0

Báo cáo thực tập tuyển chọn và biên chế nhân lực tại công ty cổ phần nhựa kiên an

55 6 0
  • Báo cáo thực tập tuyển chọn và biên chế nhân lực tại công ty cổ phần nhựa kiên an

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 14:24

lOMoARcPSD|10804335 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA KINH TẾ -*** - BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đơn vị thực tập: Công ty Cổ phần Nhựa Kiên An Nghiệp vụ thực tập: Tuyển chọn biên chế nhân lực Hà Nội, tháng 9/2021 lOMoARcPSD|10804335 MỤC LỤC PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Phạm vi nghiên cứu .1 Kết cấu báo cáo .2 PHẦN 2: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP 2.1 Giới thiệu khái quát Công ty Cổ phần nhựa Kiên An 2.1.1 Tên doanh nghiệp, giám đốc doanh nghiệp .3 2.1.2 Địa 2.1.3 Cơ sở pháp lý doanh nghiệp 2.1.4 Loại hình doanh nghiệp 2.1.5 Nhiệm vụ doanh nghiệp .4 2.1.6 Lịch sử phát triển doanh nghiệp qua thời kỳ 2.2 Tổ chức máy quản lý doanh nghiệp 2.2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý doanh nghiệp 2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ phận 2.2.3 Phân tích mối quan hệ phận hệ thống quản lý doanh nghiệp 2.3 Công nghệ sản xuất – kinh doanh 2.3.1 Dây chuyền sản xuất sản phẩm .9 2.3.2 Đặc điểm công nghệ sản xuất – kinh doanh 12 2.3.3 Tổ chức sản xuất 13 2.4 Khái quát hoạt động sản xuất – kinh doanh doanh nghiệp 14 2.4.1 Đối tượng lao động 14 2.4.3 Vốn 17 2.4.4 Khái quát kết kinh doanh doanh nghiệp .19 PHẦN 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ BIÊN CHẾ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA KIÊN AN .22 lOMoARcPSD|10804335 3.1 Thực trạng hoạt động tuyển dụng biên chế nhân lực công ty Cổ phần Nhựa Kiên An 22 3.1.1 Khái quát chung công tác tuyển dụng biên chế nhân lực doanh nghiệp .22 3.1.2 Tình hình tuyển dụng nhân lực 23 3.1.3 Tình hình biên chế nhân lực 35 3.2 Đánh giá hoạt động tuyển dụng biên chế nhân lực Công ty Cổ phần Nhựa Kiên An 41 3.2.1 Ưu điểm/Mặt tích cực 41 3.2.2 Nhược điểm/Mặt hạn chế, tiêu cực .42 3.2.3 Nguyên nhân 43 PHẦN 4: XU HƯỚNG, TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA KIÊN AN VÀ KHUYẾN NGHỊ HOÀN THÀNH NGHIỆP VỤ THỰC TẬP TẠI CÔNG TY 44 4.1 Xu hướng, triển vọng phát triển Công ty Cổ phần Nhựa Kiên An đến năm 2025 .44 4.2 Khuyến nghị nhằm hồn thành cơng tác tuyển dụng biên chế nhân lực Công ty Cổ phần Nhựa Kiên An .45 4.2.1 Các giải pháp hồn thiện cơng tác tuyển dụng 45 4.2.2 Các giải pháp hồn thiện cơng tác biên chế lao động 48 4.3.1 Đối với Nhà nước nghành vật liệu trang trí 49 4.3.2 Đối với Công ty Cổ phần Nhựa Kiên An 50 PHẦN 5: KẾT LUẬN 51 lOMoARcPSD|10804335 PHẦN 1: MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nền tảng doanh nghiệp đội ngũ nhân vững mạnh có lực chuyên mơn Vì thế, việc tuyển dụng hành động tiên để xây dựng nên tảng tốt cho doanh nghiệp Trong hoạt động quản lý nhân lực nay, việc tìm kiếm, tuyển chọn, biên chế sử dụng nhân lực quan trọng đặt lên hàng đầu, số doanh nghiệp chưa coi trọng vấn đề cách mức, số doanh nghiệp chưa xây dựng hệ thống tuyển chọn, biên chế khoa học, dẫn đến tình trạng tiêu tốn thời gian, cơng sức cho trình tuyển dụng, biên chế phải xếp lại nhiều nhân viên sau tuyển dụng Đồng thời phải xuất phát từ cấu cần thiết, hợp lý số lượng, chất lượng, trình độ lao động để tuyển chọn, tìm kiếm bồi dưỡng nhân lực Nhận thức vai trò to lớn lực lượng lao động, Công ty Cổ phần Nhựa Kiên An ý xây dựng trình tuyển dụng, biên chế lao động Bên cạnh mặt đạt được, tuyển dụng biên chế nhân lực Cơng ty cịn nhiều tồn cần sớm khắc phục định hướng phát triển lẫn tổ chức quản lý hoạt động Đây đòi hỏi cấp thiết cần nghiên cứu để góp phần hồn thiện nhằm sử dụng có hiệu nguồn nhân lực công ty tiền đề để xây dựng phát triến công ty Chính với ngành học đào tạo, sau thực tập Công ty Cổ phần Nhựa Kiên An, em chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác tuyển dụng biên chế nhân lực Công ty Cổ phần Nhựa Kiên An” làm đề tài thực tập với mong muốn góp phần vào giải vấn đề có ý nghĩa quan trọng thiết thực mang tính cấp bách Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Công tác tuyển dụng biên chế nhân lực Công ty Cổ phần Nhựa Kiên An , thành tựu, hạn chế giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực Công ty Cổ phần Nhựa Kiên An - Về thời gian: Giai đoạn 2016 – 2020 - Về không gian: Công ty Cổ phần Nhựa Kiên An lOMoARcPSD|10804335 Kết cấu báo cáo Kết cấu báo cáo gồm phần: Phần 1: Mở đầu Phần 2: Giới thiệu Công ty Cổ phần Nhựa Kiên An Phần 3: Thực trạng công tác tuyển dụng biên chế nhân lực Công ty Cổ phần Nhựa Kiên An Phần 4: Xu hướng, triển vọng phát triển Công ty đến năm 2025 khuyến nghị nhằm thúc đẩy hoạt động tuyển dụng biên chế nhân lực Công ty Cổ phần Nhựa Kiên An Phần 5: Kết luận Em xin chân thành cảm ơn thầy cô Khoa Kinh tế đặc biệt Thạc sĩ Tăng Thị Hằng tồn cán cơng nhân viên Công ty Cổ phần Nhựa Kiên An hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện cho em hoàn thành nghiệp vụ lOMoARcPSD|10804335 PHẦN 2: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP 2.1 Giới thiệu khái quát Công ty Cổ phần nhựa Kiên An 2.1.1 Tên doanh nghiệp, giám đốc doanh nghiệp Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần nhựa Kiên An Giám đốc tại: Ơng Trần Hồng Hoan 2.1.2 Địa Địa chỉ: Cụm khu cơng nghiệp Kim Bình, xã Kim Bình, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam Nhà máy 2: Khu cơng nghiệp Kim Bình, xã Kim Bình, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam Nhà máy 3: Khu công nghiệp Kim Bình, xã Kim Bình, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam Văn phòng Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà CDS, Số 33/61, Lạc Trung, Hà Nội Điện thoại: 0226.3688.899 Email: hoanth@kienanplastic.com 2.1.3 Cơ sở pháp lý doanh nghiệp Tên thức: Cơng ty Cổ phần nhựa Kiên An Tên giao dịch: KIENAN.,JSC Lôgô: Mã số thuế: 0700510976 Người đại diện pháp luật: Bà Trần Thị Bích Hồng Cơ quan thuế quản lý: Cục Thuế tỉnh Hà Nam Năm thành lập: 2010 Vốn điều lệ: 10,000,000,000 đồng ( Mười tỷ đồng chẵn) lOMoARcPSD|10804335 2.1.4 Loại hình doanh nghiệp Cơng ty cổ phần Nhà nước 2.1.5 Nhiệm vụ doanh nghiệp Công ty Cổ phần Nhựa Kiên An Công ty chuyên hoạt động lĩnh vực trang trí nội thất với sản phẩm:  Ván sàn hèm khoá composite  Tấm nhựa vân đá cẩm thạch, tranh 3D  Phào vân đá loại Công ty cam kết đem lại cho khách hàng chất lượng sản phẩm dịch vụ tốt nhất, có hài lịng từ phía khách hàng đồng thời đảm bảo việc kinh doanh có hiệu cao Cơng ty có nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh mặt hàng đăng ký kinh doanh pháp luật cho phép Thực đầy đủ quyền lợi nghĩa vụ Nhà nước: đóng thuế, nộp Ngân sách Nhà nước… Xây dựng phát triển Công ty Cổ phần Nhựa Kiên An thành đơn vị lớn mạnh, lấy hiệu kinh tế - xã hội làm thước đo chủ yếu cho phát triển bền vững, tạo công ăn việc làm cho người lao động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán công nhân viên 2.1.6 Lịch sử phát triển doanh nghiệp qua thời kỳ Công ty Cổ phần Nhựa Kiên An thành lập ngày 28/9/2010 với nhà máy sản xuất địa Km số 7, Quốc lộ 1A, xã Hồng Đơng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Trải qua 11 năm phát triển, Công ty phát triển thành nhà máy sản xuất địa Cụm khu công nghiệp Kim Bình, xã Kim Bình, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Với tổng diện tích 4000m2 , năm Cơng ty cung cấp cho thị trường khoảng 4.500.000m2 ván sàn, ốp tường, phào loại, phục vụ cho nhu cầu xây dựng, trang trí nội ngoại thất thị trường nước lOMoARcPSD|10804335 Ở thị trường nước, Kiên An có hệ thống cửa hàng phân phối rải khắp miền Bắc – Trung – Nam với số lượng lên đến hàng trăm cửa hàng Đối với thị trường nước ngồi, sản phẩm Cơng ty có mặt thị trường Châu Âu, UAE tiếp tục vươn nhiều thị trường Năm 2017, Công ty Cổ phần Nhựa Kiên An vinh dự nhận danh hiệu Cúp vàng sản phẩm, thương hiệu chất lượng cao 2017 Ngoài sản phẩm Công ty đạt số chứng nhận nước ISO 9001:2005, QCVN 16:2014/BXD, SGX,… 2.2 Tổ chức máy quản lý doanh nghiệp 2.2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý doanh nghiệp Bộ máy tổ chức quản lý thiết lập theo kiểu cấu tổ chức trực tuyến – chức Nghĩa Công ty, Tổng giám đốc người lãnh đạo cao nắm quyền lệnh tất vấn đề kinh doanh Công ty Hỗ trợ tham mưu cho Tổng giám đốc có Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Kinh doanh, Giám đốc Công nghệ Giám đốc sản xuất phòng chức Những định quản lý phòng chức nghiên cứu, đề xuất Tổng giám đốc thông qua biến thành mệnh lệnh truyền đạt từ xuống theo tuyến quy định lOMoARcPSD|10804335 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty Cổ phần Nhựa Kiên An Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Ban giám đốc Phòng kế hoạch sản xuất Phòng kinh doanh Phòng quản lý chất lượng Phịng tài kế tốn Phịng hành nhân Bộ phận sản xuất (Nguồn: Phịng hành - nhân sự) 2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ phận  Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đơng quan có thẩm quyền cao Công ty Cổ phần Nhựa Kiên An, tổ chức năm lần Đại hội đồng cổ đơng có quyền định chiến lược phát triển Công ty Cổ phần Nhựa Kiên An, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, thông qua nghị vấn đề bổ sung sửa đổi Điều lệ, loại cổ phần số lượng cổ phiếu phát hành, mức cổ tức chi trả cho cổ đông hàng năm,… lOMoARcPSD|10804335 Đại hội đồng cổ đơng có quyền bầu, bãi nhiệm, thay thành viên Hội đồng quản trị Ban giám đốc  Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị quan quản lý cơng ty, có tồn quyền nhân danh công ty để định thực quyền nghĩa vụ Công ty, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông đứng, đầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị có quyền định, đạo thực kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh ngân sách hàng năm, xác định mục tiêu hoạt động mục tiêu chiến lược sở Đại hội đồng cổ đông thông qua, đề xuất mức chi trả cổ tức hàng năm Hội đồng quản trị có quyền bổ nhiệm bãi nhiệm thành viên Ban Giám đốc cán quản lý khác  Ban Giám đốc: Điều hành toàn hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị pháp luật kết hoạt động Xác định cấu tổ chức, trách nhiệm quyền hạn đơn vịtrực thuộc, cấp quản lý Công ty Xây dựng kế hoạch sản xuất dài hạn hàng năm, phương án kinh doanh, dự án đầu tư đầu tư chiều sâu, phương án liên doanh, liên kết, kế hoạch đào tạo cán Công ty để trình Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đơng phê duyệt  Phịng kế hoạch: Tiếp nhận họp đồng ký kết với khách hàng từ ban giám đốc Thực tính tốn, xếp cho phù hợp mặt hàng sản xuất nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu khách hàng đạt tiêu Công ty đề Lập kế hoạch cho phận sản xuất Tính tốn khoản chi phí cần thiết cho kế hoạch Hoạch định dự báo nhu cầu vật tư  Phòng kinh doanh Chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh Cơng ty Theo dõi tình hình kinh doanh, giải vướng mắc kinh doanh lOMoARcPSD|10804335 nhiệm,… Đối với lao động thời kì ni nhỏ có thêm phụ cấp nhỏ, lao động làm đủ 26 ngày/tháng có thêm phụ cấp chuyên cần  Tiền thưởng: Là loại kích thích vật chất có tác dụng tích cực với người lao động việc phấn đấu thực công việc tốt Đối với Công ty Cổ phần Nhựa Kiên An có loại tiền thưởng như: Thưởng tháng lương thứ 13 cho người lao động làm việc từ năm trở lên Số tiền tính trả vào dịp cuối năm Thưởng theo kết hoạt động kinh doanh Thưởng chuyên cần  Phúc lợi: Phúc lợi thể quan tâm doanh nghiệp đến đời sống người lao động, có tác dụng kích thích nhân viên trung thành, gắn bó với doanh nghiệp Các loại phúc lợi Công ty bao gồm: + Lao động Cơng ty đóng hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định pháp luật + Lao động hưởng 12 ngày phép năm nghỉ ngày lễ, tết theo quy định nhà nước + Lao động ăn trưa phòng ăn Công ty, giá trị suất ăn 25,000 đồng, may phát đồng phục năm, nghỉ mát hàng năm, tham gia hoạt động liên hoan tập thể vào ngày đặc biệt 20/10, 8/3,… + Chi thăm viếng gia đình cơng nhân viên, trợ cấp người lao động bị bệnh hiểm nghèo, chi tang gia cho gia đình người lao động, chi hiếu hỉ cho cán công nhân viên, chi mua quà bánh cho cán bộ, công nhân viên Trung thu, ngày Quốc tế thiếu nhi,…  Nội quy, quy định kỷ luật lao động, an toàn lao động  Nội quy, quy định kỷ luật lao động Công ty xây dựng nội quy lao động đăng ký với Sở lao động Tình hình thực nội quy lao động cơng ty tương đối tốt  Nội quy an toàn lao động - Việc lập kế hoạch công tác an tồn lao động doanh nghiệp: Hàng năm cơng ty lập kế hoạch huấn luyện an toàn lao động cho đội ngũ cán công nhân 38 lOMoARcPSD|10804335 viên cấp giấy chứng nhận quan có thẩm quyền cấp, cử cán quản lý học lớp an toàn lao động Sở Lao động – Thương binh Xã hội tổ chức mở lớp huấn luyện cho người lao động - Tình hình tai nạn lao động: Khơng có tai nạn lao động nặng, số vụ nhẹ trung bình 20 vụ/năm chi trả tồn chi phí khám chữa bệnh kịp thời - Công ty tiến hành đăng kí, kiểm định thiết bị có u cầu nghiêm ngặt an tồn lao động 3.1.3.3 Tình hình bố trí lại lao động Cơng ty giai đoạn vừa qua Bố trí nhân lực cơng tác có vai trò quan trọng quản lý nhân lực Lao động bố trí vào vị trí cơng tác phù hợp với lực chuyên môn, phù hợp với nguyện vọng tạo động lực làm việc, động viên đóng góp lao động mức cao Trong giai đoạn vừa qua, tình hình bố trí, xếp lại lao động Cơng ty thực nghiêm túc đảm bảo hài hoà phân giao nhiệm vụ nội Công ty Nhìn chung, lao động phân cơng người, việc làm cho hiệu sản xuất kinh doanh không ngừng nâng cao Bảng 3.3: Tình hình biên chế nhân lực Công ty Cổ phần Nhựa Kiên An giai đoạn 2016 – 2020 Năm 2016 2017 2018 2019 2020 Số lao động 170 188 201 235 260 Thuyên chuyển 2 10 Đề bạt Xuống chức 1 Thôi việc 11 13 12 25 18 Tỷ lệ thuyên chuyển 1.2 1.1 1.0 4.3 1.5 Tỷ lệ đề bạt 0.6 1.6 1.0 2.1 1.2 39 lOMoARcPSD|10804335 Tỷ lệ xuống chức Tỷ lệ việc 0.6 0.5 1.3 0.8 6.5 6.9 6.0 10.6 6.9 (Nguồn: Phịng hành nhân sự) Qua bảng số liệu cho thấy tình hình biên chế lao động Cơng ty chủ yếu thuyên chuyển, đề bạt, xuống chức việc  Thuyên chuyển, đề bạt Thuyên chuyển đề bạt hai nội dung q trình biên chế nội Mục đích việc thuyên chuyển, đề bạt Công ty để đáp ứng yêu cầu công việc, đảm bảo người việc, đồng thời tạo động lực cho người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ Những vị trí cơng tác khơng đáp ứng nhu cầu cơng việc điều chỉnh lại thông qua thuyên chuyển công tác Đồng thời Công ty áp dụng thuyên chuyển vị trí thuộc phận tương tự để người lao động đa dạng hố cơng việc đồng thời tạo cảm giác đỡ nhàm chán cho người lao động Song song với công tác thuyên chuyển, Công ty theo dõi, đánh giá lựa chọn nhân viên giỏi có lực để đưa vào vị trí cao Do khuyến khích nhân viên tích cực lao động sáng tạo, đóng góp cho cơng việc Nhìn vào tỉ lệ thun chuyển, đề bạt nhân viên ta thấy tỉ lệ thay đổi không đáng kể tương đối nhỏ qua năm chứng tỏ Công ty không ưu tiên áp dụng phương pháp Nhưng nhìn chung tỷ lệ lao động tuyển từ nguồn nội tăng dần qua năm  Xuống chức Có thể thấy số lao động bị xuống chức có năm 2017 khơng có nhân viên bị xuống chức, chứng tỏ Cơng ty nhạy cảm vấn đề ảnh hưởng đến hiệu làm việc nhân viên Nhưng tỷ lệ xuống chức lại tăng dần qua năm Qua ta thấy Cơng ty kiểm sốt chặt chẽ chất lượng công việc quan tâm đến chất lượng đội ngũ cán Công ty, đảm bảo quy tắc người, việc  Thôi việc Điều đáng ý trình biên chế nội Cơng ty tỷ lệ nhân viên nghỉ việc Công ty qua năm Nghỉ việc nguyên nhân hết hạn 40 lOMoARcPSD|10804335 hợp đồng lao động, tự nghỉ, sa thải nghỉ hưu Có thể thấy tỷ lệ biến động qua năm tăng giảm liên tục Qua thống kê phịng Hành – Nhân cho thấy số lượng lao động nghỉ việc tập trung chủ yếu phận sản xuất Cụ thể, năm 2016 có 11 nhân viên nghỉ việc tương đương 6.47%, năm 2017 tăng nhẹ lên gần 7%, năm 2018 giảm cịn 5.97% Năm 2019 có tăng đột ngột lên 10.64% giảm xuống 6.92% năm 2020 Có thể giải thích tăng đột ngột số lượng lao động nghỉ việc năm 2019 năm Công ty có nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh nên tuyển thêm nhiều lao động Họ người nên chưa có kinh nghiệm, dễ bị ảnh hưởng môi trường làm việc, chưa thể thích nghi với cơng việc nên dễ nảy sinh chán nản bỏ việc Nhưng nhìn chung Cơng ty khắc phục tình trạng nghỉ việc này, chứng năm 2020 với tỷ lệ lao động nghỉ việc giảm xuống đáng kể 6.92% Với số ta khẳng định Cơng ty làm tốt nhiệm vụ tạo động lực cho người lao động, giúp họ muốn gắn bó lâu dài với Cơng ty 3.2 Đánh giá hoạt động tuyển dụng biên chế nhân lực Công ty Cổ phần Nhựa Kiên An 3.2.1 Ưu điểm/Mặt tích cực Nhìn lại thực trạng cơng tác tuyển dụng biên chế nhân lực Công ty thời gian qua ta nhận thấy mặt đạt Công ty là: - Thứ nhất: Nhu cầu tuyển dụng Công ty sát với thực tiễn sản xuất kinh doanh Công ty, nhu cầu tuyển dụng xác định dựa kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty nhu cầu thực tế phòng ban, phận - Thứ hai: Mặc dù chưa hồn thiện quy trình tuyển dụng công ty khoa học Điều giúp cho công ty chọn lọc nhân viên có trình độ cao, phù hợp với u cầu cơng việc Nhờ q trình tuyển dụng tốt mà thời gian qua công ty đảm bảo đầy đủ số lượng nhân viên đáp ứng yêu cầu cơng việc - Thứ ba: Có thể thấy nguồn tuyển mộ Công ty đa dạng, bao gồm nguồn bên nguồn bên nên hiệu tuyển dụng đạt kết cao, tuyển người có lực vị trí, góp phần làm phong phú thêm chất lượng nguồn nhân lực Công ty 41 lOMoARcPSD|10804335 - Thứ tư: Công ty làm tương đối tốt cơng tác hồ nhập người lao động Nhờ thực tốt công tác mà người lao động nhanh chóng hồ nhập với Cơng ty, nhanh chóng đạt suất cao tạo bầu khơng khí tập thể tốt - Thứ năm: Cơng tác trả lao cho người lao động thực đầy đủ theo quy định nhà nước lương cho người lao động, đảm bảo chi trả thời hạn, số lượng Các khuyến khích cho người lao động sử dụng cách hợp lý tạo động lực lòng tin cho người lao động Cơng ty, khuyến khích họ thực mục tiêu chung Công ty - Thứ sáu: Công tác bố trí, xếp nhân lực thực cách nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh, cân đối công việc phận Công ty Các vị trí đảm nhận người có lực trách nhiệm nên hiệu hoạt động kinh doanh Công ty không ngừng nâng cao 3.2.2 Nhược điểm/Mặt hạn chế, tiêu cực Bên cạnh kết đạt được, phải nhận thấy hạn chế tuyển dụng, biên chế Công ty: - Thứ nhất: Bản mô tả công việc trưởng trưởng phận chưa xây dựng hoàn thiện, Cơng ty có mơ tả cơng việc cho số chức danh, chưa có thêm bổ sung gây số khó khăn hạn chế đến công tác tuyển dụng - Thứ hai: Trong số trường hợp thực công việc, Công ty phải tuyển thêm lao động nơi làm việc, điều kiện thời gian nên Cơng ty phải tuyển ứng cử viên không đủ tiêu chuẩn lực, từ dẫn đến hậu như phải đào tạo lại, gây lãng phí khoản chi phí lớn - Thứ ba: Phương pháp tuyển mộ chưa đa dạng thể khơng thể thu hút ứng cử viên giỏi, kết tuyển dụng không mong đợi - Thứ tư: Việc kiểm tra sức khoẻ ứng cử viên chưa quan tâm mức Công ty vào giấy khám sức khoẻ ứng cử viên hồ sơ, mà thơng tin khơng xác dẫn đến tình trạng người lao động khơng có đủ sức khoẻ để thực tốt công việc 42 lOMoARcPSD|10804335 - Thứ năm: Những nhân viên tuyển dụng không đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Chủ yếu họ tự học hỏi rút kinh nghiệm cho thân qua trình làm việc cơng ty 3.2.3 Ngun nhân Cơng tác tuyển dụng cơng ty cịn nhiều bất cập số ngun nhân: - Thứ nhất: Cơng ty chưa có phận chun trách cơng tác tuyển dụng, tồn cơng tác nhân phịng Hành – Nhân đảm nhận nên hiệu công việc chưa cao - Thứ hai: Các tuyển dụng chưa thực tốt, Công ty không thường xuyên lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự, nhiều trường hợp có cơng việc phát sinh tiến hành tuyển gấp, dẫn đến tình trạng bị động, làm giảm khả thu hút nhân viên giỏi - Thứ ba: Việc xác định nguồn phương pháp tuyển mộ bị ràng buộc chi phí hạn hẹp, quy trình khám sức khoẻ cho người lao động chưa trọng - Thứ tư: Cơng ty chưa có chương trình đào tạo cho nhân viên Vì họ lúng túng nhiều thời gian để quen với công việc 43 lOMoARcPSD|10804335 PHẦN 4: XU HƯỚNG, TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA KIÊN AN VÀ KHUYẾN NGHỊ HOÀN THÀNH NGHIỆP VỤ THỰC TẬP TẠI CÔNG TY 4.1 Xu hướng, triển vọng phát triển Công ty Cổ phần Nhựa Kiên An đến năm 2025 Theo xu hướng phát triển giới, nghành trang trí nội ngoại thất ngày phát triển với vật liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường Nắm bắt xu hướng thị trường nước giới vào kết đạt năm trước mà cơng ty đề kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021 - 2025 Khi kế hoạch thơng qua, ban lãnh đạo tồn thể cán công nhân viên công ty nỗ lực, cố gắng tâm để hoàn thành kế hoạch đặt - Từ đến năm 2025, Công ty Cổ phần Nhựa Kiên An đẩy mạnh ưu tiên cho hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu, tập trung chủ yếu vào sản phẩm sàn vân đá cẩm thạch sàn nhựa khoá hèm SPC Dự kiến nâng sản lượng phực vụ cho xuất lên đến 60% - Tận dụng hội có nghành để mở rộng quy mô sản xuất, đến năm 2025, Cơng ty dự kiến đầu tư mở rộng thêm xưởng sản xuất sàn khố hèm SPC tạo cơng ăn việc làm cho 300 lao động - Tiếp tục mở rộng dãy sản phẩm có, quan tâm đến việc nâng cao mẫu mã, thiết kế sản phẩm phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực nội ngoại thất, cung cấp sản phẩm chất lượng cao, an toàn cho người sử dụng - Trong giai đoạn từ 2021 – 2025, mức tăng trưởng bình quân giá trị sản lượng hàng năm 15% đến 20%, mức gia tăng doanh thu dự kiến 1à 15%/năm mức gia tăng lợi nhuận 18%/năm 44 lOMoARcPSD|10804335 4.2 Khuyến nghị nhằm hồn thành cơng tác tuyển dụng biên chế nhân lực Công ty Cổ phần Nhựa Kiên An 4.2.1 Các giải pháp hồn thiện cơng tác tuyển dụng 4.2.1.1 Xác định nhu cầu nguồn nhân lực Công ty Công việc Công ty thực tốt, nhiên cơng tác phân tích cơng việc chưa thực hồn chỉnh Bản mơ tả công việc tiêu chuẩn chưa cụ thể, rõ ràng gây khó khăn cho việc tuyển chọn Trên thực tế, phận có nhu cầu tuyển dụng đưa yêu cầu nhân viên vị trí cơng việc, u cầu trình độ chun mơn, giới tính Những u cầu cần thiết chưa đủ để cơng ty tuyển dụng người cho công việc Trong thời gian tới đơn vị nên xây dựng cho mô tả công việc tiêu chuẩn công việc cách hồn thiện, chi tiết Bản mơ tả công việc bao gồm nội dụng: tên công việc, chức quyền hạn thực công việc, chế độ sách,…Cịn tiêu chuẩn cơng việc bao gồm nội dung: phẩm chất trình độ cá nhân, trình độ chun mơn, tay nghề, lực, tuổi tác, giới tính, tình trạng sức khỏe, kinh nghiệm,…Tùy cơng việc cụ thể mà có u cầu riêng Với cách giúp cho việc tuyển dụng xác phù hợp với cơng việc 4.2.1.2 Xây dựng kế hoạch chương trình chủ động cho cơng tác tuyển dụng Một hạn chế công ty nhiều công tác tuyển dụng nhân dựa nhu cầu phát sinh nên mang tính thụ động Với phương pháp tuyển dụng nhân dẫn đến tình trạng bị động việc thu hút ứng cử viên, nhu cầu gấp nên bước quy trình tuyển dụng diễn nhanh Trong thời gian ngắn nên chất lượng tuyển dụng bước không đảm bảo Những nhu cầu phát sinh mang tính chất cơng việc cơng ty khiến công ty không tiếp cận với nguồn tuyển dụng phong phú nhu cầu cơng ty không phù hợp với nguồn cung ứng lao động thị trường thời gian Ví dụ: vào tháng 7, tháng năm thời gian sinh viên trường nên cung lao động thị trường lớn, doanh ngiệp có chương trình kế hoạch chủ động hội để nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng 45 lOMoARcPSD|10804335 4.2.1.3 Đa dạng hoá nguồn tuyển dụng Trong thời gian vừa qua, công tác tuyển dụng Công ty Cổ phần Nhựa Kiên An có kết đáng khích lệ, đáp ứng nhu cầu lao động Công ty Song kết tuyển dụng chưa đạt hiệu mong muốn phần Công ty chưa tối đa hoá nguồn tuyển dụng, chưa thu hút đội ngũ nhân có chất lượng cao thị trường Vì thời gian tới Cơng ty cần mở rộng nguồn tuyển mộ để đạt hiệu tuyển dụng tối ưu Cụ thể:  Đối với nguồn bên trong: Công ty ưu tiên tuyển dụng nguồn nội nguồn có nhiều ưu điểm là: chi phí tuyển dụng thấp, ứng viên quen với môi trường làm việc Công ty nên khơng chi phí đào tạo lại Tuy nhiên nguồn có hạn chế là: tình trạng rập khn, máy móc cơng việc, tượng đố kị, đoàn kết nội Để khắc phục tình trạng này, Cơng ty cần làm tốt cơng tác giáo dục tư tưởng cho cán công nhân viên để họ có tâm lý thoải mái yên tâm cơng tác Để việc thun chuyển xác, công ty phải trọng vào việc lưu trữ thông tin cá nhân nhân viên hồ sơ nhân riêng biệt Đồng thời Công ty phải xây dựng hồ sơ phát triển nhân hồ sơ xếp lại nhân Đây nơi cung cấp thơng tin nhanh chóng xác cho lần công ty định thuyên chuyển, đề bạt từ nguồn nội - Trong hồ sơ nội cần có thơng tin cá nhân: sức khoẻ, tuổi tác, trình độ học vấn, chun mơn, khả đặc biệt có - Trong hồ sơ phát triển nhân bao gồm thông tin mức độ hồn thành cơng việc, thành tích đạt được, khả thăng tiến, lớp đào tạo qua,… - Hồ sơ xếp lại nhân trình bày dạng sơ đồ xếp lại nhân  Đối với nguồn bên Trong thời gian vừa qua, Ban lãnh đạo Công ty nhận thức ưu điểm việc tuyển dụng nhân từ nguồn bên có cố gắng việc tuyển chọn lao động từ nguồn Song thực tế, tuyển dụng từ nguồn bên ngồi cơng ty chủ yếu dựa vào giới thiệu người quen, nhân viên Cơng ty, qua trang mạng xã hội dẫn đến hạn chế số lượng chất lượng ứng cử viên 46 lOMoARcPSD|10804335 tham gia tuyển dụng Vì vậy, muốn có nhân viên tốt khai thác từ nguồn bên cạnh nguồn tuyển dụng có cơng ty cần phải đa dạng hóa nguồn tuyển dụng Ví dụ như: - Tuyển dụng thông qua việc tiếp nhận sinh viên thực tập vào làm việc thức Cơng ty tuyển dụng sở đào tạo trường đại học, cao đẳng trung học chuyên nghiệp để tuyển ứng cử viên xuất sắc trường Các sinh viên, học sinh trường thường đào tạo bản, khoa học có hệ thống Mặc dù học chưa đủ kinh nghiệm để làm việc họ lại có sức trẻ, nhiệt tình, động, sáng tạo, tinh thần ham học hỏi cầu tiến, khả thích nghi nhanh chóng với thay đổi môi trường - Tuyển dụng thông qua trung tâm giới thiệu việc làm Tuy nhiên công ty cần ý tuyển dụng từ nguồn cơng ty cần có biện pháp kiểm tra chặt chẽ kĩ lưỡng chất lượng ứng viên giới thiệu - Ngồi Cơng ty cịn thơng báo tuyển dụng báo, đài, tivi… để thu hút nhiều ứng cử viên 4.2.1.3 Bổ sung thêm bước khám sức khoẻ cho người lao động Đây công việc quan trọng cần thiết q trình tuyển mà Cơng ty trọng Để đảm bảo cho cơng tác tuyển dụng có đủ trình độ, kiến thức chuyên môn đủ sức khỏe để làm việc cơng ty nên cho khám sức khỏe trước có định tuyển ứng viên vào cơng ty Có kết tuyển dụng đạt hiệu cao sát thực Công ty cần thuê có đội ngũ bác sĩ để tổ chức kiểm tra sức khỏe cho ứng viên chăm sóc sức khoẻ công nhân viên Công ty Những ứng viên vượt qua vòng vấn đảm bảo mặt sức khoẻ tham gia thử việc 4.2.1.4 Hoạt động định hướng nhân viên cần có kế hoạch rõ ràng, cụ thể Các phận, phòng ban có nhu cầu tuyển dụng cần xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển nhân viên nhằm giúp họ dễ dàng hồ nhập với mơi trường làm việc có nhìn tổng qt cơng việc Khi nhân viên vào cần có văn mơ tả cụ thể công việc mà họ cần làm giúp cho họ biết phải làm cơng việc 47 lOMoARcPSD|10804335 làm Điều giúp họ không cảm thấy lúng túng bỡ ngỡ với công việc Công ty cần theo dõi sát cần xem xét, bố trí nhân viên có kinh nghiệm để bao ban, kèm cặp nhân viên Những người phân công hướng dẫn cần thực nhiệt tình giúp đỡ nhân viên việc làm quen với công việc, giúp họ tự tin vào khả Cần tránh trường hợp nhân viên cũ thờ ơ, ma cũ bắt nạt ma Có nhân viên mới khơng bị bỡ ngỡ chán nản môi trường làm việc hiệu công việc đảm bảo 4.2.2 Các giải pháp hồn thiện cơng tác biên chế lao động 4.2.2.1 Tổ chức, xếp lại lao động Nhân lực công ty chủ yếu lao động trực tiếp, lẽ điểm hợp lý cấu lao động, nhiên cấu lao động gián tiếp lao động trực tiếp thừa thiếu Do đó, theo em cơng ty cần nhanh chóng đào tạo cho cán chuyên trách quản lý nguồn nhân lực đồng thời công ty cần nghiên cứu bố trí xếp lại số lao động có cho phù hợp với khả năng, cơng việc người Thứ nữa, cần kiên loại người khơng có đủ lực, trình độ sức khỏe, người có phẩm chất đạo đức kém, không chấp hành nội quy quy chế công ty đề ra; cách chấm dứt hợp đồng, cho nghỉ hẳn chuyển vị trí cơng tác… 4.2.2.2 Tạo môi trường điều kiện làm việc thuận lợi cho cán công nhân viên: Nhiều nghiên cứu môi trường làm việc nhân tố có tác động tích cực đến động lực lao động Do vậy, việc cải thiện môi trường làm việc tốt ( an toàn, sẽ, thân thiện, trang thiết bị đầy đủ, văn hố Cơng ty Cổ phần Nhựa Kiên An tốt, quy định lao động công minh) tạo điều kiện gia tăng động lực lao động Nhằm nâng cao hiệu làm việc hạn chế tình trạng bỏ việc, Công ty cần tạo môi trường làm việc thuận lợi để người lao động an tâm làm việc như: xử lý bụi tiếng ồn nơi làm việc, phòng làm việc phải dọn dẹp thường xuyên, gọn gàng sẽ, trồng thêm nhiều xanh làm thống mát khơng khí,… + Cung cấp đầy đủ dụng cụ làm việc, thiết bị bảo hộ cho người lao động Hướng dẫn, kiểm tra thực an toàn lao động bảo hộ lao động phải thực cách thường xuyên chu đáo 48 lOMoARcPSD|10804335 + Đẩy mạnh phong trào tập thể thi đua văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao… Cơng ty tổ chức thi như: chạy bộ, bóng chuyền, thi đua văn nghệ lễ lớn 30/4, 1/5, 2/9… Các hoạt động khơng giúp người lao động có hội rèn luyện sức khoẻ mà sở để họ có hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau, tạo tinh thần đoàn kết thành viên phận Công ty + Cơng tác chăm sóc sức khoẻ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chế độ nghỉ phép, nghỉ dưỡng, du lịch, đoàn hội cần ý quan tâm nhiều 4.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng biên chế nhân lực 4.3.1 Đối với Nhà nước nghành vật liệu trang trí Trong q trình phát triển doanh nghiệp Nhà nước có vai trị quan trọng việc đưa điều luật như: luật doanh nghiệp, luật lao động, luật thương mại…Các điều luật ảnh hưởng không nhỏ tới doanh nghiệp doanh nghiệp hoạt động khuôn khổ luật pháp Qua nghiên cứu đề tài em thấy can thiệp tích cực Nhà nước giúp doanh nghiệp tốt việc tìm nguồn, tuyển chọn sử dụng lao động - Nhà nước nên hoàn thiện luật mình: luật lao động, sách lương bổng, thuế thu nhập để đảm bảo cơng cho người lao động tránh tình trạng giá tăng nhanh mà tiền lương không theo kịp, gây ảnh hưởng xấu đến đời sống người lao động, lao động làm việc nhà nước - Nhà nước nên quan tâm đến giáo dục: Điều góp phần làm tăng khả thực cơng việc người lao động Khi trình độ lực lượng lao động nâng cao có cấu trình độ hợp lý tránh tình trạng “thừa thầy thiếu thợ” nay, tránh tình trạng làm trái ngành phổ biến sinh viên tốt nghiệp Khi không làm ngành nghề việc thực cơng việc khó khăn doanh nghiệp nhiều chi phí cho đào tạo, nhân viên phải thời gian dài quen công việc Do đó, việc mở thêm nhiều trung tâm dạy nghề, trường đào tạo nghề chuyên sâu thu hút nhiều học sinh tham gia, điều giúp cấu lao động hợp lý hơn, giảm số lao động khơng có trình độ 49 lOMoARcPSD|10804335 - Nhà nước nên quản lý chặt chẽ trung tâm giới thiệu việc làm: Để trung tâm thực cầu nối người lao động doanh nghiệp, doanh nghiệp cần lao động người lao động cần việc làm liên hệ với trung tâm mà không cần lo lắng tượng trung tâm “ma” Bởi trung tâm hoạt động lĩnh vực môi giới việc làm nhiều, có nhiều trung tâm đáng tin cậy có trung tâm chuyên lừa đảo Vì vậy, quan Nhà nước cần tìm hiểu kiểm soát trung tâm trình cấp phép hoạt động - Nhà nước cần nâng cao hệ thống giáo dục đào tạo để nâng cao dân trí, nâng cao ý thức xã hội, đồng thời cung cấp cho xã hội đặc biệt doanh nghiệp lao động có lực thực Để đảm bảo điều phải nâng cao hệ thống giáo dục sở vật chất đội ngũ giáo viên nhằm đào tạo người chất lượng chuyên mơn kiến thức Nhà nước cần có sách hỗ trợ sinh viên tiếp xúc với thực tế công ty từ năm thứ ba để sớm làm quen với thực tế, để sau tốt nghiệp trường họ khơng lúng túng dễ dàng tiếp thu công việc 4.3.2 Đối với Công ty Cổ phần Nhựa Kiên An Đối với doanh nghiệp sản xuất yếu tố người lao động quan trọng tay nghề cơng nhân có liên quan đến chất lượng sản phẩm, uy tín doanh nghiệp tương lai Công ty cần quan tâm đầu tư thỏa đáng tài lực nhân lực cho hoạt động tuyển dụng, cơng ty có đội ngũ lao động hành nghề tận tụy với công việc chắn điều kiên thuận lợi thúc đẩy công tác sản xuất kinh doanh công ty Cơng ty cần hồn thiện sách đãi ngộ, sách lương, thưởng, bảo hiểm… để thu hút nhiều lao động có trình độ tay nghề cao Ngồi đáp ứng lợi ích kinh tế cho người lao động, công ty nên làm thỏa mãn lợi ích tinh thần họ để thu hút giữ chân nhân tài, xây dựng mơi trường làm việc văn phịng chun nghiệp bố trí nơi làm việc tiện nghi, thống mát, sẽ; cải thiện môi trường làm việc nhà xưởng, cung cấp đầy đủ trang phục bảo hộ đồng phục cho công nhân trực tiếp sản xuất; tạo khơng khí gần gũi, thoải mái cho nhân viên, tăng cường tiếp xúc giao lưu tăng cường phản hồi hai phía nhà quản lý nhân viên 50 lOMoARcPSD|10804335 PHẦN 5: KẾT LUẬN Tuyển dụng biên chế nhân lực hoạt động quản trị nhân lực góp phần quan trọng vào việc phát triển nguồn nhân lực số lượng chất lượng Nếu kế hoạch hoá nguồn nhân lực số người vào công việc cịn trống tuyển dụng có tác dụng tìm kiếm lựa chọn người có đủ điều kiện vào chỗ trống Cùng với phát triển khoa học kỹ thuật, dây chuyền cơng nghệ, máy móc thiết bị ngày đại, đòi hỏi người ngày phải nâng cao trình độ chun mơn, kĩ năng, kinh nghiệm… để phù hợp với tính chất cơng việc Muốn vậy, trước hết phải tuyển người, việc, thời điểm Do vậy, khơng ngừng hồn thiện, nâng cao hiệu công tác tuyển dụng, biên chế nhân lực đòi hỏi cấp thiết đặt cho nhà quản trị nhân lực Qua trình thực tập Công ty Cổ phần Nhựa Kiên An, nắm bắt đặc điểm, thực trạng với hạn chế, vướng mắc công tác tuyển dụng Công ty, em mạnh dạn đưa số biện pháp nhằm hoạn thiện công tác tuyển dụng biên chế nhân lực cho Cơng ty góp phần nâng cao nâng cao suất, chất lượng đội ngũ lao động Cơng ty Em mong với đóng góp viết phần giúp cho Cơng ty biết điều cần thiết công tác quản trị nguồn nhân lực nói chung cơng tác tuyển dụng, biên chế nhân lực nói riêng, từ Cơng ty ngày phát triển nâng cao vị thị trường Trong trình thực tập viết báo cáo, trình độ khả hạn chế, thời gian nghiên cứu chưa sâu nên nghiệp vụ khó tránh khỏi thiếu sót, số giải pháp số chưa hợp lý xác Chính em mong nhận đóng góp, sửa chữa, bổ sung thầy, cô giáo để báo cáo thực tập em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn 51 lOMoARcPSD|10804335 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo kết kinh doanh Công ty Cổ phần Nhựa Kiên An giai đoạn 2016 – 2020 Báo cáo kết tuyển dụng nhân Công ty Cổ phần Nhựa Kiên An giai đoạn 2016 – 2020 Báo cáo tình hình nhân Cơng ty Cổ phần Nhựa Kiên An giai đoạn 2016 - 2020 http://kienanplastic.com ThS Nguyễn Văn Điềm, PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân (2011), Giáo trình Quản trị nhân lực, Nhà xuất Lao động – Xã hội TS Trần Xuân Cầu, TS Mai Quốc Chánh (2008), Giáo trình nguồn nhân lực, Nhà xuất Lao động – Xã hội 52 ... lOMoARcPSD|10804335 PHẦN 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ BIÊN CHẾ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA KIÊN AN 3.1 Thực trạng hoạt động tuyển dụng biên chế nhân lực công ty Cổ phần Nhựa Kiên An 3.1.1... gian: Công ty Cổ phần Nhựa Kiên An lOMoARcPSD|10804335 Kết cấu báo cáo Kết cấu báo cáo gồm phần: Phần 1: Mở đầu Phần 2: Giới thiệu Công ty Cổ phần Nhựa Kiên An Phần 3: Thực trạng công tác tuyển. .. công tác tuyển dụng biên chế nhân lực doanh nghiệp  Bộ phận thực hiện: Hiện tại, công tác tuyển dụng biên chế nhân Công ty Cổ phần Nhựa Kiên An Phịng Hành – Nhân đảm nhiệm  Thời gian Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tuyển chọn và biên chế nhân lực tại công ty cổ phần nhựa kiên an ,