV. KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ: -Phát biểu nội dung định luật phân li? -Biến dị tổ hợp là gì? Nó xuất hiện ở hình thức sinh sản nào ? -Đọc kết luận ghi nhớ SGK. V. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ: -Học bài theo nội dung câu hỏi SGK. -Đọc bài 5 trước ở nhà. -Kẻ sẳn bảng vào vỡ bài tập. Gi¸o viªn: NguyÔn Hoµi Nam Trêng THCS Lam Thành - 8 - GA: Sinh học 9 Năm học 2013-2014 Tuần 4- Tiết 5 LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG (tiếp theo) Ngày soạn: 5/9/2011 Bài 5 Ngày dạy: 6/9/2011  I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức -Giải thích được kết quả thí nghiệm lai hai cặp tính trạng theo quan niệm của Menden. -Trình bày được định luật phân li độc lập. Phân tích được ý nghĩa của định luật phân li độc lập đối với chọn giống và tiến hoá. 2. Kĩ năng -Phát triển kĩ năng phân tích và quan sát kênh hình, phân tích kết quả thí nghiệm. II.CÁC PHƯƠNG TIỆN DẠY - HỌC: - Giáo viên: tranh ảnh phóng to hình SGK, bảng phụ nội dung bảng 5. - Học sinh: xem bài trước ở nhà, kẻ sẳn bảng 5. III.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: 1. Tổ chức: ổn định lớp, kiểm tra sỉ số. 2. Kiểm tra bài cũ: sử dụng câu hỏi SGK. 3. Giảng bài mới: Hoạt động 1: THÍ NGHIỆM CỦA MENDEN  Mục tiêu:HS hiểu và giải thích được kết quả thí nghiệm theo quan niệm của Mende. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung -Yêu cầu HS nhắc lại tỉ lệ phân li tứng cặp tính trạng ở F 2 ? -Từ kết quả trên cho ta kết luận gì? -GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin  giải thích kết quả thí nghiệm của Menden -GV lưu ý cho HS: ở cơ thể lai F 1 khi hình thành giao tử do khả năng tổ hợp tự do giữa A và a với B và b như nhau  tạo ra 4 loại giao tử có tỉ lệ ngang nhau. -Tại sao ở F 2 có 16 tổ hợp giao tử hay hợp tử? -GV hướng dẫn cách xác định kiểu hình và kiểu gen ở F 2  Yêu cầu HS hoàn thành bảng 5 trang 18. -HS nêu tỉ lệ: Vàng : xanh = 3 : 1 Trơn : nhăn = 3 : 1 -HS tự rút ra kết luận. -HS thu nhận thông tin, thảo luận nhóm thống nhất câu trả lời. -Đại diện nhóm trình bày trên H5, các nhóm khác bổ sung. -HS vận dụng kiến thức  nêu được: Do sự kết hợp ngẫu nhiên của 4 loại giao tử đực và cái  F 2 có 16 tổ hợp giao tử. -HS căn cứ vào H5 hoàn thành bảng. I. Menden giải thích kết quả thí nghiệm: -Menden cho rằng mỗi cặp tính trạng do 1 cặp nhân tố di truyền quy định, có sự phân li của các cặp nhân tố di truyền và tổ hợp tự do lại trong thụ tinh . -Quy ước: gọi Gen A quy định hạt vàng. Gen a quy định hạt xanh. Gen B quy định hạt trơn. Gen b quy định hạt nhăn. -Kiểu gen vàng, trơn thuần chủng: AABB. -Kiểu gen xanh, nhăn thuần chủng: aabb. - Sơ đồ lai: (H5 SGK). Kiểu hình F 2 tỉ lệ Vàng, trơn Vàng nhăn Xanh trơn Xanh nhăn Tỉ lệ mỗi kiểu gen ở F 2 1 AABB 2 AaBB 3 AABb 4 AaBb 1 AAbb 2 Aabb 1 aaBB 2 aaBb 1 aabb Tỉ lệ mỗi kiểu hình ở F 2 9 3 3 1 Gi¸o viªn: NguyÔn Hoµi Nam Trêng THCS Lam Thành - 9 - GA: Sinh học 9 Năm học 2013-2014 Hoạt động 2: Ý NGHĨA QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung -Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin thảo luận các câu hỏi: +Tại sao ở các loài sinh sản hữu tính, biến dị lại phong phú? +Nêu ý nghĩa của quy luật phân li độc lập? -GV đưa ra một số công thức tổ hợp để phân tích cho HS. -HS sử dụng tư liệu trong bài để trả lời. Yêu cầu nêu được: +F 2 có sự tổ hợp lại các nhân tố di truyền  hình thành các kiểu gen khác P. +Sử dụng quy luật phân li độc lập có thể giải thích được sự xuất hiện biến dị tổ hợp. II. Ý nghĩa của quy luật phân li độc lập: -Định luật phân li độc lập giải thích được một trong những nguyên nhân làm xuất hiện biến dị tổ hợp, đó là sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen. -Biến dị tổ hợp có ý nghĩa quan trọng đối với chọn giống và tiến hoá. IV. KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ: -Menden giải thích kết quả thí nghiệm như thế nào? -Kết quả phép lai có tỉ lệ kiểu hình 9 : 3 : 3 : 1. Xác định kiểu gen của phép lai trên V. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ: - Học theo nội dung câu hỏi SGK. -GV hướng dẫn giải bài tập 4 SGK. -Chuẩn bị đồng xu làm thí nghiệm. Xem trước bài thực hành. Gi¸o viªn: NguyÔn Hoµi Nam Trêng THCS Lam Thành - 10 - [...]... bng SGK Giáo viên: Nguyễn Hoài Nam Trờng THCS Lam Thnh - 16 - GA: Sinh hc 9 Tun 5 Tit 9 Bi 9 Nm hc 2013-2014 Ngy son: 19/ 9/2011 Ngy dy: 20 /9/ 2011 NGUYấN PHN - - I.MC TIấU BI HC: 1 Kin thc -Trỡnh by c s bin i hỡnh thỏi NST (ch yu l s úng dui xon) trong chu k t bo -Trỡnh by c s bin i din bin c bn ca NST qua cỏc k ca nguyờn phõn -Phõn tớch c ý ngha ca nguyờn phõn i vi s sinh sn v sinh trng... : 49, 9% hoa hng : 25% hoa trng F1 1 hoa : 2 hoa hng : 1 hoa trng T l kiu hỡnh ca tri khụng hon ton ỏp ỏn b, d Bi 4: sinh ra con mt xanh (aa) B cho 1 giao t a v m cho 1 giao t a sinh ra ngi con mt en (A_) B hoc m cho 1 giao t A KG v KH ca P l M mt en (Aa) x B mt en (Aa) M xanh (aa) x B en (Aa) ỏp ỏn b hoc d Bi 5: F2 cú 90 1 trũn : 299 , bu dc : 301 vng trũn :103 vng bu dc T l KH F2 l: 9 ... hc sinh -Yờu cu HS quan sỏt H9.2 v 9. 3 -HS quan sỏt hỡnh, nờu c: tr li cõu hi: +NST cú dng si mnh Giáo viên: Nguyễn Hoài Nam Ni dung II Nhng din bin c bn ca NST trong quỏ trỡnh Trờng THCS Lam Thnh - 17 - GA: Sinh hc 9 Nm hc 2013-2014 +Hỡnh thỏi NST k trung gian? +Cui k trung gian NST cú c im gỡ? -Yờu cu HS nghiờn cu thụng tin SGK quan sỏt cỏc hỡnh bng 9. 2 tho lun, in ni dung thớch hp vo bng 9. 2... gim phõn -Lm bi tp 3,4 vo tp c bi trc s 11 Giáo viên: Nguyễn Hoài Nam Trờng THCS Lam Thnh - 20 - GA: Sinh hc 9 Tun 6 Tit 11 Bi 11 Nm hc 2013-2014 PHT SINH GIAO T - TH TINH Ngy son: 26 /9/ 2011 Ngy dy: 27 /9/ 2011 - - I.MC TIấU BI HC: 1 Kin thc -Trỡnh by c cỏc quỏ trỡnh phỏt sinh giao t ng vt Nờu c nhng im ging nhau v khỏc nhau gia quỏ trỡnh phỏt sinh giao t c v cỏi -Xỏc nh thc cht ca quỏ... dng cõu hi SGK Lm bi tp 3, 5 SGK -c kt lun ghi nh, mc em cú bit V HNG DN HC NH: -Hc bi theo ni dung cõu hi SGK Xem bi trc Giáo viên: Nguyễn Hoài Nam Trờng THCS Lam Thnh - 22 - GA: Sinh hc 9 Tun 6 Tit 12 Bi 12 Nm hc 2013-2014 C CH XC NH GII TNH Ngy son: 29/ 9/2011 Ngy dy: 30 /9/ 2011 - - I.MC TIấU BI HC: 1 Kin thc -Mụ t c mt s c im ca NST gii tớnh.Trỡnh by c c ch NST xỏc nh gii tớnh ngi...GA: Sinh hc 9 Tun 4- Tit 6 Thc Bi 6 hnh: TNH XC SUT XUT HIN CC MT CA NG TIN KIM LOI Nm hc 2013-2014 Ngy son: 8 /9/ 2011 Ngy dy: 9/ 9/2011 - - I.MC TIấU BI HC: 1 Kin thc -Bit cỏch xỏc nh xỏc sut ca mt v 2 s kin ng thi xy ra thụng qua vic gieo cỏc ng tin kim... theo ni dung cõu hi SGK -GV hng dn lm bi tp 4 v 5 SGK trang 30 -Xem bi mi, k sn bng 10.1 -V hỡnh NST qua cỏc kỡ nguyờn phõn vo bng Giáo viên: Nguyễn Hoài Nam Trờng THCS Lam Thnh - 18 - GA: Sinh hc 9 Tun 5 Tit 10 Bi 10 GIM PHN Nm hc 2013-2014 Ngy son: 22 /9/ 2011 Ngy dy: 23 /9/ 2011 - - I.MC TIấU BI HC: 1 Kin thc -Trỡnh by c din bin c bn ca NST qua cỏc kỡ ca gim phõn I v gim phõn II -Nờu c nhng... tinh thn thỏi HS khi lm bi tp V HNG DN HC NH: - Lm li cỏc bi bi trong SGK - c trc bi 8 -Xem li cỏc gii thớch thớ nghim ca Mendel Giáo viên: Nguyễn Hoài Nam Trờng THCS Lam Thnh - 14 - GA: Sinh hc 9 Tun 5 - Tit 8 Chng II: NHIM SC TH Nm hc 2013-2014 Ngy son:15 /9/ 2011 Ngy dy: 16 /9/ 2011 Bi 8 - - I.MC TIấU BI HC: 1 Kin thc - Nờu c tớnh c trng ca b NST mi loi - Mụ t c cu trỳc hin vi in hỡnh ca... c v cỏi Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Ni dung -Yờu cu HS quan sỏt H11, nghiờn -HS quan sỏt hỡnh, t thu nhn I S phỏt sinh giao t: cu thụng tin SGK tr li cõu thụng tin -Ging nhau: hi: -HS trỡnh by trờn tranh quỏ +Cỏc t bo mm (noón nguyờn +Trỡnh by quỏ trỡnh phỏt sinh trỡnh phỏt sinh giao t c bo, tinh nguyờn bo) iu thc giao t c v cỏi? -HS trỡnh by phỏt sinh giao t hin nguyờn phõn liờn tip -GV... THCS Lam Thnh - 12 - GA: Sinh hc 9 Tun 5 - Tit 7 Bi 7 BI LUYN TP Nm hc 2013-2014 Ngy son: 12 /9/ 2011 Ngy dy: 13 /9/ 2011 - - I.MC TIấU BI HC: 1 Kin thc - Cng c v khc sõu, m rng nhn thc v cỏc quy lut di truyn - Bit vn dng lớ thuyt vo gii cỏc bi tp 2 K nng -Rốn luyn k nng gii bi tp trc nghim khỏch quan II.CC PHNG TIN DY - HC: - Giỏo viờn: bng ph cỏc bc gii toỏn - Hc sinh: xem li cỏc thớ nghim . Giáo án Sinh học 9 Năm học 2013-2014 Tuần 1 Tiết 1 Chương I Ngày soạn: 17/8/2013 Bài 1 Ngày dạy: Lớp 9A:22/8 Lớp 9B: 19/ 8 =========== MENDEN VÀ DI TRUYỀN HỌC Lớp 9C: 19/ 8 Lớp 9D:22/8 . Phương 2 1 3 1 14,3 224 705 == 1 3 1 8,2 177 487 === Thân Thân 1 3 1 14,3 224 428 == GA: Sinh học 9 Năm học 2013-2014 Tuần 1 Tiết 2 LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG Ngày soạn: 19/ 8/2013 Bài 2 Ngày dạy:Lớp9A 24/8  Lớp 9B 20/8 I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: Lớp 9C 23/8 1. Kiến thức Lớp 9D 24/8 -Trình. NguyÔn Hoµi Nam Trêng THCS Lam Thành - 16 - GA: Sinh học 9 Năm học 2013-2014 Tuần 5 Tiết 9 NGUYÊN PHÂN Ngày soạn: 19/ 9/2011 Bài 9 Ngày dạy: 20 /9/ 2011  I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức -Trình

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Tiết : 43 Ngày soạn:26/01/2013

 • SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

  • Chương I SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

 • Bài 41 MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI

 • I/. Mục Tiêu HS phát biểu được khái niệm chung về môi trường sống, nhận biết các loại môi trường sống của sinh vật.

  • CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI CỦA MÔI TRƯỜNG

 • - Học bài trả lời câu hỏi SGK.

  • Tiết : 44 Ngày soạn:27/01/2013

  • Bài 54 – 56 THỰC HÀNH:

  • Chương II HỆ SINH THÁI

  • Tiết : 50 Ngày soạn:25/2/2013

  • Bài 48 QUẦN THỂ NGƯỜI

  • Tiết : 52

  • Tiết : 53 Ngày soạn:5/3/2013

 • I/. MỤC TIÊU BÀI HỌC

 • - Qua bài tập thực hành HS nêu được các thành phần của hệ sinh thái, chuỗi thức ăn.

 • II. Phương tiện dạy học :

 • III. Hoạt động dạy học :

  • Hoạt động 1

  • THEO DÕI BĂNG HÌNH VỀ HỆ SINH THÁI

   • Tiết : 54

 • I/. MỤC TIÊU BÀI HỌC

 • II. Chuẩn bị :

 • III. Tiến trình dạy học :

  • Thực sâu  gà rừng

   • Tiết : 55

   • Ngày dạy: Tiết : 66

   • Ngày dạy: Tiết : 68

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan