0

Đồ án khoa cơ điện, điện tử, đại học lạc hồng (51)

19 5 0
  • Đồ án khoa cơ điện, điện tử, đại học lạc hồng (51)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 16:46

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Biên soạn giáo trình động SANTAFE GVHD: Thầy Phạm Công Sơn SVTH: Nguyễn Thanh Quý Trần Tấn Thi Nội dung Tổng quan Cơ sở lí thuyết Xây dựng giáo trình Kết luận Tổng quan Lý chọn đề tài ⮚ Hiện chưa có giáo trình cụ thể cho động SANTAFE ⮚ Tài liệu tiếng anh khó hiểu, sinh viên khó tiếp cận ⮚ Cần có giáo trình phù hợp với chương trình giảng dạy ⮚ Tiết kiệm thời gian cho giảng viên sinh viên Mục tiêu đề tài hướng đến - Hỗ trợ giảng viên, sinh viên giảng dạy học tập - Giáo trình giảng phục vụ cho việc giảng dạy giảng viên việc học, nghiên cứu sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô - Tạo công cụ chấm điểm minh bạch, đánh giá sát lực sinh viên 2 Cơ sở lí thuyết Tổng quan giải pháp -Phương pháp thực : • Tổng hợp thu thập liệu động SANTAFE số liệu khác ngành ô tơ • Xây dựng giáo trình tảng tài liệu tiếng anh hãng Hyundai • Phát triển, thực nghiệm hoạt động thử nghiệm giáo trình giảng 3 Xây dựng giáo trình Các bước xây dựng giáo trình Lên ý tưởng thiết kế giáo trình Thu thập liệu động SANTAFE Xây dựng giáo trình, mục tiêu, phiếu đánh giá Cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung Thực nghiệm khắc phục sai sót Nội dung giáo trình ⊹ Cảm biến nhiệt độ nước làm mát ⊹ Cảm biến nhiên liệu ⊹ Cảm biết áp suất nhiên liệu ⊹ Cảm biến lưu lượng khí nạp ⊹ Mạch kim phun ⊹ Cảm biến vị trí bàn đạp ga ⊹ Bộ điều biến chân khơng VGT 10 Kỹ an tồn - 3S/5S Lúc trước thầy cô dẫn theo phương pháp truyền miệng, chưa có quy chuẩn rõ ràng, tình cụ thể Giúp cho sinh viên hiểu tầm quan trọng việc thực tốt vệ sinh an toàn lao động quy chuẩn q trình học tập, rèn luyện giúp tạo thói quen tốt cho sinh viên làm sau Bảng quy ước Giải nghĩa từ viết tắt, ký hiệu chuẩn theo tài liệu hãng Giúp sinh viên làm quen hiểu rõ Quy trình chẩn đốn chi tiết, dễ hiểu, thực tế Trang chấm điểm Trang sơ đồ mạch điện giắc cắm Kết luận Kết đạt • Thiết thực, hữu dụng, cần thiết • Khi sử dụng giáo trình làm cho hiệu giảng dạy giảng viên khả tiếp thu sinh viên nâng cao • Hiệu quả, dễ hiểu giúp sinh viên làm quen dễ bắt nhịp làm trải nghiệp thực tế Hướng phát triển giải pháp Cuối cùng, chúng em mong muốn sau có nhiều trường đại học, cao đẳng có hướng phát triển rộng hơn, có thêm nhiều trang thiết bị để sinh viên có hội tìm tịi, nghiên cứu thực tế đồng thời kích thích óc sáng tạo, động tuổi trẻ để ngày nâng cao hiệu giáo dục, tạo động lực phát triển kinh tế vững mạnh You can find me at: https://www.facebook.com/spiderquy thanhquy15092000@gmail.com Thanks! Cảm ơn thầy cô lắng nghe! ... sau có nhiều trường đại học, cao đẳng có hướng phát triển rộng hơn, có thêm nhiều trang thiết bị để sinh viên có hội tìm tịi, nghiên cứu thực tế đồng thời kích thích óc sáng tạo, động tuổi trẻ... viên giảng dạy học tập - Giáo trình giảng phục vụ cho việc giảng dạy giảng viên việc học, nghiên cứu sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô - Tạo công cụ chấm điểm minh bạch, đánh giá sát lực... viên làm quen hiểu rõ Quy trình chẩn đốn chi tiết, dễ hiểu, thực tế Trang chấm điểm Trang sơ đồ mạch điện giắc cắm Kết luận Kết đạt • Thiết thực, hữu dụng, cần thiết • Khi sử dụng giáo trình làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án khoa cơ điện, điện tử, đại học lạc hồng (51) ,