Giáo án sinh học lớp 6 cả năm (hay)

139 4.5K 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 08:53

Bài: 1 ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNG I. MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh cần đạt được mục tiêu sau: 1. Kiến thức: Nêu được đặc điểm chủ yếu của cơ thể sống Phân biệt vật sống và vật không sống. 2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng tìm hiểu đời sống hoạt động của sinh vật. 3. Thái độ: Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, yêu thích môn học. GV : Nguyễn Văn Mai Tuần: 1 Ngày soạn; Tiết: 1 Ngày dạy: MỞ ĐẦU SINH HỌC Bài: 1 ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNG I. MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh cần đạt được mục tiêu sau: 1. Kiến thức: - Nêu được đặc điểm chủ yếu của cơ thể sống - Phân biệt vật sống và vật không sống. 2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng tìm hiểu đời sống hoạt động của sinh vật. 3. Thái độ: Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, yêu thích môn học. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1. Chuẩn bị của giáo viên: Tranh vẽ 1 vài nhóm sinh vật - Hình 2.1Sgk 2. Chuẩn bị của học sinh: Đọc trước bài. III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1, ổn định : Kiểm tra sỉ số lớp 2 Bài cũ : 3 Bài mới “Đặc điểm của cơ thể sống” A. Giới thiệu bài: 2' - Giới thiệu bài mới: Hằng ngày chúng ta tiếp xúc với các loại đồ vật, cây cối, con vật khác nhau. Đó là thế giới vật chất quanh ta, chúng bao gồm các vật không sống và vật sống. B. Các hoạt động: Hoạt động 1: Nhận dạng vật sống và vật không sống 20' Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Giáo viên cho hoc sinh kể tên 1 số: Cây, con, đồ vật ở xung quanh rồi chọn 1 cây, con, đồ vật đại diện để quan sát. - GV yêu cầu HS trao đổi nhóm và trả lời câu hỏi: + Con gà, cây đậu cần điều kiện gì để sống? + Cái bàn có cần những điều kiện giống con gà và cây đậu không? + Sau 1 thời gian chăm sóc đối tượng nào tăng kích thước và đối tượng nào không tăng? - GV gọi HS trả lời. - GV khẳng định lại ý kiến đúng. - GV cho HS tìm thêm 1 số ví dụ về vật sống và vật không sống. - Học sinh tìm những sinh vật gần với đời sống như: Cây nhãn, cây cải, cây đậu… con gà, con lợn…cái bàn, ghế… - Chọn đại diện: con gà, cây đậu, cái bàn. - Các nhóm thảo luận: + Cần thức ăn, nước uống, không khí( oxi) + Không cần + Con gà, cây đậu lớn lên. Cái bàn không thay đổi. - Đại diện nhóm trình bày ý kiến của nhóm -> nhóm khác bổ sung - Hs trả lời: vật sống( con cá, cây mít…), vật không sống( hòn đá….) - Học sinh nêu kết luận Giáo án sinh 6- Trường THCS Tân Phú GV : Nguyễn Văn Mai - Gv yêu cầu Hs rút ra kết luận. * Kết luận 1: - Vật sống: lấy thức ăn, nước uống, lớn lên, sinh sản. - Vật không sống: không lấy thức ăn, không lớn lên. Hoạt động 2: Đặc điểm của cơ thể sống 15' Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Giáo viên cho Hs quan sát bảng Sgk trang 6 - Giáo viên cho Hs hoạt động độc lập. - Giáo viên kẻ bảng Sgk vào bảng phụ. - Giáo viên yêu cầu Hs trả lời - Giáo viên yêu cầu Hs nêu thêm ví dụ - Giáo viên hỏi: Qua bảng trên hãy cho biết đặc điểm của cơ thể sống? - Hs quan sát bảng Sgk trang 6. - HS hoàn thành bảng. - Hs ghi kết quả vào bảng của Giáo viên, học sinh khác theo dõi, nhận xét, bổ sung. - Hs ghi tiếp các ví dụ khác vào bảng. - Hs trả lời: trao đổi chất với môi trường, lớn lên và sinh sản. - Hs đọc kết luận Sgk trang 6. * Kết luận 2: Đặc điểm của cơ thể sống là: - Trao đổi chất với môi trường. - Lớn lên, sinh sản. 4.Tổng kết đánh giá: 5' - Học sinh đọc kết luận cuối bài. - Kiểm tra đánh giá: Giáo viên cho Hs trả lời câu hỏi 1,2 Sgk. 5. Hướng dẫn về nhà: 3' - Học bài, làm bài tập. - Chuẩn bị giờ sau: 1 số tranh ảnh về sinh vật trong tự nhiên. * Rút kinh nghiêm : \ \ Giáo án sinh 6- Trường THCS Tân Phú GV : Nguyễn Văn Mai Tuần: 1 Ngày soạn: Tiết: 1 Ngày dạy: Bài: 2 NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC I. MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh cần đạt được mục tiêu sau: 1. Kiến thức: - Nêu được 1 số ví dụ để thấy sự đa dạng của sinh vật cùng với những mặt lợi, hại của chúng. - Biết được 4 nhóm sinh vật chính: Động vật, thực vật, vi khuẩn, nấm. - Hiểu được nhiệm vụ của sinh học và thực vật học. 2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát, so sánh. 3. Thái độ: Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, yêu thích môn học. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1. Chuẩn bị của giáo viên: Tranh to về quang cảnh tự nhiên có 1 số động vật và thực vật khác nhau. Tranh vẽ đại diện 4 nhóm sinh vật chính( Hình 2.1 Sgk) 2. Chuẩn bị của học sinh: Tranh ảnh trong tự nhiên. III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1, ổn định: Kiểm tra sỉ số lớp 2 Bài cũ: 3 Bài mới A. Giới thiệu bài: 2' - Giới thiệu bài mới: Giáo viên treo tranh, nói: " Trong tự nhiên có rất nhiều loài sinh vật khác nhau. Sinh học là khoa học nghiên cứu về thế giới sinh vật trong tự nhiên. Để biết được sự đa dạng đó chúng ta sẽ nghiên cứu bài hôm nay: Nhiệm vụ của Sinh học". B. Các hoạt động: Hoạt động 1: Sinh vật trong tự nhiên 25' Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh a) Sự đa dạng của thế giới Sinh vật - Giáo viên treo bảng phụ có bài tập trang 7 Sgk, yêu cầu hs làm bài tập. - Giáo viên đặt câu hỏi: + Qua bảng thống kê em có nhận xét gì về thế giới sinh vật? + Sự phong phú về môi trường, kích thước, khả năng di chuyển của SV nói lên điều gì? b) Các nhóm sinh vật: - Giáo viên cho hs quan sát bảng thống kê và trả lời câu hỏi: - Học sinh lên bảng hoàn thành bảng thống kê trang 7 Sgk và ghi tiếp 1 số cây, con khác. - Nhận xét theo cột dọc, bổ sung: đa dạng, phong phú có nhiều loại khác nhau. - Trao đổi theo nhóm để rút ra kết luận: Sinh vật đa dạng. - Học sinh nghiên cứu độc lập thông tin. Giáo án sinh 6- Trường THCS Tân Phú GV : Nguyễn Văn Mai + Có thể chia thế giới SV làm mấy nhóm? + Chia SV thành 4 nhóm dựa vào những đặc điểm nào? + Chia thành 4 nhóm lớn: Vi khuẩn, nấm, thực vật, động vật. + Động vật: Di chuyển; Thực vật: Có màu xanh; Nấm: Không có màu xanh; Vi sinh vật: Vô cùng nhỏ bé. * Kết luận 1: - Sinh vật trong tự nhiên rất đa dạng và phong phú - Sinh vạt trong tự nhiên được chia thành 4 nhóm lớn như: Vi khuẩn, nấm, động vật, thực vật… Hoạt động 2: Nhiệm vụ của Sinh học 10' Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Giáo viên cho Hs đọc Sgk trang 8. - Giáo viên hỏi: Nhiệm vụ của sinh học là gì? - Giáo viên gọi 1->3 Hs trả lời. - Giáo viên yêu cầu 1 Hs đọc to nội dung: Nhiệm vụ của Thực vật học cho cả lớp nghe. - Hs đọc thông tin tóm tắt nội dung chính để trả lời câu hỏi. - Hs nghe rồi bổ sung, nhắc lại phần trả lời của bạn. - Hs nhắc lại nội dung vừa nghe, ghi nhớ. * Kết luận 2: - Nhiệm vụ của Sinh học: Nghiên cứu hình thái, cấu tạo cũng như sự đa dạng của sinh vật nói chung và của thực vật nói riêng dể sử dụng hợp lí, phát triển và bảo vệ chúng phục vụ đời sống con người. - Nhiệm vụ của Thực vật học cũng như của sinh học. 4.Tổng kết đánh giá: 5' - Học sinh đọc kết luận cuối bài. - Kiểm tra đánh giá: + Thế giới SV rất đa dạng được thể hiện như thế nào? + Người ta chia SV trong tự nhiên thành mấy nhóm?Kể tên các nhóm? + Nêu nhiệm vụ của Sinh học và Thực vật học? 5. Hướng dẫn về nhà: 3' - Học bài, làm bài tập. - Chuẩn bị giờ sau: Ôn lại kiến thức quang học ở sách Tự nhiên xã hội. Sưu tầm tranh ảnh về thực vật ở nhiều môi trường. * Rút kinh nghiêm : Giáo án sinh 6- Trường THCS Tân Phú GV : Nguyễn Văn Mai Tuần: 1 Ngày soạn: Tiết: 2 Ngày dạy: ĐẠI CƯƠNG VỀ GIỚI THỰC VẬT Bài: 3 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA THỰC VẬT I. MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh cần đạt được mục tiêu sau: 1. Kiến thức: - Nắm được đặc điểm chung của thực vật. - Hiểu sự đa dạng, phong phú của thực vật 2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát, so sánh. 3. Thái độ: Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, bảo vệ thực vật. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1. Chuẩn bị của giáo viên: Tranh ảnh khu rừng, vườn cây, sa mạc, hồ nước 2. Chuẩn bị của học sinh: Tranh ảnh các loài thực vật sống trên Trái Đất Ôn lại kiến thức về quang hợp trong sách "Tự nhiên xã hôi" III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1, ổn định: Kiểm tra sĩ số 2 Bài cũ : 3 Bài mới A. Giới thiệu bài: - Kiểm tra bài cũ: Sv trong tự nhiên chia thành mấy nhóm? Kể tên? 3' - Giới thiệu bài mới: ở bài trước chúng ta đã học về sự đa dạng của thực vật. Vậy đặc điểm chung của thực vật là gi ? Bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu. B. Các hoạt động: Hoạt động 1: Sự phong phú, đa dạng của Thực vật. 15' Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát tranh. Thảo luận câu hỏi ở Sgk trang 11. - Giáo viên quan sát các nhóm có thể nhắc nhở hay gợi ý cho những nhóm có học lực yếu. - Giáo viên chữa bằng cách gọi 1->3 hs đại diện nhóm trình bày. - Giáo viên yêu cầu hs rút ra kết luận về thực vật. - Học sinh quan sát hình Sgk và các tranh ảnh mang theo. Thảo luận. - Đưa ra ý kiến: + Thực vật sống ở mọi nơi trên Trái Đất, sa mạc ít thực vật còn đồng bằng phong phú hơn. + Cây sống trên mặt nước rễ ngắn, thân xốp. - Hs rút ra kết luận. * Kết luận 1: Giáo án sinh 6- Trường THCS Tân Phú GV : Nguyễn Văn Mai Thực vật sống ở mọi nơi trên Trái Đất, chúng có nhiều dạng khác nhau, thích nghi với môi trường sống. Hoạt động 2: Đặc điểm chung của thực vật 20' Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Giáo viên cho Hs làm bài tập mục trang 11 Sgk. - Giáo viên treo bảng phụ. - Yêu cầu hs trả lời. - Giáo viên đưa ra 1 số hiện tượng yêu cầu hs nhận xét về sự hoạt động của sinh vật: + Con gà, con mèo: chạy, đi + Cây trồng vào chậu đặt ở cửa sổ 1 thời gian ngọn cong về chỗ sáng. -> Từ đó rút ra đặc điểm chung của Thực vật. - Hs hoàn thành các nội dung - Hs lên viết trên bảng của Giáo viên. - Hs nhận xét: Động vật có di chuyển còn thực vật không di chuyển và có tính hướng sáng. - Hs rút ra những đặc điểm chung của thực vật * Kết luận 2: - Tự tổng hợp chất hữu cơ - Phần lớn không có khả năng di chuyển - Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài. 4.Tổng kết đánh giá: 4' - Học sinh đọc kết luận cuối bài. - Kiểm tra đánh giá: + Thực vật sống ở những nơi nào trên Trái Đất? + Đặc điểm chung của Thực vật là gì? 5. Hướng dẫn về nhà: 1' - Học bài, làm bài tập. - Chuẩn bị giờ sau: + Tranh cây hoa hồng, hoa cải. + Theo nhóm: Mẫu cây dương xỉ, cây cỏ. * Rút kinh nghiêm : Giáo án sinh 6- Trường THCS Tân Phú GV : Nguyễn Văn Mai Tuần: 2 Ngày soạn: Tiết: 3 Ngày dạy: Bài: 4 CÓ PHẢI TẤT CẢ THỰC VẬT ĐỀU CÓ HOA? I. MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh cần đạt được mục tiêu sau: 1. Kiến thức: - Biết quan sát, so sánh để phân biệt được cây có hoa và cây không có hoa dựa vào đặc điểm của cơ quan sinh sản( hoa, quả) - Phân biệt cây 1 năm và cây lâu năm. 2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát, so sánh. 3. Thái độ: Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ, chăm sóc thực vật. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1. Chuẩn bị của giáo viên: Tranh vẽ phóng to hình 4.1, 4.2 Sgk Mẫu cây cà chua, đậu có cả hoa, quả, hạt. 2. Chuẩn bị của học sinh: Sưu tầm tranh cây dương xỉ, rau bợ… III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1, ổn định: Kiểm tra sĩ số 2 Bài cũ : - Kiểm tra bài cũ: Đặc điểm chung của Thực vật là gì? 4' 3 Bài mới A. Giới thiệu bài: - Giới thiệu bài mới: Sgk 1' B. Các hoạt động: Hoạt động 1: Thực vật có hoa và thực vật không có hoa 20' Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Giáo viên cho hs quan sát các cơ quan của cây cải. - Giáo viên hỏi: + Cây cải có những loại cơ quân nào? + Chức năng của từng loại? + Rễ, thân, lá là cơ quan gì của cây? Chức năng? + Hoa, quả, hạt là cơ quan gì của cây? Chức năng? - yêu cầu hs hoạt động nhóm hoàn thành bảng 2 Sgk. - yêu cầu hs lên bảng, nhóm khác nhận xét, bổ sung. - giáo viên lưu ý cho hs cây dương xỉ không có hoa nhưng có cơ quan sinh sản đặc biệt. - Học sinh quan sát hình 4.1 Sgk đối chiếu với bảng 1Sgk,ghi nhớ kiến thức. Trả lời câu hỏi: + 2 loại: Cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản. + Là cơ quan sinh dưỡng, chức năng nuôi dưỡng cây. + Là cơ quan sinh sản, chức năng: Sinh sản để duy trì nòi giống. - Hs quan sát tranh, hoàn thành bảng - Hs trả lời, nhóm khăc nhận xét, bổ sung. - Học sinh trả lời. - Hs nghe giảng. Giáo án sinh 6- Trường THCS Tân Phú GV : Nguyễn Văn Mai - Giáo viên hỏi: Dựa vào đặc điểm có hoa của thực vật thì có thể chia thành mấy nhóm? - Giáo viên kết luận lại. - Học sinh trả lời,học sinh khác nhận xét, bổ sung. -Học sinh nghe giảng, lưu ý kết luận. * Kết luận 1: Thực vật có hai nhóm: Thực vật có hoa và thực vật không có hoa. - Thực vật có hoa: là những thực vật mà cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt - Thực vật không có hoa: cơ quan sinh sản không phải là hoa, quả, hạt Thực vạt có hoa gồm 2 loại cơ quan. - Cơ quan sinh dưỡng: Rê, thân, lá có chức năng nuôi dưỡng cây - Cơ quan sinh sản: hoa, quả, hạt có chức năng sinh sản, duy trì và phát triển nòi giống. Hoạt động 2: Cây một năm và cây lâu năm 15' Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Giáo viên viết lên bảng 1 số cây như: + Cây lúa, cây ngô, mướp -> gọi là cây 1 năm. + Cây hồng xiêm, mít, vải -> gọi là cây lâu năm. - Giáo viên hỏi: Tại sao người ta lại nói như vậy? Thực vật đó ra hoa, kết quả bao nhiêu lần trong vòng đời? - Giáo viên yêu cầu hs trả lời, rút ra kết luận. - Hs thảo luận theo nhóm - Có thể là: Lúa sống ít thời gian, thu hoạch cả cây. Các cây to cho nhiều quả - Hs thảo luận - Hs trả lời, hs khác nhận xét, bổ sung. - Hs rút ra kết luận về cây 1 năm và cây lâu năm. * Kết luận 2: Cây 1 năm ra hoa, kết quả 1 lần trong vòng đời. Cây lâu năm ra hoa, kết quả nhiều lần trong vòng đời. 4.Tổng kết đánh giá: 3' - Học sinh đọc kết luận cuối bài. - Kiểm tra đánh giá: Hs trả lời câu hỏi 1,2,3 Sgk 5. Hướng dẫn về nhà: 2' - Học bài, làm bài tập. Đọc mục " Em có biết" - Chuẩn bị giờ sau: Chuẩn bị 1 số rêu tường. * Rút kinh nghiêm : Giáo án sinh 6- Trường THCS Tân Phú GV : Nguyễn Văn Mai Tuần: 2 Ngày soạn: Tiết: 4 Ngày dạy: CHƯƠNG I : TÊ BÀO THƯC VÂT Bài: 5 KÍNH LÚP, KÍNH HIỂN VI VÀ CÁCH SỬ DỤNG I. MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh cần đạt được mục tiêu sau: 1. Kiến thức: Nhận biết được các bộ phận của kính lúp và kính hiển vi. Biết cách sử dụng kinh lúp và kính hiển vi. 2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng thực hành. 3. Thái độ: Có ý thức giữ gìn và bảo vệ kính lúp và kính hiển vi. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1. Chuẩn bị của giáo viên: Kính lúp cầm tay, kính hiển vi. Mẫu: 1 vài bông hoa, rễ nhỏ. 2. Chuẩn bị của học sinh: 1 đám rêu, rễ hành. III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1, ổn định: - Kiểm tra sĩ số 2 Bài cũ : - Kiểm tra bài cũ: Phân biệt cây 1 năm và cây lâu năm. 3' 3 Bài mới A. Giới thiệu bài: -Muốn có hình ảnh phóng to hơn vật thật ta phải dùng kính lúp và kính hiển vi. 2' B. Các hoạt động: Hoạt động 1: Kính lúp và cách sử dụng. 20' Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh a) Tìm hiểu cấu tạo kính lúp - Gviên yêu cầu hsinh đọc thông tín Sgk và cho biết kính lúp có cấu tạo ntn? b) Cách sử dụng kính lúp cầm tay: - Gviên yêu cầu hs đọc Sgk, quan sát hình 5.2 Sgk. c) Tập quan sát mẫu bằng kính kúp - Gviên qsát, kiểm tra tư thể đặt kính lúp của hs. - Học sinh đọc thông tin - Hsinh trả lời, ghi nhớ cấu tạo kính lúp. - Hs trả lời cấu tạo của kính lúp - Học sinh đọc Sgk - Hs sử dụng và trình bày cách sử dụng kính lúp. - Hsinh quan sát cây rêu và vẽ vào giấy. * Kết luận 1: Cấu tạo kính lúp: Kính lúp gồm 2 phần - Tay cầm bằng kim loại( nhựa) - Tấm kính trong, lồi 2 mặt có khả năng phóng to ảnh của vật từ 3 - 20 lần. - Để mặt kính sát vật mẫu, từ từ đưa kính lên cho đến khi nhìn rõ vật. Hoạt động 2: Kính hiển vi và cách sử dụng 15' Giáo án sinh 6- Trường THCS Tân Phú GV : Nguyễn Văn Mai Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh a) Cấu tạo kính hiển vi: - Gviên yêu cầu hs hoạt động nhóm nghiên cứu cấu tạo kính hiển vi. - Gviên gọi đại diện lên trình bày. b) Cách sử dụng: - Giáo viên nêu cách sử dụng và làm thao tác sử dụng kính để cả lớp cùng theo dõi. - Học sinh hoạt động nhóm thảo luận về cấu tạo kính hiển vi. - Đại diện nhóm lên trình bày, nhóm khác bổ sung. - Học sinh thao tác theo. * Kết luận 2: Kính hiển vi có 3 phần chính: - Chân kính - Thân kính - Bàn kính Cách sử dụng: - Đặt và cố định tiêu bản trên bàn kính - Điều chỉnh ánh sáng bằng gương phản chiếu ánh sáng - Sử dụng hệ thống ốc điều chỉnh để quan sát rõ vật mẫu. 4.Tổng kết đánh giá: 3' - Học sinh đọc kết luận cuối bài. - Kiểm tra đánh giá: Trình bày cấu tạo, cách sử dụng kính lúp và kính hiển vi. 5. Hướng dẫn về nhà: 2' - Học bài, làm bài tập. Đọc mục " Em có biết" - Chuẩn bị giờ sau: Mỗi nhóm mang 1 củ hành tây, 1 quả cà chua chín. * Rút kinh nghiêm : Giáo án sinh 6- Trường THCS Tân Phú [...]... Giới thiệu bài mới: Sgk B Các hoạt động: Hoạt động 1: Các loại rễ 17' - Mục tiêu: Học sinh tìm hiểu các loại rễ và nhận biết các rễ - Cách tiến hành: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Giáo viên phát phiếu học tập yêu cầu học - Học sinh nhận phiếu học tập sinh hoạt động nhóm, đặt rễ cây lên bàn, - Hs đặt tất cả cây có rễ của nhóm lên bàn chia rễ cây thành 2 nhóm, hoàn thành bài - Hs kiểm... vách ngăn tế bào - Học sinh vẽ hình vào vở - Hs đổi tiêu bản, quan sát 4.Tổng kết đánh giá: 3' - Học sinh tự nhận xét trong nhóm về thao tác làm tiêu bản, sử dụng kính hiển vi, kết quả - Kiểm tra đánh giá: Giáo viên đánh giá chung buổi thực hành Cho điểm các nhóm làm tốt, nhắc nhở nhóm nào chưa tích cực Phần cuối: Lau kính xếp lại vào hộp Vệ sinh lớp học 5 Hướng dẫn về nhà: 2' - Học bài, làm bài tập... của học sinh - Học sinh quan sát H .6. 1 Sgk - Đọc và nhắc lại các thao tác - Chọn 1 người chuẩn bị kính, còn lại chuẩn bị tiêu bản như hướng dẫn - Tiến hành làm chú ý: ở tế bào vẩy hành cần lấy 1 lớp thật mỏng trải phẳng không bị Giáo án sinh 6- Trường THCS Tân Phú GV : Nguyễn Văn Mai gập, ở tế bào thịt quả cà chua chỉ lấy 1 lớp mỏng Hoạt động 2: Vẽ hình đã quan sát được dưới kính Hoạt động của giáo. .. thân cỏ (cây hoa hồng, cây cải) + Thân leo: Cây mướp, cây bầu, bí + Thân bò: cây rau má * Kết luận 2: Có 3 loại thân: Thân đứng, thân leo, thân bò IV.Tổng kết đánh giá: 8' - Học sinh đọc kết luận cuối bài - Kiểm tra đánh giá: Học sinh trả lời câu hỏi Sgk Làm bài tập: Bài 1: Hãy đánh dấu X vào ô vuông đầu câu trả lời đúng: a) Thân cây dừa, cây cau, cây cọ là thân cột Giáo án sinh 6- Trường THCS Tân Phú... ngoài, mạch gỗ nằm ở trong 5' IV.Tổng kết đánh giá: - Học sinh đọc kết luận cuối bài - Kiểm tra đánh giá: Học sinh trả lời câu hỏi cuối bài V Hướng dẫn về nhà: 2' - Học bài, làm bài tập Học thuộc mục:"Điều em nên biết" - Chuẩn bị giờ sau: Mỗi nhóm chuẩn bị 2 thớt gỗ * Rút kinh nghiêm : Giáo án sinh 6- Trường THCS Tân Phú ... Bảng: Cấu tạo và chức năng của miền hút IV.Tổng kết đánh giá: 2' - Học sinh đọc kết luận cuối bài - Kiểm tra đánh giá: Học sinh trả lời câu hỏi Sgk V Hướng dẫn về nhà: 1' - Học bài, làm bài tập Đọc mục " Em có biết" - Chuẩn bị giờ sau: Theo Sgk hướng dẫn * Rút kinh nghiêm : Giáo án sinh 6- Trường THCS Tân Phú GV : Nguyễn Văn Mai Tuần5 Tiết... IV.Tổng kết đánh giá: 8' - Học sinh đọc kết luận cuối bài - Kiểm tra đánh giá: Học sinh làm bài tập trên bảng phụ: Bài 1: Hãy đánh dấu X vào những cây được sử dụng biện pháp bấm ngọn: a) Rau muống b) Rau cải c) Đu đủ d) ổi e) Hoa hồng g) Mướp Đáp án: a,e,g Bài 2: Hãy đánh dấu X vào những cây không sử dụng biện pháp bấm ngọn: a) Mây b) Xà cừ c) Mồng tơi d) Bằng lăng e) Bí ngô g) Mía Đáp án: a,b,d,g V... \ Giáo án sinh 6- Trường THCS Tân Phú GV : Nguyễn Văn Mai Tuần 6 Tiết 11: Ngày soạn : Ngày dạy : Sự hút nước và muối khoáng của rễ (tiếp) I Mục tiêu: Học xong bài này học sinh cần đạt được mục tiêu sau: 1 Kiến thức: Xác định được con đường rễ cây hút nước và muối khoáng hoà tan Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng tới sự hút nước và muối khoáng 2 Kỹ năng: Nghiên cứu thông... phân sinh làm cho các cơ quan của thực vật lớn lên * Kết luận 3: Mô gồm 1 nhóm tế bào giống nhau cùng thực hiện 1 chức năng 4.Tổng kết đánh giá: 5' - Học sinh đọc kết luận cuối bài - Kiểm tra đánh giá: Hs trả lời câu hỏi 1,2,3 Sgk Hs giải ô chữ nhanh 5 Hướng dẫn về nhà: 1' - Học bài, làm bài tập Đọc mục " Em có biết" * Rút kinh nghiêm : Giáo án sinh 6- ... hút nước và muối khoáng Giáo án sinh 6- Trường THCS Tân Phú 15' GV : Nguyễn Văn Mai Hoạt động của giáo viên - Giáo viên cho hs nghiên cứu Sgk, làm bài tập trong Sgk tr.37 - Giáo viên treo bảng phụ bài tập và tranh phóng to H.11.2 sgk - Sau khi hs đã điền và nhận xét, giáo viên hoàn thiện để hs nào chưa đúng thì sửa( chú ý đối tượng hs yếu) - Gọi hs đọc btập đã chữa đúng trên bảng - Giáo viên củng cố . cơ quan sinh sản đặc biệt. - Học sinh quan sát hình 4.1 Sgk đối chiếu với bảng 1Sgk,ghi nhớ kiến thức. Trả lời câu hỏi: + 2 loại: Cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản. + Là cơ quan sinh. của giáo viên Hoạt động của học sinh - Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát tranh. Thảo luận câu hỏi ở Sgk trang 11. - Giáo viên quan sát các nhóm có thể nhắc nhở hay gợi ý cho những nhóm có học. cơ quan sinh sản, chức năng: Sinh sản để duy trì nòi giống. - Hs quan sát tranh, hoàn thành bảng - Hs trả lời, nhóm khăc nhận xét, bổ sung. - Học sinh trả lời. - Hs nghe giảng. Giáo án sinh

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan