0

de thi hk2 toan 7 nam 2014

Đề thi hk2 Toán 7 (PGD năm 2008-2009)

Đề thi hk2 Toán 7 (PGD năm 2008-2009)

Toán học

... PHÒNG GD&ĐT THẠCH AN ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2008-2009Môn: Toán lớp 7 Thời gian: 90 phútĐỀ BÀI:I- Phần Trắc nghiệm: (3 điểm)Khoanh tròn chữ ... biểu thức nào là đơn thức ?2 2 23 7 A.2 xy B.(x 2)xy C. x y z D. 1 x y2 9 + + + ữ ữ 3. Giỏ tr ca biu thc M = 22x 5x 1− − + tại x = 2 là:A. - 17 B. -18 C. 19 D. Một kết quả khác4. ... AC > BC B. AB > ACC. AB < BC D. AB < ACII- Phần Tự luận : (7 điểm)1. Để khảo sát kết quả học toán của lớp 7, người ta kiểm tra 10 học sinh . Điểmkiểm tra được ghi lại như sau :4...
 • 2
 • 556
 • 0
ĐỀ THI HK2 TOÁN 7 (ĐẾ SÔ1)

ĐỀ THI HK2 TOÁN 7 (ĐẾ SÔ1)

Toán học

... (1.5đ) Tìm được a = 10 0.5đ Tính được X ≈ 7. 29 1 đ Bài 4: (2đ) a/ M(x) = 4 x - 12 1.25đ b/ Nghiệm x = 3 0 .75 đ Bài 5: (3đ) Vẽ hình đúng ghi giả thi t kết luận 0.5đa/ Vì M thuộc phân giác...
 • 2
 • 801
 • 2
ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN 7 NĂM HỌC 2012-2013 CÓ LỜI GIẢI

ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN 7 NĂM HỌC 2012-2013 CÓ LỜI GIẢI

Trung học cơ sở - phổ thông

... 5 .7 25 .49 2 .3 .3 2 .3 5 .7 5 .7 .7 A2 .3 .3 2 .3 5 .7 5 .7 .2125 .7 5 .142 .3 8 .3− − − −= − = −+ +++( )( )( )( )12 4 10 312 5 9 32 .3 3 1 5 .7 1 7 2 6 1 2 7 2 .3 3 1 5 .7 1 ... là x = 7 3; 5x3=b) ( ) ( ) ( ) ( )( )( )x 1x 1 x 11 x 1 1010x 7 0x 7 x 7 0 x 7 1 x 7 0x 7 1++ + +− = − − − = ⇒ − − − = ⇔ − =Víi ( )x 1x 7 0 x 7 +− = ⇒ ... thọ đề thi olympic toán 7 nămhọc 2012-2013 Đề thi chính thức Thời gian làm bài 120 phútCâu 1: a) Thực hiện phép tính ( )( )12 5 6 2 10 3 5 26 39 32 4 52 .3 4 .9 5 .7 25 .49A125 .7 5 .142...
 • 2
 • 1,058
 • 14
ĐỀ THI KS TOÁN 7 NĂM HỌC 09-10 MẠO KHÊ 2

ĐỀ THI KS TOÁN 7 NĂM HỌC 09-10 MẠO KHÊ 2

Toán học

... đáp án Và biểu điểm kiểm tra khảo sátMôn :toán 7 Trắc nghiệm (1,5)đáp án điểmcâu 1A, B.3b, C.300,25đ0,25đcâu 2a, Đb, Sc, Sd, Đ0,25đ0,25đ0,25đ0,25đtự...
 • 2
 • 384
 • 0
ĐỀ THI HK2 TOAN 9,NAM HOC 2010-2011

ĐỀ THI HK2 TOAN 9,NAM HOC 2010-2011

Toán học

... (1) ta được hệ phương trình 2 53 7 a ba b+ =− + = (0,25đ)Ta có 2 5 5 23 7 3 7 a b aa b a b+ = = − ⇔ − + = − + = 2 25 52 63. 7 75 5a ab b− − = =  ⇔ ... 1 2 13 4 2 5 7 y x y xx x x= + = + ⇔ ⇔ − − = − =  7 72.( 7) 1 13x xy y= − = − ⇔ ⇔ = − + = −  (0,5đ) Vậy giao điểm của hai đường thẳng đã cho là: A( -7; -13). (0,25đ) ... (0 .75 đ)d) Gọi S là diện tích cần tìmS = SABE - SAOC - Squạt OBDC SABE = . . . = 2R2SAOC = . . . = R2/2Squạt OBDC = . . . = πR2/4.S = . . . = R2/4 (6 - π) (đvdt) (0 ,75 đ)...
 • 5
 • 1,637
 • 4
de thi hsg toan 7 nam 2010

de thi hsg toan 7 nam 2010

Toán học

... Tài liệu ôn thi HSGBa lớp 7A,7B,7C có 94 học sinh tham gia trồng cây. Mỗi học sinh lớp 7A trồng đợc 3 cây, Mỗi học sinh lớp 7B trồng đợc 4 cây, Mỗi học sinh lớp 7C trồng đợc 5 cây,. ... hồ nằm đối diệnnhau trên một đờng thẳng.Câu 4: (2 điểm)11 Tài liệu ôn thi HSG1 1 1 76 1 4 53 44 17 762 139 76 2 4 17. 762 139ì ì +Câu 4. Cho tam giác ACE đều sao cho B và E ở hai nửa mặt ... gọn A=228 20x xx x+ Câu 2 (2đ)14 Tài liệu ôn thi HSG24 7 :34.3412 17 142415.19163415.938+=A 378 1 270 1180110815418131=BCâu 2: ( 2, 5 điểm) 1)...
 • 17
 • 2,105
 • 20
Đề thi HKI Toán 7-Năm 2010.2011       I m«n to¸n - líp 7

Đề thi HKI Toán 7-Năm 2010.2011 I m«n to¸n - líp 7

Toán học

... 1đ+ Lớp 7A: 35cây + Lớp 7B: 25 cây + Lớp 7C: 15cây4. Vẽ hình và viết giải thi t, kết luận đúng: 0.5đa) Chứng minh đợc tam giác ABC = tam giác ADE 0 .75 đb) Chứng minh đợc DE/ /BC 0 .75 đc) Chứng ... áp án học kỳ I môn toán - lớp 7 Thời gian làm bài: 90 phútCâu 1: Mỗi câu trả lời đúng đợc 0.25đcâu1 2 3 4đáp ánĐ S đ sCâu...
 • 2
 • 442
 • 0
Đề thi KT toán 7 năm 2010-2011

Đề thi KT toán 7 năm 2010-2011

Toán học

... điểm) BM = MC DMCEBM∆=∆(0,5 điểm) Họ và tên:………………………LớpĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN: TOÁN LỚP 7 Thời gian làm bài: 90 phút(không kể thời gian phát đề)A. PHẦN I: Trắc nghiệm(3 điểm). Học sinh ... góc so le trong bằng nhaud. CBAABCCCBBAA′′′∆=∆⇒′=′=′=ˆˆ,ˆˆ,ˆˆB. PHẦN II: Tự luận (7 điểm)1. Tính giá trị biểu thứca.−−5243(1,5 điểm)b.4323321:21−(1,0...
 • 3
 • 372
 • 0
Gián án Bo de thi HK2 Toan 7 (18 de) co dap an

Gián án Bo de thi HK2 Toan 7 (18 de) co dap an

Toán học

... Nội dung đề.Bài 1:(2.5đ) Điểm bài thi môn Toán của lớp 7 dược cho bởi bảng sau: 10 9 8 4 6 7 6 5 8 4 3 7 7 8 7 8 10 7 5 7 5 7 8 7 5 9 6 10 4 3 6 8 5 9 3 7 7 5 8 10 a/ Lập bảng tần số. Vẽ ... TOÁN LỚP: 7 Bài 1 : Điểm kiểm tra toán (Học kìI)của lớp 7A được cho bởi bảng sau: 3 4 5 5 7 6 7 8 95 6 4 3 5 7 4 5 66 5 8 5 4 6 5 7 45 6 7 6 9 3 6 7 5Hãy tính điểm trung bình của lớp 7A và ... KIỂM TRA HỌC KÌ IIMÔN: TOÁN LỚP: 7 Bài 1: (1,5) Điểm thi giải bài toán nhanh của 20 học sinh lớp 7 được cho bởi bảng sau:6 7 4 8 9 7 10 4 9 8 6 9 5 8 9 7 10 9 7 8a/ Dấu hiệu ở đây là gì ? Số...
 • 30
 • 590
 • 3
Bài giảng Bo de thi HK2 Toan 7 (18 de) co dap an

Bài giảng Bo de thi HK2 Toan 7 (18 de) co dap an

Toán học

... : DA = DE b/ So sánh DA với DC Đề: Bài 1:(2.5đ) Điểm bài thi môn Toán của lớp 7 dược cho bởi bảng sau: 10 9 8 4 6 7 6 5 8 4 3 7 7 8 7 8 10 7 5 7 5 7 8 7 5 9 6 10 4 3 6 8 5 9 3 7 7 5 8 10 ... Nội dung đề.Bài 1:(2.5đ) Điểm bài thi môn Toán của lớp 7 dược cho bởi bảng sau: 10 9 8 4 6 7 6 5 8 4 3 7 7 8 7 8 10 7 5 7 5 7 8 7 5 9 6 10 4 3 6 8 5 9 3 7 7 5 8 10 a/ Lập bảng tần số. Vẽ ... trong các câu sau. Đề kiểm tra toán lớp 7 được ghi trong bảng sau:6 5 4 7 7 6 8 5 83 8 2 4 6 8 2 6 38 7 7 7 4 10 8 7 95 5 5 9 8 9 7 9 95 5 8 8 5 9 7 5 5Câu 1: Tần số học sinh có điểm 5 là:A.10...
 • 30
 • 5,850
 • 26
ĐỀ THI CHUYÊN TOÁN AMS NĂM 2014

ĐỀ THI CHUYÊN TOÁN AMS NĂM 2014

Toán học

... Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Hà Nội- Amsterdam Kỳ thi thử vào lớp10 Đợt 1 - Ngày30 /3 /2014 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 Môn : TOÁN (ĐIỀU KIỆN) (Dành cho tất cả các thí sinh) ... m. 2) Gọi hai nghiệm của ph-ơng trình là 1 2;x x.Tìm giá trị của m để : 1 1 2 2( 2) ( 2) 7 x x x x- + - =. Cõu IV (3,5 điểm). Từ điểm A nằm ngoài đ-ờng tròn (O; R), kẻ hai tiếp tuyến...
 • 2
 • 573
 • 1
Đề thi hk2 toán 9 năm 2008-2009(phòng GD)

Đề thi hk2 toán 9 năm 2008-2009(phòng GD)

Toán học

... gặp nhau sau 2 giờ. Tìm vận tốc của mỗi ô tô, biết rằng vận tốc của ô tô đi từ A đến B bằng 7 3 vận tốc của ô tô đi từ B đến A.Câu 3: Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB và điểm M bất...
 • 2
 • 795
 • 1
Đề thi HKII Toán 7 nam 2009 2010

Đề thi HKII Toán 7 nam 2009 2010

Toán học

... làm văn của học sinh lớp 7A. (0,5 đ)b) Bảng tần số: (0,5 đ)Giá trị (x) 1 2 3 4 5 6Tần số (n) 4 4 5 3 4 2 N = 22c) X≈3,2 (0,5 đ)Câu 3: (1 điểm) Ta có: ∠A = 70 0, ∠B = 500 (0,25 ... 5: (0 ,75 điểm)∆ABC cân tại A ⇒ ∠B = ∠C (0,25 đ)∆ABC vuông tại A ⇒ ∠B = ∠C = 0902 = 450(0,5 đ)Câu 6 : (1 điểm) - Vẽ hình và ghi GT và KL đúng (0,25 đ)- ∆DEB = ∆DFC ... và KL đúng (0,25 đ)- ∆DEB = ∆DFC (cạnh huyền – góc nhọn) (0,5 đ) ⇒ DE = DF (hai cạnh tương ứng) (0,25 đ)Câu 7: (1 điểm)FCED B A ...
 • 3
 • 749
 • 0
Đề thi HK2 Toán 7

Đề thi HK2 Toán 7

Tư liệu khác

... IIMôn Ton – Lp 7  !"#$%&'())*%+),-(./.0))*12345)0 ... !"#$%&'())*%+),-(./.0))*12345)0 ' 67 8*)19)Câu 1:!2)04:)1;8*+)0&<=6>?6@A)6BCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCâu...
 • 2
 • 411
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25