0

BÁO CÁO KIẾN TẬP TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM KHÊ

73 3 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2022, 09:36

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ bNỘI KHOA QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG Họ và tên sinh viên Mã sinh viên BÁO CÁO KIẾN TẬP NGÀNH ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG LỚP QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG KHÓA (2018 2022) Tên cơ quan Văn phòng HĐNDUBND Huyện Cẩm Khê Địa chỉ Thị trấn Cẩm Khê, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ Cán bộ hướng dẫn nghiệp vụ tại cơ quan Trần Thị Thúy Hạnh Giảng viên hướng dẫn Ths Đặng Văn Phong Hà Nội 2021 LỜI CẢM ƠN Trong thời gian vừa qua được sự giới thiệu của trường Đại học Nội vụ Hà Nội và sự tiếp nhận của UBND hu. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG Họ tên sinh viên: Mã sinh viên: BÁO CÁO KIẾN TẬP NGÀNH ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ VĂN PHỊNG LỚP QUẢN TRỊ VĂN PHỊNG KHĨA (2018-2022) Tên quan: Văn phòng HĐND&UBND Huyện Cẩm Khê Địa chỉ: Thị trấn Cẩm Khê, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ Cán hướng dẫn nghiệp vụ quan: Trần Thị Thúy Hạnh Giảng viên hướng dẫn: Ths Đặng Văn Phong Hà Nội - 2021 LỜI CẢM ƠN Trong thời gian vừa qua giới thiệu trường Đại học Nội vụ Hà Nội tiếp nhận UBND huyện Cẩm Khê, em kiến tập Văn phòng HĐND&UBND huyện Cẩm Khê trực tiếp Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND huyện Cụ thể em tiếp xúc, tìm hiểu thực tế hoạt động tổ chức quản lý Công tác Văn thư quan Văn phòng HĐND&UBND huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ Em xin chân thành cảm ơn cán bộ, công chức làm việc UBND huyện Cẩm Khê tạo điều kiện cho em trình kiến tập, cung cấp tư liệu cần thiết cho em Đồng thời, em xin chân thành cảm ơn thầy cô Trường Đại học Nội vụ Hà Nội – người cung cấp cho em tảng kiến thức lý luận vơ bổ ích bốn năm qua Trong trình thực đề tài thân em cố gắng tìm hiểu tài liệu, học hỏi kinh nghiệm để tổng hợp báo cáo Tuy nhiên, hiểu biết hạn chế, kinh nghiệm thực tế thân cịn chưa nhiều khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến Thầy, Cơ để báo cáo em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn Cẩm Khê, ngày 26 tháng 11 năm 2021 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan báo cáo em tự tìm hiểu, phân tích tổng hợp q trình kiến tập Văn phịng HĐND&UBND Huyện Cẩm Khê Mọi thơng tin, số liệu hoàn toàn thật Em xin chịu trách nhiệm hồn tồn có không trung thực báo cáo kiến tập Cẩm Khê, ngày 26 tháng 11 năm 2021 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT MỤC LỤC Tên viết tắt HĐND UBND Giải nghĩa Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân PHẦN I: MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong việc tổ chức hoạt động tất quan hành nhà nước hay doanh nghiệp Bộ phận văn phịng ln phận đảm bảo cho hoạt động quan diễn cách có hệ thống, giúp ta có nhìn tổng quan chi tiết trình thực cơng việc quan Vì vậy, khơng thể phủ nhận vai trị nhà quản trị văn phòng quan, tổ chức Là phận có vai trị quan trọng vậy, đòi hỏi người lãnh đạo văn phòng người mang tinh thần trách nhiệm cao, nắm vững kỹ tổ chức công tác văn thư văn phịng quan đó, kỹ quan trọng kỹ soạn thảo ban hành văn quan tổ chức Việc soạn thảo ban hành văn quan là trách nhiệm lãnh đạo văn phòng tổ chức, thiết lập phận văn thư, lưu trữ; tuyển chọn cán văn thư, lưu trữ; tổ chức xây dựng văn quan tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ, đánh giá công tác văn thư, lưu trữ Để làm tốt chức đòi hỏi người lãnh đạo văn phòng cần thực tốt công tác soạn thảo nghiệp vụ văn thư, lưu trữ đơn vị Là sinh viên thuộc chuyên ngành Quản trị văn phòng trường Đại học Nội vụ Hà Nội, sau đào tạo lý luận Công tác văn thư, em nhận thấy kỹ tổ chức quản lý công tác văn thư – lưu trữ nhà quản trị văn phịng kỹ vơ quan trọng Qua q trình khảo sát Văn phịng HĐND&UBND huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ em nhận thấy có nhiều ưu điểm hạn chế quản lý công tác văn thư đơn vị UBND huyện Cẩm Khê Mục tiêu đề tài Tìm hiểu thực tiễn công tác văn thư Đặc biệt công tác soạn thảo ban hành văn đơn vị UBND huyện Cẩm Khê Qua đó, giúp đưa đề xuất giải pháp nhằm nâng cao kỹ trách nhiệm lãnh đạo văn phòng HĐND&UBND huyện Cẩm Khê tổ chức quản lý công tác văn thư đơn vị Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Tổ chức quản lý công tác văn thư đào tạo chuyên môn nghiệp vụ văn thư đơn vị UBND huyện Cẩm Khê - Phạm vi đề tài: Tổ chức quản lý công tác văn thư đào tạo chuyên môn nghiệp vụ văn thư đơn vị Bài nghiên cứu sử dụng văn bản, giấy tờ, báo cáo đề tài cơng tác hành văn phịng UBND huyện Cẩm Khê Đặc biệt, tình hình thực tế phạm vi đề tài đề cập tới Tài liệu tham khảo - Triệu Văn Cường, Nguyễn Mạnh Cường (2009), Giáo trình văn dùng cho giảng dạy Trường Cao đẳg Nội vụ Hà Nội, NXB Lao động năm 2009; - Vương Đình Quyền (2011), Lý luận phương pháp công tác văn thư, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội; - Trang thông tin điện tử UBND huyện Cẩm Khê; - Một số tài liệu Văn phòng Phòng Văn thư UBND huyện Cẩm Khê cung cấp Lịch sử nghiên cứu Đã có số đề tài nghiên cứu sinh viên trường kiến tập UBND huyện Cẩm Khê Tuy nhiên, có số đề tài cập nhật đến lĩnh vực hành văn phịng, khái quát sơ qua, chưa sâu vào vấn đề để xem xét giải Qua trình tìm hiểu lịch sử nghiên cứu vấn đề này, chưa có viết khảo sát khách quan chi tiết đưa ý kiến, đề xuất giải pháp cho quan tổ chức quản lý công tác văn thư đơn vị UBND huyện Cẩm Khê Phương pháp nghiên cứu Phương pháp phân tích, tổng hợp: Hệ thống hóa số liệu thơng tin thu thập tiến hành phân tích đánh giá theo nội dung Phương pháp quan sát thực tế: Quan sát công việc, nhiệm vụ hoạt động văn phòng công tác văn thư, ưu điểm hạn chế trình thực hoạt động văn thư UBND huyện Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Sử dụng tìm hiểu loại sách báo, tài liệu, thông tin từ đề tài nghiên cứu khoa học có liên quan đến hoạt động văn thư văn phịng nhằm nâng cao hiệu cơng tác soạn thảo ban hành văn địa bàn Huyện Cẩm Khê Cấu trúc đề tài Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, Phụ lục, Nội dung tiểu luận bao gồm chương: Chương 1: Khái quát chung Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ Chương 2: Thực trạng tổ chức quản lý công tác văn thư Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ Chương 3: Kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu công tác soạn thảo ban hành văn địa bàn huyện Cẩm Khê PHẦN NỘI DUNG KIẾN TẬP Trong đợt kiến tập theo kế hoạch khoa QTVP giới thiệu trường Đại học Nội vụ Hà Nội Em đến xin kiến tập UBND huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ Trực tiếp Văn phòng HĐND&UBND huyện Cẩm Khê Người phân công hướng dẫn, cung cấp tài liệu viết báo cáo đánh giá trình kiến tập cho em Chun viên Văn phịng Trần Thị Thúy Hạnh CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM KHÊ TỈNH PHÚ THỌ 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê 1.1.1 Lịch sử hình thành Huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ thành lập năm 1947 Năm 1979 đổi tên thành huyện Sông Thao (thuộc tỉnh Vĩnh Phú cũ) đến năm 1996 lại quay trở với tên cũ huyện Cẩm Khê Cẩm khê có 23 xã 01 thị trấn, số dân 139.640 người (năm 2021), có 22 xã có người theo đạo Thiên chúa giáo, có 05 xã theo Đạo Chi Đảng Đọi đèn ( Hiền Đa – Cát Trù) thuộc huyện Cẩm Khê Chi Đảng Tỉnh Phú Thọ Trải qua hai trường kỳ kháng chiến chống giặc ngoại xâm xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, năm 2007 nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng huyện, huyện Cẩm Khê Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân 1.1.2 Điều kiện tự nhiên a Vị trí địa lý Cẩm Khê huyện miền núi nằm phía Tây Bắc tỉnh Phú Thọ, Phía Đơng giáp huyện Thanh Ba với ranh giới tự nhiên dịng sơng Thao (Sơng Hồng), phía Tây giáp huyện n Lập, phía Nam giáp huyện Tam Nơng phía Bắc giáp huyện Hạ Hịa Cách thủ Hà Nội 80km thành phố Việt Trì 40km phía Tây Bắc Dân số năm 2021 139.640 người, 27% dân số theo đạo Thiên Chúa Xét theo đơn vị cấp huyện Cẩm Khê có dân số đứng thứ tỉnh (sau thành phố Việt Trì) Địa hình Cẩm Khê huyện miền núi, địa hình đa dạng phức tạp thấp dần từ Tây sang Đơng, phía Tây đồi núi cao, phía Đơng dải đồi thấp xen lẫn thung lũng đồng bồi đắp phù sa, hệ thống suối, khe, ngòi hẹp dốc lại phân bố khơng làm cho địa hình bị phân cách mạnh Huyện có 24 xã, thị trấn, huyện lỵ đặt thị trấn Cẩm Khê Địa bàn huyện phân thành tiểu vùng Tiểu vùng 1: xã vùng hạ huyện (vùng thấp): Là vùng địa hình núi thấp, đồi cao gồm xã Chương Xá, Điêu Lương, Đồng Lương, Ngô Xá, Phượng Vĩ, Tùng Khê Tiểu vùng 2: Các xã vùng Trung huyện (vùng giữa) gồm xã Minh Tân, Hùng Việt, Cấp Dẫn, Hương Lung, Phú Khê, Sơn Tình, Xương Thịnh, Tạ Xá, Thị trấn Cẩm Khê Tiểu vùng 3: Các xã vùng Thượng huyện, gồm xã Tam Sơn, Thụy Liễu, Tiên Lương, Tuy Lộc, Văn Bán, Văn Khúc, Yên Dưỡng, Yên Tập, Phú Lạc 1.1.3 Khí hậu, thuỷ văn sơng ngịi Cẩm Khê nằm vùng khí hậu nhiệt đới, nhiệt độ trung bình năm vào 10 Đối với Lãnh đạo UBND, Lãnh đạo Văn phòng huyện Cẩm Khê cần đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực công tác văn thư, lưu trữ UBND huyện, đồng thời tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ cho đơn vị Phòng, Ban, Trung tâm xã trực thuộc huyện thường xuyên Đối với Thủ trưởng đơn vị trực thuộc UBND huyện cần triển khai tổ chức thực nghiêm túc quy định UBND huyện công tác văn thư, lưu trữ; đạo xây dựng tổ chức thực quy định nội đơn vị công tác văn thư, lưu trữ Đối với cán bộ, cơng chức q trình theo dõi, giải cơng việc có liên quan đến cơng tác văn thư, lưu trữ, cán bộ, công chức phải thực nghiêm túc quy định Quy chế Văn thư – Lưu trữ UBND huyện quy định pháp luật hành công tác văn thư, lưu trữ Trang bị thêm số mẫu số quản lý văn đến, theo dõi, đôn đốc thực như: Sổ đăng ký văn mật đi; Sổ chuyển giao văn đi; Sổ gửi văn bưu điện; Sổ sử dụng lưu; Sổ chuyển giao văn đến; Sổ theo dõi giải văn đến; Sổ đăng ký văn Mật UBND huyện cần đầu tư cho việc mua sắm trang thiết bị đại, phục vụ cơng tác văn phịng phịng làm việc phịng họp, hội trường, trang bị máy tính cấu hình cao với hệ điều hành tốt Đặc biệt, phần mềm quản lý công tác văn phòng như: Phần mềm Văn phòng điện tử EOffice; Phần mềm quản lý công tác Lưu trữ NOARCHIVE; … Giúp nâng cao nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho cán bộ, nhân viên Tiểu kết Trong Chương 3, trình bày số ưu – nhược điểm, nguyên nhân đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác kiểm tra, giám sát nghiệp vụ văn thư Văn phòng HĐND&UBND huyện Cẩm Khê Tôi hi vọng với giải pháp đưa Chương góp phần nâng cao chất lượng nghiệp vụ Văn thư UBND huyện Cẩm Khê KẾT LUẬN Để cơng tác hành văn phịng nói chung nghiệp vụ văn thư – lưu trữ nói riêng thực cách đồng bộ, nề nếp phủ nhận trách nhiệm lãnh đạo văn phịng cơng tác tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động chuyên môn Thật vậy, công tác soạn thảo ban hành văn văn phịng ln quan trọng Là tiền đề cho công việc chuyên môn phát huy hiệu Giúp quan, tổ chức đạt mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đề Quá trình khảo sát, nghiên cứu đánh giá thực trạng để thực đề tài này, thân em có điều kiện tìm hiểu rõ vận dụng so sánh kiến thức lý luận đào tạo vào thực tiễn công việc soạn thảo ban hành văn UBND huyện Cẩm Khê đơn vị thuộc, trực thuộc Được bảo tận tình giảng viên môn hỗ trợ Chánh văn phòng UBND huyện Cẩm Khê giúp em học hỏi đúc rút nhiều kinh nghiệm quý báu từ thực tế Củng cố kiến thức thực tiễn áp dụng trình kiến tập vào thực tế cách có hiệu Do thời gian, kỹ vốn kiến thức hạn chế định Việc đánh giá thực trạng không tránh khỏi thiếu sót, mang tính chủ quan thân việc thu thập thông tin tổng hợp số liệu Chính vậy, em mong nhận cảm thơng ý kiến đóng góp q báu từ q thầy, giúp việc đánh giá xác thực trạng đề xuất giải pháp nhằm nâng cao kiến thức tiến công tác văn thư đơn vị UBND huyện Cẩm Khê hoàn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Triệu Văn Cường, Nguyễn Mạnh Cường (2009), Giáo trình văn dùng cho giảng dạy Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội, NXB Lao động năm 2009; 2.Vương Đình Quyền (2011), Lý luận phương pháp công tác văn thư, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội; Các văn quy phạm pháp luật: - Pháp lệnh Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 30/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 12 năm 2000 bảo vệ bí mật nhà nước; - Nghị định số 99/2016/NĐ- CP ngày 01/7/2016 Chính phủ quản lý sử dụng dấu; - Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 Chính phủ Cơng tác văn thư; - Văn hợp số 01/VBHN-BNV ngày 25/02/2014 Bộ Nội vụ công tác văn thư; - Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27/12/2011 thể thức, kỹ thuật trình bày văn quy phạm pháp luật Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ văn quy phạm pháp luật liên tịch; - Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn đi, đến lập hồ sơ nộp hồ sơ vào lưu trữ quan; - Thông tư số 07/2010/TT-BCA ngày 05/02/2010 Bộ Công An quy định chi tiết thi hành số điều Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 quản lý sử dụng dấu sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009; - Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 Bộ Nội vụ hướng dẫn xây dựng quy chế văn thư, lưu trữ quan, tổ chức; - Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27/12/2011 Bộ trưởng Bộ Tư pháp thể thức, kĩ thuật trình bày văn quy phạm pháp luật Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang văn quy phạm pháp luật liên tịch; - Hướng dẫn số 822/HD-VTLTNN ngày 26/8/2015 Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước hướng dẫn quản lý văn đi, đến lập hồ sơ môi trường mạng Các văn quản lý UBND huyện Cẩm Khê: - Quy chế làm việc UBND huyện Cẩm Khê nhiệm kỳ 2021- 2026 ban hành kèm theo Quyết định số: 327/QĐ-UBND ngày 29 tháng năm 2021; - Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2010 UBND huyện Cẩm Khê việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Văn phòng HĐND & UBND huyện; - Quy chế công tác văn thư lưu trữ UBND huyện Cẩm Khê, ban hành kèm theo Quyết định số 861/QĐ-UBND, ngày 25 tháng năm 2014; Trang thông tin điện tử UBND huyện Cẩm Khê, số tài liệu tham khảo khác Văn phòng Phòng Văn thư UBND Huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ PHỤ LỤC Phụ lục 01: Ảnh trụ sở UBND huyện Cẩm Khê Nguồn: Tác giả Phụ lục 02: Bản đồ hành Huyện Cẩm Khê Nguồn: Internet Phụ lục 03: Mẫu bìa sổ cơng văn Nguồn: Văn phịng cung cấp Phụ lục 04: Mẫu bìa sổ cơng văn đến Nguồn: Văn phịng cung cấp TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG Độc lập - Tự - Hạnh phúc NHẬT KÝ KIẾN TẬP LỚP ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG K18 Họ tên sinh viên: Nguyễn Thị Thanh Huyền Ngày sinh: 04/04/2000 Cơ quan kiến tập: Văn phòng HĐND – UBND Huyện Cẩm Khê Địa quan: Số 298 Đường Hoa Khê, TT.Cẩm Khê, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ Vị trí kiến tập: Nhân viên văn thư Nhiệm vụ kiến tập giao: Trực phịng, photo, nghiên cứu tài liệu; tìm hiểu quy trình soạn thảo ban hành văn bản, soạn thảo số cơng văn; tìm hiểu quy trình quản lý văn đi, văn đến; tìm hiểu quản lý dấu cách thức đóng dấu; xếp hỗ trợ lập danh mục hồ sơ Cán hướng dẫn kiến tập: Trần Thị Thúy Hạnh Chức vụ: Chuyên viên văn phòng HĐND-UBND Điện thoại liên hệ: 0936508145 TUẦN THỨ NGÀY THÁNG NỘI DUNG CÔNG VIỆC GHI CHÚ SÁNG CHIỀU Đến quan nhận 22/11/2021 định làm việc gặp người hướng dẫn thực tập Nghỉ Trực phòng nghiên cứu 23/11/2021 Được người hướng dẫn tài liệu liên quan (Các phân cơng trực phịng định, báo cáo, kế nghiên cứu tài liệu hoạch có liên quan đến công tác văn thư ) 24/11/2021 25/11/2021 Dọn dẹp phòng, Trực phòng, photo tài liệu, người hướng dẫn, nghiên nghiên cứu tài liệu, nghĩ cứu tài liệu tên đề tài báo cáo kiến tập Trực phòng người Tìm hiểu tài liệu liên quan hướng dẫn, nghiên cứu tài đến báo cáo kiến tập liệu 26/11/2021 Trực phịng, tìm hiểu Trực phịng nghiên cứu việc quản lý dấu tài liệu, viết báo cáo TUẦN THỨ NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC GHI CHÚ THÁNG SÁNG CHIỀU 29/11/2021 Dọn dẹp phòng, nghiên Trực phòng, nghiên cứu cứu tài liệu, photo tài liệu tài liệu làm báo cáo trực phòng 30/11/2021 01/12/2021 02/12/2021 03/12/2021 Cùng người hướng dẫn, Nghiên cứu tài liệu làm nghiên cứu tài liệu để làm báo cáo hướng báo cáo dẫn cách thức đóng dấu Được cán phòng văn Nghiên cứu tài liệu làm thư hướng dẫn tìm hiểu báo cáo có liên quan đến quy trình quản lý văn tiếp nhận xử lý văn đến đến Cán phòng văn thư Nghiên cứu tài liệu làm hướng dẫn tìm hiểu báo cáo có liên quan đến quy trình quản lý văn tiếp nhận xử lý văn đi Dọn dẹp phòng, Trực phòng, nghiên cứu người hướng dẫn xếp tài liệu làm báo cáo lại hồ sơ, lập danh mục ... Đảng niềm tin nhân dân 1.2 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê 1.2.1 Vị trí, chức Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê UBND huyện Cẩm Khê HĐND huyện bầu ra,... HUYỆN CẨM KHÊ TỈNH PHÚ THỌ 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê 1.1.1 Lịch sử hình thành Huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ thành lập năm 1947 Năm 1979 đổi tên thành huyện. .. soạn thảo ban hành văn địa bàn huyện Cẩm Khê PHẦN NỘI DUNG KIẾN TẬP Trong đợt kiến tập theo kế hoạch khoa QTVP giới thiệu trường Đại học Nội vụ Hà Nội Em đến xin kiến tập UBND huyện Cẩm Khê, tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO KIẾN TẬP TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM KHÊ,

Từ khóa liên quan