Một số giáo án sinh học lớp 9, 8, 7, 6 soạn theo phương pháp bàn tay nặn bột

51 6.2K 35

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/02/2015, 15:22

MỘT SỐ GIÁO ÁN SINH HỌC LỚP 9, 8, 7, 6 SOẠN THEO PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT DẠY SINH HỌC LỚP 9 Thầy (cô) hãy đọc và phân tích những thành công cũng như những điểm còn hạn chế trong mỗi giáo án dưới đây khi vận dụng phương pháp BTNB. Bài 2. Quy luật phân li 1. Mục tiêu cần đạt: - Trình bày và phân tích được thí nghiệm lai một cặp tính trạng của Menđen. - Nêu được các khái niệm kiểu hình, kiểu gen, thể đồng hợp, thể dị hợp. - Phát biểu được định luật phân li. - Giải thích đượckết quả thí nghiệm theo quan niệm của Menđen. - Rèn được kĩ năng phân tích số liệu và kênh hình. 2. Phương tiện dạy học và tài liệu học tập: - Tranh phóng to hình 2.1, 2.2, 2.3 sách giáo khoa Sinh học 9 - Bình sơn màu vàng, bình sơn màu xanh - Lọ đựng bi vàng, lọ đựng bi xanh 3. Tiến trình dạy - học cụ thể Bước 1 - Đưa ra tình huống xuất phát - Cho lai hai giống đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản hạt vàng với hạt xanh. Dự đoán kết quả thu được ở đời con lai F 1 ? - Nếu tiếp tục cho F 1 tự thụ phấn thì thu được kết quả F 2 như thế nào? Bước 2 - Hình thành biểu tượng ban đầu của HS HS viết kết quả dự đoán của mình vào vở thí nghiệm và đặt câu hỏi: - Có thể F 1 thu được cả hạt vàng với hạt xanh? - Có thể F 1 thu được 100% hạt vàng? - Có thể F 1 thu được 100% hạt xanh? - Có thể F 2 thu được cả hạt vàng với hạt xanh (phân li)? - Có thể F 1 và F 2 phân li giống nhau? - … 1 Bước 3 - Đề xuất giả thuyết và phương án kiểm chứng giả thuyết - HS đề xuất giả thuyết: + Nếu màu vàng hòa lẫn với màu xanh thì F 1 sẽ có màu trung gian giữa màu vàng và màu xanh. + Nếu màu vàng không hòa lẫn với màu xanh thì F 1 sẽ có màu vàng hoặc màu xanh. - Phương án kiểm chứng giả thuyết: + Dùng hộp sơn màu vàng và hộp sơn màu xanh cùng rót vào hộp mới ta sẽ có hộp sơn mới màu vàng xanh (hòa lẫn). Nếu rót hộp này ra ta chỉ có 1 loại sơn màu vàng xanh. + Dùng hộp bi màu vàng và hộp bi màu xanh cùng rót vào hộp mới ta sẽ có hộp bi màu vàng và bi màu xanh (không hòa lẫn). Nếu rót hộp này ra ta có: bi vàng; bi vàng và bi xanh; bi xanh. + Làm thí nghiệm lai và theo dõi kết quả ở đời con lai. Bước 4 - Tìm tòi - nghiên cứu - HS tiến hành thao tác thực nghiệm theo nhóm với các hộp sơn và hộp bi (cũng có thể chỉ cần chiếu biểu tượng – thực nghiệm trong tư duy). Ghi nhận xét vào vở thí nghiệm. - HS đọc sách giáo khoa thí nghiệm của Menđen, ghi kết quả thí nghiệm theo sơ đồ: P: Hoa đỏ x Hoa trắng F 1 : Hoa đỏ F 2 : 705 hoa đỏ: 224 hoa trắng - HS so sánh kết quả thí nghiệm của Menđen với thực nghiệm, rút ra nhận xét về “nhân tố di truyền” quy định màu hoa. Bước 5 - Kết luận, hệ thống hóa kiến thức - Theo Menđen: + Mỗi tính trạng do cặp nhân tố di truyền quy định. + Trong quá trình phát sinh giao tử có phân ly của cặp nhân tố di truyền. + Các nhân tố di truyền được tổ hợp lại trong thụ tinh. - Sơ đồ lai: P: AA (hoa đỏ) x aa (hoa trắng) Gp: A a F 1 : 100% Aa (hoa đỏ) 2 F 1 : Aa x Aa G F1 : A , a A , a F 2 : 1 AA : 2 Aa : 1 aa (3 hoa đỏ : 1 hoa trắng) Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: - HS phân biệt và lấy được ví dụ về các dạng tài nguyên. - Trình bày được tâm quan trọng và tác dụng của việc sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên. 2.Kĩ năng: - Thu thập, phân tích và nghiên cứu thông tin. - Quan sát tranh vẽ, hoạt động nhóm và tự trình bày trước lớp. 3. Thái độ: - Có ý thức giữ gìn bảo vệ, sử dụng và phát triển hợp lí các dạng tài nguyên. II.Chuẩn bị - Tranh vẽ hình 58.1, 58.2; - Phiếu học tập; - Bảng phụ; - HS kẻ sẵn bảng 58.3 vào vở thực hành. III. Tiến trình dạy học *ĐVĐ: Tài nguyên thiên nhiên rất cần cho cuộc sống con người nhưng nguồn tài nguyên này không phải là vô tận nếu chúng ta không biết sử dụng hợp lí thì nguồn tài nguyên này sẽ cạn kiệt nhanh chóng.Vậy sử dụng nguồn tài nguyên như thế nào là hợp lí? Bước 1 - Đưa ra tình huống xuất phát - GV đặt vấn đề: HS phân biệt được các dạng tài nguyên. - GV yêu cầu HS đọc thông tin mục I trang 173 SGK. Bước 2 - Hình thành biểu tượng ban đầu của HS - GV yêu cầu HS làm việc cá nhân viết ra các dạng tài nguyên: a.Khí đốt thiên nhiên b. Tài nguyên nước 3 c. Tài nguyên đất d Năng lượng gió e. Dầu lửa g.Tài nguyên sinh vật h. Bức xạ mặt trời i.Than đá k. Năng lượng thuỷ triều l. Năng lượng suối nước nóng - GV yêu cầu HS trình bày ý kiến của mình về 1.Tài nguyên tái sinh ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… … 2.Tài nguyên không tái sinh ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… … 3. Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… … Bước 3 - Đề xuất giả thuyết và phương án kiểm chứng giả thuyết - GV tập hợp các ý kiến ban đầu của HS thành các nhóm biểu tượng ban đầu, hướng dẫn HS so sánh sự giống và khác nhau của các ý kiến ban đầu, sau đó giúp các em đề xuất các câu hỏi nghi vấn liên quan đến nội dung kiến thức về các dạng tài nguyên xếp vào 3 loại; GV tập hợp câu hỏi các nhóm và chỉnh sửa câu hỏi phù hợp với nội dung bài học. - HS đề xuất câu hỏi: Kể tên các dạng tài nguyên không tái sinh ở nước ta? (có thể kể thêm tài nguyên không tái sinh ở địa phương). Tài nguyên rừng là tài nguyên tái sinh hay không tái sinh? Vì sao? Có những dạngtài nguyên thiên nhiên chủ yếu nào? Mỗi dạng lấy ví dụ minh hoạ? 4 - GV tổ chức cho HS thảo luận, đề xuất phương án kiểm chứng: Làm thế nào để trả lời các câu hỏi chúng ta đã đặt ra? Bước 4 - Tìm tòi - nghiên cứu 1. Phân biệt các dạng tài nguyên - HS viết dự đoán vào vở thí nghiệm theo sơ đồ và bảng: + đáp án: 1. b,c,g 2. a,e,i 3. d,h,k,l - Rừng là tài nguyên tái sinh vì nếu biết cách bảo vệ và khai thác hợp lí thì phục hồi được. 2.Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên Hoạt động 2.1: một HS đứng dậy đọc to thông tin mục 1 SGK, cả lớp lắng nghe và theo dõi thông tin. - Treo bảng ghi sẵn nội dung bảng 58.2 lên bảng các nhóm HS thảo luận. HS tự hoàn thành bảng vào vở bài tập sau đó nhận xét bài làm của bạn. GV hướng dẫn HS quan sát hình vẽ 58.1SGK và trả lời câu hỏi: Hãy giải thích vì sao trên vùng đất dốc nhữnh nơi có thực vật bao phủ và làm ruộng bậc thang lại có thể góp phần chống xói mòn đất? Vậy sử dụng tài nguyên đất như thế nào là hợp lí? + Những nơi đó khi nước chảy va vào gốc cây, thảm mục nên vận tốc chậm lại làm đất hạn chế xói mòn. Hoạt động2.2. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin mục2 trang 175 SGK,kết hợp quan sát hình vẽ 58.2 và hoàn thành bảng 58.3 vào vở bài tập. GV gợi ý để HS tìm các ví dụ tại địa phương. Sau khi HS hoàn thành bảng thì GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: Nếu thiếu nước sẽ có tác hại gì? Nêu hậu quả của việc sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm? Trồng rừng có tác dụng trong việc bảo vệ tài nguyên nước không ? HS nghiên cứu thông tin và hoàn thành bảng vào vở bài tập. + Thiếu nước ảnh hưởng tới mùa màng, thiếu nước uống cho gia súc, gây nhiều bệnh tật đối với người và gia súc. + Trồng rừng tạo điều kiện thuận lợi cho tuần hoàn nước trên trái đất, tăng lượng bốc hơi nước và nước ngầm. Hoạt động 2.3 5 Hoạt động của GV Hoạt động của HS GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin mục3 trang 176 SGKvà trả lời câu hỏi: Chặt phá và đốt rừng gây nên hậu quả gì? Em hãy kể tên một số khu rờng nổi tiếng của nước ta đang được bảo vệ tốt? Sử dụng hợp lí tài nguyên rừng có ý nghĩa gì? + Làm cạn kiệt nguồn nước,xói mòn đất,ảnh hưởng tới khí hậu,mất nguồn gen sinh vật… + Rừng Cúc Phương, Ba Vì,Tam Đảo, Cát Tiên, Bạch Mã, Pù Mát… Bước 5 - Kết luận, hệ thống hóa kiến thức - GV tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả. 1.Các dạng tài nguyên: + Tài nguyên không tái sinh: sau một thời gian sử dụng sẽ bị cạn kiệt. + Tài nguyên tái sinh: khi sử dụng hợp lí sẽ có điều kiện phát triển phục hồi. + Tài nguyên vĩnh cửu: thay thế năng lượng đang bị cạn kiệt, hạn chế ô nhiễm môi trường. 2.Sử dụng tài nguyên đất hợp lí là làm cho đất không bị thoái hoá: + Nâng cao độ phì nhiêu của đất + Chống xói mòn đất, chống khô hạn,chống nhiễm mặn… + Nâng cao độ phì nhiêu của đất + Trồng cây gây rừng 3.Sử dụng hợp lí tài nguyên nước là không làm ô nhiễm và cạn kiệt nguồn nước: + Xây dựng hệ thống thoát nước + Xây dựng các công trình xử lí nước thải sinh hoạt và công nghiệp + Không đổ rác thải xuống dòng sông + Trồng rừng tăng lượng nước bốc hơi và lượng nước ngầm 4. Sử dụng hợp lí tài nguyên rừng là phải kết hợp giữa khai thác, bảo vệ và trồng rừng. Bảo vệ rừng và cây xanh trên mặt đất sẽ có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ đất,nước và các tài nguyên sinh vật khác. IV. Củng cố: Hãy đánh dấu x vào câu trả lời đúng 1.Những tài nguyên sau là tài nguyên không tái sinh: Than đa,đất ,nước,dầu lửa 6 Dầu mỏ,thiếc,gió,nước,đá vôi Dầu lửa,vàng,quặng,than đá 2.Tài nguyên tái sinh là: Nguồn tài nguyên sau khi sử dụng ít phục hồi Nguồn tài nguyên sau khi sử dụng hợp lí không được phục hồi Nguồn tài nguyên saư khi sử dụng hợp lí sẽ được phục hồi Bài 59: Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Giải thích được vì sao cần khôi phục môi trường, gìn giữ thiên nhiên hoang dã. - Nêu được ý nghĩa của các biện pháp bảo vệ thiên nhiên hoang dã. 2.Kĩ năng: Quan sát, phân tích, tổng hợp, hoạt động nhóm tự rút ra kiến thức. 3. Thái độ: Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. II.Chuẩn bị: - Hình vẽ 59 SGK; một số hình ảnh về Hội nghị chống biến đổi khí hậu ở Nam Phi vừa diễn ra từ ngày 02/11/2011 đến ngày 12/11/2011. - Phiếu học tập; - Bảng phụ; - HS kẻ sẵn bảng 59 vào vở bài tập. III. Tiến trình dạy học Bước 1 - Đưa ra tình huống xuất phát - GV đặt vấn đề: Hãy đưa ra các hình ảnh, con số về biến đổi khí hậu trong năm 2011 ở Việt Nam và thế giới? Em có thông tin gì về Hội nghị chống biến đổi khí hậu ở Nam Phi vừa diễn ra từ ngày 02/11/2011 đến ngày 12/11/2011. - GV yêu cầu HS trao đổi thảo luận trong nhóm và ghi vắn tắt kết quả thảo luận vào vở thực hành. Bước 2 - Hình thành biểu tượng ban đầu của HS 7 - GV tập hợp các ý kiến ban đầu của HS thành các nhóm biểu tượng ban đầu về khôi phục môi trường, gìn giữ thiên nhiên hoang dã. - HS đề xuất các câu hỏi về khôi phục môi trường, gìn giữ thiên nhiên hoang dã. Bước 3 - Đề xuất giả thuyết và phương án kiểm chứng giả thuyết GV hướng dẫn HS so sánh sự giống và khác nhau của các ý kiến ban đầu, sau đó cho HS nêu giả thuyết về biến đổi môi trường làm biến đổi khí hậu, để chống biến đổi khí hậu thì phải gìn giữ thiên nhiên hoang dã, góp phần giữ cân bằng sinh thái. Bước 4 - Tìm tòi - nghiên cứu Hoạt động 1: Ý nghĩa của việc khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhên hoang dã Hoạt động của GV Hoạt động của HS GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin mục I SGK trang 178 và trả lời câu hỏi: Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã có ý nghĩa gì? Vì sao gìn giữ thiên nhiên hoang dã là góp phần cân bằng sinh thái? HS nghiên cứu thông tin và trả lời câu hỏi độc lập: + Góp phần cân bằng sinh thái +Vì bảo vệ các loài sinh vật và môi trường sống của chúng.Tránh được thảm hoạ như: Lũ lụt xói mòn hạn hán, ô nhiễm môi trường. Hoạt động 2. Các biện pháp bảo vệ thiên nhiên Hoạt động của GV Hoạt động của HS 8 GV yêu cầu HS quan sát hình59SGK và tự lập sơ đồ các biện pháp bảo vệ thiên nhiên hoang dã. Sau khi HS hoàn thành GV phác hoạ sơ đồ này lên góc phải của bảng. Phát phiếu học tập Hãy chọn nội dung thích hợp ở cột B tương ứng với cột A Các biện pháp (cột A) Hiệu quả (Cột B) 1.Đối với những vùng ất trống,đồi núi trọc thì việc trồng cây gây rừng l biên pháp chủ yếu và cần thiết nhất 2.Tăng cường công tác làm thuỷ lợi vàa.Điều hoà lưng nước,mở rộng diện tích trồng trọt và tăng năng suất cây trồng tưới tiêu hợp lí 3.Bón phân hợp lí và hợp vệ sinhb.Chống xói mòn,hạn chế lũ lụt, ạn hán,cải tạo khí hậu c.Góp phần đem lại lợi ích kinh tế 4.Thay đổi các loại cây trồng hợp lí d.Nhằm tăng độ màu mỡ cho đất 5.Chọn giống vật nuôi và cây trồng thíchhợp và có năng suất cao e.Làm cho đất không bị cạn ki Quan sát tranh và lập sơ đồ theo nhóm +Đáp án 1.b 2.a 3.d 4.e 5.c 9 t nguồn dinh dưỡng, tận dụng được hiệu quả sử dụng đất và tăng năng suất cây trồ g Hoạt động 3.Vai trò của HS trong việc bảo vệ thiên nhiên hoang dã Hoạt động của GV Hoạt động của HS GV yêu cầu HS thảo luận nhóm các câu hỏi sau: Là HS các em có trách nhiệm gì trong việc bảo vệ thiên nhiên? Em có thể làm gì để tuyên truyền cho mọi người cùng hành động để bảo vệ thiên nhiên? Thảo luận theo nhóm: HS phải có ý thức và trách nhiệm giữ gìn và cải tạo thiên nhiên: trồng cây xanh, không sử dụng túi nilông, … Bước 5 - Kết luận, hệ thống hóa kiến thức - GV tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả. *Kết luận: + Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã góp phần giữ cân bằng sinh thái. + Bảo vệ các loài sinh vật và môi trường sống của chúng. + Tránh được các thảm hoạ: xói mòn, lũ lụt, hạn hán ô nhiễm môi trường Các biện pháp bảo vệ thiên nhiên: + Bảo vệ các khu rừng già, rừng đầu nguồn, + Trồng cây gây rừng tạo môi trường sống cho nhiều loài sinh vật. + Xây dựng khu bảo tồn, các vườn quốc gia. + Không săn bắn động vật và khai thác quá mức các loài sinh vật. + ứng dụng công nghệ sinh học để bảo tồn nguồn gen quý hiếm. Mỗi HS chúng ta cần phải có ý thức và trách nhiệm giữ gìn và cải tạo thiên nhiên. IV. Củng cố: Hãy nêu các biện pháp chủ yếu để bảo vệ tài nguyên sinh vật? Gợi ý: + Bảo vệ các khu rừng có độ đa dạng sinh vật cao, rừng đầu nguồn. + Bảo vệ khẩn cấp các loài sinh vật đang bị đe doạ tuyệt chủng. V. Dặn dò: - Học bài và trả lời câu hỏi SGK 10 [...]... Nghiên cứu trước bài “Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái” 11 SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT DẠY SINH HỌC LỚP 8 Thầy (cô) hãy đọc và phân tích những thành công cũng như những điểm còn hạn chế trong mỗi giáo án dưới đây khi vận dụng phương pháp BTNB Bài 21 Hoạt động hô hấp 1 Mục tiêu cần đạt:  Giúp GV tiếp cận và thực hành dạy học theo phương pháp BTNB  Người học có cơ hội và điều kiện nghiên cứu, thực... Tìm hiểu xem: Vì sao nhà nước vận động toàn dân dùng muối iốt SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT DẠY SINH HỌC LỚP 7 Thầy (cô) hãy đọc và phân tích những thành công cũng như những điểm còn hạn chế trong mỗi giáo án dưới đây khi vận dụng phương pháp BTNB Bài 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt I MỤC TIÊU BÀI HỌC 1 Kiến thức - Chứng minh được sự đa dạng của ngành Giun đốt - Trình... phân hủy rác hữu cơ - Khơi gợi niêm say mê, yêu thích môn học II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1 GV: - Tranh ảnh, phim tư liệu về ngành Giun đốt - Bảng phụ - Máy chiếu Projecter - Máy chiếu vật thể 2 HS: - Sưu tầm tài liệu, tranh ảnh về vai trò của ngành Giun đốt theo nhóm III PHƯƠNG PHÁP Phương pháp bàn tay nặn bột IV TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC Bước 1 - Đưa ra tình huống xuất phát - GV yêu cầu HS đưa... trường - Có ý thức bảo vệ đa dạng sinh học - Khơi gợi niêm say mê, yêu thích môn học II PHƯƠNG PHÁP Phương pháp bàn tay nặn bột III TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC Bước 1 - Đưa ra tình huống xuất phát GV: Ngoài con châu chấu học ở bài trước, các em còn biết loài sâu bọ nào? HS: trình bày (có thể trình bày tranh, ảnh về sâu bọ đã chuẩn bị trước) Nên có các đại diện nêu trong sách giáo khoa và bổ sung thêm đại diện... được các hoạt động sống của cá chép: Bơi, lặn, hô hấp, sinh sản… 2 Kỹ năng - Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, ghi chép, phát biểu vấn đề - Rèn kĩ năng hoạt động nhóm 3 Thái độ - Khơi gợi niêm say mê, yêu thích môn học - Có ý thức bảo vệ môi trường nước III PHƯƠNG PHÁP Phương pháp bàn tay nặn bột IV TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC Bước 1 - Đưa ra tình huống xuất phát - GV yêu cầu HS trong 2 phút vẽ một con cá chép... (hoạt động nhóm) đề ra phương án kiểm chứng: + Tìm số liệu về số loài sâu bọ thông qua nghiên cứu SGK + Xác định thông tin về: môi trường sống, lối sống, tập tính, màu sắc, kích thước, vòng đời, di chuyển, cấu tạo của những sâu bọ thường gặp thông qua các mẫu vật sống, qua theo dõi băng hình về một số đại diện thường gặp (bọ ngựa, chuồn chuồn, sâu bướm, ong mật, ve sầu, muỗi) theo cấu trúc của bài... đảm bảo cân bằng sinh thái và tạo nên đa dạng sinh học Một số loài sâu bọ có thể gây hại cho nền sản xuất hay cho sức khỏe con người + Cần bảo tồn sự đa dạng của lớp sâu bọ: không tận diệt bất kì loài nào và bảo vệ môi trường sống của chúng Bài 34: đa dạng và đặc điểm chung của các lớp cá I Mục tiêu bài học: 1 Kiến thức: - HS nêu được sự đa dạng thành phần loài, môi trường sống của các lớp Cá - Trình... chất nào? - Các nhóm đều đưa dáp án trên ? Dựa vào tính đặc hiệu của hoocmôn, có thể dự giấy A 4 đoán xem hoocmôn tác dụng theo cơ chế nào? - Đáp án đúng: - Mở rộng: Các hoocmôn hầu hết do quá trình sinh tổng hợp tạo ra, tuy nhiên nhờ vào kỹ thuật (a): tính đặc hiệu gen và công nghệ sinh học hiện nay người ta có (b): có hoạt tính sinh học cao thể tổng hợp được một số hoocmôn Cơ quan tiếp (c): không... phát triển nguồn lợi cá ở địa phương III Phương pháp dạy học: - Thảo luận nhóm - Trực quan kết hợp vấn đáp tìm tòi IV Tiến trình dạy học: HOẠT ĐỘNG 1 (18 phút) Tìm hiểu sự đa dạng về thành phần loài và môi trường sống Mục tiêu: + HS nêu được sự đa dạng của cá về số loài và môi trường sống + Nêu được tác động của điều kiện sống tới cấu tạo ngoài của cá Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung - Giờ trước, cô... nơi sống và bộ xương) - HS nêu ra đặc điểm: + Da ( không có vảy- có vảy) - GV: Với những đặc điểm như + Mang ( khe mang trần – có vậy, người ta xếp Cá nhám vào nắp mang) lớp cá sụn, cá chép vào lớp cá + Nơi sống ( nước mặn – xương nước ngọt) Lớp Cá chia mấy lớp? + Bộ xương (bằng sụn – bằng Em nào cho cô biết đặc điểm xương) - Gồm 2 lớp chính: cơ bản nhất để phân biệt lớp cá + Lớp cá sụn: Bộ sụn và lớp . MỘT SỐ GIÁO ÁN SINH HỌC LỚP 9, 8, 7, 6 SOẠN THEO PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT DẠY SINH HỌC LỚP 9 Thầy (cô) hãy đọc và phân tích. tuyệt chủng. V. Dặn dò: - Học bài và trả lời câu hỏi SGK 10 - Nghiên cứu trước bài “Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái”. 11 SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT DẠY SINH HỌC LỚP 8 Thầy (cô) hãy đọc. chế trong mỗi giáo án dưới đây khi vận dụng phương pháp BTNB. Bài 21. Hoạt động hô hấp 1. Mục tiêu cần đạt:  Giúp GV tiếp cận và thực hành dạy học theo phương pháp BTNB  Người học có cơ hội

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • II. Phương pháp

  • Hoạt động 4: Tìm hiểu về vai trò của hoocmôn

   • IV- Kiểm tra - đánh giá - Củng cố

    • Hoàn thành bảng sau

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan