0

Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 - 2017 trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội - TOANMATH.com

54 716 9
  • Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 - 2017 trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội - TOANMATH.com

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 00:39

Ths Cao Đình Tới 0986358689 TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI HỌC KÌ I LỚP 12 Môn : Toán Thời gian làm bài: 90 phút NGUYỄN HUỆ Mã đề 118 Câu Đồ thị sau hàm số nào? Chọn câu A y = x3 − 3x − C y = −x3 + 3x + B y = x3 − 3x + D y = −x3 − 3x − Câu Bảng biến thiên sau hàm số nào? x −∞ −1 +∞ + y + +∞ y −∞ A y = 3x + x+1 Câu Phương trình 3x A −9 B y = −5 x−1 3x + C y = 3x + x−1 D y = x+2 x+1 − 81 = có hai nghiệm x1 , x2 Tính giá trị tích x1 x2 ? B C 29 D −27 2x + x+1 A Hàm số nghịch biến R \ {−1} B Hàm số đồng biến R \ {−1} C Hàm số đồng biến khoảng (−∞; −1) (−1; +∞) D Hàm số nghịch biến khoảng (−∞; −1) (−1; +∞) √ Câu Tính đạo hàm hàm số y = ln(x + x2 + 4)? √ 1 + x2 + √ √ A y = B y = x + x2 +√4 x + x2 + + x2 + √ √ C y = D y = √ 2 (x + x + 4) x + x +4 Câu Xét tính đơn điệu hàm số y = Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 Câu Tìm số đường tiệm cận đồ thị hàm số y = A B x+2 ? x2 − 3x + C D Câu Cho hàm số y = x3 − 3x Tìm mệnh đề đúng? A B C D Nghịch biến (−∞; −1) (1; +∞) Đồng biến R Nghịch biến khoảng (−1; 1) Đồng biến khoảng (−1; 1) Câu Cho hàm số y = f (x) xác định liên tục R Ta có bảng biến thiên sau: −∞ x −1 − f (x) − + +∞ +∞ − f (x) −1 −∞ Khẳng định sau đúng? A B C D Hàm số y = Hàm số y = Hàm số y = Hàm số y = f (x) có cực đại cực tiểu f (x) có cực trị f (x) có cực đại cực tiểu f (x) có cực đại cực tiểu Câu Hình mười hai mặt có cạnh? A 12 B 18 C 30 D 20 Câu 10 Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A B C D Tứ diện đa diện lồi Hình tạo hai tứ diện ghép với đa diện lồi Hình lập phương đa diện lồi Hình hộp đa diện lồi sin x + m π nghịch biến 0; sin x − m B m > D < m < Câu 11 Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y = A m ≥ C m ≥ m ≤ Câu 12 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh a Hình chiếu S mặt phẳng (ABC) trung điểm cạnh AB, góc tạo cạnh SC mặt phẳng đáy (ABC) 300 Tính thể tích khối chóp S.ABC? √ √ √ √ a3 a3 a3 a3 A B C D 12 24 Câu 13 Cho < a = 1; x, y > Mệnh đề đúng? A loga (x + y) = loga x loga y C logaα x = α loga x B loga (x + y) = loga x + loga y D loga x = loga x loga b với < b = Câu 14 Khối đa diện loại {4; 3} có đỉnh? A B C 10 D Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 Câu 15 Phương trình log3 (4x − 2) + log (x2 + 1) = có hai nghiệm x1 < x2 Tính giá trị P = x1 + 2x2 A B C √ √ Câu 16 Tính giá trị biểu thức P = a2 a2 a5 (a > 0) dạng lũy thừa 18 20 A a B a C a 18 D 47 D a 10 Câu 17 Hàm số y = x4 − mx2 + Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số có ba cực trị tạo thành tam giác √ √ 3 A m = − B m = C m = −2 D m = Câu 18 Cho nhôm hình chữ nhật có chiều dài 10cm chiều rộng 6cm Người ta cắt bốn góc nhôm bốn hình vông nhau, hình vuông có cạnh xcm, gấp tâm nhôm lại hình vẽ để hộp không nắp Tìm x để hộp nhận tích lớn nhất? √ √ 10 + − 19 B x = A x = 3 Câu 19 Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A B C D √ + 19 C x = √ 8−3 D x = Đồ thị hàm số y = ax qua điểm có tọa độ (0; 1) Đồ thị hàm số y = ax nhận trục Oy làm tiệm cận đứng Đồ thị hàm số y = ax (a > 0) hàm đồng biến R Đồ thị hàm số y = ax có tập giá trị (0; +∞) Câu 20 Số nghiệm phương trình 7x − 71−x = là? A Vô nghiệm B C D Câu 21 Tìm m ∈ R để đồ thị y = m cắt (C) : y = x3 − 3x + điểm phân biệt A m = −1 B m>3 m < −1 C m = D −1 < m < √ Câu 22 Khối chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) SB = a Tính thể tích khối chóp S.BCD √ √ √ √ a3 a3 a3 A B C a D 6 Câu 23 Bà Hoa gửi 100 triệu vào ngân hàng theo thể thức lãi kếp với lãi suất 2% (một quí), giả sử lãi suất không thay đổi Hỏi sau năm bà Hoa thu số tiền lãi bao nhiêu? A 104, 04 triệu B 117, 166 triệu C 4, 04 triệu D 17, 166 triệu x−3 với đồ thị (C) Tìm m để đường thẳng (d) : y = 2x + m cắt (C) hai điểm phân biệt x+1 có hoành độ số dương Câu 24 Cho hàm số y = Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 √ √ A −3 < m < − √ C − < m < −1 B m > + √ D m < − Câu 25 Khối tứ diện có mặt phẳng đối xứng? A B C D Câu 26 Bảng biến thiên sau hàm số nào? −∞ x − f (x) +∞ + +∞ − f (x) −1 A f (x) = −x3 − 3x2 − C f (x) = x3 − 3x2 − −∞ B f (x) = −x3 + 3x2 − D f (x) = x3 + 3x2 − 1 Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 20162017 ĐỀ CHÍNH THỨC (MÃ ĐỀ 001) Môn thi: Toán 10 Thời gian làm :90 phút ( không kể thời gian giao đề) Họ tên học sinh ……………… Lớp 10A SBD……… I PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5,0 điểm) (Thời gian làm trắc nghiệm 45 phút) (Cán coi thi thu phần làm trắc nghiệm sau tính làm 45 phút phát tiếp phần đề thi tự luận) ( Đề thi trắc nghiệm gồm 25 câu đánh máy 04 trang) Học sinh điền đáp án vào bảng sau: Câu 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 13 Đáp án Chấm Câu Đáp án Chấm Câu 1: Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A(1;2017), B(2017;1) , gọi ( ) đường trung trực đoạn thẳng AB phương trình phương trình tổng quát đường thẳng ( ) A x  y  B x  y  C x  y  1008  D x  y  1009  Câu 2: Bất phương trình 2x   có tập nghiệm A (;2) B (;2] D (2;) C R Câu 3: Cho bất phương trình x  2mx  8m   ( m tham số thực) Điều kiện cần đủ để bất phương trình nghiệm với x  (;0) A  m  B  m  C m  D m  Câu 4: Bất phương trình x  x   có tập nghiệm là: A (3;1) B R C (;3)  (1;) D [3 : 1] Câu 5: Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A(1;2017), B(2017;1) phương trình phương trình tham số đường thẳng AB  x   2016t  y   2016t  x   2017t  y   2017t B   x   2017t  y  2017  2017t D  A  C  t x   y  2017  t Câu 6: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(1;2) đường thẳng () : 3x  y   Khi phương trình đường tròn (C ) có tâm A tiếp xúc với thẳng ( ) A ( x  1)  ( y  2)  B ( x  1)  ( y  2)  C ( x  1)  ( y  2)  D ( x  1)  ( y  2)  x2 Câu 7: Trong mặt phẳng Oxy cho Elip ( E ) :  y  Parabol ( P) : y  2017 x  Khi 25 phương trình đường tròn (C ) qua giao điểm Elip Parabol A x  ( y  12 2545101169 )  50425 2542680625 B x  ( y  C x  ( y  13 2545101169 )  50425 2542680625 D Kết khác Câu 8: Cho sin   A 34 Câu 9: Cho sin   A  11 2545101169 )  50425 2542680625      giá trị cos(  ) 13 B  26 C 17 26 D  26  3    giá trị cos  2 B C D Câu 10: Bất phương trình x  x   có tập nghiệm A R B Kết khác C (1  ;1  ) D (;1  )  (1  ;) Câu 11: Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A(1;2), B(4;6) , Khi phương trình đường tròn (C ) có tâm A qua B A ( x  1)  ( y  2)  25 B ( x  1)  ( y  2)  25 C ( x  1)  ( y  2)  D ( x  1)  ( y  2)  Câu 12: Giá trị biểu thức A  cos 20  cos 40  cos 60  cos 80   cos 820  cos 840  cos 860  cos 880  cos 900 A 21 B 22 C 23 D Kết khác x2  2x  m  ( m tham số thực) Điều kiện cần đủ để bất x  x  2017 phương trình nghiệm với x  R là: Câu 13: Cho bất phương trình   A m  4025 B  4025  m  2017 C m  2017 D  4025  m  2017 Câu 14: Trong phát biểu sau, phát biểu cho tam giác ABC vuông B A tan( A  B)   cot A B tan( A  B)   cot B C cos( A  B)  cos A D cos( A  B)  cos C Câu 15: Cho cos   A 18 25 giá trị cos( 2 ) B 25 C  18 25 D  25 Câu 16: Bất phương trình x   có tập nghiệm A [5;1] C (;5)  (1;) B R D (5;1) Câu 17: Bất phương trình x  x   có tập nghiệm là:  1  2 A  B    1  2 C R \   D R Câu 18: Cho bất phương trình mx  x  m   ( m tham số thực) Điều kiện cần đủ để bất phương trình vô nghiệm là: A m  B    m  3  C    m  3  D  m  3  m  3  Câu 19: Cho bất phương trình x  2mx  2018m  2019  ( m tham số thực) Điều kiện cần đủ để bất phương trình nghiệm với x  R là: A   m  2019 Câu 20: Cho cot   A  13 13 m  2019 B  m  1 m  2019 C  m  1 D   m  2019 12     giá trị sin  B  12 13 C 12 13 D 13 Câu 21: Cho ABC, AB  4cm, BC  6cm, CA  8cm trung tuyến ngắn có độ dài A (cm) B 46 (cm) C (cm) D 10 (cm) Câu 22: Cho ABC, AB  6cm, BC  8cm, CA  10cm tam giác có diện tích A 18(cm ) B 24(cm ) C 12(cm ) D (cm ) Câu 23: Trong mặt phẳng Oxy phương trình tắc Elip có độ dài trục lớn 10 độ dài trục bé x2 y2  1 A 100 64 x2 y2  1 B 25 16 x2 y2  1 C 25 81 x2 y2  1 D 25  Câu 24: Cho tan   giá trị tan(   ) A 17 Câu 25: Cho cos    A 5 B  C  D 17      giá trị cos B 2 5 C 5 D  - HẾT PHẦN TRẮC NGHIỆM 5 Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 20162017 ĐỀ CHÍNH THỨC (MÃ ĐỀ 002) Môn thi: Toán 10 Thời gian làm :90 phút ( không kể thời gian giao đề) Họ tên học sinh ……………… Lớp 10A SBD……… I PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5,0 điểm) (Thời gian làm trắc nghiệm 45 phút) (Cán coi thi thu phần làm trắc nghiệm sau tính làm 45 phút phát tiếp phần đề thi tự luận) ( Đề thi trắc nghiệm gồm 25 câu đánh máy 04 trang) Học sinh điền đáp án vào bảng sau: Câu 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 13 Đáp án Chấm Câu Đáp án Chấm Câu 1: Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A(1;2017), B(2017;1) , gọi ( ) đường trung trực đoạn thẳng AB phương trình phương trình tổng quát đường thẳng ( ) A x  y  B x  y  C x  y  1008  D x  y  1009  Câu 2: Bất phương trình 2x   có tập nghiệm A (;2) B (;2] D (2;) C R Câu 3: Cho bất phương trình x  2mx  8m   ( m tham số thực) Điều kiện cần đủ để bất phương trình nghiệm với x  (;0) A  m  B  ...ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TOÁN 10 Thời gian làm bài:90 phút TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ Năm học 2016-2017 Mã đề 105 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A ( 5; ) B ( 3; −2 ) Một điểm M di động trục hoành Ox Vậy giá trị nhỏ MA + MB : A B C Câu 2: Cho tam giác ABC Hãy đẳng thức đúng: A AB = BA B AB = − BA C AB = AC D D AB = AC Câu 3: Tọa độ giao điểm (P): y = x + x − đường thẳng y = x − là: A (0;-1) (-1;2) B (0;1) (-1;2) C (0;-1) (-1;-2) D (-1;0) (-1;-2) Câu 4: Tập nghiệm phương trình x − + x + = 10 x + là: A S= {2; 4} B S= [ −2; 2] 3 5   C S =  −∞; −  ∪  ; +∞  2 4   D S= {−2; 4} Câu 5: Cho tam giác ABC có A = 900 , B = 600 AB=a Tích AC.CB : A − a B 3a C − a D −3a 2 Câu 6: Cho tam giác ABC vuông C có AC=9, CB=5 Tích AB AC : A 81 B 91 C 56 D 76 Câu 7: Tập xác định hàm số y = A [2; +∞) B [-7;2] − x + + x C (-7;2) Câu 8: Các giá trị tham số m để phương trình A m ≠ ±1, m ≠ B m ≠ −1 D R\{-7;2} m 2x − m = có nghiệm x −1 C m ≠ −1, m ≠ D m ≠ ±1 Câu 9: Cho A={0;1;2;3;4}; B={2;3;4;5;6} Tập hợp A \ B A {1;5} B {0} C {1;2} D {0,1} Câu 10: Cho số a = 37975421 ± 150 Số quy tròn số 37975421 : A 37975000 B 3797600 C 3797000 D 37975400 Câu 11: Cho tam giác ABC , cạnh a, điểm M thuộc đường tròn tâm O thỏa mãn : a2 Bán kính đường tròn : a a B R= C R= MA.MB + MB.MC + MC.MA = A R= a D R= 3a Câu 12: Cho hàm số y = f ( x) = −5 x , kết sau sai 1 D f   = −1 5 Câu 13: Cho tam giác ABC cạnh a có I, J, K trung điểm BC, CA AB Tính giá trị A f ( −1) = B f ( −2 ) = 10 C f ( ) = 10 | AI + BJ + CK | A 3a B 3a C D a Trang 1/4 -đề thi 105 Câu 14: Cho tứ giác ABCD , O giao điểm hai đường chéo AC BD Gọi G G’ theo thứ tự trọng tâm tam giác OAB OCD Khi GG ' : 1 A ( AC + BD) B ( AC + BD) C ( AC + BD) D 3( AC + BD) 3 Câu 15: Trong mệnh đề sau mệnh đề sai: A ∀n ∈ N , n ⋮ ⇒ n ⋮ B ∀n ∈ N , n ⋮ ⇒ n ⋮ C ∀n ∈ N , n ⋮ ⇒ n ⋮ D ∀n ∈ N , n ⋮ ⇒ n ⋮ 2x -5= x +1 x +1 A x ≠ B ∀x ∈ R C x ≠ x ≠ −1 D x ≠ −1 Câu 17: Cho hai tập hợp A = {x ∈ R| x + < + 2x}; B = {x ∈ R| 5x - < 4x - 1} Tất số tự nhiên thuộc hai tập A B : A Không có số B C D Câu 18: Giá trị k hàm số y = (k − 1) x + k − nghịch biến tập xác định hàm số: A k < B k > C k < D k < Câu 16: Điều kiện xác định phương trình Câu 19: Tìm điều kiện m để phương trình x + 4mx + m = có hai nghiệm dương phân biệt : A m ≥ B m < C m > D m ≠ Câu 20: Tìm số có hai chữ số , biết hiệu hai chữ số Nếu viết chữ số theo thứ tự số ban đầu trừ 10 ngược lại số A 85 B 75 C 57 D 58 2x − x − 2m = x + có nghiệm thực phân biệt 41 41 41 B − TRƯỜNG THPT MARIE CURIE ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 20162017 Môn thi: Toán 10 − Thời gian làm bài: 90 phút Cho hai tập hợp A = [−5; 3), B = (1;+ ∞) Tìm A ∪ B, A ∩ B, A \ B Bài Bài 2(2đ) Cho hàm số y = x2 + 4x + m (1) (1đ) Lập bảng biến thiên vẽ đồ thị hàm số (1) với m = Tìm m để đồ thị hàm số (1) cắt đường thẳng (d) : y = 2x điểm phân biệt nằm hai phía trục tung Bài 3(2.5đ) Giải phương trình sau: a) 2x2 + 5x − = − 3x b) (x2 − 3x)2 − 2x2 + 6x − = √ c) (x + 2) − 2x = x2 + 3x + Bài 4(1đ) Cho tam giác ABC −→ −→ → − → −→ −→ − a) Gọi I điểm thỏa mãn điều kiện IB + 3IC = Biểu diễn AI theo AB AC −−→ −−→ −−→ b) Tìm điểm M cạnh BC cho M A + M B + M C nhỏ Bài 5(3đ) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm A(1; 2), B(−2; 6), C(5; −1) a) Chứng minh ba điểm A, B, C tạo thành ba đỉnh tam giác cân b) Tính chu vi ∆ABC cos BAC c) Tìm tọa độ trực tâm H ∆ABC Bài 6(0.5đ) Đội niên tình nguyện muốn dựng biển hình tam giác tuyên truyền "ĐỪNG XẢ RÁC BỪA BÃI - RÁC LÀM TẮC CỐNG GÂY NGẬP ÚNG" Tấm biển đặt mặt đất BC; dựa vào tường CA che hết cột DH cao 4m, song song cách tường CA đoạn 0, 5m hình vẽ Đơn giá biển 200000 đồng 1m2 Em tính giúp đội tình nguyện kích thước ba cạnh biển để số tiền làm biển nhỏ tính số tiền ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Bài 1(1đ) A ∪ B = [−5;+ ∞), A ∩ B = (1; 3) , A \ B = [−5; 1] Bài 2(2đ) a) (1.5đ) b) (0.5đ) mSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NỘI TRƯỜNG THPT KIM LIÊN ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN TOÁN KHỐI 10 Năm học 2016 - 2017 Thời gian thi làm 90 phút không kể thời gian phát đềđề 1230 Họ tên học sinh: Lớp: PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm – thời gian làm 30 phút) Câu Hàm số sau có tập xác định  A y  x x 1 Câu Tìm m để hàm số y  A m  B y  x3  x  C y  x2 x 1 x có tập xác định  x  2x  m B m  C m  D y  x x 1 2 D m  Câu Cho hàm số y  f  x   x   x  Chọn mệnh đề sai A Hàm số y  f  x  hàm số chẵn B Đồ thị hàm số y  f  x  nhận trục Oy làm trục đối xứng C Đồ thị hàm số y  f  x  nhận gốc toạ độ làm tâm đối xứng D Hàm số y  f  x  có tập xác định  Câu Tìm m để hàm số y    m  x  nghịch biến  A m  B m  C m  D m  Câu Đường thẳng y  ax  b có hệ số góc qua điểm A  3;1 A y  2 x  B y  x  C y  x  D y  2 x  Câu Hàm số y  x  x  có giá trị nhỏ A x  B x   C x  D x   Câu Hình H1 đồ thị hàm số nào? A y   x  3x  B y  2 x  x  C y  x  x D y  x  x  Câu Tìm m để phương trình mx   m  1 x  m  có hai nghiệm A m   C m   ,m  B   m  D m   ,m  Câu Số nghiệm phương trình A B      x  x    C D Câu 10 Gọi x1 ,x2 nghiệm phương trình x  x   Khi giá trị biểu thức M  x12  x22 A M  57 16 B M  81 64 C M  41 16 D M  41 64 Câu 11 Cho tam giác ABC có trọng tâm G Chọn khẳng định đúng?       A AG  AB  AC B AG  AB  AC 2       D AG  AB  AC C AG  AB  AC 3 3 Câu 12 Trong mặt phẳng Oxy , cho A  1;  , B 1;   Gọi D đối xứng với A qua B Tìm toạ độ điểm D ? A D  3;  B D  1;  C D  3;  D D  3;    Câu 13 Cho hình vuông ABCD có cạnh a Tích vô hướng AC.CB A  a2 B a C a D a2     Câu 14 Trong mặt phẳng Oxy , cho a  1;1 , b 1; 3 Khi cos a,b có giá trị   A Câu 15 Biết sin   B C 1 D  1  900    1800  Hỏi giá trị tan  bao nhiêu? 2 C 4 PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm – thời gian làm 60 phút) A 2 B  Bài (1,0 điểm) Giải phương trình Bài (3,0 điểm) Cho hàm số y  x  x  1 D 2 x 1  x  a) Lập bảng biến thiên vẽ đồ thị  P  hàm số (1) b) Tìm m để đường thẳng y  x  2m  cắt đồ thị hàm số  P  hai điểm phân biệt phía với trục Oy Bài (2,0 điểm) Cho hình thang vuông ABCD , đường cao AB  a , đáy lớn BC  2a , đáy nhỏ AD  a    a) Chứng minh AC  AB  AD     b) Tính tích vô hướng AC.BD , từ suy giá trị cos AC ,BD  Bài  (1,0 điểm) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy , cho tam giác ABC biết A  1;  1 ,B  2;  ,C  6;    điểm M thoả mãn MA  2 MB a) Tìm toạ độ điểm M b) Gọi I trung điểm đoạn BC , H giao điểm AI với CM Tìm toạ độ điểm H ………………….Hết………………… TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI - BA ĐÌNH ***** ĐỀ CHÍNH THỨC ( Đề gồm trang) ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 11 NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm : 45phút MÃ ĐỀ THI 001 Họ tên thí sinh: Số báo danh: Lớp PHẦN THI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm) Chọn đáp án câu điền vào ô tương ứng bảng: Câu1: Câu2: Câu3: Câu4: Câu5: Câu6: Câu7: Câu8: Câu9: Câu10: Câu11: Câu12: Câu13: Câu14: Câu15: Câu16: Câu17: Câu18: Câu19: Câu20: Câu21: Câu22: Câu23: Câu24: Câu25: Điểm: Câu 1: Dãy số dãy số cấp số nhân? A 2, 4,8,16,33 B 1,3,9, 27,54 C 1, 2, 4, 8,16 Câu 2: Cho cấp số nhân 2, x,  18, y , biết x  Hãy chọn kết đúng: B x  10, y  26 A x  6, y  54 C x  6, y  54 1 D 4, 2, 1, ,  D x  6, y  54 Câu 3: Một cấp số nhân (u n ) có u1  2, u  2 Tổng số hạng đầu cấp số nhân Câu 4: Trong bốn giới hạn đây, giới hạn 0? A A lim B 2n  3n  B lim C 2n  n3 Câu 5: Giá trị lim( n  2n   n) A B 5 16.5n  3n  B  16 n Câu 6: Giá trị lim A 16 C lim D 4n(n  1)  n 2n C D lim 2n  3n D n C  16 D  17 Câu 7: Giá trị lim(x3  x  1) x 2 A 11 B 12 C D D 1 1 x x 0 x Câu 8: Giá trị lim A.0 B C (2x  1)(2x  x) x  (2x  x)(x  1) B Câu 9: Giá trị lim A  C.2 D  x  16 x   Câu 10: Cho hàm số f (x)   x  Tập hợp giá trị a để hàm số liên tục ax  x   x  9  A   4  9  4 B    D 0 C 8 Câu 11: Với x  R , đạo hàm hàm số y  2sinx  cosx A y'  2cosx  sinx B y'  2cosx  sinx C y'  2cosx  sinx D y'  2cosx  sinx Câu 12: Hàm số y  3x  x  với x  có đạo hàm x C y '  3x  x x D y '  6x  x f '(1) Câu 13: Cho hai hàm số f (x)  x  ; g(x)  Giá trị 1 x g '(0) B y '  3x  A y '  6x  A.1 B.-2 C.0 D Câu 14: Cho hàm số f (x)  sin x , với x  R ta có f ''(x) A f "(x)  2cosx B f "(x)  2sin 2x C f "(x)  cos2x D f "(x)  2cos2x Câu 15: Cho [(2x  1)2 (2  3x)]' =ax  bx  c Tính S  a  b  c ? A S  7 B S  87 C S  47 D S  17 Câu 16: Cho hàm số y   x  3x  2x  có đồ thị (C) Hệ số góc tiếp tuyến đồ thị (C) điểm có hoành độ x  2 A.1 B D 22 C.22 Câu 17: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  2x  x  điểm M(1; 2) A y  6x  B y  6x  C y  6x  D y  6x  Câu 18: Đồ thị hàm số y  ax  b cắt trục tung điểm A(0; 1) , tiếp tuyến đồ thị điểm A có x 1 hệ số góc k  3 Giá trị a b là: A a  1;b  B a  2;b  C a  2;b  Câu 19: Cho hàm số f (x) chưa xác định x  , f (x)  D a  1;b  x  2x Để hàm số f (x) liên tục x  x2 phải gán cho f (0) giá trị bao nhiêu? A.3 B C.1 D.0 Câu 20: Cho tứ diện ABCD có AB  AC, DB  DC Khẳng định sau đúng? A AB  (ABC) B AC  BD C CD  (ABD) D BC  AD Câu 21: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông A, cạnh bên SB vuông góc với mặt phẳng (ABC) Khẳng định sau đúng? A AB  SC B (SBC)  (SAC) C (SAC)  (SAB) D BC  SA Câu 22:Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD), SA  a Góc đường thẳng SC mặt phẳng (ABCD) A 450 B 300 D 900 C 600 Câu 23: Cho hình chóp S.ABCD có độ dài cạnh đáy a, SA  a Góc mặt bên mặt đáy A 300 D 900 C 600 B 450 Câu 24: Cho hình chóp A.BCD có AC  (BCD) BCD tam giác cạnh a, biết AC  a Khoảng cách từ A đến đường thẳng BD A a 11 B 2a 3 C 4a D 3a 2 Câu 25: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có cạnh đáy a Khoảng cách AB' CC' A a a .Hết B C a D a 2 Thí sinh không sử dụng tài liệu, cán coi thi không giải thích thêm TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI - BA ĐÌNH ***** ĐỀ CHÍNH THỨC ( Đề gồm trang) ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 11 NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm : 45phút MÃ ... D  - HẾT PHẦN TRẮC NGHIỆM 5 Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017 ĐỀ CHÍNH THỨC (MÃ ĐỀ 002) Môn thi: Toán 10 Thời gian làm :90 phút... - HẾT PHẦN TRẮC NGHIỆM 5 Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017 ĐỀ CHÍNH THỨC (MÃ ĐỀ 003) Môn thi: Toán 10 Thời gian làm :90 phút... - HẾT PHẦN TRẮC NGHIỆM Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017 ĐỀ CHÍNH THỨC (MÃ ĐỀ 004) Môn thi: Toán 10 Thời gian làm :90 phút
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 - 2017 trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội - TOANMATH.com, Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 - 2017 trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội - TOANMATH.com,

Từ khóa liên quan