0
 1. Trang chủ >
 2. Thể loại khác >
 3. Tài liệu khác >

Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trường THPT Đức Hòa - Long An - TOANMATH.com

Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trường THPT Gia Định - TP. HCM - TOANMATH.com

Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trường THPT Gia Định - TP. HCM - TOANMATH.com

...  D  P  : x  y  z   Trang 2/4 - đề thi 156 Câu 20: Tìm m để đồ thị hàm số y  x3  x  x  m cắt trục hoành ba điểm phân biệt A m < 27 B m < -5 C -5 27 Câu 21: Tìm tất giá ... Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng chéo có phương trình (d) : x y 1 z  x 1 y  z  ,( ): Khi khoảng cách hai đường thẳng chéo     2 1 bằng: A 3 B 2 C D Trang 3/4 - đề thi 156 ... thẳng x  là: A S  B S  C S   2e D S  e Câu 10: Cho hàm số y  f  x  liên tục  ,  A - 12 B - f  x dx  2 ,  f  t  dt  Biểu thức C  f  z  dz D Câu 11: Cho mặt cầu (S): x  y...
 • 4
 • 514
 • 7
Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trường THPT Yên Viên - Hà Nội - TOANMATH.com

Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trường THPT Yên Viên - Hà Nội - TOANMATH.com

... 3xdx  ax cos3x  b sin 3x  C , giá trị a + 6b là: A – 21 B – C – D – Câu 24 Trong hàm số đây, hàm số nguyên hàm hàm số f  x   sin 2x C F2  x    sin x  cos x  B F4  x   sin x  A F1 ... gốc tọa độ? A B C 12 D Câu 50 Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A(1; 0; 0), B(0; 1; 0), C(0; 0; 1), D(1; 1; 1) Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A Bốn điểm A, B, C, D tạo thành tứ diện B Tam ... Tìm khẳng định đúng? (I) Tập xác định hàm số  0;   (II) Với giá trị thực m, tồn số thực x0 cho f(x0) = m (III) Đồ thị hàm số qua điểm M(1; 0) (IV) Hàm số đơn điệu khoảng xác định A (I),...
 • 7
 • 433
 • 0
Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 - 2017 trường THPT Đông Hiếu - Nghệ An - TOANMATH.com

Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 - 2017 trường THPT Đông Hiếu - Nghệ An - TOANMATH.com

... = - Câu 17: Tập giá trị m để phương trình (m  2) x  3x  2m   có nghiệm trái dấu là: A R \ [-3 /2; 2] B (-2 ; 3/2) C R \ [-2 ; 3/2] D (-3 /2; 2) Câu 18:  Tam  giác  ABC   có  AB  cm, BC  10 ... A.  cm B.  cm C.  cm D.  cm Câu 19: Tập nghiệm bất phương trình x  2017 2017  x là:  A {2017} B [ 2017; +) C  D (–; 2017) Câu 20: Chọn khẳng định sai khẳng định sau: 23  3 5  145 ... 3( 1,0 điểm): Viết phương trình đường thẳng qua hai điểm A(2;4) B(1;5) - HẾT -Trang 2/2 - đề thi 001 ...
 • 2
 • 291
 • 2
Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 - 2017 trường THPT Đầm Dơi - Cà Mau - TOANMATH.com

Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 - 2017 trường THPT Đầm Dơi - Cà Mau - TOANMATH.com

... C B - Theo đề bài, ta có: cos  CM ; CD   cos  CB; CD  b  3  l     20b  50b  30    b   n  2 5b  50b  130  3b  16 1   B  ; 2  2  HẾT -Trang 5/3 - đề 121 ... biết CD : x  y   phương trình đường phân giác góc C HẾT -Trang 3/3 - đề 121 I PHẦN TRẮC NGHIỆM (20 câu; 4,0 điểm) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B D D D A A C D C B C C B C B C ... góc C - Gọi M  a; 2a  1  BM A - M trung điểm AC  C  2a  1; 4a    M  3;5  C  7;8  - C  CD   2a  1   4a      a  3   M D - B  b; 2b  1  BM ,  B  M ...
 • 5
 • 266
 • 6
Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 - 2017 trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội - TOANMATH.com

Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 - 2017 trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội - TOANMATH.com

... - HẾT PHẦN TRẮC NGHIỆM Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 2017 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi: Toán 10 Thời gian làm :90 phút ( không kể thời gian giao đề) Họ tên học ... 0,25+0,25 điểm Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 2017 ĐỀ DỰ TRỮ (MÃ ĐỀ 012) Môn thi: Toán 10 Thời gian làm :90 phút ( không kể thời gian giao đề) Họ tên học sinh ……………… ... - HẾT PHẦN TRẮC NGHIỆM 5 Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 2017 ĐỀ DỰ TRỮ (MÃ ĐỀ 013) Môn thi: Toán 10 Thời gian làm :90 phút ( không kể thời gian giao đề) ...
 • 54
 • 715
 • 9
Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 - 2017 trường THPT Sông Lô - Vĩnh Phúc - TOANMATH.com

Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 - 2017 trường THPT Sông Lô - Vĩnh Phúc - TOANMATH.com

... - SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT SÔNG LÔ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ NĂM HỌC 201 6- 2017 Môn: Toán- Lớp: 10 (Thời gian làm bài:90 phút, không kể thời gian giao đề) đề thi 003 Học sinh phải ghi mã đề ... coi thi không giải thích thêm SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT SÔNG LÔ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ NĂM HỌC 201 6- 2017 Môn: Toán- Lớp: 10 (Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề) đề thi ... 4) x  2mx -5  HẾT Cán coi thi không giải thích thêm SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT SÔNG LÔ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ NĂM HỌC 201 6- 2017 Môn: Toán- Lớp: 10 (Thời gian...
 • 18
 • 398
 • 2
Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trường THPT Lê Quý Đôn - Thái Bình - TOANMATH.com

Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trường THPT Lê Quý Đôn - Thái Bình - TOANMATH.com

... 4; 5;3 R  Câu 19: Bảng biến thi n sau đồ thị hàm số nào? x - + - y - ’ y A y= 2x 1 x 1 B y= - 2x 1 x 1 C y=  x2 1 x 1 D y= x2 x 1 Trang 2/5 - đề thi 061 Câu 20: Tính diện tích ... Câu 16: Hàm số y = f(x) có f’(x)= x ( 1-x)( 2+3x) Hàm số có điểm cực trị: A B C D Câu 17: Hàm số y = x -2 x -3 có điểm cực đại là: A x =1 B x=0 C M( 0 ;-3 ) D x =-1 Câu 18: Trong không gian Oxyz, cho ... hay sai ? Nếu sai sai bước ? A Bạn học sinh giải sai từ Bước B Bạn học sinh giải sai từ Bước C Bạn học sinh giải sai từ Bước D Bạn học sinh giải hoàn toàn Câu 12: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC...
 • 5
 • 774
 • 9
Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 sở GD và ĐT Đà Nẵng - TOANMATH.com

Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 sở GD và ĐT Đà Nẵng - TOANMATH.com

... Trang 4/4 - đề 177 Lớp 12 ThS Nguyễn Ngọc Tiến ĐÁP SỐ D C D 13 B 17 A 21 B 25 D 29 B 33 A 37 A D D 10 C 14 D 18 B 22 B 26 D 30 A 34 C 38 C B A 11 B 15 D 19 C 23 B 27 A 31 C 35 A 39 B D C 12 A 16 ... + C x2 + √ B f (x)dx = ln x2 + − x + C D x f (x)dx = − √ + C x2 + Trang 3/4 - đề 177 ThS Nguyễn Ngọc Tiến Lớp 12 Câu 32 Tim nguyên hàm F (x) hàm số f (x) = (2 − 3x)2 , biết F (0) = 17 B F ... e−2x+3 A f (x)dx = −2e−2x+3 + C B C f (x)dx = e−2x+3 + C D Trang 2/4 - đề 177 f (x)dx = − e−2x+3 + C −2x+3 f (x)dx = e + C Lớp 12 ThS Nguyễn Ngọc Tiến Câu 23 Giải phương trình (z + 3)2 + = tập...
 • 5
 • 1,245
 • 14
Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016  2017 trường THPT Yên Hòa  Hà Nội

Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016 2017 trường THPT Yên Hòa Hà Nội

... Cho hàm số y = x3 − x2 + x + Mệnh đề sau đúng? 4 A Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang tiệm cận đứng B Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm C Hàm số có cực trị D Hàm số nghịch biến tập xác định Đề thi ... cần sửa lại nhà với chi phí tỉ đồng Đặt kế hoạch sau năm phải có đủ số tiền năm bác Bình cần gửi vào ngân hàng khoản tiền tiết kiệm gần giá trị sau đây, biết lãi suất ngân hàng 7% năm lãi suất ... khoảng − ; +∞ Đồ thị hàm số qua điểm A(0; 1) Câu 11 Cho hàm số y = A B C D Câu 12 Hàm số y = A (−∞; 1) x3 − 3x2 + 5x − nghịch biến khoảng nào? B R C (1; 5) D (2; 3) Câu 13 Cho hàm số y = x3 − 3x...
 • 6
 • 915
 • 3
Bộ đề ôn tập thi HK2 toán 12 năm học 2016  2017 trường THPT nho quan a  ninh bình

Bộ đề ôn tập thi HK2 toán 12 năm học 2016 2017 trường THPT nho quan a ninh bình

... qua d vuông góc với mp (P ) b) (1,5 điểm) Viết phương trình hình chiếu vuông góc d mp ( P ) TRƯỜNG THPT NHO QUAN A ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM 2017 Môn: Toán 12 10 Ôn tập HKII Toán 12 năm 2017 Đề ... khoảng cách d từ điểm A đến mặt phẳng ( P ) Ôn tập HKII Toán 12 năm 2017 TRƯỜNG THPT NHO QUAN A ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM 2017 Môn: Toán 12 Thời gian làm bài: 90 phút Đề 01 I PHẦN TRẮC NGHIỆM ... th a mãn z + 2i = z + TRƯỜNG THPT NHO QUAN A ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM 2017 Môn: Toán 12 Thời gian làm bài: 90 phút Đề 06 I PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu Viết phương trình mặt phẳng (P) qua ba điểm A( 2;...
 • 28
 • 458
 • 0
Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016 2017 trường THPT Kim Liên  Hà Nội

Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016 2017 trường THPT Kim Liên Hà Nội

... Câu 26 Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A B C D Hàm số y = log x hàm số lôgarit Hàm số y = (3−1 )x hàm số mũ Hàm số y = (π)x nghịch biến R Hàm số y = ln x đồng biến khoảng (0; +∞) Câu 27 Một ... Hàm số có giá trị cực tiểu Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ Hàm số có giá trị cực tiểđạt cực đại x = đạt cực tiểu x = Hàm số có nhiều hai cực trị 2x − Khẳng định sai khẳng định sai? x−1 A Hàm ... số cực trị B lim y = lim y = Câu 16 Cho hàm số y = x→−∞ x→+∞ C Đồ thị hàm số không cắt trục tung D Đồ thị hàm số có tâm đối xứng điểm I(1; 2) Câu 17 Cho hàm số y − x4 + 2x2 Có tiếp tuyến đồ thị...
 • 6
 • 1,196
 • 4
Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016  2017 trường Chuyên Thoại Ngọc Hầu  An Giang

Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016 2017 trường Chuyên Thoại Ngọc Hầu An Giang

... Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai ? A Mỗi mặt có cạnh B Mỗi đỉnh đỉnh chung cạnh C Mỗi đỉnh đỉnh chung mặt D Mỗi cạnh cạnh chung mặt Câu 38 Cho khối đa diện lồi (H) Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai ? ... được: B 16 −3 x+2 x +1 ) bằng: 12 Câu 28 Hàm số y = log5 4x − x C ) có tập xác định là: D B (0; 4) C (0; +∞) D  Câu 29 Cho a > a ≠ 1, bc > Chọn mệnh đề mệnh đề sau: A (2; 6) A log a= ( bc ) ... giác cạnh a, cạnh bên AA ' = a Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ ? A a3 15 B a3 15 12 C a3 D 3a3 D a3 12 D a3 12 Câu 40 Cho hình chóp tam giác S.ABC có cạnh bên 2a , chiều cao hình chóp S.ABC...
 • 5
 • 613
 • 1
Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016  2017 trường THPT Trung Giã  Hà Nội

Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016 2017 trường THPT Trung Giã Hà Nội

... Mã đề thi 122 đề 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 ... Mã đề 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 ... Mã đề 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 ...
 • 5
 • 1,069
 • 5
Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016  2017 trường THPT Nhân Chính  Hà Nội

Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016 2017 trường THPT Nhân Chính Hà Nội

... 2 Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 Câu 23 Sự tăng dân số ước tính theo công thức S = AeNr , A dân số năm lấy làm mốc tính, S dân số sau N năm, r tỉ lệ tăng dân số năm Biết năm ... Nam 78685800 người tỉ lệ tăng dân số năm 1, 7% Hỏi tăng dân số với tỉ lệ đến năm dân số nước ta mức 100 triệu người? A Năm 2018 B Năm 2015 C Năm 2020 Câu 24 Hàm số sau đồng biến tập R: x−1 A y ... nhỏ là: Câu 18 Cho hàm số y = A m = −2 B m = C m ∈ R D m = Câu 19 Cho hàm số y = 2x4 − x2 + Gọi a, b giá trị cực đại cực tiểu hàm số Tích a.b bằng: A B C D − Câu 20 Cho hàm số y = ln(x2 +...
 • 6
 • 724
 • 4
Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016  2017 trường THPT Chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội

Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016 2017 trường THPT Chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội

... đồ thị hàm số y = A S = 105 B S = 89 C S = 98 D S = 88 x3 x2 − + Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? Hàm số đạt cực đại x = Hàm số nghịch biến khoảng (1; +∞) Hàm số nghịch biến khoảng (0; 1) Hàm số ... Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? x−3 Hàm số nghịch biến khoảng xác định Hàm số nghịch biến khoảng (−∞; 3) Hàm số nghịch biến khoảng (3; +∞) Hàm số nghịch biến tập xác định Câu 46 Cho hàm số y = ... định D hàm số y = (x − x) Câu 26 Đồ thị hàm số y = A D = (0; +∞) \ {1} C D = [0; +∞) B D = (0; +∞) D D = [0; +∞) \ {1} Câu 28 Cho hàm số f (x) = xex Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A B C D Hàm...
 • 6
 • 801
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi hk2 toán 12 có đáp ánđề thi hsg toán 12 năm 2011de thi casio toan 12 nam 2012de thi casio toan 12 nam 2013de thi hk2 toan 7 nam 2014de thi casio toan 12 nam 2014de thi hk2 toan 7 nam 2013đề thi hki toán 9 năm học 20132014 quận bình thạnhdap an de thi hsg toan 7 nam hoc 20142015de thi hk2 mon sinh nam hoc 2013dề thi thử tuyển sinh đại học khối d trường thpt lê quý đôn thái bình 2011 2012 lan 2quy hoạch môi trường huyện đức hòa long an đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020đề thi hoc ky i môn toan lop 12 nam hoc 2008 2009 cua tinh khanh hoađề thi môn toán 12 học kì 1đề thi olympic toán và khoa học quốc tế năm 2014 dành cho thcsNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ