0

dap an de thi hsg toan 7 nam hoc 20142015

Đáp án đề thi HSG Toán 9 năm học 07-08

Đáp án đề thi HSG Toán 9 năm học 07-08

Toán học

... Họ tên thí sinh: Số báo danh: ...
 • 2
 • 1,148
 • 4
Đap án đề thi HSG Toán 9 năm 2010-2011

Đap án đề thi HSG Toán 9 năm 2010-2011

Toán học

... 2010 (y =1) max P = 120 605 021 Giá trị nhỏ P đạt x = 1006 (y = 1005) P = 035 205 401 a) Từ giả thi t suy ra: M · · MEO = NOF (đồng vị) · · MOE = NFO (đồng vị) nên ∆EMO ~ ∆ONF N K ME OM = ⇒ ME.NF=OM.ON...
 • 2
 • 338
 • 1
dap an de thi HSG toan 7

dap an de thi HSG toan 7

Toán học

... < 900; C < 900 => H nằm A C BHA => BI = AH (0,5) Chứng minh đợc DIB = (0 ,75 ) Tơng tự EKC = CHA => CK = AH => BI = CK (0 ,75 ) ...
 • 3
 • 196
 • 0
Gián án Dap an de thi HSG Thai Binh Nam hoc 2010

Gián án Dap an de thi HSG Thai Binh Nam hoc 2010

Toán học

... 4B = 2A − 3B  A = 7B  A + 4B = 3B − 2A ⇔  B = −3A   2 0,5đ 0,25đ * Với A = 7B ta có pt cạnh hình vuông là: AB: 7x + y − 15 = CD: 7x + y − 26 = BC: x − 7y + = DA: x − 7y − = * Với A = −3A ... Trang 0,25đ 0,25đ 0,25đ CÂU NỘI DUNG ĐIỂM Lấy M ∈ SB; N ∈ SC cho SA = SM = SN = a Từ gt ⇒ AM = a; MN = a ; AN = a ⇒ ∆AMN ⊥ M Vì SA = SM = SN = a; ∆AMN ⊥ M 0,25đ nên hc S (AMN) trung điểm H AN ... 1).2n−2 + n(n − 1).2n−2ln2 > ∀n ∈ [1; +∞) ⇒f(n) đồng biến [1; +∞) mà f(5) = 403 ⇒ pt có nghiệm n = Trang n −2 0,25đ 0,25đ CÂU NỘI DUNG ĐIỂM Câu V Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, viết phương trình đường...
 • 8
 • 454
 • 0
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSG TOÁN THANH HÓA NĂM 2008-2009

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSG TOÁN THANH HÓA NĂM 2008-2009

Tư liệu khác

... Lấy điểm E thuộc SA cho AN= 1 suy NE// AB // KL S NKL = S EKL VMNKL = VMEKL ; S EKM = S SKC Mặt khác khoảng cách từ L đén mặt phẳng (MKE) 0,5 BK VSABC mà 12 1 17 17 17 34 = SK S ABC = = VKLMN ... f(a) Ta có f , (a ) = uv , + vu , = u (v an an an ) + v(u ) = (u + v) n! n! n! f , (a) > a < Do u + v > , a f , (a) < a > 0,25 Ta có bảng biến thi n a f , (a) f (a ) + + a khác nên f(a) ... 0,5 S M E N K A C L B Bài5 Coi a ẩn , điều kiện a khác 1đ a a3 an a2 a n1 Đặt u = + a + + + + u , = + a + + + 2! 3! n! n a a a an v =1 a + + + 2! 3! ( n 1)! n! (n 1)! 2! v , = + a a a3...
 • 6
 • 1,443
 • 9
Gián án DE THI HSG TOAN 7(CO DAP AN)

Gián án DE THI HSG TOAN 7(CO DAP AN)

Toán học

... 3.1 1 1 = + + + + ữ 99. 97 1.3 3.5 5 .7 95. 97 = 1 1 1 1 Bài 2: 3,5 điểm + + + + ữ 99. 97 3 5 95 97 Câu a: điểm 1 ữ 99. 97 97 48 = 99. 97 97 475 1 = 99. 97 = 0=0 Cách 1: - Nếu x ... đáp án hớng dẫn chấm thi học sinh giỏi năm học 2008 - 2009 môn: Toán Phòng Giáo dục- Đào tạo TRựC NINH ***** Bài 1: điểm Câu a: điểm (kết = 0) Câu b: điểm 1 1 99. 97 97. 95 95.93 5.3 3.1 1 ... 2,5 điểm Vì BM = CN AB + AC = AM + AN (1) (1,5 điểm) có BD = CE (gt) BC = DE Gọi giao điểm MN với BC O ta có: MO > OD MO + NO > OD + OE NO > OE MN > DE MN > BC ( ) Từ (1) (2) chu vi ABC...
 • 4
 • 984
 • 8
Gián án DE THI HSG TOAN 7 CAP HUYEN(CO DAP AN)

Gián án DE THI HSG TOAN 7 CAP HUYEN(CO DAP AN)

Toán học

... = AH2 + MH2 = 42 + 12 = 17 AM = 17 cm Trên tia AM lấy điểm K cho AM = MK ,suy AMN= KMB ( c- g- 2đ c) MAN = BKM AN = AM =BK Do BA > AM BA > BK BKA > BAK MAN >BAM=CAN ... + 1+ = 1+ 2009 2008 20 07 2006 2009 2008 20 07 2006 x 2010 x 2010 x 2010 x 2010 + = + 2009 2008 20 07 2006 1đ x 2010 x 2010 x 2010 x 2010 + =0 2009 2008 20 07 2006 a 1 ( x 2010 ) ... Câu ( ) a )330 = ( 3) 10 ( ) = 271 0 ;520 = ( ) ( ( 2) ) + 3.2.5.2 ( 2.3) b) P = ( ( 2) ) + ( 2.3) 10 = 12 11 Nội dung 10 = 2510 < 271 0 330 > 520 12 10 212.310 + 310.212.5 ( + )...
 • 3
 • 14,538
 • 555
Đề thi HSG Toán 9 năm học 2012-2013 và đáp án

Đề thi HSG Toán 9 năm học 2012-2013 và đáp án

Tư liệu khác

... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG A.ĐÁP ÁN Bài HƯỚNG DẪN CHẤM HỌC SINH GIỎI LỚP Năm học 2012 – 2013 MÔN TOÁN ĐÁP ÁN Điểm Bài ... * Giá trị nhỏ Hình thang cân ngoại tiếp đường tròn tâm I nên tâm I đường tròn nằm MN với M,N trung điểm AB CD Mặt khác Gọi P,Q tiếp điểm đường tròn với cạnh AD BC hình thang Khi đó: (hai tiếp...
 • 5
 • 1,682
 • 6
Đáp án đề thi HSG tỉnh môn Sinh học năm 2006-2007

Đáp án đề thi HSG tỉnh môn Sinh học năm 2006-2007

Sinh học

... tơng phản -> F1 mang cặp gen dị hợp +Nếu cặp gen nằm cặp NTS tơng đồng khác nhau(PLĐL) -> F1 có kiểu gen: AaBb Khi F1 tự thụ phấn -> F2 thu đợc: 56,25%Cao,tròn; 18 ,75 % Cao, dài 18 ,75 % Thấp ,tròn; ... xếp Rnu mARN có chiều Dạng sống virut,vật chất di truyền ARN,số có 33 = 27, số không chứa X là: 23 = 8, số chứa X là: 27 = 19 Do đột biến nguyên phân lai sinh thể t bội P () AAbb x () AaBB Gp...
 • 4
 • 1,521
 • 5
đáp án đề thi HSG tỉnh 12 năm 2007-2008

đáp án đề thi HSG tỉnh 12 năm 2007-2008

Toán học

... 2.cos(t + ) f (t) = e (cos t sin t) = cos t sin t = > , t (0; ) 2t t t e e e / 0,25 0,25 t Trang / - Toán 12 THPT - Bảng A 0,25 => f(t) đồng biến 0; ữ Khi từ (1/) => x = y Thay vào (2) ... có: xn - n = > => xn > n 2008x n => < xn - n < 2008n = => lim(xn - n) = Mặt khác: lim 2008n Trang / - Toán 12 THPT - Bảng A 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 Khi lim(xn - - xn) = lim{[xn + 1- (n ... (x0 - R)2 + y02 - R2 = x02 y02 = 2Rx0 R => M (P): y2 = 2Rx ; (P) có tiêu điểm F( ;0 ) Trang / - Toán 12 THPT - Bảng A 0,25 0,5 0,5 R Xét đờng tròn (C) tâm F, bán kính 0,25 / R R MF...
 • 5
 • 867
 • 1
Đáp án đề thi HSG Toán

Đáp án đề thi HSG Toán

Tư liệu khác

... Từ (2), ta có: ≤ 3t + 4t ≤ 15 hay ≤ 7t ≤ 15 => 0,5 15 2 < t ≤ 7 7 0,5 Vì t ∈ z nên giá trị t cần tìm t = 2, ta tính x = 8; y = 0,5 Như vậy, tổ có bạn nam, bạn nữ Số tổ chia là: 56 = tổ ... số bạn nam chia vào tổ x, 0,5 số bạn nam chia vào tổ y, x, y nguyên dương Theo đề ta có hệ: 32 24 = x y (1) ≤ x + y ≤ 15 (2) 3x – 4y = => x = Từ (1) ta có: Đặt y = 3t, t > t ∈ z, ta có: 0 ,75 y...
 • 3
 • 345
 • 1
de thi hsg toan 7 nam 2010

de thi hsg toan 7 nam 2010

Toán học

... nghịch với và 5a - 3b + 2c = 164 Câu 3: Tính nhanh: Câu 2: Tìm phân số có tử biết lớn 16 Tài liệu ôn thi HSG 1 76 1 ì ì4 + 4 17 762 139 76 2 4 17. 762 139 Câu Cho tam giác ACE cho B E hai nửa mặt ... (Thời gian làm 120 phút) Câu 1: (2đ) Rút gọn A= Câu (2đ) x x2 x + x 20 14 Tài liệu ôn thi HSG Ba lớp 7A,7B,7C có 94 học sinh tham gia trồng Mỗi học sinh lớp 7A trồng đợc cây, Mỗi học sinh lớp 7B ... liệu ôn thi HSG An Bách có số bu ảnh, số bu ảnh ngời cha đến 100 Số bu ảnh hoa An số bu ảnh thú rừng Bách + Bách nói với An Nếu cho bạn bu ảnh thú rừng số bu ảnh bạn gấp lần số bu ảnh + An trả...
 • 17
 • 2,105
 • 20
Đáp Án Đề Thi HSG Toán 12 An Giang 2010-2011

Đáp Án Đề Thi HSG Toán 12 An Giang 2010-2011

Toán học

... Mà: g(0).g(- 2010) = - 2010 ln 1+ 20102 < · Phương trình g(x) = có nghiệm L · Áp dụng định lý Lagrange tồn số c cho un+1 - L = f (un ) - f (L ) = f / (c) un - L g/ (x) = ( Þ un+1 - L £ · Do đó: ... tuyến B’C’ song song với AD · Mặt khác AD⊥SA; AD⊥AB nên AD⊥(SAB) hay AD⊥AB’ · Vậy ADC’B’ hình thang vng · Ta tích khối chóp S.ABCD V = a V1 Câu V1/ = V 3 SB.SC SB 4a2 = = = SB / SC / SB / x SABC ... SB / x a2.x Û V = V2 = a 12 a · Vậy V / / = V / +V / = ax 3(2 + x) SAB C D 12 · Do AB’C’D hình thang vng, nên SAB /C / D = (AD + B /C / )AB / · Áp dụng định lí cosin cho tam giác SBA’, ta được:...
 • 6
 • 476
 • 4
Gián án ĐỀ THI HSG TOÁN 7

Gián án ĐỀ THI HSG TOÁN 7

Ngữ văn

... ⇒ đpcm b) ΔADM = Δ AEM (c.c.c) ⇒ góc DAM = góc EAM ⇒ đpcm c) Chứng minh góc ADE = góc AED = 600 kl 0,25đ 0 ,75 đ 1đ 0 ,75 Đ 0,25đ ... ≠ ( 2x - 1) ≠ ± (2x - 1)6 ≠ (1 – 2x)8 +) Tìm x = 0, x = 1, x = ½ TH cho 0,5đ 0,5đ 0,5đ 1đ 0 ,75 đ 0 ,75 đ 0,5đ 0,5 đ b) Lập bảng xét dấu +) Xét x > -2/3 ta có 0x = giá trị x +) Xét -2/3 ≤ x ≤ ½ ta ... 4:2đ +) Nếu n > Ta xét 10n – 10 = 10.(10n-1 -1) = 10.(99…9) (n-1 số 9) = 45 (22…2) (n-1 số 2) 0 ,75 đ Kl 0,5đ n +) Với n =1 10 = 10 Ta có 10 chia cho 45 dư 10 0,5đ Vậy………… 0,25đ Câu 5: - Vẽ hình...
 • 3
 • 460
 • 2
Đáp án đề thi HSG Toán 9

Đáp án đề thi HSG Toán 9

Toán học

... dụng bất đẳng thức côsi cho 20 07 số số x2009, ta có: 20 07 + x 2009 2009 2.2009 ≥ x = x2 2009 Tương tự: (1) 0,25 20 07 + y 2009 2009 2.2009 ≥ y = y2 2009 (2) 0,25 20 07 + z 2009 2009 2.2009 ≥ z = ... - Thời gian lên dốc: (h) 10 y - Thời gian xuống dốc: (h) 15 x y 13 + = (1) Ta có phương trình: 10 15 0,25 4h 20 ' = 0,25 0,25 0,25 Khi từ B A: - Thời gian lên dốc: y 10 (h) x - Thời gian xuống ... 2009 (2) 0,25 20 07 + z 2009 2009 2.2009 ≥ z = z2 2009 (3) 0,25 Cộng vế (1) (2) (3) ta có: 3.20 07 + 2( x 2009 + y 2009 + z 2009 ) F =x +y +z ≤ =3 2009 Như FMax = đạtđược x = y = z = ( x, y, x...
 • 3
 • 247
 • 0
Đáp án đề thi HSG tỉnh Ha Nam 09-10

Đáp án đề thi HSG tỉnh Ha Nam 09-10

Hóa học

... = 0, 075 mol Ta có hệ 2/3x +1/3y = 0, 075 64(x + 3/2y) + 232y = 29,4 x = 0, 075 mol; y = 0, 075 mol Số mol HNO3 dùng là: (8.0, 075 ):3 + (28.0, 075 ):3 = 0,2 + 0 ,7 →CM HNO3 = 0,9 :0,5 = 1,8M Tính toán: ... y Từ (2), (3), (4), (5) ta có: 2x + y = 0,3 + 0,3 = 0,6 (6) 64x + 108y = 37, 2 - 0,05.56 = 34,4 (7) Giải hệ pt (6), (7) ta x = 0,2; y = 0,2 → CM Cu(NO3)2 = CM AgNO3 = 0,2/0,2 = 1M Câu IV (3,5 ... :0,5 = 1,8M Tính toán: - Trong 300 ml dd H2SO4 0,5M có 0,5.0,3.98 = 14 ,7 gam H2SO4 - Khối lượng dd H2SO4 98% cần lấy: 14 ,7. 100/98 = 15 gam - Vdd H2SO4 98% = 15/1,84 = 8,1523 (ml) Cách pha chế:...
 • 4
 • 777
 • 6
Đề thi HSG Toán 7 Năm 2010( huyện Mỹ Hào - HY)

Đề thi HSG Toán 7 Năm 2010( huyện Mỹ Hào - HY)

Toán học

... = CAN (kề bù với hai góc nhau) ABM = CAN (c.g.c) AN = CN (3) Mà AM = MC (4) Từ (3) (4) CM = CN c CMN cân C ã CM CN MCN = 90 o ã AMC = 45o ã BAC = 45o a Ta có S = 111(a + b + c) S = 37. 3(a ... S = 111(a + b + c) S = 37. 3(a + b + c) Vì < a + b + c 27 a + b + c không chia hết 37 Mặt khác ( ; 37 ) = 3(a + b + c) không chia hết 37 Suy S không số phơng b Với x = f(2) + 3.f ữ = (1) 1 ... 0,5 điểm c x = x = - Đặt 0,5 điểm x = 3k x 3k = = (k 0) y 5k y = 5k - P = 45k + 75 k = 120k2 = 120 = 90k 75 k 15k 15 a h(x) = f(x) g(x) = x + 5x + b h( 4) = nghiệm h(x) c Cách 1: h(x) = ...
 • 3
 • 2,204
 • 38

Xem thêm