0

Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập môn tiếng anh của học sinh lớp 12 ở tỉnh gia lai

96 5 0
  • Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập môn tiếng anh của học sinh lớp 12 ở tỉnh gia lai

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 15:39

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC VÕ THỊ HUYỀN PHÂN TÍCH MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TIẾNG ANH CỦA HỌC SINH LỚP 12 Ở TỈNH GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2021 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC VÕ THỊ HUYỀN PHÂN TÍCH MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TIẾNG ANH CỦA HỌC SINH LỚP 12 Ở TỈNH GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC MÃ SỐ: 8140115.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS VŨ TRỌNG LƯỠNG HÀ NỘI - 2021 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, tác giả xin gửi lời cảm ơn tới: - Quý thầy cô tham gia giảng dạy lớp cao học chuyên ngành Đo lường & Đánh giá 2019 trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN - Đặc biệt, cảm ơn PGS.TS.Vũ Trọng Lưỡng – người trực tiếp hướng dẫn, TS Lê Thái Hưng, TS.Tăng Thị Thùy có góp ý đầy thiết thực cho tơi trình thực luận văn - Cảm ơn anh chị em đồng nghiệp, thầy trò trường THPT Lê Lợi, Phan Bội Châu, Huỳnh Thúc Kháng, Lê Hồng Phong, Mạc Đĩnh Chi, PTDTNT tỉnh Gia Lai giúp đỡ tơi q trình điều tra khảo sát - Cuối cùng, cảm ơn gia đình, người thân động viên, cảm ơn bạn lớp hỗ trợ tơi để hồn thành luận văn i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DTTS: Dân tộc thiểu số KQHT: Kết học tập L2: Ngôn ngữ thứ hai người (Second Language) NT: Nông thôn PP: Phương pháp TA: Tiếng Anh THPT: Trung học phổ thông TP: Thành phố ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ii MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Mục đích nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Cấu trúc luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN 1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu Cơ sở lý thuyết 17 1.2.1 Các học thuyết học tập 17 1.2.1.1 Thuyết hành vi 18 1.2.1.2 Thuyết nhận thức 18 1.2.1.3 Thuyết kiến tạo 20 1.2.1.4 Thuyết nhân văn 22 1.2.2 Kết học tập 23 1.2.3 Đặc điểm môn tiếng Anh 23 1.2.4 Chuẩn đầu tiếng Anh học sinh THPT 24 1.2.5 Một số mơ hình xác định yếu tố ảnh hưởng đến KQHT 25 1.2.6 Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết học tập môn tiếng Anh 26 1.2.6.1 Động lực học tập môn tiếng Anh 26 1.2.6.2 Chiến lược học tập ngoại ngữ (ngôn ngữ thứ hai) 28 1.2.6.3 Niềm tin vào (năng lực) thân 29 1.2.6.4 Thái độ với việc học tiếng Anh 30 1.2.6.5 Lo lắng môn tiếng Anh 31 1.3 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết đề xuất 33 Tiểu kết chương 36 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 2.1 Phương pháp thiết kế nghiên cứu 37 2.2 Quy trình nghiên cứu 37 2.3 Xây dựng công cụ nghiên cứu 38 2.3.1 Tổng thể Mẫu nghiên cứu 38 2.3.1.1 Tổng thể mẫu 38 2.3.1.2 Phương pháp chọn mẫu 38 2.3.1.3 Cỡ mẫu 39 Bảng 2.3.1 Bảng phân phối mẫu tham gia khảo sát 40 2.3.2 Công cụ nghiên cứu 40 2.3.3 Định nghĩa biến nghiên cứu 41 2.3.4 Đánh giá độ tin cậy thang đo 46 2.3.5 Đánh giá độ giá trị thang đo 47 2.4 Thu thập liệu 50 2.5 Xử lý liệu 50 Tiểu kết chương 50 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 52 3.1 Thống kê mô tả 52 3.1.1 Giới thiệu mẫu nghiên cứu 52 3.1.2 Thống kê mô tả kết học tập môn tiếng Anh 53 3.1.3 Thống kê mô tả nhân tố 53 3.2 Kiểm định mơ hình lý thuyết 55 3.2.1 Mối tương quan nhân tố 55 3.2.2 Ảnh hưởng nhân tố đến kết học tập môn tiếng Anh 56 3.3 Kiểm định giả thuyết phụ với biến kiểm soát 58 3.4 Kiểm định khác biệt KQHT nhóm học sinh có học thêm khơng học thêm môn tiếng Anh 64 3.4.1 Kiểm định giả thuyết 64 3.4.2 Phân tích One way ANOVA 65 Tiểu kết chương 67 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 PHỤ LỤC 79 MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Hội nhập quốc tế xu tất yếu quốc gia bối cảnh tồn cầu hóa nay, ảnh hưởng mạnh mẽ đến phát triển quốc gia nhiều lĩnh vực kinh tế, giáo dục, Tuy nhiên trình hội nhập diễn gặp phải rào cản lớn, có ngôn ngữ Sự yếu hay không thông thạo ngơn ngữ quốc tế dẫn đến thiệt thịi quan hệ ngoại giao hội hợp tác Có thể coi ngoại ngữ cơng cụ giúp giáo dục nước có hội học hỏi, tiếp xúc, kế thừa thành tựu giáo dục giới, qua để bổ sung cải tiến chất lượng giáo dục quốc gia Cho đến nay, Tiếng Anh xem ngôn ngữ quốc tế sử dụng phổ biến giới Chính vậy, việc dạy học ngoại ngữ Đảng Nhà nước ta quan tâm Điều thể rõ sách thúc đẩy nâng cao chất lượng ngoại ngữ nước việc thiết lập môn ngoại ngữ - Tiếng Anh làm môn học bắt buộc hệ thống giáo dục cấp, điển gần Quyết định số 2658/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng năm 2018 Bộ giáo dục đào tạo việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án dạy học ngoại ngữ hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 – 2025, có hướng dẫn xây dựng thực lộ trình triển khai chương trình tiếng Anh hệ 10 năm (lớp – 12) từ năm 2017 – 2025 Việc thông thạo ngoại ngữ khơng giúp cá nhân dễ dàng tiếp cận kho tri thức nhân loại, mà làm tự tin sống, tạo dựng thêm nhiều mối quan hệ Bên cạnh đó, người sở hữu khả ngoại ngữ tốt thuận tiện cho việc du lịch hay du học cịn thúc đẩy nghiệp, có hội thăng tiến cao Trước bối cảnh kinh tế mở cửa hội nhập, ngày có nhiều doanh nghiệp nước đầu tư vào thị trường Việt Nam đem theo nhiều hội việc làm cho lao động trẻ nước Chính vậy, hệ trẻ nước cần phải nâng cao kỹ ngoại ngữ để tiếp cận hội việc làm với mức thu nhập cao Học sinh lớp 12, giai đoạn định hướng nghề nghiệp nguồn nhân lực tương lai đất nước Vì vậy, em cần có nhận thức đắn vai trò tầm quan trọng tiếng Anh phát triển tương lai thân để từ có thái độ tích cực động lực học tập, nâng cao tiếng Anh cho Tuy nhiên, ngoại ngữ vốn khơng phải ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ nên việc học ngoại ngữ chắn gặp khơng yếu tố gây khó khăn, cản trở bên cạnh khó khăn chung môn học khác, làm ảnh hưởng đến kết học tập học sinh Gia Lai tỉnh miền núi nằm phía bắc Tây Nguyên với nhiều dân tộc khác sinh sống, lượng người dân số thiểu số chiếm 40% dân số toàn tỉnh Những năm gần đây, nhiều tỉnh thành nước, thực tế tỉnh Gia Lai cho thấy kết thi Ngoại ngữ học sinh kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia mức trung bình trung bình Xuất phát từ thực tiễn đó, chúng tơi chọn đề tài “Phân tích số yếu tố ảnh hưởng đến kết học tập môn Tiếng Anh học sinh lớp 12 tỉnh Gia Lai” Kết nghiên cứu hi vọng giúp cho nhà trường đánh giá số yếu tố tác động đến kết học tập Tiếng Anh học sinh trường mình, qua có giải pháp để phát huy yếu tố tích cực, hạn chế yếu tố tiêu cực, từ giúp nâng cao chất lượng học tập mơn Tiếng Anh cho học sinh, nâng cao thương hiệu cho nhà trường Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu hướng tới việc phân tích số yếu tố ảnh hưởng đến kết học tập môn Tiếng Anh học sinh lớp 12 tỉnh Gia Lai Ngoài ra, nghiên cứu kiểm định khác biệt ảnh hưởng biến kiểm sốt: giới tính, dân tộc, nơi cu trú lên yếu tố ảnh hưởng đến kết học tập môn Tiếng Anh học sinh Cuối cùng, nghiên cứu điều tra liệu yếu tố học thêm có ảnh hưởng đến kết học tập môn tiếng Anh học sinh hay không Câu hỏi nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu, đề tài tập trung trả lời câu hỏi: - Trong yếu tố đưa vào mơ hình nghiên cứu đề xuất, yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất? - Cấc biến kiểm sốt: giới tính, dân tộc, nơi cư trú có ảnh hưởng đến yếu tố ảnh hưởng đến kết học tập học sinh hay khơng? - Yếu tố học thêm có ảnh hưởng đến kết học tập môn tiếng Anh học sinh hay không? Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng thông qua khảo sát đối tượng học sinh lớp 12 chưa tốt nghiệp Trung học phổ thông tỉnh Gia Lai bảng hỏi Kết khảo sát xử lý phần mềm SPSS 25 4.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Phương pháp nghiên cứu tài liệu kết hợp phương pháp tổng hợp, phân tích: tác giả thu thập tài liệu, báo, nghiên cứu liên quan đến yếu tố ảnh hưởng đến kết học tập nói chung mơn Tiếng Anh nói riêng Trên sở đó, kế thừa kết để làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu 4.2 Nhóm phương pháp thực nghiệm ✓ Phương pháp điều tra bảng hỏi: thiết kế công cụ bảng hỏi để nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố đến kết học tập môn Tiếng Anh học sinh lớp 12 tỉnh Gia Lai ✓ Phương pháp thống kê toán học: Dựa kết thu từ bảng hỏi tác giả xử lý phần mềm hỗ trợ để đánh giá mức độ ảnh hưởng số yếu tố tới kết học tập môn Tiếng Anh học sinh lớp 12 tỉnh Gia Lai Khách thể đối tượng nghiên cứu Khách thể nghiên cứu: học sinh lớp 12 tỉnh Gia Lai Đối tượng nghiên cứu: số yếu tố ảnh hưởng đến kết học tập môn Tiếng Anh học sinh Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu ảnh hưởng số yếu tố ảnh hưởng đến kết học tập môn Tiếng Anh học sinh lớp 12 tỉnh Gia Lai Biến phụ thuộc kết học tập môn Tiếng Anh đo lường thông qua kết thi THPT Quốc gia năm 2021 môn tiếng Anh học sinh Thời gian triển khai nghiên cứu: nghiên cứu 12 tháng từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 11 năm 2021 Cấu trúc luận văn Mở đầu Chương I Cơ sơ lí luận tổng quan Chương II Phương pháp nghiên cứu Chương III Kết nghiên cứu Kết luận khuyến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục [23] Yousef Tahaineh, Hana Daana, Jordaian Undergraduates’ Motivations and Attitudes towards Learning English in EFL Context, International Review of Social Sciences and Humanities, 2013 [24] Amal Ali Alkaff, Students’ Attitudes and Perceptions towards Learning English, Arap World English Jounal, 2013 [25] Mehmet Nuri Gomleksiz, An evaluation of students’ attitudes toward English language learning in term of several variables, Procedia Social and Behavioral Scienses 9, 2010 [26] Riffat-un-Nisa Awan cộng sự, An Investigation of Foreign Language classroom anxiety and its relationship with students’s achievement, Journal of College Teaching & Learning, 2010 [27] Zafar Iqbal Khattak cộng sự, An Investigation into the Cause of English Language Learning Anxiety in Students at AWKUM1, Procedia Social and Behavioral Sciences 15, 2011 [28] Jingjing Cui, Research on High School Students’ English Learning Anxiety, Jounal of Language Teaching and Research, 2011 [29] Ibrahim Naser Oteir, Abdullah Nijr Al-Otaibi, Foreign Language Anxiety: A Systematic Review, Arab World English Jounal (AWEJ), 2019 [30] Lou Han, Foreign Language Anxiety: Past and Future, Chinese Journal of Applied Linguistics (Quarterly), 2013 [31] Mostafa Amiri cộng sự, The Relationship between English Learning Anxiety and the Students’ Achievement on Examinations, Journal of language Teaching and Research, 2015 [32] Horwitz, Horwtiz Cope, Foreign Language Classroom Axniety, The Modern Language Journal, 1986 76 [33] Afifah cộng sự, Student’s self-efficacy in Learning English, 2019 [34] Raoofi cộng sự, Self-efficacy in Second/Foreignn Language Learning Contexts, English Language Teaching, 2012 [35] Zhu cộng sự, The relationship between English self-efficacy and English language performance among Chinese University students, European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 2020 [36] Sudkanung Naruponjirakul, Exploring the English Self-Efficacy of L2 Graduate Students [37] Meera Jumana, Self-Efficacy and academic performance in English, Original Scientific paper, 2015 [40] Fitria Aprilia, English Empower, 2016 [41] Maita Andini, The language attitude of Senior high school students towards English language and its relationship with their academic achievement, 2018 [43] Cheng-Chang Tsai, I- Cheng Chang, The Study on Motivation and Anxiety of English Learning of Students at a Taiwan Tchnical University, International Journal of English Language Teaching, 2013 [45] Fera Fernanda, The effect of English Extra class on Student’s reading Achievement, Thesis, 2019 III Trang web [16] https://positivepsychology.com/motivation-education/ truy cập ngày 16/3/2021 [38] https://trangtamly.blog/2019/10/03/tai-sao-ta-can-tin-vao-nang-luc-cuaban-than-self-efficacy/ [46] https://www.phoenix.edu/blog/educational-learning-theories.html 77 [47] https://www.wgu.edu/blog/five-educational-learningtheories2005.html#close 78 PHỤ LỤC Phục lục 1: Khảo sát số yếu tố ảnh hưởng đến kết học tập môn tiếng Anh học sinh PHIẾU KHẢO SÁT DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 12 Thân chào bạn! Với mục đích phân tích số yếu tố ảnh hưởng đến kết học tập môn tiếng Anh học sinh lớp 12 tỉnh Gia Lai, xây dựng phiếu khảo sát mong muốn nhận giúp đỡ bạn cách trả lời câu hỏi cách trung thực Tất thông tin (kể câu trả lời) phiếu khảo sát bảo mật, phục vụ cho mục đích khảo sát Kết khảo sát giúp cho giáo viên dạy tiếng Anh nhà trường có kế hoạch, chiến lược giảng dạy phù hợp để phát huy yếu tố tích cực, hạn chế yếu tố tiêu cực ảnh hưởng đến kết học tập tiếng Anh học sinh, góp phần làm tăng chất lượng học tập môn tiếng Anh cho học sinh trường Nếu bạn đồng ý tham gia khảo sát này, nghĩa bạn đồng ý cho sử dụng điểm thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh bạn Nếu thực phiếu khảo sát này, bạn vui lịng đánh dấu X vào vng  bên cạnh “Tôi hợp tác” gửi lại phiếu khảo sát cho  Tôi hợp tác Trân trọng cảm ơn! I THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên: Ngày sinh: .Nam  Nữ  Dân tộc: Là học sinh trường THPT: Ngồi học tiếng Anh lớp, bạn có học thêm tiếng Anh bên (gia sư dạy kèm nhà, học thêm trung tâm ngoại ngữ, giáo viên dạy thêm bên ngoài, …) khơng? Có  Khơng  Nếu câu trả lời bạn Không, bạn bỏ qua câu số 5 Mỗi tuần, bạn học thêm tiếng Anh bên ngồi giờ? Khoảng .giờ Trung bình ngày, bạn dành cho việc học tiếng Anh? Khoảng ……giờ II NỘI DUNG KHẢO SÁT Phần hỏi yếu tố ảnh hưởng đến kết học tập môn tiếng Anh học sinh Với ý kiến yếu tố, bạn khoanh trịn vào số thích hợp với lựa chọn Niềm tin lực tiếng Anh thân Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý phần Phân vân Đồng ý phần Hoàn toàn đồng ý 5 5 5 Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý phần Phân vân Đồng ý phần Hoàn toàn đồng ý 5 5 5 5 5 Em hiểu chương trình Tivi người nước ngồi tiếng Anh Em sử dụng tiếng Anh cách trôi chảy Trình độ nghe tiếng Anh em tốt Em nói chuyện với bạn chủ đề tiếng Anh Em giải tập tiếng Anh khó cách dễ dàng Em giao tiếp với người nước tiếng Anh Chiến lược học tiếng Anh A Chiến lược ghi nhớ Em sử dụng từ/ cụm từ tiếng Anh học câu để nhớ chúng Em thực hành từ tiếng Anh Em xem lại học tiếng Anh thường xuyên B Chiến lược nhận thức Em nói viết từ tiếng Anh nhiều lần cho nhớ Em luyện âm từ/ cụm từ tiếng Anh học Em xem chương trình truyền hình xem phim nói tiếng Anh C Chiến lược bồi thường (bù đắp) Để hiểu từ không quen thuộc, em đoán Em cố gắng đoán xem người nói tiếng Anh Nếu em ngĩ từ tiếng Anh, em sử dụng từ cụm từ có nghĩa tương tự D Chiến lược siêu nhận thức 10 Em nhận lỗi tiếng Anh sử dụng thơng tin để giúp em làm tốt lần sau 11 Em lên kế hoạch cho để có đủ thời gian học tiếng Anh 5 14 Em tự thưởng cho phần thưởng em làm tốt môn tiếng Anh 15 Em để ý xem có căng thẳng hay lo lắng học sử dụng tiếng Anh hay không 16 Nếu em khơng hiểu điều tiếng Anh, em yêu cầu người nói chậm lại nói lại 17 Em nhờ người (người xứ nói tiếng Anh giỏi) sửa lỗi cho em nói chuyện tiếng Anh 5 Hoàn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý phần Phân vân Đồng ý phần Hoàn toàn đồng ý 5 5 5 5 12 Em tìm kiếm hội để đọc tiếng Anh nhiều tốt E Chiến lược tình cảm 13 Em khuyến khích thân nói tiếng Anh em sợ mắc lỗi F Chiến lược xã hội 18 Em thực hành nói tiếng Anh với người khác (bạn học, ba mẹ, …) Động lực học tiếng Anh A Động lực bên (động lực tích hợp) Học tiếng Anh cần thiết cho phát triển nhân Em học tiếng Anh để cải thiện kỹ tiếng Anh Học tiếng Anh cho phép em cảm thấy thoải mái (tự tin) giao tiếp với người nói tiếng Anh Em học tiếng Anh đơn giản em thích tiếng Anh B Động lực bên ngồi (động lực công cụ) Tiếng Anh quan trọng cho nghiệp tương lai em Em học tiếng Anh em muốn làm tốt kiểm tra Học tiếng Anh quan trọng em người khác tơn trọng em nhiều em giỏi tiếng Anh Em học tiếng Anh để làm hài lịng gia đình Thái độ việc học tiếng Anh Hồn tồn khơng đồng ý Không đồng ý phần Phân vân Đồng ý phần Hoàn toàn đồng ý 5 5 5 5 Hồn tồn khơng đồng ý Không đồng ý phần Phân vân Đồng ý phần Hoàn toàn đồng ý A Thái độ tích cực Em nỗ lực nhiều việc học tiếng Anh Em thấy việc học tiếng Anh thú vị Em thích đến tiết học tiếng Anh Khi có tập tiếng Anh, em cố gắng tìm cách làm B Thái độ tiêu cực Em thấy tiếng Anh khó học Em thường cảm thấy khơng muốn đến tiết học tiếng Anh Em chưa nghĩ tới việc cải thiện trình độ tiếng Anh Em thấy học tiếng Anh lãng phí thời gian Sự lo lắng lớp học tiếng Anh A Lo lắng kiểm tra (môn tiếng Anh) Em thường cảm thấy không thoải mái làm kiểm tra tiếng Anh lớp 5 Càng học để chuẩn bị cho kiểm tra tiếng Anh, em bối rối Em sợ giáo viên dạy tiếng Anh sẵn sàng sữa chữa lỗi em mắc phải kiểm tra 5 5 Em lo lắng kết kiểm tra môn tiếng Anh bị điểm thấp B E ngại giao tiếp (bằng tiếng Anh) Em cảm thấy lo lắng giáo viên dạy tiếng Anh hỏi câu hỏi mà em chưa chuẩn bị trước Em cảm thấy lo lắng hỏi em điều tiếng Anh Em lo lắng bối rối phải nói tiếng Anh tiết học tiếng Anh Em cảm thấy run sợ biết bị gọi tên tiết học tiếng Anh C Sợ bị đánh giá tiêu cực (về khả tiếng Anh thân) Em cảm thấy bạn nói tiếng Anh tốt em 5 11 Em lo lắng việc mắc lỗi trả lời (bằng tiếng Anh) sai câu hỏi giáo viên đưa tiết học tiếng Anh 12 Em lo lắng không hiểu giáo viên tiếng Anh nói lớp (nói tiếng Anh) 10 Em sợ bạn cười em em nói tiếng Anh Nội dung khảo sát đến hết Cảm ơn hợp tác bạn! Phục lục 2: Bảng Mô tả đặc điểm thang đo Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation NT1 405 2.58 1.178 NT2 406 1.86 1.094 NT3 406 2.15 1.140 NT4 404 2.03 1.201 NT5 406 1.80 1.056 NT6 406 1.81 1.082 Valid N (listwise) 403 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation CL_A1 406 3.21 1.262 CL_A2 405 2.92 1.298 CL_A3 402 3.06 1.272 CL_B1 406 3.44 1.357 CL_B2 404 3.19 1.275 CL_B3 406 3.21 1.434 CL_C1 406 3.29 1.319 CL_C2 403 2.84 1.307 CL_C3 405 3.15 1.381 CL_D1 406 3.37 1.392 CL_D2 406 3.12 1.280 CL_D3 405 3.25 1.361 CL_E1 405 3.14 1.396 CL_E2 406 2.81 1.438 CL_E3 405 3.33 1.396 CL_F1 405 3.62 1.366 CL_F2 402 3.01 1.524 CL_F3 405 2.77 1.433 Valid N (listwise) 393 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation DL_TIC1 406 4.25 1.196 DL_TIC2 404 4.04 1.225 DL_TIC3 405 4.02 1.246 DL_TIC4 403 3.25 1.331 DL_CC1 406 4.24 1.172 DL_CC2 406 3.92 1.158 DL_CC3 405 3.47 1.323 DL_CC4 406 2.31 1.378 Valid N (listwise) 402 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation TD_TIC1 406 3.39 1.244 TD_TIC2 405 3.50 1.274 TD_TIC3 406 3.13 1.300 TD_TIC4 406 3.23 1.237 TD_TIE1 406 3.71 1.303 TD_TIE2 406 2.57 1.340 TD_TIE3 404 2.24 1.255 TD_TIE4 405 1.80 1.223 Valid N (listwise) 403 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation LL_A1 406 2.92 1.414 LL_A2 406 3.95 1.239 LL_A3 404 3.37 1.372 LL_A4 403 2.55 1.398 LL_B1 406 3.46 1.387 LL_B2 406 3.44 1.392 LL_B3 406 3.24 1.410 LL_B4 406 3.00 1.471 LL_C1 406 3.59 1.365 LL_C2 404 2.81 1.449 LL_C3 406 3.02 1.395 LL_C4 406 3.48 1.422 Valid N (listwise) 399 Phục lục 3: Bảng Đánh giá độ tin cậy thang đo Item-Total Statistics Corrected ItemScale Mean if Scale Variance Total Cronbach's Alpha Item Deleted if Item Deleted Correlation if Item Deleted Động lực học tiếng Anh: Cronbach’s Alpha = 0,885 DL_TIC1 22.95 32.429 768 856 DL_TIC2 23.16 32.098 774 855 DL_TIC3 23.18 31.900 780 854 DL_TIC4 23.95 35.147 473 894 DL_CC1 22.96 32.946 744 860 DL_CC2 23.29 34.115 656 870 DL_CC3 23.73 33.900 566 882 Chiến lược học tiêng Anh: Cronbach’s Alpha = 0,931 CL_A1 53.38 249.717 665 927 CL_A2 53.66 248.179 681 927 CL_A3 53.53 250.852 627 928 CL_B1 53.17 249.266 621 928 CL_B2 53.41 248.813 682 927 CL_B3 53.39 251.050 544 930 CL_C1 53.31 252.913 551 929 CL_C2 53.76 251.792 584 929 CL_C3 53.45 248.880 618 928 CL_D1 53.24 243.033 759 925 CL_D2 53.45 248.223 693 926 CL_D3 53.32 245.498 712 926 CL_E1 53.45 246.288 680 926 CL_E2 53.78 249.926 567 929 CL_E3 53.26 253.381 513 930 CL_F1 52.99 247.031 678 927 CL_F2 53.56 245.660 628 928 CL_F3 53.81 248.575 597 928 Niềm tin vào thân: Cronbach’s Alpha = 0,874 NT1 9.68 20.580 569 871 NT2 10.40 19.584 750 840 NT3 10.11 20.010 660 855 NT4 10.23 19.168 707 847 NT5 10.46 20.563 664 854 NT6 10.45 19.910 720 845 Thái độ với việc học tiếng Anh: Cronbach’s Alpha = 0,828 TD_TIC1 9.86 10.474 601 806 TD_TIC2 9.75 9.748 691 766 TD_TIC3 10.12 9.657 683 770 TD_TIC4 10.01 10.250 642 788 Sự lo lắng tiếng Anh: Cronbach’s Alpha = 0,913 LL_A1 35.84 126.921 444 915 LL_A2 34.81 125.346 582 909 LL_A3 35.39 121.343 654 906 LL_A4 36.21 126.498 463 914 LL_B1 35.31 118.314 755 901 LL_B2 35.33 118.130 757 901 LL_B3 35.53 117.742 764 901 LL_B4 35.76 117.931 718 903 LL_C1 35.16 122.247 626 907 LL_C2 35.95 120.995 628 907 LL_C3 35.73 118.825 736 902 LL_C4 35.28 119.483 693 904 Phục lục 4: Bảng Kết EFA lần đầu Rotated Component Matrixa Component LL_B3 807 LL_B4 807 LL_C3 802 LL_B2 787 LL_B1 780 LL_C4 748 LL_C2 736 LL_A3 695 LL_C1 682 LL_A2 598 LL_A4 567 CL_B2 712 CL_A1 695 CL_B1 671 CL_D1 637 CL_C3 630 CL_A2 623 CL_A3 622 CL_C1 616 CL_D2 563 CL_B3 545 CL_D3 509 CL_F1 509 DL_TIC1 848 DL_CC1 815 DL_TIC3 813 DL_TIC2 794 DL_CC2 532 NT2 827 NT6 786 NT4 762 NT3 755 NT5 734 NT1 675 TD_TIC3 768 DL_TIC4 718 TD_TIC2 623 TD_TIC1 579 TD_TIC4 530 DL_CC3 CL_F3 694 CL_F2 656 CL_E2 599 CL_E1 557 CL_E3 LL_A1 542 CL_C2 502 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in 16 iterations Phục lục 5: Bảng Kết EFA lần cuối Rotated Component Matrixa Component LL_B3 819 LL_C3 804 LL_B4 803 LL_B2 790 LL_B1 780 LL_C4 754 LL_C2 745 LL_A3 699 LL_C1 692 LL_A2 602 CL_B2 732 CL_B1 701 CL_A1 690 CL_D1 652 CL_C3 646 CL_C1 642 CL_A2 621 CL_B3 588 CL_A3 575 CL_F1 552 DL_TIC1 842 DL_CC1 827 DL_TIC2 806 DL_TIC3 805 DL_CC2 554 NT2 811 NT6 787 NT4 767 NT5 747 NT3 740 NT1 681 TD_TIC3 816 DL_TIC4 696 TD_TIC2 670 TD_TIC1 620 TD_TIC4 609 CL_F3 734 CL_F2 619 CL_E2 574 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Phục lục 6: Bảng Tần suất thời gian học thêm học sinh Mỗi tuần học thêm giờ? Cumulative Frequency Valid Missing Total Percent Valid Percent Percent 260 64.0 64.5 64.5 1.0 2.2 2.2 66.7 1.5 11 2.7 2.7 69.5 2.0 22 5.4 5.5 74.9 2.8 2 75.2 3.0 13 3.2 3.2 78.4 3.5 5 78.9 4.0 10 2.5 2.5 81.4 4.5 11 2.7 2.7 84.1 5.0 17 4.2 4.2 88.3 6.0 18 4.4 4.5 92.8 7.0 7 93.5 8.0 11 2.7 2.7 96.3 9.0 1.5 1.5 97.8 10.0 7 98.5 12.0 1.2 1.2 99.8 21.0 2 100.0 Total 403 99.3 100.0 99.0 406 100.0 ... hưởng đến kết học tập môn Tiếng Anh học sinh Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu ảnh hưởng số yếu tố ảnh hưởng đến kết học tập môn Tiếng Anh học sinh lớp 12 tỉnh Gia Lai Biến phụ thuộc kết học tập. .. ? ?Phân tích số yếu tố ảnh hưởng đến kết học tập môn Tiếng Anh học sinh lớp 12 tỉnh Gia Lai? ?? Kết nghiên cứu hi vọng giúp cho nhà trường đánh giá số yếu tố tác động đến kết học tập Tiếng Anh học sinh. .. mơn tiếng Anh có ảnh hưởng tiêu cực đến KQHT môn tiếng Anh học sinh lớp 12 tỉnh Gia Lai - Giả thuyết H6: Yếu tố học thêm có ảnh hưởng tích cực đến KQHT mơn tiếng Anh học sinh lớp 12 tỉnh Gia Lai
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập môn tiếng anh của học sinh lớp 12 ở tỉnh gia lai ,